ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 15/11/2016

שינויים בתקציב לשנת 2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 496

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, י"ד בחשון התשע"ז (15 בנובמבר 2016), שעה 13:20
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2016
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יצחק וקנין

בצלאל סמוטריץ'

רחל עזריה
חברי הכנסת
יוליה מלינובסקי
מוזמנים
אייל טולדו - אגף התקציבים, משרד האוצר

ערן מנסנו - מרכז בכיר תקציב בקרה והתקשרויות, משרד האוצר

ליאור קוטלר - רפרנטית בריאות, משרד האוצר

הראל שליסל - רפרנט באגף תקציבים, משרד האוצר

גלעד קצב - תקציבים, משרד האוצר

חיים הופרט - כלכלן בכיר אגף תכנון תקצוב ותמחור, משרד הבריאות

אריה זדה - מנהל אגף סובסידיות ותקציבים, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

איתן טי - מנהל תחום תקציבי פיתוח, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
יפעת קדם

שינויים בתקציב לשנת 2016
היו"ר משה גפני
שינויים בתקציב לשנת 2016. בקשה מס' 169-172.
הראל שליסל
הפנייה נועדה לתקצב הוצאת מזומן בהיקף של 8-16 מיליון שקלים לפרויקטים קיימים ומאושרים של משרד התחבורה, הכל בהתאם לצפי ביצוע עדכני.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור פניות 169-172, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים –אין

פניות מס' 167-172 אושרו.
היו"ר משה גפני
בקשה מס' 13-003.
אייל טולדו
פנייה תקציבית 13-003 נועדה להעביר 80% מהעודפים המחויבים משנת 2015 לשנת 2016. מדובר בסך של 220,586 אלפי שקלים לסעיף 13 - הוצאות שונות. סעיף 13 מורכב מתקציב של מספר גופים ומשרדים, וכן הוצאות שאינן בתחום משרד - -
היו"ר משה גפני
מה זה שיפוי רשויות מקומיות?
אייל טולדו
מדובר בתכנית שמשמשת למימון אשראי לרשויות שנמצאות בתכנית הבראה ומתקשות לקבל הלוואה מבנקים.
היו"ר משה גפני
למה זה צריך להיות בעודפים, זה לא בבסיס התקציב?
אייל טולדו
התכנית ניתנת בהתאם לאבני דרך. מוקצה לזה כסף מראש.
היו"ר משה גפני
לאיזה משרד הולכים ה-184 מיליון?
אייל טולדו
למשרד הפנים. זה כסף שיוצא מסעיף 13 – הוצאות שונות.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הבקשה, ירים את ידו? מי נגד, מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

בקשה מס' 13-003 אושרה.
היו"ר משה גפני
בקשה מס' 13-019.
אייל טולדו
מדובר בפניית עודפים של 15%.
היו"ר משה גפני
מי בעד, מי נגד, מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד - אין

נמנעים – אין

בקשה מס' 13-019 אושרה.
היו"ר משה גפני
בקשה מס' 67-006.
ליאור קוטלר
מדובר בהעברת עודפים מחויבים לבינוי ושיפוץ מבנים בבתי החולים הפסיכיאטריים.
היו"ר משה גפני
השר מסכים לזה?
ליאור קוטלר
כן.
חיים הופרט
אנחנו העברנו דברי הסבר משלנו לפנייה.
היו"ר משה גפני
אתה בעד?
חיים הופרט
אנחנו בעד חלק. בתוך הפנייה יש 48 מיליוני שקלים שהעברנו להסכם. 40 מיליון שקל זה פרויקט עופר, שזה פרויקט בינוי בכל בתי החולים הפסיכיאטריים, ועוד 8 מיליון שקל לשיפוץ בית חולים איתנים.
היו"ר משה גפני
מה אתה מציע לעשות?
חיים הופרט
אנחנו לא יכולים לחיות עם כך שלא כל העודפים מועברים אלינו.
ליאור קוטלר
חלק מהעודפים לא מועברים בגלל החלטות ממשלה 379 ו-717 שהתקבלו בתאריך 5 באוגוסט לגבי אי העברה של עודפים מחויבים.
היו"ר משה גפני
אני לא יכול להצביע על זה, אני רוצה לדבר עם השר. אני אביא את זה מחר. בקשה מס' 79-019.
גלעד קצב
מדובר על העברת עודפים מסעיף פיתוח תחבורה משנת 2015 לטובת הרזרבה הכללית. מדובר בפרויקטים שרמת הביצוע בהם היא 99%.
היו"ר משה גפני
מי בעד אישור הבקשה, ירים את ידו? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

בקשה מס' 79-019 אושרה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:15.

קוד המקור של הנתונים