ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 20/12/2016

הצגת הניתוח המגדרי של תקציב משרד החינוך

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 132

מישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי

יום שלישי, כ' בכסלו התשע (20 בדצמבר 2016), שעה 10:00
סדר היום
הצגת הניתוח המגדרי של תקציב משרד החינוך
נכחו
חברי הוועדה: עאידה תומא סלימאן – היו"ר

עליזה לביא
חברי הכנסת
דב חנין
מוזמנים
משה שגיא - סמנכ"ל ומנהל מינהל כלכלה ותקציבים, משרד החינוך

פנחס קליין - מרכז בכיר עיבוד וניתוח סטטיסטי, מינהל כלכלה ותקציבים, משרד החינוך

אושרה לרר - ממונה שוויון בין המינים, סגנית המנכ"לית לקידום נשים, משרד החינוך

יוסי בריל - מרכז בכיר כלכלה, המשרד לשוויון חברתי

דניאל לורברבוים - רפרנט חינוך באגף תקציבים, משרד האוצר

יוסף בוסנה - נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה, משרד הכלכלה

אילנית בר - מרכז המחקר והמידע, הכנסת

תמר קרביץ - האגף לפיתוח מדיניות אקדמית, המועצה להשכלה גבוהה

נינה אוסטרוזקו - ות"ת - הוועדה לתכנון ותקצוב, המועצה להשכלה גבוהה

זהבה שפר - ר' מחלקת כספים, ארגון המורים העל-יסודיים

חנה שרצמן - ארגון "מעורבות"

סאוסאן תומא - רכזת סנגור, "נשים נגד אלימות"
מנהל/ת הוועדה
דלית אזולאי
רישום פרלמנטרי
ר.ל., חבר המתרגמים

הצגת הניתוח המגדרי של תקציב משרד החינוך
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני פותחת את הישיבה של הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי. אנחנו היום ממשיכים את סדרת הדיונים שהוועדה בתקופה האחרונה מובילה, של סקירה מגדרית של תקציבי משרדי הממשלה, לפני שהכנסת מאשרת או לא מאשרת, אני לא יודעת, את התקציב של המדינה. בשבוע הזה כבר עשינו שלוש ישיבות שסקרו את התקציבים של משרד התחבורה, המשרד לשוויון חברתי ואתמול היה לנו גם את משרד הפנים. היום אנחנו עוסקים ועוסקות בתקציב משרד החינוך, שבעיניי הוא אחד המשרדים החשובים ביותר כאשר אנחנו מדברים על שינוי חברתי ואנחנו מדברים על שינוי במאזני המגדר ומבנה המגדר בתוך החברה שלנו.

אני מברכת על זה שהצטרף אלינו מר משה שגיא, מנהל מִנהל כלכלה ותקציבים במשרד. למרות שאני דיברתי על זה אתמול ואני שוב אגיד שזה וכמובן שאני מברכת על זה שאדוני הצטרף, אבל היה מן הראוי לקבל מישהו שהאחריות שלו היא לא רק עניין התקציבים, אלא כפי שביקשנו - - -
משה שגיא
נמצאת פה אושרה לרר שהיא ממונה על השוויון המגדרי.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
כן, אבל כאשר אנחנו מדברים על סקירה של התקציב המגדרי אנחנו מדברים לא רק על היחידה של שוויון בין המינים או על הממונה על שוויון בין המינים, אנחנו מדברים על המדיניות הכללית שמונהגת במשרד החינוך ומתבטאת בהקצאת תקציבים וחלוקת תקציבים. המטרה הייתה שגם השר וגם אולי המנכ"ל יקבל על עצמו את האחריות להוביל את התהליך הזה בתוך המשרד, כדי שלא רק נעשה סקירה אלא נלמד מה אפשר ומה צריך לשנות בתקציבי המשרדים השונים, כדי להבטיח חלוקה יותר צודקת, יותר שוויונית בכל מה שקשור למגדר.

זאת הייתה הערה מאוד כללית, זה לא מפחית בכלל מזה שאנחנו מברכים על הצטרפותכם, ואני מקווה שדרך הסקירה, שהסתכלתי עליה, עשיתם מצגת די מכובדת, אנחנו תיכף נשמע עליה ונתייחס אליה. אבל קודם הייתי רוצה לתת לך, מר משה שגיא, לפתוח את הדברים ואחר כך נעבור למצגת.
משה שגיא
שלום לכולם, אנחנו פה נציג ניתוח מגדרי של תקציב המשרד, לא רק תקציב המשרד, גם בנושא תשומות וגם בנושא תפוקות וגם בנושא תוצאות של הישגים במערכת, השוואה בין מגדרית בין בנים לבנות במערכת, גם ברמה של כוח אדם בהוראה, גם ברמה של תלמידים וגם ברמה של מטה המשרד. הכנו פה מצגת שמנתחת את הדברים.

אני רוצה לפתוח ולומר שבהקצאה הנורמטיבית של המשרד אין הבחנה בין בן לבת, בין ילד לילדה. רוב ההקצאות נעשות בלי איזה שהיא שייכות למגדר ומעבר לזה יש תקציבים ייעודיים לנושאים מסוימים, גם מגדריים, אם זה בהחלטות ממשלה כמו לחינוך הערבי, שיש העצמה של בנות בחינוך טכנולוגי, הכוונה של בנות לחינוך טכנולוגי במגזר הערבי, או במגזרים מסוימים יש תכניות מסוימות מגדריות, אבל רוב רובו של התקציב מוקצה באופן נורמטיבי בלי שום הבחנה מגדרית.
עליזה לביא (יש עתיד)
הדיווח עכשיו כולל את המגזר החרדי או שהוא לא כולל אותו?
משה שגיא
בכוח אדם יש גם את המגזר החרדי.
עליזה לביא (יש עתיד)
אבל מבחינת העצמה של תלמיד/תלמידה, זה גם כולל את החינוך החרדי?
משה שגיא
מבחינת התכנית הכוללת, מבחינת ההישגים, מבחינת התוצאות, זה כולל את התוצאות של כל המערכת.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
חברת הכנסת, אני חושבת שהיא שואלת אם יש פילוח מיוחד - - -
עליזה לביא (יש עתיד)
מבחינת השקעה בבנים במגזר החרדי.
פנחס קליין
זה אפשרי. לא במצגת הנוכחית.
עליזה לביא (יש עתיד)
היינו שמחים שתביאו לוועדה את הפילוח, כמה מקבל ילד חרדי לעומת ילדה חרדית.
משה שגיא
זה נמצא, יש אתר שקיפות של משרד החינוך, הוא מפורסם באתר משרד החינוך.
עליזה לביא (יש עתיד)
תחת הפילוח של כמה שמקבל ילד חרדי מול ילדה חרדית?
משה שגיא
יש לכל תלמיד ברמת מוסד. את יכולה לקבל ברמת מוסד, כמה כל תלמיד מתוקצב. יש מערכת של המשרד, זו מערכת שעובדת כבר מתשע"ב, האחרונה שפורסמה זה תשע"ה ויש שם נתונים מפורטים מאוד על כל תקציבי משרד החינוך בהתפלגות עד לתלמיד בבית הספר. אפשר לראות את זה גם ברמה של סך הכול וגם ברמה של בית ספר, גם מגזרית.

אנחנו גם נציג פה את הנושא של כוח אדם בהוראה, את הרכב המורים, את ההשוואה בשכר, השוואה בכישורים של השכלה וותק. אני מעביר עכשיו את רשות הדיבור לפנחס שהוא יציג את המצגת שטרח עליה רבות יחד עם אושרה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תודה רבה. בבקשה, מר פנחס קליין. בבקשה.
פנחס קליין
תודה רבה. במסגרת - - -
עליזה לביא (יש עתיד)
מה התפקיד שלך?
היו"ר עאידה תומא סלימאן
מרכז בכיר עיבוד וניתוח סטטיסטי.
משה שגיא
באגף כלכלה וסטטיסטיקה במשרד החינוך.
פנחס קליין
כשהתהליך הזה התחיל אז במסגרת המשרדים כל משרד מינה רפרנט שמתמחה בניתוח המגדרי ואני מלווה את התהליך מתחילת הדרך.

השנה הרציונל היה שאנחנו מגיעים ל-100% מיפוי כאשר אנחנו במשרד, כיוון שיש קושי במיפוי לפי תקנה תקציבית, בחרנו להתמקד בליבת המשרד, שזה תלמידים מול שעות ההוראה וצוות ההוראה שמלמד את התלמידים האלה. זאת אומרת אם אנחנו רואים את המיפוי של תקציב המשרד, אנחנו בחרנו להתמקד בעיקר בשעות ההוראה, שזו ליבת המשרד, 73% מההיקף התקציבי. מיפינו כ-30 מיליארד שקל ואני אתן את ההיבט של התלמידים שנמצאים במערכת, מה הם קיבלו. צריך לזכור שיש שונות בשעות ההוראה בין התלמידים. למעשה במצגת הזאת אנחנו רואים מצד אחד את התשומות, אני אתייחס לשיעור הנשים בהוראה - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
כלומר אתם עשיתם את הניתוח של 100% של 2016?
פנחס קליין
אנחנו עשינו ניתוח של הדברים האפשריים לפי מגדר.
משה שגיא
תקציב הבסיס.
פנחס קליין
כן, אנחנו מדברים על 2016. ספר התקציב עוסק בתכנון עתידי של - - -
עליזה לביא (יש עתיד)
גבירתי, זה שוב חוזר להנחיה. זו לא אשמת המשרדים, זו תקלה מאוד - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
זה כנראה ועדת ההיגוי שליוותה את כל הנושא של ניתוח תקציב מגדרי. אחת ההערות הכלליות שאנחנו נותנים כל פעם, זה היה בהפתעה שאתם עשיתם את הניתוח רטרואקטיבי, כלומר, לתקציב 2016. אנחנו רוצים שהניתוח יהיה אפקטיבי וכלי להשפעה על תקציבים לעתיד. כלומר, אנחנו נרצה בשנה הבאה לראות ניתוח תקציבי של השנים הבאות ולא דווקא של מה שהסתיים. אני גם מבינה, ועל זה אנחנו דיברנו כשהייתה השרה לשוויון חברתי, חברת הכנסת גילה גמליאל, והיא הבטיחה שזה יהיה הכיוון לשנים הבאות ואנחנו נרצה שזה יהיה. השאלה, 2016 עוד לא הסתיימה, אתם עשיתם את הניתוח על התקציב שאושר או על ההוצאות בפועל?
פנחס קליין
התקציב שאושר.
משה שגיא
תקציב שאושר, הבסיס.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
הבסיס. זה אפילו לא מראה את התמונה הכללית, חברת הכנסת עליזה לביא. זה לא רק רטרואקטיבי לתקציב שעבר אלא גם לפי התקציב הבסיסי ולא מה שיצא בפועל. אני בטוחה שהיו שם - - -
עליזה לביא (יש עתיד)
כל התוספות התקציביות שראינו את החגיגה שלהן אמש.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
והחגיגה תמשיך עד יום רביעי כנראה.
עליזה לביא (יש עתיד)
את אופטימית אם את חושבת כך, הנה, רק עכשיו ראש הממשלה מבקש תוספת של 178 מיליון שקלים. אז את אופטימית שהיא תעצור.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
178 מיליון שקלים.
עליזה לביא (יש עתיד)
כן, נכון, זה מה שהוא מבקש אחרי שמאשרים תקציב אז זה לא נעצר כאן.
פנחס קליין
אני שמתי לב. חלק מהמשרדים נתנו מחצית 2016, חלק נתנו תכנון עתידי ל-17'-18', חלק נתנו תכנון בפועל, חלק ביצוע. יש תכנון מול ביצוע - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
את אלה שנתנו עתידית עוד לא פגשנו. נראה אותם מגיעים אולי אחר כך.
עליזה לביא (יש עתיד)
אתה מאוד צודק. כמי שהביאה את הנושא של התקציב המגדרי אחת המצוקות הגדולות שלנו זה חוסר יישום והבנה של איך עושים את זה נכון. מה שצריך לעשות זה לשבת עם אנשים כמוך במשרדים השונים, לשמוע את הפידבק שלהם ולבנות דף הפעלה נכון ומדויק לכל הנושאים, כמובן עם שפיל לכל אופי ייחודי של כל משרד ומשרד. אין ספק שחלק מן המסקנות שלנו כאן, אחרי חוסר ההבנה בפועל של מה שביקשנו לעשות עם הנושא של התקציב המגדרי, אין פה אשמה עליכם, אבל אין ספק שכדאי לשמוע.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אנחנו באמצע תהליך שנכנסנו אליו, כל המשרדים נכנסו אליו, כאשר את ההבנה בסיסית של מה זה ניתוח מגדרי היה קשה להסביר בהתחלה. אני רואה שהתקדמנו בזה שקודם כל יש הנחיה, יש מתודולוגיה שפותחה, יש מה לשפר בה, אבל יש בסיס. התחלתם את זה, אני חושבת שאחת ההחלטות העיקריות והמסקנות העיקריות של הניתוחים שאנחנו שומעים בוועדה השנה הזו, וכבר השרה לשוויון חברתי, שהמשרד שלה אמון על הנושא הזה, התחייבה שבשנה הבאה זה יילך לפי התקציב העתידי ולאו דווקא לפי התקציב של השנה שעברה. הוועדה גם המליצה שוועדת ההיגוי, שבנתה את המתודולוגיה הקודמת והנחתה את המשרדים והדריכה את המשרדים, תמשיך לפעול ולהתפתח.

בזה סיימנו את החלק של ה-2016 מבחינת ההתייחסות שלנו לנושא, אבל אני ארצה שנתקדם עם המצגת כדי לשמוע. כשאמרת שניתחתם מה שיכולתם, כלומר, לא 100%, אלא אם אתה אומר לי ש"יכולנו לנתח 100%".
פנחס קליין
יש שיוכים שהם לא מגדריים.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
כמו?
פנחס קליין
לקחתי הלוואה, איך אני אשייך את זה לפי מגדר? הוצאות מימון, ריבית, איך אני אשייך את זה לפי מגדר? כלומר, יש נושאים שהם בלתי אפשריים לשיוך.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
לקחת הלוואה, השקעת אותה באיזשהו מקום, לא?
פנחס קליין
אוקיי, אז מה? לפי המגדר של מחזיקי המניות בבנק שנתן לי את ההלוואה?
היו"ר עאידה תומא סלימאן
לא, לא, לפי מי בסופו של דבר נהנה מן התקציב הזה.
פנחס קליין
לכן אני אומר, הדוגמאות - - -
משה שגיא
אמרתי בהתחלה, רוב התקציב אינו משויך מגדרית, זה שיוך - - - זה זקיפה, זה לחלק תקציב למספר תלמידים. למעשה מערכת השקיפות של המשרד עושה את זה. יש כיתה שיש לה שעות, יש בה בנים ובנות וזה לא משנה, אין הבדל בשעות לתלמיד בין בן לבת באותה כיתה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
נכון.
משה שגיא
זה רוב התקציב של המשרד. 74% מהתקציב המשרד הוא עבור שעות הוראה, זה רוב רובו. אותם שירותים נלווים, שרתים - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
הייתי רוצה להגיע למצב כזה, למשל, אפילו שעות לימוד שממומנות, הרי הלימוד הוא לפי שעות לימוד פר תלמיד, לבוא ולהגיד, במקצועות האלקטרוניקה, כמה שעות - - -
פנחס קליין
יש את זה בתוצאות.
עליזה לביא (יש עתיד)
הנה, יש, את זה אני מחכה לראות.
משה שגיא
זה התפלגות תלמידים שלומדים במגמות - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
בסדר, אני מנסה להוכיח משהו.
עליזה לביא (יש עתיד)
גבירתי, זה גם, זה רק עד 2014.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
גברתי, קצת סבלנות שאני אמשיך את המשפט שלי ואז תבינו על מה אני מדברת, גם לי מגיעה זכות דיבור בוועדה הזו.

המטרה שלנו בבדיקה של תקציב מגדרי זה להבין איך זה משפיע על גברים, נשים, או נערות ונערים במקרה הזה, בצורה שונה. אותו תקציב של אותו משרד, איך הוא משפיע. אם אנחנו באים ולומדים למשל שבאלקטרוניקה מספר התלמידות הוא עדיין הרבה יותר נמוך, אז נכון, אתם הקצבתם באופן שוויוני, אבל כנראה שצריך לעשות שינוי אחר, בתוך בתי הספר, שיסליל או יעודד נערות כדי ליהנות מתקציב מסוים שקיים, פר שעות לימוד, בנושא מסוים ולדעת. למשל תכניות השוויון בין המינים, אפשר לנתח מי בסופו של דבר נהנה מהתקציב הזה.
עליזה לביא (יש עתיד)
אולי תשאלי כמה בתי ספר בארץ מקבלים את זה, למשל? מה התקציב של התכנית הזו, למשל.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אנחנו נגיע לזה ונשאל מה שצריך לשאול, אבל בינתיים נרצה לשמוע את המצגת. הרצון שלי היה להגיד שאפילו מה שנראה חלוקה שוויונית, אפשר לדקדק בה ולראות האם היא בסופו של דבר שוויונית.
פנחס קליין
במסגרת הבקשה לפעול לקידום שוויון מגדרי, במשרד החינוך יש ספר תכניות עבודה והחל משנת 2018, אנחנו ביקשנו מהיחידה שעוסקת בספר הזה, שהיא תכלול התייחסות לקידום שוויון מגדרי.

הממצאים העיקריים שאני הולך להציג בפניכם היום, מבחינת הכשרת כוח אדם בהוראה, יש לנו סטודנטים וסטודנטיות שלומדים ולומדות במוסדות להכשרה. אנחנו מדברים על סטודנטיות. מספר הסטודנטיות להוראה גבוה יותר פי חמישה ממספר הסטודנטים להוראה והן למעשה מהוות 84% מסך הסטודנטים להוראה.

מבחינת כוח אדם בהוראה שמלמדים בפועל היום במערכת, הנשים משכילות הרבה יותר מהגברים בכל שלבי החינוך. אנחנו מדברים על אחוז גברים בעלי תואר שני ומעלה שהוא גבוה מאחוז הנשים, למעט גני הילדים והחינוך הקדם יסודי.

מהצד השני, מי שמקבל את התוצרים של כוח אדם בהוראה זה התלמידים. התלמידים נבחנים ואנחנו רואים תוצאות בבחינות שלהם. נבחנים בבחינות המיצ"ב, יש פערים בין הישגי הבנים להישגי הבנות, הם קטנים יחסית וזה בדומה לפערים בשנים קודמות.

במבחנים במתימטיקה, אני אראה אחר כך את ההבדלים יותר בפרוטרוט בפנים, יש הרכב של תלמידים בחטיבה העליונה לפי סוג כיתה ומגדר. בחטיבה העליונה יש עלויות שונות לכיתות. כיתות שלומדות לקראת בגרות עיונית, יש בהן שיעור השתתפות גבוה יותר של בנות, לעומת כיתות שלומדות טכנאות לבגרות, שבהן רוב התלמידים הם בנים.

זכאות לבגרות בשנים תש"ע עד תשע"ה, שיעורי הניגשים לבגרות הם זהים, אבל שיעורי הזכאות לבגרות בקרב הבנות גבוהים לעומת שיעורי הזכאות לבנים.
זהבה שפר
אתם יודעים לפלח אופי של תעודה? מספר היחידות בתעודות השונות, אתה אומר שלבנות - - -
אושרה לרר
זה תיכף יהיה.
משה שגיא
כדאי לראות את המצגת עד הסוף ואחר כך, אם יש שאלות, מפני שיש דברים בהמשך, נתונים נוספים.
פנחס קליין
כפי שציינתי, יש לנו בשנת הלימודים תשע"ו, כמו שכבוד היושבת ראש ציינה, חלק מהנתונים הם עדיין ארעיים, כיוון שזו שנה שוטפת, יש לנו כ-56,000 סטודנטים שלומדים במוסדות להכשרת עובדי הוראה. העלות היא כמיליארד שקלים במוסדות האלה. אנחנו מדברים על משנת הלימודים הראשונה שלהם עד שהם מסיימים את הלימודים לתעודה ולתואר.

המשך מגמת הגידול בסך הסטודנטים להוראה, יש לנו עלייה של 7.2% לעומת תשע"ד ו-64% מסך הסטודנטים הם סטודנטים הלומדים לתואר ראשון כחלק מחובת ההוראה להיות בעל תואר ראשון.

בחלוקה לפי מגדר, מספר הסטודנטיות להוראה גבוה יותר מפי חמישה ממספר הסטודנטים להוראה. אנחנו רואים את ההתפלגות שלהם לפי גברים ונשים, 2014 עד 2016.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
בשלוש השנים שומרים כמעט על אותו אחוז והתפלגות.
פנחס קליין
בגדול.
אושרה לרר
למרות שנעשים ניסיונות להכניס יותר מורים למערכת, מתוך הבנה שצריך ליצור מגוון של מודלים, אבל זה לא משנה את התוצאה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
כל עוד צריך שינוי בגובה השכר ובתנאי ההעסקה, הגברים יברחו מהמקצוע והוא יישאר מקצוע נשי, לצערי הרב.
פנחס קליין
לגבי כוח אדם בהוראה אנחנו מדברים על 170,000 עובדי הוראה בגני הילדים ובבתי הספר, בעלות שקרובה ל-30 מיליארד שקל. מתוכם כ-80% משולמים לשכר מורות. טבלאות השכר, ופה זה בהקשר למה שאמרת, כבוד היושבת ראש, במשפט הקודם, טבלאות השכר הן אחידות לכלל עובדי ההוראה. אנחנו לא נותנים שכר לפי גברים או נשים, טבלאות השכר הן אחידות, אבל לעובדי הוראה יש אפשרות להתקדם בצבירת השכר עם גמולים, השכלה, ותק, לפי הבחירה של הפרט.

שיעור עובדות ההוראה לפי שלב חינוך. בגני הילדים הן מהוות 99%, ביסודי 85%, חטיבת ביניים 77%, חטיבה עליונה כ-70%, וזה בלי הרשתות "מעין" ועצמאי ומוסדות הפטור.

שכר עובדי הוראה. פה אני התייחסתי אך ורק לעובדי הוראה בלי מנהלים. אנחנו מדברים על עובדי מדינה במשרות מלאות מ-90% ומעלה, כאשר זה לפי קריטריונים של דיווח ל-OECD וזה מדווח במסגרת EAG לשנת 2016. למעשה בשלב הקדם יסודי, אנחנו רוצים שלא להתייחס כיוון שהקבוצה של הגברים נורא קטנה. אנחנו מדברים על שמתוך 17,000 גננות בערך 60 הם גננים גברים, אז היכולת להשוות 139,000 ל-157 כי יש פה שונות סטטיסטית בשביל לקיים השוואה בין גברים ונשים בקדם יסודי. ביסודי אין הבדל בשכר. בחטיבת ביניים נשים מרוויחות כ-2.2% יותר מגברים. כאמור, שכר מורים נקבע מהרבה פרמטרים שמשפיעים - - -
זהבה שפר
למה בחטיבות ביניים יש הבדל בין שכר גברים ונשים?
היו"ר עאידה תומא סלימאן
הנה, הנה.
משה שגיא
זה תוצאתי. זה לא שהתשלום הוא יותר גבוה לנשים או לגברים. זה תוצאתי, כל אחד עם הכישורים שלו, עם הדרגה והוותק שלו. זה לא קשור לזה שהוא אישה או גבר. אנחנו מציגים הצגה מגדרית.
פנחס קליין
יש מורות שהפרופילים שלהן יותר גבוהים.
אושרה לרר
השכר של המורות והמורים נקבע על פי השכלה ותק וגמולים. ברגע שהמורות, וראינו קודם, משכילות יותר בממוצע מהמורים השכר שלהן גבוה יותר.
משה שגיא
זה לא תלוי בזה שהן נשים.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
השאלה שלי היא מבחינת חלוקת התפקידים הבכירים, ניהול, אחראי - - -
פנחס קליין
לא התייחסתי לזה פה, במסגרת הזאת. פה בשכר ניכיתי את המנהלים, ניכיתי ממלאי מקום, ניכיתי את כולם. לקחתי קריטריונים של דיווח לפי ה-OECD המבקש לדעת את המורים והמורות שמלמדים במעל 90% משרה ועליהם נתתי את ההבדלים בשכר.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
כן, אבל אנחנו כבר למדנו מניתוחים שנעשו במשרדים אחרים שדווקא פער בשכר נובע לא מן הדברים הבסיסיים, כלומר, לא מההשכלה, כי שירות המדינה כבר עשה סדר בנושא הזה. פערי השכר הם דווקא מקידום, נגיד, לכל מיני תפקידים שיכולים להכניס הכנסה נוספת לתוך המשכורת הבסיסית. למשל, אם הם מרכזי נושאים, אם הם עושים שעות חינוך או משהו נוסף, משם בדרך כלל נובע הפער.
משה שגיא
זה נכלל, כן.
פנחס קליין
זה נכלל. רק לא מנהלים.
משה שגיא
אם הוא ממלא תפקיד זה חלק מהשכר שלו. זה פה מחושב.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
זה מחושב?
משה שגיא
זה מחושב. אבל תפקידי ניהול, מנהל בית ספר לא נכלל פה. כל עובדי ההוראה בבתי הספר נמצאים פה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
רכזי נושאים?
משה שגיא
נמצאים פה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
זה נמצא פה? תוספות שמקבלים על תפקידים כאלה?
פנחס קליין
סגן מנהל ומנהל, הם לא נמצאים פה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
בסדר.
פנחס קליין
מי שמקבל גמול חינוך מיוחד או מרכז מקצוע, הוא נמצא פה.
משה שגיא
מרכז שכבה, כל הדברים האלה נמצאים פה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
מצוין. אלה עובדי הוראה בכל השלבים? לא. אתה אמרת שזה יסודי וביניים. הפער הזה נמצא כמעט בכל השלבים, אני מסתכלת ואני רואה שבכל השלבים הממוצע של הנשים הוא קצת יותר גבוה, כן?
פנחס קליין
בגני ילדים התייחסתי ואמרתי, הגברים מהווים כ-60 גננים מתוך 17,000 גננות וזה לא בר ביצוע כהשוואה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
ברור.
פנחס קליין
ביסודי אין כמעט הבדל, זה לא נקרא הבדל בכלל. בחטיבת ביניים 2.2 לטובת הנשים.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אבל אתם יודעים, אפילו בשוויון הזה טמון פער, כי נשים בעצם הן באחוז הרבה יותר גבוה במערכת.
משה שגיא
השכר כאן הוא ממוצע.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
שנייה, אני אסביר למה. אם נכללים בתוך זה כל העניינים של רכזי נושאים וכו', שנותנים תוספת, אפשר להניח, במערכת שיש בה רוב של נשים, אמור להיות שהרכזים וכל התוספות האחרות יהיו יותר לנשים, אז הפער היה צריך להיות יותר גבוה. אם הפער לא כל כך גבוה זה סימן שגברים נכנסים לתפקידים האלה שמעלים את השכר ומאזנים קצת את הפער. האם הסברתי את עצמי נכון?
משה שגיא
כן, אבל זו השערה, זה לא ודאות.
זהבה שפר
השאלה היא אם אתם יכולים - - -
משה שגיא
אין בעיה לבדוק את זה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
זה ניסיון להבין למה זה ככה.
משה שגיא
אפשר לבדוק את זה. זו השערה שלא בדקנו אותה ואפשר לבדוק את זה. יש רכיבי שכר שונים בין גברים לנשים, שכל אחד משפיע בסך הכול על הממוצע. זה שהתוצאה היא אותו דבר זה מראה שההתפלגות הכללית של התפקידים היא זהה לפי ההתפלגות של המורים, גברים ונשים במערכת. ברגע שהשכר הוא שווה, פחות או יותר בממוצע, אז זה מראה שההתפלגות של כל הרכיבים בממוצע הם שווים בין המגדרים השונים.

אם הייתְ רואה שהגברים מקבלים יותר אז היית אומרת שיש להם יותר גמולי תפקידים, בהנחה שהוותק והדרגה הם די זהים ולא רחוקים אחד מהשני. זו יכולה להיות אחת מהסיבות. דווקא זה שזה דומה זה מראה שההתפלגות היא די זהה. אבל אפשר לבדוק את זה, זה לא בעיה.
פנחס קליין
גם כנגד גמול מקצוע של מורה גבר יש גמול אם. שמורה מלמדת 90% משרה אם היא אימא לילדים אז היקף המשרה שלה הוא 90%. היא מקבלת שכר מלא, אבל מלמדת בפועל 90%. זאת אומרת, יש פה - - -
זהבה שפר
אנחנו מדברים על תפקידים.
משה שגיא
זה לא משנה.
פנחס קליין
אני יודע, אבל אנחנו מדברים - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תגידו, עשיתם פילוח של התפקידים?
משה שגיא
אם אני מחשב לשעה, לצורך העניין - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
עשיתם פילוח של התפקידים?
פנחס קליין
במסגרת הקונספט הנוכחי אפשר לעשות הרבה דברים. תגדירו את המבנה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני מבקשת לבדוק את הנושא שבדיוק עכשיו דיברתי עליו ולראות מה הפילוח או לשלוח לנו, אם אתה אומר שזה קיים במשרד, את הנתונים על חלוקת התפקידים שהם נכנסים כמרכיב נוסף.
פנחס קליין
תפקידים לפי מגדר?
היו"ר עאידה תומא סלימאן
כן.
זהבה שפר
גם הייתי מבקשת אולי מנהלים ומנהלות.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
חשבתי שנגיע לזה, לא?
זהבה שפר
הוא אומר שהם לא עשו.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
מנהלים, מנהלות, לא עשיתם? לא הכנסתם בכלל?
פנחס קליין
אני מדווח את הדיווח שדיווחתי ל-OECD, בדוח EAG 2016, לפי קריטריונים של OECD. אם תבוא כבוד היושבת ראש ותגדיר קריטריונים אחרים לדיווח אז נגדיר.
אושרה לרר
זו אחת הבעיות של ההטמעה, שלא לגמרי ברור מה הדרישות מאתנו, מה אנחנו נדרשים לעשות. את פתחת בזה בהתחלה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
קודם כל הדיווח הזה הוא לכנסת ישראל, לוועדה לקידום מעמד האישה, במטרה ללמוד איך אפשר לשפר את מצב חלוקת התקציבים במשרדי הממשלה לטובת הנשים והנערות. כבודו במקומו מונח, ה-OECD, אני חושבת שהקריטריונים של ה-OECD מושפעים גם מהמצב הקיים בתוך מדינות ה- OECD באופן כללי. יכול להיות שבכללי זה מאוד טוב ואפשר לבדוק את זה, אבל בסופו של דבר יש דברים שאי אפשר להתעלם מהם. במערכת החינוך במדינת ישראל הרוב המוחץ של עובדי ההוראה הוא נשים, כאשר מתחילים לטפס בסולם של המנהלים והמנהלות ומיסודי עד על-יסודי, אנחנו רואים שהנוכחות של הנשים הולכת ונעשית לא פרופורציונלית לאחוז שלהן במערכת ההוראה, כך שאי אפשר להתעלם מהנתון הזה כאשר רוצים לעשות ניתוח תקציבי. צריך לבדוק את העניין, אפילו אם ה-OECD לא ביקש את זה.

אני אמרתי בהתחלה, אני יודעת שאנחנו מתחילים תהליך שלא כולו מובן לנו ונצטרך לחדד בו דברים תוך כדי ולבנות את המתודולוגיה. אז אחד מהדברים הוא שאי אפשר להתעלם מחלוקת התפקידים בתוך המשרד, כדי להבין גם את חלוקת העוגה. תודה.
משה שגיא
בסדר גמור.
פנחס קליין
במקביל לעובדי המדינה אנחנו משלמים תקציב עבור הרשתות ומוסדות הפטור. מסך התקציב מיפינו, כ-67% הן מורות ברשתות לעומת 33% שהם מורים ברשתות ובמוסדות הפטור.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
שוב, אני חושבת שפה חשוב לי גם לראות את החלוקה. אני מבינה ש-67%, תסלחו לי על הבורות, בדרך כלל יש מורות רק בבתי ספר של הבנות ואז יש גם מנהלת, אבל אין את ה - - -
משה שגיא
לא בהכרח שיש מנהלת.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
יכול להיות שיש מנהל?
פנחס קליין
ב"בית יעקב" יש רב והבנות הן תלמידות.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אוקיי.
פנחס קליין
אני גם פחות נמצא שם, אנחנו משלמים שם את השעות.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני מבקשת לדעת את החלוקה גם של התפקידים פה.
פנחס קליין
חלוקה של התפקידים?
היו"ר עאידה תומא סלימאן
מבחינת הניהול.
משה שגיא
לא בטוח שהוא נמצא בידינו מאחר והרשתות משלמות את שכרם באופן עצמאי. ההצגה שהצגנו קודם היא של עובדי המדינה, אני יכול להציג את ההתפלגות של עובדי המדינה מפני שאני המעסיק. לגבי בעלויות אחרות, צריך לראות אם הנתון הזה נמצא בידינו.
קריאה
אתם לא מקבלים פרופילים?
פנחס קליין
גם בחטיבה העליונה - - -
משה שגיא
פרופילים כן, אבל לא ברזולוציות האלו של בעלי תפקידים. אני יודע כמה הממוצע המשולם. אני אבדוק את זה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
יכול להיות שמשרד החינוך מעביר תקציבים לגורמים אחרים במערכת בלי לדעת איך הכסף הזה משומש - - -
משה שגיא
זה לא יכול להיות מאחר ובשתי הרשתות, "החינוך העצמאי" ו"המעין", יש חשב של משרד האוצר שנמצא שם, שהוא משלם את השכר, אנחנו נצטרך לפעול באמצעות החשבים שם, לקבל את המידע הנדרש.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
נכון, חלק מתהליך הלמידה זה איזה נתונים אנחנו אוספים, כלומר זה חלק מתהליך הסקירה שאנחנו תוך כדי מגלים שיש נתונים שאנחנו צריכים להתחיל לאסוף בעתיד, כדי שנדע לעשות את ההבחנה. אולי כחלק מהנתונים האלה, להוסיף נתונים על התפלגות השכר וקבלתו בבתי ספר כאלה. בבקשה.
פנחס קליין
לגבי כוח אדם בהוראה, אנחנו מדברים על אחוז אקדמאים בקרב גברים לעומת נשים, לפי שלב חינוך. סקרתי את השינוי משנת תשס"ח ל-תשע"ו. למעשה, בכל שלבי החינוך שיעור המורות המשכילות גבוה יותר משיעור המורים המשכילים על פי ההמגדר, ויש לציין שבשנים הללו חלה עלייה ברמה האקדמיזציה בקרב כלל המורים, בעקבות ההטמעה של הרפורמות שדורשות גם השכלה מינימלית של תואר ראשון.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
זה של עובדי המדינה.
פנחס קליין
כן.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
לא של החינוך העצמאי.
פנחס קליין
אנחנו מדברים על מוסדות חינוך רשמיים, חינוך רגיל, ובחטיבה העליונה זה מוסדות חינוך גם רגילים.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
מהו אחוז בתי הספר שמוגדרים רגילים מהמערכת החינוך לעומת הלא רגילים?
משה שגיא
הרשמי?
היו"ר עאידה תומא סלימאן
הרשמי לעומת לא רשמי.
פנחס קליין
רשמי לעומת מוכר? אני יכול לבדוק את זה.
משה שגיא
צריך לבדוק את זה, אבל בוא נאמר בערך 85%-90% זה הרשמי. נבדוק את הנתון הזה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
כדי לדעת, אם אני מסתכלת על השקף הזה שמדבר על השכלת כוח אדם בהוראה, שאני מתייחסת ל-80%, ל-90% של עובדי מערכת ההוראה באופן כללי או פחות מזה.
זהבה שפר
איך נוצר פער של רק 2%, 2.2% , כשאחוז הנשים יותר גבוה, ההשכלה שלהן יותר גבוהה, עדיין פער רק של 2.2%?
משה שגיא
אבל הוותק של הגברים יותר גבוה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני ניסיתי להסביר את זה.
משה שגיא
אבל הוותק, הם יותר מבוגרים.
זהבה שפר
האחוז של הגברים הוא נמוך אז - - -
משה שגיא
זה לא משנה, זה כל אחד בפני עצמו.
אושרה לרר
הוותק של הגברים הוא גבוה יותר.
זהבה שפר
אבל זה לא מהותי כל כך - - -
משה שגיא
גם הפער בהשכלה הוא לא כל כך מהותי בפערים. אלה הנתונים.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
בלי לעשות את הניתוח שאני דיברתי עליו, של דרגות ושל תפקידים נוספים של רכזים ושל זה ושל זה, אי אפשר להבין את האחוז הקטן הזה לעומת האחוז של הנשים והאקדמיזציה שלהן. כך אני חושבת וכדאי מאוד שנקבל את הנתון הזה כדי להבין.
משה שגיא
טוב.
פנחס קליין
גם מבחינת מחזיקי תואר שני ומעלה, אנחנו רואים שאחוז המורים בעלי תואר שני ומעלה הוא גבוה מאחוז המורות, למעט הקדם יסודי.

מבחינת הגיל הממוצע, גיל המורים הוא גבוה קצת מהמורות, וותק ההוראה הוא גם גבוה, למעט בחינוך הקדם יסודי. הוותק והגיל וגם הפרמטר של הפרישה משפיע. זאת אומרת גברים נשארים יותר במערכת לעומת נשים.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני חושבת שזו אמירה מאוד כללית, כי היו גם סטטיסטיקות בתקופה האחרונה שמורים גברים שהצטרפו למערכת ההוראה בשנים האחרונות לא החזיקו מעמד שנים רבות. גברים שהצטרפו למערכת ההוראה בשנים עברו החזיקו מעמד עד היום, לכן הוותק שלהם גבוה. המצטרפים בשנים האחרונות דווקא לא צוברים ותק גדול. כך לפחות הסטטיסטיקה מראה.
פנחס קליין
אלו השערות. יש את הנתון שאנחנו מציגים - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
כן, כן, אני מבינה, אבל זה אומר שהמערכת מכילה בתוכה גברים עם ותק מאוד גבוה. זה מעיד על זה שהם התחילו במערכת החינוך מזמן ועכשיו בשנים האחרונות דווקא הנטייה אצל גברים היא להיפלט מהמערכת הרבה י ותר - - -
אושרה לרר
השאלה אם זה נתון או איזשהו רושם כתוצאה מכל מיני דברים שיצאו לתקשורת. צריך לבדוק. באמת בתקשורת דיברו על זה. צריך להבין שמרכיב הוותק הוא מרכיב מאוד מאוד מאוד משמעותי במשכורת של עובדי הוראה, הרבה יותר משמעותי מאשר אצל יתר עובדי המדינה.
זהבה שפר
תלוי איזה ותק. עוד פעם, בוותק הגבוה זה 1% לשנה, זה לא כזה פער גדול.
אושרה לרר
קודם כל 1% שלא מקבלים אחרים במשק ויש עוד את הביטוח הרפואי שזה עוד 7.5% לשלוש שנים.
זהבה שפר
על מה את מדברת?
משה שגיא
קידום בדרגות.
אושרה לרר
על אופק, ועוז עכשיו גם.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אוקיי.
זהבה שפר
אגב, אני רוצה להתייחס למה שאמרת - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
גברתי, למען הפרוטוקול להגיד את השם, כי אני בטוחה שכבר רוצים לרשום אותו.
זהבה שפר
זהבה שפר, ארגון המורים. אני רוצה להתייחס למה שאמרת, שפחות גברים נשארים במערכת, אני לא יודעת סטטיסטית אם זה נבדק, אבל לפחות בתחושה, כי דיברנו קודם על תחושות, שהיום נכנסים יותר גברים, לפחות אני יודעת בחינוך העל יסודי, בגלל העוז לתמורה, כי השכר עלה ב-42% אז יש דווקא תחושה במערכת שיש יותר גברים שנכנסים לתוך המערכת. לכם יש את הנתונים, זה שווה בדיקה בהקשר של עוזבים או מצטרפים.
פנחס קליין
אחרי שהתייחסנו לכוח אדם בהוראה ולהכשרה שלו אנחנו מגיעים להישגים של התלמידים. מבחינת מבחני המיצ"ב, הבחינות האחרונות שפורסמו, אנחנו מדברים על מיצ"ב תשע"ה, בקרב כלל הנבחנים הפערים בין הישגי בנות לבנים הם קטנים יחסית ודומים לפערים שנים קודמות. במבחנים במתימטיקה נמצא שבכיתות ה' הישגי הבנים גבוהים מהישגי הבנות, אבל בכיתה ח' הישגי הבנות והבנים דומים. במבחנים באנגלית בכיתות ה' הישגי הבנים והבנות הם דומים, אבל בכיתה ח' הישגי הבנות גבוהים מהישגי הבנים. במבחן במדע וטכנולוגיה לכיתות ח' נמצא שהישגי הבנות גבוהים מהישגי הבנים. אלו דוגמאות לפערים שנמצאים במערכת.

בחלוקה לפי תלמידים בחטיבה עליונה, יש סוגים של כיתות. יש כיתות שמלמדות לקראת בגרות עיונית ויש כיתות שמלמדות לקראת בגרות טכנולוגית, יש כיתות שהן במרכזי חינוך, שזה תלמידים יותר מתקשים, יותר מוחלשים, וכנ"ל טכנאות לבגרות. אנחנו מוצאים שהכיתות לקראת בגרות עיונית הן בעלות שיעור ההשתתפות הגבוה ביותר בקרב הבנות, 54%, לעומת כיתות טכנאות לבגרות שבהן רוב התלמידים הם בנים, שהם יותר מכווני לימודי מקצוע ביד.

מבחינת זכאות לתעודת בגרות, שיעורי הניגשים לבגרות הם דומים ועומדים סביב ה-90%. הזכאות לבגרות בקרב הבנות היא גבוהה לעומת הזכאות בקרב בנים, אבל הפער הולך ומתרחב בשלוש השנים האחרונות.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
סליחה, אני רוצה לחזור לשקף הקודם. בשקף הקודם, אנחנו לא יכולים לראות, קודם כל, הכיתות האלו, כמה כל סוג של הכנה, כמה הוא מהנתח הכללי של ההכנות? כלומר, כמה עיוני, כמה טכנולוגי?
פנחס קליין
יש פה לפי תלמידים.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
לא תלמידים. תקציב. אנחנו מנתחים תקציב. כלומר, כמה מושקע התקציב בטכנולוגי, כמה מושקע במרכז חינוך, כמה מושקע בעיוני, ואז אנחנו יודעים להבין כמה הנערות נהנות מן התקציבים האלה.
משה שגיא
נבצע את החישוב.
פנחס קליין
התפלגות ניגשים לבחינת הבגרות לפי מקצוע, אנחנו רואים שבחלוקה לפי מקצועות לימוד נבחרים, מקצוע לימוד פיזיקה הוא מקצוע לימוד המועדף יותר על בנים, כ-66%, לעומת מקצוע לימוד ביולוגיה שהוא מועדף יותר בקרב הבנות.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אם אפשר., אם אנחנו מסתכלים על אחוז הבנות שנמצאות במערכת, למשל, מה שניתחתם, ביולוגיה, כימיה, מתימטיקה, האם זה נכנס בטכנולוגי או בעיוני?
משה שגיא
יש גם בעיוני וגם בטכנולוגי. כל אחד והבחירה שלו.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
רציתי לראות, יש שלומדות ויש שנכנסות אכן לבחינות, האם - - -
אושרה לרר
כולן לומדות. העניין הוא שהמקצועות האלה, למשל, מתמטיקה חמש יחידות, יכולה להיות גם בעיוני וגם במסלול הטכנולוגי, תלוי במגמה אותה - - -
פנחס קליין
במסלול.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אוקי., האם עשיתם ניתוח, מאלו שלומדות, מהו אחוז הנבחנות, הניגשות לבחינות, כי אני יודעת שיש, נגיד, שלומדות חמש יחידות ובסוף כשמגיעים לבחינות מחליטות לגשת רק לשלוש או ארבע יחידות.
פנחס קליין
יש לנו את כל הנתונים האלה. אני אישית עשיתי את זה לא ברמה של ארבע או חמש אבל יש לנו ניגשים, יש לנו ניגשות, יש את הנתונים. כל נתון שיש פה אפשר לעשות ממנו דוקטורט. כל נתון פה זה למחקר - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני בטוחה. אני לא רוצה לעשות דוקטורט, אבל מה לעשות, השאלות עולות לי לראש.
פנחס קליין
לגבי הזכאות, יחס דומה נרשם בקרב הזכאים לבגרות. מקצוע לימוד פיזיקה הוא מקצוע הלימוד בעל שיעור הזכאות הגבוה ביותר בקרב הבנים, לעומת הביולוגיה שמציג את שיעורי הזכאות הגבוהים יותר בקרב הבנות.

לגבי הצטיינות בבגרות, וזה קשור גם למה ששאלת לגבי ההחלטה אם לגשת או לא לגשת, יש את הצד השני של המטבע שזה ההצטיינות, כמה מצטיינים יש בזכאות לבגרות. לימוד פיזיקה מציג את שיעור ההצטיינות הגבוה ביותר בקרב בנים, מקצוע לימוד ביולוגיה מציג את שיעורי ההצטיינות הגבוהים ביותר בקרב בנות.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
מעניין שההצטיינות רק יורדת קצת אצל נשים בפיזיקה ובמדעי המחשב.
פנחס קליין
דרך אגב, פגשתי אתמול את פרופ' יוסטמן, שהוא כלכלן בעל שם מאוניברסיטת בן גוריון, הוא אמר לי שזו תמונה בינלאומית, שמקצועות מדעי המחשב והנדסה הם יותר עם אוריינטציה של בנים, שהם בוחרים את זה ואין לנו שליטה על הבחירה של התלמיד או התלמידה בשאלה איזה מקצוע לבחור. זאת אומרת יש נטייה אישית של התלמיד או התלמידה לבחור סוג מקצוע. יכולנו אולי לתת - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני מאוד שמחה לפחות שהוא השתמש ב"אישית" ולא "ביולוגית", כי זו אמירה בעיניי שהיא סליחה, לא רגישה לכל הנושא המגדרי. אין דבר כזה בחירה אישית נטו.
פנחס קליין
אני בחרתי איזו מגמה ללמוד.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
יש תהליך הסללה לחשיבה מסוימת. על זה אנחנו מדברים כשאומרים מגדר. כאשר המחקרים מראים, למשל, שבכיתות שמלמדים בהן מתימטיקה ופיזיקה אז המורים, יש להם נטייה, כששואלים שאלה, לתת דווקא לילדים הזכרים לענות, יותר מאשר בוחרים בילדה שתענה לשאלה. זה נקרא הסללה בצורה הכי פשוטה שאפשר לדבר עליה. יש עוד המון מה להגיד. זה מתחיל מהרגע - - - מי אני בכלל שאני אתן שיעור כאשר הממונה על שוויון מגדרי יושבת פה? אבל כנראה יש לך מה לעשות בתוך המשרד.
אושרה לרר
זה מנהל תקציבים, עוד לא הגעתי לשם. אבל אנשי החינוך במדע וטכנולוגיה כבר מדקלמים - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
זה חלק מההסללה שנעשית, אין מה לעשות, אבל לא, זו לא בחירה אישית נטו ולא ביולוגית. זה מה שברור. בבקשה.
פנחס קליין
כחלק מהראייה של הניתוח לפי מגדר ובגלל שהקריטריונים לא היו ברורים, רצינו גם להרחיב קצת את היריעה ומצאנו שיש תכניות במשרד שהן תורמות באופן עקיף לעידוד כניסה של נשים לשוק התעסוקה ולמעשה תכניות העשרה שמוענקות לתלמידים מאפשרות לאימהות להיות מחוץ לבית ולצבור עוד שעות עבודה.
אושרה לרר
שזו מגמה של השנים האחרונות, תוספת של קייטנות בקיץ, בית הספר של החופש הגדול, תוספת של שעות לתכנית "צהרי יום", שזה משהו מהשנים האחרונות.
פנחס קליין
המשרד מתקצב את התכניות התוספתיות האלה - - -
זהבה שפר
רק תוזילו את העלויות שלהם, שבאמת יוכלו להשתמש, כל ההורים.
אושרה לרר
העלויות מאוד זולות.
זהבה שפר
של הקייטנות, של הצהרונים.
אושרה לרר
שלנו? של משרד החינוך? העלויות ממש סמליות.
פנחס קליין
לא שמעתי את ההערה.
משה שגיא
לא שמענו את ההערה האחרונה שלך.
אושרה לרר
היא טוענת שהפעילויות שלנו, ציל"ה והחופש הגדול, העלויות הן מאוד גבוהות ולא מאפשרות ואילו אני מכירה נתון אחר.
משה שגיא
העלויות במשרד הן גבוהות?
אושרה לרר
לא, של ההורים.
זהבה שפר
מה ההורים משלמים לבתי הספר.
משה שגיא
אם תשווי אותן לעלויות שמשלמים לקייטנות באופן פרטי - - -
זהבה שפר
אני לא מדברת על קייטנות באופן פרטי, אני מדברת על בתי הספר.
משה שגיא
זו ההשוואה.
אושרה לרר
אם הדרגה הגבוהה ביותר לקיץ היא 450 רק בסוציואקונומי הגבוה - - -
משה שגיא
450 שקל ברמה הסוציואקונומית הגבוהה ביותר.
אושרה לרר
אל תגידי לא - - -
קריאה
של מה, של צהרונים?
משה שגיא
הוא מדבר על צהרונים, את מדברת על משהו אחר. יש צהרונים במסגרת פרויקט ציל"ה, שמיועדים לאשכולות 1 עד 3, ליישובים באשכולות למ"ס 1 עד 3, ששם ההשתתפות היא סמלית של 60 שקל להורה. יש את הארכת שנת הלימודים, הקייטנות לכיתות א' ו-ב', שהמשרד מתקצב אותן לפי הרמה הסוציואקונומית של הרשויות המקומיות. ההשתתפות היא דיפרנציאלית. ברמה הגבוהה ביותר היא מגיעה ל-450 שקל. אז אין מה להשוות לקייטנות הפרטיות, שזה מגיע ל- 1,500-2,000 שקל.
פנחס קליין
במסגרת החשיבה הכלל משרדית, לסקור תכניות שהמשרד נותן ובאופן עקיף תורם לכניסה של נשים למעגלי העבודה ולצמצום פערים בחברה באופן כללי.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
קשה לי כאשר כל הזמן זוקפים את הנושא של תכניות להארכת יום הלימודים או תכניות של קייטנות, תחת הכותרת שזה כאילו לטובת הנשים.
אושרה לרר
זה ביי פרודקט.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
שנייה. שזה לטובת הנשים וזה לעידוד תעסוקת נשים וכו' כאשר זה עניין משפחתי כללי. זה לא רק לנשים, זה עניין משפחתי. בואו לא נשים את זה תחת הכותרת של שוויון מגדרי.
אושרה לרר
כיוון שהיה לנו ויכוח, הם באמת טענו את הטענה הזאת ואני טענתי אחרת, זאת אומרת באשמתי זה הגיע לכאן, אז אני מרגישה צורך להסביר. בסופו של יום את צודקת, אני מסכימה אתך במאה אחוז, אין בכלל ויכוח שזו אחריות משפחתית, אבל אם אנחנו מפרקים את המשפחה ורואים מי עובד משרה חלקית - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אנחנו לא רוצים לפרק את המשפחה.
אושרה לרר
נכון, אני צריכה להיזהר בדבריי בימים האחרונים בעניין הזה, מאוד, אבל אם אנחנו מפרקים מבחינת לראות את הנתונים, מי עובדות במשרות חלקיות, מי לא יוצאות לעבודה בגלל הטיפול בילדים ובבית, אנחנו רואים שאלו יותר נשים.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תאמיני לי, אני יודעת, אבל בגלל שאני לא רוצה ששום משרד יתחבא מאחורי תכניות שהן לכלל העניין החברתי ויגיד, "הנה, יש לי תכניות לנשים", אני רוצה שיסמנו את זה. מדברים על שוויון בהורות אז בבקשה, זה יהיה בכללי. אל תשתמשו בזה, כשזה נוח תגידו, זה לנשים, וכשזה מכסה על ההשקעה שאמורה להיות כדי לקדם שוויון מגדרי, כי אז כל משרד בא אלי ואומר, "תראי, אני עושה למען שוויון מגדרי" ואז נותנים לי את כל התכניות שבעצם היו אמורות להיעשות למען כלל האזרחים תחת האמתלה שממילא נשים הן האימהות והן שלוקחות. תחליטו, או שרוצים לשנות את המצב הזה או שלא. אם רוצים לשנות את המצב הזה, אל תזקפו את זה לשוויון מגדרי. הבנת את הנקודה?
אושרה לרר
כן, אני מבינה.
משה שגיא
אני רוצה להזכיר שהנושא של הארכת שנת הלימודים היה חלק מההמלצות של טרכטנברג, מהוועדה של טרכטנברג, ואחד הנימוקים שלה היה גם נושא של תעסוקת נשים, לא רק טובת התלמידים. אחת המוטיבציות הגדולות של המשרד לתקצב את זה גם היא בראייה של תעסוקת נשים. הראייה של המשרד היא יותר חינוכית, אבל המניע של ההמלצה של טרכטנברג ושל האוצר זה היה לעודד תעסוקת נשים. אני חושב שזה הוכיח, גם יש איזשהו גידול בתעסוקת נשים באותם יישובים בהם אנחנו עושים את התכנית. זה קשור לזה. זה תוקצב כחלק מן העניין המגדרי, לכן הבאנו את זה כאן.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני ידעתי מה העיקרון, אבל אני מערערת עליו.
אושרה לרר
אלה לבטים מאוד גדולים, את צודקת.
פנחס קליין
זה מה שנקרא התחומים האפורים שבהם אנחנו צריכים להכריע.
אושרה לרר
אלה לבטים, אלה לבטים מאוד גדולים. מצד אחד אנחנו אומרים, כן, ככל שהמדינה תיתן תשתיות טובות יותר אז יותר נשים ייצאו למעגל העבודה, אבל מצד שני זה מנציח את התפקיד שלהן בתוך המשפחה. זו בעיה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני לא רואה את התכנית של שוויון - - -
אושרה לרר
התכנית שלי? זה לא במצגת, כי אני הצגתי בשנה שעברה את כל התכניות, אבל יש לי פה וגם שלחנו לממ"מ, אני יכולה להציג את זה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
לא, אם מדובר על תכניות תוספתיות built it.
אושרה לרר
זה לא תכנית תוספתית. תכניות תוספתיות אלה תכניות שבאות להאריך את יום הלימודים.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אוקיי. אני אשמח לדעת אילו תכניות בתוך במערכת החינוך הרגילה ומה התקצוב שלהן, כמו התכנית שלך, או כמו תכנית העצמת הנערות לחינוך טכנולוגי, מה קיים? איפה הן פה?
פנחס קליין
אנחנו נתנו את זה בפנייה למנכ"ל המשרד לשוויון חברתי כשהוא ביקש את זה באופן ספציפי. זה לא חלק מספר התקציב. היחידה לקידום שוויון בין המינים היא לא חלק מספר התקציב. אנחנו צריכים לזכור שהאכסניה זה ספר התקציב.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
קודם כל, מה שהעברתם למנכ"ל המשרד לשוויון חברתי העברתם אליו, זה לא באופן אוטומטי מגיע אליי. אני שואלת כי אני לא קיבלתי מידע כזה. איך אפשר לעשות ניתוח תקציב מגדרי ? מה שעשיתם בסדר גמור אבל אי אפשר לא להתייחס, למשל התכנית לשוויון בין המינים, מה הנתח התקציבי שלה באופן כללי? מה זאת אומרת "אין לה אכסניה בתקציב"? לא הבנתי את זה. אם אני פותחת את ספר התקציב של משרד החינוך ומחפשת תכנית לשוויון בין המינים, תכנית למאבק באלימות, תכנית לנערות במצוקה, אני יודעת שהגשתְ בזמנו אצלנו, אבל זה לא היה תקציבי. אני אשמח לדעת כמה משרד החינוך משקיע בתכניות האלו, ובתכניות שהצגתם פה כדאי היה גם לחשב באחוזים. אתם נותנים 184 מיליון, כמה זה מהתקציב הכולל?
משה שגיא
התקציב של המשרד הוא 50 מיליארד בשנת 2016, כל התכניות האלו הגיעו למיליארד וחצי. מיליארד וחצי מתוך 50 מיליארד זה 3%.
אושרה לרר
אבל הרוב זה משכורות.
משה שגיא
3% רק לתכניות התוספתיות, התכניות האלה, אבל התקציב של היחידה, יש תקנה תקציבית עם תקציב ויש פעולות שמפוזרות בכל מיני תקנות תקציביות של המשרד. את מבקשת לדעת את הראייה הכוללת של כל הפריסה של כל הפעילויות המגדריות. בסדר, נכין את זה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
זה מאוד בסיסי כשמגיעים לעשות ניתוח מגדרי.
משה שגיא
רצית ניתוח לא של הפעילות עצמה, אלא הראייה של התקציב בתמונה המגדרית ולא של הפעולות של המגדר עצמו. בסדר, נציג את זה.
אושרה לרר
הגשנו את זה לממ"מ, בהנחה שזה יגיע אלייך.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
סליחה, אתם עשיתם תכניות תוספתיות והגדרתם אותן לעידוד תעסוקת נשים ואני לא יודעת למה, אז בסדר, הכנסתם את זה, היה מן הראוי להמשיך ולהכניס את התכניות המכוונות במיוחד לנשים ולנערות בתוך מערכת החינוך. למשל, כשמדברים על הכשרות לנשים בסגל ההוראה כדאי גם לדעת איך זה מתבטא מבחינת התקציב.
משה שגיא
אז יש תכנית אתגרים למגזר הערבי שחלק ממנה הולך להכשרת בנות מן המגזר הערבי. יש נושא של עידוד המתימטיקה והחינוך הטכנולוגי בחטיבה העליונה לבנות במגזר הערבי. יש לנו את כל התכניות האלה, אבל - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
למה אתה נותן לי רק את המגזר הערבי?
משה שגיא
סליחה, בנות במגזר ערבי גם - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
למה?
משה שגיא
אני אגיד לך - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני קצת מעוניינת גם בכללי, אני אישה רחבת אופקים.
משה שגיא
יש גם תכניות לעידוד מתימטיקה בכלל והמדעים בכלל. הנושא של התכנית למדעים, יש לנו תקציב של 75 מיליון לעודד חמש יחידות מתימטיקה ומדעים ובנושא הזה יש השקעה גם במגזר של הבנות. אנחנו נציג את הנתונים האלה.
אושרה לרר
יש את הנתונים ששלחנו לממ"מ, אני יכולה להציג אותם עכשיו, כי שלחנו אותם לממ"מ, שלחתי אותם לכנסת. יש לנו - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
הממ"מ יושב פה.
אושרה לרר
נכון, אז שלחנו.
אילנית בר
לא אליי ספציפית.
אושרה לרר
אז אני אציג את זה, כי כבר שלחנו אליכם, זה לא סוד מדינה.
משה שגיא
תציגי מה שיש לך.
אושרה לרר
בשנת הלימודים תשע"ו לקבוצות לזכיין במגזר הערבי הוקצו כ-700,000 שקל - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
מה זאת אומרת?
אושרה לרר
זכיין שמפעיל תכניות ממוקדות מגדר. הסכם כי"ח, מיזם משותף, לקידום בנות למדעים – 300,000.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
בכללי או שוב באוכלוסייה הערבית?
אושרה לרר
לא, זה כללי. השתלמויות שזה כלל האוכלוסיות – 450,000. השתלמויות עובדי הוראה, מורי אמן מה שנקרא – 165,000. ימי הדרכה 400,000. אני מעגלת. שעות תקן 1.8 מיליון. סך הכול 3.838 מיליון בערך, כמעט 4 מיליון, שאלו פעילויות ישירות שאני עושה.

יש פעילויות שהן לא מתוקצבות דרכי, כמו למשל בתכנית הלאומית לקידום מתימטיקה, יש שם הדרכות שעוסקות בקידום בנות והשתלמויות שעוסקות בקידום בנות. כמו למשל, בתקנה התקציבית של אגף היסודי, כשהם עושים את "מפתח הלב" והם כותבים יחידות לימוד במגדר. דווקא חשבתי עלייך בשבוע שעבר כשביקרתי בשפרעם, שהוא יישוב הפיילוט שלנו ל"מפתח הלב - מגדר", אז זה לא עולה לנו כסף, זה לא בתקנה שלי, זה בתקנה של היסודי, אבל נכתבים ומופעלים שם.

כשאני עושה הטמעת חשיבה מגדרית בתוך תכניות לימוד. אלה סכומים שלא מופיעים אצלי בתקנה, זה כאילו בתוך המשכורות של המפמ"רים ושל כלל המדריכים שיושבים וכותבים את התכניות. אז סך כל ההוצאה של היחידה שלי שהוצאה דרכי, אם את תפתחי את התקנה את תראי שהתקנה מאוד קטנה, היושבים פה מסביב לשולחן מעבירים לנו עוד כדי לעבות, אז השאלה איך את מודדת, אם רק מה שעובר דרכי אז אלה כמעט 4 מיליון האלה, אבל יש עוד הרבה פעילויות שלא עוברות דרכי, כשעושים כישורי חיים ואנחנו מטמיעים שם חשיבה מגדרית ואני משתלבת איתם בתוך התכניות אז זה בתקנה שלהם.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
שוב, כישורי חיים, נושא מאוד קרוב ללבי בוועדה הזו.
אושרה לרר
זה שלהם, לא אמרתי שזה שלי. אני אומרת שאני מגיעה לשם ועושה שם הטמעה של חשיבה מגדרית.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
בכל זאת, בואו נודה בזה. יש הרבה דברים מסביב, אבל עצם העובדה שליחידה שנקראת שוויון בין המינים מוקצים רק כ-4 מיליון, כאשר מעגלים וכאשר מוסיפים וכאשר אתם מזרימים, זה כשלעצמו, אני חושבת, אמירה מאוד קשה של משרד החינוך. את זה אני אומרת. את לא צריכה להגיד כלום על זה, את זה אני אומרת. 4 מיליון?
פנחס קליין
אבל היא בעצמה אמרה שיש שם - - -
משה שגיא
4 מיליון לא מייצגים את כל התקציב של כל הפעילויות המגדריות. צריך לסרוק אותו, הוא מגיע להרבה יותר מזה. מה שהיא מפעילה כיחידת מטה בנושא הזה זה 4 מיליון, אבל יש יחידות שטח במשרד ובאגפים שונים שמפעילים את התכניות גם הם בראייה מגדרית, שם זה מגיע לעוד עשרות מיליונים.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
איך אתה יכול לדעת לכמה זה מגיע כאשר אין שום דרך מדידה מתאימה?
משה שגיא
אני מכיר את תכניות העבודה של המשרד, התכניות השונות של המתימטיקה, של אנגלית, בנושא של החינוך הטכנולוגי, עכשיו עם כל הנושא של הקידום בחינוך הטכנולוגי, אז יש ראייה עם דגש לכיוון המגדרי, להעלות את מספר הבנות גם בחינוך. כל זה גורם לעלייה בתקציב שמוקצה לכיוון הבנות במערכת. צריך לרכז את זה.
אושרה לרר
אנחנו רואים ב-2015 עלייה, למשל, בשיעור הבנות שמסיימות חמש יחידות מתימטיקה.
משה שגיא
זה חלק מהתכנית של המתימטיקה.
אושרה לרר
זה חלק מהיעדים שלנו. זה חלק מהדרכים בהן אנחנו מודדים.
משה שגיא
יש השקעות דרך התכנית עצמה ולא דרך - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אז את אומרת לי שאין צורך לתת ליחידה שלך עוד תקציב.
אושרה לרר
אני לא אומרת ואני עונה כך, כל חדר - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אז על מה אנחנו מתווכחים?
אושרה לרר
כל חדר שתיכנסי אליו בקומה שלי יגידו לך שצריכים יותר, בוודאי שאני צריכה יותר - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אז אוקיי, אז אל תתווכחי איתי. אז אל תתווכחי איתי. אני אמרתי בצורה הכי ברורה, בעיניי התקציב המושקע בחינוך לשוויון מגדרי, אני לא מדברת על עידוד, בחורה או בחור יכולים לסיים בהצטיינות בבגרות טכנולוגית ואני אהיה גאה בנערה הזו, אבל זה לא מבטיח כלום על התפיסה שלה את עצמה, את המבנה החברתי ואת מה זה מגדר. את יודעת את זה, אני יודעת את זה ואני מקווה שעוד אנשים בחדר הזה יודעים.

אז נכון שיש השקעה בלדחוף את הנשים להיות יותר בטכנולוגיה, יותר בחינוך של מדעים מתקדמים, אבל זה לא אומר אוטומטית שזה מה שמשקיע משרד החינוך בשוויון מגדרי. אני חושבת שיחידה שאמונה על שוויון מגדרי במערכת החינוך, שבונה את הדורות של העתיד, לא מתקבל על הדעת שהתקציב שלה הוא 4 מיליון במצב האופטימלי. כך אני תופסת את זה, כך אני רואה את זה. לא יכול להיות שרק 4 מיליון מוקדשים ליחידה הזו. זה חלק מהלמידה של הסקירה של תקציב מגדרי, זה לחפש את הכספים ולאסוף אותם ולהסתכל עליהם ולהגיד, האם זה מספיק לפי סדר העדיפויות שאנחנו נותנים או שזה לא מספיק? וצריך לעבור שינוי. אחת ההמלצות שיהיו בסיכום היא שמשרד החינוך צריך להקדיש ליחידה הזו יותר כסף. תתנגדי עכשיו.
אושרה לרר
אני לא מתנגדת בכלל.
משה שגיא
גם אני לא.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
גם אתה לא מתנגד, מצוין. אוקיי. תודה קודם כל על המצגת. אני חושבת שיש עוד הערות בעניין של מה שאפשר לפתח שם ואנחנו נתייחס אליהן. כן, בבקשה.
אילנית בר
אני מטעם הממ"מ. יושבת ראש הוועדה ביקשה שאעשה סקירה כללית על כל המשרדים, לבדוק את הניתוח שלהם ואת הבעיות שעולות מהניתוח. אני רוצה להעיר, דבר ראשון, לגבי מה שאמרתם שלא התוו לכם את הדרך בנושא השכר, איך לנתח, אז אני בתהליך הזה עוד משנה שעברה ואני יודעת שהמשרד לשוויון חברתי הוציא חוברת עם מתווה ושם היו הוראות ברורות, איך לנתח את נושא השכר במיוחד ואיך להתייחס. יש לי את זה. אתה עושה לי 'לא' עם הראש אבל אני קיבלתי את זה ביחד עם כל המשרדים.
פנחס קליין
עובדה שבניתוח הסופי יש לך ניתוח לפי שכר חציוני, לפי שכר ממוצע, יש לך לפי סוג דרגה, לפי חוזה העסקה, שונות. אין משרד אחד שדומה למשרד השני בדיווח הזה.
אילנית בר
המשרד לשוויון חברתי הוציא חוברת של מתווה, שהוא העביר אותה לכל המשרדים ובחוברת הזו כתוב בפירוש איך צריך לנתח את השכר ואיך צריך להתייחס לשכר הבכירים בנפרד ולשכר הרגיל. להגיד שלא נתנו לכם את המתווה זה קצת אמירה שהיא לא נכונה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
יושב אתנו נציג של המשרד לשוויון חברתי. העברתם או לא?
יוסי בריל
בוודאי. העברנו ואני אומר את זה בצורה - - - בחוברת, כמו שאמרה אילנית, יש הוראות ברורות איך לנתח בנושא הדרגה, בנושא הדירוג, בנושא התפקיד, בנושא השכר. הכול מאוד ברור. היה צריך משרד החינוך לקחת את זה ולהבין מזה איך לנתח את שכר המורים ועובדי ההוראה. מאוד פשוט.
פנחס קליין
אני חייב לציין שהיו לי דילמות גדולות בתהליך של הניתוח, גם של שכר עובדי מטה, גם של שכר עובדי הוראה, זה עדיין פתוח לדיון, עדיין יש מה לדבר על זה, עדיין יש מה לגבש סביב המתווה. אני בעיקר במסגרת הניתוח התמקדתי בעובדי הוראה. גם שביקשו ממני עובדי מטה, הדגש על עובדי מטה של משרד החינוך הוא דגש אחר לחלוטין מרשות המים או ממשרד הרווחה, ליבת הפעילות זה לא עובדי מטה וכדומה, אבל יש עוד מקום גדול מאוד לדיון על היקף הניתוח הזה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
עובדי מטה זה האחרון ב - - -

כן, בבקשה, סאוסאן תומא.
סאוסאן תומא
מעמותת "נשים נגד אלימות". רק רציתי לברר בקשר לנתונים, שהם ממש טובים, אבל חסר לי מידע בנושא של החברה הערבית. האם יש לכם מידע על אחוז הנשים במשרד החינוך, במשרד עצמו, מנהלות, מורות, מה התחומים שהבנות לומדות, האם יש בניתוח המגדרי או שאין התייחסות לחברה הערבית בניתוח הזה?
פנחס קליין
היושבת ראש ביקשה שניתן את הדיווח לפי ה - - לא אם זה מנהל, מנהלת או סגן מנהל, ועובדי הוראה לפי הגמול לתפקידים. אנחנו נמציא את זה ליושבת הראש.
אושרה לרר
אין לנו כאן את הנתונים, אבל אני יכולה להגיד בעניין הזה שמבחינת הזכאות לבגרות אז הבנות במגזר הערבי, יש זכאות הרבה יותר גבוהה מהבנים. גם בבחירת וסיום מקצועות מדעיים, טכנולוגיים, מתימטיקה, שיעור הבנות הרבה יותר גבוה מסיים. אני לא זוכרת בעל פה, אבל הוא הרבה יותר משיעור הבנים שמסיימים בחברה הערבית וגם זה מונח לפתחנו.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
גם ההצלחה, נכון? אחוזי ההצלחה בבחינות הבגרות.
אושרה לרר
כן, כן. אנחנו רואים יותר ויותר, אמנם אין לנו נתונים, זו לא תהיה בעיה למצוא אותם, אנחנו רואים עלייה מאוד גדולה במספר המנהלות שניגשות למכרזים בחברה הערבית וזוכות במכרזים. לי הייתה הזכות לשבת בכמה מכרזים כאלה ואני רואה שיותר ויותר מגיעות.
סאוסאן תומא
זה רק מסביר את העלייה גם מבחינת הנשים האקדמאיות בחברה הערבית, בכל התארים.
אושרה לרר
כן אבל כמו שאמרה יושבת ראש הוועדה, לא תמיד יש מתאם בין התואר האקדמאי לבין התפקיד שאני ממלאת ואנחנו רואים שיותר נשים ניגשות לתפקידים גבוהים יותר. צריך להיות על זה נתון ואפשר להמציא אותו.
אילנית בר
עוד דבר שיש להגיד זה שהמשרד שלכם, עיקר התקציב שלו זה באמת לשכר, אבל המשמעות של התקציב שלכם צריכה להיות על כל הסטטיסטיקות שעשיתם, רק שצריך לקבל אותם במונחים תקציביים. אם יש תכניות עבודה, מה התקציב של תכנית העבודה ואיך היא מתפלגת לבנים-בנות. אין משמעות להציג את הנתונים הסטטיסטיים אם אנחנו לא יודעים - - - זה ניתוח מגדרי של התקציב, אנחנו רוצים לדעת איך התקציב מתחלק בין בנים לבנות, לא רק לדעת כמה בנים שלומדים פיזיקה וכמה בנות, אלא מהי המשמעות של זה.

מעבר לזה, משרד החינוך משפיע אחרי זה גם על התקציבים של שאר המשרדים. אם אחרי זה משרד הכלכלה נותן מלגות לאנשים בתחום ההייטק, אז זה מתגלגל מזה שיש פחות בנות שלומדות מחשבים ואז מגיעים למצב כזה שפחות מלגות ניתנות להן. צריך לקשר את זה לתקציבים.
פנחס קליין
בסדר גמור.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אוקיי. ברוך הבא, חבר הכנסת.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
ברוכה המארחת. תודה, גבירתי.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
רצית להתייחס?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני אשמח לומר כמה מלים. קודם כל, אני הגעתי כדי לברך אותך על סדרת הדיונים הזו שאת עושה במבט מגדרי על התקציב. אני חושב שזה נושא סופר חשוב, יש לו משמעות מאוד גדולה לגבי האופן שבו אנחנו מבינים את התקציב והאופן שבו אנחנו מסתכלים על התקציב. אני חושב שהדיונים שאת מקיימת בוועדה הזו מאוד מאוד חשובים.

אני רק מצטער שהממשלה הביאה לנו את התקציב בלוח זמנים כל כך בלתי אפשרי. אני עכשיו רץ בין דיונים בענייני תקציב ועדיין לא גמרנו. כל הדיונים בתקציב נעשים במהלך של חודש אחד ובמצב כזה היכולת להפיק מהדיונים החשובים האלה שנעשים בוועדה את המסקנות האופרטיביות, הרי יש מסקנות לדברים האלה, לפחות אנחנו יכולים לנסות להשפיע, ללחוץ, להיאבק על זה שייעשו מסקנות כאלו, היכולת הזו מאוד נפגעת ומאוד מצומצמת.

לכן הייתי מציע, גבירתי יושבת הראש, שבסיכום הדיונים האלה, אני מציע שאת תכתבי ליושב ראש הכנסת ותביאי בפניו את התובנות שאת והוועדה למדתם מהתהליך הזה ותגידי שבאמת מצער שהכנסת לא יכולה להיחשף למלוא התובנות האלו, וגם לנסות לחשוב עליהן, אולי גם לשנות דברים בתקציב, כאשר לוח הזמנים הוא כל כך בלתי אפשרי. אתן עושות פה דיון כל כך חשוב, כל כך משמעותי, כל כך תורם והיכולת שלו להשפיע בפועל מאוד מצומצמת בגלל לוח הזמנים המטורף שהממשלה בעצם כפתה על כולנו.

לעניין הנושא של המבט המגדרי על תקציב החינוך, כפי שגברתי, אמרת, עיקר תקציב משרד החינוך הוא בשכר ופה נמצאת השאלה המגדרית הכי חשובה – שכר המורות. אנחנו מסתכלים על מערכות חינוך טובות בעולם ואנחנו רואים, פינלנד היא הדוגמה שתמיד מזכירים וזו דוגמה מצוינת, בפינלנד יש הרבה דברים שהם פחות מאתנו, אבל דבר אחד שיש יותר מאתנו זה מורים טובים ומורות טובות. זה מתחיל במעמד המורָה ובהתייחסות למורָה, בכבוד למורָה, במעמד המקצועי שלה, בשכר שלה, בתנאי העבודה שלה. אצלנו תסתכלו איך מורות עובדות, גם אחרי כל הרפורמות, ותראו שזו עבודה בלתי אפשרית. אני מכיר מורות ואני מספר להן לפעמים על עבודתי בכנסת, אני חייב להגיד שבאופן סובייקטיבי אני חושב שאני עובד מאוד קשה, אבל כשאני שומע איך הן עובדות אז אני אומר לעצמי, הן עובדות בתנאים בלתי אפשריים. גם לנהל כיתה נורא גדולה, גם לעבור על מבחנים, גם לתת יחס אישי, גם לפתור כל מיני בעיות שהן בעיות חינוכיות, גם במערכת החינוך אין אחיות בתי ספר in house בתוך בית הספר, אז לענות גם על שאלות חברתיות, איך אנחנו מצפים שהן תעבודנה בכלל? זה בלתי אפשרי. והשכר בסוף, אני אומר את זה בצורה הכי מתונה, הוא לא מכבד את העבודה הקשה שהן עושות. הוא לא מכבד, אדוני. אני רואה שאדוני קצת מטיל ספק.
משה שגיא
לא, השאלה היא איך אנחנו מסתכלים על הנתון הזה. גם אם נראה בראייה בינלאומית, אם אתה משווה את זה, צריך להשוות את השכר להוצאה הלאומית של כל מדינה. אם אתה משווה את זה למדינות ה-OECD, אם תשווה את רמת השכר למקבילים בכל מדינה אתה תראה - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא, אני לא רוצה, אני רוצה להשוות את השכר - - -
משה שגיא
רמת השכר - - - תן לי להשלים את הטיעון.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אדוני לא צריך להשלים את הטיעון, כי אדוני בקריאת ביניים, אנחנו לא משלימים טיעונים בקריאות ביניים. אדוני בוודאי ישלים את דבריו, חס וחלילה אני לא רוצה למנוע את זה, אני רק רוצה לומר שמבחינתי ההשוואה היא למדינות, אני לא רוצה להשוות את עצמי לכל מיני ממוצעים, אני רוצה להשוות את עצמי למערכת חינוך טובה ופינלנד היא דוגמה טובה. אני מסתכל על מעמד המורה בפינלנד ואני שואל למה שהמורות אצלנו לא יהיה להן מעמד כזה, כי אני רוצה את התוצאות האלו. אני לא רוצה בינוניות ואני לא רוצה להיות בתחתית הסולם. זו נקודה אחת.

הנקודה השנייה שאני רוצה להגיד עליה משפט ואני מניח שכבר נאמר בדיון הזה אז אני מתנצל, זה כל הסוגיה של החינוך המגדרי. אנחנו בחברה שלנו נתקלים במיוחד, אולי רק אני מתרשם כך, אבל בחודש האחרון אנחנו נתקלים בשטף של דברים איומים ונוראים שמתפרסמים, כולל גם על הבית הזה. אנחנו רואים שיש כנראה איזושהי בעיה. זו בעיה שהיא רב מערכתית, אני לא אומר שהכול קשור למערכת החינוך, אבל מערכת החינוך חייבת להיות הרבה יותר אקטיבית בעניין הזה. יש כנראה אנשים שעוד לא הפנימו את הסטנדרטים המתקדמים והראויים שקיימים בחברה שלנו ומערכת החינוך צריכה לפעול בעניין.

עוד דבר שצריך להגיד פה, שההתייחסות של מערכת החינוך לעניין הזה חייבת להיות כוללת. לא יכולים להיות בתוך מערכת החינוך איזשהם איים שאתם אומרים, טוב, אצלם זה אולי נושא רגיש אז אנחנו לא ניכנס לשאלות של חינוך מגדרי, כי למרבית הצער אנחנו רואים שכשמדברים על אלימות מינית וכל מיני דברים איומים אחרים, זה קורה בכל מיני מגזרים, כולל במגזרים דתיים ומאוד מסורתיים, שאולי מישהו חשב ששם הבעיה היא פחותה. אנחנו רואים, דווקא בנתונים האחרונים שזה לא כך, זה ממש לא. אז אני אומר, יש פה תפקיד מאוד אקטיבי למערכת החינוך בנושא של החינוך המגדרי ולדבר הזה חייב להיות ביטוי תקציבי. אם אין לזה ביטוי תקציבי אז זה לא קיים.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
בדיוק דיברנו על זה שהיחידה לשוויון בין המינים במשרד החינוך, יש לה תקציב שאם משתוללים הוא מגיע ל-4 מיליון שקל.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
שזה בערך שקל אחד לכל תלמיד או תלמידה, האם זה מספיק לה לקנות מסטיק או לא?
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תלוי איזה סוג.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
נכון, אולי למסטיק מסוים זה מספיק.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
בזוקה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
כן, בזוקה, פעם היה. לא, לבזוקה זה לא יספיק. אני רוצה לסיים ולומר לכם שכשאני מסתכל, גבירתי, כשאת תסתכלי, ובוודאי בדקת את זה, על הנושאים הייעודיים שמערכת החינוך מקדמת, כמו למשל תודעה יהודית, אני הסתכלתי על הנושאים האלה כי ראיתי את התוספות. אני לא מדבר על התקציב הבסיסי, את התוספות של ההחלטה האחרונה בתוך כל מיני תקציבים ייעודיים בתוך מערכת החינוך, אז בסדר, אני לא נגד, לא תודעה יהודית ולא שום דבר, אני חושב שתודעה יהודית היא בוודאי תודעה נגד אלימות מגדרית ונגד פגיעה מינית, כך אני חושב, אבל כך או כך הנושא הזה לא יכול להיות מתוקצב ב-4 מיליון שקלים.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
כמה באמת מקבלים לתכנית הזו?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
למה? לתודעות יהודיות?
היו"ר עאידה תומא סלימאן
כן.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני חייב להגיד לך שאני מנסה להבין את הנושא הזה מאתמול בלילה - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
כמובן שאין תודעה ערבית.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא, תודעה ערבית אין. לא, היא לא קיימת בספר התקציב. היא אולי קיימת בעולם, אבל לא בספר התקציב. אני רוצה לומר לכם שאני ניסיתי להבין כמה כסף מקבלים כל התודעות היהודיות למיניהן ואני לא מצליח כי כל הזמן מוסיפים, אז כשאני מגיע לאיזשהו מספר מספרים לי למחרת שבעצם כבר השתנו הדברים.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תלוי איזה חבר כנסת מתמקח בנושא הזה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
בדיוק. תודה רבה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תודה. באמת תודה, חבר הכנסת דב חנין. כן, גבירתי.
זהבה שפר
רציתי לשאול, שאלתי אותך במהלך ההצגה של המצגת אמרת שתיתן תשובה, אמרת שמספר הזכאים לבגרות בין הבנות גבוה יותר מזה של הבנים ואז שאלתי מהי איכות התעודה, אמרת שזה יבוא בהמשך. זה לא הגיע.
אושרה לרר
איכות התעודה זו הנגזרת של כמה מרחיבות מתימטיקה, פיזיקה, אנגלית - - -
זהבה שפר
אז שאלתי, האם באמת - - -
משה שגיא
ראינו את זה. ראינו בכל מקצוע כמה בנות וכמה בנים ניגשו במקצועות שלפיהם בודקים את טיב התעודה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני מצטערת לשבש, המונח של איכות התעודה קצת חורה לי. אני רוצה להבין אותו יותר.
זהבה שפר
אני רוצה לדעת כמה יחידות עושות הבנות וכמה יחידות עושים הבנים. לא לפי מספר היחידות במתימטיקה. זאת לא הנקודה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תודה. בגלל זה שאלתי - - -
זהבה שפר
למרות שהתעודה - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
ישר כיוונו אותי למתימטיקה ולחינוך טכנולוגי.
זהבה שפר
לא, לא, לא, אני - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני חושבת שתעודת בגרות עם מספר גבוה של יחידות בנושאים שהם שפות או נושאים אחרים זה גם תעודה איכותית.
זהבה שפר
לכן אני שואלת כמה יחידות בנות צוברות. אתה אומר "יותר בנות", השאלה אם זה עשרים וכמה יחידות או שזה ארבעים. זאת השאלה. כי אם רוב הבנות מוציאות תעודות של עשרים ו-, אני מקווה שזה - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
האם נעשה ניתוח כזה, מה ממוצע יחידות הלימוד שניגשות בהן תלמידות לבגרות וכמה אצל בנים?
פנחס קליין
יש לי לפי מקצוע, יש לי לפי המגדר.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
לפי מספר יחידות.
אושרה לרר
אני לא ביקשתי אף פעם את הנתון, אבל אני מניחה - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
כפי שאמרתי מקודם, חלק מהסקירה הזו זה גם לדעת אילו נתונים, צריך לדאוג להם, כדי להבין אחר כך. זה נתון חשוב וצריך לקחת אותו בחשבון, לבדוק אותו פעם אחת, כי אנחנו מאוד שמחים על זה שהם עוברים. אני מכירה מסיפורים אישיים שכשהגיעו לאיזשהו שלב ובית הספר ביקש, "אל תעשי בגרות בחמש יחידות", למרות שהיא למדה חמש יחידות או שהוא למד חמש יחידות, "תעשו שלוש יחידות" כי אז זה מקפיץ את הסטטיסטיקה של הזכאות ושל ההצלחה של בית הספר.
משה שגיא
הראייה שלי להגיש כמה שיותר יחידות לימוד.
זהבה שפר
ואז נדע איפה צריך לשים תקציבים - - -
משה שגיא
בשביל זה שמו תקציבים למדעים ולמתימטיקה, ושמו לאנגלית עכשיו.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
בעניין של עובדות המטה, מה זאת אומרת "כל השאר"?
פנחס קליין
כל מי שהוא מתחת ל בכירים. יש לנו בכירים, מפקחים וכל היתר.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
בבכירים ברור שפתאום הגברים יש להם שכר יותר גבוה, בבכירים ובמפקחים, נכון? אתם לא עשיתם פה פילוח.
משה שגיא
לפי חוזה העסקה – לא. רק המפקחים, אבל לא נתתי את זה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
כך שאי אפשר לדעת ממה נובע ההבדל הזה. אני חושבת שנאֱמר משהו על העניין הזה. תראו בכל השאר כמה זה קופץ מבחינת הפער בשכר, זה קופץ ל-130%. כלומר - - -
משה שגיא
זה תלוי בתפקיד שכל אחד ממלא.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
זה לא רק תלוי בתפקיד, זה תלוי גם בשעות נוספות וזה תלוי באחזקת רכב וזה תלוי - - -
משה שגיא
אחזקת רכב יש לכל עובדי המשרד. זה תלוי תפקיד. אחזקת רכב תלויה בתפקיד.
אושרה לרר
משה ואני חברים בוועדה לאיתור חסמים במשכורות ואנחנו עושים על זה עבודה.
משה שגיא
זה תלוי בתפקיד ולא ב - - - אבל, שוב, התפקיד הוא אחר, לפי זה הדרגה.
זהבה שפר
הקייטנות בגנים, האם אתם אחראים - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
בואו לא נקפוץ מנושא לנושא.
זהבה שפר
קודם אני אומר, דיברתם על העלות - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
המלצה. בדיונים בוועדה בדרך כלל אומרים את הכול ביחד, במיוחד האורחים.
זהבה שפר
אוקיי. הוועדה - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
זה קצת מפזר את הדיון. בעניין המשכורות ובעניין פערי השכר, זה חלק מהניסיון לבדוק למה אין שוויון, למה 130% הפער בחציון עלות בין גברים לעומת נשים. אם לא יודעים להסביר למה 130% אז יש בעיה. צריך ללכת שם ולבדוק. אם הלכתם לפי ההוראות או המתודולוגיה וההכוונה שעשו בוועדה ובמשרד לשוויון חברתי, אז היה אולי אפשר להבין למה הפער הזה.
פנחס קליין
אני לעומת עמיתה שלי, אנחנו שנינו באותו חוזה, אני נשאר יותר שעות עבודה, היא צריכה ללכת הביתה להיות עם המשפחה שלה ועם הילדים שלה, זו בחירה שלי להישאר שעות נוספות ולקבל שכר - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
לא, זו האופציה שלך, זו לא הבחירה. אין לה אופציה כזו.
פנחס קליין
גם היא יכולה להישאר.
משה שגיא
לא אבל בנציבות יש פרויקט חדש של שעות נוספות - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אתם נכללתם בפיילוט הזה?
משה שגיא
כן, כן. יש עובדות שלי שנכללות בתוך הפיילוט הזה לפי הקריטריונים שנקבעו. הן עושות שעות נוספות מהבית, עושות עבודה מהבית, זה פיילוט שקיים, התחיל השנה - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
לכמה? אחוז מאוד נמוך.
משה שגיא
אני לא יודע במשרד כמה הוא מכיל, אבל לפי העובדים שלי, שאני יודע שזה קיים - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
רק שתבינו, אני נגד הרעיון הזה. אני לא רוצה שכדי שיקבלו משכורת יצטרכו לקחת את העבודה הביתה. אני לא רואה שזה הפתרון לאי השוויון, במיוחד כשישבו אצלי נציגי נציבות שירות המדינה ושאלתי אותם, "האם פעם הערכתם את התפוקות של העובדים ולא רק את התשומות?" אמרו, "כן", שאלתי מה מצב הנשים מבחינת התפוקות בשמונה שעות עבודה? אמרו, "הן עושות עבודה יותר מאשר עושים הגברים", אז בעצם אנחנו מצ'פרים את הגברים על זה שלא היו להם תפוקות בשמונה השעות, נותנים להם לעשות עבודה נוספת ולקבל על זה שכר. בגלל זה אני נגד, לא נגד התכנית, אבל אני לא רואה שההיגיון הזה הוא ההיגיון הנכון כדי לעשות שוויון.

מאחר ואמרתי את זה אני הולכת לסכם, כדי שיהיה לנו ברור למה הגענו היום. כפי שאמרתי בהתחלה, אני רואה בזה תחילת דרך של סקירה מגדרית. אני יודעת שבעצם בסופו של דבר, אתם עשיתם את זה כמו שאר המשרדים רטרואקטיבית, בשנה הבאה אני לא אעשה שום הנחות, אני רוצה לראות ניתוח עתידי של התקציב המוצע, כדי שנוכל להשפיע על התקציב ולראות איך אפשר לשנות, למרות שלצערי הרב אנחנו פה מדברים על שנתיים של תקציב. אולי באמת כדאי לבדוק את האפשרות לעשות את הניתוח למרות שלא יהיה לנו לאשרר תקציב חדש, אבל תוך כדי, לראות איך זה מתחלק.

אני מבקשת לערוך את הסקירה המגדרית ולתת לנו תשובות לפי ההנחיות שהיו מהמשרד לשוויון חברתי בענייני שכר, כדי לקבל תמונה אמיתית ולדעת איפה בדיוק אי השוויון קיים וכמה זה עולה מבחינה תקציבית למשרד לממן את השכר של העובדים.

אני רואה שהניתוח לא נעשה ל-100%, כי נשארו חלקים בתקציב שלא נותחו. למשל, שכר שלטון מקומי, 7.5 מיליארד, שהם 14.7%, זה לא נכלל, נכון?
משה שגיא
לא.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
לא נכלל. אני יודעת שזה קיים אצל השלטון המקומי וכבר הודענו על זה אתמול, שגם משרד הפנים וגם מרכז השלטון המקומי הולכים לאמץ את העניין של ניתוח תקציב מגדרי של הרשויות המקומיות. אולי זה יעזור לכם אחר כך, אבל זה אומר שאתם מודים שאין לכם דרך לדעת. אני בטוחה שבאיזשהו מקום השלטון המקומי מדווח לכם על תקנים שקיימים.
משה שגיא
לפי הרגולציה הוא צריך לדווח למשרד הפנים, לא למשרד החינוך. אני לא בטוח שזה כולל את זה. זאת אומרת, אנחנו רוצים להגיע במהלך השקיפות של המשרד, שהתקציב יכלול את כל התקציבים של מערכת החינוך, לא רק של משרד החינוך, גם של הרשויות המקומיות, תשלומי הורים וכל המגזרים האחרים. בינתיים משרד הפנים לא מצליח להביא לנו את הנתונים מהרשויות המקומיות. האלמנטריים, הבסיסיים, שלא לדבר בכלל על התקציבים המגדריים. לנו אין דיווח מגדרי. רוב התקציבים שלנו ברשויות המקומיות זה להעסקה בבתי ספר, אם זה עבור שרתים, מזכירים, סייעות לחינוך מיוחד, סייעות לגננות, קצין הביטחון או קציני ביקור סדיר, פסיכולוגים. אלו הפונקציות שאנחנו מממנים ברשויות המקומיות. אין לנו את זה, חוץ מפסיכולוגים, שיש לנו דיווח שמי, אנחנו צריכים לאשר את הפונקציה, אין לנו דיווח לגבי שרתים, לגבי מזכירות או דברים כאלה, אף על פי שאני מעריך שמזכירות, הרוב זה - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
זה אותו הדבר על הוצאות שאינן שכר, שאני חושבת שגם חלק מהן אפשר לעשות עליו ניתוח.
פנחס קליין
שכר של עובדי מטה?
היו"ר עאידה תומא סלימאן
לא, לא, לא, יש לך "הוצאות שאינן שכר, 5 ומשהו מיליארד" שזה 10%, שאני חושבת שאפשר לפתח דרך לעשות את הניתוח הזה, כמו למשל חינוך פנימייתי, איך יכול להיות שאתם לא יודעים לנתח את זה? או למשל מלגות - - -
משה שגיא
מלגות אנחנו מחלקים לא באופן מגדרי אלא לפי מדד טיפוח של בית הספר.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
מלגות לבתי הספר עצמם?
משה שגיא
זה מגיע למנהל בית הספר והוא מחלק את זה בהתאם לאיך שהוא מכיר - - -
היו"ר עאידה תומא סלימאן
בדרך כלל למה מנוצלות המלגות בדרך כלל?
משה שגיא
עבור השתתפות בתשלומי הורים, עבור טיולים, דברים כאלה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני חושבת שגם את החלקים שלא נותחו, עדיין אפשר גם לנתח, לפחות חלק גדול מהם ומדובר על תקציבים גדולים, על נתחי תקציב שהם משמעותיים בתוך המשרד, זה 24% או אפילו יותר מזה. כדאי מאוד להתחיל לחשוב על דרך איך לנתח לפחות חלקים גדולים מהתקציבים האלה.

אני רושמת בפנינו שהסכום המיועד ליחידה לשוויון מגדרי בעיניי הוא זעום ביותר, הוא לא מעיד על מדיניות ששמה את הנושא במעלה סולם סדרי העדיפויות. אני אפנה לשר החינוך ואבקש בצורה הכי ברורה להקצות תקציבים.

לא עלה פה כל הנושא של התקצוב שהובטח שיוכפל לארגונים שעובדים בנושא ובהעלאת המודעות לקהילה הלהט"בית בתוך בתי הספר, כמו "איגי", שלא רק שלא הוכפל להם התקציב אלא להיפך, הופחת התקציב, עד כמה שידוע לי.
משה שגיא
יש לי בשורה בשבילך. הוספנו 10 מיליון שקל לנושא של ארגוני נוער. הנושא הזה אמור להיפתר במסגרת השבוע-שבועיים הקרובים.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
מצוין, כי אני פניתי בזמנו וכיוונתי שאילתה לשר החינוך ולא הייתי מרוצה מהתשובה שקיבלתי. אני מבינה שאתם עשיתם שינוי, אבל זה לקבוצות הנוער באופן כללי או ספציפית לנושא?
משה שגיא
אי אפשר לתקצב גוף שנמצא בתקנת תמיכה, לתקצב גוף באופן פרטני.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני לא מדברת על גוף. אני שואלת אם אלו תכניות כלליות או תכניות בנושא של הלהט"בים.
משה שגיא
שפ"י מפתח תכניות במסגרת אותן קבוצות, תכניות פרטניות. במסגרת התמיכה בארגוני הנוער הגדלנו את התקציב ב-10 מיליון שקל. בגלל הגידול במספר המשתתפים בארגוני הנוער התמיכה הפרטנית ירדה, לצורך כך הגדלנו ב-10 מיליון שקל על מנת לשמור התמיכה הפרטנית.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
טוב, זה אומר שזה באופן כללי ולא ברור כמה מזה יוקצה בסופו של דבר ל - - -
משה שגיא
זה לפי הקריטריונים בתקנת התמיכה.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני מתייחסת להצהרה של השר בזמנו, לאחר הרצח של הנערה שירה בנקי ז"ל בזמנו בירושלים, שהשר יצא בהצהרה שהוא הולך להכפיל את התקציב - - -
משה שגיא
התקציב הוכפל, בסופו של דבר התקציב הוכפל.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אבל מה שאתה אומר לי הוא שהתקציב הוכפל באופן כללי ולא ספציפית לנושא. אני מדברת על הנושא.
משה שגיא
אי אפשר.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אי אפשר. אפשר לפחות להביא - - -
משה שגיא
התכניות הן תכניות, אבל במסגרת התקנה של ארגוני נוער אי אפשר לכוון שתקציב של גוף יוכפל, זה תלוי בהתאם לקריטריונים, לפי הזכאות שלו.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
אני יודעת על כמה וכמה מקרים שהוכפל לארגונים בצורה הכי ברורה, אבל כאשר המטרות היו נוחות כנראה למי שקיבל את ההחלטה. בינתיים אני אומרת את זה וממשיכה לסכם ואני רוצה לסכם עד הסוף.

אני ביקשתי כמה הבהרות ונתונים מאוד ספציפיים. אני מקווה שרשמתם לפניכם, גם על החינוך ברשתות וגם על ההתפלגויות של התפקידים, פילוח של התפקידים ושל השכר במערכות האלו.

בנושא של התכניות הספציפיות, אם זה לקידום נערות, למשל יש את התכנית לקידום נערות בחינוך הטכנולוגי באוכלוסייה הערבית. האם אפשר לדעת כמה משתתפות יש בתכנית הזו ומהן העלויות בתקציב. את הכול להביא אליי גם באחוזים, כלומר, אחוז מן התקציב הכללי של המשרד, כך שנדע פחות או יותר על אילו אחוזים אנחנו מדברים.

תודה. אני חושבת שכיסינו את הדברים שהיו חסרים ואני מחכה לקבל את החומר הזה תוך שלושה שבועות עד חודש מקסימום, את כל המידע הזה.
פנחס קליין
כל ההערות האלו בתוך שלושה שבועות?
היו"ר עאידה תומא סלימאן
חודש.
פנחס קליין
אם רק יתנו לי נתונים. הנתונים עוד לא קיימים אפילו, צריך לאסוף אותם.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
לא, יש נתונים שקיימים, כל הנתונים של השכר קיימים אצלך. אם תלך לפי הניתוח שביקש המשרד לשוויון חברתי אז אני בטוחה שתקבל. לגבי השאר, נשמור על קשר, תודיע לנו כשיש לך בעיה עם קבלת המידע. אנחנו לא עורפים ראשים בוועדה הזו, אל תדאג.
פנחס קליין
בסדר גמור.
היו"ר עאידה תומא סלימאן
תודה רבה לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 11:43.

קוד המקור של הנתונים