ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 01/11/2016

חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (תיקון מס' 5), התשע"ז-2017

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 277

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שלישי, ל' בתשרי התשע"ז (01 בנובמבר 2016), שעה 11:00
סדר היום
הצעת חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (תיקון - אישור הוועדה), התשע"ו-2015 (פ/2397/20), של חה"כ יעקב מרגי
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

מסעוד גנאים

חנין זועבי
מוזמנים
שמעון אבני - מנהל אגף הסעות והצטיידות, משרד החינוך

אילן שי - עוזר ליועצת המשפטית, משרד החינוך

הדס אגמון - עו"ד, משרד המשפטים

סארי ג'בארה - עו"ד, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

ד"ר עדינה יוסף - מנהלת החלקת אם וילד, משרד הבריאות

רחלי סונגו - עו"ד, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

אסי סוזנה - מנהל אגף רישוי ומל"ח, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

מיכאל אלחייאני - מנהל מחלקת הסעות, עיריית נתניה

מירה אוחנה - מזכירת ההיסעים, עיריית באר שבע

שגיב דויד - מפקח ההיסעים, עיריית באר שבע

אביבית ברקאי - אהרונוף - עו"ד, בזכות

מאיר אלרם - מנהל אגף תיאום גורמי חוץ, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

אסתר קרמר - חברת קואליציית הורים לילדים עם צרכים מיוחדים

גד שמואל כהן - רכז תחום חינוך מיוחד

חגי שמואלי - מנכ"ל עמותת איל-אגודה ישראלית לאפילפסיה

סטיבן יעקב לוי - שדלן/ית

עידית שבתאי סידיס - שדלן/ית

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהל/ת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
מוריה אביגד

הצעת חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (תיקון - אישור הוועדה), התשע"ו-2015, פ/2397/20, של חה"כ יעקב מרגי
היו"ר יעקב מרגי
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת החינוך, התרבות והספורט, 1 בנובמבר 2016, ל' בתשרי התשע"ז, הנושא על סדר-היום: הצעת חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (תיקון – אישור הוועדה), התשע"ו-2015, של עבדכם הנאמן ועוד מספר חברי כנסת. מהות החוק – לא מדובר בשינוי סדרי בראשית אלא מדובר בהעברת סמכות הדיון מוועדת הכלכלה לוועדת החינוך, אלא אם כן משרד החינוך יעדיף את ועדת הפנים, אני נדיב, שם הפטיש יותר חזק. תדעו לכם שאני מקדם היום את הצעת החוק הזאת – אני אומר למשרד החינוך – עיני חברי כנסת רבים נשואות לתקנות. מיד עם חקיקת החוק הזה אנחנו נתחיל בתיקון התקנות אז המסר הוא שתיכנסו לעבודת מטה גם בסוגיה של העלות התקציבית של זה ושל היישום. אתה זוכר את הדיון הראשון בתקנות?
שמעון אבני
לא יכול לשכוח אותו.
היו"ר יעקב מרגי
גם אני לא שוכח אותך מאז, דירגתי אותך בראש הסולם של האנשים הרגישים. אתה זוכר מסיבות כאלה ואני זוכר אותו מהסיבה שגילית רגישות אז בסדר. כמה זמן עבר?
שמעון אבני
שנה.
היו"ר יעקב מרגי
שנה, אתה מבין? אני אעביר את רשות הדיבור ליועצת המשפטית של הוועדה שתקריא את החוק ונצביע עליו. לא רק עיני חברי הכנסת נשואות, גם עיני ההורים והילדים שזקוקים לאותה הסעה נשואות אלינו. בבקשה.
מירב ישראלי
"הצעת חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (תיקון – אישור הוועדה)" – הצעת החוק מתחילה בתיקון סעיף 8 אבל עברתי קודם על החוק המקורי וראיתי שיש פה עוד סעיף עם אישור של ועדת הכלכלה לתקנות של שר החינוך. רציתי לשאול האם התכוונתם לכל התקנות או רק לתקנות של הליווי?
היו"ר יעקב מרגי
כל התקנות. כוונת המחוקק – במקרה הזה אני – היתה לעביר את כל הדיון בהסעות של ילדים עם צרכים מיוחדים למוסדות החינוך לשולחן הוועדה.
מירב ישראלי
אז, אם כך, צריך לתקן גם בסעיף 3(א1) לחוק, לא רק בסעיף 8, שאקריא אותו. מדובר בעצם ברשות מקומית ששולחת ילד לרשות אחרת.

"רשות מקומית ששלחה ילד עם מוגבלות למעון, הנמצא בתחום שיפוטה של רשות מקומית אחרת תשתתף בהוצאות ההסעה והליווי של הילד, למוסד החינוך וממנו, החלות על הרשות המקומית האחרת... שר החינוך התרבות והספורט, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע, בצו, את שיעורי ההשתתפות של הרשות השולחת...".
היו"ר יעקב מרגי
זה צריך לעבור לכאן.
מירב ישראלי
גם אלינו?
היו"ר יעקב מרגי
ודאי.
מירב ישראלי
בסדר, אז צריך לתקן גם פה.
אילן שי
למרות שיש צו כזה, הוא עודכן.
מירב ישראלי
ברור, אבל אם תתקנו אותו.
היו"ר יעקב מרגי
ברור, אישור הצו, כשתרצו לתקן אותו, יהיה באישור ועדת החינוך ולא ועדת הכלכלה.
מירב ישראלי
בסדר, אז אנחנו נוסיף סעיף שמתקן גם את הסעיף הזה. אז עכשיו אנחנו מגיעים לתיקון סעיף 8 לחוק המקורי:

"תיקון סעיף 8 1. בחוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות... (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 8, במקום "ועדת הכלכלה" יבוא "ועדת החינוך, התרבות והספורט".

אני אקריא את הסעיף המקורי:

"תקנות לפי חוק זה לעניין הסעה וליווי בהסעה של ילדים עם מוגבלות יהיו באישור ועדת הכלכלה של הכנסת" – שזה הופך ל"חינוך".

לגבי פעוטות – זה נשאר בוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת.
היו"ר יעקב מרגי
מקובל.
מירב ישראלי
זה התיקון. הסעיף הנוסף הוא בעצם תקנות ראשונות אז זה לא צריך להיות תיקון של סעיף 9 לחוק המקורי, שדיבר על התקנות בשנת 94', אלא תיקון בתוך החוק הזה לגבי התקנות שנוגעות לתיקון של ועדת החינוך. אז בעצם הנוסח צריך להיות שתקנות ראשונות לפי הסעיפים הרלוונטיים ו-8 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, יוגשו לוועדת החינוך, התרבות והספורט, תוך שלושה חודשים מיום פרסומו של חוק זה. זאת אומרת, את התקנות הראשונות לגבי הליווי וההסעה – לא צו, צו נשאר מה שקיים – אתם צריכים להגיש תוך שלושה חודשים מיום פרסום החוק לוועדה הזאת.
שמעון אבני
יש, הן מוכנות.
הדס אגמון
יש גם תקנות קודמות.
מירב ישראלי
התקנות הקודמות – לפי חוק הפרשנות - נשארות בתוקף עד שמביאים את התקנות החדשות. ביררתי את זה לפני הדיון עם הנוסחית שלנו, איך צריך לנסח את זה.
היו"ר יעקב מרגי
משרד המשפטים, עוד התייחסות?
הדס אגמון
לא, אין לנו.
היו"ר יעקב מרגי
משרד החינוך, רוצים להתייחס? יש מישהו סביב השולחן שרוצה להתייחס? אביבית, בבקשה.
אביבית ברקאי-אהרונוף
אני רק מצטרפת לדברים שלך, אדוני היושב-ראש, שגם עיני ההורים והארגונים נשואות למשרד החינוך שיביאו סוף סוף תקנות. אבל לא סתם תקנות, אדוני היושב-ראש, אלא תקנות משמעותיות, שיהיה בהן מענה לכל הבעיות שיש היום, כי התקנות שהובאו לידיעתנו והוצגו על ידי מנכ"לית משרד החינוך בישיבה האחרונה שהיתה פה בכנסת – העיקר חסר מן הספר שם.
היו"ר יעקב מרגי
לא פה, בכנסת.
אביבית ברקאי-אהרונוף
לא כאן, אבל העיקר חסר מן הספר שם. כל הנושא של זמן סביר, הנושא של מספר ילדים מרבי בהסעה, הנושא של היקף הילדים הזכאים לליווי, הנושא של היקף הילדים הזכאים להסעה ועוד נושאים רבים אחרים שהיום בגינם ילדים נוסעים בצורה לא בטיחותית – לא נמצאים שם. לכן אני מבקשת, אדוני היושב-ראש, שתצטרף לבקשה שלי שהתקנות שיבואו לכאן, ואני מקווה שבפרק זמן קטן, יש עוד שלושה חודשים - - -
היו"ר יעקב מרגי
הם פשוט דואגים לכך שהדיונים פה יהיו איכותיים ומשמעותיים, שאנחנו נאמר להם לעשות דברים נוספים – כי אם הם היו עושים את כל מה שאנחנו מצפים זה היה בא רק להצבעה וזה היה נגמר מהר. אני אומר את זה בהומור קצת.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
לא נמצאים בחוק, היא מתכוונת, או לא נמצאים בתקנות?
היו"ר יעקב מרגי
התקנות שאנחנו אמורים לדון בהן מחר – מחר חקיקת התיקון הזה – היא אומרת שחסרים בהן עוד הרבה דברים. אנחנו נקיים פה דיון מעמיק על התקנות, זה לא יהיה על רגל אחת וזה לא יהיה בצורה שטחית. סוף סוף אנחנו מתקנים, אנחנו נתקן תיקון משמעותי כדי שלא נוסיף לאותם ילדים מגבלה על המגבלה שממלא הם זכו בה.
אביבית ברקאי-אהרונוף
ושחלילה לא יהיה עוד אסון כמו שקרה בשנת הלימודים הקודמת, שילד נפטר במהלך הסעה.
היו"ר יעקב מרגי
על זה אנחנו לא מדברים עכשיו. בבקשה, אדוני.
מיכאל אלחייאני
אני הייתי רוצה שלפני שהחומר יופץ הוא יעבור גם דרכנו אם אפשר. אנחנו נמצאים בשטח, רואים את הבעיות. אני מסיע היום 2,000 ילדים עם מוגבלויות ואנחנו חיים את הדבר הזה בשטח. אם אפשר לראות את זה ולתת את זה - - -
היו"ר יעקב מרגי
לגיטימי. אתה פעם ראשונה בוועדה?
מיכאל אלחייאני
כן.
היו"ר יעקב מרגי
א', זה עולה לאתר של הוועדה; ב', זה מופץ גם לשלטון המקומי, לנציגים שלכם ואתם מוזמנים לעקוב. אדרבה, השולחן הוא עגול בכוונה, לא לחינם הנגר הכין את השולחן הזה בצורה עגולה – כדי שביחד נביא את התוצאות הכי טובות שיכולות להיות. אין לנו עניין לגזור גזירות שהציבור לא יכול לעמוד בהן. מצד אחד אנחנו תובעים מכם תביעות והן לא מעוגנות בשום מקום, משרד החינוך אומר: מה אתם רוצים? זה מה שהיה עד היום. אז אנחנו רוצים להביא משהו מתוקן. תקנות – כשמן – שיהיו מתוקנות. אני מקווה שעם האופטימיות שלך והשאיפה לתקנות אופטימליות אנחנו נצליח להביא אותן. אבל אין לי ספק שיהיו קשיים בדרך של תיקון התקנות, יהיו ויכוחים, זה עלויות לא פשוטות, משרד החינוך ימשוך לכאן, אנחנו נמשוך לכאן, ההורים גם, נביא משהו שכולם יצאו מרוצים ממנו. לומר לך שעכשיו אני יכול להצהיר לך הצהרות? לא, כי אני באמת רוצה לשבת שורה-שורה, סעיף-סעיף ולבחון אותו יחד אתכם, יחד עם כל הנוגעים בדבר.
אביבית ברקאי-אהרונוף
רק עוד דבר אחד, אדוני היושב-ראש – אני אשמח שיחד עם התקנות משרד החינוך יביא גם נתונים עדכניים כדי להוכיח את הדברים שנאמרו כאן כי בשעתו היה חסר גדול מאוד מאוד בנתונים.
היו"ר יעקב מרגי
את מתכוננת היום לפרוש מתפקידך, מהפעילות שלך?
אביבית ברקאי-אהרונוף
לא, אבל מנסה להקדים את התרופה.
היו"ר יעקב מרגי
הם יביאו ובשביל זה את כאן גם, לעמוד על המשמר. בבקשה.
אסתר קרמר
באתי להגיד את דברי רויטל. אני רוצה לחזק את מה שאמרה אביבית, שהתקנות שהביאו באמת כל כך הצטמצמו – רויטל אמרה לי: הן הפכו להיות אנורקסיות, לא רק רזות. הדברים הכל כך בסיסיים: המרחק, 17 ילדים בגיל גן בהסעה- - -
היו"ר יעקב מרגי
אני מאפשר כי זה לא דיון מהותי על התקנות אבל בקשתכם נשמעה, אנחנו נדון, ואם העיקר חסר מן הספר, כפי שאמרה אביבית, אנחנו נפנה לגורמים.
אסתר קרמר
מי שרואה את הרחוב שלי כל בוקר ב-06:45 בבוקר – 10-12 ילדים עם צריכים מיוחדים מחכים ב-06:45 בבוקר. זה לא הגיוני שב-06:45 בבוקר צריכים לצאת מהבית כל כך הרבה ילדים. כל הילדים גרים במרחק שעה ורבע מבית ספר, לומדים בתוך ירושלים? זה לא הגיוני הדבר הזה. עד שלא יהיו תקנות - - -
היו"ר יעקב מרגי
לוקח לי להגיע מהנגב לירושלים כמעט אותו זמן שלוקח לי להגיע משער הגיא לעבודה. זו המורכבות של ירושלים ולכן צריך לתת מענה, את צודקת.
אסתר קרמר
בעלי יצא לטבריה והגיע לפני שהבת שלי הגיעה לבית ספר.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. חבר הכנסת מסעוד גנאים.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב-ראש, למרות שאתה לא החתמת אותנו על הצעת החוק אבל שני חברי הכנסת מתייצבים - - -
היו"ר יעקב מרגי
צריך לעשות לעוזר שלך נו-נו-נו.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
אני יודע, אני אומר את זה בהומור.
היו"ר יעקב מרגי
אבל אני כן מציין אתכם לשבח, דווקא אלה שחתמו לא נמצאים כאן.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
כן. אז אנחנו באנו כמובן לתמוך בהצעת החוק. אנחנו נראה גם את התקנות בעתיד, כאשר הן יבואו לדיון. אין ספק שהסוגיה של התלמידים בעלי המוגבלויות וההסעות שלהם היא חשובה מאוד וזה מתאים מאוד. אני חושב שזה משרת את המטרה להעביר את הנושא וכל העניין לוועדת החינוך ולא לוועדת הכלכלה. הבנתי שהסתייגויות זה לא עכשיו? הסתייגות דיבור הכוונה.
