ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 13/11/2016

חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 27), התשע"ז-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 487

מישיבת ועדת הכספים

יום ראשון, י"ב בחשון התשע"ז (13 בנובמבר 2016), שעה 12:10
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 27) (פטור מארנונה לארכיון ציבורי), התשע"ז-2016
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

נאוה בוקר
חברי הכנסת
יוסי יונה
מוזמנים
יוסי עדס - רפרנט פנים, משרד האוצר

סיון להבי - סגנית מנהל המינהל לשלטון מקומי, משרד הפנים

רעות פרקש - לשכה משפטית, משרד הפנים

ראובן פינסקי - ראש אגף מורשת, משרד ראש הממשלה

הילה זהבי - כלכלנית, מרכז השלטון המקומי

יוסי אחימאיר - מנכ"ל, מכון ז'בוטינסקי

ד"ר אהרן עזתי - מנהל, ארכיון יד טבנקין
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
מנהל/ת הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
מוריה אביגד

הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 27) (פטור מארנונה לארכיון ציבורי), התשע"ז-2016, פ/2230/20 כ/662, הצעת ח"כ נאוה בוקר
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים בנושא הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 27) (פטור מארנונה לארכיון ציבורי), התשע"ז-2016, הצעת חוק של חברת הכנסת נאוה בוקר וחבר הכנסת יוסי יונה. חבר הכנסת יואב קיש גם הצטרף לחוק?
נאוה בוקר (הליכוד)
כן.
היו"ר משה גפני
יופי, הלוואי וגם אני הייתי יכול להצטרף.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
תצטרף. The more the merrier. ככל שיצטרפו יותר החגיגה תגדל.
נאוה בוקר (הליכוד)
אתה יכול.
היו"ר משה גפני
לפני שאנחנו מתחילים את החוק, דיברו אתי מנכ"ל משרד התרבות והשרה שהם מעלים את התקציב של הארכיונים, שהם לוקחים את זה מאוד ברצינות. א', אני מודיע לכם, אני לא אחראי לזה, אני אחראי לזה שדיברתי עם השרה מירי רגב ועם המנכ"ל. אני אחראי על החקיקה של החוק אז אני מבקש להקריא את החוק לקריאה שנייה ושלישית ותכף נשמע מה ההסתייגויות.
שלומית ארליך
"הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 27) (פטור מארנונה לארכיון ציבורי), התשע"ז–2016

תיקון סעיף 5ג 1. בפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין), 1938‏, בסעיף 5ג(ה), אחרי פסקה (13) יבוא:

"(14) ארכיון ציבורי כהגדרתו בחוק הארכיונים, התשט"ו–1955‏."".
היו"ר משה גפני
משרד האוצר.
יוסי עדס
הנוסח, כפי שהוקרא, מקובל עלינו, עם הנושא של "למעט פעילות עסקית".
היו"ר משה גפני
מה זה?
יוסי עדס
זה גם עלה בדיון הקודם.
היו"ר משה גפני
כן, נכון. מה זה? עכשיו אנחנו כבר בקריאה סופית, קריאה אחרונה.
יוסי עדס
ככל שיש בשטח הארכיון שטחים שהם פעילות עסקית, כמו קיוסקים, בתי קפה או דברים כאלה, הם לא אמורים להיות פטורים מארנונה.
היו"ר משה גפני
מישהו מהארכיונים יכול להתייחס לעניין הזה? להסביר מה הכוונה?
יוסי אחימאיר
מה אתה מתכוון ב"פעילות עסקית"?
יוסי עדס
אמרתי, אם יש בתי קפה.
יוסי אחימאיר
למיטב ידיעתי – אני יכול לדבר על עצמי, אבל למיטב ידיעתי בכל הארכיונים אין פעילות עסקית.
היו"ר משה גפני
יפריע לכם אם למשל בארכיון או במקום שאתם נמצאים - - -
יוסי אחימאיר
יש כיבוד קל.
היו"ר משה גפני
כיבוד קל זה בסדר, אבל אם יהיה קיוסק שמוכר ומרוויח?
יוסי אחימאיר
לא, בשום פנים ואופן לא.
היו"ר משה גפני
אבל אם יהיה, זה מפריע לכם שהוא לא יהיה בחוק? הוא יוגדר כמי שצריך לשלם ארנונה.
יוסי אחימאיר
איך יחייבו שטח 3 מ"ר שבו יש בית קפה?
יוסי עדס
שטח הפעילות העסקית יוגדר.
סיון להבי
זה יירשם בעירייה כנכס נפרד.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
זה נראה לכם מעשי?
יוסי עדס
לנו זה נראה מעשי, אנחנו מכירים את זה ממקומות אחרים.
יוסי אחימאיר
אני חושב שזה מיותר.
יוסי עדס
אם אין בארכיון אז לא יצטרכו למדוד את זה, אבל יש ארכיונים שיכולים לעשות כאלה דברים.
יוסי אחימאיר
בפועל, בפרקטיקה היום, אין דבר כזה, לכן זה מיותר.
יוסי עדס
בכל הפטורים אנחנו משתדלים להכניס את הנושא הזה של החרגה מפעילות עסקית מהחשש שדברים כאלה קורים. אנחנו מכירים את זה למשל בבתי חולים, יש לא מעט פעילות עסקית בבתי חולים. שם הם לא אמורים להיות פטורים או זכאים להנחות של בתי חולים. אותו דבר גם כל מוסד אחר שמקבל החרגה מיוחדת ופטור מארנונה בחוק. אני חושב שיהיה ברור שזה רק החלק שהוא לא פעילות עסקית.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
יוסי, נניח במקרה היפותטי כזה, מי הוא זה שמוטלת עליו חובת תשלום הארנונה?
יוסי עדס
השוכר, כמו בכל שכירות.
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אבל השוכר שוכר שם איזשהו בניין שהוא על שמו בעירייה?
יוסי עדס
הוא שוכר בתוך הבניין, הוא שוכר חלק מהבניין.
אהרן עזתי
אין לנו דבר כזה.
נאוה בוקר (הליכוד)
אין, זה לא מוזאונים.
אהרן עזתי
אנחנו מלכ"רים, אנחנו לא עוסקים בזה בכלל.
אהרן עזתי
אנחנו מלכ"רים.
יוסי עדס
ברור שזה מלכ"רים אבל יש גם מלכ"רים שבתוך השטח שלהם יש מקום לטובת האנשים שמבקרים אז עשו שם איזה - - -
היו"ר משה גפני
יוסי, איפה יכול לקרות הדבר הזה? לא אכפת לי להוסיף את זה, אבל איפה זה יכול לקרות?
נאוה בוקר (הליכוד)
זה לא רלוונטי כרגע.
יוסי אחימאיר
זה לא מפריע אבל זה מיותר.
יוסי עדס
התוספת הזאת היתה בסוגיה של אתרי הנצחה של משרד הביטחון. גם שם אנחנו הכנסנו את התוספת הזאת של שטחים שבהם יש פעילות עסקית ושם התברר שהיה. יכול להיות שגם כאן יש שטחים של פעילות עסקית, או שיהיו בעתיד, אנחנו לא יודעים, ולכן אנחנו רואים צורך לעשות את זה כבר בעת החקיקה.
נאוה בוקר (הליכוד)
הם אומרים לך שאין.
היו"ר משה גפני
בסדר, אנחנו נוסיף "ואשר אין בו פעילות עסקית".
יוסי עדס
לא, "למעט פעילות עסקית".
היו"ר משה גפני
זה כתוב גם בחוקים אחרים, זה כתוב גם באתרי הנצחה לחיילי צה"ל, זה כתוב בכמה מקומות – "אשר אין בו פעילות עסקית". יש שם עוד דברים שהוספו, אני לא רוצה להוסיף אותם, רק את "אשר אין בו פעילות עסקית".
יוסי יונה (המחנה הציוני)
למה אתה מדבר על עוד דברים?
היו"ר משה גפני
"שאין בו פעילות עסקית", למה צריך יותר?
שלומית ארליך
מה שבעצם משרד המשפטים ביקש להוסיף זה שהנוסח בסיפה יהיה: "אם אינו למטרות רווח ולגבי השטח המשמש כארכיון ציבורי כאמור ואשר אין בו פעילות עסקית".
היו"ר משה גפני
"אשר אין בו פעילות עסקית" זה מספיק.
סיון להבי
באותו נוסח של אתרי הנצחה, שלוש מילים לפני, זה הכול.
היו"ר משה גפני
אז אני, את שלוש המילים שלפני, רוצה להוריד. אני אגיד לכם גם מה ההבדל. ההבדל הוא שאנחנו מדברים על ארכיונים, תקציבם הוא דל, זה לא אתרי הנצחה. אנחנו מכירים את הארכיונים, גם אתם מכירים את הארכיונים, כל מה שנותנים להם זה פטור מארנונה, שבלאו הכי התברר בדיון לקראת הקריאה הראשונה שאין ארנונה מי יודע מה. היה פה "גנזך קידוש השם" הוא אמר שעיריית בני ברק לא גובה מהם.
אהרן עזתי
עיריית רמת גן גובה.
היו"ר משה גפני
יש כמה ארכיונים מאוד משמעותיים שאמרו שלא גובים מהם ארנונה, ואם גובים זה מאוד בשוליים.
נאוה בוקר (הליכוד)
אבל זה צריך להיות מעוגן.
היו"ר משה גפני
בדיוק. אנחנו מדברים על כך שבעצם החוק הזה הוא יותר סמלי, הוא מאותת למשרד התרבות והוא מאותת לרשויות המקומיות: תעזרו לארכיונים. זה מה שזה עושה. לכן, הבנתי את מה שאתה אומר, "שאין בו פעילות עסקית" – אני לא רואה את הפעילות העסקית, אני לא מכיר מקום כזה שיש בו פעילות עסקית, הלוואי ואנשים יבואו לשם ויתעניינו בארכיון כי זה דבר חשוב מבחינה תרבותית. מספיק שאנחנו אומרים "שאין בו פעילות עסקית", לא צריך את הנוסח שיש באתרי ההנצחה ובכל המקומות ששם זה באמת מאוד משמעותי. אז אנחנו נוסיף "שאין בו פעילות עסקית.
סיון להבי
מקובל.
נאוה בוקר (הליכוד)
בסדר.
סיון להבי
אין צורך "ואינם למטרות רווח" מכיוון שזה בחוק הארכיונים כבר נבדק, חשוב שיובהר.
היו"ר משה גפני
נעזוב את זה, בסדר. אומר שיפמן שאם אנחנו נכתוב, במקום שתהיה פעילות עסקית – מה יהיה הלובי? לפי הנוסח הזה הוא יהיה חייב בארנונה.
סיון להבי
כתוב "ולגבי השטח המשמש ארכיון ציבורי כאמור ואשר אין בו פעילות עסקית", זאת אומרת, אם יש בארכיון מסוים פעילות עסקית היא לא מונעת מכול הארכיון לקבל את הפטור אלא רק אותו שטח.
היו"ר משה גפני
אוקיי, תקריאי, בבקשה.
שלומית ארליך
נוסח הסעיף יהיה כך: "(14) ארכיון ציבורי כהגדרתו בחוק הארכיונים, התשט"ו–1955‏, לגבי השטח המשמש ארכיון ציבורי כאמור ואשר אין בו פעילות עסקית."
יוסי אחימאיר
מה זה "בו"?
שלומית ארליך
השטח.
יוסי אחימאיר
רק בשטח שבו מתנהלת פעילות עסקית, אם זה שלושה מ"ר, אם זה חמישה מ"ר. צריך לחדד את זה.
סיון להבי
כל מה שאין בו פעילות עסקית – פטור.
יוסי אחימאיר
שלא יהיה נתון לפרשנות אחר כך.
שלומית ארליך
בואו נבהיר: מה שמפריע לחברי הוועדה ועלה מהערות שונות פה הוא שכשאנחנו מנסחים "אשר אין בו פעילות עסקית", זאת אומרת, אם יש בניין שבחלק קטן בו יש פעילות עסקית, אנחנו רוצים לוודא שבעצם המשמעות היא שרק על החלק שבו יש פעילות עסקית קטנה – למשל קומה אחת מתוך בניין שלם – רק עליו ישלמו. על כל יתר הקומות לא ישלמו, הוא יהיה פטור. נכון, זו הכוונה כשאנחנו כותבים "אין בו פעילות עסקית"?
יוסי אחימאיר
כן.
יוסי עדס
כן.
היו"ר משה גפני
הערות, רבותי?
יוסי יונה (המחנה הציוני)
אנחנו מאוד שמחים לראות תמימות דעים ונכונות מצד האוצר שבאים לקראתנו. זו פעולה ציבורית מאוד מאוד חשובה ואנחנו שמחים על הדיון הזה שבמקרה הזה הוא מאוד קצר, מאוד מועיל ותמציתי.
נאוה בוקר (הליכוד)
ואני רוצה להודות במיוחד ליושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת גפני, שבאמת עזרת לנו לקדם וסייעת. הדברים מתקדמים יפה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. מי בעד אישור לקריאה שנייה ושלישית כפי שהקריאה היועצת המשפטית? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד

הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 27) (פטור מארנונה לארכיון ציבורי), התשע"ז-2016, אושרה.
היו"ר משה גפני
פה אחד. החוק אושר לפי הנוסח הזה לקריאה שנייה ושלישית. תודה לכולם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:30.

קוד המקור של הנתונים