ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 07/11/2016

צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) (תיקון), התשע״ז-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 277

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, ו' בחשון התשע"ז (07 בנובמבר 2016), שעה 11:25
סדר היום
צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) (ועדת בחינה לבחירת רב התיישבות) (תיקון), התשע"ו-2016
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

יואב בן צור

תמר זנדברג

רחל עזריה
חברי הכנסת
ישראל אייכלר

אלעזר שטרן
מוזמנים
עו"ד מירב אמיר - הלשכה המשפטית, משרד הפנים

אורטל דנון - מנהלת תחום הון אנושי ברשומ"ק, משרד הפנים

עו"ד איגי פז - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

משה בא גד - יועץ השר, המשרד לשירותי דת

ארז מלול - ראש מטה לשכת המנכ"ל, המשרד לשירותי דת

ישראל הנאו - עוזר הרב הראשי, הרבנות הראשית

ישראל נדיבי - מנכ"ל, מרכז המועצות האזוריות

אריאל מואב - רכז מחקר, המחלקה למדיניות ציבורית, מכון עתים

סיוון יעקובסון - דוברת ורכזת מדיה, קולך – פורום נשים דתיות

חגי אורן - דובר, נאמני תורה ועבודה

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

גלעד קרן
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
יעקב סימן טוב

צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) (ועדת בחינה לבחירת רב התיישבות) (תיקון), התשע"ו-2016
היו"ר דוד אמסלם
טוב, רבותיי, צהריים טובים. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) (ועדת בחינה לבחירת רב התיישבות) (תיקון), התשע"ו-2016.
לתת רקע
אנחנו כבר עשינו דיון בנושא. רצינו להביא את זה להצבעה. חברת הכנסת רחל עזריה ביקשה שיהיה תיקון קטן. ביקשתי לסגור את זה עם משרד הפנים. נתנו שבוע. ולכן אני מביא את זה עכשיו להצבעה לאחר הדיון שעשינו בשבוע שעבר.
תומר רוזנר
שיציגו רק את השינוי - - -
יואב בן צור (ש"ס)
לפי מה שמופיע עכשיו אצלנו פה?
גלעד קרן
אנחנו - - -
היו"ר דוד אמסלם
משרד הפנים, רק תציגו את השינוי ונביא את זה להצבעה.
תומר רוזנר
שלושה שינויים.
מירב אמיר
בהתאם לבקשה אנחנו הוספנו שבהרכב הוועדה יינתן ביטוי הולם במידת האפשר לייצוגן של נשים.
היו"ר דוד אמסלם
אוקיי.
תומר רוזנר
תציגו את כל השינויים.
מירב אמיר
- - - זה שינוי אחד. ועוד - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
מה זה נקרא? זה אומר שלא תהיינה נשים, לא?
קריאה
לא - - -
יואב בן צור (ש"ס)
רגע, שנייה, חבר הכנסת אלעזר שטרן.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
ומה שהיא אומרת: בהתאם, תינתן.
היו"ר דוד אמסלם
אני אגיד כזה דבר: ההערה של חברת הכנסת רחל עזריה הייתה שבוועדה יהיה ייצוג לנשים באופן מובנה. למרות שאין דבר כזה כמעט באף מכרז במדינה. נשים, כמו גברים, יכולות להיות. דרך אגב, יכולות להיות נשים. אין בעיה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
לא. יש. למה? בוועדה למינוי דיינים. יש מקומות שיש.
היו"ר דוד אמסלם
אמרתי: בגדול, במכרזים. זה מכרז. כן? במכרזים בשירות המדינה אין אבחנה בין גברים לנשים. יכולים להיות גברים, יכולות להיות נשים. אין רבותא אפילו להדגיש את זה. כאן היא ביקשה. אמרתי: תשבו איתם. אני אדיש לעניין. מה שתסכימו מקובל עליי. אז זה מה שהם הסכימו.

הנה, היא פה.

בבקשה. תמשיכי.
תומר רוזנר
שני שינויים נוספים.
מירב אמיר
- - - עוד - - -. אנחנו סיכמנו שאם יש יותר מרב אזורי אחד, אז מועצת הרבנות הראשית תמנה איזה רב מביניהם. ואם אין, זה נשאר אותו דבר.
תומר רוזנר
כן.
מירב אמיר
ולדעתי, זה השינויים - - -
תומר רוזנר
הם אמרו: שלושה שינויים.
היו"ר דוד אמסלם
יש עוד שינוי? היועץ המשפטי גלעד קרן, יש לנו עוד שינוי?
תומר רוזנר
לא, לא, לא, זהו. אלה השינויים.
היו"ר דוד אמסלם
טוב, רבותיי, אני רוצה להביא את זה להצבעה. הצו הוקרא בישיבה הקודמת, אז אין טעם להקריא אותו שוב. התיקונים עכשיו כבר הוקראו שוב. אז אני רוצה להביא את זה להצבעה.

