ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 28/11/2016

החלטת הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו) (תיקון), התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 290

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, כ"ז בחשון התשע"ז (28 בנובמבר 2016), שעה 11:00
סדר היום
החלטת הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו) (תיקון), התשע"ו-2016
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

יעקב אשר

זוהיר בהלול

יואב בן צור

יעל גרמן
מוזמנים
מוני מעתוק - מנהל אגף בכיר לניהול ההון האנושי ברשומ"ק, משרד הפנים

מרגלית בוטרמן - ממונה יעוץ משפטי כ"א ושכר ברשומ"ק, משרד הפנים

פזית יצחק - מרכזת בכירה הון אנושי ברשומ"ק, משרד הפנים

יוסי עדס - רפרנט פנים באגף תקציבים, משרד האוצר

אריאל צבי - עו"ד, מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

דוד פרוינד - עו"ד, משרד המשפטים

עמיר יצחקי - סגן מהנדס ראשי לבריאות הסביבה, משרד הבריאות

עירית ורונין - ממונה על תנאי שירות, מרכז שלטון מקומי

מרים סלומון - עו"ד, יועמ"ש, מ. שלטון מקומי

שחר סולר - ממונה תכנון, איכות הסביבה

עמיר שקד - עו"ד לשכה משפטית, רשות מקרקעי ישראל

יצחק סמיה - שדלן/ית
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
מאיה ויקטור, חבר המתרגמים

החלטת הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו) (תיקון), התשע"ו-2016
היו"ר דוד אמסלם
אני מתכבד לפתוח את ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא החלטת הרשויות המקומיות (גמלאות לראש רשות וסגניו) (תיקון), התשע"ו-2016, פרוטוקול מספר 290, בבקשה, הסבר קצר.
תומר רוזנר
בפנינו מונחת פניה של שר הפנים, אני אתן את הרקע לפניה הזו. בינואר 2009 בסמוך לבחירות לרשויות המקומיות שהתקיימו בנובמבר 2009, 98', סליחה. אני אחזור שוב, בינואר 2009 בעקבות הבחירות שהתקיימו, סליחה בינואר 99' לאחר הבחירות שהתקיימו בנובמבר 98' התקבלה החלטה לתיקון החלטת הגמלאות שבה נקבע שראשי רשויות שגילם בעת פרישתם היה מתחת ל-45 יקבלו קצבה בהגיעם לגיל 45. הוועדה קבעה שההוראה הזאת תחול מכאן ואילך, כלומר לא תחול על אלה שפרשו בנובמבר 98'.

ההחלטה הזאת פורסמה ברשומות ביוני 99'. משום מה, מסיבה שאינה ברורה, משרד הפנים הודיע לחמישה ראשי רשויות או סגניהם, שפרשו בנובמבר 98', שהם יהיו זכאים לקצבה בהגיעם לגיל 45. הטעות הזאת התבררה בתחילת שנות ה-2000, ב- 2007, 2008, משהו כזה ובעקבות גילוי הטעות, יזם משרד הפנים בשעתו, באמצעות השר אלי ישי, פניה לוועדת הפנים כדי לתקן את ההחלטה באופן רטרואקטיבי, באופן שתחול גם על אותה חמישה פורשים שלפי ההחלטה המקורית לא זכאים לקצבה.

הפניה הזאת נבעה בין היתר מכך שפנה אדם נוסף, שהיה נבחר בתקופה הרלוונטית ובמקרה שלו הוא סורב.
קריאה
הבן אדם פנה הרבה שנים אחרי כן.
תומר רוזנר
כן כן וסורב וטען, במידה רבה של צדק, לאפליה, אומר שחמישה קיבלו אז למה אני לא. משרד הפנים פנה לוועדת הפנים וביקש לתקן את ההחלטה, ועדת הפנים דנה בפניה הזאת ודחתה אותה, בשאת נפש כמעט וקבעה שאין מקום להליך הזה של תיקון רטרואקטיבי ופרסונלי מהסוג הזה וביקשה ממשרד הפנים לפעול לפי החלטת, מי שהייתה במתכונתה המקורית. משום מה, משרד הפנים גם הפעם לא פעל לפי ההחלטה - - -
מוני מעתוק
מיד לאחר מכן היה דיון עם משרד האוצר, כי גם הגיע לפה בסוף נובמבר שנת 2013 - - -
תומר רוזנר
לא לא, אני מיד אשלים, זה הדיון השני. שוב, משרד הפנים לא פעל, אבל אנחנו הבנו, ועדת הפנים הבינה בעצם שיש פה איזו שהיא בעיה שצריך לפתור אותה. משרד האוצר בעצם רצה שמשרד הפנים יבטל את הזכאות של אותם אנשים ומי שקיבל קצבה - - -
היו"ר דוד אמסלם
ברשותך, תומר, אני רוצה להבין את הרציונל. אני מבין שהייתה בשנת 99' החלטה בוועדת הפנים שאומרת שבן אדם שהיה נבחר ציבור, סגן, לא חשוב ולא הגיע לגיל 45, אז הוא יקבל את הקצבה שמגיעה לו בגיל 45.
תומר רוזנר
אם הוא פרש אחרי ינואר 99'.
היו"ר דוד אמסלם
כן, בסדר. בגיל 45.
תומר רוזנר
אם הוא פרש, זה השאלה.
קריאה
השאלה היא שאלת התחולה.
היו"ר דוד אמסלם
שניה, דקה, מה הרציונל בהחלטה?
תומר רוזנר
ההחלטה היתה שאם הוא פרש אחרי ינואר 99' הוא יקבל, אם הוא פרש לפני כן הוא לא יקבל.
היו"ר דוד אמסלם
לכן אני אומר, אני בעקרון עכשיו עוד לא בא לשם, אני לעקרון. הרי לכאורה מה ההיגיון אמר? ההיגיון אמר? נבחרי ציבור שבסופו של דבר יכול להיות ששרתו את הציבור מספר עשרות שנים וזה לא קביעות, לא מתחילים וגומרים בפנסיה בגיל 67. אז הם אמרו, תשמע, אז בואו בגיל 45, לא יכול להיות שתסיים את מה שנקרא תפקידך ותתחיל לחפש עבודה ואין לך ואין לך ממה לחיות.
תומר רוזנר
לא, אז אני אגיד לך - - -
היו"ר דוד אמסלם
זה ההיגיון שלדעתי בבסיס ההחלטה, שהיא הגיונית.
תומר רוזנר
לא, אז מה שקרה זה תמונה הרבה יותר רחבה. בשנת 96' נעשתה רפורמה מאד גדולה בנושא שכר וגמלאות של ראשי רשויות וסגניהם. הרפורמה הזאת בעצם נתנה להם לבחור או ללכת במתכונת שהייתה קיימת עד אז או לבחור במתכונת חדשה שמשמעותה היתה, מוני תתקן אותי בבקשה בהקשר הזה אם אני טועה, משמעותה היתה הפחתה לא קטנה בשכר השוטף, תמורת זה שיוגדלו זכויותיהם לגמלאות.
מוני מעתוק
אתה מדבר על 98'?
תומר רוזנר
96'. במסגרת הזאת גם נדון הנושא של אנשים שפורשים מתחת לגיל 40 או מתחת לגיל 45 ועד אז, מי שפרש מתחת לגיל 40 או 45 לא קיבל קצבה. זאת אומרת אם ראש עיר פרש ב- 93' - - -
מוני מעתוק
עד אוגוסט 98', לפני הפרישה של הבחירות של 98', גיל הפרישה היה 40.
תומר רוזנר
נכון ולא היו - - -
היו"ר דוד אמסלם
40? ואז מה היו מקבלים בגיל 40? בגיל 40, מה היו מקבלים?
מוני מעתוק
מי שפרש ויש לו זכאות והוא מגיל 40 ומעלה יכול לקבל קצבה.
היו"ר דוד אמסלם
מה זה זכאות?
מוני מעתוק
היה לו זכאות לפי הקנה מידה.
היו"ר דוד אמסלם
מה זה זכאות, דרך אגב? שהוא היה כמה שנים?
מוני מעתוק
לא זוכר, לא זוכר להגיד כמה שנים.
היו"ר דוד אמסלם
לא חשוב, לא נכנס לזכאות. אתה אומר אז היה - - -
מוני מעתוק
אבל תיקנו את זה באוגוסט 98', לפני הבחירות, לפני הפרישה, לגיל 45.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת העלו את הגיל והעלו, אני מניח, גם את הקצבה.
מוני מעתוק
העלו את הגיל ל-45 - - -
היו"ר דוד אמסלם
וכנראה גם את תנאי הפרישה.
מוני מעתוק
הפחתת שיעור הקצבה מעלה את גיל הזכאות ל-45, זה מה שהיה באוגוסט 98'.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, רק שניה, לפני התיקון אני מבין שזה היה גיל 40, בא התיקון ושם את זה בגיל 45.
מוני מעתוק
התיקון באוגוסט 98', לפני סיום הבחירות של אותה שנה, העלה את הגיל ל-45.
היו"ר דוד אמסלם
העלה את הגיל ל-45.
מוני מעתוק
גיל הפרישה ל-45, נכון, עכשיו היו כמה פורשים שפרשו בבחירות - - -
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, זה לא פרישה, זאת אומרת מי שמפסיד את הבחירות פורש, זה לא ענין שבן אדם בא ואומר אני הולך הביתה. סיום כהונה.
מוני מעתוק
יפה, סיים כהונה.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב למה העליתם את זה מגיל 40 ל-45?
מוני מעתוק
בכלל כל הרפורמה - - -
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת אתם הלכתם ובעצם קיצצתם להם - - -
מוני מעתוק
זה היה חלק ממהלך הדרגתי בכלל.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי, זה הבון טון תמיד, בוא נפגע באנשי ציבור, זה טוב, זה נשמע טוב לעם ישראל, אתה יודע עם ישראל לא אוהב שמקבלים משכורת כל כך.
מרגלית בוטרמן
- - - העלו את השכר ב- 40.5%, היה את ועדת רוזן-צבי וזה היה חלק ממכלול כולל שהעלו את השכר בצורה מאד מאד משמעותית ובתמורה היו כמה שינויים כדי להשוות, כדי שלא יהיה כזה פער בזכויות בין עובדים רגילים לנבחרים. זה היה בעקבות ועדת רוזן-צבי שבעצם בעיקרון חל על חברי - - -
היו"ר דוד אמסלם
בסדר, אני רוצה להבין את הרעיון.
תומר רוזנר
רק אני חייב להדגיש בנושא הזה, שניתנה לאותם ראשי רשויות את הזכות לבחור אם להמשיך במתכונת הקודמת או לבחור במתכונת החדשה.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, מי שהיה עד 99' אז אמרו לו, תשמע, אתה יכול להישאר בהסדר הישן - - -
מוני מעתוק
עד אוגוסט 98'.
היו"ר דוד אמסלם
עכשיו מי שפרש אחרי 98' הוא ישר נכנס להסדר הזה. דרך אגב מה זאת אומרת נתנו לו - - -
מוני מעתוק
מי שנכנס אחרי 98'.
היו"ר דוד אמסלם
חדש.
מוני מעתוק
חדש לגמרי.

היו"ר דוד אמסלם

זאת אומרת אחד שבעצם היה ראש עיר לפני 98' - - -
מוני מעתוק
יכול לבחור.
היו"ר דוד אמסלם
גם אם הוא פרש אחרי 20 שנה יכול היה לבחור או בזה או בזה.
מוני מעתוק
יכול היה לבחור.
היו"ר דוד אמסלם
ומי שבעצם נכנס חדש למערכת, אז הוא בעצם ישר נכנס למסלול החדש.
מוני מעתוק
אין לו בחירה.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר גמור. עכשיו, אתם בעצם אמרתם אז שמי שבעצם פרש מתחת לגיל 45, הוא כשיגיע גילו לגיל 45 הוא יקבל את הקצבה. בסדר? יופי. ומה קורה עכשיו?
תומר רוזנר
עכשיו, כפי שאמרתי - - -
היו"ר דוד אמסלם
אותם אנשים, מה קרה להם?
תומר רוזנר
בטעות, שקשה להסביר אותה, משרד הפנים החליט להכיר בזכאותם - - -
מוני מעתוק
למרות שהם לא היו זכאים לפי ההחלטה.
היו"ר דוד אמסלם
שניה שניה, למה הם לא היו זכאים לפי ההחלטה?
תומר רוזנר
כי ועדת הפנים החליטה שההחלטה תחול מינימום 99' ואילך.
היו"ר דוד אמסלם
רק שניה, אני רוצה להבין. המצב לפני ינואר 99' היה יותר טוב אני מבין.
מרגלית בוטרמן
לא, לפני ינואר 99' אם היית לפני גיל 40, לא היית מקבל מענק של - - -
היו"ר דוד אמסלם
אה, לפני גיל 40 הכוונה.
מרגלית בוטרמן
לפני גיל 40.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת שהיו פה שני דברים, גיל 40 מינימום ו - - -
מוני מעתוק
גיל 40 עלה ל-45.
מרגלית בוטרמן
כן.
היו"ר דוד אמסלם
שזה המינימום - - -
מוני מעתוק
אם לא היית בגיל 45 היית מקבל מענק.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, אם אתה פחות מגיל 45, זה לא שאתה פורש בגיל 45, אלא אם למשל סיימת את הקדנציה שלך בגיל 44 אתה מקבל מענק.

דורו

נכון.
היו"ר דוד אמסלם
זה לא שבגיל 45 אתה מתחיל לקבל את הקצבה.
תומר רוזנר
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי.
מרגלית בוטרמן
בעבר, זה מה שהיה עד התיקון.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי.
מוני מעתוק
עכשיו, התיקון הזה בא - - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל אתם אמרתם הרי לפני כן, הוא יכול היה לבחור - - -
מוני מעתוק
הוא יכול היה לבחור לא להעלות את השכר ולהישאר באחוז קצבה גבוה יותר או הפוך.
מרגלית בוטרמן
אבל בכל אופן כל הפנסיה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל רק שניה, עוד לא, אני לא שם.
מוני מעתוק
4% בשכר נמוך או 2% בשכר גבוה.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת אתה אומר זה היה משחק בר בחירה, אבל מגיל 40 ל-45 זה החלטה שרירותית בלי - - -
מוני מעתוק
זה התקנות, זה ההחלטה.
היו"ר דוד אמסלם
שניה, זה אין החלטה פה של - - -
מוני מעתוק
לא. אם הוא היה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אז אתם שיניתם להם את הכללים תוך כדי תנועה. וודאי, הכנסת משנה את הכללים לפי מה שאתם אומרים. אבל זה הצעות שלכם, אף חבר כנסת לא קם עם זה בבוקר. זאת אומרת אתם באתם, קיבלתם החלטה שבעצם מי שפורש, לא פורש, מי שהפסיד את הבחירות ואיתרע מזלו והוא פחות מגיל 40, אז הוא לא מקבל פנסיה והוא מקבל מענק ואחרי זה העליתם את זה לגיל 45. דרך אגב למה לא הצעתם את זה לגבי אנשי הצבא? סתם אני מעניין אותי.
מרגלית בוטרמן
אנחנו לא מטפלים בצבא.
היו"ר דוד אמסלם
למה? אבל אם הייתם מטפלים בצבא גם שם הייתם נותנים להם מענק בלי פנסיה, לדעתכם?
מוני מעתוק
יש גם להם אני מניח.
היו"ר דוד אמסלם
או שהתפקיד שלהם יותר חשוב מראש עיר? מה זה ראש עיר, שטויות, נביא מישהו אחר, שטויות. אבל צבא זה בעיה, קצין בצבא זה בעיה, לא?
יעל גרמן (יש עתיד)
אדוני יושב ראש, שינו את כל הכללים. בכלל הפסיקו את הפנסיה, לראשי העיר הפסיקו את הפנסיות, אני נכנסתי ב- 98' ואין לי פנסיה.
היו"ר דוד אמסלם
למה אין להם פנסיה?
מוני מעתוק
כי התחילה הצוברת, אז התחילה הצוברת, זה כללים חדשים לגמרי.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי.
יעל גרמן (יש עתיד)
כללים חדשים היו בכלל.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. דרך אגב בלי קשר לצוברת, שניה - - -
מוני מעתוק
נבחרי הציבור ברשויות המקומיות התחילו במסלול של הפנסיה הצוברת, החדשים, ב- 98'.
היו"ר דוד אמסלם
אוקיי, עכשיו מה עומד בפנינו, כאן מה עומד, בעצם אנחנו אומרים שהעלינו להם באופן - - -
מוני מעתוק
יש פה שישה אנשים.
היו"ר דוד אמסלם
שהם נכנסים באיזה טווח גילאים?
יעל גרמן (יש עתיד)
חמישה.
תומר רוזנר
שישה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אה, נוסף אחד?
מוני מעתוק
יש פה שישה אנשים שפרשו בבחירות של 98' שהם היו - - -
היו"ר דוד אמסלם
הפסידו את הבחירות, אל תגיד פרשו. פרשו זה כאילו הבן אדם בא לו ללכת הביתה, הפסידו בחירות, אמרו לו לך הביתה.
מוני מעתוק
הפסידו, סיימו כהונתם ב- 98'.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, אם הייתם ממשיכים להעסיק אותם אין בעיה, אבל פשוט הפסקתם לשלם להם משכורת.
מוני מעתוק
היו ממשיכים לצבור את הזכויות.
היו"ר דוד אמסלם
כן.
מרגלית בוטרמן
לא אנחנו משלמים להם את המשכורת.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא מתלונן, אני רק רוצה להבין את הרציונל פה.
מוני מעתוק
הם סיימו כהונתם ב- 98', הם היו מתחת לגיל 45 - - -
מרגלית בוטרמן
הם היו גם מתחת לגיל 40.
מוני מעתוק
מתחת לגיל 40, מתחת לגיל הקובע שהם זכאים לקצבה לפי ההחלטה המתוקנת ולמרות זאת, בטעות, עובד שהיה בזמנו החתים את המשרד, את מנכ"ל המשרד על אישורים למתן פנסיה והם בעצם מקבלים פנסיה מאז ועד היום.
יעל גרמן (יש עתיד)
מגיל 40.
מוני מעתוק
אחד מהם - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
לא, ארבעה מקבלים ואחד לא מקבל.
מוני מעתוק
כולם מקבלים ואחד לא מקבל.
יעל גרמן (יש עתיד)
וכדי לא לקחת מכל הארבעה צריך עכשיו לתת לאחד.
מוני מעתוק
לצורך העניין לא מקבל עדיין, כולם מקבלים. אותו אדם, בשיחה שעשיתי אתו, הוא אומר שהוא טעה, הוא לא שם לב לתיקון, התיקון שהיה אחרי זה מבחינתו הוא סבר, חשב, שהוא הולך להיות תיקון שבאמת מאפשר למי שיגיע לגיל 45 לקבל את הקצבה הזאת כשיגיע לגיל 45, גם אם פרש לפני כן, נוכל רטרואקטיבית על אלה שפרשו ב- 98' ואמר שבתיקון זה לא כתוב ולכן באמת ניתן אישור בטעות, הוא אומר, זה טעות שלא שמתי לב לתחולת התיקון. זו טענתו, אבל בפועל האנשים האלו מקבלים את זה כבר שנים רבות, מקבלים את הפנסיה שנים רבות, לכאורה בטעות.
יעל גרמן (יש עתיד)
18 שנים.
מוני מעתוק
מ- 2001 ועד היום פחות או יותר.
תומר רוזנר
אז אני אשלים את הדברים, רק לגבי 2013.
מוני מעתוק
מי שמגיע לגיל 45, אז זה לא בדיוק מרגע הפרישה.
היו"ר דוד אמסלם
מהרגע שהוא הגיע לגיל 45.
מוני מעתוק
מרגע שהגיע לגיל 45 הם מקבלים את הפנסיה ומי שיש לו את האישור ביד אבל המשיך לעבוד במשרה ציבורית, כנבחר ציבור, אחד מהם הוא כזה, לא יכול היה לקבל בפועל את הקצבה. הוא חיכה בעצם לפרוש ואז לקבל וכשהוא הגיע - - -
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, באותה תקופה גם ברשויות המקומיות מי שהיה מגיע לגיל 40 ועשר שנים היה מקבל פנסיה.
תומר רוזנר
היה זכאי לפנסיה.
מוני מעתוק
עשר שנים עובדים.
היו"ר דוד אמסלם
אם הוא פורש, כן, עובד.
מוני מעתוק
עובד, עובד עשר שנים מעל גיל 42 מפוטר, זכאי.
היו"ר דוד אמסלם
אז היה מעל גיל, אני מספר לכם, מעל גיל 40 ועשר שנים, הוא לא צריך להיות הרבה זמן, יכול להיות שפה יהיה 15 שנה.
מוני מעתוק
לא לא, פה פחות.
מרגלית בוטרמן
בראשי ערים למשל הם קיבלו אחרי ארבע שנים והם גם יכלו לקבל - - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל בפרופורציה של השנים שהוא עבד.
מרגלית בוטרמן
כן, אבל יכלו לצרף תקופות עבודה לפי המשכורת.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה, גם יש את זה לכל עובד מדינה. אז היה גם לעובד עירייה, אני מספר לך.
מוני מעתוק
רק אני רוצה להוסיף, סיימת?
תומר רוזנר
לא, לא סיימתי עדיין. ב- 2013, כפי שהדברים הוצגו לנו, בעצם האוצר עמד אז בזמנו על דרישה לבטל את הזכאות של אותם אנשים וגם לגבות מהם את כל מה שהם קיבלו. אנחנו ומשרד הפנים ראינו שזה ממש לא הגיוני שאנשים יסבלו בגלל טעות שנעשתה ובעצם, הצענו לוועדה הסדר שמפשר בין הדברים ואומר שלא יגבו מאותם אנשים שום דבר ששולם להם, אפילו שזה היה שלא כדין ותינתן להם תקופת הסתגלות, די ממושכת, של מספר שנים שבהם תופחת הפנסיה שהם מקבלים בהדרגה.
מוני מעתוק
בהדרגה.
תומר רוזנר
ופחת בהדרגה. ההצעה הזאת הובאה בפני ועדת הפנים בשנת 2013 והוועדה סירבה לאשר אותה.
היו"ר דוד אמסלם
למה?
תומר רוזנר
היא חשבה שזה לא ההסדר הנכון.
מוני מעתוק
בזמנו, יושבת ראש הוועדה, למיטב זכרוני אמרה זה מורכב מידי לדון - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
רגע, אבל יש לזה סיפא, הרי יש לזה עוד חלק ובתמורה לכך אתם רציתם גם להכשיר את אותו אדם שלא קיבל.
מוני מעתוק
לא לא לא, התיקון היה כזה שאומר, אתם קיבלתם שלא, לכאורה שלא כדין - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
ומה עם אותו אדם שלא קיבל?
תומר רוזנר
הוא לא יקבל.
יעל גרמן (יש עתיד)
הוא לא היה?
מוני מעתוק
מי שלא קיבל לא יקבל. זה היה חלק מהדיון, זה היה מורכב מידי כחלק מהתיקון הכללי, אמרה יושבת הראש הוועדה נדון בזה בנפרד, לצורך העניין זה מה שהיה.
תומר רוזנר
ואז היו בחירות.
מוני מעתוק
אחרי זה היתה ישיבה, זה בנפרד עם יושבת הראש בזמנו, ישב פה גם מנכ"ל משרד הפנים דאז שוקי עמרני, ובסופו של דבר זה לא התקדם לכדי החלטה כזו או אחרת ואנחנו פה היום.
תומר רוזנר
בעקבות המהלך הזה, נעשתה הפניה הנוכחית של שר הפנים לוועדה ובפניה מתבקשת הוראה, החלת הוראה שהיא פרסונלית ורטרואקטיבית בעצם, שתהפוך את ההחלטה שהתקבלה ב- 99'.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, ההחלטה ב- 99' היא החלטה של ועדת הפנים או ממש חקיקה בכנסת?
תומר רוזנר
לא לא, החלטה של ועדת הפנים.
מוני מעתוק
החלטת הוועדה.
מרגלית בוטרמן
המעבר לפנסיה צוברת זה חקיקה ראשית.
תומר רוזנר
בסדר, אנחנו לא מדברים על זה עכשיו.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו לא שם, אני מדבר כרגע מבחינת תקנון הוועדה.
מרגלית בוטרמן
החלטה של הוועדה.
היו"ר דוד אמסלם
40, 45, כל זה, זה של הוועדה.
תומר רוזנר
מכל מקום, הבקשה כרגע, אני רוצה להדגיש שבמקרים אחרים שנעשתה בהם טעות דומה על ידי משרד הפנים, משרד הפנים עמד על כך שההסדר יבוטל ובהליך משפטי, שאותו נבחר שקיבל בטעות, מטעות אחרת של משרד הפנים, הגיעו אתו להסדר שהוא לא ישלם אחורנית אבל יבטלו לו מכאן ואילך - - -
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת זה דבר שמקובל בגדול.
תומר רוזנר
כן, אבל כאן לא מבקשים את ההסדר הזה.
היו"ר דוד אמסלם
מה מבקשים?
תומר רוזנר
מבקשים להכשיר רטרואקטיבית את ההחלטה, שהם ימשיכו לקבל לכל חייהם, זאת הבקשה.
היו"ר דוד אמסלם
כן.
תומר רוזנר
אנחנו בלשכה המשפטית חושבים שהבקשה הזאת היא בעייתית, היא החלטה שהיא גם רטרואקטיבית וגם פרסונלית, היא מעוררת קשיים לא מעטים, במיוחד קשה להסביר אותה לאור התנהלות משרד הפנים במקים אחרים של טעויות שהגיעו עד לבית המשפט העליון ובית המשפט העליון אישר את עמדת משרד הפנים באותם מקרים, שבהם, כשנעשית טעות מבטלים את הזכאות מכאן ואילך אבל לא גובים אחורנית, כאן מבקשים הסדר אחר, שקשה להסביר את משמעותו. אבל הסמכות היא כמובן בידי הוועדה והוועדה תחליט.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, סתם שאלה עקרונית להבין, הרי אם אני פותח כללי משחק חדשים זה בסדר לשנות. אז אני משנה אותם כלפי אלה החדשים, זה אומר שאם היה בזמנו איזה שהוא ראש עיר, נניח היה מכהן עשר שנים, בוא נניח שנבחר בגיל 21 ובגיל 31 הוא פרש, אז אם הנוהג היה באותה תקופה שהוא מקבל פנסיה, אז הוא ממשיך לקבל פנסיה.
מרגלית בוטרמן
לא, הנוהג היה שאם הוא פחות מגיל 40 הוא לא מקבל פנסיה, הוא מקבל מענק.
היו"ר דוד אמסלם
גם אז זה היה.
מרגלית בוטרמן
גם אז זה היה.
יעל גרמן (יש עתיד)
18% על כל חודש.
מרגלית בוטרמן
לכאורה אני חושבת שהם קיבלו.
היו"ר דוד אמסלם
אלה שסיימו אחרי גיל 40, נניח העלו את זה מגיל 40 ל-45. מה קרה בין 40 ל-45?
מרגלית בוטרמן
רק אלה שסיימו לפני גיל 40.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת מדובר על חמישה שהם היו, כלומר גם ללא שינוי החוק אתה אומר שהם היו נכללים במענק.
מוני מעתוק
על זה אין ויכוח.
היו"ר דוד אמסלם
אז על מה טעה הפקיד, לא הבנתי.
מוני מעתוק
הוא נתן להם פנסיה במקום מענק.
יעל גרמן (יש עתיד)
זה בניגוד לחוק.
מרגלית בוטרמן
הוא חשב שהחוק חל גם על אלה שפרשו - - -
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, בלי קשר לתיקון לחוק, את אומרת שאותם חמישה הם באופן בסיסי אז הם גם לא היו זכאים, זה מה שאת אומרת.
מרגלית בוטרמן
נכון, וודאי, אם הם היו זכאים לפי החוק אז זה היה בעייתי, כמו שאתה אומר, תוך כדי תנועה לשנות למישהו את הזכאויות זה בעייתי? לכן מי שסיים את הקדנציה קיבל לפי מה שהיה לו לפי הכללים שהיו. על החדשים החילו פנסיה צוברת כמו שאמרה חברת הכנסת גרמן, ולגבי הוותיקים, אם הם המשיכו עוד קדנציה, הם יכלו להמשיך עוד קדנציה אחת בפנסיה תקציבית ובעצם מהבחירות של 2003 כולם בפנסיה.
יעל גרמן (יש עתיד)
יש לי שאלה, אדוני יושב הראש.
היו"ר דוד אמסלם
החדשים.
מוני מעתוק
כן כן, רק החדשים, גם הוותיקים אגב שממשיכים.
היו"ר דוד אמסלם
גם את הוותיקים הממשיכים העברתם לפנסיה צוברת?
מרגלית בוטרמן
מ- 2003.
היו"ר דוד אמסלם
למה?
מוני מעתוק
זה באמת לא בסדר.
מרגלית בוטרמן
זו היתה ההנחיה.
היו"ר דוד אמסלם
מה זה הנחיה? אם בן אדם, כאילו עכשיו יגיד לכם עובד רגיל אתם לא עשיתם את זה לאף עובד מדינה. מה ציפיתם שראש עיר יגיד, אתם יודעים מה? אתם מעבירים אותי אני לא אהיה ראש רשות? הרי שמתם אותו בפינה והודעתם לו. מה ציפיתם שהוא יעשה?
יעל גרמן (יש עתיד)
נכון.
מוני מעתוק
תחשוב שמי שהיה עד 2003, זה בדרך כלל אנשים ותיקים שהתחילו לפני 98', זאת אומרת לפחות עשר שנים.
היו"ר דוד אמסלם
מאיפה הבאת את זה? ואם חמש שנים לפני?
מוני מעתוק
לא, מי שתקציבית עד 2003 היה צריך להיות כזה שהתחיל ב- 93'.
היו"ר דוד אמסלם
נו אז מה?
מוני מעתוק
נו, אז זה ותיק. מגיע כבר לצבירה של פנסיה שהיא כבר די - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
היתה הסתמכות.
היו"ר דוד אמסלם
מקסימלי, למה מקסימלי?
יעל גרמן (יש עתיד)
היתה הסתמכות שאתם התעלמתם ממנה, זה שאלה נכונה.
מרגלית בוטרמן
הרי זה הכנסתה חוקקה את החוק שהעביר אותם לפנסיה צוברת.
היו"ר דוד אמסלם
הכל הכנסת, אבל הסברתי, אני לא מצליח להבין את הרציונל שלכם, אתם יוזמים את זה. בסוף אם אנחנו מחוקקים אז אתם אל תדברו, נעשה מה שאנחנו רוצים ותלכו הביתה. אבל היות ואתם בעצם מביאים את זה, אתם יוזמים את זה, אז אל תבואו בטענה הזאתי אף פעם היא לא טובה.
יעל גרמן (יש עתיד)
יש לי כמה שאלות.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני רוצה לשאול קודם כל מה עלה בגורלם של אותם חמישה איש, האם הם קיבלו משהו, האם הם קיבלו את המענק?
מוני מעתוק
הם מקבלים היום בפועל.
יעל גרמן (יש עתיד)
מה הם מקבלים?
מוני מעתוק
אותם חמישה בפועל מקבלים פנסיה תקציבית בהתאם לאישור שניתן להם בטעות על ידי המשרד, כל אחד בזמנו 2002, 2003, 2001.
יעל גרמן (יש עתיד)
רגע, זאת אומרת שאם החוק היה עובר הם כבר לא היו מקבלים היום והיינו חוסכים למדינה.
תומר רוזנר
לא, רגע, החוק היה. הם קיבלו בטעות.
היו"ר דוד אמסלם
הטעות התגלתה בעקבות השישי?
תומר רוזנר
כן, בדיוק.
יעל גרמן (יש עתיד)
אם את החוק שלנו היינו מעבירים אז למעשה היתה תקופת מעבר ואחרי זה הם היו מפסיקים לקבל.
תומר רוזנר
אם ההצעה של 2013 את מדברת?
יעל גרמן (יש עתיד)
כן.
תומר רוזנר
כן. אבל לא היו גובים מהם אחורה כמו שמשרד האוצר רצה.
היו"ר דוד אמסלם
מה מציע השר?
תומר רוזנר
השר מציע להחיל את התיקון באופן רטרואקטיבי ופרסונלי כך שהם ימשיכו, אותם חמישה ימשיכו לקבל מה שלפי ההחלטה לא מגיע להם, זאת אומרת להפוך את זה שיגיע להם לפי ההחלטה ולהוסיף גם את השישי שגם הוא יקבל.
יעל גרמן (יש עתיד)
אז יש לי עוד שאלה, כמה זה יעלה למדינה?
תומר רוזנר
זה לרשויות המקומיות, זה לא - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
סיים סיים, לציבור.
היו"ר דוד אמסלם
זה שישה אנשים.
מרגלית בוטרמן
זה יכול לעלות מיליונים.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני רוצה לדעת כמה זה יעלה.
תומר רוזנר
תשאלי את האוצר, האוצר פה.
יעל גרמן (יש עתיד)
איפה האוצר? אני מבקשת לדעת כמה זה יעלה.
מרגלית בוטרמן
מה שהזכירו שהיה פסק דין שקיבל את עמדת משרד הפנים, התקופה שהוא קיבל פנסיה היא לא היתה ארוכה כי בשלב כל שהוא הוא חזר להיות ראש רשות והקפיאו לו את זה. מדברים על סדר גודל של מיליון ומשהו.
היו"ר דוד אמסלם
מה, זה החישוב האקטוארי?
מרגלית בוטרמן
לא, הוא קיבל יותר, אבל לא כולם מהרשות המקומית.
תומר רוזנר
אבל זה כשהפסיקו לו ואם הוא היה ממשיך לקבל כל החיים?
יעל גרמן (יש עתיד)
על זה אנחנו מדברים, אתם מבקשים מאתנו כאן למעשה לתת לו עד גיל 80 ואם ירצה השם אז עד 120, אני מדברת על הממוצע.
מוני מעתוק
העלות לפי תוחלת החיים עד גיל 80 פחות או יותר, בסביבות 16 מיליון שקל פחות או יותר.
יעל גרמן (יש עתיד)
לבן אדם.
מוני מעתוק
לא, לסך הכל.
היו"ר דוד אמסלם
אל תגזימי, אם זה היה לבן אדם עכשיו היינו הולכים להיות זה.
יעל גרמן (יש עתיד)
סך הכל. מה הפנסיה?
מוני מעתוק
בין 15-20 מיליון שקלים, יורשים, שארים.
יעל גרמן (יש עתיד)
מה הפנסיה? מה הגמלה החודשית?
היו"ר דוד אמסלם
מה הגמלה החודשית הממוצעת?
יעל גרמן (יש עתיד)
גמלה חודשית, בדיוק.
מוני מעתוק
גמלה חודשית - - -
היו"ר דוד אמסלם
קצין בצה"ל עולה כמעט עשרה מיליון שקל אחד.
מוני מעתוק
גמלה חודשית?
מרגלית בוטרמן
עשרה מיליון זה לא נראה לי הרבה.
מוני מעתוק
22%.
יעקב אשר (יהדות התורה)
20% גמלה.
מוני מעתוק
בין 5-10.
היו"ר דוד אמסלם
בברוטו?
מוני מעתוק
כן כן, ברוטו.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה לא מאה אחוז.
יעל גרמן (יש עתיד)
בין 5,000 ל-10,000, עלות המדינה, עלות מה?
מוני מעתוק
עלות קצבה חודשית.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אם תתקבל ההחלטה כפי שמוצעת על ידי משרד הפנים, גם אותו שישי יקבל רטרואקטיבית 17 שנה, אז גם את זה צריך להוסיף.
יעל גרמן (יש עתיד)
אוקיי, מדובר על בין 20 ל-30 מיליון שקל מקופת הציבור.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אם תתקבל החלטה שלא יקבלו אז מה יקרה? אין להם הרי פנסיה צוברת.
תומר רוזנר
לא, ההצעה היתה שמה שהם קיבלו קיבלו ולא ניקח מהם בחזרה ולתת להם תקופת הסתגלות מסוימת של מספר שנים, שבהם הם ימשיכו לקבל אבל בהדרגה להפחית את זה.
יעל גרמן (יש עתיד)
תראו חברים, קודם כל אני מדברת כראש רשות, רק כדי שתדעו שאם אני הייתי פורשת לפנסיה אחרי 15 שנים מביטוח מהנהלים שלי היה לי 6,000 שקל וזה כסף שאני חלקו הפרשתי וחלק כמובן העירייה. אני דרך אגב מצדיקה את המעבר הזה מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת כי אני חושבת שזה היה על חשבון הציבור וטוב עשה מי שעשה.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר, גם המשכורת שלך זה על חשבון הציבור. לפי החשבון שלך אני אתקדם 30 שנה, יוצא לפנסיה של 12 אלף שקל ברוטו? שאלתי.
יעל גרמן (יש עתיד)
אתה יודע מה? כן. אתה שואל אותי? כן.
היו"ר דוד אמסלם
קצין בצה"ל, אחרי 15 שנה מביא הביתה כמעט 30 אלף שקל. ראש עיר 30 שנה, אני אוהב את ההצטדקות הזה, זה הכל על חשבון הציבור גם המשכורת בכנסת, אולי נבטל את המשכורות?
יעל גרמן (יש עתיד)
אמת, אני חושבת שלא צריך - - -
היו"ר דוד אמסלם
אז שאף אחד לא יקבל משכורת במדינה?
יעל גרמן (יש עתיד)
לא, אדוני יושב הראש, צריך לקבל משכורת והמשכורת צריכה להיות בהחלט ראויה, אני חושבת שכאשר ביטלו את הפנסיה התקציבית ושמו פנסיה צוברת זה היה נכון וצודק ואני מצדיקה את זה, למרות שאני זאת שלמעשה כאילו נפגעתי ואם אתה שואל על המשכורות של חברי הכנסת, אז אתה יודע מה דעתי, אני חושבת שלא צריך להעלות אותם. המשכורת שלנו היא טובה ואני לא חושבת שצריך להוריד אותה אבל גם לא צריך להעלות אותה וכן אני מתייחסת לכספי ציבור ביראה ובכבוד.
היו"ר דוד אמסלם
למה את חושבת שאנחנו לא כשאת מדברת ככה?
יעל גרמן (יש עתיד)
אני לא אמרתי. אני מדברת על דעתי.
היו"ר דוד אמסלם
את נתת דוגמה עכשיו, לא, אני רוצה להתחבר למה שאת אמרת, עזבי עכשיו - - -
יעל גרמן (יש עתיד)
אדוני יושב הראש, יכול להיות שאתה תסכים לדעתי, אבל אני מודיעה כאן שזו רק דעתי.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי, כל מה שאת אומרת זה רק דעתך.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני לא בטוחה שזו דעתו של היושב מימיני ומשמאלי ובוודאי לא זה שעומד בראש השולחן.
היו"ר דוד אמסלם
מה הטענה? תגידי לי מה הטענה?
יעל גרמן (יש עתיד)
הטענה שלי היא שאסור לנו לקבל את ההצעה הזו, זה בזבוז של כספי ציבור, זה היה מעשה שהוא בניגוד לחוק ואסור לנו לקבל, כן צריך לקבל את ההצעה כפי שתומר ניסח אותה, זה נראה לי הוגן וישר ונכון. זו דעתי.
היו"ר דוד אמסלם
תודה, בבקשה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אדוני יושב הראש, קודם כל אני חושב שסוג כזה של דבר, זאת אומרת שיש פה גם טעות שהייתה, שנעשתה בידי אדם שבעצם מורשה, זאת אומרת שלא היה פה איזה שהוא מישהו שעשה דבר - - -
היו"ר דוד אמסלם
טעות בתום לב.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה היה טעות בתום לב, אחד. שתיים, גם ההחלטה של להגדיל את זה עד גיל 45 היתה כמה חודשים לפני, אני קורא את זה במכתב של השר, זאת אומרת שיש פה באמת כמה דברים שמצטרפים, שצריך גם להיכנס לנעלים של אנשים שהיו בתקופה מסוימת, כיהנו בתפקידים, יש להם עמיתים אחרים שעשו את אותה עבודה ואולי אפילו עבודה פחות טובה, הם יקבלו את הפנסיה שלהם ואלה, א', בגלל שטעו, ב', בגלל שהיה הפרש של חודש-חודשיים בהחלטה יפסידו את זה. אני לא חושב שצריך ללכת במקרים כאלה ב'יקוב הדין את ההר'. אגב, גם לא לעובדים, גם לא לעובדים.
היו"ר דוד אמסלם
אני אגיד לך משהו, יעקב, אני רוצה אפרופו - - -
מרגלית בוטרמן
זה לא 'יקוב הדין את ההר'.
היו"ר דוד אמסלם
שניה, לפני כחודש וחצי, לפני חודשיים - - -
מרגלית בוטרמן
יש פה פשרה, פשרה הוגנת.
היו"ר דוד אמסלם
אני אגיד לך משהו, אני אתן לך תשובה. לפני כשלושה חודשים הגשתי הצעת חוק, פרטית, שבאה להסדיר את הסיפור שכשעובד, עובד מן המניין, נתנו לו איזו שהיא תוספת בטעות אז ביקשתי בעצם לא לבוא ולתבוע ממנו אחרי 30 שנה, הרי הוא בזבז את הכסף ,הוא לא יודע הרי שזה בטעות. מדובר בדרך כלל בכמה מאות שקלים, אתה יודע, שנתנו לו דרגה. פתאום אחרי 30 שנה אומרים לו הדרגה שלך בטעות, נא להחזיר 200 אלף שקל. אז אני ישבתי עם הממונה על השכר, היא אמרה לי, תשמע דודי, אתה צודק אבל הבעיה היא שיכול להיות מצב שיהיו אנשים שיטעו בטעות ויגידו לו, סליחה לא בטעות, ויגידו לו שמע, אם עלו עליך אז מקסימום תשלם. הרעיון שלי היה, דיברת על השנה אז מהשנה, עזוב רטרואקטיבית, אז היה בזה הגיון מסוים שהיא אמרה לי ואז קיבלתי ממנה הבטחה שאנשים שהשכר שלהם ממילא הוא לא גבוה עד 10,000 שקל, לא יבקשו את זה. בגלל שיש בזה הגיון, יש בזה הגיון שעובד מן המניין שעובד על משכורת, אין לו מפעלים, הוא לא איש עשיר, הוא חי ממשכורת. אז גם אם נתת לו 300 שקל בטעות לכאורה, באיזה דרגה שלא היתה מגיעה לו, אז הוא אומר ניקח את זה לשוטף. יום אחד אחרי עשר שנים אתה אומר לו, תשמע, אתה חייב את כל הסכום והוא אפילו לא יודע מאיפה להביא לך את זה, הוא גם לא אשם בעניין, אז לכן את זה אני מקבל.

הבעיה שלי בסיפור הזה היא, אני אגיד לך מה, אני שאלתי מה קרה לפני. נניח שאין שינוי בחוק והכל רגיל, שאלתי מה היה קורה אם בחור היה פורש לפני גיל 40, אז היה מקבל מענק. הוא לא היה מקבל פנסיה, הוא היה מענק.
תומר רוזנר
על זה אין ויכוח שצריכים לקבל.
היו"ר דוד אמסלם
לכן, זה הדבר שמפריע לי בהצעה. זאת אומרת עזוב את הסיפור של התשלום, אני אומר שלכאורה אם היה מצב שהיינו מרעים אז את מצבם בלי שהם יודעים למשל, אז אתה צודק. השאלה ששאלתי, מה קרה, הרי בסופו של דבר העלו את זה מגיל 40 ל-45. אז נניח שהבחור היה בגיל 41, אז אתה יודע מה, שינית לו את התנאים תוך כדי תנועה, לא צודק. הבעיה היא שגם אז, מי שהיה פורש מתחת לגיל 40 הוא לא היה מקבל, היה מקבל מענק. פה דובר על אנשים שפרשו לפני גיל 40 וניתן להם פנסיה בטעות ואני מדבר כרגע, עזוב רגע את הטעות, אני מסתכל קדימה מה קורה קדימה, מכאן להבא, זה הסיפור.
יעל גרמן (יש עתיד)
ולהסתכל גם על כל המקרים הקודמים, למה פעלו אחרת בכל המקרים, למה במקרה הזה צריך לתקן?
היו"ר דוד אמסלם
לא היו מקרים קודמים.
תומר רוזנר
יש, כן.
היו"ר דוד אמסלם
על עובדי מדינה.
תומר רוזנר
לא, במקרה מאד דומה, מהחודשים האחרונים של ראש רשות מקומית שקיבל בטעות על פי פרשנות אחרת, לא הנושא הספציפי הזה אלא סעיף אחר, שבו נעשתה טעות אחרת, אני אפילו לא יודע אם זה אותו עובד, לא רוצה - - -
קריאה
זה לא דומה.
תומר רוזנר
אותו עובד, הזמינו אותו לשימוע ואמרו לו, אנחנו לפנים משורת הדין לא ניקח לך אחורה, אבל אנחנו מפסיקים לך מכאן ואילך.
יעל גרמן (יש עתיד)
כן וזה מה שעושים תמיד. אני לא מבינה, אנחנו יושבים כאן לחוקק חקיקה פרסונלית, רטרואקטיבית, שני דברים שאנחנו לא נוהגים לעשות ובניגוד לנוהל מקובל. עזוב את נבחרי הציבור, אני יודעת כמה עובדים, כאשר ממונה על השכר היה נכנס לעירייה והיה בודק והיה מוצא טעויות, הוא היה לוקח מהם את הכסף. כמו שאתה אומר, גם כאלה שקיבלו 10,000, לא 30 אלף. אני לא מבינה למה בכלל זה עולה.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אני חושב שהרעיון של תומר זו הצעה הוגנת. אני חושב שלא לבקש מהם רטרואקטיבית להחזיר את הכספים ולהתנהג כיאה לוועדה שלטונית על פי הכללים.
יעל גרמן (יש עתיד)
אנחנו מצביעים?
היו"ר דוד אמסלם
את ממהרת? את יכולה ללכת, אני לא עוצר אותך.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני שואלת אם מצביעים.
היו"ר דוד אמסלם
יכול להיות שכן ויכול להיות שלא, אני אחליט עוד מעט תוך כדי, תישארי עד סוף הדיון. נשמע, בבקשה. זוהיר, אתה סיימת?
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
כן.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
אריאל צבי
אדוני יושב הראש, אנחנו שמענו פה את מה שהיועץ המשפטי אמר. יש כאן חקיקה רטרואקטיבית, חקיקה שהיא פרסונלית וברור לכולם שהיא חלה על מספר מאד מסוים של אנשים. אצלנו בממשלה, כששר רוצה - - -
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב מתי זה פרסונלי? איזה מספר זה פרסונלי ואיפה זה ציבורי? כמה, נגיד אם היה מדובר על 2,000 זה פרסונלי?
אריאל צבי
לא, אם 2,000 זה לא.
היו"ר דוד אמסלם
ואם היה מדובר על 1 זה פרסונלי, אבל חמישה, איפה החיתוך לדעתך?
אריאל צבי
כשברור שדבר החקיקה הזה חל על קבוצה מסוימת.
היו"ר דוד אמסלם
מה גודל הקבוצה?
אריאל צבי
חמישה אנשים או שישה אנשים - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, אני עכשיו רוצה להבין את העמדה המשפטית.
אריאל צבי
בדרך כלל דבר חקיקה הוא חל על קבוצה לא מסוימת של אנשים, בגלל שאנחנו פה בסיטואציה ייחודית, ברור לכולם על מי מדובר, ברור לכולם על מה מדובר, זו חקיקה שהמחוקק יודע בדיוק על מי היא תחול.
יואב בן צור (ש"ס)
מה זה על מי? אנחנו לא יודעים על מי? אנחנו יודעים מי השישה אנשים? אנחנו לא יודעים מי הם.
אריאל צבי
בסדר, לא משנה - - -
היו"ר דוד אמסלם
דקה דקה, אני שאלתי שאלה באמת - - -
אריאל צבי
לא משנה, לא יודעים מי אבל ידוע שהתוצאות ברורות - - -
היו"ר דוד אמסלם
הראל, אני שאלתי שאלה פילוסופית, אתה יודע אני אוהב תמיד לפרט את העניינים עם האנשים שמדברים. אני אומר, אני רוצה להבין מבחינתך אתה, הרי בסוף זה שאלה של הגיון, תחושה, כל אחד וההיגיון שלו. מתי זה פרסונלי? הרי אם זה אחד בוודאי פרסונלי, אם זה כל המדינה בוודאי שזה לא, איפה לדעתך זה פרסונלי בחיתוך בקבוצה ואיפה לא?
אריאל צבי
אני לא יודע.
היו"ר דוד אמסלם
גם אתה לא יודע.
אריאל צבי
אף אחד לא יודע, כל משפטן סביר לא יודע לתת לך מספר.
היו"ר דוד אמסלם
אז אתה אומר שאתה לא יודע.
אריאל צבי
מאד ברור במקרה הזה שזו חקיקה שהיא רטרואקטיבית, אפילו לא - - -
יואב בן צור (ש"ס)
אנחנו יודעים שמיעוט רבים - - -
אריאל צבי
חל על מספר - - -
יואב בן צור (ש"ס)
הראל, אנחנו יודעים שמיעוט רבים הם שניים.
אריאל צבי
אבל שניה, אני רוצה - - -
יואב בן צור (ש"ס)
משניים והלאה זה כבר לא פרסונל.
אריאל צבי
אוקיי, אני רוצה רק להגיד מה זה. אצלנו בממשלה יש הנחית יועץ שכששר רוצה לעשות חקיקת משנה שהיא חלה בצורה רטרואקטיבית זה טעון בחינה מיוחדת. צריך לראות מה בדיוק ההשלכות, על מי היא חלה, היא מטיבה, היא מרעה, מה היא בדיוק יוצרת. בגלל שאנחנו שומעים פה שיש קשיים בדבר ואנחנו גם כששמענו על ההחלטה הזאת אנחנו לא הבנו שזה עבר דרך הדרג המקצועי בתוך משרד הפנים. ביקשנו מהם בסוף השבוע האחרון שיפעלו לדחות את הדיון כדי שאנחנו נוכל לבדוק. לא אמרנו כן, לא אמרנו לא, ביקשנו שיתנו לנו את הזמן לבדוק.
היו"ר דוד אמסלם
כמה זמן אתם צריכים?
אריאל צבי
אני חושב שתוך שבועיים אנחנו נוכל להתכנס לבדיקה של הנושא הזה.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר גמור, אני נענה לבקשתכם, בעוד שבועיים בעזרת השם נעשה דיון חוזר בעניין, בסדר? אז לפני כן תבואו אלי כדי לחדד.
תומר רוזנר
תעדכן אותנו לפני.
היו"ר דוד אמסלם
כן, שלא נשמע פה. מאה אחוז, דרך אגב אנחנו מקפיאים מצב, כמובן לא עושים שום דבר עד שנקבל את ההחלטה, תודה רבה לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 11:37.

קוד המקור של הנתונים