ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 21/11/2016

חוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה) (תיקון), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 286

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, כ' בחשון התשע"ז (21 בנובמבר 2016), שעה 12:00
סדר-היום
הצעת חוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה) (תיקון), התשע"ו–2016
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

יעקב אשר

זאב בנימין בגין

זוהיר בהלול

נאוה בוקר

יואב בן צור

יעל גרמן

תמר זנדברג

אכרם חסון

רויטל סויד

בצלאל סמוטריץ'

חמד עמאר
חברי הכנסת
אמיר אוחנה

מסעוד גנאים

אורן אסף חזן

דב חנין

יעל כהן-פראן

נחמן שי
מוזמנים
יוסי אדלשטיין - ר' מינהל, רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול, משרד הפנים

ענת טויטו - מנהלת אגף, רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול, משרד הפנים

שושנה שטראוס - לשכה משפטית, רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול, משרד הפנים

שונית שחר - יועמ"ש, רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול, משרד הפנים

אפרת לב ארי - יועמ"ש, רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול, משרד הפנים

ענת שמעוני - עו"ד, רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול, משרד הפנים

שי סומך - מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

ליאת טפירו - מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

הילה קפלן רענן - יועמ"ש, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

אורי שיינין - רפרנט תחום תעסוקה, משרד האוצר

יעל לינדנברג - רפרנטית תעסוקה, אג"ת, משרד האוצר

שקד כסלו - הלשכה המשפטית, משרד האוצר

ינון גוטליק - הלשכה המשפטית, משרד האוצר

ורד בכר - מנהלת תחום בכירה שומה וניכויים, רשות המסים, משרד האוצר

צור גינת - מנהל תחום בכיר קופות גמל, רשות המסים, משרד האוצר

נועם קפון - עו"ד, מח' משפט בינ"ל כללי, משרד החוץ

עודד פלר - עו"ד, האגודה לזכויות האזרח

אורית מרום - מנהלת תחום פעילות ציבורית, אס"ף, ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט

סאלם וולדה

מגשרת קהילתית, אס"ף, ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט

עינת קורמן

סמנ״כלית, הפורום המשפטי למען ישראל

לורנס בוטיניק - נציבות האו"ם לפליטים

יארה איוב - עו"ד, נציבות האו"ם לפליטים

סשה צ'רניבסקי - נציבות האו"ם לפליטים

יונתן יעקובוביץ - ראש תחום הסברה, המרכז למדיניות הגירה ישראלית

עובד חוגי - פעיל שכונות, דרום תל-אביב

אריאל זכריה - פעיל שכונות, דרום תל-אביב

חיים עגיב - פעיל שכונות, דרום תל-אביב

סוזי כהן - פעילת שכונות דרום תל-אביב

ברית יעקובי - תנועת אחותי, למען נשים בישראל

דוד דהאן - יו"ר ודובר, הארגונים החברתיים בכנסת

אילן עמית - סטודנט, UVA
ייעוץ משפטי
גלעד קרן
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
רונית יצחק

הצעת חוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה) (תיקון), התשע"ו–2016
היו"ר דוד אמסלם
רבותי, צהריים טובים, אני מתכבד לפתוח את דיון ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא הצעת חוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה) (תיקון), התשע"ו–2016, מ/1065, הכנה לקריאה שנייה ושלישית.

אני רוצה רק לתחום את הדיון ולהסביר. באופן בסיסי כל הדיון כאן על ההצעה שעוד מעט נקריא זה דבר מאוד מאוד טכני, לא קשור לדיון של המסתננים. אני מתכוון לעשות בסוף החודש, בסוף דצמבר תחילת ינואר – וזה אלייך מה שנקרא, לאה – דיון המשך מעקב לגבי סוגיית המסתננים. בדיון הקודם שעשינו ביקשתי לדעת מה עמדת הממשלה בסוגיה לאחר סיור שעשינו. עשינו שני דיונים, ואני בעצם עדיין לא יודע מה הממשלה רוצה לעשות בעניין. נעשה דיון מסודר בנושא הזה. כרגע מדובר במסגרת חוק ההסדרים על הליך - - -
גלעד קרן
לא, זה לא חוק ההסדרים.
היו"ר דוד אמסלם
זה לא חוק ההסדרים? מדובר על הליך טכני שהם רוצים לשנות, ועוד מעט יסביר לנו גלעד במה מדובר. אז הייתי מציע, גלעד, תסביר לנו, אחרי זה נשמע את גורמי הממשלה ואחרי זה נתקדם.
גלעד קרן
אתן רקע קצר לנושא ואחרי זה הממשלה תציג את הצעת החוק שלפנינו. בדצמבר 2014 הוועדה שלנו והכנסת למעשה חוקקה את החוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשע"ה–2014. במסגרת אותו תיקון נערך תיקון בחוק עובדים זרים ובחוק קבלני כוח-אדם, שעיקרו יצירת פיקדון להבטחת יציאתם של מסתננים מישראל.

למעשה, ההוראה המרכזית שנקבעה שם היא שמסתנן יצטרך להפקיד לקרן בחשבון בנק שיקבעו 20% משכרו בכל חודש, במקביל המעסיק של אותו מסתנן יפקיד 16% משכרו, והכסף הזה יישמר בעצם בחשבון בנק או בקרן עד יציאתו של אותו מסתנן מהארץ, במידה שהוא יצא בזמן. אם יוצא באיחור אז יש כל מיני ניכויים מהסכומים האלה וכו'.

במקביל, נקבעה הוראת תחילה שההוראות האלה ייכנסו לתוקפן תוך שישה חודשים מיום ששר האוצר הודיע בצו שהוקמה הקרן, שקיים חשבון בנק. את זה שר האוצר היה צריך לעשות תוך חצי שנה מיום חקיקת החוק. הוא לא עשה את זה עד היום, הוא גם לא השתמש במנגנון שהחוק העניק לו לדחיית התאריך הזה. זאת אומרת, שר האוצר לא קיים את החובה שהוטלה עליו בחוק בעניין מועד התחילה.

מעבר לכך, מבחינה מהותית הייעוץ המשפטי לכנסת קורא ליועץ המשפטי לכנסת עצמו, ועמדו על הבעייתיות שבהסדר הזה, בעיקר בכל הנוגע לגובה הסכומים שמנכים משכרו של המסתנן. אבל הכנסת בחרה לחוקק מה שחוקקה, וההערות שלנו כרגע בחוק שמונח לפנינו הן לא להצעה הקודמת שכבר חוקקה, ועל זה נעיר במהלך הדיון. אני מבקש שהאוצר יציג את מה שהם מציעים עכשיו.
היו"ר דוד אמסלם
אורי, בבקשה. שושנה, את רוצה להציג?
שושנה שטראוס
אני יכולה לתת את הרקע.
היו"ר דוד אמסלם
אם את מוכנה זה טוב.
שושנה שטראוס
אחר כך אעביר את זכות הדיבור לאורי. כעיקרון, כמו שגלעד אמר, בסוף 2014 חוקק במסגרת חוק למניעת הסתננות חוק שיחייב מעסיק של מסתנן להעביר סכומים עבור המסתנן לקופה שמנוהלת ברשות האוכלוסין וההגירה. הסכום מורכב מ-16% שהמעסיק מפריש, ועוד 20% שמנוכה משכר המסתנן. במשך התקופה מאז חקיקת החוק ועדה בראשות האוצר ערכה מכרז שלא היה קל, עבר כמה גלגולים, ובקיץ האחרון הוכרז זוכה.
היו"ר דוד אמסלם
מכרז לגבי מי ינהל את הכסף?
אורי שיינין
כן.
שושנה שטראוס
כן.
היו"ר דוד אמסלם
כמה זה מסובך, דרך אגב? מסובך, הא.
שושנה שטראוס
אסביר. הבנתי שהמכרז הזה נכשל כמה פעמים. היו צריכים באמת להבין מה היו הבעיות של המציעים, ובסופו של דבר נדמה לי שבאפריל הוכרז זוכה. במהלך הזמן גם ראו שיש צורך לפשט את ההוראות בקשר למיסוי, והוחלט להביא את הצעת החוק הזו לעשות כל מיני תיקונים טכניים בהסדרים הקיימים שנציג אותם. אורי, אתה רוצה?
אורי שיינין
קודם כול אתייחס למה שעורך-הדין של הלשכה המשפטית גלעד מהוועדה אמר. באמת היה מכרז מאוד מורכב שלצערנו נכשל פעמיים בעבר, מכרז דומה, ואמרנו שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו עוד פעם שהמכרז הזה ייכשל. ולקח כמה חודשים עד שהצלחנו, באמת בעבודה מאוד מאומצת של החשב הכללי, של רשות האוכלוסין ושל משרד המשפטים שהיו מעורבים בזה, כדי לייצר את התמריצים הנכונים כדי שייגשו למכרז, ויש לנו זוכה שמבחינתו מוכן כבר להפעיל. זאת אומרת, הוא מבחינתו לא מבין למה אין עדיין את המנגנון הזה.

אין את המנגנון, כמו ששושנה אמרה, מהסיבה הפשוטה שראינו שזה עלול לייצר בעיות, או שלא נגבה נכון או שנגבה יותר מדי, ורצינו לפשט את התהליך. כשהתיקונים העיקריים עוסקים במנגנון של מתי אתה ממסב ומתי אתה לוקח את הפיקדון. ופה בעצם מה שיצרנו, פישטנו את התהליך ואמרנו: חוקי המסים ממשיכים לחול והפיקדון הוא רכיב נוסף שחל מעבר לחוקי המיסוי. אנחנו לא מתכתבים עם חוקי המיסוי, יש לנו את המיסוי הרגיל על הכנסה שממשיך לחול, ויש לנו את המיסוי המיוחד על כספי הפיקדון שממשיכים לחול בסוף התקופה. ניסינו כמה שיותר לפשט את העסק הזה כדי שגם הבנק יוכל להפעיל את זה, גם רשות האוכלוסין ורשות המסים לא ייכשלו במשימה שלהם, וגם המעסיקים בקצה הדרך שירצו להתנהל לפי החוק יוכלו לעשות את זה בצורה פשוטה ונוחה.

אני רק אגיד שמעבר לזוכה כבר יש גם שירות ממשלתי מקוון שכל התשלומים ייעשו בצורה מקוונת ופשוטה. אז התיקון פה הוא בעצם סוף התהליך, מייד לאחר התיקון אפשר יהיה לצאת לדרך.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, כשהחוק בא במקור שלו הוא לא בא עם הטכניקה של ההורדות האלה? לא הבנתי.
אורי שיינין
הוא בא, רק שבמהלך הדיונים על החוק עשו כמה תיקונים שסרבלו קצת את המנגנון, שלא היינו ערים אליו עד שהיינו צריכים להוריד - - -
היו"ר דוד אמסלם
מה בעצם המהות של החקיקה? אני רוצה להבין. לא הצלחתי להבין כרגע עוד את הבסיס של השינוי.
אורי שיינין
אסביר בקצרה. בחוק הקודם בעצם – היום כל עובד באשר הוא יש לו ניכוי מס. הדבר הראשון שעושים זה לוקחים מס וביטוח לאומי.
היו"ר דוד אמסלם
נכון.
אורי שיינין
פה נוצר מצב שבו על חלק מהשכר שלו, נגיד הוא מרוויח 5,000 שקל, אז היו צריכים לפצל את זה לשניים, את החלק של ההפרשה לפיקדון שמים בצד, שמים 1,000 שקל, ואז ממסים את ה-4,000. מסית את ה-4,000 כמו חוקי המס, ואז אתה הולך ל-1,000 וגם אותם אתה ממסה.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי.
אורי שיינין
איך אתה ממסה אותם? האם אתה ממסה אותם כ-1,000 על גבי ה-4,000?
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. בשוליים או מלמעלה.
אורי שיינין
זה יצר בעיה של הרבה פרשנויות שאנשים עושים.
אורי שיינין
דרך אגב, איך אתה ממסה קרן השתלמות?
אורי שיינין
התקלת אותי.
היו"ר דוד אמסלם
איך אתה ממסה רגיל? הרי ממה נפשך, אם אתה לא ממסה את זה אתה צריך למסות את זה בשלב המשיכה.
אורי שיינין
נכון. לכן באמת בסופו של דבר הרציונל, אני פחות יודע על קרן השתלמות, אבל הרציונל הוא בדיוק כמו קרן פנסיה, שהרעיון הוא אותו רעיון. כמו שהיושב-ראש אמר, לא לייצר איזושהי נקודה בתוך מערכת המס שעובדת בפלנטה אחרת, זה היה הרעיון. בעצם מה שעשינו כאן, זה בסך הכול השווינו לכל יתר המערכת.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. מישהו רוצה להעיר על הנושא הזה? בבקשה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
תודה, אדוני היושב-ראש. יש לנו, אדוני היושב-ראש, בעיה אמיתית שהגיע הזמן שניתן לה פתרונות אמיתיים במקום להסתובב מסביב לעצמנו עם כביכול פתרונות שרק מסבכים את המצב עוד יותר. ישנה מצוקה מאוד גדולה שנמצאת מסביב לאותם אלפים רבים של מבקשי מקלט, פליטים, מסתננים, כל אחד יבחר את השם שהוא רוצה לבחור, אבל מדובר באנשים שהגיעו בדרך כלל מאריתריאה ומסודאן ומרוכזים במספרים גדולים בשכונות של דרום תל-אביב. יש עוד כמה מקומות בארץ, אבל דרום תל-אביב זה המקום שבו ישנו ריכוז מאוד גבוה.
עובד חוגי
עיר הבירה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
עם מצוקות מאוד מאוד גדולות, אגב, גם שלהם, גם של האוכלוסייה המקומית, גם של השכונות, הרבה מאוד כעסים, שהם כעסים לגמרי לגמרי מוצדקים. עם העניין הזה צריך להתמודד, צריך לתת לו פתרון וצריך לתת לו פתרון אמיתי. אבל במקום לתת את הפתרון האמיתי הזה הממשלה בעצם פעם אחר פעם מציעה לנו דברים שרק מחמירים את הבעיה עוד יותר.

אני רוצה להתעכב על הצעת החוק שבפנינו ולנסות להסביר למה לדעתי זה רק הופך את הבעיה ליותר קשה. הצעת החוק הזו בעצם מבקשת לקחת ממבקשי המקלט יותר משליש מהשכר שלהם - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא, היא לא מבקשת. לא. זה כבר עבר, יש חוק כזה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
מאה אחוז. בסדר. אני יודע, אבל זה מנגנון היישום שלו.
היו"ר דוד אמסלם
שנייה, חבר הכנסת חנין, אני לא מתכוון עכשיו לפתוח את הדיון לגבי הנושא של המסתננים.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
גם אני לא.
היו"ר דוד אמסלם
אז אסביר. אני רוצה לתחם את הדיון בדיוק להצעת תחולת החוק. בסופו של עניין מדינת ישראל החליטה בזמנו שהיא בעצם גובה, לוקחת מהמסתננים, מנכה לתוכנית חיסכון שלהם 20%, וזה על מנת שכשהם יצאו מהארץ הם יקבלו את זה. זה אינסנטיב גם שיהיה כדאי להם לצאת ממדינת ישראל. זה כל הרעיון. זה כבר חוקק וגם נדון אז, והתווכחו ומי שרצה דיבר על זה. האם נכון, לא נכון, צודק, לא צודק, אני לא שם. כרגע יש פה הליך טכני.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא. שום דבר הוא לא טכני, אדוני. חוק זה אף פעם לא טכני.
היו"ר דוד אמסלם
דקה. יש פה הליך טכני איך בעצם היום כבר יצרו את אותה קופה שאמורה בעצם לנהל להם את הכספים וזה הסיפור. עכשיו, האם 20%, 18%, 15%, האם זה נכון, לא נכון, זה בכלל לא הנושא.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני מבין אותך לגמרי, אדוני.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנת. אל תספר לי עכשיו מה. אני מספר לך עכשיו מה החוק.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אתה לא צריך לספר לי, אני מכיר את החוק היטב.
היו"ר דוד אמסלם
יפה. לכן אתה תתמקד באירוע הטכני.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני אומר את דברי, אדוני. אדוני יכול לא לקבל את דעתי, אבל זכותי, אני הגעתי לכנסת כדי להביע את דעותי.
היו"ר דוד אמסלם
לא. לא. אבל לא הבנת. אסביר לך. זכותך כל עוד - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לא צריך להסביר לי, אני מבין היטב.
היו"ר דוד אמסלם
חבר הכנסת חנין, תשמע, אתה מכיר אותי מספיק טוב.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
מכיר אותך מצוין, גם אתה מכיר אותי, ואתה יודע שאני מכיר את החוק.
היו"ר דוד אמסלם
יפה, ולכן אני - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
יפה, אז תן לי לומר את דברי.
היו"ר דוד אמסלם
אל תפריע לי. אני לא אאפשר לך - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
כרגע אתה מפריע לי, אני ברשות דיבור.
היו"ר דוד אמסלם
אני קובע מי ברשות הדיבור פה, אתה יודע שאני כרגע יושב-ראש הוועדה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אתה היושב-ראש, אבל נתת לי את רשות הדיבור, ואני מדבר במסגרת רשות הדיבור שלי.
היו"ר דוד אמסלם
כשאני מתערב זה בסדר. לי מותר להתערב במסגרת הדיבור שלך.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
בבקשה, תתערב, ותיתן לי להמשיך לומר את דברי.
היו"ר דוד אמסלם
אתה מוכן לשמוע אותי?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
תמיד.
היו"ר דוד אמסלם
אז בוא תקשיב לי. יש פה את החוק, ואני לא אתן לגלוש מנושא החוק.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני לא גולש אני מדבר - - -
היו"ר דוד אמסלם
הבנת?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני לגמרי מבין, אז אני אומר - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא. עכשיו כשהבנת, בוא עכשיו תדבר.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
תודה לך, החוק שנמצא, אדוני היושב-ראש, הוא מנגנון היישום שהופך את אותו חוק שאדוני בצדק מתייחס אליו, שהכנסת כבר קיבלה למערכת אופרטיבית. בלי מנגנון היישום הזה כל אותו חוק שהכנסת העבירה הוא דבר בלתי ישים ואי-אפשר לבצע אותו.

עכשיו השאלה שעומדת בפנינו, האם אנחנו רוצים ליישם את ההסדר הזה או לא רוצים ליישם את ההסדר.
היו"ר דוד אמסלם
אז מה חשבת שאנחנו מחוקקים חוקים לא ליישם אותם?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אנחנו דנים בחוק הזה מכיוון שישנה אפשרות להעביר אותו או לא להעביר אותו, לכן יש כנסת עדיין במדינת ישראל. אני מציע לא להעביר את החוק הזה. למה אני מציע לא להעביר אותו? כדי לא לאפשר יישום של הסדר שלדעתי הוא עקום ובעייתי ויחמיר את המצב עוד יותר. כאשר תיקח שליש משכרם של אנשים שהם במילא נמצאים בשכר מינימום, מה תהיה התוצאה? התוצאה תהיה יותר מצוקה בשכונות הדרום, יותר עוני, יותר פשע, יותר סבל גם של התושבים המקומיים, וגם של - - -
עובד חוגי
אתה יודע שהם שולחים את הכסף - - -
היו"ר דוד אמסלם
שנייה, שנייה, עובד.
עובד חוגי
הם שולחים את הכסף לשם.
היו"ר דוד אמסלם
עובד, עובד.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני אומר לך בצער, החוק הזה - - -
היו"ר דוד אמסלם
שנייה, דקה, עדיין אתה מתחכם והולך ל – אני לא בא לשם. יש פה הליך טכני - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אתה יכול ללכת לאן שאתה רוצה, אני אומר את דעתי על החוק הזה.
היו"ר דוד אמסלם
לא. לא, דב, אני אקח לך את זכות הדיבור.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אתה לא יכול לקחת לי את רשות הדיבור.
היו"ר דוד אמסלם
אני יכול הכול לעשות, גם להוציא אותך.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אתה יכול להוציא אותי גם.
היו"ר דוד אמסלם
יפה. אז אל תגיד לי מה אני יכול. אחרי זה תתלונן מה שאתה רוצה. תשמע, תקשיב טוב - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
יש - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא. לא. לא. תקשיב, אני מדבר על החוק.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני גם כן.
היו"ר דוד אמסלם
על הדברים הטכניים, אני כרגע לא בא לדון האם זה נכון לקחת מהם או לא, זה היה בעבר, אבל אתה כנראה מתחכם כרגיל, רוצה לדבר על זה, ואני לא אתן לך לדבר על זה. לכן תחליט, או שאתה רוצה לשחק את כללי המשחק או שאתה רוצה לשבור אותם, ואז אני אוציא אותך. תחליט.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני לא שובר שום כללי משחק.
היו"ר דוד אמסלם
אתה שובר את כללי המשחק שאני מבקש. כשאתה תהיה יושב-ראש הוועדה תנהל אותה איך שאתה מבין.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
גם אתה, אדוני היושב-ראש, וגם אני, שנינו כחברי כנסת כפופים לכללי היסוד של הדמוקרטיה.
היו"ר דוד אמסלם
עוד פעם התחלת עם כל הקלישאות האלה. אני יודע בדיוק - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אנחנו דנים בכנסת – הדמוקרטיה זה לא קלישאות, אדוני.
היו"ר דוד אמסלם
אני יודע בדיוק - - -
דב חנין (הרשימה המשותפת)
בכנסת יש כללי משחק וגם אתה מחויב.
היו"ר דוד אמסלם
רק שנייה, דב, אתה רוצה לדבר? קח דקה תדבר, אתה לא רוצה, אני אוציא אותך.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני רוצה.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
תודה. אני מתחייב לסיים בדקה. אדוני היושב-ראש, ההסדר הזה, המנגנון היישומי הזה ייצר נזק גדול, יפגע באותם אנשים אפריקנים שנמצאים בשכונות דרום תל-אביב ובמקומות אחרים, יפגע בתושבי דרום תל-אביב, לא יפתור שום בעיה.
יעל גרמן (יש עתיד)
זה יפגע.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
ייצור מצוקה יותר גדולה לכולם. ולכן, אדוני היושב-ראש, אני מציע לכנסת לא לאשר אותו, אלא לחשוב באמת על פתרונות אמיתיים שייתנו פתרונות גם לאנשים שסובלים ממצוקות בדרום תל-אביב, והן מצוקות קשות מאוד ואמיתיות, וגם לאותם יוצאי אריתריאה וסודאן שגם להם צריך לתת מענה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. חברת הכנסת רויטל סויד, רוצה להתייחס לנושא?
רויטל סויד (המחנה הציוני)
צריך למצוא פה איזון, והאיזון הוא איזון שאנחנו קוראים לו בוועדה הזו כבר הרבה מאוד זמן, בין המצוקה של תושבי דרום תל-אביב, שהיא בלתי נסבלת, לבין העובדה שבסופו של דבר אנחנו רוצים גם שהאנשים שנעזרים בהעסקה של עובדים זרים יוכלו להיעזר בהם, גם המוגבלים, גם הקשישים, גם הנכים, ובין מחד גם שמירה על זכויות אדם.

אם אני מסתכלת על ההפרשה של 36% מהמשכורת של אדם, אין ספק שזו הפרשה שהדעת איננה סובלת, היא גבוהה באופן שהוא לא פרופורציונלי. תחשבו עכשיו שלוקחים 40% מהשכר של כל אחד מאתנו ובאיזשהו מקום שמורים אותו בצד, איך אנחנו מתקדמים?
יונתן יעקובוביץ
אבל זה 20%.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
מה אנחנו עושים מזה? ולכן, הסכום הזה הוא סכום מאוד - - -
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, למה - - -
רויטל סויד (המחנה הציוני)
סליחה, הסכום הזה הוא סכום מאוד גבוה.
יונתן יעקובוביץ
זה 20%.
סוזי כהן
זה 20%, לא 36% כמו שאת אומרת.
קריאה
זה 16% של המעביד.
קריאות
- - -
רויטל סויד (המחנה הציוני)
בסופו של דבר כשאנחנו מדברים היום בברוטו, גם כשאתם מסתכלים על השכר שלנו זה שכר בברוטו, אנחנו מפרישים 36% מהשכר של אותו אדם, ואלא סכומים שהדעת איננה סובלת. עכשיו אני רוצה לומר משהו, הגענו לאיזשהו פרדוכס, והפרדוכס הזה הוא שלכאורה ההגנה והמחויבות הראשונית שלנו לא רק כאזרחי מדינת ישראל אלא של חברי הכנסת היא מולכם, מול תושבי דרום תל-אביב - -
עובד חוגי
אבל אתם לא עושים את זה.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
- - שסופגים את איכות החיים הכי ירודה שרק אפשר, יוצאת בסופו של דבר כנגד גם אנשים שעובדים, וזה לא כך. והדבר שאנחנו כן צריכים לעשות פה הוא למצוא מענה מיידי לפתרון שלכם.
יונתן יעקובוביץ
זהו.
רויטל סויד (המחנה הציוני)
עובדים זרים או מסתננים או שוהים בלתי חוקיים לא צריכים להיות מכונסים אך ורק בשכונות בדרום תל-אביב, ופה צריך להיות הפתרון, לא בהפרשה של 20% או 36%, לא זאת הדרך להילחם בזה. המאבק צריך להיות עבורם, המאבק צריך להיות לכם, המאבק צריך להיות - - -
עובד חוגי
אבל איפה המאבק בדיוק?
רויטל סויד (המחנה הציוני)
המאבק צריך להיות כדי לאפשר לכם איכות חיים שאין לכם, ולא זאת הדרך לעשות את המאבק הזה. והממשלה מחויבת קודם כול לכם.
היו"ר דוד אמסלם
תודה. חברת הכנסת גרמן, בבקשה.
יעל גרמן (יש עתיד)
תודה רבה. הבנתי שגם היועץ המשפטי לממשלה וגם היועץ המשפטי לכנסת מתנגדים לחוק, והייתי רוצה לשמוע את דעתם.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא מכיר דבר כזה.
יעל גרמן (יש עתיד)
כך הבנתי, שהם מתנגדים לחוק.
היו"ר דוד אמסלם
זאת הצעה ממשלתית. מאיפה הבנת? ממי הבנתי את זה? אני לא שמעת את זה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אדוני, אתה יודע מה, תוסיף סימן שאלה למשפט שאמרתי, האם מתנגדים? מה דעתם? אבל לפני שאני אשמע באמת את דעתם אני גם רוצה לומר מה אני חושבת. אני בטוחה שכל מי שמדבר גם בעד המסתננים, כולנו היינו רוצים שיהיה להם מקום טוב במדינתם ושלא יהיו פה, אין ספק, נכון. אבל אנחנו גם יודעים, ויש לנו מציאות שבה הם נמצאים כאן, הם נמצאים כאן והם חיים, למרבית הצער, בשלוש שכונות בדרום תל-אביב, ובאמת גורמים למצוקה רבה לכל האזור.
עובד חוגי
עוד שכונות.
קריאה
זה גם מגיע לעוד שכונות, לא רק בדרום תל-אביב.
יעל גרמן (יש עתיד)
מרביתם.
עובד חוגי
עוד שכונות, לא רק בשלוש שכונות. גם בפתח-תקווה, גם באשדוד. רק שתדעו את הכמות, זה לא רק בדרום תל-אביב.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני מבקשת רק להשלים.
עובד חוגי
דרום תל-אביב זה עיר הבירה.
היו"ר דוד אמסלם
עובד, אתה יודע שלא מפריעים לגב' גרמן.
עובד חוגי
לא, מתקנים, אם זה טעות כזאת. זה לא רק שלוש שכונות.
היו"ר דוד אמסלם
עובד, לא להפריע, בבקשה.
עובד חוגי
אז אני רק כזה כאילו בקטנה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני מבינה שהחוק הזה בא לגרום לכך שהם יצאו מהמדינה, אבל זו לא תהיה התוצאה. בסופו של דבר לא יהיה להם באמת 20% נטו - - -
היו"ר דוד אמסלם
אז מה את מציעה? להוסיף להם את ה-20%?
יעל גרמן (יש עתיד)
לא. אני לא מציעה. אני מציעה לאפשר להם איכות חיים כזו שיוכלו לצאת מהשכונות ולהגיע גם להרצליה, וגם לדרום, וגם לצפון, ולעבוד כל עוד שהם כאן. ברגע שנוכל להוציא אותם, ברגע שהם יוכלו להיקלט מחדש בארצות מוצאם כולנו נמחא כפיים. אבל עד אז, אדוני היושב-ראש, להקשות עליהם את החיים ולהקשות את החיים גם על הסביבה שבה הם חיים, ובכך אנחנו גורמים נזק כפול, גם להם כבני-אדם וגם לאלה שמצויים בקרבם. כי אם לבן-אדם יש פחות מ-20% משכר הוא לא יעזוב את המדינה, הוא יסתדר גם עם 80%, אבל הוא יסתדר בצפיפות, הוא יחפש עוד פרנסה, הוא אולי גם יפנה לפשע, יכול להיות, והוא יגרום למצוקה לו ולסביבתו.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. משרד המשפטים פה? בבקשה, שי.
שי סומך
הדיון התקיים כבר ב-2014.
היו"ר דוד אמסלם
זה מה שאמרתי אבל הם - - -
שי סומך
אין בעיה, אני יכול לחזור על הדברים.
היו"ר דוד אמסלם
תחזור, תחזור, הם אוהבים לשמוע.
שי סומך
אז התייחסתי באריכות לנושא. העמדה שלנו שהחוק שכבר עבר, עומד במבחן חוקתי ונגן עליו, ואני אפרט. קודם כול צריכים לדבר על ההקשר של הדברים. אנחנו מדברים בהסדרת העסקה של עובדים שהם לא תושבי ישראל. ובתחום הזה של העסקת עובדים זרים או מסתננים יש שיקול דעת רחב למדינה לקבוע את הסדרי ההעסקה, אין זכות מוקנית לעבוד בארץ, אין זכות מוקנית להעסיק עובדים זרים. בכל העולם של העובדים הזרים אנחנו קובעים הסדרה שונה מאשר לעובדים הישראלים, וזה ההקשר של הדברים.

דבר נוסף שצריך לומר, אנחנו לא ממציאים כאן את הגלגל. זאת אומרת, יש הפרשות גם משכרו של העובד הישראלי או משכרם של עובדים זרים חוקיים, הפרשות לפנסיה, הפרשות לביטוח לאומי שהם יותר גבוהים משל עובדים זרים, הפרשות לקרן השתלמות, הפרשות לדמי ביטוח בריאות, ההפרשות הן דבר שקיים בחקיקה, ולא בודקים אם ההפרשות הן משכר נמוך או משכר גבוה, זה המצב היום.

אז העלו את הזכות לקיום אנושי מינימלי. מסתננים וגם עובדים זרים לא זכאים להבטחת הכנסה לפי החוק הישראלי, וספק רב אם כל ההתייחסות לסכומי הבטחת הכנסה הם רלוונטיים, אני לא מתיימר לדון כאן בנושא הזה.
היו"ר דוד אמסלם
של מה?
שי סומך
נגיד של קיום אנושי מינימלי, שאלות כאלה, שאלות שרלוונטיות לתושבי ישראל.
היו"ר דוד אמסלם
קודם כול אני אשאל אותך שאלה, עובד זר או עובד – חוק שכר מינימום תופס לגביו?
שי סומך
כן, זה כן.
היו"ר דוד אמסלם
יופי. 80% משכר המינימום כמה זה?
שי סומך
בערך 4,000.
היו"ר דוד אמסלם
תגיד לי, כמה מקבל זקן במדינת ישראל קצבת זקנה?
שי סומך
2,298.
היו"ר דוד אמסלם
נו, זה קצת יותר נמוך מזה, נכון? אז אני מניח שמישהו בדק ואולי הזקן יכול להתקיים מזה.
שי סומך
אני אוכל להמשיך, אדוני.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
שי סומך
מבחינת התכלית, התכלית ראויה - - -
היו"ר דוד אמסלם
פה דואגים יותר לפליטים מאשר לקשישים, אבל בבקשה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
מהי היא באמת התכלית?
היו"ר דוד אמסלם
עזוב. אני מבין שהקשישים פחות מעניינים אתכם מאשר העובדים הזרים. בבקשה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לכן הצבעת נגד הכפלת קצבת הזקנה.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה, דבר.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
מי הצביע נגד הכפלת קצבת זקנה?
היו"ר דוד אמסלם
עזוב, נו, עזוב, מי הצביע ומי לא הצביע. בבקשה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
זה נפל על 45–45.
היו"ר דוד אמסלם
תפסיק לצעוק עכשיו. בבקשה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אתה מדבר על הקשישים? נו, באמת.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
שי סומך
מבחינת התכלית של החוק, התכלית היא עידוד יציאה מהארץ וגם מתן כספים למסתננים שיחזרו למדינת מוצאם, והם יוכלו לעשות שימוש בכסף, זו תכלית ראויה לדעתנו. מבחינת הנושא של המדתיות, הבנצ'מרק שלנו היה סעיף 8 לחוק הגנת השכר. היום במצב של עיקול אפשר לעקל את השכר של העובד עד סכומי הבטחת הכנסה, אבל גם אם השכר של העובד הוא נמוך מסכומי הבטחת הכנסת עדיין אפשר לעקל 20% מהשכר. זאת אומרת, לקחנו את אותם 20% שקיימים היום בעיקול לגבי כל העובדים, כולל עובדים ישראלים, וזה מבחינתנו היה הבנצ'מרק.

אני רוצה להוסיף עוד כמה דברים ככה לסיום. ההסדר מידתי גם בכך שהכסף יינתן לעובד גם כשהוא יצא באיחור מהארץ. נניח שנקבע מועד מסוים שהוא צריך לצאת, אז החלק של המעביד רובו יישלל, אבל חלק העובד יישמר עבורו גם אם הוא יצא באיחור בניגוד למה שקורה לגבי חלק המעביד.

ודבר נוסף, הוספנו לתוך החלק שיישאר לזכותו - - -
היו"ר דוד אמסלם
מה הכוונה שלך באיחור?
שי סומך
נניח שיש מועד, שר הפנים קבע שעובדים מסוימים צריכים לצאת במועד מסוים, ב-1 בינואר 2018.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי.
שי סומך
כשמדובר בחלק המעביד אז רובו יישלל אם לא יצא בזמן, אבל כשמדובר בחלק העובד, הכסף יישמר עבורו עד שהוא יצא מהארץ, גם אם הוא יצא ב-1 בינואר 2028 הוא יקבל את הכסף שנשמר עבורו. ולזה הוספנו גם את ה-4% מחלק המעביד, שגם הוא יישמר לטובת העובד עד ליציאה מהארץ בכל מועד שהוא יצא.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, בסך הכול כמה נשאר לו? 24%?
שי סומך
כן.
היו"ר דוד אמסלם
כשהוא יוצא.
שי סומך
לא משנה מתי.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, אם הוא יוצא בסדר אז הוא מקבל את כל הסכום, ואם לא, 24%, שלו ה-20%, ועוד 4% של המעביד.
שי סומך
בדיוק.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. עוד משהו?
שי סומך
לא.
היו"ר דוד אמסלם
מי נרשם לי כאן? יונתן יעקובוביץ, המרכז למדיניות הגירה ישראל, בבקשה.
יונתן יעקובוביץ
בוקר טוב, קודם כול אני רוצה לברך את המדינה באמת על זה שסוף סוף מתחילה ליישם את החוק הזה, מתכוונת לעשות זאת. אנחנו חושבים שזה כלי חשוב מאוד וגם מידתי מאוד בהחלט, והוא אחד הכלים העיקריים לדעתי שיש למדינה להבטיח את יציאתם של המסתננים מהארץ.

אני רוצה לדבר מעבר לעניין העקרוני על הסעיפים, אנחנו מדברים על התיקון המוצע. אני רוצה לדבר ספציפית על התיקון לחוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כוח-אדם. יש פה נקודה מאוד חשובה להבנה. המדינה בעצם מחפשת איזשהו איזון בין איסור העסקת מסתננים שאסור להם לעבוד בחוק לבין המציאות הקיימת שמעסיקים כיום. המדינה התחייבה בפני בג"ץ לא לאכוף את החוק, ובג"ץ גם אישר את ההסדר הזה בדיון שלו על החוק למניעת הסתננות. אבל עד היום לא היה שום מצב שבחקיקה ראשית בעצם מכשירים את המציאות הזאת של מסתננים עובדים, היה פה איזשהו טנגו. חוקי עבודה כן חלים עליהם למרות שבעצם אסור להם לעבוד ולא אוכפים, אבל עד עכשיו לא הכניסו סעיף לחקיקה ראשית שהמשמעות שלו היא בעצם להכשיר את העבודה של מסתננים.

בתיקון המוצע לחוק העסקת עובדים בעצם מוצע באופן רשמי שקבלני כוח-אדם לא יצטרכו אישור משר הפנים להעסיק מסתננים, אלא יצטרכו אישור של רישיון רגיל של שר התמ"ת, שר הכלכלה. ואנחנו חושבים, כבוד היושב-ראש, שיש כאן בעייתיות מאוד גדולה שאנחנו בעצם פעם ראשונה מכניסים הסדר שהופך את ההעסקה שלהם לפרשנות די סבירה לחוקית. וזה לא רק פרשנות שלי, זה פרשנות בדברי ההסבר של החוק, שבעצם - - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל, יונתן, זה היה ב-2014.
יונתן יעקובוביץ
לא, זה עכשיו. על 2014 אני לא מדבר. זה חוק שההוראה שלו - - -
היו"ר דוד אמסלם
עצם הפיקדון הרי מראה שהם עובדים, הרי אין אופציה אחרת.
יונתן יעקובוביץ
הם עובדים ואסור להם לעבוד, אבל אוכפים את חוקי העבודה או את חוקי מס הכנסה.
היו"ר דוד אמסלם
יונתן, תתקדם, הרי בסך הכול מה שאני מבין זה שהמהות כאן של העניין, בוא נגיד מה הרציונל סביב העניין הזה? זה כדי שהעובדים הזרים יהיה להם אינסנטיב לצאת ממדינת ישראל בנוסף לדברים האחרים. יש מה שנקרא מקל וגזר, אז אני רואה את זה כדבר הגיוני, חיובי.
יונתן יעקובוביץ
זהו, אנחנו מברכים על החוק הזה.
היו"ר דוד אמסלם
מה זה משנה עכשיו איך תקרא לזה?
יונתן יעקובוביץ
החוק הזה הוא פרי יוזמה של המרכז ביחד עם השר - - -
היו"ר דוד אמסלם
כן, אבל אי-אפשר לקחת ממנו 20% אם הוא לא עובד, מאיפה ניקח? מהעבודה.
יונתן יעקובוביץ
אבל השאלה אם אתה עכשיו בא להגיד בחקיקה ראשית שאתה בעצם מכשיר עבודה של - - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל אמרת את זה כבר.
יונתן יעקובוביץ
אבל לא אמרת את זה. זה כמו שהיום אתה ממסה הכנסות לא חוקיות.
היו"ר דוד אמסלם
אתה חושב שזה חשוב?
יונתן יעקובוביץ
אני חושב שזה מאוד חשוב.
היו"ר דוד אמסלם
הלכה למעשה מה זה משנה?
יונתן יעקובוביץ
זה מאוד מאוד חשוב. יותר מזה, אנחנו גם משנים את ההגדרה של מהו מסתנן. אם עד עכשיו החוק הזה חל רק על מסתננים שהיה להם איזשהו אשרה, עכשיו זה חל על כל המסתננים.
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא.
גלעד קרן
ירדנו מזה. הם הציעו את זה וירדנו מזה.
היו"ר דוד אמסלם
יונתן, תשמע, בסופו של עניין, נעזוב את ההגדרות שנייה בצד. אנחנו רוצים לחתור לאיזשהו יעד, לאיזושהי מטרה, ואנחנו צריכים לכוון את הכלים לשם. אז אני חושב שלגבי הנושא של המסתננים, בארסנל הכלים זה עוד נושא אחד, עד היום הוא לא הופעל. בשנת 2014 זה כבר חוקק, עכשיו רק אנחנו מדברים על ההליך הטכני, איך עושים את זה.
יונתן יעקובוביץ
כבוד היושב-ראש, אנחנו בעד הכלי הזה, זה כלי יוזמה של המרכז, גם היינו שמחים לראות את זה נכנס לתוקף לפני שנתיים.
היו"ר דוד אמסלם
אז למה אתה מתנגד?
יונתן יעקובוביץ
אני לא מתנגד, אני בעד להפעיל את החוק, ואני לא מדבר על שום דבר שיעצור את הפעלת החוק. התיקון האחרון עכשיו שמוצע ספציפית כאן זה בעצם להכניס בחוק אחר חוק העסקת עובדים על-ידי קבלני כוח-אדם, בעצם להגיד שזה עכשיו לגיטימי להעסיק מסתננים. ולא רק זה, זה יוצר הסדר שמעדיף מסתננים על עובדים זרים לא חוקיים אחרים, וזה גם מחיל את זה אפילו על מסתננים שאין להם שום אשרה וזה יוצר תקדים חוקי מסוכן. זה ייצור בעייתיות מאוד מאוד גדולה אחר כך גם בבתי-המשפט. אני לא רואה בזה שום צורך.

ויתרה מכך, הייתי מצפה שאפילו יהיה מעבר לפיקוח, כי מה שהתיקון הזה בא להגיד שבמקום שקבלן כוח-אדם יצטרך אישור של שר הפנים כמו שהוא צריך לכל עובדים זרים אחרים, במקום שלשר הפנים תהיה השליטה והוא יוכל להגיד שגם אוכפים את החוק. אבל גם אנחנו אומרים שמסתננים יכולים לעבוד רק בתחום כזה או אחר, אנחנו בעצם פורצים פה את כל השוק ואומרים שהם יכולים כחוק לעבוד בכל רישוי. ואנחנו אפילו מפלים לטובה מסתננים שנכנסו בניגוד לחוק, בניגוד לעובד זר אחר לא חוקי שנכנס כחוק אבל נשאר בניגוד לחוק.

וזה ייצור לנו בעיה מאוד מאוד חמורה בהמשך, ואני לא רואה בזה שום צורך, ואני חושב זה גם סותר מה שבעיני אמור להיות מדיניות הממשלה. וזה לא סותר את כל שאר התיקונים שהם הכרחיים, לתקן את המס, כל מה שמורידים, אני לא מדבר על זה, אני מדבר ספציפית על התיקון האחרון המוצע, לדעתי הוא ייצור בעיה משפטית חמורה גם למדינה, ומשרד הפנים יאבד את השליטה.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. מה אתם עונים לו?
שושנה שטראוס
אז אני יכולה להתייחס למה שיונתן אמר. האמת היא שבדצמבר 2004 הייתה למדינה אותה התלבטות שיש לך, כי כל התיקון בקשר לפיקדון למסתננים, והכנסנו באותו עת תיקון איזה מסתננים מותר, מתי זאת עבירה של העסקה שלא כדין אם אתה מעסיק מסתנן. פה זה נתן לגיטימציה מסוימת להעסקה שעד אז בעצם הייתה די עמומה בהצהרות המדינה לבג"ץ, וברגע שהחליטו שהמנגנונים שנוצרו באותו תיקון היו חשובים היציאה מהעמימות כבר מתחייבת. אז זה כבר קיים בחוק בסעיף 2(א) בקשר לעבירה הפלילית של העסקת מסתנן, מתי כן ומתי לא, וגם בעצם קיום הפיקדון שמדבר על מי שמעסיק מסתנן.

התיקון לחוק קבלני כוח-אדם בא משום שהיו קבלני כוח-אדם שטענו כלפי משרד הכלכלה, היום משרד העבודה, שאין צורך ברישוי להעסיק מסתננים כקבלן כוח-אדם לא צריך לשים ערבות, שזה יותר קל מלהעסיק עובד זר רגיל או להעסיק ישראלי.

אנחנו מתנגדים לפרשנות הזאת וברור שזאת לא כוונת המחוקק. אבל על מנת שדברים יהיו ברורים, שאדם שרוצה להעסיק מסתנן כקבלן כוח-אדם הוא חייב רישוי, ולמשרד הכלכלה יש רישוי מאוד מחמיר ופיקוח, רק שאין צורך לייחד אותם לענפים מסוימים, אז ראינו שחשוב מאוד להכניס את התיקון הזה.
יונתן יעקובוביץ
הבנתי. זה ההסבר אבל אני - - -
היו"ר דוד אמסלם
תודה. בסדר, אחרי זה תמשיכו לדבר. חבר הכנסת נחמן שי, בבקשה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
תודה רבה, אדוני היושב-ראש, תראה, יש לנו דיון גדול בסוגיה נפרדת מה לעשות עם אותם מבקשי תעסוקה שהגיעו לישראל ונמצאים פה כבר שנים ארוכות. לא אפתיע אף אחד פה שאומר שאני חושב שמקומם לא בארץ, ואמרתי את זה בכל דיון שקדם. למדינת ישראל הם הגיעו בדרך שהם הגיעו, ומדינת ישראל צריכה לתת להם, כל עוד הם נמצאים על אדמתה, להתייחס להם באופן אנושי, לסייע להם, הם בני-אדם, בכל צורך מצורכיהם, החל מבריאות, דרך, חינוך, רווחה, כל מה שצריך, כי הם בני-אדם. אבל היא צריכה לחפש דרך גם כן אנושית כדי למצוא עבורם מקומות אחרים. אמרתי את זה מהרבה סיבות, ואני לא אכנס כרגע לפרטים.

יחד עם זאת מה שהממשלה עושה הוא בדיוק ההפך. היא עושה את כל המאמצים לזרוק אותם מפה בדרכים לא אנושיות. המבצע שהוחל בתרועה גדולה של הרחקת מבקשי התעסוקה למדינות שלישיות, אנחנו יודעים שהוא נכשל ואנחנו יודעים שהוא גרם וגורם סבל גדול לאותם אנשים שהגיעו בדרך כזו או אחרת למדינות אחרות. ושם הם עוברים מסע של ייסורים, שזה בלתי עולה על הדעת, לא רק שהם סבלו בדרך אלינו, הם גם סובלים בדרך מאתנו. אבל מאחר שהממשלה לא עקבית בדרכה, וגם את זה לא יודעת לעשות, אז היא בחרה לפגוע בהם בכיס, וזה הכי נחמד. זה כמו שהבריטים - - -
היו"ר דוד אמסלם
מה אתה מציע? עזוב. מה אתה מציע לתיקון הזה? הסוגיה היא לא העובדים הזרים.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אני מציע לבטל את התיקון הזה.
היו"ר דוד אמסלם
לבטל?
נחמן שי (המחנה הציוני)
מפני שהוא מדרדר את מצבם מעבר לזה. אז עכשיו ככה, מצד אחד צריכים להושיט להם עזרה, ובצד אחר ידחפו אותם יותר ויותר לתת-רמה של הכנסות או תנאי חיים במדינת ישראל.
יעל גרמן (יש עתיד)
ולשכונות עוני.
נחמן שי (המחנה הציוני)
כן. אז מזה לא נתקדם, אנחנו רק הולכים אחורה. צריך למצוא דרך טיפול אנושי. כמו שאי-אפשר לכלוא אותם לתקופה ארוכה מדי, אי-אפשר לפגוע בהכנסות שלהם באופן דרמטי.
היו"ר דוד אמסלם
תודה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
ואני רוצה להישען פה על אותה חוות דעת שהגיש בשעתו היועץ המשפטי של הכנסת, שאני סקרן לדעת למה לא הזמנת אותו, היה עדיף שנשמע את דעתו פה.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, אני לא מזמין אף אחד, הוא יודע את הדיון, אם הוא רוצה הוא יבוא.
נחמן שי (המחנה הציוני)
הוא מכיר את הדרך, אתה אומר.
היו"ר דוד אמסלם
כן, מכיר מצוין, אפילו יותר ממני.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אני חושב שאת דעתו חשוב לשמוע.
היו"ר דוד אמסלם
אבל משרד המשפטים אמר את עמדתו. היות שאתם יוצאים, חוזרים, לא שומעים, אז - - -
נחמן שי (המחנה הציוני)
אנחנו שומעים.
היו"ר דוד אמסלם
אם תבוא מתחילת הדיון אז אני מניח שתתייתר השאלה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
אני מכבד את כל חוות הדעת המשפטיות, אבל יש לי משקל מיוחד לחוות הדעת של היועץ המשפטי של הכנסת.
היו"ר דוד אמסלם
הנה, היועץ המשפטי של הוועדה מייצג את העמדה של היועץ המשפטי לכנסת.
גלעד קרן
וגם נתתי את עמדת היועץ המשפטי לכנסת בתחילת הדיון.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. חבר הכנסת זוהיר בהלול, בבקשה.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אם בענייני יועץ משפטי עסקינן, אז הנה דבריו של חברנו תומר רוזנר שכתב בחוות דעת בזמנו שנושא הפיקדון כולו, בין אם לגבי מסתננים ובין אם לגבי העובדים הזרים, ראוי לפצלו מהצעת החוק ולדון בו בנפרד, הן בשל המורכבות הרבה בה מדובר והן בשל הבעיות החוקתיות הקשות. על זה נאמר, נחמן שי חברי וידידי, אמר את דברו היועץ המשפטי של הוועדה בסוגיה הזו.
היו"ר דוד אמסלם
בגלל זה פצלו את זה.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אגב, גם היועץ המשפטי כמובן, איל ינון הביע את דעתו בעניין הזה. רוצה להזכיר לך, אדוני היושב-ראש, שהעם היהודי, תולדותיו היטלטלו בצורה דרמטית יותר מכל העמים ביקום. איך יכול להיות שדווקא העם היהודי איננו חמלתי בשל עברו המייסר והמיוסר? אני מבין את מצוקותיהם של אלה שמתגוררים ליד מסתננים והייתי בדרום תל-אביב.
קריאה
מדינת כל אזרחיה?
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
סליחה?
נחמן שי (המחנה הציוני)
מה אמרת?
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
לא הבנו.
היו"ר דוד אמסלם
שום דבר, עזוב, בוא נמשיך.
נחמן שי (המחנה הציוני)
הוא לא דיבר על הנושא הזה עכשיו, למה אתה עושה פרובוקציות?
היו"ר דוד אמסלם
חבר'ה, נחמן, אני מבקש שם בלי הערות, אנחנו לא ב"טדי".
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אני מבין את מצוקותיהם של התושבים שסובלים לא מעט, אבל האם חשבתם שלהוסיף חטא על פשע זה בעצם להוסיף משבר הומניטרי למצבם הרע שבלאו הכי הוא רע, של המסתננים, אתה הופך אותם לבעיה הומניטרית אפילו אולי עולמית.

אגב, לגבי העם היהודי מה שניסיתי לומר, שבזמנו בתקופה העות'מנית, אם איננו טועה, ואני קראתי הרבה מתולדות העם היהודי, אתם שילמתם דמי חסות, אתם שילמתם ג'יזיה. אהל אל-דימה, שהם כאילו הגויים. אתם הייתם אהל אל-דימה, הייתם הגויים בארץ הקודש, במקומות האלה. כדי להתקיים שילמתם דמי חסות, ג'יזיה, זה קנס או סנקציה.

מה שעכשיו אתם עושים, אתם משעתקים את ההיסטוריה כלפי אחרים. איך יכול להיות, ריבונו של עולם, אני נמצא בבניין הזה והולך למות. איך אפשר לעשות את זה? מסתננים, כמו שאמר ידידי נחמן שי, הם בני-אדם בראש ובראשונה. העם היהודי שאמור להיות הכי חמלתי ומוסרי בעולם אמור להתייחס אליהם כבני-אדם.
קריאה
זה מה שקרא בכפר מנדא.
היו"ר דוד אמסלם
תודה. חבר'ה.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
רק משפט אחד.
היו"ר דוד אמסלם
חבר'ה, מהיציע לא מעירים, כמו שאמרתי, לא בוועדה פה.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
למרות שנולדתי ביציע, אני רגיל להערות ביניים. מכיוון שאני באופן אישי לא מעיר הערות ביניים, מעולם גם לא מוציאים אותי מהכנסת, אז באמת, בוא נשמר את הכבוד ההדדי בגובה העיניים. אני רק פונה אליך, אדוני היושב-ראש דודי אמסלם, צריך להכניס מנגנון של החרגה. אם נגזר דינו של החוק הזה לעבור, בוא נעשה חלק ממנגנון ההחרגה שאני מדבר עליו בסעיף מס' 35 - - -
היו"ר דוד אמסלם
זו ההסתייגות שלך.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
קטינים ונשים. גם אלה שבאו ממחנות עינויים, אני רוצה לומר לך שמדינת ישראל לא יכולה להרחיק את הנשים של המסתננים, היא לא יכולה להרחיק את הקטינים מכיוון שהיא מחויבת לאמנות בין-לאומיות. גם אם תעשו כל מה שאתם תעשו, פליק-פלקים, לא תוכלו להרחיק את הנשים ואת הילדים, כי האמנות כובלות אתכם. מדינת ישראל היא מדינת חוק ששועה גם - - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
אתה מבקש מאתנו לעבור על החוק. אתה סותר את עצמך בדברים שלך.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
למה?
אורן אסף חזן (הליכוד)
כי החוק קובע שאנשים שאין להם אשרת שהייה ואין להם זכות להיכנס צריכים להיות מגורשים, אין להם מקום פה. ואז אתה אומר: בגלל שהם בני-אדם אז החוק פתאום לא מעניין.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
לא, לא, אורן.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אני יודע, אני מקשיב לך בסבלנות.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אורן, אורן, אני יודע שאתה שומע.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אבל אתה יודע, בסוף אנחנו צריכים באמת לכבד את החוק. בוא נעשה את זה, זה הדבר הכי טוב.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אורן.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אגב, זה מה שמבקשים, רק לכבד את החוק. מי שלא זכאי להיות פה תוציאו אותו החוצה, זהו.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אורן ידידי, אתה יודע כמה אני מכבד אותך, ואני גם מקבל את ההערה שלך, אבל רק רוצה לומר לך שאתה גם קשוב למצב הבין-לאומי, ואינך יכול על-פי האמנות הבין-לאומיות האלה להרחיק נשים וגם קטינים.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה לומר משהו לגבי הנושא זה, להעיר שתי הערות לדעתי בבסיס. תראו, קודם כול החוק הזה במהות שלנו בעצם נדון בשנת 2014, זה לא החוק שלנו. כרגע באנו כאן להתייחס למשהו טכני. היות שלא באתם בתחילת הדיון אז אני לא רוצה לחזור על זה. אבל יש פה שני דברים שהם בעצם דברים יסודיים, ואני חושב שהם מוטמעים כאן.

קודם כול, בוודאי יש פה חוות דעת של משרד המשפטים, בוודאי שאם זה לא עומד בסטנדרטים הבין-לאומיים הוא היה מגיב, היה אומר. זה אחד.

שניים, אין ספק שבכלל בן-אדם שנמצא במדינת ישראל ועובד, לא משנה כרגע איך ומה ולמה, בוודאי שצריך לתת לו את זכות הקיום המינימלית. לכן שאלתי האם הם זכאים לשכר מינימום, אמרו לי: כן. מפרישים להם 20% לפיקדון. דרך אגב, לעובד רגיל ישראלי גם מפרישים, לוקחים לו כל מיני: קרן השתלמות, קופת גמל וכו'.
יעל גרמן (יש עתיד)
אין דבר כזה שיורד מהנטו.
קריאה
מהברוטו. לא מהנטו.
היו"ר דוד אמסלם
אמרתי, מפרישים גם לעובד רגיל ישראלי. שאלתי האם משכר המינימום, נניח שהוא מרוויח 4,000 ומשהו שקלים שזה שכר המינימום, אם נפריש לו את ה-20% עדיין יהיו לו 3,000 ומשהו שקלים - - -
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
זאת לא הפרשה, זו גזלה.
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא.
אורן אסף חזן (הליכוד)
מה הבעיה? זה לא הולך לפח, זה כמו תוכנית חסכון.
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
זה הולך לקרן שמוחזרת לו. אבל אלך לשיטתך. עכשיו שאלתי מה דמי הקיום, מה זה קצבת זקנה? זקן רגיל שלא עובד. אמרו לי: 2,600. אז אני מניח שאם יש לנו בעיה בכלל קיום של בן-אדם, אז בוא נדון מה הסכום. זה לא הדיון. לא באתי לשם. אם המדינה החליטה שזקן אצלה, קשיש אצלה, זכות הקיום שלו היא 2,600 שקל, אז אני מניח חזקה עלי שהיא עשתה את הבדיקות והוא יכול להתקיים ב-2,600 שקל. ואם הוא יכול להתקיים אז גם המסתנן יכול. הרי אני לא בא לפגוע בזכות הבסיס שלו שהוא בעצם יפגע ואנחנו פוגעים בבריאותו ושבעצם אין לו את היכולת לקיים את עצמו, בוודאי שלא.

אבל אני אומר, תשמעו, בסוף מדינת ישראל צריכה גם להגן על עצמה, עלינו, על האזרחים שלה, כמו כל מדינה דרך אגב, ולכן היא אומרת: תשמע, אני מייצרת גזרים ואני מייצרת מקלות. כאן הוא לוקח ומפריש לו את זה. הוא אומר לו: אדוני, כשאתה יוצא אני אתן לך את הסכום, דרך אגב, גם את שלך וגם את מה שהמעביד בעצם הפריש לך. ואם לא תצא בזמן אז אני אקח חלק מהמעביד ולא אתן לך בגלל שזה של המעביד.

לכן אני אומר, אנחנו לא במגרש שאתה מדבר עליו. בוודאי שאני לא חושב שמשרד המשפטים היה אומר: תשמעו, רבותי, בוא נרעיב אותם כדי שילכו, בוודאי שלא. אבל אני חושב שזה איזשהו משהו מאוזן פה.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
דודי, רק משפט אחד. בעצם גם היועץ המשפטי דיבר על כך שיש היעדר מנגנון של החרגה. אז אולי נבדוק את העניין של קטינים ונשים, ואז אתה יכול לראות - - -
היו"ר דוד אמסלם
אמרתי, זה נרשם כהסתייגות, נצביע על זה. אני קודם כול רוצה עכשיו לעבור להקראה של החוק.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אפשר רק להגיד משהו? להעיר.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה לעבור להקראה של החוק, אין לי הרבה זמן. את יודעת מה, קחי דקה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
ממש דקה. אני רוצה לומר שאני חושבת, וציינת כאן שבחנתם את זה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני לא בחנתי.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אז מי בחן? כשהציגו את הסכומים, אז ההערכה היא שהם סבירים ושלא תהיה פגיעה בזכות קיום בכבוד מינימלי, ואני חושבת שזה משהו שצריך לבחון. אין ספק שב-2,600 שקל קצבת זקנה, קצבת גמלאי, אזרח ותיק קוראים לזה היום, בוא נאמר שגם קשה מאוד לחיות, וזה בדרך כלל קשור בזה שיש לך כבר דירה, יש לך ילדים פה והם עוזרים לך. תשמע, הרי אנחנו מדברים כאן על חוק שבא לעודד את המסתננים לעזוב, בואו נשים את זה על השולחן.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי, אמרתי.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בוודאי, אנחנו מבינים את זה.
היו"ר דוד אמסלם
חלק מהכלים של הממשלה.
עובד חוגי
רק דואגים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בגלל מצוקה קשה ואמיתית, שאני כואבת אותה ביחד עם תושבי דרום תל-אביב, וצריך לטפל בה. עכשיו השאלה היא אם החוק הזה לא יחריף את המצב.
עובד חוגי
- - - את הכאב שלנו, אתם רק כואבים ודואגים לעצמכם.
היו"ר דוד אמסלם
עובד, עובד.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בואו נצא מנקודת ההנחה, אדוני, שהם לא יצאו בעקבות החוק הזה ומצבם הכלכלי רק ידרדר, האם לא יוחרף המצב בדרום תל-אביב? האם זה לא ידרדר עוד את המקומות של המצוקה שאנחנו צריכים לתמוך בהם? ופה אני אזכיר, יש הצעת חוק של המחנה הציוני שלא עברה, שאומרת לתמוך באזורי דרום תל-אביב, בפרט, ולהתמודד עם הבעיה של הפליטים דרך התמיכה והסיוע וההגדרה של אזור עדיפות לאומית בדרום תל-אביב. אתם לא קיבלתם את זה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
הדרך היחידה להתמודד אתם זה להוציא אותם מפה, כל השאר זה מכבסת מילים נחמדה שלא עוזרת בשום דבר.
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא. עזוב. תודה רבה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אורן, כי אי-אפשר להוציא אותם מפה. אתה מנסה למצוא דרכים לעודד אותם לצאת והם רק ירעו את המצב. תודה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, כל אחד רוצה להיות יותר יפה נפש מהשני.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. אני רוצה לעבור להקראה, ברשותכם. עובד, קח דקה וחצי, ועינת עוד דקה בגלל שמתחילת הדיון אתם נמצאים כאן ורוצים לדבר, ואני רוצה - - -
סשה צ'רניבסקי
הצהרה של נציבות הפליטים של האו"ם אפשר להקריא.
היו"ר דוד אמסלם
בואו תשבו גם, אתן לכם דקה, ואחרי זה נתחיל בהקראה. קודם כול עובד, בבקשה.
עובד חוגי
חשבתי שאנחנו באים לדיון יותר מעמיק, אבל אני שמח על החוק הזה. עכשיו, תראה, אני יושב פה ואני שומע את החברים פה, חברי הכנסת הנכבדים, אני יודע שקודם כול בתחילת דבריכם אתם מזדהים אתנו, עם תושבי דרום תל-אביב, אבל מה? עכשיו בוא נראה איך אנחנו דואגים, למי? למסתננים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לא נכון.
עובד חוגי
אל תגידו ואל תעשו לנו טובה שאתם דואגים לנו, כי אתם לא עושים כלום, אתם רק מקשים עלינו. אתם כבר 800 פעם באים לדיונים, 800 פעם, ואתם כל הזמן מזדהים אתנו, כן? אתם מזדהים אתנו.
אורן אסף חזן (הליכוד)
הוא צודק.
עובד חוגי
גב' גרמן חברת הכנסת, מה היא דואגת? שהמסתנן יגיע באיזשהו שלב להרצלייה. היא לא דואגת שזה בשכונת התקווה יגיע באיזה שלב להרצלייה. עכשיו בואו אני אחדש לכם משהו.
יעל גרמן (יש עתיד)
לא אמרתי הרצלייה.
עובד חוגי
את אמרת את זה מקודם.
קריאה
הפוך.
היו"ר דוד אמסלם
עובד.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני רוצה שהוא יגיע להרצלייה, זה בדיוק מה שאמרתי. לפזר אותם.
עובד חוגי
- - -
היו"ר דוד אמסלם
עובד, רק שנייה. עובד, תירגע.
עובד חוגי
לא. אני מתפוצץ.
היו"ר דוד אמסלם
עובד, עובד, תירגע.
עובד חוגי
הם דואגים - - -
היו"ר דוד אמסלם
תירגע. דבר ברגוע.
עובד חוגי
בסדר.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
עובד חוגי
אתם, מרוב שדואגים לנו, כן? אז הבאתם חוק שילדי המסתננים בגיל של מעון, מגיל אפס עד גיל שלוש, הם מקבלים מעון שאף אחד במדינת ישראל לא מקבל, ב-600 שקל לא לפי מבחן הכנסה. זאת אומרת, הילדה שלי שגרה בשכונת התקווה מכניסה את הילד למעון בגיל אפס, בגיל שנה לצורך העניין, עושים לה מבחן הכנסה. היא משלמת מינימום 2,500 שקל. המסתננת שאתם כביכול דואגים לה, היא משלמת 600 שקל עד שש בערב.
קריאה
לא יאומן.
עובד חוגי
אז אתם ממשיכים לדאוג לנו, כביכול, בתחילת דבריכם. אל תדאגו לנו, אל תעשו לנו טובות, כי אם זה מה שדאגתם לנו עד עכשיו עשר שנים אז לכו לאלף קיבינימט.
היו"ר דוד אמסלם
הופה, הופה. עצור.
קריאה
לא, לא, עובד.
היו"ר דוד אמסלם
אני מבקש שתוציא אותו.
עובד חוגי
די, שיגעתם אותי. אתם דואגים לנו ודואגים למסתננים.
היו"ר דוד אמסלם
תוציא אותו שיירגע בחוץ.
עובד חוגי
תגידו שאתם דואגים לנו. דואגים לנו, אינעל רבכום ערס.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
עינת קורמן
זה היה מאוד עצוב לשמוע עכשיו את הסערה הזאת, ובאמת אנחנו רוצים לדאוג לאזרחי ישראל ולא למי שהגיע לפה בניגוד לחוק, בסך הכול זאת שורה תחתונה. מדינת ישראל צריכה לפסיק להיות אטרקטיבית עבור המסתננים, עבור מי שמגיע אליה בצורה לא חוקית. זה באופן כללי.

באופן פרטני לגבי הצעת החוק הזאת, אנחנו חושבים בפורום המשפטי שיש פה איזושהי דיס הרמוניה חוקתית זה נקרא. יש את הנושא של המיסוי שמבחין בין מסתנן לבין עובד זר לבין הישראלי, ויש פה את הצעת החוק הזאת לעניין של קבלני כוח-אדם, שבעצם לא עושה את ההבחנה הזאת, אלא כוללת את המסתננים עם הישראלים תחת אותו קבלן כוח-אדם, ואת העובדים הזרים בצד. זה לא הרמוני, זה לא עולה בקנה אחד עם הנושא של המיסוי. אז איך אנחנו פותרים את זה? לדעתי הוועדה צריכה לפתור את זה לפני שהיא מעבירה את החוק הזה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה.
ברית יעקובי
אני חושבת שצריך לשמוע גם דעות אחרות.
היו"ר דוד אמסלם
עכשיו. קיבלת זכות דיבור?
ברית יעקובי
אני אשמח.
היו"ר דוד אמסלם
שאלתי אם קיבלת.
ברית יעקובי
לא.
היו"ר דוד אמסלם
אז לא צריך להעיר. בבקשה, תגיד את השם ואת הארגון שאתה מדבר בשמו.
לארי בוטיניק
(אומר דברים באנגלית, להלן התרגום החופשי)

לארי בוטיניק, אנו נמסור את הערותינו בעברית, אבל ברשותכם אדבר באנגלית. נציבות האו"ם לפליטים מברכת על הזדמנות זו לפנות לוועדה. להבנתנו, עבור מדינת ישראל אוכלוסיית מבקשי המקלט הם "מסתננים", בעוד שנציבות האו"ם לפליטים מדובר באוכלוסייה טעונת טיפוח, שסביר להניח שמרביתם פליטים הזקוקים להגנה.

בעקבות העבודה שלנו בקרב קהילת מבקשי המקלט, אנו לגמרי משוכנעים, שהפקדת 20% משכרו של העובד לקרן פיקדון, תביא את אוכלוסיית מבקשי המקלט לסף עוני, דבר שיגרום לכך שרבים לא יוכלו להרשות לעצמם ביטוח בריאות, תנאי דיור בסיסיים או אפשרות לכסות את ההוצאות הבסיסיות שנדרשות כדי לגדל את הילדים. בנוסף לכך, סכום הפיקדון הגבוה שחל על המעסיקים, יביא גם לאבטלה בקרב רבים ממבקשי המקלט. לדעתנו, עלייה בשיעור מבקשי המקלט בעלי בריאות לקויה, או מובטלים או מחוסרי דיור, לא רק פוגעת בזכויות מבקשי המקלט אלא גם מכבידה על השכונות בדרום תל-אביב, שהצפיפות בהן קיימת ממילא.

לפי החוק ונספחיו, בסמכות הרשויות לנכות אחוז ניכר מהקרן במידה והעובד אינו עוזב במועד שייקבע, ללא יכולת למנוע את "גירושו". בהתחשב בעובדה שרבים עשויים להיות פליטים הנזקקים להגנה, אנו סבורים שלא ניתן יהיה לצפות לעזיבתם, לכן יש את הצורך לשלב הגנות בחוק שיספקו הגנה על הפליטים.

יצוין כי התכלית של עצירת כניסה בלתי מורשית לישראל כבר הושגה מבלי שהיה צורך בשימוש באמצעים כלכליים קיצוניים שכאלו. כמו כן, חוסר היכולת של האוכלוסייה המושפעת מצעדים אלו לשוב למדינות המקור שלהם משתקפת במדיניות אי ההחזרה שאימצה ישראל וההכרה באותה האוכלוסייה כפליטים במדינות אחרות באירופה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
בא לפה להטיף לנו מוסר? רק כדי להבין.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר, תן לו. תן לו עוד דקה.
לארי בוטיניק
החלשת אוכלוסיית מבקשי המקלט, במטרה להשפיע על חזרתה, איננה חוקית ואף לא סביר שתמצא יעילה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
למעשה, לא אכפת לנו מה אתה חושב.
היו"ר דוד אמסלם
תודה לך.
לארי בוטיניק
המלצות.
היו"ר דוד אמסלם
תודה לך.
אורן אסף חזן (הליכוד)
הוא יודע בכלל איך זה נראה?
תמר זנדברג (מרצ)
אדוני היושב-ראש, כיוון שדיברו ארגונים אזרחיים, אבל שמענו רק צד אחד, יושבים כאן נציגים של ארבעה ארגונים, לרבות האגודה לזכויות האזרח.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי, הבנתי.
תמר זנדברג (מרצ)
אף אחד מהם לא דיבר.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. סיימתי את הדיון.
תמר זנדברג (מרצ)
פשוט אמרת שעוברים להקראה.
היו"ר דוד אמסלם
עוד מעט.
תמר זנדברג (מרצ)
אני רוצה לוודא שלפני ההקראה גם קולם יישמע.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
עודד פלר
תודה, אדוני. אני גם השתתפתי בדיון הקודם, אדוני, בשנת 2014 זה נחקק, זאת אומרת, כבר היה הסדר, והיושב-ראש אמר שהמדינה בדקה את הפגיעה ואת כל ההשלכות במסגרת הדיון. אז רק להאיר את עיני הוועדה, הוועדה לא בדקה שום דבר. זה היה דיון אקספרס רגע לפני שהכנסת התפזרה. באותו ערב הצביעו על חוק מניעת הסתננות ועל פיזור הכנסת והלכו הביתה.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא אמרתי שהוועדה בדקה. אמרתי שהיות שבאתי – תראה, בסופו של דבר צריך לבדוק את יכולת הקיום של בן-אדם במדינת ישראל, לזה אנחנו באים.
עודד פלר
זה לא נבדק, אדוני.
היו"ר דוד אמסלם
דקה. לתפיסתי, המסתנן לא בא לעשות פה כסף. זה לא הדיון. אלא צריך לאפשר לו כדי מחייתו. אני לא יודע, לא נכנסתי לנושא. אז אני עושה גזור הדבק ממקום אחר. אני שואל, בוא נלך לאוכלוסיית הקשישים של מדינת ישראל, שאני מניח שמישהו בדק אותה. אני יודע שהיא יותר מעניינת אותי כרגע מהמסתננים. אז אם קשיש במדינת ישראל, המדינה נותנת לו 2,600 שקל לקיומו, סימן שהיא מבינה, עשתה בדיקה, אני מניח, אחרת בית-המשפט לא מאפשר את זה. לכן מכאן אני עושה את ההקשה, מפה אני מקיש לעניין. לא בדקתי. בבקשה.
עודד פלר
נכון, אדוני, שלצערי גם בעניין הקשישים המדינה לא בדקה את זה כמו שצריך וגם שם לא נותנים כל מה שצריך.
היו"ר דוד אמסלם
אז הייתי מציע שתדבר על הקשישים שלנו, זה נראה לי יותר סביר.
עודד פלר
אדוני, יש לנו מחלקה שלמה שעוסקת רק בזה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
להם אין זכויות אזרח.
נחמן שי (המחנה הציוני)
דוד, זה לא במקום. שתי האוכלוסיות האלה – וניקח את הקשישים – נשמח לקיים דיון על זה.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
עודד פלר
אני מאוד אשמח אם - - - את היוזמות שלנו למשל עכשיו בעניין של התחלה של סיעוד וחלק מביטוח בריאות ממלכתי, דברים שאנחנו בפירוש מטפלים בהם, ואשמח גם לתמיכה של היושב-ראש.

אז כאמור, המדינה לא בדקה. הייעוץ המשפטי לכנסת העיר לאורך הדיון שוב ושוב ושוב שיש פה בעיות חוקתיות מאוד מאוד קשות, והביטויים שהיו פה זה: תפתרו לנו את הבעיות עד שש כי אנחנו מצביעים על זה. העניין הוא כזה, כרגע ההצעה כמו שאדוני אמר היא טכנית.
היו"ר דוד אמסלם
נכון.
עודד פלר
אבל היא לא לגמרי טכנית, כי יש בה סעיף אחד שהוא בעצם הכפתור האדום. חוקקו פה במהירות הבזק פצצת אטום, ואומרים עכשיו לוועדה: תלחצו על הכפתור, תפעילו, תירו את זה, תשגרו את הטיל.

וזה הסעיף שאומר שצריך להכניס את הדבר הזה לתוקף. החוק קובע כבר היום מנגנון להכנסה של הדבר הזה לתוקף, שר האוצר יכול לתת צו ולהכניס את זה לתוקף, זה אחריות שלו. אבל גלגלו את זה חזרה לכנסת, אמרו לה: את תלחצי על הכפתור האדום, את תקבעי שהדבר הזה נכנס לתוקף תוך 30 יום מרגע שתחוקקו את זה, וזה יפעיל את ההסדר הזה. והמשמעות היא שזה מתגלגל חזרה לכנסת, האחריות למה שיקרה בשעה שהם מפעילים את זה.
היו"ר דוד אמסלם
נפקא מינה להלכה מה זה משנה?
עודד פלר
זה משנה, אדוני.
היו"ר דוד אמסלם
למה?
עודד פלר
משום שהכנסת הזאת כשהיא מפעילה את זה היא צריכה להבין מה היא עושה.
היו"ר דוד אמסלם
ומה חשבת? שאנחנו לא מבינים?
עודד פלר
אז אני אומר, אדוני, שזה לא - - -
היו"ר דוד אמסלם
ושר האוצר, דרך אגב, לא מבין מה הוא עושה עם זה?
עודד פלר
לדעתי שר האוצר גלגל את זה חזרה לכנסת כדי לא לקחת את האחריות על הדבר הזה, משום שאנחנו יודעים, אדוני, בדיוק ברגע שבודקים את הדבר הזה לעומק מה יקרה.
היו"ר דוד אמסלם
מה יקרה?
עודד פלר
אנחנו כבר מייצגים, אדוני. והדבר הזה ילך לבג"ץ, כי כולם הרי דיברו על זה כבר בדיון הקודם. אימהות חד-הוריות עם ילדים קטנים שמרוויחות שכר מינימום ופחות שייקחו להן 20%, אנשים שעברו מחנות עינויים בסיני שבקושי מצליחים לתפקד, שלא מגיעים לשכר מינימום וייקחו להם 20% מההכנסה, אנשים שלא יהיה להם ממה להתקיים. הבדיקה הזאת לא נערכה אף פעם.

עוד דבר אחד, אדוני אמר שבעצם התכלית היא שיהיה אינסנטיב לאנשים לצאת, ואמר שי סומך שעידוד יציאה מהארץ זו התכלית, צריך לזכור שבין החקיקה ב-2014 לדיון היום היה עוד פסק-דין בדרך על חלק אחר בחוק הזה שעסק במתקן חולות, ושם היה דיון ארוך בשאלה של האם התכלית של עידוד יציאה מהארץ היא תכלית לגיטימית או לא, וחד-משמעית היא לא, היא אסורה.

אמר פה חבר הכנסת חזן שמי שלא זכאי להיות כאן צריך ללכת, אבל יאמר פה לידי – טוב היה פה קודם לידי יוסי אדלשטיין ממשרד הפנים – כל האנשים שנמצאים פה לא נמצאים בצורה לא לגלית, הם כולם מחזיקים ויזות של משרד הפנים.
אורן אסף חזן (הליכוד)
או, נו, באמת.
עודד פלר
כולם, עד האחרון שבהם נמצאים פה ברישיון.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אתה יודע טוב ממני שזה לא נכון.
עודד פלר
לא, אני יודע - - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
ואתה גם יודע טוב ממני שמרבית אלה שקיבלו ויזות קיבלו את זה בדרך של רמייה ושל - - -
היו"ר דוד אמסלם
חבר הכנסת חזן, אבל זה לא - - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
לא, בלי קשר. צריך לשים את הדברים - - -
היו"ר דוד אמסלם
אורן, אורן, זה לא הנושא כרגע.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אתה רוצה שאני אגיד לך משהו, לו הייתם באמת מטפלים באמת באלה שזכאים אז אולי לאף אחד מאתנו לא הייתה בעיה.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
עודד פלר
אדוני, אנשים נמצאים כאן בצורה חוקית משום שמדינת ישראל החליטה לא להרחיק אותם.
היו"ר דוד אמסלם
נכון.
עודד פלר
לו הייתה רוצה, הרי אין בעיה, אין קושי מעשי.
היו"ר דוד אמסלם
אבל אתה הולך לקצוות.
עודד פלר
אני אומר, אדוני, אין בעיה מעשית להרחיק אותם.
היו"ר דוד אמסלם
עזוב, תשמע, אבל מצד שני מדינת ישראל נתנה להם אשרה שהייה זמנית. אם היא הייתה חושבת שהם פליטים כמו שאתה מגדיר היא הייתה נותנת להם, יש מעמד לפליטים. עד שמעמדם יוברר אל תיקח את זה לקצה. אנחנו כרגע נמצאים במצב ביניים כזה, שהמדינה לא הגדירה אותם כפליטים, והיא עדיין לא שולחת אותם הביתה כמו שאתה אומר, ובדרך אנחנו מנסים לייצר להם אינסנטיב ללכת לבד. וזה חלק מהעניין.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אדוני, אז תחריג מהחוק את אלה שהגישו בקשת מקלט.
עודד פלר
אבל, אדוני, גם כשדוחים בקשות מקלט?
היו"ר דוד אמסלם
אני לא נכנס כרגע, אני רק אומר באופן בסיסי.
עודד פלר
אדוני, גם כשמשרד הפנים דוחה בקשת מקלט השורה התחתונה של ההחלטה היא שחרף דחיית בקשת המקלט אתה לא נדרש לצאת, אתה לא נדרש ללכת מפה, משום שמדינת ישראל לא מגרשת את האנשים האלה, כי מעבר לפליטות יש עוד הגנות בין-לאומיות שמדינת ישראל מחויבת להן. וזה לא אני מחויב להן, זה מדינת ישראל.
היו"ר דוד אמסלם
נו? אבל כפוף למה שאתה אומר.
עודד פלר
ולכן, להגיד לבן-אדם: אנחנו לא נגיד לך לצאת כי אסור לנו, ויחד עם זה נחוקק חוקים שיעודדו אותך לצאת זה אותו דבר.
היו"ר דוד אמסלם
למה?
עודד פלר
כי זה לעבור על אותו איסור בדרך אחרת.
היו"ר דוד אמסלם
למה?
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, אני לא רואה את זה כמוך, בכלל לא.
עודד פלר
זו המשמעות של זה.
היו"ר דוד אמסלם
בכלל לא. אני חושב שיש הבדל בין זה שאתה מוציא אותו, שולח אותו במה שנקרא באופן פוזיטיבי, מרים אותו שם אותו על המטוס, לבין זה שאתה מייצר לו תנאים כדי שהוא ילך לבד. שני דברים שונים.
עודד פלר
אז, אדוני, אני רק אומר, והייעוץ המשפטי של הוועדה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אל תיקח את זה לשם ישר, עוד מעט תיתן להם גם שי לחג מהמדינה שיישארו פה גם, הכול בסדר.
עודד פלר
הדבר זה נדון בפסיקת בית-המשפט, הייעוץ המשפטי של הוועדה ודאי יוכל לדבר על הדברים האלה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
מספרים לי שהם מקבלים שי לחג.
עודד פלר
הם נדונו בהרחבה, המדינה טענה בקשר אליהם, בית-משפט פסק מה שפסק, וכדאי שהוועדה תדע מה הדין אומר.
היו"ר דוד אמסלם
תראה, אני חושב שהנושא היחידי שעומד כאן ואין לי תשובה, אבל אני מקיש אותו, כמו שאמרתי, מעולם הקשישים, זה שכל עוד הוא נמצא כאן, הפליט או לא חשוב, זה בן-אדם, אז צריכה להיות לו איזושהי מחיה מינימלית שהוא לא ימות מרעב. אבל לזה אני משאיר את המדינה שהיא תהיה, אני לא יודע, אין לי את הכלים כרגע, ואני לא נכנס לזה. רק עשיתי הקשה מהעולם של אימא שלי, אישה מבוגרת שמקבלת מהמדינה 2,900 שקל ומזה היא צריכה לחיות. אז אם אימא שלי יכולה לחיות מזה, אז יכול להיות שגם הוא. ואם הוא לא יכול לחיות אז גם אימא שלי לא יכולה לחיות מזה.
עודד פלר
היא לא יכולה.
היו"ר דוד אמסלם
אז בואו תעתרו נגד זכויות הקיום של כל הקשישים, אבל אתם באים דווקא רק לדיון של הפליטים כולכם באים לפה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אבל כדי לתת לאימא שלך המדינה צריכה לתת את זה.
תמר זנדברג (מרצ)
אתם אלה שמקצצים קצבאות, אנחנו אלה שמציעים להעלות אותם.
היו"ר דוד אמסלם
עזבי אתם, עזבי אתם אנחנו. אני מדבר כרגע - - -
תמר זנדברג (מרצ)
סליחה? מי הביא את החוק הזה? מי הביא שתהיה עליית קצבת זקנה לגובה של שכר מינימום כמו שאישרנו?
אורן אסף חזן (הליכוד)
זה לא מה שהוא אמר, הוא לא דיבר על זה.
היו"ר דוד אמסלם
שנייה, אני אומר כזה דבר, כל הארגונים האלה בסופו של דבר עותרים לבג"ץ וכו', לא ראיתי שמישהו עתר לבג"ץ, את למשל, נגד קצבת הזקנה, תעתרי לבג"ץ. אולי אנחנו לא בסדר.
סוזי כהן
על הזכויות שלנו, דוד.
היו"ר דוד אמסלם
אתם לא עושים את זה.
תמר זנדברג (מרצ)
אנחנו כן עושים את זה. אתם מסיתים נגד בג"ץ.
היו"ר דוד אמסלם
מתי הייתה עתירה כזאת.
תמר זנדברג (מרצ)
יש.
קריאות
- - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
תמר, יש פה - - -
תמר זנדברג (מרצ)
אתה יכול להסית גם נגדנו וגם נגד בג"ץ.
קריאות
- - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
הוא לא מסית. הוא שם לך את האמת בפרצוף. זה להסית?
תמר זנדברג (מרצ)
העובדה היא שיש עתירות כאלה.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי.
תמר זנדברג (מרצ)
הן עתירות של הארגונים ושל האופוזיציה נגד החוקים שלכם.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי.
יעל גרמן (יש עתיד)
תמר, יש - - -
היו"ר דוד אמסלם
תמר, תמר.
תמר זנדברג (מרצ)
אתם מקצצים גם לקשישים וגם לוקחים את מטה לחמם האחרון של הפליטים - - -
היו"ר דוד אמסלם
תמר, אנחנו בעד לתת לכולם הכול.
תמר זנדברג (מרצ)
את זה אתם עושים.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו בעד לתת לכולם מיליון דולר, בסדר? בבקשה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
רק היושב-ראש, מילה, זה יותר צורם שהם לא זועקים את הזעקה של אנשי דרום תל-אביב - - -
היו"ר דוד אמסלם
תן לו לסיים, אני אעבור אליך. עזוב, זה גם, הם בעדם.
סוזי כהן
לא מדברים על הזכויות של תושבי דרום תל-אביב.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני רוצה להזכיר לכם שאתם הצעתם את הצעת החוק, אל - - -
קריאות
- - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
אף אחד לא מאמין לכם, אתם.
היו"ר דוד אמסלם
רבותי, אני רוצה שתסיים, בבקשה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
- - - עליה, אדוני.
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת פראן, מספיק, יאללה, אני רוצה להתקדם. בבקשה.
עודד פלר
לשאלת היושב-ראש, כשעתרנו לבג"ץ עם קביעת סטנדרט של מינימום קיום בכבוד, ובג"ץ נתן צו שהמדינה צריכה לנמק את זה אז התכנסה פה מליאת הכנסת ואיימה על בג"ץ שאוי לו אם יתערב בנושא הזה. אני רק אומר שהדברים האלה קורים והכנסת מגיבה אחרת, אז צריך גם את זה לזכור. בפירוש עותרים, ועותרים שוב ושוב ושוב בעניינים חברתיים שנוגעים לכל אזרחי ישראל.

אדוני, לפני שאני נכנס לזה, אני מאוד אשמח, יושבת פה מבקשת מקלט, הם לא נשמעים בדרך כלל בדיון הזה, להם אין קול פוליטי, סאלם, ואני מאוד מאוד אשמח אם אדוני יאפשר לה להגיד כמה מילים.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
סאלם וולדה
(אומרת דברים באנגלית, להלן התרגום החופשי:)

שלום, שמי הוא סאלם ואדבר באנגלית.
אורן אסף חזן (הליכוד)
סאלם, במקרה קוראים לה סאלם. אמין גם, מאוד אמין.
היו"ר דוד אמסלם
מספיק.
סאלם וולדה
הגעתי לישראל עם משפחתי לפני כשש שנים ואנו מתגוררים בתל-אביב. אני לא יודעת מה יקרה אם תנכו חלק גדול מהשכר שלנו, אין לי שום מושג. אבל, כולכם רואים אותנו בכל מקום, מנקים את הרחובות של ישראל, שוטפים כלים במסעדות, מנקים עבורכם את חדרי השירותים, אנו עושים את העבודות שנמצאות ברף הכי תחתון עם שכר מאוד נמוך אבל אנו עושים זאת כי אנו מנסים לשרוד.

אני יודעת שהחוק הזה יהפוך את החיים שלנו לאומללים, כי הממשלה רוצה שנעזוב את הארץ.
אורן אסף חזן (הליכוד)
מאיפה את?
סאלם וולדה
אריתריאה.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אה, אריתריאה.
סאלם וולדה
עזבתי את אריתריאה, מאחר והחיים עבורי היו מאוד מסוכנים שם. כפרוטסטנטית, אני לא יכולה לחזור לשם, אני גם לא יכולה ללכת לאוגנדה או רואנדה, אני יודעת ושמעתי מה קרה שם לאנשים, אני לעולם לא אוכל ללכת לשם עם הילדים הקטנים שלי, עדיף לי לישון ברחובות של ישראל. איפה שאני נמצאת, יש הרבה אנשים עניים, בין היתר אמהות חד הוריות, אנשים חולים ונכים, שעובדים אולי פעמיים או שלוש בשבוע, ומקבים 2,000 ₪ לחודש, מה יקרה עם האנשים האלה? אנו נזרק לרחוב.

אני מתחננת בפניכם, בשם אלוקים, אל תהרסו לנו את החיים.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אל תשתמשי בשם השם.
סאלם וולדה
אני מאמינה באלוהים.
אורן אסף חזן (הליכוד)
די, חלאס, מה אתם כולכם? אי-אי-אי-אי-אי, אתם יודעים מה קורה במציאות? מה אתם משחקים - - -
היו"ר דוד אמסלם
אורן, אורן.
אורן אסף חזן (הליכוד)
אתם לא רואים טלוויזיה? ישבו כתבו לה תסריט שכולכם - - -
היו"ר דוד אמסלם
אורן, אורן, כל פעם אתה אומר סליחה ומפריע.
אורן אסף חזן (הליכוד)
לא, לא כל פעם. לא כל פעם.
היו"ר דוד אמסלם
אז כל פעם.
היו"ר דוד אמסלם
אז כל פעמיים.
אורן אסף חזן (הליכוד)
כל שלוש. כואב לי.
היו"ר דוד אמסלם
תפסיק. בבקשה.
סאלם וולדה
(אומרת דברים בשפה האנגלית, להלן התרגום החופשי:)

אני רואה עכשיו. אני מתחננת בפניכם, בשם אלוקים, אל תהרסו לנו את החיים.
אורן אסף חזן (הליכוד)
בסדר, בסדר.
היו"ר דוד אמסלם
תודה.
אורית מרום
מילה אחרונה.
היו"ר דוד אמסלם
לא, נגמר. אני רוצה לעבור להקראה, בבקשה.
סוזי כהן
- - -
אורן אסף חזן (הליכוד)
לי אין אלוקים. אני לפחות לא משתמש בשם שמו לשווא.
גלעד קרן
אני מקריא מתוך הנוסח שמופיע בפניכם שכותרתו: נוסח מוצע לדיון 16 בנובמבר.
קריאות
- - -
גלעד קרן
יש בנוסח כמה הערות שלנו כייעוץ המשפטי שסוכמו למעשה עם נציגי משרדי הממשלה, לכן אני מקריא את הנוסח המוצע, כולל התיקונים שהצענו.

"חוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה) (תיקון), התשע"ו–2016

תיקון סעיף 4

1.

בחוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה), התשע"ה–2014‏ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 4 –

(1) ;

(1) בפסקה (7), במקום פסקת משנה (ג) יבוא:

"(ג) בסעיף קטן (ה) –

(א) בפסקה (2), בסופה יבוא "ותחול עליהם, בעת תשלומם לידי העובד הזר, חובת ניכוי במקור בהתאם לסעיף 164 לפקודת מס הכנסה‏";

(ב) אחרי פסקה (2) יבוא:

"(3) על אף האמור בפסקאות (1) ו-(2), היה העובד הזר מסתנן, יחולו הוראות אלה:

(א) משכר העבודה של העובד הזר, ובכללו חלק העובד, ינכה המעסיק מס במקור בהתאם להוראות סעיף 164 לפקודת מס הכנסה, בשיעורים הקבועים בסעיף 121 לפקודה האמורה;

(ב) על חלק המעסיק המופקד בקרן או בחשבון הבנק לפי סעיף 1יא1(א), וכן על הריבית, הפרשי הצמדה ורווחים אחרים אשר נצברו בקרן או בחשבון הבנק ואשר מקורם בפיקדון לגבי העובד הזר, יחולו הוראות פסקה (1) ויוטל המס כאמור בפסקה (2).;

(ג1) בסעיף קטן (ו)(2), אחרי "סעיף קטן (א)" יבוא "או סעיף 1יא1, לפי העניין,";

(2) בפסקה (8) –

(א) בסעיף 1יא1 לחוק עובדים זרים המובא בה –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "ניכוי חלק העובד לפי סעיף זה יהיה" יבוא "הפקדת חלק העובד לפי סעיף זה תתבצע"

(2) בסעיף קטן (ג), אחרי "בידי המעסיק" יבוא "בדרך שיורה שר הפנים,";

(ב) בסעיף 1יא6 לחוק עובדים זרים המובא בה –

(1) בסעיף קטן (א), במקום הסיפה החל במילים "בהעברה בנקאית" יבוא "לידי מי שהוכח שהוא בן זוגו, ובאין בן זוג – למי שהוכח שהוא ילדו, ובאין בן זוג וילד – למי שהוכח שהוא הורהו";

(2) סעיף קטן (ב) – בטל;

(3) בסעיף קטן (ג), במקום הרישה עד המילים "כאמור בסעיף קטן (ב)" יבוא "לא הוכח כי לעובד הזר בן זוג, ילד או הורה כאמור בסעיף קטן (א)";

(ג) בסעיף 1יא7 לחוק עובדים זרים המובא בה, במקום "לפי סעיפים 1יא5 ו-1יא6" יבוא "לפי סעיף 1יא5".

תיקון סעיף 9

2.

בסעיף 9 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), במקום הסיפה החל במילים "שלאחר תום שישה חודשים" יבוא "שלאחר תום תשעים ימים מיום פרסומו של חוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה) (תיקון), התשע"ז–2016";

(2) סעיף קטן (ב) – בטל.

תיקון חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם

3.

בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו–1996‏ –

(1) בסעיף 10(א) –


(א) בפסקה (1), בסופה יבוא "הוראת פסקה זו לא תחול על מתן שירותי כוח אדם של עובדים שהם מסתננים כהגדרתם בסעיף 1י2 לחוק עובדים זרים, התשנ"א–1991, בידי קבלן כוח אדם, ותחול על קבלן כוח אדם העוסק במתן שירותי כוח אדם של עובדים כאמור חובת רישיון לפי סעיף 2";

(ב) בפסקה (4), המילים "בסעיף 2(ג), במקום "שנתיים" יקראו "שנה"" – יימחקו;

(2) בסעיף 10ב –

(א) בכותרת השוליים, אחרי "בעל רישיון" יבוא "או היתר מיוחד";

(ב) בסעיף קטן (א), במקום הסיפה החל במילים "אלא אם כן קבלן כוח האדם" יבוא "אלא אם כן קבלן כוח האדם הוא בעל רישיון או היתר מיוחד לפי פרק זה, לפי העניין, והמציא לאותו אדם העתק ממנו, או שקבלן השירות הוא בעל רישיון לפי פרק זה והמציא לאותו אדם העתק ממנו";

(3) בסעיף 20(ד), במקום הרישה עד המילים "בניגוד להוראות סעיף 10ב" יבוא "מי שהתקשר עם קבלן כוח אדם שאין לו רישיון או היתר מיוחד, לפי העניין, בניגוד להוראות סעיף 10ב, או מי שהתקשר עם קבלן שירות שאין לו רישיון, בניגוד להוראות הסעיף האמור", ובמקום "מקבלן כוח אדם שאין לו רישיון או שירות" יבוא "מקבלן כוח אדם שאין לו רישיון או היתר מיוחד, לפי העניין, או קיבל שירות"."
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. יש לי הערה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
יש פה עוד סעיף.
היו"ר דוד אמסלם
לא הקראת את (3)?
שושנה שטראוס
גלעד, יש עוד סעיף.
היו"ר דוד אמסלם
צודקת.
גלעד קרן
(3) בסעיף 20(ד), במקום הרישה עד המילים "בניגוד להוראות סעיף 10ב" יבוא "מי שהתקשר עם קבלן כוח אדם שאין לו רישיון או היתר מיוחד, לפי העניין, בניגוד להוראות סעיף 10ב, או מי שהתקשר עם קבלן שירות שאין לו רישיון, בניגוד להוראות הסעיף האמור", ובמקום "מקבלן כוח אדם שאין לו רישיון או שירות" יבוא "מקבלן כוח אדם שאין לו רישיון או היתר מיוחד, לפי העניין, או קיבל שירות".
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
נצביע על הסתייגויות?
היו"ר דוד אמסלם
כן, נצביע גם על ההסתייגויות.
עובד חוגי
אני רוצה להגיד רק משהו.
היו"ר דוד אמסלם
עובד, בגלל שבאמת דיברת - - -
עובד חוגי
אני מתנצל קודם כול שניבלתי את הפה, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. אני כבר כמה שנים בנושא הזה, אני מבקש סליחה אם ניבלתי את הפה. אבל אני אגיד לך משהו, לא יכול להיות שאני כבר שש-שבע, אנחנו תושבי דרום תל-אביב שומעים שמבינים אותנו, אבל בוא נדאג להם.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי.
קריאות
- - -
עובד חוגי
שמעתי את כל הדיון הזה עכשיו - - -
היו"ר דוד אמסלם
עובד, אתה פותח את זה עוד פעם. תן לו כוס מים. אני מקבל את ההתנצלות שלך, רק אל תשכח לקחת את העט שזרקת, מהשוונג הוא הגיע למרכז כאן.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני מבקשת רשות דיבור.
היו"ר דוד אמסלם
אני כבר לא ברשות הדיבור.
יעל גרמן (יש עתיד)
לא פה, בכנסת.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. אני רק מבקש להכניס הסתייגות שלי בעניין לגבי סעיף 1יא1, "על אף האמור בסעיף קטן (א) שר האוצר באישור הוועדה רשאי לקבוע, בדרך כלל או לסוגי עבודה או ענפים מסוימים. 1. כי חלק המעסיק יעמוד על סכום שונה מ-165 ולא פחות מ-12.5% - - -
גלעד קרן
זה יכול להיות גם יותר?
היו"ר דוד אמסלם
לא. שונה מ-16%. זאת אומרת, זה יכול להיות יותר או - - -
אורי שיינין
בפועל.
גלעד קרן
לא. מה זה בפועל?
היו"ר דוד אמסלם
רציתי שזאת תהיה התקרה. זאת אומרת שיכול להפחית. עד 12.25% משכר העבודה של המסתנן - - - הקבועים בצווי הרחבה הגבוהים מביניהם. 2. כי חלק העובד יעמוד על סכום נמוך מ-20% ולא יפחת מ-16.25%.
גלעד קרן
אז אתה מציע שיהיה מנגנון?
היו"ר דוד אמסלם
כן. ששר האוצר באישור ועדת הפנים יוכל להפחית לגבי שניהם, ודווקא לא להעלות.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אפשר להציע הסתייגות נוספת? אני פשוט לא ידעתי מה היה המועד להגיש אותן בכתב.
היו"ר דוד אמסלם
בואי תגידי אותה עכשיו כדי שנצביע.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני לא יודעת איך לנסח אותה, אבל אני אגיד מה המהות שלה. אני מבקשת להחריג מסעיף 1 את "מי שהגיש בקשה למקלט".
היו"ר דוד אמסלם
כבר אמר את זה זוהיר. תודה. נעבור להצבעות, ברשותכם. נצביע קודם כול על ההסתייגויות. שושנה.
שושנה שטראוס
רציתי רק להעיר איפה שכתוב בפסקה 8, שבדרך שיורה שר הפנים, הכוונה היא בהוראות שיוציא לו או בתקנות, צריך לנסח את זה כפי שזה. הכוונה לא לתקנות בחקיקה.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר גמור. תגיד את ההסתייגויות לפני שנצביע עליהן.
גלעד קרן
יש הסתייגות אחת של המחנה הציוני שהציג חבר הכנסת בהלול, שלמעשה החרגת קטינים ונשים שגילם עולה על 60 או הורה לקטין הסמוך על שולחנו בישראל. מי שממונה ביקורת הגבולות שוכנע לגביו כי בשל גילו או מצב בריאותו לרבות בריאותו הנפשית שהייתו במרכז השהייה עלולה לגרום לנזק - - - כאמור ואין דרך אחרת למנוע את הנזק כאמור. מי שמשטרת ישראל הודיעה לגביו כי יש ראיות לכאורה לכך שנעברה לגביו עבירה לפי סעיפים 375 או 377א(א), או (ב) לחוק העונשין, הכוונה היא להפלגה בתנאי עבדות.
היו"ר דוד אמסלם
מה עמדתם לגבי ההסתייגות הזו?
אורי שיינין
בשונה מהחקיקה שהייתה בנוגע ל"חולות" שיש הגיון בטיעונים, פה לדעתי להפך. דווקא האוכלוסיות האלה זקוקות יותר מכל לנושא הזה של תוכנית חיסכון, במיוחד גם אם הם יישארו, ובטח אם הם יצאו. דווקא אלה שיש להם ילדים או נשים שאין להן שום דבר או מבוגרים או כאלה עם ילדים, דווקא להם לא ניתן את תוכנית החיסכון? בעיני זה לא סביר.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אבל עד שיגיעו למימוש החיסכון הם ימותו.
קריאות
- - -
ברית יעקובי
שפשוט ימלאו את הגינות הציבוריות.
היו"ר דוד אמסלם
בקיצור, אתם לא מקבלים. מבחינתכם לא. חבר'ה, אני רוצה להביא את זה להצבעה. מי בעד ההסתייגות? שירים את ידו. מי נגד?
אורן אסף חזן (הליכוד)
אני יכול להצביע? יש פה מישהו? אני ממלא-מקום. שלא אצביע אובר.
היו"ר דוד אמסלם
תצביע. הצבעת?
נחמן שי (המחנה הציוני)
לא, אני לא יכול, יש לנו שני צירים.
היו"ר דוד אמסלם
אם הוא לא היה היית מצביע?
נחמן שי (המחנה הציוני)
ברור.
היו"ר דוד אמסלם
יפה, אז למה יש לך בעיה עם אורן חזן?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 8

נמנעים – אין

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
מה התוצאה? 8 – נגד, 4 – בעד. ההסתייגות לא מתקבלת.
גלעד קרן
ההסתייגות של יעל כהן-פראן.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות של חברת הכנסת יעל כהן-פארן שמחריגה מבקשי מקלט.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
מי שהגיש בקשה.
היו"ר דוד אמסלם
אני מניח שכולם הגישו בקשה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לא, ממש לא.
היו"ר דוד אמסלם
לא?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לא. מה עמדתכם בעניין? לפני שאני מצביע.
שי סומך
מרוקן את ה - - -
היו"ר דוד אמסלם
מרוקן את העניין.
אורן אסף חזן (הליכוד)
מרוקן את החוק, את התוכן.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגות של חברת הכנסת פארן? שירים את ידו. מי נגד?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 8

נמנעים – אין

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
4 – נגד, 8 – נגד. ההסתייגות לא מתקבלת. עכשיו אני רוצה להביא את ההסתייגות שלי. ההסתייגות שלי בעצם נותנת לשר האוצר את הסמכות באישור הוועדה דווקא להוריד את האחוז, מה שהקראתי באישור הוועדה. מי בעד ההסתייגות שלי? שירים את ידו.
נחמן שי (המחנה הציוני)
להוריד את הסכום?
היו"ר דוד אמסלם
כן, להוריד את הסכום. אני מניח שאתה נגד להוריד את הסכום.
נחמן שי (המחנה הציוני)
זה בסדר. אתה משאיר את זה לשיקול דעתו?
היו"ר דוד אמסלם
מי נגד? באישור הוועדה עד גבול. יש גבול.

הצבעה

בעד – 10

נגד – 2

נמנעים – אין

ההסתייגות נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
אז ההסתייגות התקבלה. עכשיו אני בעצם מביא את כל החוק כולל ההסתייגויות כפי שהוקראו. מי בעד החוק? שירים את ידו. סמוטריץ?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני תמיד בעד.
היו"ר דוד אמסלם
תודה. היום בנהיגה היית מקבל דוח על זה. היום קראתי בעיתון, זה אפילו היה קלון. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 8

נגד – 4

נמנעים – אין

הצעת חוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה) (תיקון), התשע"ו–2016, אושרה.
היו"ר דוד אמסלם
8 – בעד, 4 – נגד. אז אנחנו קובעים שהחוק עבר.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
תראה איך אני ערני, דוד.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה לכולם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:29.

קוד המקור של הנתונים