ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 15/11/2016

תקנות התכנון והבניה (ביצוע התאמות נגישות למוסד חינוך חדש), התשע"ו-2016

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים