פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 469

מישיבת ועדת הכספים

יום חמישי, כ"ה בתשרי התשע"ז (27 באוקטובר 2016), שעה 10:47
סדר היום
אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה 9-987-16)
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

באסל גטאס

זהבה גלאון

מכלוף מיקי זוהר

אחמד טיבי

מנואל טרכטנברג

מיקי לוי

בצלאל סמוטריץ

איימן עודה

רחל עזריה

עודד פורר

יואב קיש

מיקי רוזנטל
חברי הכנסת
טלב אבו עראר

דוד אמסלם

ענת ברקו

אוסאמה סעדי
מוזמנים
ארז אורעד - מנהל תחום בכיר מוסדות ציבור ומלכ"רים, רשות המסים, משרד האוצר

בנימין למקין - מנהל מחלקה, רשם העמותות

יונתן גר - מנכ"ל אמנסטי אינטרנשיונל ישראל

מולי מלקאר - מנהלת תחום תכניות, אמנסטי אינטרנשיונל ישראל

גיל נוה - דובר אמנסטי אינטרנשיונל ישראל

נילי אבן חן - עו"ד, התנועה לאיכות השלטון

איתמר שחר - עו"ד, התנועה לאיכות השלטון

עדי ליבזון - מרצה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן

משה בר - תנו יד לחירש ונכים למען נכים

דן קדרון - תנו יד לחירש ונכים למען נכים

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
שגית אפיק

שיר שפר
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים

אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה 9-987-16)
היו"ר משה גפני
אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר היום, אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה שסימנה 9-987-16(.

ארז, בבקשה. דרך אגב, אני רוצה לשבח את העבודה שלכם. אני עברתי כאן הרבה מקרים של סעיף 46 והיו פעמים שזה נסחב הרבה זמן ואנשים התלוננו על כך. לאחרונה, בשנים האחרונות, אנחנו מקבלים פחות תלונות בעניין של אישורים ויש כאלה שטוענים שאתם מאשרים לכאלה שפחות חיוני לאשר להם, אבל כל אחד מנקודת ראותו.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
פחות חיוני, זו הגדרה יפה.
היו"ר משה גפני
אני חוזר בי ממה שאמרתי. לא שמתי לב שבצלאל סמוטריץ כאן.
ארז אורעד
בוקר טוב לכולם. על החלק הראשון של המשפט, אני מודה לך. זה מה שרציתי.
היו"ר משה גפני
כן, זה המשפט. החלק השני היה יותר בהומור.
ארז אורעד
החלק השני הוא בהומור וכידוע לכם אנחנו לא מתעסקים באידיאולוגיות.
זהבה גלאון (מרצ)
להומור אין פטור ממס.
קריאה
הוא גם לא נכנס לשטחים.
ארז אורעד
בסך הכול אני מתכבד להביא בפניכם את הרשימה הזאת שמונה 76 מוסדות ציבור רבים ומגוונים שמייצגים את החברה האזרחית בישראל ויש להם פלורליזם מכל הגוונים. כפי שהזכרת, יש גוונים כאלה ואחרים. בסך הכול המוסדות האלה נמצאו ראויים לפי הקריטריונים של החוק. יש כאן 76 מוסדות ציבור והרשימה מספרה 9-987-16 ואני מביא אותה לאישורכם. תודה רבה.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
זה מייצג את החברה האזרחית. יש רק ארגון אחד שמייצג את החברה הערבית.
ארז אורעד
אני רוצה להזכיר לפרוטוקול שאנחנו רק מקבלים את הבקשות. הבקשות נבדקות ומה שידוע לי מהקדנציה שלי זה שהיו לא מעט מוסדות מהמגזר הערבי.
היו"ר משה גפני
זהבה גלאון, בבקשה.
זהבה גלאון (מרצ)
אדוני, תודה רבה לך. קודם כל, תודה על הרשימה שהוצגה כאן. הדבר שמרשים אותי במיוחד, אדוני, הרשימה שהוגשה לכאן כפי שהוצגה כרגע הוצדקה על ידי כך שצוות מקצועי ישב על המדוכה , בחן שורה של ארגונים ומצא 76 ארגונים שהובאו לכאן שעומדים בקריטריונים של החוק. 76 ארגונים.

אני הסתכלתי על רשימת הארגונים ואני חייבת לומר שיש כאלה שהם יותר לטעמי, פחות לטעמי, אבל טעמי כאן לא רלוונטי כי מה שעומד על סדר היום זאת ההתנהלות של הוועדה והאופן שבו הוועדה בדרך כלל מאשרת ארגונים שמובאים לכאן כדי לקבל את אותו פטור, את אותו סעיף 46(א). אנחנו נהגנו עד היום לאשר את הכול כעסקת חבילה. אמנם היה מקרה חריג שבחריג, בטח חבריי יפרטו. אנחנו אישרנו את הכול כעסקת חבילה למרות שיושבים כאן בוועדה אנשים שהם בעלי דעות שונות, מחזיקים בהשקפות עולם שונות ואוהבים יותר או פחות ארגונים מסוימים שנמצאים כאן.

אני רוצה לבקש ממך אדוני היושב ראש שלא להיעתר. זה לא סוד שחבר הכנסת בצלאל סמוטריץ שיושב כאן והוא בטח יגיד את זה ברשות הדיבור שלו ואני מבקשת שלא להיעתר של חבר הכנסת סמוטריץ להחריג ארגון כזה או אחר, במקרה הזה מדובר באמנסטי ותכף אני אתייחס אליו. הגישה הכללית שצריכה להנחות אותך כיושב ראש שעד היום נהגת על פיה, ואני מכבדת אותה, ולכן אני כמי שלא מתלהבת מכל מיני ארגונים שהוצגו כאן במשך השנים, תמכתי למרות שזה היה בניגוד לתפיסתי ועמדתי. אני מבקשת ממך שלא להחריג את ארגון אמנסטי מהרשימה. אני מבקשת ממך לפעול על פי אותן אמות מידה שהנהגת כאן בוועדה הזאת בראשותך בקדנציה הזו ובקדנציה הקודמת בה הייתי חברה בוועדה שלך. אני חושבת שהתנהגת באופן הכי הגון, באופן שעומד לפי הקריטריונים שאתה בעצמך התווית והתוו קודמיך בוועדה. זוהי הערה ראשונה.
היו"ר משה גפני
אגב, במכתב שבצלאל סמוטריץ כתב לי, הוא כתב שארגון אמנסטי פועל נגד מדינת ישראל גם בתקופה בה מדינת ישראל הייתה במלחמה.
זהבה גלאון (מרצ)
בצלאל סמוטריץ הוא קשקשן. האוזן סובלת הכול. אפשר לכתוב הכול והנייר סובל הכול.
היו"ר משה גפני
זה מה שהוא כתב לי.
זהבה גלאון (מרצ)
הוא יכול לכתוב.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתה יודע כמה שטויות הוא אמר עד היום?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
זהבה, אני יכול לקבל בכתב, את הקשקשן הזה?
זהבה גלאון (מרצ)
כן.

אדוני היושב ראש, אני רוצה לענות על זה. אני רוצה לענות ברמה העקרונית וברמה הפרקטית.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
בצלאל מבטיח לסלוח לך גם על זה שקראת לו קשקשן. הוא סולח לך.
זהבה גלאון (מרצ)
חבר הכנסת זוהר, אל תיכנס לדבריי.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא ראיתם את הסרטון של בצלאל שהוא סולח? ברצינות.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אני מופיע שם.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
הוא מוחל וסולח.
זהבה גלאון (מרצ)
חבריי חברי הכנסת, חבר הכנסת סמוטריץ שלח את המכתב לכל חברי ועדת הכספים וגם אני קראתי אותו בעיון רב. אני רוצה לענות על זה בשתי רמות. הערה ראשונה, אני רוצה להזהיר מפניה. אנחנו עדים למתקפה, ממש הייתי אומרת לציד, עונת הציד החלה. אנחנו מזהים קבוצה של חברי כנסת שמבקשת לצוד ארגוני זכויות אדם שמותחים ביקורת על מדיניות השלטון. פעם זה מאוזן יותר, פעם זה מאוזן פחות, במדינה דמוקרטית מתוקנת ארגוני החברה האזרחית, מותר להם למתוח ביקורת על מדיניות השלטון אם מדיניות השלטון לא נראית להם. במקרה הספציפי הזה, לגבי המלחמה בצוק איתן, אני רוצה לומר שגם אני מתחתי ביקורת על הממשלה ומנהיג המפלגה של סמוטריץ שקוראים לו נפתלי בנט היה ראשון המותחים ביקורת על המדיניות ועל האופן שבו נהג צה"ל, ואני לא נכנסת כרגע אם זה נכון או לא נכון. לגבי המנהרות, רק הבוקר שמעתי אותו מדבר על זה. השר בנט הראשון שמתח ביקורת על האופן שבו הממשלה התנהלה בצוק איתן. מה שמותר לשר בנט ולשרים ולחברי כנסת, מותר לארגוני זכויות אדם.

לגבי אמנסטי. אמנסטי הוא ארגון עולמי שיש לו נציגות בארץ. זה ארגון שעוסק בשלל נושאים. הוא עוסק בחינוך, הוא עוסק בפיתוח תנועת ישראלים שוחרי זכויות אדם, הוא פועל בנושא הזה בשורה של היבטים. לא במקרה הוועדה המקצועית נטולת הפניות שישבה באוצר והגישה את הרשימה לכאן מצאה את הארגון ראוי לעמוד בקריטריונים של ועדת הפרס.
היו"ר משה גפני
זאת לא ועדת הפרס.
זהבה גלאון (מרצ)
נכון, אבל זה הופך להיות פרס להיות כלול ברשימה הזאת ואנחנו יודעים את זה.

מה זאת הטענה הזאת של הביקורת על המלחמה? זה שקר בוטה אדוני. אני חושבת שעלול להיווצר כאן תקדים מסוכן אם תהיה כאן החרגה. כל הדוחות של אמנסטי אינטרנשיונל, גם בארץ וגם הדוחות העולמיים בנוגע למלחמה בעזה, עשו דבר אחד. הם ביקרו את שני הצדדים. לא תמיד מבקרים את שני הצדדים. במקרה הזה של עזה, כיוון ששאלת ספציפית על הטיעון, הם ביקרו את שני הצדדים, גם את הצד הישראלי וגם את הצד הפלשתיני. זה ארגון שהוא ארגון רציני שרואה את התמונה הכוללת והם מתחו ביקורת על שני הצדדים. האם העובדה שיש כאן ארגון שמתח ביקורת, זו סיבה להחרגה? זו סיבה לרדיפה שלהם?

אני חושבת שזאת שערורייה שאין כדוגמתה ולכן אני מסיימת ואני פונה אליך. בלי קשר לזה שאני רואה כאן את שמות הארגונים שהוצגו כאן, אני ממש לא אוהבת את חלקם הגדול אבל אני לא אעז להציע להחריג אותם מהסיבה שאנחנו מתייחסים לרשימה הזאת כעסקת חבילה. נחה דעתנו. אם אין ארגון כאן שיש לו חשדות לפלילים או עשייה שהוא לא חוקית, נחה דעתנו שאנשים מקצועיים ישבו והגישו את הרשימה. אני מבקשת שזאת תהיה אמת המידה של חברי הכנסת בוועדה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. מיקי זוהר, בבקשה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זהבה, שמעתי את דבריך באמת היטב ואני מבין גם את הרצון לשמור על הארגון הזה. הארגון הזה בסופו של דבר הוא ארגון שמאל רדיקלי שמייצג דעות שאינן תואמות לדעות שלנו אבל מאוד תואמות לדעות שלך ויכול להיות שאפילו גם עוזר לכם מדי פעם בבחירות כדי שתיבחרו.
זהבה גלאון (מרצ)
נו, בסדר, טוב. תרגיע.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אבל בסופו של דבר הדבר החשוב ביותר בשבילנו במדינת ישראל הוא שמדינת ישראל לא תממן ולא תעזור לגופים שפועלים נגדה להתקיים. בסופו של דבר האישור הזה, למי שלא מבין, הוא מאוד מאוד פשוט. מי שיתרום כסף לאותה עמותה, יקבל זיכוי במס. זה אומר שאנחנו רוצים לעזור לארגון שפועל נגד מדינת ישראל - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הוא לא פועל נגד מדינת ישראל.
היו"ר משה גפני
מיקי, יש רשימה גדולה של דוברים. כל אחד יאמר את דעתו.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אתה יודע מה עבר לי בגוף עת זהבה דיברה? לכן שתקתי.
זהבה גלאון (מרצ)
לא שתקת. זאת הבעיה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
שתקתי.
היו"ר משה גפני
באופן יחסי הוא שתק.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
הארגון הזה שפועל נגד מדינת ישראל ונגד צבא הגנה לישראל יוכל לקבל כסף ומי שייתן לו את הכסף, יקבל על זה זיכוי במס. תגיד לי אדוני היושב ראש, אנחנו נפלנו על הראש? יש גבול.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
אתה מזמן נפלת.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא, מי שנפל כמעט מהאנייה זה אתה. אני לא נפלתי מהראש. למה אחמד טיבי לא הלך לשיט? הוא יודע, הוא מבין עניין.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אם קרטל הסמים בקולומביה יגיש בקשה לפי סעיף 46, תאשרו לו? בליכוד מאשרים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא נאשר לו.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
קרטל סמים, אתם מאשרים. קרטל סמים, הייתם מאשרים.
היו"ר משה גפני
אחמד, הבנו.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
חששתי שלא כולם הבינו.
היו"ר משה גפני
כולם הבינו.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני יודע לאן אתה חותר, אבל אנחנו לא נאשר.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
לא חותר לשום מקום. גם הוא בספינה לא חתר. הוא רצה להגיע למטרה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
הוא ישב בספינה. היה מי שיחתור.
היו"ר משה גפני
מה יש לכם עם הים? אנחנו מגיעים לחורף. היום גשם.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני אומר דבר פשוט. אנחנו לא יכולים לאפשר לגוף שפועל נגד מדינת ישראל ונגד חיילי צה"ל לקבל את ההיתר הזה.

אמרת דבר נכון אדוני היושב ראש קודם עת שוחחנו מחוץ לוועדה.
היו"ר משה גפני
לא. עזוב.
זהבה גלאון (מרצ)
לא. זה מעניין. עכשיו זה מעניין.
היו"ר משה גפני
לא. מה שדיברנו מחוץ לוועדה, אני אומר בוועדה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אתה יכול לומר עכשיו.
היו"ר משה גפני
לא. אני רוצה לשמוע קודם את החברים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
בסדר. אני אשאיר את זה לאחר כך.
היו"ר משה גפני
לא. תגיד מה שאתה רוצה. אני אמרתי בחוץ ומה שדיברנו, אני אומר כאן. אני אמרתי בחוץ שאני רוצה לשמוע גם את דעת החברים. אני לא לבד בוועדה ואני רוצה לשמוע. מכיוון שרבים נרשמו לדיון בעניין הזה, נשמע את כולם ואחרי כן נראה מה אנחנו עושים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
בסופו של דבר כמו שאמרתי, אנחנו לא יכולים לאשר את הנושא הזה.

בסיכום אני רק רוצה לומר שיש כאן עוד איזושהי בקשה לוועדה שם היושב ראש, גזבר, מנכ"ל שם הוא מוסי רז, ואולי נשאל את זהבה אם לבטל את זה ולאשר את אמנסטי.
היו"ר משה גפני
איזה מספר?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
עמותה 69. אם אפשר, אני רוצה לקבל הסבר גם עליה. אני רוצה לדעת מה עושה העמותה הזאת.
זהבה גלאון (מרצ)
אין לי מושג.
קריאה
לא בטוח שזה מוסי רז.
היו"ר משה גפני
ארז, מה זה סעיף 69? מוסי רז היה חבר כנסת והוא בחור טוב.
ארז אורעד
היא עוסקת במימוש יכולות ואפשרויות בעבודה.
היו"ר משה גפני
זה נראה דבר חיובי.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
חד משמעית זה נגד מדינת ישראל וחוקי העבודה שלה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
גם אני חושב שצריך להסיר את זה.
היו"ר משה גפני
לא. אני לא.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
סתם.
ארז אורעד
העמותה הזאת היא עמותת עובדים.
זהבה גלאון (מרצ)
מיקי זוהר רוצה למנוע מהארגון הזה לקבל אישור.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא. חלילה. לא, את זה אנחנו מאשרים.
היו"ר משה גפני
אנחנו הגענו לממדים בעייתיים קצת. אף על פי שזאת נראית עמותה שאין שום בעיה.
ארז אורעד
העמותה האת שהגיעה לשיח הציבורי כאן ברמה הגבוהה ביותר, אם מוסי רז עסוק בסיוע לתעסוקת נשים חרדיות, אני לא יודע אבל זה חלק.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אלה המשימות שלו? יש כאן קונספירציה. אני רוצה להבין. לנשים חרדיות? מוסי רז?
ארז אורעד
אני אומר לך מה שכתוב.
זהבה גלאון (מרצ)
הוא אמר לי שפנו אליו כדי שהוא יהיה יושב ראש זמני או משהו. זאת עמותה שעושה פעולה להעצמת נשים חרדיות.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
ימות המשיח.
היו"ר משה גפני
אלה מטרות העמותה?
ארז אורעד
זאת עמותה חדשה שהוקמה ב-2014 עם תקציב די דל כרגע. היא הוקמה במטרה לסייע לעובדים לממש את יכולותיהם במציאת עבודה ובעבודה עצמה והעצמתם.
היו"ר משה גפני
יש לך שם עוד שמות חוץ ממוסי רז?
ארז אורעד
לא. אין לי עוד שמות. אני לא יודע איזה שמות יעניינו אתכם, כל אחד לטעמו, אבל בסך הכול זאת העמותה. שיתוף פעולה לקידום הכלכלה וההעסקה ובעיקר מציאת תעסוקה לנשים חרדיות.
היו"ר משה גפני
מאוד מעניין. זה לא קשור לדיון ואנחנו לא צריכים לדון על זה, אבל אם אתה תוכל להגיד לי מי עוד חברים שם. זה קצת מעניין, מתוך סקרנות ולא מתוך רצון לאשר או לא לאשר.
ארז אורעד
אני יכול לומר לכם שכל הפעילות שם היא בהתנדבות ואין שכר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
השאלה מה מבקשים מאותן נשים חרדיות, להישאר להיות חרדיות או להפסיק להיות חרדיות.
ארז אורעד
מה הכוונה, אני לא יודע.
זהבה גלאון (מרצ)
גפני חושב שהגיעו ימות המשיח.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני אומר לך בלי לבדוק שהמשיח עוד לא בא והוא גם לא מצלצל.
זהבה גלאון (מרצ)
זה פרויקט שעוסק במתן ייעוץ לעובדים מפוטרים, נשים חרדיות, העצמה וכולי. תבדוק את המשיח.
היו"ר משה גפני
מיקי, תחליף אותי.
זהבה גלאון (מרצ)
לא, לא מיקי. אני יותר מתאימה. לא מיקי בהקשר הזה כי יש לו כאן אינטרסים בעייתיים.
היו"ר משה גפני
נעשה הפסקה לכמה דקות.

(הישיבה נפסקה בשעה 11:04 ונתחדשה בשעה 11:20.)
היו"ר משה גפני
אנחנו מחדשים את הישיבה.

מיקי רוזנטל, בבקשה. אם אפשר לא לחזור על דברים שנאמרו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אנחנו נשתדל לא לחזור אבל חשוב שהדברים ייאמרו. ראשית, יש קריטריונים ברורים מתי פוסלים ומתי לא. בין הקריטריונים שנקבעו זה ניהול תקין, אישור של ניהול תקין, היעדרה של חקירת משטרה וכולי וכולי. אני לא אחזור על כל הקריטריונים. לא יכול להיות שכל פעם שמישהו לא נושא חן בעיניו ארגון מסוים – יש הרבה מאוד ארגונים שאנחנו מאשרים להם את הפטור לפי סעיף 46 ויש כאלה שממש נפשי זועמת כי אני חושב שהם פוגעים אנושות מדינת ישראל בפעילות שלהם בשטחים, בפעילות המיסיונרית שלהם, כל מיני ארגונים כאלה ואחרים – אפשר להפוך את זה לכלי ניגוח.

אני אומר לך אדוני שזה הפך להיות כלי כדי שחבר כנסת סמוטריץ וידידיו יוכלו לנגח את אמנסטי והעובדות לא חשובות. בכלל בקואליציה הזאת העובדות לא חשובות. יכול לבוא ליצן שמורשע בבית משפט או התביעה שלו נדחית והוא הופך את התבוסה לניצחון. יכול לבוא חבר הכנסת ביטן ולהציג הצעת חוק שאומרת שאם נסגור את התאגיד נרוויח הרבה כסף בעוד שהמציאות היא בדיוק הפוכה. יכול לבוא חבר הכנסת סמוטריץ ולהגיד שמדובר כאן בבוגדים במדינה, בעוד שמדובר באנשים מסורים מאוד שמדינת ישראל יקרה להם והם חושבים שהכיבוש משחית, והוא משחית. והם נאבקים בזה. הם נאבקים לא נגד מדינת ישראל אלא הם נאבקים נגד המדיניות של ממשלת ישראל שהיא גרועה מאוד באמת. אבל לא אנחנו נחליט את זה. אלה לא החלטות פוליטיות. אם אנחנו נעביר את זה למישור הפוליטי, אני אומר שוב שאם חס וחלילה עכשיו אנחנו נוציא את אמנסטי, אני אבקש להוציא בכל דיון עשרה ארגונים מאותם נימוקים. יש לי הרבה מאוד להגיד על הרבה מאוד ארגונים שמקבלים כאן כסף.

לכן אדוני, אני מבקש לאשר את העניין הזה ולא להוציא את אמנסטי משום שהוא ארגון חשוב. דווקא בהקשר הזה חשוב לציין את זה. הוא עושה עבודת קודש בנושא של זכויות אדם. כן, וגם לערבים יש זכויות חבר הכנסת סמוטריץ. יש לי הפתעה בשבילך.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני בעד.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כן, בטח.
זהבה גלאון (מרצ)
בתנאי שהם יהודים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בדיוק. בתנאי שהם ערבים יהודים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
בתנאי שהם לא מבקשים להשמיד את מדינת ישראל.
זהבה גלאון (מרצ)
תפסיק להסית.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני חושב שמה שאתה וידידיך עושים, אתם משמידים את הציונות. אז מה? אז זה מוציא אתכם מחוץ לחוק? יש לנו קריטריונים ברורים ואני מבקש להיצמד אליהם ולא להפוך כל פעם את העניין הזה לכלי לניגוח ארגונים שעושים עבודה חשובה מאוד. תודה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. חבר הכנסת באסל גטאס.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
יש כאן נציג מהארגון?
היו"ר משה גפני
כן. אני לא בטוח שאני מאפשר לו לדבר. תכף נראה לאן נגיע.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב ראש, צורת ההתנהלות הזאת שכל פעם שסמוטריץ וחבר מרעיו רוצים לעשות בלון תקשורתי, אנחנו משחקים לידיהם. גם משחקים לידיהם. רואים מה קורה כאשר הבורות יחד עם הקיצוניות. יש קיצוניים לא בורים ויש בורים ללא קיצוניות אבל כאשר הבורות והקיצוניות מצטרפות והולכות ביחד, זה אסון. זה אסון.
היו"ר משה גפני
רק להזכיר, אנחנו דנים על סעיף 46.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
אני לא רוצה להיסחף ולא רוצה לומר עוד חוץ מאשר לא לשחק לידיהם ולא לתת להם את המשחק הזה. אני גם לא רוצה להגן על אמנסטי ובדרך ששמעתי כאן מהחברים., אמנסטי עושה את התפקיד שלה, נקודה. היא לא נגד הכיבוש בגלל עמדות פוליטיות או נגד מישהו בגלל עמדה פוליטית. זאת אמנסטי בכל העולם. זה מה שהיא עושה. היא לא מגינה על הערבים נגד יהודים או על יהודים נגד ערבים. היא מתעדת הפרות של זכויות אדם ומגלה אותן. נקודה.
היו"ר משה גפני
לכן אתה תומך לאשר לה. אני פשוט מזכיר כל הזמן שאנחנו בסעיף 46.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לאשר את כל הרשימה כפי שהיא.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
או לקיים דיון על כל ארגון וארגון ואז אנחנו נדרוש דוחות ונדרוש להסתכל על כל ארגון, על מטרותיו, או לאשר את כל הרשימה יחד.
היו"ר משה גפני
תודה. חבר הכנסת עודד פורר ואחריו חבר הכנסת סמוטריץ.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
תודה אדוני. אני חייב לומר שבהקשר הזה זאת לא שאלה פוליטית. זאת שאלה עניינית, מהי תכליתו של הפטור הזה ממס שניתן לאותם תורמים לארגון. האם תכליתו של הפטור הזה היא לאפשר לארגון לעשות ככל העולה על רוחו ולהשתמש בכסף הזה? הרי זה כסף של אזרחי מדינת ישראל. זה פטור ממס שאנשים מקבלים כי הם תרמו לארגון מסוים. אם הם לא היו מקבלים את הפטור הזה, הכסף הזה היה הולך לתוך הקופה הציבורית ומחולק בהתאם לקריטריונים האחרים, לבריאות, לרווחה, לחינוך וכולי. הפטור הזה ניתן למטרות מסוימות. אגב, עד לפני שנתיים, לפני שלפיד היה שר אוצר, אחד הקריטריונים באמת היה כזה שהיו צריכים לבדוק באוצר האם זה לרווחת תושבי מדינת ישראל. בהחלט אני חושב שיש מקום להחזיר את זה ודווקא כאן בוועדה צריכים לקחת את העניין הזה ולהחזיר אותו פנימה.

לא יכול להיות שארגון שעושה דוחות כדי לפגוע בצה"ל, שעושה דוחות כדי לפגוע בביטחון מדינת ישראל - - -
זהבה גלאון (מרצ)
אתה מסית. מה שאתה עושה, זאת הסתה. מה שאתה עושה עכשיו, זו הסתה. מי שם אותך לקבוע את זה?
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אם הם מאשימים את צה"ל בפשעי מלחמה, את מדינת ישראל בפשעי מלחמה והם משמשים כחומר כדי שאחר כך יוכלו להשתמש בו והחומרים שלהם מאפשרים זאת כדי לתבוע את מדינת ישראל או מי מטעמה, ברור לחלוטין איך הארגון הזה פועל, קל וחומר אם הארגון הזה עוד מוציא קריאה פומבית בשנת 2016 לסרב לגיוס לצה"ל. זאת אומרת, יש כאן משמעות חמורה ואני חושב שבעניין הזה הייתי רוצה לבקש גם ממי שאחראי על העניין להבין ולדעת מה המצב גם של "בצלם" וגם של "שוברים שתיקה ", האם הם נהנים מסעיף 46.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
אתה יכול ללכת ולבדוק בעצמך.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אני מבקש לדעת האם "בצלם" ו"שוברים שתיקה" נהנים מאותו פטור. אם כן, גם בזה צריך לטפל.
זהבה גלאון (מרצ)
אתם במסע נגד הארגונים.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אנחנו במסע נגד מי שרוצה להשמיד את מדינת ישראל ורואה בה כאויבת שלו. מי שרואה את מדינת ישראל כאויב, צריך לטפל בזה.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת סמוטריץ ואחריו חבר הכנסת טרכטנברג.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
חבר הכנסת זוהר, אני מקווה שאתה עושה גיוס בקואליציה. על האופוזיציה לצערי אי אפשר לסמוך. חשבתי שלפחות בנושאים כל כך אקוטיים של ציונות ומדינת ישראל, אפשר יהיה לבנות על האופוזיציה, אבל חוסר האחריות שם היא גדולה. לפחות תביא את חברי הכנסת של הליכוד, שתהיה לנו כאן מפלגה.
היו"ר משה גפני
אני מתחיל להאמין לכך שיש תחרות ביניכם לבין הליכוד על הקולות כי הם עקפו אתכם מימין בעמונה. שלא תהיה טעות. אתה יודע את זה.
זהבה גלאון (מרצ)
בוא נדבר על זה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני לא עונה לך בעניין הזה.
היו"ר משה גפני
אני חוזר בי. אתה צודק.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אנחנו בעזרת השם ביחד.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
מי ביקש ממך לחזור בך? תעמוד על דבריך.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אנחנו בעזרת השם ביחד, גם הליכוד וגם אנחנו נציל את עמונה ונחוקק את חוק ההסדרה ונעשה דברים חשובים אחרים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
הממשלה הלאומית שלנו תעשה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
כמו שאמר נכון חבר הכנסת פורר, זה לא עניין של ימין ושמאל. אחרי שהקשבתי קשב רב גם לחברת הכנסת גלאון וגם לחבר הכנסת מיקי רוזנטל, ואני מעריך מאוד את שניהם, אני רוצה לעמוד על ארבע נקודות ולומר את ההבחנה בצורה פשוטה.

יש דיון מקביל שאפשר וצריך לנהל אותו במדינה דמוקרטית על גבולות חופש הביטוי והאם מותר ואפשר להגביל בצורות כאלה ואחרות, לאסור פעילות מסוימת שפוגעת במדינת ישראל. דעתי בעניין הזה די ידועה. אני התנגדתי להצעת החוק של חבר הכנסת ביטן לשלול אזרחות. אני חושב שבמדינה דמוקרטית מבחינתי גבולות חופש הביטוי צריכים להיות רחבים מאוד וצריך מאוד להיזהר מלצמצם אותם ולפגוע.

יחד עם זה, לפי סעיף 46 המדינה מממנת מכספה, ולא רק מכספה, היא מכריחה אותי, היא כופה על כל אזרחי מדינת ישראל להשתתף במימון של אותו הגוף. חופש ביטוי מחייב אותי אולי לאפשר לגוף כזה לומר את דברו ובשום פנים ואופן הוא לא מחייב אותי לממן אותו. הוא לא מאפשר לי לחייב את אזרחי מדינת ישראל שרואים בארגון הזה ארגון שפועל נגד המדינה ופוגע בה, ושוב, זה לא קשור לימין ושמאל, לממן - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מי קבע? אתה?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מיקי, אני הקשבתי לך ולא התפרצתי. אדם נורמלי, אדם בריא עם הגיון בריא, מדינה נורמלית לא יכולה לממן ולכפות על אזרחיה לממן, וכופים אותי דרך מערכת המס הממשלתית, כופים אותי לממן את ארגון אמנסטי שפועל נגד חיילי צה"ל, שדואג, שקורא לאנשים להגיש תביעות בהאג נגד קציני צה"ל שלחמו וחירפו נפשם בעזה כדי להגן על חייהם, על ביטחונם ועל שלומם של אזרחי מדינת ישראל. שוב, אלה שני דיונים. כאן מערבבים ועושים סלט ירקות. אני לא מבקש כרגע לסתום להם את הפה ולהגביל אותם. אני לא מוכן לממן אותם. לא מוכן שהמדינה תממן אותם ולא מוכן שיכריחו אותי ואת כל אזרחי מדינת ישראל. מי שרוצה וולנטרית, שיתרום להם. אי אפשר להכריח אותי להיות שותף.
היו"ר משה גפני
באסל, קיבלת טלפון בדיוק כשבצלאל התחיל לדבר, אבל אסור לדבר בטלפון בעת דיוני הוועדה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זה טלפון לווייני מהאנייה החדשה. הוא לא יכול לסרב לשיחה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אדוני היושב ראש, מי שרוצה מבחירתו החופשית לתרום להם, שיעשה את זה. אבל הוא מכריח אותי לתרום. ברגע שהמדינה משתתפת בשלושים אחוזים מהמס, אני בעצם שותף בתרומה הזאת ואני לא מוכן בשום פנים ואופן לעשות את זה.

דבר שני. זהבה, זה לא גוף שאני לא אוהב את פעילותו. תאמיני לי שיש כאן הרבה גופים שאני לא אוהב את פעילותם. אני לא בודק את זה ואני מסכים שכהגדרה בסיסית, יש כאן נושא מורכב כי מצד אחד זה מגיע לוועדה והוועדה היא לא חותמת גומי עם כל הכבוד. אני מאוד מעריך - ומצטרף לדברי הפתיחה של חבר הכנסת גפני – את ארז ואת אנשי רשות המסים שעושים עבודה נהדרת בעניין הזה, ובכל זאת החוק קובע, וטוב שכך, שזה בא אלינו ואנחנו לא חותמת גומי. נכון שאנחנו לא בודקים עכשיו בזכוכית מגדלת כל ארגון, אנחנו סומכים על שיקול הדעת שלהם ובוודאי לא מכניסים שיקולים פוליטיים. זה לא עניין של ימין ושמאל. יש גבולות. ארגון שפועל נגד מדינת ישראל – ושוב, הוא מפיץ דוחות שקריים באופן שיטתי וסיסטמתי שהולכים לכל העולם - - -
זהבה גלאון (מרצ)
למה אתה אומר את זה? די כבר.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
הארגון הזה מחזיק באתר האינטרנט שלו חומרים וקורא לאנשי העולם לקחת את החומרים האלה ובהתבסס עליהם להגיש תביעות נגד מדינת ישראל ובית הדין הבינלאומי בהאג. מה זה אם לא לפעול נגד מדינת ישראל?
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
אל תעשה פשעים. אל תפר זכויות אדם. אי אפשר לייפות את הפנים המכוערות שלכם.
היו"ר משה גפני
באסל, אני מבקש.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני אומר לך זהבה שאני מעריך אותך אבל את פוגעת בארגוני זכויות אדם ובהגנה עליהם כאשר את כורכת אותם עם ארגונים כאלה שפועלים נגד מדינת ישראל. ברור שיש גבולות שאי אפשר לחצות אותם. אי אפשר להפוך את המושג הזה זכויות אדם לאיזו מין מילת קסם שעוטפת - - -
זהבה גלאון (מרצ)
כשזה לא נוח, כשמבקרים את מדיניות השלטון, אז אי אפשר.
היו"ר משה גפני
הוויכוח הזה צריך להתנהל במקום אחר.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מותר לבקר את השלטון במדינת ישראל וטוב לבקר את השלטון. אסור בשום פנים ואופן ללכת בעולם ולתבוע את חיילי צה"ל ולוחמיו ולהפיץ שקרים ובדותות ולהאשים את מדינת ישראל במה שהיא לא עשתה מעולם. צה"ל הוא הצבא המוסרי ביותר במדינת ישראל, הכי מוסרי שיש בעולם ויש כאן שקרים ובדותות שנועדו להכפיש את מדינת ישראל, לשפוך דלק אל מדורת הדה לגיטימציה נגד המדינה הזאת, נגד עצם זכות הקיום והלגיטימציה שלה כמדינה יהודית.

