ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 01/11/2016

תקציב משרד הפנים לשנים 2017-2018 תקציב המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל לשנים 2017-2018– בהשתתפות שר הפנים, השר לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, מר אריה מכלוף דרעי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים