ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 23/11/2016

חוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה) (תיקון), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 288

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום רביעי, כ"ב בחשון התשע"ז (23 בנובמבר 2016), שעה 8:30
סדר היום
הצעת חוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה) (תיקון), התשע"ו-2016 (מ/1065) – בקשת חברי הכנסת יואב בן צור ויעקב אשר לקיום דיון מחדש.
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

עבדאללה אבו מערוף

זאב בנימין בגין

יואב בן צור

יעל גרמן

חמד עמאר
מוזמנים
יועמ"ש, רשות האוכלוסין - שרי גבאי נוריאל

עו"ד, רשות האוכלוסין, רשות האוכלוסין - נעמה פלאי

עו"ד, מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - שי גלברג-סומך

עוזרת ראשית, מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - מרגנית לוי

ממונה ייעוץ, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים - דיקלה חורש

עו"ד, משרד התמ"ת - הילה רענן

משרד האוצר - אורי שיינין
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

גלעד קרן
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
ירון קוונשטוק

הצעת חוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה) (תיקון), התשע"ו-2016 (מ/1065) – בקשת חברי הכנסת יואב בן צור ויעקב אשר לקיום דיון מחדש
היו"ר דוד אמסלם
רבותי, בוקר טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח את ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא הצעת חוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה) (תיקון), התשע"ו-2016 (מ/1065) – בקשה לדיון מחדש של חברי הכנסת יואב בן צור ויעקב אשר. בבקשה, יואב.
יואב בן צור (ש"ס)
אני מדבר גם בשמו של יעקב אשר. יש לנו הסתייגות שאנחנו רוצים להוסיף חובת התייעצות: "על אף האמור בסעיף קטן (א), שר העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, בהסכמת שר האוצר, בהתייעצות עם שר הפנים ובאישור הוועדה, רשאי לקבוע דרך כלל או לסוגי העבודה או ענפים מסוימים סכום הפיקדון שחייבים העובד הזר שהוא מסתנן ומעסיקו יהיה נמוך מהסכומים המפורטים בסעיף קטן (א)". זה ההסתייגות של יעקב אשר.
ההסתייגות שלי – להוסיף בתיקון
"מבוקש כי הסמכות לשר האוצר תהיה בהתייעצות עם שר הפנים".
יעל גרמן (יש עתיד)
זאת אומרת, מוסיפים את השר הפנים ואת שר - - -
יואב בן צור (ש"ס)
העבודה והרווחה.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתי.
יואב בן צור (ש"ס)
אמרתי שאני מבקש שהסמכות של שר האוצר תהיה בהתייעצות עם שר הפנים.
גלעד קרן
יעקב אשר מבקש שזה יהיה שר העבודה, בהסכמת שר האוצר, בהתייעצות עם שר הפנים.
תומר רוזנר
זהו, אתם צריכים להחליט. יש שתי גרסאות.
יואב בן צור (ש"ס)
שתי גרסאות. הגרסה של יעקב אשר.
היו"ר דוד אמסלם
יש לי הצעה.
יואב בן צור (ש"ס)
כן, מה ההצעה?
קריאה
צריך לפתוח את הרוויזיה.
היו"ר דוד אמסלם
אוקיי, אני עושה הצבעה אם לפתוח את הרוויזיה. אז מי בעד פתיחת הרוויזיה? שירים את ידו? אנחנו בעד. מי נגד? נמנעים?

הצבעה

בעד ההצעה – רוב

נגד – מיעוט

ההצעה לפתוח את הדיון לרוויזיה אושרה.
היו"ר דוד אמסלם
אז אנחנו פותחים את הרוויזיה.
יעל גרמן (יש עתיד)
מותר להגיד הערה?
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי.
יעל גרמן (יש עתיד)
לברך אותך.
היו"ר דוד אמסלם
על מה?
יעל גרמן (יש עתיד)
על ההישג, על זה שהשגת שתהיה אפשרות להוריד את הסכום שמורידים.
היו"ר דוד אמסלם
תודה.
יעל גרמן (יש עתיד)
לא? אני חושבת שמגיע לך כל הכבוד. יישר כוח.
יואב בן צור (ש"ס)
יישר כוח. יש הרבה זכויות. זה בין יתר הזכויות שיש.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני לא אומרת הרבה.
היו"ר דוד אמסלם
יש לי הצעה, יש לי רעיון. וגיבשתי אותו גם עם היועץ המשפטי. תראו, האמת היא שדיבר אתי שר הרווחה. בנושאים האלה מבחינת השרים זה לא המהות אלא הקטע יותר שהם ירגישו שבעצם הייתה להם סמכות וסתם הורידו להם את זה. למה?

עכשיו, היה חוק בשנת 2014. זה אותו חוק, רק שינינו אותו קצת. אז הייתה שם הסמכות. אז אני מציע להיות צמוד לאותו חוק.
יואב בן צור (ש"ס)
מה כתוב באותו חוק?
חמד עמאר (ישראל ביתנו)
זה שר הרווחה?
גלעד קרן
הרי נקבע בחוק ב-2014 מנגנון של ניכוי מהסכומים שמגיעים לאותו מסתנן שאותו עוזב את הארץ. אם הוא עוזב באיחור אז מנכים לו. לצורך העניין, אם הוא עזב באיחור של שלושה חודשים, מנכים לו איקס אחוזים. אם הוא עזב באיחור של חצי שנה, מנכים לו יותר אחוזים מתוך הפיקדון.

עכשיו, נקבע בחוק שאפשר לשנות את הסכומים האלה, את אחוז הניכוי, במנגנון של שר הפנים, בהסמכת שר האוצר, לאחר התייעצות עם שר העבודה, ובאישור הוועדה – שזה ועדת העבודה, אגב – אפשר לשנות את הסכומים האלה. זאת אומרת, יש מנגנון - - -
היו"ר דוד אמסלם
הייתי מציע להשאיר אותו מנגנון. שזה גם יהיה ועדת הרווחה, שזה יהיה שר הפנים, בהתייעצות עם שר – זה הליך טכני, נראה לי - - -
דיקלה חורש
משרד העבודה – אפשר להגיב? אפשר להביע עמדה?
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
דיקלה חורש
כיום בעצם הסמכות להסדיר את חוקי העבודה נתונה לשר העבודה והרווחה. שר העבודה והרווחה קובע כבר היום, בהסכמה עם שר האוצר ובהתייעצות עם שר הפנים, את גובה הפיקדון לגבי עובדים זרים בכלל, והוא אחראי גם להסדרה של עובדים מסתננים. אנחנו חושבים שנכון להיצמד לקביעה ששר העבודה יקבע את ההפחתה שתהיה, בהסכמה - - -
תומר רוזנר
- - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, המנגנון כאן, כמו שאומר תומר, זה כדי שהם ייצאו מהארץ, לא כדי להגן על העובדים. אז לכן אני חושב שמה שהכי נכון, היות שאנחנו נמצאים בחקיקה שהייתה ב-2014, ושם זה כבר ההתייחסות העקרונית לכל הנושא, בוא ניקח את אותו דבר, ונעשה אותו גזור הדבק. למה את מזיזה את הראש?
הילה רענן
לא, כי כמו שהיא אמרה, אנחנו חושבים שזה - - - ששר העבודה יעשה, בהסכמה עם שר האוצר, בהתייעצות עם שר הפנים, כמו שהמנגנון קיים בחוק עובדים זרים.
היו"ר דוד אמסלם
אתם יודעים מה? אעשה דבר כזה. תקשיבו מה אעשה. לא, זה מרגיז אותי. לא, לא, לא. אני עכשיו לא מצביע על ההצעה, אני מבקש שהשרים יחליטו מה הנוסח המתאים להם, ואחרי זה אביא את זה להצבעה. תודה רבה.
אורי שיינין
אפשר חצי דקה?
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא, לא. אני לא מביא את זה להצבעה. לא, לא. לא רוצה, לא רוצה. לא, אני לא מוכן, שיבוא השרים, יסתדרו. אני פה לא הגננת שלהם. תודה רבה.
יואב בן צור (ש"ס)
למה לא - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא רוצה, לא רוצה.
יעל גרמן (יש עתיד)
חוק האזרחות?
היו"ר דוד אמסלם
אני פה לא בא לריב בתוך הקואליציה בין השרים.
יעל גרמן (יש עתיד)
חוק האזרחות.
היו"ר דוד אמסלם
לגבי חוק האזרחות – אני דוחה את הדיון, בגלל שכרגע עוד לא קיבלנו הסברים מגורמי הביטחון.
יעל גרמן (יש עתיד)
השב"כ?
היו"ר דוד אמסלם
כן. תודה.

הישיבה ננעלה בשעה 08:46.

קוד המקור של הנתונים