ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 14/11/2016

החלטת המל"ג לסגור את המכללה החרדית שמנוהלת על ידי עדינה בר שלום ., החלטת המל"ג לסגור את המכללה החרדית שמנוהלת על ידי עדינה בר שלום ., החלטת המועצה להשכלה גבוהה לסגור את המכללה החרדית שמנוהלת על ידי עדינה בר שלום

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים