ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 07/12/2016

אישור תקציב הכנסת לשנות התקציב 2017 ו-2018

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 5

מישיבת הוועדה המשותפת לתקציב הכנסת

יום רביעי, ז' בכסלו התשע"ז (07 בדצמבר 2016), שעה 9:30
סדר היום
אישור תקציב הכנסת לשנות התקציב 2017 ו-2018
נכחו
חברי הוועדה: יואב קיש – היו"ר

אחמד טיבי

מנואל טרכטנברג

שולי מועלם-רפאלי

מרב מיכאלי

רועי פולקמן
חברי הכנסת
דוד ביטן
מוזמנים
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ

קצין הכנסת ניצב יוסף גריף

אייל טולדו – אגף התקציבים, משרד האוצר

חיים אבידור – חשב הכנסת

מירה פיירשטיין – ראש אגף בכיר משאבי אנוש, הכנסת

לבנה כהן – סגנית ראש אגף בכיר משאבי אנוש, הכנסת

דן עמר – מנהל חטיבת התפעול, הכנסת

שירלי אברמי – מנהלת מרכז המחקר והמידע, הכנסת
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהל/ת הוועדה
אתי בן יוסף
רישום פרלמנטרי
יפה קרינצה

אישור תקציב הכנסת לשנות התקציב 2017 ו-2018
היו"ר יואב קיש
שלום, אני פותח ישיבת הוועדה המשותפת. אני פותח במילה שלדעתי אולי תסביר למה חברי הכנסת לא נמצאים פה. אנחנו ביום מאוד עמוס בוועדות השונות. אני צריך לרדת ב-9:40 לוועדה החוקה לרביזיה על חוק ההסדרה, יש לנו בוועדת הרפורמות את החוק על הפרדת כרטיסי האשראי מהבנקים – הצבעות, יש הצבעות בוועדת העבודה והרווחה – והכול מתנהל כרגע. זו הסיבה שאני לא רואה פה חברי כנסת אחרים. גם אנחנו נצטרך, כנראה, לעשות הפסקה ולהתכנס מחדש. בשעה 10:00 יש לוועדת הכנסת דיון בנושאים חדשים שעלו בעקבות החקיקה, גם בכלכלה וגם ברפורמות. לא רציתי לבטל את הדיון כי חשוב לי שנעשה איזושהי הצגה ראשונית, ואם נצטרך לקבוע עוד דיון נוכל לבוא לדיון הזה ולהחליט. אני לא הולך להצביע כשרק אני נמצא פה, זה חד-משמעי. אתן לכם להציג מה שנספיק, יהיה את הפרוטוקול וכך נפעל.
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
אבל שזה יהיה במהלך היום.
היו"ר יואב קיש
יש מליאה. אני לא יודע אם נספיק עד 11:00, ואז יש מליאה שתיגמר מאוחר בגלל חוק ההסדרה. אז אני מעריך שנצטרך, בתיאום, לקבוע דיון נוסף בשבוע הבא דיון נוסף ולהעביר את התקציב בשבוע הבא.
חיים אבידור
לדעתי, היום זה היום האחרון על מנת שזה יוכל להיכנס לתקציב המדינה.
היו"ר יואב קיש
אם זה המצב, אז בשלב ההצעות לסדר-היום אבקש מהיושב-ראש אישור לכינוס מיוחד, ואני מניח שהנושא קרוב ללבו ויאשר.
ענת ברקו (הליכוד)
- - - ועדת הכספים סיימה - - -
חיים אבידור
אבל אמרו שהיום זה היום האחרון על מנת שזה יגיע לשם. אני לא יודע בדיוק.
היו"ר יואב קיש
גם את זה נבדוק. אני לא בטוח שאתה צודק בעניין הזה, כי מצביעים על התקציב גם בשבוע הבא.
חיים אבידור
כי גם אגף התקציבים צריך להכניס את זה לספר התקציב, וגם לו את לוחות הזמנים שלו. זה נכנס לספר התקציב של המדינה.
היו"ר יואב קיש
אוקיי. אז בבקשה, בינתיים מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ, בבקשה.
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
תודה רבה, בוקר טוב לכולם. אני מרגיש כמו בישיבת הנהלה של הכנסת. חברי ההנהלה שמעו ממני בעבר, אבל נציג את זה, כמובן, גם לפרוטוקול. כאמור, הצגה של תקציב הכנסת 2017–2018.

חשוב לי לציין בתחילת דבריי שהקו המנחה שביקשתי מחברי ההנהלה כבר בישיבות ההנהלה הראשונות היה להשתדל לא לפרוץ את תקציב הכנסת לעומת שנים עברו, שלא יהיה גידול בתקציב, כמו מה שאפיין את הכנסת בשנים האחרונות. התוצאה היא שגם תקציב 2017 וגם 2018 עומדים במסגרת מגבלת ההוצאה שנקבעה על-פי תקציב המדינה, שעומדת על 2.9%.
היו"ר יואב קיש
זאת אומרת, הוא עולה, אבל לא מעבר לגירעון המותר.
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
לא מעבר למגבלת ההוצאה, ותיכף נסביר גם מה נכלל בתוך ה-2.9% האלה, בגידול הזה. ב-2018 אנחנו אף פחות מכך, לא מגיעים ל-2.9%. נגיע גם לבית פרומין בנפרד, אבל אחת הסיבות לגידול – בשנת 2016 תקציב הכנסת עמד על כ-720 מיליון, אנחנו מגיעים ל-754 מיליון בשנת 2017; מתוכם הגידול בהשקעה בבית פרומין. מדובר בגידול של כ-17 מיליון – 13 מיליון ב-2016 לעומת 30 מיליון ב-2017, וכנ"ל גם לגבי שנת 2018. זה גידול אחד, שהוא לא חלק מפעילות הליבה של הכנסת. בית פרומין, כידוע, זה על-פי חוק והכנסת בשאיפה לסיים את הפרויקט הזה בשנתיים הקרובות.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה להבין נכון את ההגדרה שלך ל"גידול". יש שני סוגים של גידול: יש גידול בתקציב של בית פרומין, שהוא עולה מ-13.5 מיליון ל-30.5 מיליון, ויש גידול בסך כל תקציב הכנסת. אם אתה מכניס את בית פרומין לתוך תקציב הכנסת אז הגידול הוא מעבר ל-2.9%. אני רוצה לדייק: זאת אומרת, 2.9% גידול הוא גידול בניכוי בית פרומין. למעשה, עם בית פרומין אנחנו בסדר גודל של 5% גידול.
חיים אבידור
זה נכון, אבל בית פרומין לא שייך לפעילות התפעולית של הכנסת, זה לא ליבת העבודה של הכנסת.
היו"ר יואב קיש
אבל חשוב לי להגיד, גם לפרוטוקול, לדייק בתקציב.
חיים אבידור
זה נכון, אבל זה דבר שהוא אקסוגני למערכת, שאין לנו שליטה עליו.
היו"ר יואב קיש
לכמה שנים מתוקצב הפרויקט?
חיים אבידור
לשנתיים. אחרי שנתיים זה חוזר לפעילות הרגילה.
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
זה יסתיים בשנתיים הקרובות.
היו"ר יואב קיש
ואז התקציב שלו יורד חזרה ל-13?
חיים אבידור
התקציב שלו ירד ב-17 מיליון שקל, ככל שלא יהיו פרויקטים אחרים. אבל אז נצטרך להסביר אותם.
היו"ר יואב קיש
כשהפרויקט הזה התחיל, מי אישר אותו? מה התקציב שלו? על איזה תקציב אישרו אותו?
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
על 85 מיליון, ומי שאישר אותו היה יו"ר הכנסת.
היו"ר יואב קיש
למשך כמה שנים?
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
שלוש שנים, אבל זה יגלוש גם ל-2017.
היו"ר יואב קיש
2016 זו השנה הראשונה שתוקצב? אז אנחנו עומדים על 13.5, 30, 30 ועוד 10 אולי ב-2019? זה פרויקט מאוד גדול, אני רוצה לראות שעומדים בתקצוב שלו.
חיים אבידור
אם תעבור שני עמודים תראה את פירוט התקציב של בית פרומין בתחתית הדף. זה ה-85 מיליון, כאשר 53 מיליון הם פנויים לצורך בנייה ושחזור המבנה; 33 מיליון זה פעילות ששייכת לתוכן שיהיה במבנה.
היו"ר יואב קיש
כתוב 29.
חיים אבידור
29, ועוד 3 מיליון שזה כל המינהלות מסביב. לא כתוב פה דבר ששילמנו כבר בשנת 2010 – 51 מיליון שקלים היו בגין הפקעת השטח. אנחנו מקווים שיעצור בזה, כי אם יהיה משהו מעבר לזה, זה בבית-המשפט.
היו"ר יואב קיש
האם, לפי הצפי כרגע, אנחנו חורגים מ-85 מיליון תקציב כללי לפרויקט?
חיים אבידור
לא. זה תקציב קשיח לחלוטין.
היו"ר יואב קיש
בסדר, וזה לפי החלוקה כמו ששמתם. אתה אומר שזה תקציב שאתה מתייחס אליו בנפרד, ולכן אתה מסתכל רק על הגידול בתקציב הכנסת עצמה.
חיים אבידור
ככל שתהיה הנחתה של חריגה מהתקציב הזה, נצטרך לבוא לפה ולבקש העברה מהרזרבה.
היו"ר יואב קיש
בבקשה, תציג את עצמך.
אייל טולדו
אני מאגף התקציבים. רציתי לציין שלמשרדים רבים יש פרויקטים במהלך השנה, ודברים שהם יחסית גדולים, שמתוקצבים בתוך התקציב, ותקציב המדינה עדיין צריך להתכנס למגבלת ההוצאה, גם עם אותם פרויקטים. בנוסף, רציתי לציין שבעשור האחרון תקציב הכנסת גדל יותר מתקציב המדינה; תקציב הכנסת גדל ב-5.15% לעומת 4.7% של תקציב המדינה. בפועל, זה לא מאפשר למדינה להקצות משאבים לנושאים חברתיים וכו'.
היו"ר יואב קיש
ההבדל הוא בין 5.15% ל-4.7%. אז אנחנו מדברים על כחצי אחוז.
אייל טולדו
חצי אחוז, פלוס מינוס. זה משמעותי.
היו"ר יואב קיש
זה יותר, אבל זה לא איזה חריגה – אם היית אומר לי שהחריגה היא 10% הייתי אומר שזה לא הגיוני.
אייל טולדו
אני מספר את הנתונים.
חיים אבידור
אני רוצה לענות למר טולדו, שהוא בחור צעיר וחדש.
היו"ר יואב קיש
לא, אל תתייחס. אמרנו - - -
חיים אבידור
הוא לא היה בתקופה שהכנסת לקחה על עצמה את גמלאות חברי הכנסת. הורידה מתקציב המדינה, הוסיפה לתקציב הכנסת 70 מיליוני שקלים בשנה.
היו"ר יואב קיש
אבל השאלה היא אם הוספת את זה על מה שהיה או שבלעת את זה בתקציב - - -?
חיים אבידור
לא, היה גידול בתקציב כתוצאה מכך שלקחנו פעילות שהיתה במדינה, הוספנו אותה אלינו. אז ירד מהמדינה 70 מיליוני שקלים.
היו"ר יואב קיש
לצורך העניין, התקציב היה פחות 70 מיליון שקל עכשיו והיה יושב אצלם איפשהו באגף התקציבים. אני לא יודע כמה זה באחוזים מהתקציב - - -
חיים אבידור
זה הרבה יותר ממה - - -
היו"ר יואב קיש
אז יכול להיות שזה מסביר את הפער שאתה מדבר עליו.
אייל טולדו
יכול להיות, למרות שבכל המשרדים יש אירועים כאלה בפרק זמן של עשר שנים. מה שעוד ארצה להוסיף זה שהמשרד היחיד שמתקצב את עצמו, בדומה לכנסת, זה מבקר המדינה, שבעשור האחרון שמר על אחריות פיסקלית וגדל אף פחות ממגבלת ההוצאה.
היו"ר יואב קיש
אז בכמה הוא גדל?
אייל טולדו
ב-4.3%.
היו"ר יואב קיש
הוא לקח על עצמו את תשלום הפנסיות?
אייל טולדו
לא, אבל גם הוא בנה בניין חדש וגם לו היו פרויקטים חד-פעמיים, והוא הכיל את זה בתוך מסגרת ההוצאה שלו.
חיים אבידור
האם 110 מיליון השקלים של המבנה החדש היו בתוך התקציב או מחוץ לתקציב של מבקר המדינה?
אייל טולדו
בתוך התקציב.
חיים אבידור
תבדוק.
היו"ר יואב קיש
קודם כול, נקבל תשובה לשאלה האם 110 מיליון השקלים היו בתוך התקציב. דבר שני, אשמח אם אתה יכול לבדוק האם מבקר המדינה משלם את הפנסיות שלהם או שזה אצלם עדיין מחוץ לתקציב.
חיים אבידור
זה מחוץ.
היו"ר יואב קיש
תעשה לנו השוואה של תפוחים לתפוחים ואז נוכל לדבר גם על הכנסת וגם על המבקר. נעשה עוד דיון בשבוע הבא, אז אם תוכל להביא לנו את המספרים – זה יהיה מצוין. תודה רבה לך. סליחה, זה הולך להיות היום אחרי הצהרים. תספיק עד אחרי הצהרים?
אייל טולדו
אני מקווה.
היו"ר יואב קיש
אם תספיק, נעריך את זה מאוד. אתה יודע עד מתי, מבחינתכם, צריך שהתקציב יאושר פה בוועדה?
אייל טולדו
למיטב הבנתי, היום התקציב צריך לעבור.
היו"ר יואב קיש
אז בואו נתכנס לדיון נוסף במהלך ההצעות לסדר.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
בכפוף להצבעות, אחרי החקיקה.
היו"ר יואב קיש
כן, אבל יישאר לנו חוק ההסדרה בסוף.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
בכפוף לאישור היו"ר.
היו"ר יואב קיש
ברור. בבקשה.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
תרשו לי להגיד כמה דברים כי לא אוכל להישאר, לצערי, אחר כך. גופים חשובים שיש להם אוטונומיה תקציבית – ויש מעטים מאוד כאלה במדינת ישראל - יש להם אחריות יתרה, כי הם יכולים לנהוג על-פי ראות עיניהם. אבל דווקא בגלל המעמד הציבורי, איך הם מתנהגים כלפי התקציב זה דבר שמקרין על כל המערכת.

בשנה שעברה, כשדנו על תקציב הכנסת, הערתי כמה הערות על שיעור הגידול משנה לשנה ועל עוד כמה נושאים. אני שמח להגיד שבתקציב קדימה הדברים האלה נלקחו בחשבון, ואכן שיעור הגידול של 2.9% ו-2.6% מיושרים.
היו"ר יואב קיש
לא היית פה, אז אני אומר שזה בניכוי הפרויקט של בית פרומין.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אני יודע, אני מכיר את הדברים. הם מיושרים עם שיעורי הגידול של תקציב המדינה, ואני מפציר מכולנו – אלה מאתנו שיהיו פה בהמשך - שנקפיד מאוד שכך יהיה. זה לא חייב להיות אחד לאחד, ועדיף שלא יהיה אחד לאחד כדי שלא ישתמע מזה - - -
היו"ר יואב קיש
שמנצלים את המקסימום.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
כן. אבל צריך להיות מיושרים. זו אמירה אחת.

אמירה שניה היא לגבי תקציב הפיתוח, ודיברנו על הדברים האלה. הכנסת זה גוף דינמי, שהצרכים שלו משתנים לאורך זמן ותמיד יהיו הוצאות פיתוח; לאמור, השקעות גדולות שנמשכות לאורך זמן. לכן צריך להקפיד מאוד - גם כשתסתיים התוכנית של בית פרומין - צריך להקפיד מאוד להשאיר את השוליים של 10% ויותר של התקציב לצורכי פיתוח. אם לא, מה שקורה – וראיתי מספיק גופים שזה קרה להם, כולל אוניברסיטאות - שהשוטף תמיד דוחק את הדברים האלה ואז פתאום אתה עומד בפני שוקת שבורה אם יש צורך במשרדים נוספים או החלפה של מערך התקשוב בכנסת, ואין אמצעים לזה כי את מה שהתרחבת בשוטף נורא קשה להחזיר אחורה. אדוני היושב-ראש, חשוב מאוד שיקפידו להשאיר את ה-10% או יותר האלה לפיתוח כי אם לא - - -
היו"ר יואב קיש
יש לנו 10% לבלתי צפוי?
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
לא בלתי צפוי, בפיתוח.
חיים אבידור
יש לנו בלתי צפוי 3%. זו הרזרבה שלנו.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אבל אני מדבר על משהו אחר; אני מדבר על השארת שוליים לפיתוח, שזה דבר חשוב.

הערה אחרונה, וגם דיברנו על כך – העניין של גידול בתקנים. הגענו לתקרה או פלטו, להקפיד לשמור על זה, כי פיתוי תמיד ישנו. ניהלתי מערכות גדולות בהקשרים אחרים, תמיד יש לחץ מלמטה להרחיב. הדברים האלה – עוד אחד ועוד אחד - אוכלים את השוליים המעטים.
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
בכנסת זה לא רק לחץ מלמטה, זה לחץ מכל הצדדים.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
זה נכון. אז בהינתן שלושת הפרמטרים האלה: שיעור הגידול הכללי של התקציב אל מול הגידול בתקציב המדינה; שנית, העניין של השוליים לפיתוח; שלישית, העניין פלטו בתקנים - אלה שלושת הפרמטרים שישמרו את תקציב הכנסת לאורך זמן בממדים סבירים, גם לעצם העניין וגם מבחינה ציבורית.

אני מחזק אתכם בעשייה שאתם עושים היום בעניין הזה. מצטער שאני לא יכול להישאר, אני צריך לחזור לכספים.
היו"ר יואב קיש
תודה רבה. תמשיך, בבקשה.
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
תודה על הערותיו של חבר הכנסת טרכטנברג. אמנם אתה הולך, אבל אני אתייחס למה שאמרת. אני שוב חוזר לנושא של מגבלת ההוצאות, בניכוי בית פרומין. הכוונה לא היתה לעמוד על קוצו של יו"ד, ועובדה שגם ב-2018 אנחנו לא מגיעים ל-2.9%. יחד עם זה, צריך לזכור שאחוז מאוד גבוה מתקציב הכנסת הולך לטובת שכר של כלל האנשים בבית הזה – חברי הכנסת, היועצים הפרלמנטריים, כמובן עובדי הכנסת. מרכיב מאוד גדול מאותו גידול של מגבלת ההוצאה זה הטייס האוטומטי – זה עדכוני שכר, בעיקר של עובדי הכנסת, כתוצאה מחתימה של הסכמים, גם בשירות הציבורי באופן כללי וגם הסכמים פנימיים. הדבר נוגע גם לעובדי משמר הכנסת, לא רק לעובדים עצמם. גם פה יש גידול ועדכונים. אנשי המשמר צמודים למשטרה על-פי חוק. יש פה דברים שהם לא בשליטתי.

בהתייחס להערותיו של חבר הכנסת טרכטנברג: תקציב הפיתוח - - -
היו"ר יואב קיש
את ההערות שלי עוד לא שמעת.
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
בסדר, נשמע גם את ההערות שלך. אני מציג, אחרי זה נשמע.
היו"ר יואב קיש
לפני שאתה מתייחס להערות, דבר באופן כללי.
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
זה חלק מההצגה, ובמקרה הזה זה גם עונה למה שחבר הכנסת טרכטנברג העלה. תקציב הפיתוח של הכנסת עומד על כ-72.5 מיליון, זה כ-10% מהתקציב. הוא כולל בתוכו את בית פרומין, שבתום השנתיים הקרובות חלק משמעותי, של 30 מיליון, ממנו ירד. הוא כולל בתוכו גם שיפוץ נרחב של המבנה הישן, שזה כולל את קומת הממשלה, קומות 5 ו-4.5. אלה דברים שנדחו בעבר. קיבלתי החלטה - - - בשביל לא להגיע לפרוץ את ה– וכן להגיע לתקציב שמבחינת נראות הוא תקציב סביר – שוב לדחות את זה לשנים הבאות. קיבלתי החלטה לא לעשות את זה. אלה דברים שנדחו בעבר, ואני חושב שזה חשוב מאוד. עובדי הכנסת לא פחות חשובים מיתר חברי הבית הזה, והם עובדים בתנאים לא פשוטים – מי שמכיר את הקומות האלה. יש בהחלט מקום לעשות את השיפור הזה.

כשאני מסתכל לטווח הארוך, הגענו ל-full capacity כאן. כשתוכנן המבנה החדש, מבנה קדמה, לפני כ-15 שנה, הוא לא לקח בחשבון, כנראה, את הגידול בפעילות הכנסת – בהקמת ועדות, בהוספת יועצים פרלמנטריים. הגענו למצב שנכון לעכשיו במבנים הפיזיים הקיימים אין לי יותר מקום. יש מצוקה אמיתית, גם בהקשר לנבחרי הבית, ובטח כשנכנס החוק הנורבגי ושרים מתפטרים ונכנסים ח"כים, אז אין תחלופה אלא יש תוספות. יש גם יחידות חדשות שהוקמו, עובדים שמצטרפים. המשמעות היא שבשנים הקרובות – והקמתי כבר צוות עבודה – נצטרך להגדיל את תוכנית המתאר, את התב"א של הכנסת. אני לא יודע אם זה יהיה בתקופתי, אבל ההליך יתחיל בתקופתי. אני מניח שייבנה פה עוד מבנה שייתן מענה גם לדברים האלה.
היו"ר יואב קיש
אי-אפשר לבנות למעלה עוד קומה?
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
לא. מזכירת הכנסת תגיד לך שזה מבנה לשימור ויש חשיבות לנראות. אין חוסר מקום בכנסת, יש שטחים לכנסת.
היו"ר יואב קיש
אין חוסר מקום בשטח, יש חוסר בנוי.
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
נכון. צריך לאשר תוכנית מתאר שתאפשר לנו לבנות. תקציב הפיתוח לכנסת בשנים הבאות ישמור על אחוז סביר פלוס, כחלק מתקציב הכנסת הכולל, בהתאם להערתו של חבר הכנסת טרכטנברג.
דגשים נוספים כחלק מתקציב הכנסת
תקציב ביטחון הכנסת – בשנים האחרונות אנחנו עדים לכך שגם האיומים על חברי הכנסת גדלים. לאותם אנשים שהם סמלי השלטון – זה באחריות השב"כ, כל יתר חברי הכנסת הם באחריות של קצין הכנסת ומשמר הכנסת. יש את יחידת עוז, שהיא יחידת אבטחת אישים של הכנסת, והיא אמורה לתת מענה לאיומים שמדי פעם מתגלים, ויש גידול בדבר הזה. דבר שני, יש לנו החלפת מערכות ישנות, שפג תוקפן "בטל קורבנן" וצריך להחליף אותן, וכל הדברים האלה ייעשו במהלך השנתיים הקרובות.

ערוץ הכנסת – על-פי חוק, יש גידול של 2.6%, ובפועל כ-1%, מכיוון שב-2016 שולם, היה מיליון אחד מעבר לתקציב.
היו"ר יואב קיש
הפצת ערוץ הכנסת – סעיף 26: זה מעבר לעלות הזכיין, שזה 21.
חיים אבידור
זה עידן פלוס, זה הלוויין.
היו"ר יואב קיש
זה לא פרסום.
חיים אבידור
לא לא, זה ממש השידור עצמו.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
הנגשת השידור?
חיים אבידור
השידור עצמו – ללוויין, ל"הוט", ל"יס" - - -
היו"ר יואב קיש
עידן פלוס זה 4 מיליון. אנחנו דנים על זה עכשיו בחוק ההסדרים בוועדת הכלכלה. זה טירוף, ה-4 מיליון האלה.
חיים אבידור
אני חושב שאנחנו לוקחים יותר מחלקנו. אני לא יודע איך הם עשו את הנוסחה.
היו"ר יואב קיש
כל ערוץ משלם 4 מיליון, ועכשיו הולכים להפריט את זה. הולכים לתת את זה לגורם שהולך לקבל 4 מיליון מערוצים שהוא בכלל רוצה אותם אצלו. זה קצת אבסורד כל הסיפור הזה.
שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי)
החוק הזה הוא עם חורים בגודל בולענים.
חיים אבידור
עידן פלוס הולך במנות של שמונה, נדמה לי, הערוצים. אם יצטרף עוד ערוץ אחד, צריך לקנות מנה של שמונה ולחלק אותה בין תשעה. זאת אומרת, מנה של 16 ולחלק בין 9. זה יעלה לנו המון.
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
ערוץ הכנסת – אני חושב שאין טעם להרחיב, הכול ברור.

תקציבי פרסום – הכנסת, בהחלטתו של יושב-ראש הכנסת, בשנה האחרונה החליטה שהיא משקיעה בנושא של תדמית הכנסת, מיתוג הכנסת.
היו"ר יואב קיש
איזה סעיף זה בתקציב?
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
שורה 48.
היו"ר יואב קיש
וואו, יש פה עלייה גדולה ב-2018.
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
נכון. 2017 דומה ל-2016. אני רוצה להדגיש במה מדובר.
היו"ר יואב קיש
למה 2018, כי זה שנת בחירות?
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
למה שנת בחירות? למיטב הבנתי 2019 זו שנת בחירות.
היו"ר יואב קיש
אז למה הקפיצה?
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
אני אסביר. ב-2016 הכסף הושקע בפרויקט - - - מדובר בכ-4 מיליון שקלים, שזה כסף די קטן במונחים פרסומיים, מי כמוך יודע, בטח לגופים כמו הכנסת. אמרנו שנבחן את התוצאות ואת ההשפעה של הפרסום הזה על הציבור. ואכן, התגובות הראשונות שהגיעו היו תגובות מאוד חיוביות, והחלטנו להמשיך. אבל לא רק, כי מבחינתי מיתוג זה לא רק פרסום אלא זה גם פרויקטים שהכנסת עושה. לדוגמה, מחר אנחנו מתחברים, יוצאים בפרישה ל-15 יישובים. אנחנו בעצם מוציאים את הכנסת לציבור. זה גם חלק מתקציב הכנסת, זה חלק מההשקעה. העלויות הן, כמובן, עלויות רק בזמן שידור – אבל רוצים להרחיב את הפעילויות האלה וזו הסיבה שב-2018 יהיה גידול. נבחן את כלל הכלים שעומדים לרשותנו. זה משהו שמאוד חשוב גם ליושב-ראש, לשמור על התדמית הבית הזה.
היו"ר יואב קיש
אבל זה גידול משמעותי, זה עוד 5 מיליון שקלים, אולי אפילו יותר. צריך לראות טוב למה הדברים האלה משמשים. אתה אומר שזה יהיה במודל של פרסומות?
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
לא, אני שוב חוזר ואומר - - -
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
- - - דוגמה: מחר יוצאים ל-15 יישובים.
היו"ר יואב קיש
אבל זה לא מגיע ל-6 מיליון שקלים, פרויקט כזה.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
לא, הוא נתן את זה כדוגמה.
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
נתתי כדוגמה - - -
היו"ר יואב קיש
פעילויות, לא פרסום.
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
נכון. מגוון פעילויות, בתוכן גם פעילויות כאלה.

נושא כמעט אחרון הוא נושא כוח אדם. התייחס לזה גם חבר הכנסת טרכטנברג, וכבר הזכרתי בכמה הזדמנויות שאני בא מרקע של משאבי אנוש. אני הולך להיכנס לנושא של כוח אדם - כבר עשיתי את זה ואני הולך להמשיך. גם פה היתה עקומת גידול מאוד משמעותית בשנים האחרונות, שנבעה בעיקר מגידול בפעילותה של הכנסת – תוספות של ועדות וגם של חטיבות חדשות, שחלקן יקומו בשנה הקרובה, וכמובן, דבר נוסף שצריך להזכיר והוא התמקצעות של היחידות הקיימות. אני תמיד נותן את הדוגמה של הלשכה המשפטית, שכמה שנים אחורה היועץ המשפטי לכנסת היה זרוע ביצועית של היועץ המשפטי לממשלה, של משרד המשפטים, דבר שלא מותר היום. עצמאותה של הכנסת חשובה, ובשל כך אנחנו לא רוצים להסתמך על גופים שמבוקרים ומפוקחים על ידינו. יש פה מקום להתמקצע ולגדול. אנחנו רואים את זה – הלשכה המשפטית היא רק דוגמה לכך. אבל באיזשהו שלב צריך להגיד לא, כי אחרת אין גבול, אנחנו לא יכולים להמשיך לגדול. הצרכים לא מתמעטים, והם לא באים רק מלמטה, הם באים גם מנבחרי הבית הזה. היום אנחנו עומדים היום על כ-527 תקנים צמיתים – משאבי אנוש יתקנו אותי אם אני טועה במספרים.
מירה פיירשטיין
583.
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
ועוד כ-50 או 60 משרות בלתי צמיתות. אני מבקש להוסיף עוד 30 משרות, ותיכף אסביר למה. במקביל ביקשתי מאגף משאבי אנוש להוציא תוכנית פרישה מרצון – היא מתוקצבת בתוכנית העבודה. השאיפה שלי בשנים הקרובות היא למצב את מצבת כוח האדם בכנסת, שהיא לא תעבור 600 עובדים. זה ה-benchmark מבחינתי, כמובן, לא כולל משמר. המשמר הוא יחידה נפרדת שמונה 200, וגם שם אנחנו די מאוזנים, אני לא חושב שיש סיבה לגדול מעבר לזה.

30 המשרות הנוספות שאני מבקש נועדו לתת מענה בעיקר לחטיבות חדשות, כדוגמת חטיבת קשרים בין-לאומיים שהולכת לקום, ליחידת הממ"מ - שם תמיד יש ביקוש שלכם, של נבחרי הבית הזה. גם פה - המינימום ההכרחי, כי גם אם היינו מוסיפים עוד 20 תקנים וזה לא היה מספיק. גם פה זה ייבחן לאורך שנים. מאגר החקיקה, מרכז המבקרים, אתר האינטרנט, כל הפרויקטים שאנחנו משיקים ואתם שומעים עליהם דורשים תשומות של הון אנושי, וזה מה שעומד מאחורי 30 המשרות. הכוונה היא למצב, אין לי שום כוונה לגדול מעבר לזה.

דבר אחרון, וזה על-פי בקשתה של חברת הכנסת תומא סלימאן, יושבת-ראש הוועדה לקידום מעמד האישה – זו פעם ראשונה שהכנסת עושה ניתוח מגדרי של התקציב. מיותר לציין שגם במובן הזה הכנסת עומדת גאה מבחינת הנתונים. אני מנכה כרגע את המשמר, כי הוא גוף נפרד ושם הביקוש, באופן טבעי, הוא יותר לגברים. אבל בכל מה שקשור מינהל הכנסת, הנשים מובילות, גם מספרית וגם - - -
היו"ר יואב קיש
לא הובלה כזו דרמטית.
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
אבל מובילות.
היו"ר יואב קיש
51–49.
מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ
סיימתי. תודה רבה.
היו"ר יואב קיש
אני רוצה להגיד כמה דברים ונסיים את הדיון הזה ונמשיך אחר כך. ראשית, אני מברך את מנכ"ל הכנסת והחשב שהצגתם לנו פה את כל הנתונים. זה חשוב. כמו שאמרתי, נעשה דיון נוסף. לדיון הנוסף אני רוצה הבהרה לכמה דברים. ראשית, אני רואה שבתקציב 2017 מול 2016 – עבודת חברי הכנסת, יש ירידה. מעניין אותי להבין מדוע. ממ"מ - יש קיצוץ בתקציב בסוף; אני רואה ירידה של 345,000. איך זה מסתדר עם הכוונה להגדיל את הפעילות? תסבירו לי אחר כך, אני לא מבקש עכשיו את התשובות. בנושא הקלטות ועדות על-ידי גורמי חוץ אני רואה עלייה של 400,000 שקל. נושא האינטרנט פה – אני לא יודע מה זה, אבל זה מופיע באפס.

מבחינת החלוקה, אני יכול לראות קשרי חוץ וטקסים, אני רואה ביטחון ומחשב, אני לא רואה דוברות. אני מבקש פירוט מסודר על הדוברות – כוח אדם ותקצוב.
חיים אבידור
יש סעיף מיוחד.
היו"ר יואב קיש
יכול להיות שפספסתי, אני מבקש הסבר בדיוק.
חיים אבידור
הרגע דיברת עליו. הוא נתן לך את ההסבר על ה-10 מיליון – זה נמצא שם.
היו"ר יואב קיש
10 מיליון זה היה פרסום של הכנסת.
חיים אבידור
פרסום ודוברות.
היו"ר יואב קיש
אז ביקשתי על הדוברות דיווח מסודר. ניהול מערכות מחשב, סעיף 74 – יש קיצוץ, אני רוצה להבין אותו. זהו. אני מבקש מחברי הכנסת שמי שיש לו שאלות – להעביר.
לגבי לוחות הזמנים
כתוב לי שתקציב יכול להיות עד מחר או לכל המאוחר יום שלישי. זה נכון? מחר זה בעיה בשבילכם, אני מבין.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
אנחנו בקצרין ובחצור.
היו"ר יואב קיש
לא הייתי רוצה לעשות היום, עם כל הלחץ של הכנסת. אם אפשר עד יום שלישי, נקבע דיון ביום שני. ביום שני כל חברי הכנסת פה. אודיע על התאריך. ביום שני יש טקס של ה"אדיר" שמגיע ואני אהיה שם. יכול להיות שהיום בערב.

אני סוגר את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:06.

קוד המקור של הנתונים