מי בעד הצו, כולל התיקונים שהוקראו עכשיו? שירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3

נגד – אין

נמנעים – אין

צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) (ועדת בחינה לבחירת רב התיישבות) (תיקון), התשע"ו-2016, נתקבל.
היו"ר דוד אמסלם
שלושה בעד, אין נמנעים, אין מתנגדים. אני קובע שההצעה עברה. הצו בעצם אושר.

בבקשה, חבר הכנסת ישראל אייכלר.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
כן. אני רוצה את רשות הדיבור לשני משפטים בעצם. קודם כל, אני רוצה להודות ליושב ראש הוועדה, ועדת הפנים והגנת הסביבה, חבר הכנסת דוד אמסלם. זו לא גבורה שאנשי יהדות התורה וש"ס עומדים ומגנים על מסורת ישראל ועל הקדושה של הכותל המערבי ועל שמירת הצביון היהודי, לפחות בנושאי דת. אבל כשעושה את זה חבר הכנסת דוד אמסלם, שהוא יהודי מאמין, מהליכוד, שמייצג את היהודים המאמינים – אני רוצה לשבח את זה, כי זה לא פשוט היום, בימינו, בפוליטיקלי קורקט הקלינטוני להיות בעמדות כל כך - - -
היו"ר דוד אמסלם
אתה יודע שזה לא הדיון שלנו.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
גם לגבי הדיון הזה, אמר נכון יושב ראש הוועדה, כמה שלמדתי פה עכשיו, שאין שום מניעה שאישה תהיה חברה בכל מוסד ממשלתי, מדיני, כמו שאין מניעה שגבר יהיה, אבל נוצרו עיוותים לפעמים. למשל: בוועדה למינוי דיינים, כדי לקדם את העניין של הג'יהאד שהם עשו, שתהיה דווקא אישה, אז עשו שלא יכול להיות גבר ואישה, כמו שהוא היה צריך להיות – שוויוני, אלא יכולות להיות שתי נשים, אבל לא יכולים להיות שני גברים בוועדה. וזה עיוות שמראה שאנחנו עדיין פה בדיס-פרופורציה של כל העניין הזה.

מי שמדבר על זכויות האישה – כל הכבוד. זכותו. מי שמדבר על זכויות הגבר – כל הכבוד. זכותו. אבל לבוא ולהפלות ולעשות דווקא – זה דבר בלתי מקובל. ואני מודה לך על זה שהגעת להסדרה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה. תודה.

חברת הכנסת רחל עזריה, בבקשה.
רחל עזריה (כולנו)
אז אני רק רוצה לומר תודה רבה. אני מאוד מעריכה את זה. לפני שבוע וקצת באתי וביקשתי שנוסיף שגם נשים יהיו חברות בוועדה. ובאמת, כבוד היושב ראש לקח את זה בחשבון, ובאמת דחית את הדיון בשבוע כדי שנוכל להגיע להסכמות. ותודה גם למשרד המשפטים וגם למשרד הפנים על ההיענות לנושא הזה. ואני חושבת שזה מראה שבהרבה מאוד נושאים - - -
קריאה
- - -
רחל עזריה (כולנו)
סליחה – המשרד לשירותי דת. אבל אתם מראש הייתם בעד.

ואני חושבת שמה שחשוב זה שגם בנושא יהדות ובנושא הדת, נשים – הנושאים האלה מאוד חשובים לנו. ואני חושבת שזה מאוד יפה: גם הנושא הזה וגם נושא המקוואות, שבעצם נשים נכנסות להיות בחזית, ויש איזושהי שותפות בהתדיינות, וזה לא משהו של מלחמה בין הצדדים. ואני חושבת שזה, בין היתר, כבוד היושב ראש, היכולת שלך ללכת בין הטיפות. גם בנושא המקוואות אתה צלחת אז את הפתרון.

אז תודה רבה.
קריאה
כל הכבוד.
היו"ר דוד אמסלם
לא כולם חושבים ככה, אבל לא חשוב. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:31.

קוד המקור של הנתונים