ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 23/11/2016

חוק האזרחות (תיקון מס' 13), התשע"ז-2017

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים