ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 16/11/2016

הצעת חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך) (תיקון מס' 4) (חשבונות ניהול עצמי), התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 288

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום רביעי, ט"ו בחשון התשע"ז (16 בנובמבר 2016), שעה 9:30
סדר היום
הצעת חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך) (תיקון מס' 4) (חשבונות ניהול עצמי), התשע"ו-2016
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר
מוזמנים
ממונה ניהול עצמי ותקצוב, משרד החינוך - רחל אלניר

עוזר ראשי ליועצת המשפטית, משרד החינוך - לירון ספרד

עו"ד-מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - הדס אגמון

סגן מנהל היח' הכלכלית, מרכז השלטון המקומי - יורם מאי

ראש מנהל חינוך, מרכז השלטון המקומי - מיכל רבקה מנקס

יועמ"ש, מרכז השלטון המקומי - מרים סלומון

ראש צוות חקיקה, עיריית ירושלים - שמואל שפט

אחר, ארגוני הורים - מוסא עבדלרחמן

אחר, ארגוני הורים - פטמה עבדלרחמן

פעיל המשמר החברתי - אור סלע

פעילה, המשמר החברתי - דנה חוגרי

נציג, מועצת התלמידים והנוער הארצית - דניאל זליקוביץ
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

הצעת חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך) (תיקון מס' 4) (חשבונות ניהול עצמי), התשע"ו-2016
היו"ר יעקב מרגי
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, 16 בנובמבר 2016, ט"ו בחשוון תשע"ז. הנושא הוא הצעת חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך) (תיקון מס' 4) (חשבונות ניהול עצמי), התשע"ו-2016, הצעה ממשלתית 1079.

אני רוצה לומר למשרד החינוך בצורה הברורה ביותר שבסוגיה של ניהול בתי הספר כל אחד יסביר לנו את זה בצורה אחרת. היום כבר יש ניהול עצמי בבתי הספר. מגישים הצעת חוק. יש לכם השותף הבכיר, הזרוע הביצועית שלכם. השלטון המקומי – הדברים לא מגובשים איתם; ארגוני המורים – הדברים לא סגורים איתם. אני מתריס. אתה יודע מה, תקן אותי. אתה יודע מה, עזוב את האגו שלי. מישהו שיכין את יושב-ראש הוועדה לקראת מה? לכן אין ספק שיהיו הרבה שאלות בהליך החקיקה של החוק הזה. אנחנו רוצים לדעת מה לא טוב במתכונת הנוכחית שבגללה נדרשנו לחוקק חוק בנושא הזה. יש תחושה גם בגלל איך שזה נעשה בממשלה או בוועדת השרים שמישהו רצה "להחליק" את זה בצורה מהירה. לכן שאלתי האם חוץ מיועצים משפטיים נמצאת כאן פונקציה מקצועית.

אני מבקש ממך, רחל אלניר, תסבירי לנו קודם כול מה זה ניהול עצמי – מה הרציונל, ולמה. תתייחסי מכוח מה פעלו במתכונת הנוכחית ותתייחסי לדברי הפתיחה הקצרים שלי.
רחל אלניר
קודם כול הניהול העצמי המחודש הוא מ-2011 כשהחוק חוקק בכנסת. זה היה חידוש לניהול העצמי שהיה קיים בסוף שנות ה-2000 עם ד"ר וולנסקי. ב-2011 הוחלט לחדש את המהלך ולצאת עם ליווי פדגוגי. ניהול עצמי הוא תפיסה פדגוגית. אנחנו לא רואים את הניהול העצמי למרות שפה אנחנו נמצאים עם הצעת חוק בנושא של תקציב, כלכלה וכו'. אנחנו רואים את הניהול העצמי כתפיסה פדגוגית. נכנסנו למהלך של השנה השישית בניהול העצמי. זה נעשה באופן הדרגתי במחוזות שונים. זה התחיל משני מחוזות ונוספו עוד שני מחוזות. זה נעשה בצורה הדרגתית. זה גם התחיל בפיילוט עם כמה בתי ספר וכל פעם רמ"ה ליוותה אותנו. הפקנו לקחים וחידשנו את המהלכים שלנו.
יהודית גידלי
כמה בתי ספר יש היום?
רחל אלניר
97% מבתי הספר היסודיים.
לירון ספרד
היסודיים הרשמיים.
רחל אלניר
נכון, הרשמיים. המוכר שאינו רשמי לא נמצא שם.
היו"ר יעקב מרגי
הם כבר בניהול עצמי מעצם קיומם. אני אומר את זה לצערי הרב.
רחל אלניר
יש ניהול עצמי, ויש ניהול עצמי. אנחנו רואים את זה כתפיסה פדגוגית.
היו"ר יעקב מרגי
עזבי, אני שחררתי קיטור אישי. את לא צריכה להתייחס לזה.
רחל אלניר
גם אם אני מביאה את הדוגמה האישית שלי – עשר שנים ניהלתי בית ספר, ולא הייתי בניהול עצמי. הייתי בניהול עצמי ברמה התפיסתית, לא ברמה התקציבית. אבל התקציב שאתה מקבל לסל שלך נותן לך את האפשרות להרחיב את האוטונומיה ואת הסמכות שלך בתוך בית הספר. קודם כול המהפך הגדול שקרה בניהול העצמי הוא שמוקד קבלת ההחלטות עבר לתוך בית הספר. כשהייתי מנהלת בית הספר הייתי צריכה לקבל את ההחלטות. הרשות רצתה ככה, המפקח רצה ככה. זה הפך בסופו של דבר את המשולש הזה, ומוקד קבלת ההחלטות הוא של מנהל בית הספר כי הוא יודע הכי טוב מה הצורך שלו בתוך בית הספר. כמובן, הוא עובד בשיתוף פעולה גם עם הרשות וגם עם משרד החינוך. שיתופי הפעולה מתהדקים, אבל מוקד קבלת ההחלטות הוא בתוך בית הספר. למנהל בית הספר יש הרבה יותר גמישות. בעצם נותנים למנהל בית הספר את כל האחריות ונותנים לו את כל הגמישות הכלכלית והפדגוגית. זה לא רק כלכלי. הוא אחראי למעשה החינוכי בתוך בית הספר. אתמול כבר ראינו את התוצאות של המיצ"ב, שאני מאמינה שחלק מהמהלך של הניהול העצמי השפיע על המהלך הזה ועל התוצאות בבתי הספר.
היו"ר יעקב מרגי
למה? מה הקשר? אם יש הכוונה פדגוגית ומדיניות משרד איך הסיפור הכספי יכול להשפיע על תוצאות המיצ"ב?
רחל אלניר
העניין הכספי הוא שאתה יכול לרכוש לך כל דבר - -
היו"ר יעקב מרגי
טכנולוגיות חינוכיות?
רחל אלניר
הכול. אתה גם יכול כוח אדם.
היו"ר יעקב מרגי
והם מונחים מה מותר להם ומה אסור להם?
רחל אלניר
בוודאי. הם עובדים לפי נהלים.
היו"ר יעקב מרגי
יש פיקוח ובקרה?
רחל אלניר
בוודאי.
היו"ר יעקב מרגי
האגף החדש שמתעבה?
רחל אלניר
מנהל בית ספר לא עושה כל מה שהוא רוצה. דרך אגב, יש מנגנון של ועדה מלווה. פעמיים בשנה מנהל בית הספר צריך להציג את תכנית העבודה מקושרת המשאבים שלו. התקציב הוא אולי 4%-3% מהתקציב הכללי שמנהל בית הספר מנהל אותו. יש לו כוח האדם שהוא כמעט 95%, והשעות שהוא צריך - -
היו"ר יעקב מרגי
זה קשיח. אני לא מדבר על זה.
רחל אלניר
אבל היום אתה מסתכל על זה בצורה מערכתית גדולה. הוא צריך פעמיים בשנה להגיע לוועדה מלווה ולהציג את התכנית שלו בפני כל הגורמים הרלוונטיים, כולל השלטון המקומי. הרשות חייבת להיות שם, משרד החינוך צריך לשבת שם – כל הגורמים המעורבים בבית הספר. הוא מציג את התכנית, הוא צריך לקחת אחריות. בוועדה המלווה מאשרים לו את התכנית התקציבית.
היו"ר יעקב מרגי
מה מכיל הניהול העצמי?
רחל אלניר
זה נקרא סל תלמיד. בונים סל תלמיד שעובר בהסכמת הרשות. לא בונים סל תלמיד ללא הסכמת רשות. הרשות היא חלק נכבד בתוך המהלך הזה.
היו"ר יעקב מרגי
בגלל זה התייעצתם איתם הרבה.
רחל אלניר
יש גם דבר שנקרא "הסכם הצטרפות". הכניסה לבתי הספר היא דרך הרשות. זה ברור. הוא כולל חשמל, מים, תחזוקה שוטפת. הוא לא כולל בדק בית. לפעמים כשחלון מתנפץ הייתי צריכה לעבור מדורי גיהינום עד שיחליפו לי את החלון. במצב הזה אני מרימה טלפון לזגג, יש לי הכסף וסוגרת את העניין. זה מקצר תהליכים. זה הרבה מאוד אנרגיות שמנהל בית הספר משקיע בחלקים האלה הולכים לכיוון הפדגוגיה. לא בשנה-שנתיים הראשונות. בשנה-שנתיים הראשונות הוא עוד לומד את כל המהלך. אבל כשזה נכנס לרוטינה, והוא יודע איך להתנהל הוא משקיע הרבה יותר בפדגוגיה. וגם הסל של הפדגוגיה מורחב כי אנחנו יודעים שהתוספות שמשרד החינוך משקיע בבתי הספר, חלק מהם צבוע לצורכי פדגוגיה. זאת אומרת הוא לא יכול להחליט שאת כל הכסף שלו - -
היו"ר יעקב מרגי
אמרת לי את הכסף של ההוצאות. מה מקור התשלומים?
רחל אלניר
חלקו הוא מהרשות, וחלקו הוא ממשרד החינוך. אני אגיד לך איזה שתי תוספות ממשרד החינוך. כל בית ספר יסודי בניהול עצמי במדינת ישראל מקבל תוספת שצמודה למדד. היום היא על סך מאה ארבעים וארבעה שקלים. כל תלמיד בישראל מקבל את זה באופן שוויוני; ויש תוספת דיפרנציאלית שהיא לפי האשכול של הרשות. זה נע בין 10-1. אלה של 2-1 מקבלים מאתיים שקלים; אלה שנמצאים ב-10-8 מקבלים חמישים שקלים.
היו"ר יעקב מרגי
איך הגבייה מתנהלת?
רחל אלניר
זה משהו אחר. הגבייה של תשלומי ההורים היא בחשבון נפרד. זה החשבון של הניהול העצמי. לדוגמה, רשות כמו אלעד היא באשכול מאוד נמוך, 2-1. היא קיבלה ממשרד שלוש מאות חמישים שקלים, והרשות השקיעה מאתיים חמישים שקלים. יחד יש לנו שש מאות שקלים. תלמיד שנמצא באשכול גבוה 8 מקבל כמעט אותו סל תלמיד כמו תלמיד באלעד. כלומר יש כאן סוג של צדק חברתי בעניין הזה. זה שוויון הזדמנויות מסוים.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעלי החשבון?
רחל אלניר
הרשות המקומית.
היו"ר יעקב מרגי
אז איזה ניהול עצמי יש פה? מי מורשה חתימה
רחל אלניר
מורשה החתימה הוא מנהל בית הספר והמזכירה או המנהלנית שמועסקת על-ידי הרשות.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו מתמודדים פה יום-יום עם שאלות בתכניות הכשרה למורים והשכלה למורים.הלוואי שהן היו מתעדכנות מבחינה פדגוגית. הרבה פעמים נדרשים. זה שמנהל נבחר בגלל יכולותיו החינוכיות והניסיון שלו, את הולכת להפיל עליו עכשיו התנהלות בעוד הרציונל שלנו הוא להגדיל את בתי הספר לשבע מאות תלמידים. זה כבר לא פונדקי דרכים קטנים. את הולכת להפיל עליו עכשיו התנהלות של מיליוני שקלים. מאות אלפי שקלים במקרה הקטן, ובמקומות גדולים יותר. לא אחת נדרשנו למנהלי בתי ספר שהפכו את זה לסטרטאפים. במקרה שדנו בו זה הגיע לעשרה מיליון שקל. מאין לי הביטחון שאני לא מכניס את הרשות המקומית לברוך בעתיד או אפילו אם אני לא מכשיל את בית הספר? אני מכיר את השלטון המקומי ומכיר את הבירוקרטיה של משרדים ממשלתיים ושל השלטון המקומי, ומי צריך להחליף זכוכית – אני יודע מה זה. זה יתרון גדול. אבל עכשיו איזה זגג? מה מותר לי? מה אסור לי? אני עכשיו צריך להתמודד. אני לא מעקר את הרציונל של הניהול העצמי. השאלה אם נתתם דעתכם. אנחנו סובלים ממבנה ההתנהלות של משרד החינוך מהחלק העליון של הפירמידה. בדרך כלל זה מגיע עד למפקחת. שמים עליה את כל המשא, וישר על הראש של המנהל. עכשיו אנחנו מוסיפים גם את בעיות המשמעת, סביבה, התנהלות, הורים, מערכת שעות. צריך לתת לו גם התנהלות כספית. השאלה, האם נתתם את דעתכם על הכשרה או על פונקציה אחרת שהיא לא המנהל?
רחל אלניר
זאת שאלה טובה כי היא עלתה גם לפני המנהלים כשנכנסנו לניהול העצמי. מנהלים אמרו, אנחנו לא באנו עם רקע כלכלי, אלא עם רקע פדגוגי. לחלקם יש אוריינטציה ולחלקם לא. אתה צודק מאוד. קודם כול צריך לצאת מנקודת הנחה שטרם כניסת הניהול העצמי מנהל בית ספר ניהל את חשבון תשלומי ההורים. מינימום זה חצי מיליון שקל. הוא, כמובן, היה בפיקוח עם ההורים, והיה בממשק הדוק עם הרשות ועם ההורים.

הניהול העצמי נכנס. השאלה הזאת שהעלית כאן – אתה צודק במאה אחוז. במהלך שנה שלמה משרד החינוך נתן ליווי כלכלי של רואה חשבון לכל מנהל בית ספר ולמזכירה שלו באופן פרטני. רואי חשבון הגיעו במשך שנה שלמה לכל בית ספר במדינת ישראל ונתנו לו את הליווי הנדרש עם תפוקות.
היו"ר יעקב מרגי
יש תכנה מיוחדת לזה?
רחל אלניר
תכנה לניהול כספים? בוודאי.
היו"ר יעקב מרגי
בבית ספר?
רחל אלניר
כן. יש לנו שלוש תכנות שאיתן עובדות והן מאושרות על-ידי משרד החינוך.
היו"ר יעקב מרגי
הן מפוקחות על-ידי משרד החינוך.
רחל אלניר
אנחנו יכולים להיכנס, וגם לרשות יש הזכות להיכנס ולראות מה קורה בחשבון הבנק של מנהל בית הספר.

שיעור גבוה מהמנהלניות עבר אצלנו הכשרה. בנוסף לכך כל מנהל בית ספר – אולי לא מאה אחוז – עברו הכשרה של שנה שלמה עם יועץ כלכלי ויועץ ארגוני. עברנו את השנה הראשונה – מנהל בית הספר עדיין לא יודע איך להתנהל. אז או שהרשות המקומית מסייעת לו כי יש לה איש – תלוי באיזו רשות זה. אבל חוץ מזה היום משרד החינוך מתקצב את כל בתי הספר שזקוקים לעזרה ללוות אותם במשך השנים. כך שאנחנו כל הזמן שומרים על מנהלי בתי הספר.
היו"ר יעקב מרגי
לפי ההנחיות שלך, מה זהותם של מורשי החתימה?
רחל אלניר
התפקיד שלהם – מנהל בית ספר ומנהלנית שמועסקת על-ידי הרשות.
לירון ספרד
מנהל בית הספר הוא עובד מדינה. אנחנו מדברים על בתי ספר רשמיים.
היו"ר יעקב מרגי
לכל בית ספר יש מנהלנית או מנהלה?
רחל אלניר
יש מזכירה, מנהלנית. אנחנו קוראים לה מנהלנית אחרי שהיא עוברת את ההכשרה.
היו"ר יעקב מרגי
אצלי בתיכון הייתה לנו מנהלן והייתה מזכירה.
רחל אלניר
כי בתיכונים זה יותר נהוג מאשר בבתי ספר יסודיים.
היו"ר יעקב מרגי
שאלה אחרונה. המדינה לא מתנהלת כך לפעמים, וברציונל שלי סמכות באה עם אחריות. אי אפשר להטיל אחריות על מישהו שאין לו הסמכות. אם הרשות היא בעלת - - - ומורשי חתימה – איך יש ביטחון שמחר הרשות לא תידרש? אני מאמין שלפי חוק יסוד: התקציב בעלי תפקיד לא יכולים לפתוח חשבונות בנק, אלא אם כן זה הרשות המקומית או משרד ממשלתי. הרשות ערבה לחשבון הזה? מבחינה משפטית מחר יש ברוך בחשבון הזה, התנהלות לא אחראית, עיקול של הרשות – אתה יודע מה, הפוך –אולי יעקלו את כספי הרשות, ואז אני אסבול כמנהל בית ספר? השאלה איך המנגנון הזה עובד.
לירון ספרד
אני אסביר. בעצם הסיבה המרכזית שאנחנו מבקשים לעגן את נושא חשבונות הניהול העצמי בחקיקה זה בגלל שאלות משפטיות וחוקיות שעלו. הניהול העצמי התחיל כהחלטת ממשלה ב-2011, כפי שציינה גברת אלניר. הוא היה תוצר של הסכם חתום בין משרד החינוך לבין רשות מקומית שנכנסה לתכנית ניהול עצמי. עם הזמן עלו קשיים או תהיות לגבי חלק מהעיגון המשפטי של הדברים. בית ספר יסודי רשמי, כמו כל מוסד חינוך רשמי הוא לא ישות משפטית עצמאית. לבית הספר אין חותמת עם ח"פ. מדובר בגוף שהוא תוצר של חקיקה של חוק חינוך חובה וחינוך ממלכתי. מוסדות חינוך רשמיים מוחזקים במשותף על-ידי המדינה והרשות המקומית. בהיסטוריה של היחסים בין משרד החינוך לבין השלטון המקומי יש מעטפת של הרשות המקומית לכל בית ספר. למשל המבנה הוא לרוב המבנה של הרשות המקומית, ויש תמיכה לוגיסטית של הרשות המקומית - -
היו"ר יעקב מרגי
תסכים אתי שאני כמחוקק אחראי אצטרך לקבל את הסכמת הרשות.
לירון ספרד
אנחנו בהידברות מתמדת לאורך כל ההליך. ניהול עצמי לא יכול לעבוד - -
היו"ר יעקב מרגי
ברור לכם שאם יתגלעו כאן מחלוקות על סעיפים מסוימים אנחנו נשלח אתכם להידבר ולא נתקדם.
לירון ספרד
אני כבר אצהיר לפרוטוקול שלפני השיחה העלו בפני אנשי השלטון המקומי – שאנחנו איתם בהידברות ושלחנו להם את תזכיר החוק ואת הצעת החוק, ויש דברים ידועים, וקיבלנו גם הערות שלהם. כמובן, גם משרד הפנים - -
היו"ר יעקב מרגי
יש השתלמות של מורים שאני לא יודע עליה באילת או בים המלח בימים אלה?
לירון ספרד
אני לא יודע.
רחל אלניר
מטעם מי?
היו"ר יעקב מרגי
מטעם ארגון המורים.
לירון ספרד
חשוב תמיד שכל נציגי המורים יהיו - -
היו"ר יעקב מרגי
יש פה נציגים?
לירון ספרד
המורים בבתי הספר היסודיים הרשמיים לרוב לא משתייכים לארגון המורים, אלא להסתדרות המורים.
מירב ישראלי
כרגע זה לא רק יסודי. זה בחוק, זה לא רק יסודי.
לירון ספרד
הסכם ניהול עצמי נוגע לבתי ספר יסודיים. יש מקום לשמוע כל נציג. הסברתי שבית ספר הוא לא ישות עצמאית. מי שפתח את החשבון עד היום - - - אנחנו רוצים לעגן אותה. החשבון שייך לרשות המקומית. מכוח זה עושים עליו בקרה. הוא מוביל את בית הספר.
היו"ר יעקב מרגי
חוק כזה צריך לעבור בהסכמה מלאה על כל הסעיפים. זה לא רק עניין של תמימות דעים.
לירון ספרד
יכולה להיווצר סיטואציה - - אם חלילה מוטלת מגבלה כלשהי בגלל התנהלות לא תקינה הדבר עלול לגרור - - - לרשות המקומית. כשיש לך הגבלה על השרשור הזה - -
היו"ר יעקב מרגי
החוק יודע להתגבר על זה.
לירון ספרד
כבר היום חשבון הקצבות הוא מוגן. גם החשבון הזה אנחנו מבקשים שיהיה מוגן. צ'ק שלא היה לול כיסוי. השלטון המקומי העלה בצדק את החשש.
היו"ר יעקב מרגי
חשבון של קטין - -
לירון ספרד
לעניין הזה היו כבר דיונים במשרד המשפטים בכל הנוגע לתיקון חוק צ'קים ללא כיסוי. אם יהיו הגבלות בחשבון בית הספר לא יהיו - - -
היו"ר יעקב מרגי
צריך גם מקרה הפוך.
לירון ספרד
אנחנו פועלים במסלולים מקבילים. ביצענו פנייה למשרד המשפטים כדי לחדש את הדיון בנוגע להגבלות האלה כדי להסדיר את העניין הזה. טרם הדיון העלה החשש. זאת לא הצעת חוק - - אלא שעומד מאחוריה רעיון. החדר הזה חשוב ונכון אבל גם לקיים הידברות תמידית גם מחוץ לחדר הזה.
היו"ר יעקב מרגי
סבב התייחסויות לא כדי למשוך את הזמן. במהלך החקיקה לא נפתח את זה כל פעם מחדש.
אור סלע
אני אשמח אם יוכלו להציג את עצמם אנשים שדיברו.
רחל אלניר
אני ראש המנהלת של הניהול העצמי.
מיכל מנקס
אני סמנכ"ל חינוך וחברה. אני בעד הניהול העצמי כתפיסת עולם וכתפיסה פדגוגית. אין לי מה להלין על התפיסה. היא חכמה ונכונה. היו ישיבות שוטפות. יש קשר שוטף וקבוע עם מנהלת ניהול עצמי, אלא שהערותינו שלא נפתרו ומגיעות מחשש עמוק. סוג של מחטף.

להציג שיש 97% - הכול אמת ונכון, רק הדרך לא הייתה בנעימים. לא תעבור לניהול עצמי לא תקבל כספי משרד החינוך. כשנוח פותרים וכשלא נוח לא פותרים. הרשות המקומית מוציאה מכיסה תוספת. זאת אמירת סוגריים.

החוק הזה מוביל לשני מהלכים לא רק שלא עוזרים, אלא גם מאיימים - - - רשות מקומית שמתנהלת בחוכמה גם אם יש לה חשב מלווה מפקידה גם את הדלתות שהיא צריכה למלא כמאצ'ינג לאותו חשבון. מה חלקה של הרשות? זה חשבון שאפשר לעקל אותו. בנוסף רשויות רבות מגייסות תרומות רבות מאוד למטרות חינוך. ברגע שמשנים את שם חשבון הבנק לחשבון הקצבות ולא מאפשרים לרשות המקומית להעביר כספים לתוכו - -
היו"ר יעקב מרגי
החוק הזה משנה סטטוס של החשבונות הייעודיים האלה?
לירון ספרד
לא הייתה כל מחשבה לחשבון הזה.
רחל אלניר
העובדה שאנחנו נפגשים ויושבים - -
היו"ר יעקב מרגי
הרציונל היה שאתם לא מגיעים לפה עד שזה סגור ותפור. הוא יבקש על זה פתיחת הסכם קיבוצי. יש פה עבודה נוספת שאנחנו מטילים. יש הסכמה או אין הסכמה
רחל אלניר
הסתדרות המורים לא - -
היו"ר יעקב מרגי
לא פקטור.
לירון ספרד
לא, לא. אנחנו לא עושים מהלכים חד צדדיים. ניהול עצמי – אנחנו לא מייצרים פה משהו חדש. פועלת כבר שש שנים.
היו"ר יעקב מרגי
מאחר שצפיתי את האמירה הזאת - -- ברגע שעושים שינויים בחקיקה – אם יש לי תקנות ומבחני תמיכה כשר. העובדים מסורים, הם לא מסתפקים - -
לירון ספרד
נשמח להזמין אותם לדיון.
היו"ר יעקב מרגי
- - -
לירון ספרד
משרד הפנים סמך ידיו עומד בקשר עם השלטון המקומי.
מיכל מנקס
אנחנו נדגיש את הדברים המוכרים. אני לא אגיד פה דברים שידועים למשרד הפנים, למשרד החינוך ולמרות זאת ממשיכים כאן. יש בעיית הישויות. יש לי בעיה של יכולת הרתעה. אם יהיה גירעון בחשבון – יש כבר תקדימים משפטיים - -
היו"ר יעקב מרגי
היו מקרים של שבר?
מיכל מנקס
אני רוצה עוד להרחיב. מעבר לדברים הידועים בתקציב 2018-2017 הוצע להרחיב את זה. אתם נותנים תחושה כמו שנתנו תשובה להסתדרות המורים. אתם הולכים להגיש הצעה. עוד לא פתרנו את הסוגיות. הצד השני של הרחבת הנושא זה מעמיד אותנו בבעיה.
היו"ר יעקב מרגי
- - -
לירון ספרד
למעלה משלושה חודשים.
מיכל מנקס
לא סוד הוא שהמשרד רצה לחוקק את החוק. אין לי להלין על דבר, אלא שהערותינו לא באו לידי פתרון. יש בעיות שאני מניחה שכולם מכירים אותם שלא באו לידי ביטוי. הצעת החוק הזאת עלתה לא רק בישיבה האחרונה, אלא בוועדת שרים לא הייתה. היתוספה - -
היו"ר יעקב מרגי
את זוכרת את השעה?
מיכל מנקס
יש מצב. אני אפילו אתקדם ואומר משהו קצת יותר קשה – אני לא בטוחה שוועדת השרים - -
היו"ר יעקב מרגי
הייתי שם בוועדת שרים לענייני חקיקה.
מיכל מנקס
בדיוני תקציב 2018-2017 - - - גם כפיילוט – להרחיב את סמכויות המנהל. אלא שהמשרד שומר על עצמו. לא יכול להחליט שהוא רוצה את המורה ללשון כי הוא צריך אותה לעוד חמש שעות. לא המנהל מעסיק ולא בית הספר – הרשות המקומית מעסיקה. אני רוצה גם מטפלת בתרפיה, שזה נפלא ונהדר. אבל מה עם כל הסוגיות?
היו"ר יעקב מרגי
משרד הפנים התייחסתם?
אפרת לוי שראבי
גם אנחנו שומעים לראשונה את ההערות האלה. אני יודעת להגיד לך שכשהייתה הצעת החוק שמענו גם את איגוד הגזברים. הבעייתיות הייתה להסדיר מבחינה חוקית. אני שומעת את הדברים האלה פעם ראשונה.
היו"ר יעקב מרגי
יש לייחס חשיבות לאמירות האלה?
אפרת לוי שראבי
צריך בוודאי לבחון אותם. לא חשבנו שעצם שינוי השם יפגע במהות. אנחנו נשב כולנו יחד.
רחל אלניר
קודם כול אני רוצה לומר למיכל ולחבריה – כל הכניסה שלנו לניהול העצמי נעשתה באמצעות הרשות. בשטח במציאות מצאנו שיש פערים מאוד גדולים. אלה דברים שאנחנו מאוד משקיעים בהם.
מיכל מנקס
- - - לניהול העצמי.
רחל אלניר
את הערת לגבי מנהלים שכושלים בהתנהלות הכספית שלהם. אני יכולה לתת לך דוגמה. לא מזמן - - - אני בכוונה רוצה לשים את זה בשקיפות מלאה. ישללו לה לתקופה מסוימת את זכות החתימה.
היו"ר יעקב מרגי
לגבי יחידת המימון שאתם מעבירים עם המאצ'ינג של הרשות – האם יש מרכיב ביחידת המימון הזה שהיא נר לאחד או נר למאה?
רחל אלניר
אעביר לשמואל טרייסטר.
שמואל טרייסטר
בהרבה רשויות שיש הבדלים בגודל בית הספר בונים סל - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא כל רשות.
שמואל טרייסטר
- -
מיכל מנקס
- - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, רגע. אם כבר מוציאים תחת היד הוא צריך להיות מובנה.
שמואל טרייסטר
בסופו של דבר זה כספי רשות.
מיכל מנקס
אני אסביר מה הבעיה. עושים אותה קצת בעטיפה יפה.
היו"ר יעקב מרגי
יש רשויות חזקות שיש להן עניין להציב את החינוך. יושבים לא אחת נציגי ציבור שמלינים על ראשי הרשויות שלהם. לא משנה אם זה שש מאות תלמידים. אם זה נכון שההתייחסות תהיה בהתאם. אני חושב שצריך לקבוע - -
מיכל מנקס
התקצוב פוגע בסכומים שמקבלת הרשות - -
היו"ר יעקב מרגי
אז אמרתי נר לאחד – נר למאה.
מיכל מנקס
הקיצוץ הקודם שהיה פגע בדיוק במזכירות ובשרתים. המעבר הוא לזכאות פר-תלמיד. הרשות מוציאה מכיסה סכומים נוספים.
שמואל שפט
רוצה להציג בעיה משפטית חשובה שצריך לתת עליה את הדעת. עקרונית עיריית ירושלים בעד ניהול עצמי. כרגע יש נקודה משפטית שגורמת לכך שהחשבונות שהתנהלו על-ידי חשבונות עירייה הם בלתי חוקיים. כדי שהעירייה תוכל לחתום על משהו - - הגזבר יכול להסמיך את המזכירה, אבל ראש העיר לא יכול להסמיך - - - מי אפשר להאציל לו סמכויות. ככל שיש חשבונות עירייה - -
היו"ר יעקב מרגי
הבנקים עברו על החוק?
שמואל שפט
לא חשבונות עירייה. אז אין לנו בעיה עקרונית מי יחתום. במזרח ירושלים כשניסינו להעביר את זה לחשבונות - - נתקלנו בבעיה. אני צריך למנות מישהו נוסף. אמנם יהיה פה פתרון אבל את הנושא הזה צריך לפתור - -
לירון ספרד
- - -
שמואל שפט
- - -
היו"ר יעקב מרגי
הערת הערה נכונה, חזקה.

אנחנו לא מקריאים.
מירב ישראלי
ביקשתי לקבל הסכם ניהול עצמי לדוגמה, וגם שלחו לי את ההנחיות של המנהלת.
לירון ספרד
תיקון החקיקה מחדד דברים שנוגעים לחלוקת האחריות בין המשרד לשלטון המקומי. אנחנו מאמינים שדרך תיקון החקיקה נצטרך - - - זה דבר מאוד חשוב. מהם גבולות האחריות. אין ספק שנושא של שיפוצים של בניין – גם מנהל בית ספר צריך להיות אחראי לשיפוצים של בניין. אנחנו רואים בהצעת החוק ובתיקון של החוק הזדמנות טובה. אבל גם שם צפוי תיקון לאור קידום הצעת החוק.
היו"ר יעקב מרגי
אני אקריא את תגובת ארגון המורים.

אני יכול להרגיע את ארגוני המורים. אני מבין את הבהלה ואת הבהילות והדרישה האולטימטיבית לא לקיים את הדיון. אני שמח שכל מה שקשור לתפקידים ולמטלות זה מקפיץ אותם. עומדת להם הזכות להיות שותפים לדיון. יש להם זמן עד הדיון הבא.
מירב ישראלי
זה לא רק דין משמעתי, אלא יש גם אחריות פלילית. יש חשיבות מאוד גדולה שמה שצריך לעשות הם מאוד מדויקים. יש פה התנהלות כלכלית חדשה. מצד אחד הכנסות, ונאמר לי, למשל אם הוא משכיר את המבנה אחר הצהריים.
רחל אלניר
בחתימת הרשות.
מירב ישראלי
רשימה נוספת של התנהגויות - - - להתנהג ולהשתמש בשבילם בחשבון הזה. יש פה במיוחד ב-4, 5 - -
היו"ר יעקב מרגי
אישור הוועדה או עדכון הוועדה.
מירב ישראלי
יש פה הרבה סוגיות שנכנסות בדלת האחורית דרך אמירה כללית ב-4, 5. אחריות פלילית במקרה שאתה לא עומד בתנאים. הבעיה היא העמימות.
לירון ספרד
מנהל הוא לא צד. הוא עובד משרד החינוך. מנהלים מתחלפים. אם מנכ"לית משרד החינוך חתומה על ההסכם אז החתימה - - - הוא כפוף לחוקים ולתקנות.
מירב ישראלי
אתה מטיל עליו אחריות פלילית.
היו"ר יעקב מרגי
הוא מתנהל פלילית גם בלי החוק הזה.
לירון ספרד
ביטוי בתקנות ולאו דווקא בחקיקה ראשית.
היו"ר יעקב מרגי
אין טעם שנתחיל להקריא ארבע שורות וניתקע. קחו לכם זמן. שבו על כל השאלות.
לירון ספרד
אנחנו נודיע.
היו"ר יעקב מרגי
הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:45.

קוד המקור של הנתונים