פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 287

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שלישי, כ"א בחשון התשע"ז (22 בנובמבר 2016), שעה 13:52
סדר היום
הצעת חוק האזרחות (תיקון מס' 13), התשע"ו-2016 - הכנה לקריאה שנייה ושלישית
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

תמר זנדברג

אכרם חסון
חברי הכנסת
טלב אבו עראר

איתן ברושי

ענת ברקו

יהודה גליק

יצחק וקנין

מרדכי יוגב

יעקב מרגי

אוסאמה סעדי
מוזמנים
נעמה פלאי - עו"ד, יועצת משפטית ברשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול

אביטל שטרנברג - עו"ד, ראש תחום, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

מרגנית לוי - עו"ד, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

ליאורה אליאס - מתמחה, משרד המשפטים

מיכל - משרד ראש הממשלה

שירה גבעון - עו"ד, משרד החוץ

שירי לנג - עו"ד, הנהלת בתי המשפט
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

גלעד קרן
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים

הצעת חוק האזרחות (תיקון מס' 13), התשע"ו-2016 - הכנה לקריאה שנייה ושלישית
היו"ר דוד אמסלם
צהרים טובים. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא הצעת חוק האזרחות (תיקון מס' 13), התשע"ו-2016, הכנה לקריאה שנייה ושלישית.

מי רוצה להציג את הנושא?
תומר רוזנר
אני אציג בקצרה ואחר כך אתן לנציגי הממשלה. חוק האזרחות משנת 1952 כלל במקורו עילה רחבה מאוד לשר הפנים לבטל אזרחות של אזרח ישראלי מבלי שניתן לכך פירוט בגוף החוק. מה שנקרא, תפסת מרובה לא תפסת. מרוב רוחב הסמכות, התקשו להפעיל את החוק ואכן בחמישים שנותיה הראשונות של המדינה או יותר אפילו, לא נשללו בכלל או נשללו מעט מאוד אזרחויות של אזרחים ישראלים.

בשנת 2008 תוקן החוק בעקבות יוזמה של חבר הכנסת גלעד ארדן, בתמיכת הממשלה דאז, ונוספו הוראות מפורטות שמאפשרות שלילת אזרחות בהליך שהוגדר בחוק. נקבעו העילות המאפשרות שלילת אזרחות שהן בעצם אם האזרחות הושגה באמצעות מידע כוזב או "במרמה" או אם האזרח עשה מעשה שיש בו הפרת אמונים למדינת ישראל, ומוגדר מה זה מעשה של הפרת אמונים למדינת ישראל. במקרים האלה יכול שר הפנים בהליך שנקבע בחוק, באמצעות פנייה לבית המשפט, באישור היועץ המשפטי לממשלה, לאחר ייעוץ של ועדה מייעצת, לשלול את האזרחות. ההליך שנקבע הוא הליך יחסית מורכב וזאת מתוך ההבנה שאזרחות היא דבר יסודי ושלילתה היא דבר שהוא אירוע משמעותי אבל צריך לאפשר אותו במקרים המתאימים.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, אנחנו מדברים על שלילה של אזרחות מאזרח ישראלי.
תומר רוזנר
אזרח ישראלי.
היו"ר דוד אמסלם
אם שוללים לאזרח אזרחות, איזה מעמד יש לו?
תומר רוזנר
גם לזה יש התייחסות וזה אחד הדברים שמובא כאן לתיקון ותכף נדבר על זה. בעיקרון אם לאותו אזרח יש מעמד במקום אחר, זאת אומרת שהוא תושב או אזרח של מדינה אחרת, הוא נשאר עם אותה אזרחות של אותה מדינה. הבעיה יכולה להיווצר במצב שבו הוא יישאר מחוסר כל אזרחות. אכן יש אמנה בינלאומית שישראל צד לה וגם אשררה אותה שנועדה למעט את המקרים בהם נוצרים מצבים של אנשים שנותרים מחוסרי אזרחות ולכן החוק אומר שאם אותו אדם ששוללים את אזרחותו הישראלית נותר חסר כל אזרחות, כרגע על בית המשפט לקבוע איזה מעמד אחר יינתן לו בישראל.
היו"ר דוד אמסלם
איזה מעמד יכול להינתן לו?
תומר רוזנר
אפשר לתת לו מעמד של תושב.
היו"ר דוד אמסלם
מעמד של תייר.
תומר רוזנר
לכאורה אפשר גם לתת מעמד של אשרת תייר.
היו"ר דוד אמסלם
ואז כל החיים שלו כאן הוא יהיה תייר?
תומר רוזנר
לצערנו יש אנשים שיש להם אשרת תייר הרבה מאוד זמן. אפשר לתת לו מעמדים שונים. אכן אחד הדברים שנמסר לנו לקראת הדיון בהצעה הזאת הוא שבאמת בימים אלה – ואני חושב שהממשלה יכולה להציג את זה בצורה יותר טובה ממני – יש מצבים בהם יש אפשרות שייווצר מצב כזה ולכן מתגבשת איזושהי מדיניות בנושא שעדיין לדעתי לא גובשה סופית.
היו"ר דוד אמסלם
הלכה למעשה, מאז קום המדינה היה אזרח ישראל שנשללה אזרחותו ואין לו אזרחות אחרת?
תומר רוזנר
למיטב ידיעתי, לא. אבל אני מציע שמשרד הפנים יתייחס. מאז נחקק החוק הזה בשנת 2008, נפתחו הליכים לשלילת אזרחות לפחות, למיטב ידיעתי, לארבעה אזרחים ישראלים לגביהם מבקש שר הפנים לשלול את האזרחות וההליכים עדיין תלויים ועומדים בבתי המשפט. זה עד כמה שאני יודע, אבל שוב, נציגי הממשלה מודעים לעובדות יותר טוב ממני ואני מציע שהם יתייחסו.

אם כן, בשנת 2008 תוקן החוק.
היו"ר דוד אמסלם
בעצם החוק תוקן וצמצם את ההגדרה היותר רחבה.
תומר רוזנר
הוא הגדיר אותה בצורה יותר מפורטת.
היו"ר דוד אמסלם
לכאורה שר הפנים היה יכול לעשות כל מה שהוא רוצה וזה צומצם.
תומר רוזנר
צמצמו את זה והגדירו את זה בצורה מדויקת.
היו"ר דוד אמסלם
והיום אנחנו הולכים לצמצם את זה יותר?
תומר רוזנר
לא. בהצעה ההיא נקבע בפיקוח בית המשפט. העיקרון כאן בהצעה שלפנינו, ההצעה לא משנה את העיקרון ומשאירה אותו על כנו אלא נועדה להתמודד עם כל מיני קשיים שהתגלו לטענת הממשלה בחוק הקיים בהיבטים שונים. למשל, מה עושים אם לא מוצאים את האזרח שרוצים למסור לו את ההודעה שרוצים לשלול לו את האזרחות.
היו"ר דוד אמסלם
דברים טכניים?
תומר רוזנר
לא יודע אם זה טכני אבל אלה דברים שכאילו נועדו לשפר את המנגנון של הפרוצדורה ולא את המהות. המהות נשארת כפי שהייתה, שהעיקרון הוא ששלילת האזרחות נעשית לפי בקשה של שר הפנים באישור היועץ המשפטי לממשלה וועדה מייעצת, שמובא לאישור בית המשפט. זה העיקרון שנותר בעינו.
היו"ר דוד אמסלם
הוא מובא לאישור בית המשפט כחלק מהתהליך?
תומר רוזנר
כן. כחלק מהתהליך.
היו"ר דוד אמסלם
כחלק אינטגרלי.
תומר רוזנר
ההחלטה הסופית היא של בית המשפט.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, זה חלק מובנה מהתהליך.
תומר רוזנר
כן, וזה לא משתנה. מה שכן מבקשים כאן לשנות, אני תכף אגיד שלדעתנו זה גם לא נכון לשנות, זה לבטל את הסיפור של הוועדה המייעצת של שר הפנים. אנחנו נדבר על זה בגוף הדברים. מבקשים לבטל את הצורך בהמלצה של ועדה מייעצת.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, זה יהיה שר הפנים ישר לבית המשפט.
תומר רוזנר
באישור היועץ המשפטי לממשלה.
תומר רוזנר
בבית משפט.
תומר רוזנר
בבית משפט. זה כן. מבקשים לבטל את הוועדה המייעצת ואנחנו חושבים שזה לא נכון, אבל נדבר על זה בפרטים.

אני מציע שעכשיו ניתן לנציגי הממשלה להציג את הדברים.
נעמה פלאי
כפי שהסביר היועץ המשפטי לוועדה בעצם אנחנו מדברים בתיקון חוק שנוגע לסעיף 11ב לחוק האזרחות שעוסק בביטול אזרחות על ידי בית המשפט לבקשת שר הפנים בשני מצבים – האחד, אזרחות שהושגה על סמך פרטים כוזבים, והשני, אדם שעשה מעשה שיש בו משום הפרת אמונים למדינת ישראל.

הרעיון המרכזי של התיקון הזה הוא בעצם להסדיר ולאפשר לבית המשפט לקיים דיון במצבים בהם קיים קושי או בלתי אפשרי לאתר את האדם או למסור לו את ההזמנה לדיון כאשר בעצם היום במצב שהחוק קיים היום, זה בעצם לא מאפשר, זה מאיין את כל ההליך ברגע שלא ניתן להגיע לאותו אדם. הממשלה סבורה שזה לא נכון שאדם שיש נגדו ראיות שהוא עשה מעשה שיש בו משום הפרת אמונים למדינת ישראל ייהנה מחסינות מניהול הליך כזה מכיוון שאי אפשר לאתר אותו או שהוא מתחמק מקבלת הזמנה לדיון.

זה עיקר התיקון כאשר בעצם מתוך הבנה של חשיבות הנוכחות בדיון, ההסדר בא להציע איזונים כדי להפחית את המצב הזה ולכן יש כאן כמה סעיפים שדנים למשל בחובה לאשר ייצוג כאשר הבן אדם לא נמצא. יש אפשרות של היוועדות חזותית מבחוץ של אותו אדם כדי באמת שההליך יתנהל כמו שצריך.
היו"ר דוד אמסלם
במידה ואתם לא מאתרים את הבן אדם, ואני מניח שזה המצב שאתם רוצים, מה בעצם הצעתם? מה ההצעה? איך תודיעו לבן אדם שהוא קיבל את ההזמנה הגם שבאופן מעשי לא נתתם לו אותה ביד? איזה הליך אתם מציעים.
נעמה פלאי
אנחנו מציעים בהצעה כאן שכן יהיו הסדרי הזמנה. יהיו הסדרים של תחליף המצאה, איך ממציאים במסגרת של תקנות שייקבעו ויסדירו באופן מפורש את הנושא הזה. אם אי אפשר, ימנו לו עורך דין או שהוא ימנה לעצמו.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתי. קודם נטען שחלק מהסדרת החוק היא שהיום המצב הוא שבעצם יש אנשים שאנחנו לא יכולים להגיע אליהם ולהזמין אותם מאחר והם מתחמקים. אי אפשר להזמין אותו כי כנראה לא פוגשים אותו. לא יודעים היכן הוא גר.
תומר רוזנר
הוא מתחבא.
היו"ר דוד אמסלם
הוא מתחבא. איך תרצו להזמין אותו? תודיעו בעיתון? במהדורות החדשות?
מרגנית לוי
לא. אני אסביר לאדוני. אחת הדרכים שאנחנו בעצם מציעים כאן, שזאת בעצם דרך שקיימת היום גם בהליכים משפטיים אחרים אלא שכאן קצת יותר התאמנו אותה למטריה, היא בעצם להמציא לבן משפחה של הבן אדם מושא ההליך בהנחה שהוא יוכל להעביר לו את הידיעה על קיום המשפט.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, ברגע שאתם מוסרים את ההזמנה לבית משפט לבן המשפחה, הגדרתם מה זה בן משפחה?
מרגנית לוי
כן. הגדרנו שזה יהיה בן משפחה מקרבה ראשונה.
היו"ר דוד אמסלם
אתם יוצאים מהנחת עבודה שהוא כבר יהיה אתם בקשר.
מרגנית לוי
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
שהם יודעים איך להשיג אותו.
מרגנית לוי
חשוב לציין שזה קיים. המצאה לבן משפחה זו המצאה שקיימת ומקובלת גם בהליכים רגילים אחרים אזרחיים.
תומר רוזנר
לא נכון.
מרגנית לוי
מה זאת אומרת? תקנה 14.
תומר רוזנר
רק המתגורר עמו.
מרגנית לוי
המתגוררים עמו מפורש לפי המען במרשם האוכלוסין, כך שאני לא צריכה מבחן מהותי שהוא מתגורר עמו כי אחרת איך אני אדע? הוא יגיד לי אני מתגורר עמו ולך תוכיח. זה לפי המרשם. גם תקנה 471 מעוררת קושי.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. קיבלתי את התשובה ואני שואל שאלה אחרת. אם זה כבר קיים בחוק, למה אתם מביאים את זה באופן פרטני.
מרגנית לוי
נוכח הקושי שכרגע הצגתי שהמבחן הוא לפי המען במרשם האוכלוסין, אנחנו חשבנו שנכון יותר נוכח הסמכות שיש כאן להמציא לבן משפחה כאשר הוא לא בהכרח במבחן הכתובת אלא מבחן הקרבה הראשונה.
היו"ר דוד אמסלם
אני יכול לנסח את זה מעט אחרת בכך שאת אומרת שהיות ומדובר באירוע דרמטי, אנחנו רוצים להביא את זה באופן מפורש לגבי הנושא הזה? את אומרת שזה נמצא גם בהליך החקיקה הרגיל. גם היום בהליך משפטי רגיל, מישהו תובע את חברו או מישהו לא עושה מילואים.
מרגנית לוי
גם הליך כזה היום, התקנה הזאת חלה עליו.
היו"ר דוד אמסלם
יפה, אז למה הדגשתם את זה בכוונה כאן? את אמרת קודם שגם ההליך הקודם חל על בני ביתו. אמר תומר שאלה המתגוררים אתו ואת אמרת, בצדק, מה שרשום בתעודת הזהות. אתם לא יודעים לבדוק האם הוא באמת גר או לא גר. כתוב בתעודת זהות, הוא גר. זה לגבי כל הנושא, לגבי הכול וגם לגבי זה. אז מה מצאתם צורך להדגיש את זה?
מרגנית לוי
כי חשבנו שזה נכון יותר במקרה הזה שלא להסתפק במבחן תעודת הזהות.
תומר רוזנר
זה לא מה שנאמר.
היו"ר דוד אמסלם
אני מבין שהכנסתם את זה לכאן בגלל שמדובר באירוע דרמטי. מדובר כאן על שלילת אזרחות ולכן החלטתם באופן פוזיטיבי להדגיש את זה שוב פעם כאן והתכוונתם גם לזה באותה פרוצדורה. זאת אומרת, זה לא משהו שחידשנו אלא כאן הדגשנו. זה מה שאת אומרת לי?
תומר רוזנר
לפי הנוסח שהממשלה מציעה כרגע, גם אם מדובר על בן משפחה שאנחנו יודעים שנמצא בקרע עם אותו אדם ולא מדבר אתו.
מרגנית לוי
איך אני אדע שהוא בקרע אתו?
תומר רוזנר
את יודעת שהוא בקרע ולמרות זאת. אם הוא גר עמו לפי מרשם האוכלוסין?
גלעד קרן
כאן אתם אומרים שגם אם הוא לא גר עמו, אתם תוכלו להמציא לו.
היו"ר דוד אמסלם
מה זה גר עמו? אם זה בן אדם רווק שהוא גר עם עצמו?
מרגנית לוי
נוח לכם יותר עם הנוסחה של גר עמו?
תומר רוזנר
כן.
היו"ר דוד אמסלם
את כועסת עלינו?
מרגנית לוי
חס וחלילה.
היו"ר דוד אמסלם
נשמע לי כאילו אנחנו קצת מרגיזים אותך.
מרגנית לוי
לא, סליחה. חס וחלילה אדוני. אני אומרת שהממשלה חשבה שזה נכון יותר שזה לא יומצא לבן משפחה, למשל בן דוד שהוא כתוב באותה כתובת אלא שזה נכון יותר נכון יותר שתהיה כאן קרבה ראשונה.
תומר רוזנר
גם שם זאת קרבה ראשונה.
היו"ר דוד אמסלם
עדיף שתהיה קרבה ראשונה אבל אני מניח שעדיף שזאת הכתובת בה הוא מתגורר, שכתוב בתעודת הזהות שהוא גר שם.
מרגנית לוי
לא כתוב ב-481 קרבה ראשונה.
תומר רוזנר
אבל זאת הפרשנות.
היו"ר דוד אמסלם
מרגנית, שבו אתם ותסגרו את הסיפור.
תומר רוזנר
אתם צריכים להחליט כי אנחנו הצענו הצעה. אנחנו חשבנו לכתחילה שאפשר להסתפק במצב המשפטי הקיים במתכונת שקיימת גם לגבי המצאה בפלילים וגם לגבי המצאה בסדר הדין האזרחי, שהיא המצאה לבן משפחה המתגורר עמו ולפי הפרשנות שבית המשפט נתן לזה. אם אין בן משפחה, אז עושים תחליף המצאה. הציעה הממשלה נוסח אחר. אנחנו חשבנו שאין בו צורך. אבל כדי להפיס את דעתה של הממשלה, אנחנו מציעים נוסח חלופי כאן שאומר שבית המשפט הוא זה שיקבע את תחליף ההמצאה. איך ממציאים. אם בנסיבות המקרה זה מתאים להמציא לבן משפחה, בית המשפט יציין בן משפחה. אם זה יהיה מישהו אחר, יהיה מישהו אחר.
היו"ר דוד אמסלם
מה אתם אומרים על ההצאה?
מרגנית לוי
ההמצאה על ידי בית משפט - - -
תומר רוזנר
לא על ידי בית משפט. בדרך שיקבע בית המשפט. לא על ידי בית המשפט.
מרגנית לוי
סליחה. המצאה בדרך שיקבע בית המשפט היא השלב האחרון בפרק ההמצאה של סד"א. בדרך אנחנו עוברים עוד כמה אפשרויות להמציא. למשל, תקנה 489 שמאפשרת להדביק על דלת חיצונית של בית. לקפוץ ישר לשלב האחרון, זה נראה לנו לא נכון.
היו"ר דוד אמסלם
האמת היא שאני מתחבר למה שתומר אומר.
תומר רוזנר
את המנגנון החלופי שאנחנו הצענו, המנגנון הוא בעצם דו שלבי. בשלב הראשון תהיה המצאה לפי תקנות שיקבע שר המשפטים באישור ועדת הפנים ובתקנות האלה הוא יוכל לקבוע את מה שאומרת עורכת הדין לוי לגבי המצאה באמצעות הדבקה, לגבי המצאה באמצעות דואר, כל מיני דרכים רגילות להמצאה. בשלב השני, אם כל התהליכים אינם אפשריים או לא מתקיימים, אז בית המשפט יקבע את תחליף ההמצאה.
היו"ר דוד אמסלם
לי מפריע משהו אחר. הרי אנחנו לא המצאנו עכשיו זימוני דין.
תומר רוזנר
אני מסכים.
היו"ר דוד אמסלם
לא באנו למדינה עכשיו ושאלנו איך מביאים עד ולכן בואו נתחיל עכשיו. אנחנו מתנהלים כך. יש דרכים איך מביאים את הבן אדם לבית המשפט ואיך מודיעים לו.
מרגנית לוי
כן, אבל זה לא חריג שאנחנו כותבים תקנות ייעודיות.
תומר רוזנר
זה כן חריג.
היו"ר דוד אמסלם
גם את אמרת שגם היום זה כך פחות או יותר, בניסוח כזה או אחר, בני ביתו או לא בני ביתו.
תומר רוזנר
עמדתנו הרשמית היא שאי אפשר לשנות את המצב הקיים.
היו"ר דוד אמסלם
כמובן שמה שתומר אומר, כל בן אדם, זה לגיטימי, תמיד בסוף מגיע לבית המשפט.
תומר רוזנר
אלא אם כן הוא מתחמק.
היו"ר דוד אמסלם
בסוף בית המשפט מחליט הכול. הוא שואל, לפי מה שקורה היום פחות או יותר, למה זה לא מספק אתכם? באים אליו הביתה, יש לו את בני ביתו וכולי.
מרגנית לוי
הסברתי. אנחנו פשוט חשבנו שכן נכון כאן להוסיף מבחן של קרבה ראשונה. זאת הייתה הסיבה.
היו"ר דוד אמסלם
קרבה ראשונה שגם לא מתגורר אתו?
מרגנית לוי
כן, כי המבחן של המתגורר, אני למשל במרשם האוכלוסין רשומה בבית של ההורים שלי אבל אני לא גרה שם בפועל.
תומר רוזנר
זו בחירה שלך.
מרגנית לוי
נכון, זו בחירה שלי אבל אני אומרת שבעינינו, לדעתנו, המבחן של קרבה ראשונה הוא מבחן הדוק יותר ונכון יותר למטריה הזו.
גלעד קרן
אבל לא לקחתם את המצב הקיים והוספתם לו את הקרבה הראשונה אלא אמרתם שר המשפטים יקבע הוראות חדשות, שונות.
מרגנית לוי
נכון, אבל אתה יודע שזה לא חריג שאנחנו קובעים תקנות המצאה ייעודיות.
גלעד קרן
את אומרת משהו אחד וכתבתם משהו אחר.
מרגנית לוי
אני לא חושבת שאני מדברת בשני קולות, אבל אם כן, אני אחדד את דבריי. אנחנו עושים את זה גם במקומות אחרים, ראה ערך בית הדין לערערים שאדוני מכיר מישיבות קודמות ובקרוב אנחנו ניפגש שוב בעניינו, ראה ערך תקנות הרכבת הקלה, איך ממציאים לבן אדם שרוצים לפנות אותו חלילה מביתו.
היו"ר דוד אמסלם
עדיין לא הבנתי את הדוגמה שלך. נניח מישהו רוצה לזמן אותך והוא לא יודע היכן את מתגוררת. הוא רואה איפה כתוב והולך להורים שלך. הוא אומר שמבחינתו את גרה שם. כתוב – זה הבית שלך. אנחנו לא מנהלים כאן עכשיו חקירות איפה הבן אדם מתגורר. סביר להניח שהיכן שהוא כתב, יש לו איזשהו קשר לעניין אלא אם כן הבן אדם שמתגורר שם אומר שהוא לא יודע על מה מדברים, שהוא בכלל לא קרוב אליו והוא לא מכיר אותו. ברגע שאתה מבין שזה בן או בת או משהו, אתה אומר, אדוני, עזוב אותך, הנה, שמתי את זה כאן, שלום על ישראל, הבן אדם מבחינתי קיבל וסימנתי וי. נשמע הגיוני.

אם נניח הוא באמת מתגורר אצל אח שלו, הרי זו הקרבה הראשונה, או אצל הבן שלו, והוא לא מופיע בכתובת הזאת, אז מה זה משנה? הרי בכתובת הזאת תמיד זה קשור לאיזושהי כתובת מקרבה ראשונה. הרי בסוף היכן אנחנו רשומים? אצל ההורים שלנו. סביר להניח שזה כך. אנחנו לא רשומים אצל חברים. רוב האנשים, אם הכתובת שלהם לא הועתקה, זאת הכתובת של ההורים שלהם. בדרך כלל זאת קרבה ראשונה של ההורים שלו. הלכה למעשה אני לא רואה כל כך הבדל בחיי היום יום.
מרגנית לוי
אנחנו חשבנו שלהפך, אנחנו מחמירים דווקא עם ההמצאה אבל אם אדוני חושב - - -
היו"ר דוד אמסלם
אל תקראי לי אדוני. זה מפריע לי. תקראי לי דודי. בגדול, אני אומר שלא צריך להכביד היכן שלא צריך. אני אומר שהעסק עובד, עבד, אנחנו לא מדברים על איזה עשרים אלף מקרים שקורים לנו כל שנה ופתאום מסתבר לנו שיש לנו כמה ואנחנו חייבים לסדר את זה. שאלתי על כמה אנשים מדובר. אומרים לו שמדובר בארבעה. אנחנו הולכים לייצר כאן משהו לחמישה אנשים.
תמר זנדברג (מרצ)
אגב, כמה כאלה יש שאתם לא מצליחים לאתר?
היו"ר דוד אמסלם
זה מה שאני אומר. ארבעה. מדובר על ארבעה.
תמר זנדברג (מרצ)
ארבעה, זה בסך הכול.
היו"ר דוד אמסלם
אולי אחד. זה עזמי בשארה? מה זה משנה? המשפחה שלו לא כאן? מרגנית, אני רוצה להתקדם. תסגרו אתו את הנוסח ובואו נתקדם.
תמר זנדברג (מרצ)
סליחה על השאלה, אבל ברצינות. מה החשיבות הגדולה לשלול אזרחות לעזמי בשארה? הבן אדם לא נמצא בארץ.
היו"ר דוד אמסלם
זה לא הנושא.
תמר זנדברג (מרצ)
בסדר, לא עזמי בשארה.
היו"ר דוד אמסלם
בן אדם בוגד במדינת ישראל, ישב בבית סוהר. כנראה שיש לו זכויות כאזרח.
תמר זנדברג (מרצ)
במה זה בא לידי ביטוי?
היו"ר דוד אמסלם
הוא בפנסיה. לא יודע.
תמר זנדברג (מרצ)
אני יכולה להגיד משהו?
היו"ר דוד אמסלם
הדיון עכשיו הוא עזמי בשארה?
תמר זנדברג (מרצ)
לא. בדיוק לא. זאת הדוגמה. זה מה שמביא אותי לרציונל שרציתי לומר. הדבר הזה, כמו שהציג היועץ המשפטי, שלילת אזרחות הוא תהליך קשה. אנחנו גם רואים שבאמת יש מעט. כלומר, אין כאן איזו תופעה גורפת. כאן מבקשים לעבור להליך של שלילת אזרחות שלא בפניו. שלא בפני האזרח.
היו"ר דוד אמסלם
הוא לא רוצה לבוא.
תמר זנדברג (מרצ)
יש לנו בעצם שני מצבים שמפורטים כאן בחוק כאשר אחד מהם הוא שאי אפשר לאתר אותו, אחד מהם הוא מקרה, שם קוד, עזמי בשארה, כלומר הוא לא מתחבא, הוא מאוד מאוד ידוע, הוא פשוט לא כאן, הוא לא בא.
היו"ר דוד אמסלם
הוא מתחבא. אם הדוור יגיע אליו, יאסרו את הדוור.
תמר זנדברג (מרצ)
השני זה מקרה כזה כמו שתיארתם שהוא מתחבא כאן בישראל ואז אולי הוא מסוכן, כי מדובר באדם שחשוד לפחות בעבירות קשות. הדבר הנוסף הוא שהוא יושב דרך קבע מחוץ לישראל ובית המשפט ראה שכניסתו תסכן וכולי וכולי.

בכל אחד משני המצבים האלה, אם אין אותו והוא לא - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני אגיד לך משהו לגבי המצב הראשון שהוא לא כל כך יכול להיות. ממה נפשך. עזבי פרטים לא נכונים. הרי בסופו של דבר בן אדם שפשע נגד המדינה, כרגע לא משנה, צריך קודם לעצור אותו ולהביא אותו לבית משפט.
תמר זנדברג (מרצ)
נכון, אבל כרגע הוא מחוץ לישראל.
היו"ר דוד אמסלם
או שהוא לא כאן במדינה, ראה עזמי בשארה, אבל אם הוא כאן, רשויות החוק ימשיכו לחפש אותו כל הזמן עד שיתפסו אותו כי אתה חייב להעמיד אותו לדין. אתה לא מעמיד אותו לדין כשהוא לא נמצא כאן בארץ. יש תהליך. קודם אתה בא ושופט אותו ואחרי שאתה מסיים, אתה שולל לו את האזרחות. יש כאן איזושהי פרוצדורה.
תמר זנדברג (מרצ)
אין בעיה אבל אני רוצה לומר - - -
היו"ר דוד אמסלם
כשהוא לא בארץ, אתה לא יכול לשפוט אותו בפניו.
תמר זנדברג (מרצ)
בסדר אבל אני רוצה לומר שיש מקרה אחד של אדם שהוא מסוכן, פגע, עזמי בשארה או מישהו אחר. אם הוא ידרוך בישראל הוא כמובן מיד ייעצר ויעמוד למשפט ויוטלו עליו כל העונשים כולל שלילת אזרחות בפניו כי הוא כבר יהיה כאן.
היו"ר דוד אמסלם
בצד הזה אני כבר לא יודע אם צריך לשלול לו אזרחות. להכניס אותו לבית סוהר עד סוף חייו וגמרנו.
תמר זנדברג (מרצ)
בסדר גמור. אלה החוקים של מדינת ישראל אבל בצד השני של זה יש אנשים – וכאן החשש הגדול שתהיה כאן פגיעה שתהיה לא מידתית מעבר לאותו אחד או אותם ארבעה שאולי נצליח ואולי לא ואולי נשלול ואולי לא, זה לא משנה כי הם לא כאן, אבל הניסיון גם מראה – ואת זה אומרים לנו ארגונים – שמי שחשוד בדבר הזה, אלה ערבים. אזרחים ערבים.
היו"ר דוד אמסלם
איזה ארגונים?
תמר זנדברג (מרצ)
ארגוני זכויות אדם, האגודה לזכויות האזרח.
היו"ר דוד אמסלם
מה אמרו לך? איזה ארגון אמר לך?
תמר זנדברג (מרצ)
אני מסבירה. אני אומרת. למשל, מה החשש. בעיקר אזרחים ערבים שיוצאים מהמדינה והולכים ללמוד, הולכים לבקר משפחה.
היו"ר דוד אמסלם
אנשים טובים.
תמר זנדברג (מרצ)
אם הם לא טובים, יעמדו למשפט. נכון? כרגע סיכמנו.
היו"ר דוד אמסלם
אם הם טובים, הכול בסדר.
תמר זנדברג (מרצ)
כן, אבל ההליך הזה של שלילת אזרחות שלא בפניו, עולה חשש.
היו"ר דוד אמסלם
מה את מציעה?
תמר זנדברג (מרצ)
אני שואלת, אמרת מה נפשך, ואני שואלת מה נפשך של שלילת אזרחות שלא בפניו. מה זה מועיל לנו? מה זה עוזר למדינת ישראל.
היו"ר דוד אמסלם
אני אתן לך את התשובה. אני טוען – ואגב, זה מתחבר להרבה דברים שאת מעלה בהרבה נושאים – עזמי בשארה לא מעניין אותנו בהיבט הזה אבל לנו יש כבוד לאומי שלנו. לא יורקים עלינו ואנחנו עוד ממשיכים להגיד לו אתה אזרח שלנו. לא. הוא לא קשור, הוא לא מזיק למדינת ישראל, אנחנו מצפצפים עליו, יש לנו את הכבוד שלנו והוא לא פחות חשוב. אני יכול לתת עוד הרבה דוגמאות שקורות לך בחיים ואתה נאבק כי זה חשוב לך ברמת העיקרון. זה לא הגיוני. יש לך את הכבוד.
תמר זנדברג (מרצ)
המטרה של החוק הזה היא הכבוד הלאומי?
היו"ר דוד אמסלם
גם. בין היתר כן. הרי עזמי בשארה יכול להיות שמקבל משכורת. לא יודע. פנסיה. יכול להיות שמגיע לו ביטוח רפואי. אני לא יודע. אני כרגע לא ניתחתי את הזכויות של אזרח אבל בן אדם נאלח כמוהו לא צריך להיות בכלל להיות אזרח מדינת ישראל. דרך אגב, מספיק שזה משיב את כבודו ושווה לי החוק הזה. אנחנו רק בקטע התכליתי של מה זה נותן לנו? אין לנו כבוד? אין לנו כבוד לאומי? כלום?
תמר זנדברג (מרצ)
השאלה אם הכבוד הלאומי שלנו לא נפגע כאשר אזרחים שלנו, אזרחים ראויים - - -
היו"ר דוד אמסלם
מי. תגיד לי מי.
תמר זנדברג (מרצ)
אני אומרת. אני שואלת בכמה אנשים מדובר ושאלתי גם כמה מהם עומדים במצב שלא מאתרים אותם או שנמצאים מחוץ למדינה והחוק הזה בא לענות עליהם. אם זה חוק עזמי בשארה, כדאי שנדע. אם יש עוד כאלה, אולי יכולים להיפגע בגלל שיצאו לכמה שנים לימודים ויואשמו ויש חשש ממשי.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתי. את דואגת למי?
תמר זנדברג (מרצ)
אני דואגת לאנשים שעלולים להיפגע מזה.
היו"ר דוד אמסלם
מי?
תמר זנדברג (מרצ)
אני אומרת. למשל כאלה שיוצאים ללימודים לכמה שנים בחוץ לארץ. במקום שיבוא ארצה, יישפט ויקבל את העונש - - -
היו"ר דוד אמסלם
יכול להיות שמדינת ישראל בסיטואציה הזאת מחליטה שהבן אדם הזה פגע בביטחון מדינת ישראל. היא מזמנת אותו לכאן. האזרח לא רוצה לבוא. למה הוא לא רוצה לבוא? כי הוא יודע שכנראה יש משהו. אם קוראים לי, אני בחוץ לארץ, ומשהו קורה כאן, אני בא. אני אזרח, קראו לי, אני מחויב לפי החוק לבוא.
תמר זנדברג (מרצ)
מה זה קראו לך?
היו"ר דוד אמסלם
מודיעים לי, אדוני, תבוא לכאן. אל תדאגי, הבן אדם יודע שמחפשים אותו.
תמר זנדברג (מרצ)
למה מחפשים אותו? למשפט?
היו"ר דוד אמסלם
מחפשים אותו לחקירה. הבן אדם מחליט שהוא לא בא, אז מה, הוא צדיק? בן אדם צדיק לא מגיע?
תמר זנדברג (מרצ)
הדרך מכאן ועד שלילת אזרחות שלא בפניו, בלי שהיה תהליך - - -
היו"ר דוד אמסלם
מה את מציעה? מה נעשה?
תמר זנדברג (מרצ)
אני קודם כל שואלת.
היו"ר דוד אמסלם
יש כאן תהליך.
תמר זנדברג (מרצ)
אני באמת שואלת מה המוטיבציה. איפה נתקלתם בצורך לחוק הזה?
היו"ר דוד אמסלם
אני אומר לך.
תמר זנדברג (מרצ)
חוץ מעזמי בשארה. עזמי בשארה, נעשה חוק.
היו"ר דוד אמסלם
אני אומר לך משהו. אני הייתי מחוקק את החוק הזה רק בשביל עזמי בשארה.
תמר זנדברג (מרצ)
בסדר. זאת תשובה.
היו"ר דוד אמסלם
שנית. יש היום אנשים שגם יוצאים, אזרחים ישראלים, לדאע"ש, מסתובבים בכל מיני מקומות בעולם, השב"כ או המוסד רוצה לזמן אותם לחקירה והם לא באים. לא יודע. הוא חושב שהם מסוכנים, יכול להיות. לא יודע. אבל אזרח ישראלי שהשלטונות והחוק קוראים לו לבוא, הוא צריך לבוא ולהתייצב. אם הוא לא בא והוא יודע על זה, זאת הרי סנקציה חריפה. זה לא סתם בן אדם. זה לא אחד שברח ממס הכנסה ושוללים לו אזרחות. יש כאן הליך שבית המשפט מעורב בו כחלק מההליך. זה חלק מההליך. גם אם הבן אדם בכלל לא פונה לבית המשפט. רואה את זה שופט, יש לך יועץ משפטי, אני מניח שמדובר בנושא קצה ביותר.
תמר זנדברג (מרצ)
זה מה שאני שואלת. היכן עלה הצורך.
היו"ר דוד אמסלם
הם אמרו את זה.
תמר זנדברג (מרצ)
לא שמעתי.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לפי דעתי בדברי ההסבר יש את ההסברים מדוע צריך את החוק הזה ומצוינת אפשרות שמישהו קיבל אזרחות במרמה, וזה יכול לקרות בהצפה שיש כאן של עובדים זרים ומהגרים.
תמר זנדברג (מרצ)
אפילו אחד מהם לא קיבל אזרחות.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
כשעושים חוק, צריך להסביר אותו. החוק הזה עבר בקריאה ראשונה בתמיכת המחנה הציוני. אני רוצה להגיד שהבעיה המרכזית של החוק הזה היא לא איך הודיעו לאיש הזה שלא קיים. עם כל הכבוד, אל תהפכו את זה לדיון העיקרי, הודיעו לו כך או הודיעו לו אחרת. הבעיה היא אם יש הצדקה לחוק ו אם כן, מתי להשתמש בו.

ישראל לא נחשבת למדינה שלא יודעת לאתר אנשים. בכל העולם היא איתרה את מי שהיא רצתה לאתר והביאה אותו לאן שרצתה להביא אותו. לישראל יש יכולת למצוא, בטח בישראל. הסיפור הזה שלא מוצאים מישהו, הוא לא הבעיה של החוק. אז ינסחו את זה כך כפי שדודי ירצה.

לפי דעתי הבעיה העיקרית היא הצדקה לחוק הזה ולא איך מוסרים את ההודעה. ההצדקה לחוק היא הדבר המרכזי שצריך לבסס אותו. אני רוצה לומר שעלי מקובלים דברי ההסבר ואני חושב שיש בחוק הזה ענישה והרתעה או הרתעה וענישה. כששאלו כאן קודם מה עושה בן אדם שלקחו לו את הזכות להיות אזרח, מה הוא עושה עם זה שאין לו, בין היתר זה חלק מהיכולת. כמעט אין מה לקחת מבן אדם חוץ מאשר לתלות אותו אם הוא נשאר בלי אזרחות. לכן אני חושב שזה מקרה קצה. הוא צריך להיות מטופל בזהירות אבל מאחר וזה מובא כהצעה של הממשלה ויהיה לה רוב, צריך למתן את הצעת החוק במקומות שהיא קיצונית אבל לאפשר את האפשרות הזאת. אני חושב שמי שנמצא מעבר לים, זה בעיקר נועד אליו כי רק מעבר לים אפשר להגיד שלא יביאו בכל מחיר לבית המשפט. יש מקומות ויש כללים, בלי להגיד שמות, שיכולה להיות למדינה זכות לשלול את האזרחות ממישהו שהוא שלל את הזכות לאזרחות בעצם ההתנהגות שלו. המדינה היא לא הבעיה כאן אלא מי שהוא הבעיה זה מי שיצר תנאים שצריך לשלול ממנו את הזכות של האזרחות ואי אפשר לשתק מדינה ואין לה כלים להתמודד עם תופעה חמורה שיכולה להיות לא רק כזאת שהייתה. החוק הוא גם צופה פני עתיד. הוא לא רק לערבים אלא לצערי זה גם יכול להיות למישהו אחר.
תמר זנדברג (מרצ)
אני רק שואלת מה הצורך שהתעורר.
היו"ר דוד אמסלם
שמעת את התשובה. אני רוצה להתקדם בדיון.
תמר זנדברג (מרצ)
לא. לא שמעתי את התשובה.
היו"ר דוד אמסלם
שמעת ממני.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
זה כתוב בדברי ההסבר.
תמר זנדברג (מרצ)
קיבלתי את התשובה שלך אבל הוועדה לא יוזמת את הצעת החוק אלא הממשלה היא היוזמת.
מיכל
אם יורשה לי בשורה, אני אשיב לעניין הצורך. נכון להיום הבקשות שלנו הן לאותם אנשים שיצאו, וזה אמר חבר הכנסת אמסלם, להילחם בזירות הלחימה בסוריה, אלה שהצטרפו לדאע"ש, למדינה האיסלאמית, ארגוני הג'יהד הקיצוני ולכן לא ניתן לאתר אותם.
תמר זנדברג (מרצ)
כמה כאלה יש לכם שאתם יודעים מי הבן אדם, איתרתם הליך כזה ואתם רוצים להביא אותו למשפט ובסוף לשלילת אזרחות?
מיכל
אין לי מספר מדויק. אולי עשר בקשות, אולי קצת יותר.
תמר זנדברג (מרצ)
עשר בקשות שאתם העברתם לרשות ההגירה.
מיכל
אנחנו העברנו. ככל שהחוק הזה יעבור, אנחנו כמובן נבדוק את הבקשות היכן הן עומדות. היום אלה המקרים שנדונים ועומדים על הפרק.
היו"ר דוד אמסלם
רבותיי, אני רוצה להתחיל בהקראה. תודה רבה.
תמר זנדברג (מרצ)
יש לנו גם הסתייגויות שנבקש להגיש ולהצביע עליהן.
גלעד קרן
חוק האזרחות (תיקון מס' ...), התשע"ז-2016

תיקון סעיף 11

בחוק האזרחות, התשי"ב-1952 (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 11 –

בסעיף קטן (ב)(2) -

ברישה, במקום "בית המשפט" יבוא "שר הפנים".
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, רישה כותבים ב-אלף. רישא. לך לתלמוד ותראה.
תומר רוזנר
לא. אני אסביר, אם כבר אדוני שואל. עם אלף זה בארמית ועם הא זה בעברית.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. נקבל.
תומר רוזנר
שאלתם את השאלה לגבי מי שנשאר מחוסר כל אזרחות. לפי החוק הקיים בית המשפט צריך לקבוע את המעמד החלופי שיינתן לו במצב הזה. מה שהממשלה מציעה ונראה לנו סביר, כפי שתראו בהמשך גם קבענו את מנגנון הביקורת השיפוטי על זה, שהסמכות לקבוע את המעמד החלופי תהיה למי שקובע מעמד בישראל בדרך כלל וזה שר הפנים.
גלעד קרן
בפסקת משנה (א), במקום "בחוק איסור מימון טרור התשס"ה-2005" יבוא "בחוק המאבק בטרור התשס"ה-2016".
קריאה
זה תוקן. עשו תיקון עקיף. זה נכנס בתחילת נובמבר.
גלעד קרן
אנחנו נבדוק.
תומר רוזנר
אין בעיה. אם זה כך, אפשר להשמיט את זה.
גלעד קרן
בפסקת משנה (ג), בסופה יבוא "לעניין זה – חזקה כי מי שיושב דרך קבע במדינה או בשטח המנוי בתוספת, רכש אזרחות או זכות לישיבת קבע במדינה או בשטח כאמור".

במקום סעיף קטן (ד) יבוא:

"(ד) (1) בהליכים המתנהלים לפני בינת המשפט לפי סעיף זה יתקיים הדיון בנוכחות האזרח שעניינו נדון, אלא אם כן נמסרה לו הזמנה לדיון בהתאם להוראות שקבע שר המשפטים - אנחנו מציעים באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת - הוא לא התייצב במועד שנקבע, ובית המשפט סבר שלא יהיה בקיום הדיון שלא בנוכחותו משום עיוות דין.
תומר רוזנר
זו בעצם הפשרה שהגענו אליה. הדברים ייקבעו בתקנות בהמשך.
גלעד קרן
על אף האמור בפסקה (1), רשאי בית המשפט, לבקשת שר הפנים, להורות שהדיון יתקיים שלא בנוכחות האזרח שעניינו נדון, אם לא ניתן לאתרו או למסור לו הזמנה כאמור בפסקה (1), ובלבד שבוצע תחליף המצאה – וכאן נציע, בעקבות הפשרה שמתגבשת כאן, לפי הוראות שקבע שר המשפטים, באישור הוועדה - לרבות מסירה לבן משפחה מקרבה ראשונה המתגורר בישראל ככל שישנו.
מרגנית לוי
בסדר. מקובל עלינו.
גלעד קרן
היה האזרח כאמור בפסקה (2) מחוץ לישראל, רשאי בית המשפט להורות, לבקשתו, על השתתפותו בדיון בפני בית המשפט באמצעות היוועדות חזותית שתקוים באחת מנציגויות ישראל בחוץ לארץ שבה ניתן לבצע היוועדות חזותית. לעניין זה יראו דיון שבו השתתף אדם באמצעות היוועדות חזותית כאמור, בדיון שנערך בנוכחותו. לעניין זה, "היוועדות חזותית" – תקשורת בין שני מוקדים המאפשרת העברת תמונה וקול בזמן אמת.

הורה בית המשפט לפי פסקה (2) כי הדיון בבקשה יתקיים שלא בנוכחות האזרח שעניינו נדון, ימנה עורך דין לפי חוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972, לשם ייצוג האינטרסים והזכויות של האזרח בהליך אלא אם סבר בית המשפט שלא יהיה באי מינוי עורך דין כאמור משום עיוות דין.

אין בהוראות פסקה זו כדי לגרוע מזכותו של אזרח שעניינו נדון למנות עורך דין שייצג אותו בדיון בבקשה.
אביטל שטרנברג
הניסוח כאן לא ברור. הרציונל היה אם אדם ממנה לעצמו עורך דין, זה עורך הדין שלו. אם הוא לא מינה, יוכל בית המשפט לשקול מינוי של עורך דין מהסיוע המשפטי. אנחנו מסכימים על העיקרון אבל הניסוח לא מבטא את זה בצורה בהירה מספיק, לטעמי.
תומר רוזנר
אני חושב שהניסוח מבטא את הסברים בצורה ברורה. כלומר, אם הוא מינה לו עורך דין בעצמו, לא יכפו עליו עוד עורך דין.
היו"ר דוד אמסלם
אגב, מה אומר היום החוק? בלי קשר.
אביטל שטרנברג
בנסיבות האלה אין זכאות סיוע משפטי במפורש.
היו"ר דוד אמסלם
למה? אלה עבירות קלות?
אביטל שטרנברג
לא.
תומר רוזנר
זה לא הליך פלילי.
אביטל שטרנברג
יש זכאות לסיוע משפטי בשאלות של אזרחות. במסגרת כל האיזונים שעשינו בהצעת החוק הזאת, חשבנו שנכון להגיד את זה במפורש שהוא יהיה זכאי לסיוע.
תומר רוזנר
ללא מבחן כלכלי.
אביטל שטרנברג
כן.
תמר זנדברג (מרצ)
בגלל שזה לא בפניו?
אביטל שטרנברג
כן. זה הפתרון המיטבי. זה לא הפתרון הטוב ביותר האפשרי אבל לפחות את זה.
תומר רוזנר
אני חושב שהניסוח הוא בסדר. אם צריך עוד להבהיר משהו, אנחנו נחשוב על זה אחר כך. לי הניסוח נראה בסדר גמור.
גלעד קרן
(ד1) הוגשה בקשה לפי סעיף קטן (ב)(2), לבטל את אזרחותו של אדם היושב דרך קבע מחוץ לישראל, רשאי בית המשפט להורות לבקשת שר הפנים כי לא יותר לאותו אדם להיכנס לישראל עד למתן הכרעה בבקשה לביטול אזרחותו, אם יש בכניסתו לישראל סכנה ממשית לביטחון המדינה או לשלום הציבור ואין דרך אחרת למנוע את הסכנה. הורה בית המשפט כאמור, יקיים את הדיון שלא בנוכחות האזרח ואולם אין בכך כדי לגרוע מזכותו של האזרח שעניינו נדון למנות עורך דין שייצג אותו בדיון בבקשה.
נעמה פלאי
אנחנו מבקשים להוסיף: ואין דרך אחרת למנוע את הסכנה בנסיבות העניין. אפשר יהיה לראות את המקרה הספציפי ולראות האם באמת אין דרך אחרת.
תומר רוזנר
זה ברור.
נעמה פלאי
לדרוש כל דרך אחרת אפשרית או לא אפשרית.
תומר רוזנר
זאת הכוונה. אני לא חושב שצריך להוסיף את זה. אני אסביר. אנחנו מדברים על חוק יסוד: כבוד האדם וחרותו. אזרח ישראלי זכאי להיכנס לישראל. זאת הנחת המוצא. כמובן שהזכות הזאת אינה זכות מוחלטת ואפשר להגביל אותה באמצעות סעיף 8 לחוק. כלומר, באמצעות פסקת ההגבלה.
היו"ר דוד אמסלם
מה הרעיון כאן.
תומר רוזנר
אותו בן אדם, לא ייתנו לו להיכנס גם אם הוא רוצה.
היו"ר דוד אמסלם
סביר להניח שהבן אדם הזה עבר עבירה ואנחנו רוצים שייכנס כדי להכניס אותו לבית סוהר.
תומר רוזנר
אני חושב שהאינטרס של המדינה הוא שהוא יבוא.
היו"ר דוד אמסלם
ודאי. אני רואה כאן הפוך. הבן אדם הרי בורח. אנחנו רוצים שהוא יבוא.
גלעד קרן
במיוחד שהוא מהווה סכנה ועשה משהו חמור.
היו"ר דוד אמסלם
אם הוא מסוכן, בוודאי שמקומו בבית סוהר. אנחנו רוצים שהוא יסתובב בעולם?
מיכל
צריך להבין שיש שהבחנה בראיות המינהליות - וזה הליך מינהלי - שמגיעות לבית המשפט שהן ראיות חסויות שחושפות מקורות מידע חסויים ומסווגים, לבין הליכים פליליים שלהם יש צורך בראיות קבילות.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להבין. אתם מתכוונים כרגע בחוק הזה לא לאפשר כניסה לארץ לבן אדם שהוא אזרח ישראלי כשאתם לא יכולים לסגור עליו בקטע הפלילי אלא אתם חושבים שהוא מסוכן ואין לכם ראיות? נשמע לכם סביר?
מיכל
אנחנו אומרים - - -
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, איך הוא הגיע לחוץ לארץ? ואם הוא בארץ, נוציא אותו?
מיכל
אם הוא בארץ, זה משהו אחר.
היו"ר דוד אמסלם
למה? מה ההבדל אם הוא בארץ או לא בארץ? ההבדל אם הוא בארץ או לא בארץ זה שאם הוא בחוץ לארץ, הוא לא רוצה לחזור. אם הוא בארץ, נוציא אותו כדי שהוא לא יחזור? לא הבנתי מה ההבדל.
מיכל
אני אסביר. למעשה אנחנו טוענים דבר שלעתים, בחלק מהמקרים, יכול להיות מידע על מישהו שיצא, ואני אתן דוגמה של אלה שיצאו לזרועות הלחימה בסוריה, והחזרה שלהם לארץ ברור שהיא מסוכנת כי אנחנו לא רוצים שיפיצו את האידיאולוגיה ויש סכנה שיקימו תשתיות טרור ותאי דאע"ש כאלה ואחרים.
תמר זנדברג (מרצ)
איך שהוא חוזר, נעצור אותו ונעמיד אותו לדין.
מיכל
ברגע שהוא יחזור, ברור שהוא ייעצר וייחקר. לעתים לא די בחקירה שלו כדי להעמיד אותו לדין פלילי.
היו"ר דוד אמסלם
אז מה אתם מציעים? נניח שבן אדם במדינת ישראל היום מטיף לתורת דאע"ש. נגיד הוא חזר מסוריה. הרי בסוף זה עניין של האידיאולוגיה של הבן אדם שאנחנו לא רוצים שיפיץ אותה במדינת ישראל לכאורה. זה כל הרעיון.
קריאה
אתם רוצים מעצר מינהלי?
היו"ר דוד אמסלם
לא קשור. אתם לא רוצים לתת לו להיכנס?
מיכל
הכלי למניעת מסוכנות עתידית הוא מעצר מינהלי שגם הוא תחום בזמן.
היו"ר דוד אמסלם
זה המבחן. הרי באופן מעשי אנחנו בעצם שוללים לו את זכות האזרחות הבסיסית. ברגע שהוא לא כאן, הוא לא אזרח כמעט חוץ מזה שהוא רשום. אנחנו לא מאפשרים לאזרח ישראלי להיכנס לישראל. למה? כי אנחנו טוענים לפי מה שאת אומרת. אין לנו מספיק ראיות כדי לעצור אותו ולהכניס אותו לבית סוהר. יש לנו בעיה שאתם אומרים שאנחנו לא אוהבים את מה שהוא עושה, אין לנו מספיק ראיות - - -
קריאה
יש לנו.
מיכל
יש מידע מודיעיני מבוסס. המבחן כאן הוא מבחן של סכנה ממשית.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, בסכנה ממשית אתם יכולים לעשות הכול. סכנה ממשית זה בן אדם מסוכן.
תומר רוזנר
תעצרו אותו. עדיף שהוא יהיה בבית מעצר ולא יסתובב חופשי בחוץ לארץ.
היו"ר דוד אמסלם
ואם הוא מסתובב בחוץ לארץ, הוא לא מסוכן?
מיכל
נעצור ונחקור אותו.
היו"ר דוד אמסלם
ממה הוא מסוכן? או שהוא מסוכן כי הוא עצמו מפגע או שהוא מסוכן באידיאולוגיה ובהסתה שלו. אם הוא מסוכן כי הוא מפגע, בוודאי עוצרים אותו ומכניסים אותו לבית סוהר כמו שעושים לגבי כל בן אדם. עדיף שיבוא לכאן כדי שנעצור אותו. אם הוא מסית, יותר גרוע, עדיף שהוא יהיה כאן כדי שנתפוס אותו ונעצור אותו ונשלוט עליו מאשר הוא יתחיל להסית בחוץ לארץ. לא הבנתי את הרעיון.
מיכל
אני אגיד. ההליכים המשפטיים הם יותר מורכבים. כשיש לנו מידע מודיעיני, כמובן שנעצור את האנשים האלה ונחקור אותם וננסה למצות ראשית את ההליך הפלילי. אין כל ספק בזה. זה מוסכם. אנחנו לא חושפים את המודיעין שלנו והמקורות לטובת ההליך הפלילי. אני אגיד את זה אחרת, אנחנו - - -
היו"ר דוד אמסלם
מה זה ההליך הפלילי? זה אירוע ביטחוני.
מיכל
כאשר אנחנו מעמידים לדין פלילי, אתה מגיע לבית משפט עם ראיות קבילות, עם ראיות גלויות וקבילות. לכן המידע המודיעיני שאנחנו התבססנו עליו בבקשה הזאת הוא מחוץ למשחק הפלילי והוא במשחק המינהלי ולכן לעתים יש הבחנה.
היו"ר דוד אמסלם
יש לכם סנקציה מינהלית. תעצרו אותו במעצר מינהלי.
קריאה
השאלה אם זה לא יותר פוגעני.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי שלא.
תומר רוזנר
ודאי שלא.
היו"ר דוד אמסלם
להפך.
מיכל
למעצר מינהלי יש את המגבלות שלו.
היו"ר דוד אמסלם
מה אתם מציעים? אתם מציעים דבר שלדעתי הוא הזוי. אתם אומרים שיש אנשים שהם אזרחי ישראל שאתם לא רוצים שהם יגיעו למדינה כי אתם לא יכולים לטפל בהם כאן. תבינו מה אתם אומרים. להפך, אני טוען שבן אדם כזה, גם באופן אופרטיבי, אני מעדיף שהוא יהיה כאן. תמיד הייתי אומר לבן שלי שכל המסיבות אצלנו בבית. אמיתי. אני רוצה לראות הכול.
מיכל
גם אם הוא מסתובב במדינה?
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי. לשם כך יש לנו את כוחות הביטחון.
תמר זנדברג (מרצ)
פעם הראשונה שהוא יתחיל להפיץ אידיאולוגיה, תעצרו אותו. איך אתם מוגבלים? הרי גם לבת משפט אפשר למסור ראיות חסויות ולא במעמד הצדדים.
מיכל
בהליך הפלילי את לא יכולה.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו מדברים על עבירות ביטחוניות. היום בהסתה אתה לא חייב לשבת במדינת ישראל. אני חושב שרוב המסיתים נגד מדינת ישראל, לא יושבים כאן. עדיף שהם ישבו כאן, להשתלט עליהם. נקרא להם לחקירה, נבדוק, נעקוב אחריהם. אנחנו מעדיפים שאויבי ישראל יישארו בחוץ ויסיתו נגדנו מבחוץ? להפך. תבוא לכאן ונטפל בך כאן. זה נשמע לי קודם כל בצד הפרקטי יותר נכון. תביא את הבן אדם, אתה כאן, יודע מה קורה אתו, אתה יכול לשלוט עליו ולראות מה קורה אתו ולעקוב אחריו.

זה עסק שלכם ואני לא נכנס לזה אבל הבקשה שלהם היא בקשה שלדעתי היא חריגה באופן קיצוני. אם הבן אדם מסוכן, תעצרו אותו מעצר מינהלי. יש סנקציות כאלה בכל מדינה. אין בעיה. אם הוא מסוכן, תעצרו אותו. דרך אגב, מה זה יעזור לכם אם הוא יישאר שם? הוא לא ימשיך להסית? הוא לא ייתן הנחיות דרך האינטרנט?
מיכל
הפעילות היא אחרת. להיות כאן ולהפעיל, הפעילות היא אחרת.
היו"ר דוד אמסלם
תחשבו על זה.
תמר זנדברג (מרצ)
נראה לי שבמקום לעשות את העבודה כאן, אתם רוצים להגיד שנמנע כניסה מאזרח ישראלי.
נעמה פלאי
לכן הוספנו את התוספת של אין דרך אחרת למנוע את הסכנה בנסיבות האלה. אנחנו לא צופים שאלה יהיו המקרים. זה מקרה חריג הנושא הזה. בגלל שאי אפשר לצפות את כל התרחישים ואת כל האפשרויות, זה כן נכון להשאיר את האפשרות הזאת בגלל הסיבות בהן לפעמים המעצר לא יכול להיות ארוך מדי או אין ראיות גלויות ולכן צריך להשאיר כאן אפשרות כזאת שבאמת אנחנו כולנו מבינים שהיא חריגה.
היו"ר דוד אמסלם
אני אגיד לכם מה קורה כאן. אני אסביר לכם. תקראי את הסעיף. אתם אומרים שהוגשה בקשה לפי סףעיף קטן (ב)(2), שאני מניח שמדובר בהפרת אמונים.
תומר רוזנר
זאת הפרת אמונים.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו לא מדברים על הפרת אמונים בזה שהוא בעצם לא שילם מס הכנסה או שהוא לא דיווח שהוא בניגוד עניינים. אנחנו מדברים על מעשה טרור שפוגע במדינת ישראל. זאת הסיטואציה. אנחנו רוצים לשלול לו את האזרחות. הרי זה סעיף האזרחות. אנחנו רוצים לבטל את האזרחות שלו ואנחנו אומרים שרשאי בית המשפט להורות, ועד שאנחנו שוללים לו את האזרחות – אני מבין לשלול לו שלא בפניו. למה? אנחנו רוצים שלא יגיע בכלל. קודם כל, מי ששוללים לו אזרחות במדינת ישראל, זה צריך להיות בן אדם עם ראיות. אתה לא יכול לשלול אזרחות לבן אדם בלי שיש לך ראיות. אתה רוצה לשלול לו את האזרחות.
מיכל
אלה ראיות מינהליות.
היו"ר דוד אמסלם
אתה בא לבית המשפט ואתה אומר שזה מרגל. אתה חייב להסביר לו איפה, איך, מה. זה לא שאני מרגיש ומישהו סיפר לי. זאת סנקציה הכי חריפה.
נעמה פלאי
אתה מציג ראיות מינהליות.
היו"ר דוד אמסלם
לא משנה. אתה בא מהזווית הזאת. אתה בא משלילת האזרחות ואתה רוצה לבוא ולשלול אזרחות לאזרח. לדעתי זו הסנקציה הכי חריפה חוץ מהוצאה להורג. כמעט. כי אזרח שהוא ללא אזרחות, זה דרמטי. אין לו אזרחות של אף מדינה והוא מתחיל להסתובב בעולם. אני לא יודע מי מקבל אותו.
אביטל שטרנברג
יש הוראה בחוק למצב כזה.
היו"ר דוד אמסלם
בואי נעזוב את עכשיו. אני אומר שזו סנקציה אולי הכי חריפה שאני מכיר, חוץ מהוצאה להורג כמו שאמרתי.
תומר רוזנר
או מאסר עולם.
היו"ר דוד אמסלם
אפילו מאסר עולם. הוא אזרח כאן ופעם הוא משתחרר ומסתובב כאן. כאן אנחנו רוצים לשלול לו את האזרחות. מה אנחנו אומרים כאן בסעיף הזה? אין בעיה, רק שלא יבוא לארץ. אם הוא כאן, אנחנו חייבים לטפל בו כאן, אבל אם הוא בחוץ לארץ, אנחנו רוצים לשלול לו את האזרחות שהוא לא יבוא. קודם כל, זה נשמע משהו הזוי. אנחנו רוצים לשלול לבן אדם אזרחות בבית משפט ושהבן אדם לא בא לבית המשפט להגיד אולי הוא לא אשם? מצד אחד נעצור אותו בחוץ לארץ ונגיד לו, שמע, אתה לא בא, ננהל נגדו הליך משפטי במקביל במדינת ישראל כי הרי אנחנו צריכים לנהל נגדו הליך משפטי כדי לשלול לו את האזרחות. משהו כאן לא מסתדר לי.
נעמה פלאי
אנחנו צריכים לזכור שיש כאן את האיזונים האחרים שהחוק מציע וזה מינוי עורך דין.
היו"ר דוד אמסלם
עזבי. לא. את לוקחת אותי למקום לא רלוונטי.
נעמה פלאי
אנחנו לא מדברים על ברירת מחדל.
היו"ר דוד אמסלם
אני מדבר על זה. אני אומר שיש בן אדם שמדינת ישראל רוצה לשלול את אזרחותו. על זה מדובר. הבן אדם הזה לא נמצא בארץ. כדי לשלול את האזרחות שלו, יש פרוצדורה רצינית מאוד. זה יועץ משפטי, זאת ועדה מייעצת, זה שר הפנים ובית המשפט. אנחנו אומרים לבן אדם שהוא לא יבוא לבית המשפט.
תומר רוזנר
גם אם הוא רוצה.
היו"ר דוד אמסלם
גם אם הוא רוצה. לא מאפשרים לו כי הוא מסוכן מדי. אומרים לו תישאר שם ואנחנו ננהל את המשפט נגדך כאן. נשמע לכם הגיוני שיש הליך כזה?
נעמה פלאי
במצבי קיצון שמוצגים כאן.
היו"ר דוד אמסלם
אם זה מצב קיצון, מביאים את הבן אדם עם אזיקים לבית סוהר. אם הוא כל כך מסוכן, איך שהוא נוחת כאן ישר לבית הסוהר. על מה אנחנו מדברים כאן? באמת.
נעמה פלאי
העניין הוא משך ההליכים.
היו"ר דוד אמסלם
אני אומר שיכול להיות מצב שאנחנו רוצים בעצם להרחיק אנשים כדי שיישארו שם ולא יבואו לכאן. אנחנו כאילו מנהלים נגדם איזשהו הליך שלוקח שלושים שנים ושיישארו שם.
נעמה פלאי
לא. ממש לא. קודם כל, צריך לזכור שזאת בקשה - - -
היו"ר דוד אמסלם
מרחיקים אותו מהכיתה בלי עונש. בלי כרטיס צהוב. אל תבוא.
נעמה פלאי
צריך לזכור שזאת בקשה שמוגשת לבית המשפט. זאת אומרת, בית המשפט צריך לאשר את זה שההליך יהיה בהיעדרו אפילו אם הוא רוצה להגיע. על זה אנחנו מדברים.
היו"ר דוד אמסלם
יש לי רעיון. בואו תעזבו את כל הסיפור הזה. יבוא לבית המשפט ובית המשפט יחליט. למה אנחנו צריכים חוק? לבית המשפט יש סמכות להחליט. בית המשפט מחליט מה שהוא רוצה.
נעמה פלאי
אנחנו מדברים על מצב שהוא להבנת כולנו מצב קיצון. הוא לא איזשהו דבר שבשגרה. יש כאן מצב שבו נכון, ברגע שהוא ינחת בנתב"ג, ייקחו אותו כנראה לחקירה, יבדקו אותו וישימו אותו במעצר. השאלה היא הימשכות ההליכים כי יכול להיות מצב כמו שהציגה מיכל שבו לעניין מעצר מינהלי יש קושי במשך המעצר, לעניין הליך פלילי יש - - -
תומר רוזנר
מה את עושה אם הוא נמצא בארץ? אם הוא בארץ, אותו מסית.
היו"ר דוד אמסלם
אם הוא בארץ, את אומרת שיש לנו בעיה?
נעמה פלאי
נכון, יש לנו בעיה.
היו"ר דוד אמסלם
נשמע לך סביר שאזרח ישראלי, אנחנו משאירים אותו בחוץ לארץ באיזו מדינה ואני לא יודע איפה הוא? דרך אגב, יכול להיות שאותה מדינה גם תרצה לזרוק אותו. אין לו אשרה, אין לו כלום.
תומר רוזנר
הוא מסית.
היו"ר דוד אמסלם
הוא הרי מסית. דרך אגב, אם הוא בן אדם מסוכן כאן, סביר להניח שהוא מסוכן גם במדינות נורמליות. משהו כאן לא מסתדר לי בלוגיקה, בחשיבה. להפך, אני כל הזמן חושב הפוך. אני חושב שמדינת ישראל צריכה להביא את עזמי בשארה בכוח למדינת ישראל, סתם כדוגמה, ולשפוט אותו כאן. כמו שעשו עם וענונו. יש את האמצעים להביא אותו. אזרח ישראלי שפשע נגד המדינה, אנחנו צריכים להביא אותו לכאן בכוח, לשפוט אותו ולהכניס אותו לבית סוהר. יש לנו את האינטרס שלנו. נביא אותו לכאן ונכניס אותו כאן לבית סוהר. מה אנחנו אומרים כאן? לא, תישאר שם. אני חושב, דרך אגב, שהוא ימשיך לפגוע במדינה יותר. הרי אנחנו מדברים על הסתה, אנחנו מדברים על התארגנות והיום זאת לא שאלה גיאוגרפית שכבר כמעט לא קיימת. אני אומר, תביאו אותו לכאן קודם כל, שים עליו את האזיקים, שים אותו תחת המשקפיים שלך ושים אותו בבית סוהר. תביא אותו מהר לבית המשפט ותגמור את העניין. יש לך את כל הכלים. אני לא מצליח להבין אפילו באופן אופרטיבי למה זה נכון. אני לא מדבר כרגע על כך שזה אבסורד משפטי. תנהל נגדו עכשיו הליך בבית משפט, תבוא לבית המשפט, ירצה לשלול לו את האזרחות – אנחנו מדברים על חוק האזרחות. תבוא לבית המשפט ותגיד שאתה רוצה לשלול לו את האזרחות, ואיפה הוא יהיה?

הוא יגיד שהוא רוצה לבוא לכאן כדי להגן על עצמי. זה דבר בסיסי. הוא רוצה להגן על עצמו. הוא יגיד שיביאו אותו עם אזיקים, שיביאו אותו איך שרוצים, עשרים שוטרים, אבל הוא רוצה לדבר עם השופט. אנחנו אומרים לו, לא, אתה לא מדבר עם השופט. וידאו קונפרנס. לא, אתה לא תדבר אתו. זה נשמע הגיוני? אנחנו מדינה דמוקרטית.
נעמה פלאי
אנחנו מדברים על סכנה ממשית.
היו"ר דוד אמסלם
סכנה ממשית, זה רק מי שיש לו חגורת נפץ והוא יושב בבית סוהר. הוא נכנס ישר ולא שואלים אותו בכלל. רוב האנשים המסוכנים במדינת ישראל מסתובבים כאן במדינה. אנחנו לא נטפל בהם? מה זה הסכנה הממשית? הוא מטיס את המטוס ועכשיו הולך להתפוצץ אתו בכנסת? לא הבנתי.
מיכל
אם מישהו יקים לנו כאן תשתיות דאע"ש.
היו"ר דוד אמסלם
תתמודדו אתו. אזרח ישראלי, וזה מה שמפריע לי, יש במדינת ישראל אזרחים ישראלים שעוברים על החוק בכל מיני סקאלות ובכל מיני נושאים. התפקיד של המדינה הוא להתמודד אתם ולטפל בהם. תארי לך שכל עבריין שהיה כאן היינו שולחים אותו לחוץ לארץ.
מיכל
הסעיף הזה הוא סעיף מחריג. הוא לא הכלל.
היו"ר דוד אמסלם
תני לי דוגמה. אני לא מצליח להבין מה זה נותן לכם.
מיכל
זה אומר שאם אין לי שום דרך - - -
היו"ר דוד אמסלם
יש לך את כל הדרכים.
מיכל
לשים את אותו אדם במעצר ממושך, וההליך בעניינו עדיין לא הסתיים - - -
היו"ר דוד אמסלם
מה זה ההלך בעניינו? מרגנית, תקשיבי, לדעתי אתם ערבבתם את הסיפור בין הסוגיות הביטחוניות לבין שלילת האזרחות. אלה שני דברים שונים. אנחנו מדברים כאן על חוק האזרחות. אם יש לכם מחבל או מרגל בעייתי, לא קשור אלינו. תתמודדו אתו. עזבו אותנו. אנחנו כאן מדברים על שלילת אזרחות לאזרח ישראלי. על זה אנחנו מדברים עכשיו. אני חשבתי וההיגיון שלי אומר שקודם כל נביא אותו לבית משפט. אם הוא מסוכן, תמצאו את הדרך להביא אותו. אתם יודעים לטפל באנשים מסוכנים. תארי לך שכל עבריין, כל רוצח – רוצח הוא בן אדם מסוכן – היינו אומרים שקודם כל נשאיר אותו בחוץ לארץ וננהל אתו כאן דיון ואחרי המשפט נחליט אם הוא בא או לא. הייתי חושב שהמדינה הזויה.
מיכל
הסעיף הזה לא אומר קודם כל.
היו"ר דוד אמסלם
הסיטואציה כאן אומרת שמדובר כאן בבן אדם שהוא מסוכן לביטחון מדינת ישראל. דרך אגב, אם הוא מסוכן, אמרתי, יש שני סוגי סכנות. אם הבן אדם שם עליו חגורת נפץ, זאת סכנה מידית שמטופלת באופן מידי. אני לא צריך להגיד לכם איך. כל מדינה בעולם יודעת איך לעשות את זה. יש אנשים יותר מתוחכמים שהם פועלים בקטע האידיאולוגי ואתם צריך להתמודד קצת יותר בשכל. רוב אויבי ישראל לא נמצאים כאן, אנשים שלדעתי פוגעים במדינת ישראל באופן קיצוני לדעתי לא יושבים דווקא כאן. היום לא צריך לשבת כאן באיזשהו מקום במרכז הארץ ולהתחיל להפיץ את כל השנאה שלך למדינת ישראל ואפילו לתת הנחיות לפיגועים. רוב ההנחיות לפיגועים במדינת ישראל לדעתי יכולים לבוא מחוץ לארץ. אז להפך, האינטרס שלך הוא להביא אותו. הכול כאן הפוך. זאת שאלה אופרטיבית שלכם. אנחנו מדברים כרגע על חוק האזרחות. אני מדבר על שר הפנים ולא על שר הביטחון. אני לא מדבר על ראש הממשלה. אני לא מדבר על כל מוסדות הביטחון. שר הפנים אמון על שלילת אזרחות מאזרח בגלל שהוא פגע בהפרת אמונים למדינת ישראל ואנחנו אומרים לו, שמע, תשאיר אותו שם. משהו לא מסתדר לי.
תומר רוזנר
לכן אנחנו הצענו לכתחילה לבטל את הסעיף הזה כולו.
היו"ר דוד אמסלם
גם אני חושב.
תומר רוזנר
כי מבחינתנו הוא לא מתאים אבל הפשרה אליה הגענו היא כפשרה משפטית שאין דרך אחרת למנוע את הסכנה. ההחלטה היא בידכם כמובן, אם אתם מבקשים להשמיט את הסעיף כולו.
גלעד קרן
דרך אגב, עולה השאלה בהמשך למה שאמרת מה קורה עם אדם שמהווה סכנה חמורה ומידית אבל אין לגביו הליך של ביטול אזרחות. אין בקשה למנוע את הכניסה שלו לארץ. אותו בן אדם, אותה סכנה ואין הליך כדי למנוע את הכניסה שלו.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, לכמה אנשים כאלה ביקשתם לבטל אזרחות?
מיכל
אמרתי, מעט יותר מעשר בקשות. אין לי מספר מדויק.
היו"ר דוד אמסלם
מאז קום המדינה ועד היום עשר בקשות?
מיכל
לא. אלה שעומדות עכשיו על הפרק. כאלה שייכנסו לסעיף הזה. כאלה שיצאו לזירות הלחימה והצטרפו לארגוני ג'יהד עולמי.
תומר רוזנר
אני אשאל אותך את השאלה הבאה. ונניח ששר הפנים עכשיו הוא שר פנים מאוד קיצוני והוא אומר שהוא ברמה העקרונית האידיאולוגית לא שולל אזרחויות של אנשים, לא רוצה לשלול אזרחויות, ואלה רוצים עכשיו לחזור. מה תעשו אתם?
מיכל
נבדוק.
היו"ר דוד אמסלם
לא תטפלו בהם?
תומר רוזנר
מה זה קשור לשלילת האזרחות?
מיכל
אין לנו תשתית חוקית. אנחנו לא יכולים לפעול מעל לחוק.
היו"ר דוד אמסלם
באופן אופרטיבי מה תעשו? אתם הרי צריכים עכשיו לטפל בהם.
מיכל
אנחנו נעשה הערכת מצב לגבי כל אחד. שוב, כאן אנחנו מקימים תשתית או מבקשים לבסס תשתית נורמטיבית למסוכנות.
תומר רוזנר
מה זה קשור לשאלת האזרחות?
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה לשאול שאלה יותר עמוקה. אני אתחבר למה שאת אומרת. אנחנו השארנו אותו בחוץ לארץ נניח ועכשיו אנחנו מנהלים את הדיון לגביו. סביר להניח שבית המשפט לא ישלול לו כי אין ראיות. ואז מה נעשה?
מיכל
יש שני סוגים של ראיות.
היו"ר דוד אמסלם
נגיד לו עכשיו תחזור?
מיכל
לא. זה מה שדיברנו קודם. יש שני סוגים של ראיות. יש ראיות מודיעיניות שהן ראיות שהתקבלו בדרכים חשאיות על ידי מקורות מידע מסווגים. זה המידע שמובא בפני בית המשפט. גם מי שרוצים לשלול את אזרחותו, הוא לא חשוף לראיות האלה. הוא חשוף לפרפראזה, לתמצית המידע. הוא יודע על מה מדובר אבל הוא לא רואה את כל חוות הדעת.
היו"ר דוד אמסלם
השופט רואה?
תומר רוזנר
כן.
מיכל
השופט רואה. זה הליך מינהלי. בהליך פלילי אנחנו מדברים על ראיות אחרות לגמרי. בהליך הפלילי הוא לא רואה את הראיות שאנחנו מביאים לבית המשפט בהליך המינהלי.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתי. אני רוצה להבין משהו. אנחנו מדברים על שלילת אזרחות. שלילת האזרחות היא על בסיס של הפרת אמונים. כשאנחנו מדברים על הפרת אמונים לפי מה שאני מבין, זה בעיקר עבירות ביטחוניות נגד מדינת ישראל. מדובר בעיקר על נושא מודיעיני חסוי בחלקו. אנחנו מדברים על הנושא הזה.
תומר רוזנר
לא. אני אסביר.
היו"ר דוד אמסלם
נניח שאנחנו רוצים לשלול לבחור הזה, אז השארנו אותו שם ואנחנו רוצים לשלול לו את האזרחות. באים לבית המשפט. הוא שם. השופט אומר, תגידו לי על מה מדובר. אתם תראו לו.
תומר רוזנר
אבל לא לאזרח.
היו"ר דוד אמסלם
אני מדבר כרגע על השופט. אני מדבר על ההליך. השופט יראה את זה ויגיד, שמע, יכול להיות שכן ויכול להיות שלא. הוא יחליט. אז מה יקרה? אם השופט יחליט שכן, אנחנו שוללים לו. אנחנו אומרים לו, תבוא. זה אומר בסופו של עניין שבכל מקרה אלה אותן ראיות ממילא שבאות לגבי שלילת האזרחות. ברגע שבעצם הוא יבוא הוא לא יבוא, אם הוא לא יבוא – אני מניח שזאת בעיה שלכם מה אתם עושים אתו. אם הוא מגיע לארץ, אני מניח שיטפלו בו בכלים שאתם מטפלים בבן אדם שמגיע לארץ ופוגע בביטחון המדינה.
מיכל
בכלים שנתונים לנו היום.
היו"ר דוד אמסלם
לכן אני לא מצליח להבין מה כל הרבותה הזאת שאתם אומרים לו, שמע, בינתיים תישאר שם. הרי ממילא אם אין ראיות נגדו, גם במישור הפרוצדורלי, אתה יודע לעצור בן אדם בנושאים ביטחוניים שהמבחן הוא לא רק המבחן הפלילי. בהגדרה מדובר בבעיות ביטחוניות. אני לא מצליח להבין את כל הסיפור הזה. מעבר לזה שאתה אומר שיש לי איזה אחד נודניק שעושה לי כאב ראש, יישאר שם.
תומר רוזנר
לכן אנחנו נציע לבטל את זה.
היו"ר דוד אמסלם
מה שתחליטו.
גלעד קרן
(ד2) הודיע שר הפנים לבית המשפט כי הוא שוקל להגיש בקשה לפי סעיף קטן (ב)(2) לביטול אזרחותו של אדם היושב דרך קבע מחוץ לישראל ויש בכניסתו לישראל סכנה ממשית לביטחון המדינה או לשלום הציבור, רשאי בית המשפט , לבקשת שר הפנים, להורות כי לא יותר לאותו אדם להיכנס לישראל עד להגשת הבקשה לביטול האזרחות אם אין דרך אחרת למנוע את הסכנה ובלבד שהבקשה לביטול האזרחות תוגש בתוך שלושים ימים ממועד מסירת הודעת שר הפנים כאמור. בית המשפט רשאי לבקשת שר הפנים להאריך את המועד האמור.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זאת אומרת שהוא יגיש בקשה ויאסור עליו להיכנס?
גלעד קרן
כן.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ואז איך מקיימים דיון?
תומר רוזנר
זה אותו דיון שדיברנו עליו עכשיו. זה בעצם המשך של אותו עניין.
גלעד קרן
(ד3) (1) ביטל בית המשפט את אזרחותו של אדם שלא בנוכחותו ושלא בנוכחות עורך דין שהאדם מינה לייצג אותו, כאמור בסעיפים קטנים (ד)(1) או (2) או (ד1), רשאי האזרח שאזרחותו בוטלה (להלן – המבקש) לבקש את ביטול החלטת בית המשפט בתוך 45 ימים מיום שנודע לו על החלטת בית המשפט (להלן – בקשה לביטול).

(2) בית המשפט רשאי לדחות על הסף בקשה לביטול, על פי הבקשה בלבד או לאחר שקיבל תגובה משר הפנים, אם ראה כי בנסיבות העניין היה שיהוי בהגשתה.

(3) הדיון בבקשה לביטול שלא נדחתה על הסף, יתקיים במעמד הצדדים, ואולם אם לא ניתן להתיר את כניסתו של המבקש לישראל בשל סכנה ממשית לביטחון המדינה או לשלום הציבור, תידון הבקשה שלא בנוכחות המבקש ורשאי המבקש למנות עורך דין שייצג אותו בדיון בבקשה.
תומר רוזנר
כאן יש את אותה הערה עליה דיברנו קודם אבל בנוסף לכך אם תישאר האפשרות הזאת של דיון שלא להתיר כניסתו, כמובן שהמתכונת כאן והניסוח צריכים להיות באותה מתכונת וניסוח עליהם דיברנו קודם. כלומר, שבית המשפט מחליט שלא ניתן להתיר את כניסתו לבקשת שר הפנים ושאין אפשרות אחרת למנוע את הסכנה.
אביטל שטרנברג
ניתן למנות עורך דין מהסיוע, אם זה לא היה ברור.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הוא יכול להיכנס לסיוע ולבדוק אם הוא זכאי למינוי?
אביטל שטרנברג
אנחנו מדברים על סיטואציה בה הוא לא נמצא, לא אותר ואז יהיה לו עורך דין מהסיוע.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל לסיוע יש מבחנים.
תומר רוזנר
זה יהיה בלי מבחנים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אולי יבוא עם מזוודה ויגיד שהוא לא צריך סיוע משפטי.
גלעד קרן
כאן זה מקרה שהוא כן נמצא.
היו"ר דוד אמסלם
אין כאן מבחן. הוא מקבל עורך דין באוטומט.
תומר רוזנר
אין מבחני הכנסה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כתוב שהוא רשאי.
תומר רוזנר
אנחנו אומרים שהוא ימנה.
היו"ר דוד אמסלם
הוא יכול למנות לעצמו עורך דין. זה תמיד. אבל באופן בסיסי, לסנקציה כזאת צריך לתת לו עורך דין.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה לא כתוב.
אביטל שטרנברג
זה כתוב בחלק הקודם. אמרתי שצריכה להיות תמונת ראי באיזשהו אופן גם בנקודת הזמן הזו.
תומר רוזנר
כאן הוא מבקש לקבל החלטה. הוא נמצא. זה לא שהוא לא נמצא.
גלעד קרן
הוא יכול למנות לעצמו.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה הליך בהיעדרו.
תומר רוזנר
אתם לא אומרים למנות לו עורך דין.
גלעד קרן
נכון. רק במקרה שהוא לא ממצא בכלל, אז אפשר למנות לו עורך דין, כשהוא כביכול מחוץ לתמונה בכלל.
תומר רוזנר
לפי ההצעה שלכם, אביטל, במקרה של (ד1). אני רוצה להבין את עמדתך. לגבי אדם שלא ניתנה לו כניסה לישראל מטעמים של ביטחון המדינה לצורך העניין, בהנחה שהסעיף הזה יישאר, את מבקשת שימנו לו עורך דין?
אביטל שטרנברג
אני מבקשת לשקול את האפשרות הזאת. שוב, אני חושבת שאם האפשרות הזאת נשארת על הפרק, ואני מבינה שאתם דנים בה כעת, אני חושבת שכדאי יהיה לשקול את האפשרות שיהיה סיוע משפטי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב ראש, אם אנחנו מדברים על כך שהבקשה תידון שלא בנוכחות המבקש, אז בית המשפט ימנה לו עורך דין.
תומר רוזנר
זה מה שמוצע.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא. אני מדבר על (3).
היו"ר דוד אמסלם
דיון בבקשה לביטול שלא נדחתה על הסף, יתקיים במעמד הצדדים וכולי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הוא מבקש למנות עורך דין לעצמו.
היו"ר דוד אמסלם
נכון. אני מקבל את מה שאתה אומר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
חייב שהמדינה תמנה לו עורך דין.
היו"ר דוד אמסלם
יש מצב שהבן אדם לא רוצה להגיע.
תומר רוזנר
זה משהו אחר.
היו"ר דוד אמסלם
אם הבן אדם מתחמק, בוודאי שאנחנו לא ניתן לו עורך דין.
תומר רוזנר
ממה הוא מתחמק?
היו"ר דוד אמסלם
לא רוצה לבוא.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל אתה אסרת עליו.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו רוצים לבטל את הסיפור של האיסור. זה הסעיף הקודם.
תומר רוזנר
נדון כאן קודם הסעיף שמלכתחילה אפשר לאסור עליו להיכנס מטעמים של ביטחון המדינה. אמר יושב ראש הוועדה שהוא לא רואה בזה הגיון והוא מציע לבטל את הדבר הזה. זה בהמשך של אותו עניין.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי שאם בסוף זה יישאר, בוודאי שצריך למנות לו עורך דין.
גלעד קרן
בסעיף קטן (ה), בכל מקום, במקום "המדינה או ביחסי החוץ שלה" יבוא "המדינה, ביחסי החוץ שלה או בעניין ציבורי חשוב".
תומר רוזנר
אני אסביר. כאן מדובר באפשרות לקבל ראיות חסויות על ידי בית המשפט. כפי שנאמר כאן קודם, ההליך שבפנינו הוא הליך מינהלי ולא הליך פלילי. להבדיל מהליך פלילי, יש מצב שבו – זה בחוק הקיים כבר, זה לא משהו חדש – בית המשפט יכול לקבל במעמד צד אחד או במעמד שני הצדדים ראיות חסויות שהוא לא היה מקבל אותן בהליך פלילי. למשל אם יש מקור מודיעיני שהמדינה לא רוצה לחשוף את זהותו, היא יכולה להציג את הדברים בפני בית המשפט.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל צריך תעודת חיסיון.
תומר רוזנר
זה קיים בחוק.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מדובר כאן בתעודת חיסיון לפי החוק הקיים?
תומר רוזנר
לא. לא מדובר בתעודת חיסיון אלא בהצגת ראיות חסויות לבית המשפט.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בלי תעודת חיסיון?
תומר רוזנר
אם מדובר בראיות מינהליות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
חייב להיות.
תומר רוזנר
שוב אני מסביר. אם מדובר כאן בראיות חסויות שהמדינה מבקשת להציג לבית המשפט, אם בית המשפט מתיר לה זאת, היא יכולה להציג אותן בפניו שלא בנוכחות האזרח או עורך דינו. זה כבר קיים בחוק. מה שמבקשת כאן הממשלה זה להוסיף מצבים של עניין ציבורי חשוב שמטעמו אי אפשר לבקש את הצגת הראיות החסויות ולא רק ביטחון המדינה או יחסי החוץ.
היו"ר דוד אמסלם
אני מרגיש שאנחנו חוזרים על עצמנו בנושא של ראיות חסויות. אני מניח שלמדינה יש את המתווה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני מבקש להסתייג כאן. אנחנו מבקשים שתוגש תעודת חיסיון על פי חוק.
תומר רוזנר
נרשם.
גלעד קרן
אחרי סעיף קטן (ו), יבוא (ו1).

"(ו1) על אף האמור בכל דין, בית המשפט הדן בביטול אזרחותו של אדם יהיה מוסמך לדון בהוראת שר הפנים לעניין אותו אדם שניתנה לפי סעיף קטן (ב2) וסעיף 11א(א)".

את פסקה (4) שהוצעה בהצעת הממשלה אנחנו מציעים למחוק. זאת בעצם ההצעה שמבטלת את הוועדה המייעצת לעניין זה.

תיקון סעיף 11א

בסעיף 11א(א) לחוק העיקרי, במקום "כפי שיורה בית המשפט" יבוא "כפי שיורה שר הפנים".

תיקון חוק הסיוע המשפטי

בחוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972, בתוספת, בסופה יבוא:

"9. לאזרח שהוגשה בקשה לביטול אזרחותו לפי סעיף 11(ב)(2) לחוק האזרחות, התשי"ב-1952, ובית המשפט קבע כי הדיון שלא בנוכחותו כאמור בסעיף 11(ד)(4) לאותו חוק, בכל הנוגע לייצוג בעניין בקשה לביטול אזרחות כאמור, וסעיפים 3 ו -4 לא יחולו".

תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים

בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000, בתוספת הראשונה, בפרט 12(2), במקום "סעיף 7" יבוא "סעיפים 7 ו-11(א)".
תומר רוזנר
אני אסביר את התיקון האחרון. מעבירים את הביקורת השיפוטית על החלטות של שר הפנים לשלול אזרחות שהוגשה במרמה, אני קורא לזה כך, בשלוש השנים הראשונות להתאזרחות של אדם. הביקורת השיפוטית תעבור לבית המשפט לעניינים מינהליים במקום בית המשפט הגבוה לצדק.
היו"ר דוד אמסלם
שזה בעצם בית המשפט המחוזי.
תומר רוזנר
כן.
מרגנית לוי
זה בית המשפט שדן בבקשה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בסעיף 9, תיקון חוק הסיוע המשפטי, הוא כאילו יהיה זכאי לסיוע משפטי?
תומר רוזנר
נכון. ללא מבחני הכנסה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני מבקש שאם כבר נקבע שבית המשפט קבע שהדיון ייערך שלא בנוכחותו, שבית המשפט יהיה חייב למנות לו עורך דין.
תומר רוזנר
אתה מבקש את זה אם אסרו עליו לבוא.
ענת ברקו (הליכוד)
כמו עזמי בשארה.
תומר רוזנר
אם תחליטו שזה נשאר.
תמר זנדברג (מרצ)
ועוד כעשרה דאע"ש.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני מבקש להגיש כאן הסתייגות. חייב למנות לו עורך דין.
תומר רוזנר
בכל מקרה שהדיון לא בנוכחותו.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כן.
היו"ר דוד אמסלם
יש לכם התנגדות?
מרגנית לוי
לא. אנחנו הסכמנו לזה.
היו"ר דוד אמסלם
אני חושב שהוא צודק.
מרגנית לוי
לעניין הוועדה המייעצת.
גלעד קרן
זה מה שמחוק בפסקה (4) בעמוד 4 למעלה .
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
סעיף קטן (ח)?
גלעד קרן
כן.
תומר רוזנר
הממשלה מבקשת לבטל את הוועדה המייעצת.
גלעד קרן
שלא יהיה צורך בוועדה המייעצת לעניין זה.
מרגנית לוי
הוועדה המייעצת הוקמה כדי לייעץ לשר הפנים בבקשות לעניין ביטול אזרחות. אנחנו סבורים שבעניין שמנוהל בבית המשפט ועובר את אישורו של היועץ המשפטי לממשלה, לא דרוש עוד הליך של ועדה ולהשאיר את הוועדה רק לעניין של פרטים כוזבים. זאת המשמעות של הסעיף.
היו"ר דוד אמסלם
את אומרת שהוועדה תהיה רק לנושא של הפרטים הכוזבים ולא לנושאים הביטחוניים.
תומר רוזנר
אין שימוע.
נעמה פלאי
בעניינים הביטחוניים יש את היועץ המשפטי לממשלה ואת בית המשפט.
היו"ר דוד אמסלם
למה זה מפריע לכם?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מודיעים לבן אדם לפני שהולכים לבית המשפט.
היו"ר דוד אמסלם
אני שואל שאלה אחרת. בסופו של דבר אנחנו מבינים שאין לנו עומס בסיפור הזה.
תומר רוזנר
האם נתקלתם בקשיים?
היו"ר דוד אמסלם
מה כאב לכם בבטן? אם זאת סנקציה כזאת, מה אכפת לכם?
תומר רוזנר
זה רק יכול לחזק את ההחלטה.
היו"ר דוד אמסלם
הרי ברור לכם שבסופו של עניין כאשר אנחנו מדברים על נושאים ביטחוניים, ברור לכם מה יהיה בעולם. לפעמים אני עושה כאן דיונים ואני מאריך אותם כי אני יודע ותומר אומר לי שאם זה יגיע לבית המשפט, עשינו דיון מממצה. זה גם עוזר. אני אומר שזה כך גם לנו, ברמה של ההסברה, עשינו. זה הליך מסובך ועשינו. אם זה היה קורה כל שבוע, הייתם אומרים שזה כל שבוע וזה מסבך לכם את העניינים. אבל אני אומר שגם לנו זה נכון. גם כך מדינת ישראל נמצאת במצוקה בינלאומית וכל הזמן מתקיפים אותה בכל נושא כשהיא צודקת לרוב. אני אומר, נשאיר את זה. זה נשמע לי גם יותר הגיוני. היה כאן דיון ממצה ועמוק בכנסת ויש לזה משקל בהיבט הציבורי מעבר לקטע הפרקטי. לכן אני חושב שזה נכון להשאיר את זה.
נעמה פלאי
החשיבה הייתה שזה עובר בדיקה כל כך מעמיקה.
היו"ר דוד אמסלם
נשאיר את זה כמו שזה. לדעתי זה נכון.
נעמה פלאי
יש כאן גם סמכות שהיא בדרך כלל לא רגילה. הרי גם אתה שאלת בראשית הדיון. בדרך כלל יש החלטה מינהלית ואחר כך יש תקיפה באמצעות עתירה. כאן מראש מביאים את זה לבית המשפט והממשלה חשבה שזה שלב שאפשר לוותר עליו בדרך.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו מייעצים לממשלה. היא רצה מהר. אנחנו חושבים שכאן במקרה הזה, זה לא טוב. אנחנו נשאיר את זה כמו שזה.
תומר רוזנר
עכשיו צריך להחליט לגבי איסור הכניסה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני שואל לעניין הוועדה המייעצת.
תומר רוזנר
היא נשארת.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
למה ישר פונים לבית משפט? אפילו היום לפי החוק הקיים, אם שר הפנים רוצה לשלול אזרחות, הוא שולח מכתב על הכוונה לשלול, עורך שימוע בטרם נניע את כל ההליך של בית המשפט. יכול להיות שבשימוע בן אדם יבוא ויגיד שהמידע הזה לא נכון והוא יכול להפריך את המידע הזה. למה לא עושים את זהז?
מיכל
עושים את כל ההליך הזה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
איפה עושים?
נעמה פלאי
זה משפט מינהלי. מה שקורה כאן זה קצת מוזר. כמו שהסברתי קודם, ממש לפני כמה דקות, בדרך כלל יש החלטה מינהלית ועל ההחלטה מגישים עתירה. כאן, מכיוון שגם הממשלה הבינה בשעתו ומבינה גם היום שזה הליך שהוא באמת הליך קיצוני, זה לא הליך מינהלי רגיל, אז במקום שהפקיד ישכלל את החלטתו בעצם סמכותו שלו, הוא הולך לבית משפט, אבל כל השלבים של המשפט המינהלי מתקיימים לפני שהוא מגיש את הבקשה לבית המשפט.
קריאה
הודעה על כוונה.
היו"ר דוד אמסלם
היא אומרת שההליך קיים. אם השר השתכנע, לא מתקדם. אבל אם הוא לא השתכנע, אומרים לו, שמע, אתה חייב להגיע לבית המשפט. זה לא שהבן אדם צריך לבוא לבית המשפט ובגלל סנקציה חריגה אתה חייב להגיע אתו לבית המשפט. להפך, זה עוד מנגנון.
תומר רוזנר
להגן על האזרח.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני מגיש גם הסתייגות לעניין סעיף 1(ג) לעניין החזקה. אני חושב שהחזקה לא במקומה והיא לא חזקה נכונה. גם העניין של זכות הערעור.
תומר רוזנר
אתה מבקש לבטל את פסקה (ג)?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כן. גם זכות ערעור. אני מבקש רשות דיבור לכל הסיעה.
תומר רוזנר
אי אפשר רשות דיבור. אם יש הסתייגויות, אין רשות דיבור.
תמר זנדברג (מרצ)
אם הגשת הסתייגויות, זה נותן לך את הדיבור.
היו"ר דוד אמסלם
הסתייגויות של חברת הכנסת זנדברג.
תמר זנדברג (מרצ)
אני הגשתי בכתב. אני רק מבקשת להצביע.
תומר רוזנר
הסתייגויות לגבי הערעור, אני רק אסביר. לפי חוק יסוד: השפיטה, כל החלטה של בית משפט ניתנת לערעור וגם במקרה הזה ההחלטה ניתנת לערעור בזכות לבית המשפט העליון.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
שיירשם שאנחנו מצטרפים להסתייגויות של מרצ.
מיכל
אני דיברתי עם הממונים עלי ועם גורמי המקצוע והם מבקשים את הסעיף הזה שהוא חיוני מבחינתנו. נבקש גורם בכיר יותר להגיע להסביר את החשיבות.
היו"ר דוד אמסלם
מתי אתם רוצים שיגיעו הגורם הבכיר?
מיכל
לפני שמחליטים להסיר את הסעיף.
היו"ר דוד אמסלם
זאת העמדה שלכם?
מיכל
כן.
יעקב מרגי (ש"ס)
מכובדי, רציתי להודיע שאני הגעתי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אם זה נשאר, אנחנו מגישים על זה הסתייגות. אם משאירים את העניין הזה של בכל זאת.
היו"ר דוד אמסלם
רבותיי, תקשיבו מה נעשה. לאור העמדה של משרד ראש הממשלה, אני לא אעשה את ההצבעה עכשיו. אני אפגש אתכם מחר ואני אקיים את ההצבעה מחר ב-10:45. אני יכול לעשות עכשיו הצבעות על ההסתייגויות?
תומר רוזנר
כן.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. נסגור את ההסתייגויות ואחרי כן אני אעשה הצבעה על כל החוק. לא באתם לכאן לחינם. אנחנו נצביע קודם כל על ההסתייגויות שהגיש חבר הכנסת אוסאמה סעדי וחבר הכנסת אבו עראר בשם הרשימה המשותפת.

מי בעד ההסתייגויות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3

נגד – 6

ההסתייגויות לא נתקבלו.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגויות לא נתקבלו.

מי בעד אישור ההסתייגויות של סיעת מרצ? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3

נגד – 6

ההסתייגויות לא נתקבלו.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגויות לא נתקבלו.
יהודה גליק (הליכוד)
אל תדאג, הבג"ץ יצביע בעד.
היו"ר דוד אמסלם
מחר אני אביא את הצעת החוק להצבעה. אני מבקש שמחר יבוא אלי הבכיר בשעה 7:30 בבוקר, לכנסת כדי להסביר לי. אני אחכה לו כאן. בשעה 8:30 אני מביא את זה להצבעה. אני אהיה כאן כבר ב-7:30 אבל הוא הוא יכול לבוא ב-8:00. תומר, תצטרף אלי לפגישה. שיבוא בשעה 8:00 בבוקר וישב אתי ועם תומר. ב-8:30 אני מתחיל את הדיון.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:20.

קוד המקור של הנתונים