היו"ר יעקב מרגי
לא, אנחנו עכשיו רק בהכנה לקראת קריאה ראשונה.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
לא עכשיו, זה אחרי, בסדר גמור.
היו"ר יעקב מרגי
תודה רבה. בבקשה.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
אני רק רוצה הערה –אולי גם לצרף את מאזן גנאים, יושב-ראש ועד הרשויות המקומיות הערביות, או מי מטעם הרשויות הערביות שמתעסק בנושא של הסעות. יש להם המון מה להגיד, הם מרוחקים מקצת מהתהליך הזה.
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
לדיון, להזמין לדיון.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
לשלוח להם חומר כי הם יותר מקצועיים ובשטח.
היו"ר יעקב מרגי
מי חבר הוועדה מהרשימה?
מסעוד גנאים (הרשימה המשותפת)
אני, חנין ויוסף.
היו"ר יעקב מרגי
אז אתם חלק.
חנין זועבי (הרשימה המשותפת)
אנחנו נעביר להם אבל אני אומרת שהם גם יקבלו חומר.
היו"ר יעקב מרגי
ודאי, זה יהיה באתר. יש מישהו שרוצה להוסיף? אם כך, אנחנו מביאים את הצעת החוק לקריאה ראשונה להצבעה, עם התיקונים שנאמרו על ידי היועצת המשפטית.
אילן שי
רציתי לשאול את היועצת המשפטית של הוועדה שאלה: האם הנוסח הקיים, המתוקן, ימנע מאתנו במקום להביא תקנות חדשות להביא תיקון של התקנות הקיימות?
מירב ישראלי
נראה לי שלא אבל אנחנו נברר. מבחינה עקרונית הרי אין הבדל, אתה יכול להביא פשוט את אותו דבר - - -
היו"ר יעקב מרגי
החוק הזה מדבר, אם הבנתי טוב, על האכסניה שזה ידון.
מירב ישראלי
כן. אני לא חושבת שיש בעיה. לא נראה לי שיש בעיה אבל זה לא כל כך משנה כי המהות היא אותה מהות ואתה יכול פשוט לעשות את זה ברצף אחד מחדש.
אילן שי
אני חושב שאת לא מפרשת נכון.
היו"ר יעקב מרגי
יש משהו שמסתתר בשאלה שלך? אם לא הבנו אותו, אדרבה, שים אותו.
אילן שי
אנחנו עדיין צריכים לקיים על זה דיון בתוך המשרד אבל כרגע יש תקנות - - -
היו"ר יעקב מרגי
שאנחנו לא מרוצים מהן.
אילן שי
שיש בהן רק שני סעיפים - - -
הדס אגמון
לא טיוטה, אנחנו מדברים על הקיימות.
היו"ר יעקב מרגי
הקיימות, אני מדבר על הקיימות. בעטיין קיימנו פה כמה דיונים על המצב הנוכחי, המצב הנוכחי לא - - -
הדס אגמון
זה ברור.
אילן שי
לצרף אליהם – ששני הסעיפים הקיימים לא ישתנו אלא יצטרפו אליהם עוד סעיפים.
מירב ישראלי
אבל אם לא מסתתר מאחורי הדברים איזה רצון שאני לא מבינה אותו בדיוק - - -
היו"ר יעקב מרגי
גם אני לא הבנתי אותו.
מירב ישראלי
כי הרי זה לא משנה, זה עניין של טכניקה אז זה לא כזה משנה. התקנות היום הן בשם הישן, של החוק הישן, עם "ילדים נכים", כתוב שם בהתחלה לוועדת הכלכלה – לדעתי עדיף כבר להביא תקנות חדשות מסודרות אז אני לא מבינה למה צריך להתעקש - - -
היו"ר יעקב מרגי
אף אחד לא הוביל אתכם עם אקדח, את המשרד. עמדה לכם האפשרות לעשות את זה, זה מה שהצגתם, מה שהכנתם, אני לא מבין את השאלה.

אני מביא את הצעת החוק להצבעה. מי בעד החוק?

הצבעה

בעד – פה אחד

הצעת חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (תיקון - אישור הוועדה), התשע"ו-2015, אושרה.
היו"ר יעקב מרגי
באין מתנגדים, באין נמנעים, הצעת החוק אושרה פה אחד להכנה לקריאה ראשונה. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:35.

קוד המקור של הנתונים