ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 16/11/2016

חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 66), התשע"ח-2018, הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - הודעת התנתקות משירות כהודעת סירוב לקבל פרסומות), התשע"ו-2016

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים