ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 28/11/2016

1. התממודדות הרשות לכבאות והצלה והגופים השונים עם גל השריפות 2. תקצוב יצירת קווי חיץ למניעת שריפת יער - ישיבת מעקב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים