ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 07/11/2016

תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) (תיקון), התשע״ז-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 280

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, ו' בחשון התשע"ז (07 בנובמבר 2016), שעה 14:00
סדר היום
תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) (תיקון מס' 2), התשע"ו-2016
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר
מוזמנים
זיוה נקש - מרכזת בכירה למניעת רעש, המשרד להגנת הסביבה

הדס פיקסלר - עו"ד, המשרד להגנת הסביבה

סטיליאן גלברג - המשרד להגנת הסביבה

אלידור בליטנר - עוזרת ראשית ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

איילת לוי - ע' יועמ"ש, המשרד לביטחון הפנים

סנ"צ אבי שושן - רמ"ד הגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים

רפ"ק גורג קיוורקיאן - כ' יועמ"ש משטרה, המשרד לביטחון הפנים

סנ"צ גיורא מלול - ק' חבלה מחוז ת"א, המשרד לביטחון הפנים

ירון מור - יו"ר פורום יבואני הזיקוקין, איגוד לשכות המסחר

ערן טל - מנהל תחום הזיקוקין, איגוד לשכות המסחר

יצחק דניאלי - מרכז קשרי צבור, איגוד לשכות המסחר

ליטל מור - חברת פורום יבואני הזיקוקין, איגוד לשכות המסחר

קורל מור - חברת פורום יבואני הזיקוקין, איגוד לשכות המסחר

מיכאל אסולין - חבר פורום יבואני הזיקוקין, איגוד לשכות המסחר

רוני וייזינגר - מנהל מחלקת גיהות, המוסד לבטיחות וגיהות

זיו דשא - ראש המועצה המקומית זיכרון יעקב

מאיר ואנונו - סגן ראש מועצה מקומית זיכרון יעקב

אבנר עורקבי - ארגון אהב"ה

יגאל אכטנברג - שדלן/ית (גורן עמיר יועצים בע"מ), מייצג את פורום ה-15 הערים העצמאיות
ייעוץ משפטי
לירון אדלר-מינקה
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
קצרנית פרלמנטרית
אושרה עצידה

תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) (תיקון מס' 2), התשע"ו-2016
היו"ר דוד אמסלם
רבותי, צהרים טובים. אני מתכבד לפתוח את ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) (תיקון מס' 2), התשע"ו-2016.

אם אין למישהו מה להחכים אותנו ישר אעבור להקראה.

זיו דשא פה? הוא ביקש רשות דיבור מבלי שהוא יהיה פה, יפה מאוד.

נציגי המשרד, בבקשה.
הדס פיקסלר
עו"ד הדס פיקסלר, המשרד להגנת הסביבה.

"בתוקף סמכויותיי לפי סעיפים 5, 7, ו-18 לחוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961, ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:

תיקון תקנה 8א 1. בתקנה 8א לתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992 –

(1) במקום תקנת משנה (א) יבוא:

"(א) לא יפעיל אדם ולא ירשה לאחר להפעיל באזור מגורים זיקוקין דינור הנורים לאוויר והגורמים לרעש, חזיזים נפצים וכיוצא באלה. ";..."

התיקון בפסקת משנה (2) - התקבלה הערת המשטרה שמבקשת שלא להוסיף את ה- - -
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתי. עד היום מותר לו להפעיל נפצים, חזיזים, הכול?
הדס פיקסלר
מותר במגבלות כאשר המגבלה העיקרית היא מרחק של אלף מטרים מאזור מגורים. מאז שהוחל האיסור הזה פעלו העוסקים בתחום לתיקון התקן הישראלי כך שכיום הזיקוקים שמיובאים לישראל ומופעלים פה הם שקטים יותר.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתי, אני רוצה להבין את הסעיף הראשון. כתוב: "לא יפעיל אדם ולא ירשה לאחר להפעיל באזור מגורים.". שאלתי אם עד היום היה מותר.
הדס פיקסלר
לא, גם היום אסור.
היו"ר דוד אמסלם
אז מה התיקון בסעיף הזה?
הדס פיקסלר
התיקון בסעיף הזה הוא תיקון נוסח. אקריא את הנוסח הקודם?
היו"ר דוד אמסלם
כן.
הדס פיקסלר
הנוסח הקודם אומר: לא יפעיל אדם ולא ירשה לאחר להפעיל באזור מגורים זיקוקין דינור, חזיזים, נפצים וכיוצא באלה, המכילים חומרים נפיצים והגורמים לרעש.

הכוונה שלנו היתה לזיקוקים שנורים לאוויר ומכילים חומרי נפץ. מסתבר שמפעילי הזיקוקים נתקלו בבעיות גם לגבי זיקוקים שלא נורים לאוויר ולא התכוונו לאסור עליהם, ולכן אנחנו מבהירים היום.
זיו דשא
מה עם אש חיה שנורית?
הדס פיקסלר
זה לא בענייני מניעת רעש, יש חקיקה אחרת שעוסקת בזה מבחינה בטיחותית.
היו"ר דוד אמסלם
מה היתה ההערה?
זיו דשא
מה בעניין ירי חי, ירי אוטומטי, שגם מייצר רעש וגם סיכון אחר? נדבר על זה בהמשך.
הדס פיקסלר
המשרד להגנת הסביבה לא עוסק בירי חי.
היו"ר דוד אמסלם
איך זה מתקשר לזיקוקים?
זיו דשא
מתייחסים לרעש מזיקוקים, אבל יש גם רעש מירי.
היו"ר דוד אמסלם
זיו, יש מלא סוגי רעש: תותחים, מטוסים, קונגואים, חתונות. אתה יודע כמה יריות יש פה? אני גר פה באזור ירושלים ואצל חלק מהמוסלמים בחתונות אני שומע. אני יודע כל אירוע איזה גודל חתונה אפילו לפי אורך הצרורות.
קריאה
זה מה שיש אצלנו.
היו"ר דוד אמסלם
נכון. אבל לא משנה, בואו נמשיך בזיקוקים בבקשה.
הדס פיקסלר
התיקון בפסקת משנה (2) - אנחנו מוותרים עליו לאור הערת משטרת ישראל שלא להוסיף.
היו"ר דוד אמסלם
טוב.
הדס פיקסלר
" (ב) במקום פסקה (1) יבוא: הפעלה של זיקוקין מקטגוריה 1, 2 או 3 כמפורט בתקן ישראלי 4373 חלק 2, הנעשית במרחק העולה על 300 מטרים מאזור מגורים, בין השעה 7:00 ל-22:00;". "
היו"ר דוד אמסלם
זיו, בבקשה.
זיו דשא
צהרים טובים, אני מבין שמדובר על נושא של מטרדי רעש בכלל, על רמקולים.
הדס פיקסלר
לא, מדובר על זיקוקים בלבד.
זיו דשא
בלבד, ולא על רמקולים ולא על שום דבר אחר.
הדס פיקסלר
זה מוסדר בתקנות אחרות שהן לא בפני הוועדה כרגע.
זיו דשא
אני לא יודע איזה תקנות מוגדרות. אני בא מזיכרון ובפועל אנחנו סובלים ממטרד בלתי סביר של רעשים של מוזיקה, זיקוקים, אמרתי גם יריות ואגע בזה בהמשך אם יתאפשר לי, בעיקר בשעות הלילה באירועי חתונות. המפגע הזה לא מטופל. הגשנו בג"צ. אנשים התארגנו יחד עם המועצה. לצערי, היתה ירידה מסוימת. אני יכול להראות לך את התיעוד שבחודש האחרון אחרי שהבג"צ הופסק בהחלטה כזו אחרת, על עשרות מקרים שפשוט מהווים גם מטרד בלתי אפשרי, ולא רק לתושבי זיכרון יעקב אלא גם תושבי פורדיס. המשטרה ואף אחד לא מטפל בזה. זה תפקידו של המשרד לאיכות הסביבה. כל אחד מעביר את הכדור מאחד לשני. בפועל, אנחנו כתושבים – זה פשוט בלתי אפשרי. יש לילות, ואני מזמין את כולכם לבוא בלילות האלה ולראות, שאי-אפשר לשבת בחוץ. זה לא רק בשכונה אחת אלא זה מתפרס על המרחב של כל זיכרון יעקב. זה פשוט מטרד בלתי אפשרי, לילות שלמים. בוא נאמר שעד 23:00 אפשר להפעיל רעש או מוזיקה, אבל זה ב-23:30, ב-24:00.
היו"ר דוד אמסלם
זיו, נשמה. אתה צודק. הכול טוב ויפה, אנחנו רק לא בדיון הנכון.
זיו דשא
אבל זה חלק מהעניין שלא מטופל.
היו"ר דוד אמסלם
אסביר. יש הרבה דברים לא מטופלים. לדוגמה, יש פה מואזין שמשגע את כל העיר הזאת, חבל על הזמן, מהבוקר, לפעמים משלוש או ארבע לפנות בבוקר. יש פה יריות. תכפיל את כל מה שאתה חווה ותראה מה קורה באזור הזה פה, ואפילו בעוצמות הרבה יותר גדולות. זה לא הדיון שלנו, אנחנו מדברים על זיקוקים. תרצה, נעשה דיון על מואזין.

אני עושה עכשיו דיון על הנושא של הביטחון במגזר הערבי. זה מגה דיון, וזה דיון שלישי שאני עושה. אני מעריך שזה קשור לעניין. בסוף במגזר הערבי זה כמו במערבונים, כמו בשיקגו. המשטרה לא נכנסת לשם והם עושים מה שהם רוצים. הם יורים, הורגים, נוסעים בלי רישיון – מה שאתה רוצה. זה מדינה אחרת. אז זה דיון אחר שאני עושה. אנחנו מדברים עכשיו על זיקוקים, ולא קשור למגזר הערבי. אתה מדבר על יריות, ואני מניח שהיום בחתונות של היהודים לא יורים לצורך החתונה.
אבנר עורקבי
במגזר הערבי גם עושים זיקוקים.
היו"ר דוד אמסלם
לכן, אני מסביר. בוודאי, הם גם אוכלים. לכן, אנחנו מדברים על זיקוקים. יש תקנות של הזיקוקים. הסיפור של הזיקוקים הוא הפעם המעניין כאן. לכן, המשרד לאיכות הסביבה שינו בתקנות של הזיקוקים ובוא נתמקד בזה. אם תרצה שנעשה דיון על רעש באופן כללי, תבוא ותגיד לי מה ויכול להיות, גם אם זה ייחודי לזיכרון וגם אם לא.
זיו דשא
לא ייחודי לזיכרון, אבל זה חשוב לכל הנושא.
היו"ר דוד אמסלם
נשמה, לא קשור. בוא נתמקד בזיקוקים. האם יש למישהו משהו?
אבנר עורקבי
גם במגזר הערבי יש זיקוקים.
לירון אדלר-מינקה
רק הערה קטנה. לתקנות האלה יש עבירות קנס שקבועות. עבירות הקנס שקבועות הן קבועות לפי העבירה כמו שהיא כתובה היום על ירי במרחק של מעל אלף מטר. אנחנו מציעים לדחות את התחילה של התקנות האלה ב-60 יום כדי שבינתיים אפשר יהיה לתקן גם את צו עבירות הקנס, ואז כשהתקנות האלה ייכנסו לתוקף אפשר יהיה כבר לאכוף אותן בצורה יעילה – לדחות ב-60 יום.
היו"ר דוד אמסלם
אני מקווה שהבנתם את מה שהיא אמרה. מכאן זה צריך לעבור לוועדה אחרת שתדון בקנסות – בסדר.

בבקשה.
ירון מור
ירון מור, יושב-ראש חטיבת יבואני הזיקוקין באיגוד לשכות המסחר.
היו"ר דוד אמסלם
אז זה אתם, אה?
ירון מור
כן. אנחנו שעובדים חוקי, לא נותנים לנו לעבוד. אנחנו מנובמבר 2011 מתעסקים בעניין הזה. את העסקים החוקיים סגרו, גרמו נזקים בלתי הפיכים. עשינו את כל מה שהוועדות דרשו, ויושב לידי פרופ' סטיליאן ויעיד על זה, עד שינוי תקנות שאנחנו מייבאים את החומרים החוקיים למדינת ישראל ומקבלים את אישורי משטרת ישראל לכל הפעלה והפעלה של זיקוקים.

התרגומים שלאורך כל הדרך היו על-ידי משטרת ישראל, וזה מחוסר הבנה ומחוסר ידע ומחוסר רצון להתעסק בנושא - אלה תקנות למניעת מטרד רעש. מטרד רעש זה מעל 85 דציבל למשך שלוש דקות. כל מה שמתחת לזה הוא לא מטרד רעש בכלל. משטרת ישראל, מכיוון שהתקנות נרשמו בצורה שהן נרשמו, אמרו: אין הפעלת זיקוקין. מה קרה? השוק הפרטי וההברחות הלא חוקיות וההפעלות הלא חוקיות רצו למעלה, התפתחו, השתוללו. לנו סגרו את העסקים.
היו"ר דוד אמסלם
לא הצלחתי להבין למה.
ירון מור
למה? כי לאלה שעבדו בצורה חוקית לא נתנו לעבוד.
היו"ר דוד אמסלם
למה?
ירון מור
מכיוון שמשטרת ישראל לא היתה מוכנה לאשר. היה כתוב בתקנות: לא יופעל אלף מטר מבתי מגורים או לחילופין לא יופעלו זיקוקין, חזיזים המועפים לאוויר ו/או גורמים למטרד רעש.

לא הסתכלו על מה זה מטרד רעש.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתי. מה קורה בחג העצמאות?
ירון מור
חוץ מחמישה ימים בשנה שנתנו לנו אישור להפעיל שזה: יום ירושלים, יום העצמאות, ל"ג בעומר, ומשהו כזה.
קריאה
זה החוק, אנחנו מקיימים את החוק. זה לא משטרה.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר, לא חשוב. הוא מדבר על החוק.
ירון מור
כרגע אנחנו ביצענו שינוי בתקן הישראלי ואנחנו מייבאים זיקוקין יותר שקטים שיעמדו בדרישות של איכות הסביבה.
היו"ר דוד אמסלם
אגב, זה תקנות? הסיפור הזה בא במסגרת תקנות?
ירון מור
תקן.
היו"ר דוד אמסלם
לא, התקנות איזה ימים. הימים וכו', האם זה תקנות או החוק?
איילת לוי
תקנות. שישה ימים בשנה כאלה שבהם לא חל האיסור.
היו"ר דוד אמסלם
זה תקנות שמתקין השר להגנת הסביבה?
הדס פיקסלר
כן.
ירון מור
אנחנו מסיימים עכשיו את העונה החמישית שאנחנו לא עובדים כאשר שתי חברות פשטו את הרגל כבר. לדחות את זה בעוד 60 יום עד שכן יסדרו את הקנסות או לא יסדרו את הקנסות או הכנסת תתפטר או הוועדה לא תתכנס, אני חושב שזה עובר קצת את גבולות הטעם הטוב כבר אחרי חמש שנים שאנחנו - - -
היו"ר דוד אמסלם
דקה, אבל לפני כן. אני מבין שאתה מדבר מנהמת ליבך, העסק הזה הורג אותך. אבל התקנות כמו שהן - זה מסדיר לך את העניין, השינוי?
ירון מור
ודאי - 300 מטר, כן.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. אלה התקנות ואני מבין שהתקנות האלה מקלות מהתקנות הקודמות אחרת אתה מתרגז. אתה אומר לי: לא טוב. זה מה שאני מבין.
ירון מור
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
מה הקנס?
לירון אדלר-מינקה
הקנס פשוט קבוע על העבירה הקודמת. הקנס הוא על 450 שקל לגבי ההפעלה במרחק שקטן מאלף מטרים.
היו"ר דוד אמסלם
ואנחנו עכשיו מאשרים להם שהוא יהיה פחות.
לירון אדלר-מינקה
כן.
היו"ר דוד אמסלם
אז על מה אנחנו קונסים אותם עכשיו?
לירון אדלר-מינקה
לא. העניין הוא כזה שעבירות קנס כתובות לפי העבירה הקודמת. מקלים פה, אבל גם את זה יצטרכו לאכוף. כדי שיהיה זמן גם להתארגן עם צו עבירות הקנס נדחה את התחולה כדי שהדברים ייכנסו ביחד. בכל מקרה יש צורך לתקן את הצו של עבירות קנס. השאלה מבחינת המשרד להגנת הסביבה, מבחינת אכיפה - - -
היו"ר דוד אמסלם
דקה, דקה. אם עכשיו נתקן את זה בתקנה בהתראה?
לירון אדלר-מינקה
לא, צו עבירות קנס אי-אפשר לתקן כרגע. זה בסמכות של ועדת חוקה.
היו"ר דוד אמסלם
לא, זה פה - שהקנס על העבירה שהיה ימשיך להיות אותו קנס גם על הנושא הזה עד שהם יתקנו, אנחנו יכולים?
לירון אדלר-מינקה
לא. הקנס נשאר אותו דבר. הקנס על העבירה היום זה על הפעלה במרחק קטן מאלף מטר. ברור שבמרחק הזה שמ-300 עד אלף מטר לא יקנסו ומתחת ל-300 זה נכנס לעבירה הזו. יש כאן כן משהו חלקי שלא ייכנס לעבירה של הקנס כמו שהיא היום - - -
היו"ר דוד אמסלם
וכמה הקנס?
לירון אדלר-מינקה
450 ליחיד, 900 לתאגיד.
היו"ר דוד אמסלם
400 שקל. בסדר, אסכם.
לירון אדלר-מינקה
השאלה אם רוצים לדחות את זה כדי שזה ייכנס יחד עם הסיפא - -
היו"ר דוד אמסלם
לא.
לירון אדלר-מינקה
- - או שיעשו את זה והמשרד להגנת הסביבה יתקן כמה שיותר - - - ?
היו"ר דוד אמסלם
אגיד שני דברים: אחד, אני מקבל את מה שאמר הבחור. בסופו של דבר, הם לא צריכים להמתין עכשיו שאנחנו נלך לשם. מדובר בסך הכול על קנס של 400 שקל, ולכן זה לא סנקציה חריפה. אני מבקש להחיל את התחולה של החוק, אנחנו נתחיל את התקנה מהיום ותרוצו לוועדה ותסדירו את זה. הערת הערה טובה ובואו נתקדם.

חבר'ה, מישהו רוצה להעיר עוד משהו? זהו?

אני מביא את זה להצבעה עם עצמי.
לירון אדלר-מינקה
ובלי סעיף (2) כמו שהם ביקשו.
קריאה
בלי הסיפא של סעיף - - -
לירון אדלר-מינקה
בלי סעיף שני.
היו"ר דוד אמסלם
מה שתחליטו, בבקשה - כמו שהוקרא. אני מביא את זה כפי שהקראנו את זה, כפוף להערה שקיבלתי שזה ייכנס באופן מידי. במקביל, ובלי קשר, המשרד להגנת הסביבה יסדיר בוועדת חוקה ויתאים את נושא הקנסות.

הצבעה

בעד – פה אחד

תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) (תיקון מס' 2), התשע"ו-2016, אושרו.
היו"ר דוד אמסלם
אני כמובן תומך בזה, ולכן התקנה עברה.

אני מאחל לכולנו בהצלחה בהמשך. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:20.

קוד המקור של הנתונים