אני עומד על דרישתי לפצל את ההצבעה ואני אומר שזה לא מקרה גבולי שבו אני מסכים עם הגישה העקרונית שאנחנו לא צריכים להיכנס לקרביים של כל ארגון. זה מקרה קיצון. אני לא מוכן לממן ולא מוכן שיכפו אותי ואת חבריי לממן את הארגון הזה דרך סעיף 46.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. חבר הכנסת אחמד טיבי.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב ראש, אני חושב שחבר הכנסת סמוטריץ יודע שבקשתו לא תתקבל אלא אם השקפת העולם שלך ודרך ההתנהלות שלך התהפכה 180 מעלות.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי. מה סמוטריץ יודע?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
שהבקשה שלו לא תתקבל.
היו"ר משה גפני
אני דן לגופו.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
למה היא לא תתקבל?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
לא תתקבל.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
היא תתקבל.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אין לכם רוב בקואליציה שלכם.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת טיבי אמר הערכה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מיקי לוי יצביע אתנו כי יושב ראש מהפלגה שלו תקף את "בצלם" וביקש לשלול מהם שירות לאומי. אין לי ספק בכלל ש-יש עתיד יצביעו אתנו בעניין הזה. אלא אם הם יוכיחו שהם שמאל קיצוני. אם מיקי לוי יצביע כמו זהבה גלאון, זה יהיה המצב.
היו"ר משה גפני
אתם סתם עכשיו נגד הערבים. למה אתה מפריע לאחמד טיבי?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
רק רעננתי את זיכרוני בציוצים ובפייסבוק שלף יאיר לפיד אחרי הסיפור של "בצלם", רק לפני שבועיים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הוא לא זוכר מה הוא כתב לפני שבועיים.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אלא אם אתם מבקשים לשנות סדרי עולם לפי מה שנהוג בוועדה הזאת. את הבקשות האלה של סעיף 46 נהוג לאשר אלא אם יש משהו חריג, עבירה על החוק.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
זה לא חריג? זה חריג.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
עבירות פליליות.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זה יותר גרוע מעבירות פליליות. אלה עבירות נגד ביטחון המדינה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
פנו למשטרה. תגישו תלונה. אם יימצא שהם עבריינים, תעמיד אותם לדין.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זה נגד ביטחון המדינה. זה יותר גרוע.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אתה רציני?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
בטח.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אתם לא עוברים מבחנים פסיכומטריים כדי להתקבל למפלגה שלכם?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא רק שעוברים אלא עם תואר שני.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אתה מדבר שטויות.
קריאה
שיעשו בדיקת סמים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אתם לא עוברים פסיכומטרי להתקבל לאוניברסיטה בגלל העדפה מתקנת. האנאלפביתים שלכם תופסים מקומות.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
לך, לך, לך.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אתה מדבר על פסיכומטרי. ערבי אחד לא עבר פסיכומטרי בכניסה לאוניברסיטה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אתם רופאים גדולים, אבל בינתיים בכנסת מה אתם עושים למען הציבור שלכם? עזבתם קריירה כדי לעשות למען הציבור הערבי אבל מה עשיתם למען הציבור הערבי? בואו תגידו מה עשיתם. מה עשיתם למען הציבור שלכם? כמה כסף הבאתם לו, למגזר הערבי? ספר. חוץ מהפלשתינים, מה עשית?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
סמים, לא חשוב, אבל ריטלין – חשוב. אתה על ריטלין.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
כמה פלשתינים הצביעו לכם בבחירות האחרונות? אפס פלשתינים.
קריאה
אין להם זכות הצבעה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
למה אתם דואגים לפלשתינים ולא לערבים הישראלים?
היו"ר משה גפני
אני לא מסכים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
תעשו את העבודה שלכם.
היו"ר משה גפני
אני אתחיל להוציא. אי אפשר כך. יש צעקות, קריאות ביניים, זה בסדר, כל אחד מביע את דעתו.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
יש זכות דיבור.
היו"ר משה גפני
יש זכות דיבור וזה מעל לכל.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
הצעה לסדר.
היו"ר משה גפני
הצעה לסדר רק אחרי ההצבעה.
זהבה גלאון (מרצ)
אדוני, הערות גזעניות כאלה לא יכולות להישמע בוועדה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
יכולות.
זהבה גלאון (מרצ)
לא, לא יכולות. אי אפשר להגיד הערה כמו שאמר סמוטריץ. מה זאת הגזענות הזאת?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אני רוצה להתייחס לנקודה האחרונה.
היו"ר משה גפני
בבקשה. אני מבקש לא להפריע לו כי הוא יגיד שאני לא מגן עליו ואת זה אני לא יכול לקבל.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
טוב שחבר הכנסת מחדר הלידות דיבר על ההפרדה וזה מאוד מתאים, לגבי הסטודנטים שלנו, הסטודנטים הערבים שמתקבלים ללא פסיכומטרי כדי להשוות אותם ליהודים המצוינים.
מיקי לוי (יש עתיד)
זה לא קשור.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
זה מאוד קשור להוויה של כולנו.
זהבה גלאון (מרצ)
זאת גזענות.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
את גזענית. את מתייחסת אליהם כמו אל אנאלפביתים.
היו"ר משה גפני
בצלאל, זה הדיון עכשיו? לשם מה צריך את זה עכשיו?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אני חושב שמה שמרגיז את סמוטריץ אלה ערבים מצטיינים, אלה סטודנטים שמגיעים להישגים שלהם למרות הגזענות שלך, למרות האפליה ולמרות החסמים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני דיברתי על ערבים? אני דואג לערבים הישראלים יותר ממך. אתה במפלגה שלך לא עושה את זה. יותר ממך אני דואג לערבים ישראלים. אתה לא דואג לערבים הישראלים ואני דואג להם. איך אני?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אתה גדול.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
מה אתה בכלל עושה למענם?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אתה גדול אבל תן לי להמשיך בדברים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
מה אתה בכלל עושה? לך תיבחר בפלשתין ולא כאן.
היו"ר משה גפני
די.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
מיקי, אתה גדול ואין כמוך, אבל תן לי להמשיך. אני חושב שהכול קשור. משנה סדורה נגד עמותות לזכויות אדם, נגד אמנסטי, נגד בצלם, נגד סטודנטים ערבים מצטיינים. תגידו, אתם לא קראתם את ההיסטוריה של העם שלכם? אתה יודע על מי דיברו כך בעבר? על יהודים שהיו מצטיינים באירופה ובגלל זה פעלו נגדם? אתה לא מתבייש? כך אתה מדבר על סטודנטים ערבים? הם נמצאים שם למרות שהם ערבים. למרות שהם ערבים מופלים. לכן זה מקומם אותך.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
למה שלא יעברו סף תנאי קבלה כמו כל אחד אחר?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
הם עברו את כל הבחינות האלה. תגיד, אתה בור ועם הארץ. הם עברו. הם שם כי הם עברו את התנאים. הם שם כי הם עברו.
זהבה גלאון (מרצ)
אם חברי הכנסת היו עוברים את הסף הזה, אולי כמה לא היו נכנסים.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
צריך לעשות מבחנים לחברות בוועדת הכספים. לא יכולים לשבת כאן בורים.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אני חושב שסמוטריץ הוא לא בור ועם הארץ.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
קודם כל תדאג לאוכלוסייה שלך. אתה כאן בלי זכות בכלל. אתה לא עושה את העבודה. אתה לא עושה בשבילם את העבודה.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
תשעים אחוזים קיבלנו בישובים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
ראינו את התוצאות שלכם בפריימריס האחרונים, איפה שמו אותך.
היו"ר משה גפני
לאן נגיע?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אפשר להשלים את זכות הדיבור?
היו"ר משה גפני
בבקשה.
זהבה גלאון (מרצ)
גפני, אם היו אומרים שהחרדים בורים ואנאלפביתים היית עוצר את הדיון. אני אומרת לך ברצינות. הגזענות על השולחן. אם סמוטריץ היה אומר שהחרדים הם אנאלפביתים ובורים, הדיון הזה היה נעצר לאלתר.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא אמרתי את זה.
זהבה גלאון (מרצ)
זה מה שאמרת.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא. אני טענתי שזה מה שאת אומרת, שאת דורשת הקלות בתנאי הסף שלהם. ממש לא אמרתי את זה. ממש זה לא מה שאמרתי. לא עלה על דעתי לומר את זה. כך את מתייחסת אליהם אם את דורשת להקל בתנאי הסף.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב ראש, כל הדיון הזה הוא מקשה אחת. מה המניע של הדיון הזה? זאת קיצוניות מימין וגזענות נגד ערבים כמו ששמענו עכשיו מחבר הכנסת סמוטריץ שהוא לא בור. אני אומר לכם שהוא לא בור. מדובר בפשיסט עם היי-קיו גבוה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אפשר לקבל את זה בכתב? זה יהפוך להיות סטיקר בפריימריס שלכם.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
בעולם יש שני סוגי פשיסטים. יש פשיסטים טיפשים, ויש כאלה בסיעה שלך, ויש פשיסטים שהם עם היי-קיו גבוה.
היו"ר משה גפני
תחזור על זה פעם שנייה. אתה מקדם אותו.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אתה מרמז על זה שיכול להיות שגם אני פשיסט? או שאתה מרמז על כך שיש לי היי-קיו גבוה?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אתה עוד לא הגעת לדרגה הזאת. אתה צריך לעבוד.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא. אני לא פשיסט.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
לכן אני חושב שהקואליציה צריכה להרגיש בושה וכלימה על כך שאתם נכנעים למניירות שלו ושל חבריו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
איבדו את הבושה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
יכול להיות שאתה צודק. אדם שדיבר על הפרדה בחדרי לידות, אדם שרוצה לדבר כמעט על הפרדה בין סטודנטים יהודים לסטודנטים ערבים, אדם שרוצה לפגוע ב"בצלם", באמנסטי, ובסוף אנחנו כאן אתה אומר משחקים לידיהם. שמעת את ההערות שהיו כאן והאמת היא שאיימן, באסל ואני כל כך גאים שאנחנו נמצאים בצד השני.
היו"ר משה גפני
איזה צד שני? של מה? טוב, לא חשוב.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
של מדינת ישראל.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
של סמוטריץ.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
בצד השני של מדינת ישראל.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתה קצת מתבלבל. כאילו אתה המדינה. כולה קיבלתם שמונה מנדטים.
היו"ר משה גפני
אתם שמים לב מה אתם עושים סביב סעיף 46?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתם מיעוט שבמיעוט.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
גם מיקי זוהר הוא מיעוט שבמיעוט?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני מדבר אליך. ראינו ביקורת על התנחלויות - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
להאשים את צה"ל בפשעי מלחמה, זה לעבוד נגד מדינת ישראל.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתה וחבריך.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מיקי, חבל, חבל. מותר לבקר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מותר לבקר? זה מה שהם עושים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא נכון. מי שתובע בבית משפט בהאג, הוא לא מבקר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הביקורת לא מוצאת חן בעיניך.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני לא חייב לממן אותו.
היו"ר משה גפני
מספיק.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני לא חייב לממן אותו.
היו"ר משה גפני
בצלאל, אני קורא לסדר. אני אוציא מהוועדה. אי אפשר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתה לא תיתן לי ציונים.
היו"ר משה גפני
מיקי, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
אתם - - -
היו"ר משה גפני
עודד, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני גאה בעמדות שלי. אני שמאלני גאה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אתה לא מבין. זה קשור למדינת ישראל.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זה נקרא שאננות שמאל.
היו"ר משה גפני
רבותיי, מספיק. הדיון הזה גולש לפסים שאינם רלוונטיים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני רוצה לשמוע את מיקי לוי.
מיקי לוי (יש עתיד)
מה לעשות, אני לא עובד אצלך. תשמע גם תשמע.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לך על זה.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת מיקי לוי, אני דילגתי על חבר הכנסת טרכטנברג. אתה עכשיו ברשות דיבור. אני אחזור אליך.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני רוצה להתחיל אדוני היושב ראש דווקא ממספר 19 ו-20 ברשימה, היעדר שמו של היושב ראש או גזבר. .כמו שהתייחסתי בעבר רק לצד הפלילי או הבעייתי של כל עמותה ועמותה, גם הפעם אם נאשר, מה יקרה ומישהו שהוא אינו ראוי – ואני נזהר בדבריי ולא רוצה להגיד שיש לו גב פלילי – אני לא מוכן לאשר מה שלא מופיע ומחר תפתיעו אותי באדם לא ראוי.
היו"ר משה גפני
19 ו-20.
ארז אורעד
לגבי 19, כרגע אין לנו.
מיקי לוי (יש עתיד)
השאלה אם אתם יודעים.
ארז אורעד
בנושא של 20, אני יכול לומר לכם שמדובר במקבל שכר.
מיקי לוי (יש עתיד)
מקבלי שכר, על אחת כמה וכמה אני לא מוכן. אני רוצה לדעת מי זה.
היו"ר משה גפני
אתה תוכל עד השלמת הדיון להגיד מי האנשים?
ארז אורעד
כן.
מיקי לוי (יש עתיד)
ואם בדקתם אותם, כי אני מניח שאם השאר מופיעים, בדקתם אותם.
ארז אורעד
אני אתן לך את השמות.
מיקי לוי (יש עתיד)
יש לך את השמות, זה בסדר, אבל השאלה היא אם בדקתם.
ארז אורעד
למעשה אין כאן הנהלה. בעמותה מספר 19, אגודה לתכנון ופיתוח שירותי דיור בקהילה, יש לזה שם לא פוליטיקלי קורקט, למפגש בשכלו במקום למאותגר שכלית וזו בעיה. יש כאן את מריאש לודמילה, יש כאן את קובילנסקי דיאנה, ליבנה חדד פועה.
היו"ר משה גפני
מי היושב ראש?
ארז אורעד
למעשה אין כאן יושב ראש. אין כאן הנהלה. אלה חברי העמותה. אני מאמין שמבחינה טכנית אנחנו שמים את הראשון בדרך כלל אבל כאן כנראה יש תקלה שצריך לבדוק.
היו"ר משה גפני
מה לגבי מספר 20?
ארז אורעד
לגבי מספר 20, גם כאן אין יושב ראש ויש שם אחד שלמעשה אנחנו כאן רואים אותו, דריבן יהוד, שהוא לא חבר בהנהלה וגם לא חבר ועד. הוא מקבל שכר.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
הוא מקבל שכר ממחזור של מיליון ו-700 אלף שקלים.
ארז אורעד
למעשה כל העמותה הזאת עוסקת בהדרכות.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
על איזו עמותה מדברים?
ארז אורעד
המטרה שלהם למעשה היא מטרה שמוכרת על ידי שר האוצר.
מיקי לוי (יש עתיד)
זאת אחריות אדירה עם סכומים כאלה לבוא ולהגיד רגע, אין מישהו שנושא באחריות. זה לא מקובל עלי.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
מה זה הגנה אזרחית על ביטחון תושבי ישראל ואזרחיה?
ארז אורעד
זאת מטרה ציבורית שהיא מטרה מוכרת בתקנות.
היו"ר משה גפני
אנחנו לא נכנסים לעניין.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
למה לא?
ארז אורעד
אני מוכן להביא את זה לדיון הבא.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני מבקש לדעת אם מי שנבדק והוא נושא באחריות.
היו"ר משה גפני
ארז, אני סומך עליך. אני מבקש לפני ההצבעה שתגיד לנו באופן מוסמך לגבי שתי העמותות הללו, 19 ו-20, האם יש שמות והאם הן נבדקו כפי ששאל חבר הכנסת מיקי לוי. במידה ולא, אני מבקש להוציא את שתי העמותות האלה ולהביא אותן לישיבה הבאה עם מלוא הפרטים.
ארז אורעד
בסדר.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
שאלה. בעבר לאמנסטי הייתה הכרה לפי סעיף 46?
ארז אורעד
לא.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
גם ל"בצלם" ו"שוברים שתיקה" כי הם לא יכלו להגיש.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
זה לא ראוי.
זהבה גלאון (מרצ)
הבנו. אתה בקואליציה אתו.
היו"ר משה גפני
ארז, אני מבקש שתבדוק.
ארז אורעד
כן. בקשר לשאלה הקודמת שלך, יש לי כבר את שמות חברי העמותה. יש שם את מוסי רז.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
על איזו עמותה אתה מדבר?
ארז אורעד
אני מדבר על העמותה הקודמת עליה דיברת. מוסי רז ועמיר סגל. אלה למעשה המובילים של העמותה. יש כמובן רואה חשבון לעמותה. העמותה לא עוסקת בעיקר בנשים חרדיות ובהעצמתן אלא בעוד נושאים אחרים.
היו"ר משה גפני
אני חושב שפעם הוא דיבר אתי על זה. תודה רבה. לגבי שתי העמותות האלה, תן לנו תשובה לפני ההצבעה. אם לא, נצטרך להוציא אותן כי אי אפשר להצביע כשאין את השמות שנבדקו כמו שמיקי לוי העיר.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
מיקי, מה קרה לאמנסטי?
היו"ר משה גפני
תגיד לי, בצלאל, השתלטת על הוועדה היום לגמרי?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
רק היום?
מיקי לוי (יש עתיד)
הוא חותר תחת מעמדו של היושב ראש.

חברים, כל העיסוק הזה כאן באמנסטי יביא לכך שאנחנו מעלים אותה על סדר היום העולמי ולא יתחילו להסתכל על הדוחות שלהם אלא יתחילו להתעסק אם אנחנו העברנו אותם בסעיף 46 או לא. אני שולח פרוז'קטור לעניין הזה ומזהיר את עצמנו. הוצאת הארגון תביא לכך שכל העולם יתעסק בכך שאנחנו הוצאנו את הארגון הזה מסעיף 46 ואני מזהיר את עצמנו בעניין הזה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
כל העולם ידע שמדינת ישראל לא - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
בצלאל, כשדיברת לא פציתי פה ועכשיו תשתוק.
היו"ר משה גפני
באמת, בצלאל, אני אוציא אותך. אם אתה רוצה שאני אוציא אותך, אז תגיד לי מראש כי אני רוצה לעזור לך.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
חס וחלילה.
מיקי לוי (יש עתיד)
בפעמים הקודמות הצבעתי לכל העמותות שהביאו לכאן למרות שלא עם כולן הסכמתי, לא עם דרכן הסכמתי ולא עם כאלה שלפעמים הן לא בצד שלך ולא בצד שלך בצלאל ביהודה ושומרון ולפעמים גם לא בתחום מדינת ישראל. אבל הצבעתי כי הן עמדו בכללים שנקבעו על ידי מדינת ישראל על פי סעיף 46 ורשות המסים בדקה את העניין הזה. פעמיים הצבעתי נגד עת היה חשד לפלילים נגד שני ראשי עמותות.
היו"ר משה גפני
ביקשנו מארז לבדוק.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אם יש חקירת משטרה או אין חקירת משטרה, זה המבחן היחידי.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
רגע אדוני. הייתה כאן עמותה שלא הייתה נגדה חקירת משטרה אלא הייתה נגדה פעולה משפטית, תביעה משפטית, וגם אותה בסוף כמעט החרגנו, אם אתה זוכר את העמותה של קבלה לעם.
היו"ר משה גפני
כן, אבל בסוף אישרנו.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
כולם אמרו בוא נחריג.
עודד פורר (ישראל ביתנו)
כל אלה שהיום מגינים, אז קראו להחריג אותה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אישרנו לשנה.
היו"ר משה גפני
לשנה, בסדר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אבל רציתם להחריג. זה לא בדיוק נכון להגיד שאלה סדרי עולם.
היו"ר משה גפני
אני תכף אתייחס לעניין.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אם אתה יודע על עבירות שלהם, למה אתה לא מגיש תלונה במשטרה?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זה רעיון מעניין.
מיקי לוי (יש עתיד)
אמנסטי, כמו שנאמר כאן, עוסק בדברים נוספים, רחבי היקף, גם בנושא חינוך, גם ברווחה, ונדבקים לאיזושהי פינה ואני לא נכנס לכל המחלוקות הפוליטיות כי סעיף 46 שמובא לאישור ועדת הכספים, הוא לא המקום להתחיל לבדוק את כל הנושאים הפוליטיים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אז מתי?
מיקי לוי (יש עתיד)
עם כל הכבוד, אני תמכתי באישור ועדת הכספים בעמותות גם מימין וגם משמאל.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אבל זה לא עניין של ימין ושמאל.
היו"ר משה גפני
בצלאל, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
מתי מיקי? אחרי שיתרמו כמה עשרות מיליונים?
מיקי לוי (יש עתיד)
גם חילוניים, גם דתיים, גם ערבים וגם חרדים. המקרים היחידים שאני התנגדתי, ואני אומר את זה עוד הפעם, היו לגבי אותן עמותות שהיו חשדות לאי סדרים או מעשים פליליים. אני לא מסכים עם כל הדברים שאמנסטי עושה אבל את ההתנגדות שלי לפעילות של אמנסטי הנקודתית כאן או שם, ויש לי בטן מלאה בטענות נגד חלק מהדרכים שלהם, אני אגיד במקום אחר. אתם קושרים כל דבר נושא פוליטי לסעיף 46. מה העניין הזה? מחר יבוא השמאל ויקשור את כל הפעולות של עמותות ביהודה ושומרון לנושא הזה. אתם לא יכולים לעשות שולחן נקי מצרכים פוליטיים אלא להסתכל לגופו של עניין? אם הם עומדים בתקנות של סעיף 46 לפי רשות המסים, יש כאן אפשרות אחת.

אני אומר לכם חברים שאני בוחן את דרכי באופן מקצועי ואני לא אשתתף בקרקס הזה בין ימין קיצוני לבין השמאל. אני מסתכל ריאלי מה טוב למדינת ישראל.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אתה פוליטיקאי, חבל על הזמן. הצגת את עמדתה של יש עתיד בצורה מדויקת. משהו כזה מעומעם, חבל על הזמן. יפה.
מיקי לוי (יש עתיד)
זה היה ברור לחלוטין.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת טרכטנברג.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
צהרים טובים. אני אהיה קצר. חזרתי מהפגרה עם חיוך גדול.
היו"ר משה גפני
אני לא חזרתי מפגרה.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
כיף להיות בחזרה ולשמוע דיון כזה. תראו, אני לא מבין על מה הדיון. הרי יש קריטריונים ברורים. הרשימה כולה עומדת בקריטריונים האלה. אם למישהו לא נוח עמותה זו או אחרת, שיציע שינוי בקריטריונים ומכאן ואילך אם השינוי בקריטריונים יתקבל, נדון בהתאם במועמדים שיוגשו אלינו. נקודה. תם דיון. כל דבר אחר הוא חריגה מהפעולה התקינה שלנו כאן בכנסת ושל האוצר שמביא לנו את הרשימה.

אני רוצה בכל זאת לומר עוד משהו בעניין הזה. כשאומרים שגוף מסוים פועל בעד מדינת ישראל או נגד מדינת ישראל, אני רוצה לשאול. אותן עמותות שפועלות כיום כנגד הפעולה של השב"כ ביהודה ושומרון שמוכוונת כנגד הטרור היהודי, יש עמותות שתומכות בפעילים האלה וגם מתבטאות כנגד השב"כ וכנגד קציני צה"ל בכירים ביהודה ושומרון.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
בארץ או בעולם?
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
בארץ.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
בסדר. בארץ.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
מה זה בסדר? האם העמותות האלה ראויות לקבל או לא ראויות לקבל? אני חופר בעניין ואני מקווה להביא את הממצאים. יש עמותות שקיבלו 46 ופועלות בצורה כזאת. האם זה לטובת מדינת ישראל או זה נגד מדינת ישראל? אני שואל.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
זה לא רלוונטי.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
מה זה לא רלוונטי?
היו"ר משה גפני
הוא לא שאל אותך. בצלאל, עם כל הכבוד, הוא שאל אותי ולא אותך.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
הוא הסתכל עלי.
היו"ר משה גפני
הוא הסתכל עליך אבל שאל אותי.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אתה יפה בצלאל, אני אוהב אותך ולכן אני מסתכל עליך. ב-2005, איזה עמותות פעלו כנגד מדינת ישראל במירכאות או לא במירכאות בשלב ההתנתקות? האם זה כן היה ראוי או לא היה ראוי? לכן אני אומר שנשאיר לבתי המשפט ולקריטריונים ברורים את העניין הזה של מה זה כנגד מדינת ישראל. אוי לנו אם נהפוך לשופטים ולמוציאים גזרי דין כאלו ואחרים בעניין הזה. תודה.
היו"ר משה גפני
איימן, ביקשת משפט.
איימן עודה (הרשימה המשותפת)
כן, אדוני. מן הסתם עמדתי היא כפי שהוצגה על ידי חבריי, רדיפה נגד ערבים ונגד השמאל אבל אני רוצה שמן ההוגנות והנוהג לתת לנציג אמנסטי לדבר כאן.
היו"ר משה גפני
את הנוהג אני קובע.
איימן עודה (הרשימה המשותפת)
אני מבקש לתת לו זכות לדבר. תודה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אוסאמה, משפט. אחר כך שאלת תם למיקי זוהר.
זהבה גלאון (מרצ)
אפשר להאשים את מיקי בהרבה דברים. תם הוא לא.
היו"ר משה גפני
הוא ביקש שאלת תם.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב ראש, אני מפנה את חברי הוועדה הנכבדים למכתבו של מנהל רשות המסים משה אשר. אישורו של כל מוסד מהמוסדות האלה יהיה מותנה בכך שהמוסד לא ישנה את מטרותיו, שיקיים את כל האמור וכולי. יש מכתב התחייבות ואם הארגון או המוסד הזה לא מקיים את מה שכתוב בהתחייבות, רשות המסים יכולה לבטל לו. אנחנו לא יושבים כאן כבית משפט שדה לשפוט את העמותות האלה. אם אני צריך לשפוט את העמותות האלה, סמוטריץ והעמותות שלו מזמן היו צריכות לצאת.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
איזה עמותות?
היו"ר משה גפני
מיקי, שאלת תם.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני שואל אותך אדוני מרשות המסים. האם בקריטריונים שאתם עובדים על פיהם, האם אחד מהקריטריונים נוגע לכל מה שקשור לביטחון המדינה, לפגיעה במדינה וכולי?
ארז אורעד
בהחלט.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
יש ועדה.
היו"ר משה גפני
הוא לא שאל אותך.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
לך תלמד ולך תעשה שיעורי בית. אתה חבר כנסת. רכז הקואליציה. אדם כמוך. בור כמוהו.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אנחנו מדברים על ישראלים עכשיו לא על פלשתינים.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
ועדה שישבה שנה עד שגיבשה את הקריטריונים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אתה מפריע להתנהלות ישראלית. תדבר על הפלשתינים.
היו"ר משה גפני
באסל, אני מבקש, אל תענה.
ארז אורעד
בהחלט. קודם כל, במאמר מוסגר. אנחנו היינו מודעים לביקורת הציבורית שיש על העמותה הזאת. לכן היא נבדקה במה שנקרא בציציות.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא נראה לי שיש להם ציציות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
תשובה שאתם לא אוהבים, אתם מפריעים. מדבר נציג המדינה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
ארז, השאלה שלי פשוטה. האם יש בקריטריונים - - -
זהבה גלאון (מרצ)
הוא עונה לך.
ארז אורעד
אין אמירה ברורה של גוף ממשלתי. מה שאנחנו ניזונו מהמידע והביקורת והביקורתיות אלה א כן כתבות למיניהן של ארגונים כאלה ואחרים. אני שוב מדגיש שאנחנו לא מתעסקים באידיאולוגיה ובפוליטיקה. אין אמירה ברורה של גוף ממשלתי כנגד העמותה. יתרה מכך, נהפוך הוא, יש כאן אפילו מכתב לפני ממשרד החינוך שמכיר חלק מפעילות העמותה כתכנית לבתי ספר.
זהבה גלאון (מרצ)
אתה מתכוון למשרד החינוך של בנט.
ארז אורעד
משרד החינוך משנת 2010.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה לא יימשך בשנה הבאה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
2010? של מי זה?
ארז אורעד
גדעון סער.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בוגד. השמאלני.
ארז אורעד
דרך אגב, קיימת כאן הבחנה בין אמנסטי ישראל לאמנסטי העולמי.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אדוני, אני מבקש לחדד. זאת לא התשובה שביקשתי.
זהבה גלאון (מרצ)
ברור שזאת לא התשובה שביקשת.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני אסביר. התשובה שאני מבקש היא לשאלה ששאלתי שהיא בצורה ברורה האם בקריטריונים שלכם – לא שאלתי את התשובה שאתה עכשיו רוצה לתת בגין השאלה ששאלתי עליה את השאלה – יש מושג שקובע שאם הגוף פועל נגד מדינת ישראל הוא לא רשאי לקבל סעיף 46.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
מה זה נגד מדינת ישראל?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני אגיד לכם למה.
זהבה גלאון (מרצ)
הוא התעלה על מירי רגב. חבר הכנסת זוהר, יושבת ועדה ציבורית ונותנים לך תשובה רצינית.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אנשים כאן לא תמימים ומנסים להוציא את דבריי מהקשרם. בואו אני אחדד את הדברים שלי שוב למען הסר ספק. אני לא נכנס אתך לשיקולים שלך מה שקלת ואיך שקלת וגם עמדתך היא ברורה כי אם הבאת את אותה עמותה כאן לאישור, סימן שאתה חושב שהיא לא פוגעת בביטחון המדינה.

אני אעזור לך ואעזור גם לכם. אני אחשוף עכשיו את התמימות שלי. הרצון שלי הוא לשמוע, ואני מקווה שאני גם צודק, שעל פי העיקרון שמנחה אתכם, מי שפוגע במדינה, לא יכול לקבל את האישור.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מה זה מי שפוגע במדינה?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אז אתם תגידו, כן, הוא לא מקבל את האישור אבל אנחנו סברנו שהם לא פוגעים בביטחון המדינה.
זהבה גלאון (מרצ)
אתה נותן לו את התשובה שאתה רוצה שהוא יגיד?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אתה יכול להגיד שאני סובר אחרת ובגלל שהם פוגעים בביטחון המדינה, אני לא רוצה לתת להם את האישור. אתה יכול בבקשה לתת לי את התשובה כדי שאני אדע איך להתנהל?
ארז אורעד
אני אענה בצורה קצרה, במשפט אחד.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
כספי ציבור.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
בזבוז כספי ציבור, זה מה שמשלמים לך כל חודש משכורת.
היו"ר משה גפני
די כבר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אי אפשר לקחת לו את הרכב? בוא ניקח לו את הרכב.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
הזמן שצריך להסביר לו, זה בזבוז כסף ציבורי.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
הוא דואג לפלשתינאים. אבו מאזן ידאג לך לרכב ולעוזר פרלמנטרי אחד. לפחות ישתתף קצת.
היו"ר משה גפני
מיקי זוהר, מספיק.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
שלפחות ישתתף בעלויות.
ארז אורעד
חוזר מספר 9/2015 שאתה מכיר אותו כי אתה כתבת מכתב לשר האוצר על הזיקה והתושבות, כתבת ברופאים לזכויות אדם, אני מזכיר לך, בסעיף 5.1.8 כתוב בפירוש: לא יינתן אישור לפעילות שמימושה. זאת אומרת, הפעילות חייבת להיות שהמימוש אינו כרוך במישרין או בעקיפין בפעולות הכלולות בסעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת לרבות שלילת קיומה של מדינת ישראל – לא מצאנו דבר כזה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
תודה רבה לך.
ארז אורעד
הסתה לגזענות, תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב.
היו"ר משה גפני
אני רוצה לשמוע.
קריאה
תואר שני במשפטים זה דבר חשוב. גם ראשון וגם שני. זה חשוב. זה עוזר לך בכנסת.
ארז אורעד
לא מצאנו הוכחה לכך.
קריאה
אתה לא יכול לאשר את זה. זה בניגוד לחוק.
מיקי לוי (יש עתיד)
רגע, עצור. תגיד בקול רם לרמקול ולפרוטוקול מה מצאתם.
קריאה
אני לא חייב לקבל את עמדתו.
מיקי לוי (יש עתיד)
הוא בדק.
קריאה
אני הסמכות הקובעת. בשביל זה נבחרתי לכנסת. אני הסמכות.
ארז אורעד
בחנו לאורו של הסעיף, בחנו כמובן את המטרה הציבורית – אני לא עונה לך מה שאתה רוצה –
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא בחנתם את הפעילות אלא רק את המטרה הציבורית.
ארז אורעד
בחנו את סעיף 5.1.8 ולא מצאנו ראיות לכך שמתקיימת פעילות שמפורטת בסעיף 5.1.8.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תגיש תלונה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
קחו את המילה אמנסטי ב-גוגל ותראו מה כתוב.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
הרב גפני, יש לי הצעה. אני מבקש שיחד עם שתי העמותות ההן, נוציא גם אותם כרגע ונבקש חוות דעת מהיועצת המשפטית של הוועדה או מהיועץ המשפטי של הכנסת איל ינון, שהוא יבחן את זה וייתן לנו חוות דעת משפטית האם מתקיים החריג או לא. זה עניין משפטי. תהיה לנו חוות דעת של היועץ המשפטי האם הם פועלים בניגוד לחוק או לא.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תתלונן במשטרה. מה אתה מבלבל את המוח? אתה גם החוקר, גם השופט וגם התליין.
מיקי לוי (יש עתיד)
אדוני, אני מציע לדחות את ההצבעה עד אחרי בחירת נשיא ארצות הברית.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זה רעיון מעניין.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אז תוכל להצביע נגדנו.
היו"ר משה גפני
אני מבקש להביע את עמדתי כיושב ראש הוועדה. ככל הנראה אני הוותיק כאן מבין חברי הוועדה. סעיף 46 היה כלי שלא התקיים לגביו דיון. אני זוכר ישיבות, עוד לפני שארז הגיע, שהיו בוועדת הכספים עוד בבניין הישן שפשוט הצביעו על זה במשך דקה אחת וסמכו על מה שמשרד האוצר אמר. לא התייחסו לסעיפים האלה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
מתי זה היה?
היו"ר משה גפני
זה היה כל השנים. שתי קדנציות אחרונות.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני הייתי אז מרכז הקואליציה?
היו"ר משה גפני
אתה לא היית אז. נדמה לי שעוד לא היית סגן ראש עיריית קריית גת. אבל גם כשהיית, זה היה כלי שהמדינה יצאה מסיוע. יצאה. מה שהמדינה מסייעת, אי אפשר לקבל סעיף 46. אתם לא תמצאו כאן לעולם את החינוך הממלכתי בשעות למורים. אין דבר כזה. המדינה מחויבת על פי חוק לממן את זה. יותר ויותר קיבלנו סעיפים שהמדינה פשוט יצאה ולא סייעה יותר. הכלי היחיד שהיה, היה סעיף 46 שהוא סעיף חשוב מאוד מבחינה חברתית. אין ויכוח לגבי העניין הזה.

ברבות השנים, כשהתחיל העניין של השקיפות, סעיף 46 עלה על המוקד. ברגע שהוא עולה על המוקד, גם לי יש בעיה. יש כאן דברים שאני לא יכול לתמוך בהם. לא יכול. אם זה היה מגיע באופן מבודד, אני הייתי חייב להצביע נגד. אני לא מצביע נגד אלא אני מצביע בעד מכיוון שאני לא מסתכל על הרשימה. הרשימה היא כלי שעוזר לנושאים החברתיים שיש להם הגבלות והגבלות, צריכה המחלקה במשרד האוצר, יש שם גם את הוועדה הציבורית, והיה גם תהליך שהתהליך הזה פתח גם קריטריונים של ועדת פריש. לאחרונה הגיעו לכאן דיונים שאני פשוט בלחץ אימים מהם כי אם מתחילים לדון על נושאים אחרי שאומרים שזאת לא עבירה פלילית ושזה לא דבר שיש לגביו בעיות עם הנוהל וצריך לבדוק מחדש, מה שאתם ביקשתם, ביקש כל המיקים, הוצאת סעיפים, הוצאנו עמותות ואמרנו לארז, קח את זה ותבדוק בכל אופן פעם נוספת על אף שלא היו הוכחות. היה מקרה שאתה באת עם כתבה בעיתון. אבל על הכול הצבענו ביחד.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
שיבדוק פעם נוספת.
היו"ר משה גפני
לגבי אמנסטי אין טענה של עבירה פלילית. יש טענה שהוא פוגע במדינת ישראל.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
בניגוד לנוהל. הוא פוגע בביטחון המדינה.
היו"ר משה גפני
יש טענות שלא ראיתי גם במכתב של סמוטריץ אותו קראתי בעיון וגם במה שאמרו לי בטלפון, לא הייתה טענה על זה שהנוהל שם או הנהלים הכספיים או על מה שאנחנו מדברים שזה בעצם נושא כספי ולא אידיאולוגי, לא היו טענות מהסוג הזה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אבל הנוהל קובע - - -
היו"ר משה גפני
אתה לא צריך לחלוק עלי.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
מי שפועל נגד המדינה אינו רשאי לקבל את האישור.
מיקי לוי (יש עתיד)
הבדיקה העלתה שזה לא כך.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
הבדיקה שלהם לא חייבת להיות מתורגמת. אני לא חותמת גומי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתה יכול להביא ראיות שסותרות.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
נכון. אני יכול להביא ראיות חותכות שסותרות את זה. הם הולכים לזירה הבינלאומית ואומרים.
זהבה גלאון (מרצ)
תוציא אותו החוצה עכשיו. שאלת תם. דברי תם.
היו"ר משה גפני
מיקי, אל תפריע. יש במה אחת שם אפשר לשנות את הדברים ולא הבמה הזאת. הבמה שם אפשר לשנות את הדברים, להגיד שכתוצאה ממה שקרה כאן בשנים האחרונות, אנחנו סבורים שצריך לשנות את החוק והחוק שונה לפני שתי קדנציות. הוא שונה בסעיף אחד שאתה אמרת לי שאתה הכנת אותו אבל מי ש הביא אותו היה זאב אלקין. הוא הביא אותו והייתה הצבעה כמו שמצביעים על חוק עם כל הקריאות ועם כל מה שנלווה לעניין הזה. זאת לא הסמכות שלו, גם לא הסמכות שלנו. זה מה שיש בחוק. נדמה לי שזה היה לגבי ההתיישבות שגם הם יכולים לקבל סעיף 46. זה התווסף לחוק ומאז לא נעשה דבר וחצי דבר. מתחילים הוויכוחים כאן. זאת במה שאם מישהו רוצה לרסק את סעיף 46, זאת הבמה עכשיו.

אם אני מצביע נגד אמנסטי, ואני לא מביע עמדה בעניין הזה, או אם אני מושך את הסעיף הזה החוצה, נמשכים עוד. שלא תהיה טעות.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני אומר לך. אני אוציא.
היו"ר משה גפני
אתה לא צריך להגיד לי. אני הולך להוציא.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
בדיוק.
היו"ר משה גפני
מיקי זוהר, אתה מוציא עוד עמותות. אני לא נכנס לפרטים. אני מכיר את זה. יש דברים שאני לא יכול להצביע. אם אתם באים ואתם טוענים שאמנסטי צריך לצאת מהרשימה ללא סיבה פלילית, ללא סיבה של חשד כלשהו אלא דיון על הקריטריון - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אבל הם לא עומדים בקריטריונים.
היו"ר משה גפני
המשמעות של העניין היא שאנחנו יכולים את סעיף 46 בתוך חודש-חודשיים לסגור דבר שמהווה פגיעה בלתי רגילה גם בנושאים החברתיים ואני יכול להגיד לכם שגם בנושאים הדתיים כי הנושאים הדתיים הם לא בראש סדר העדיפות של תקצוב הממשלה ולכן הם חיים בתרומות. בתי כנסת נבנים על תרומות ורואים כאן הרבה בתי כנסת. אגב, יש המון עמותות חילוניות, יש שם למשל תחרות אופניים שאני דווקא לא נגד אבל פעם זה לא היה. אנשים התרגלו לעניין הזה ולכן נכנסו לסעיף 46 בקשות שבעבר בכלל לא ביקשו אותן.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
למה להיות כזה קיצוני?
זהבה גלאון (מרצ)
למה אתה לא נותן לו לדבר?
היו"ר משה גפני
לכן אני מציע לחבריי, גם לבצלאל סמוטריץ, גם למיקי זוהר וגם לעודד פורר, לא להחריג. אתם רוצים להחריג – נחריג. נצביע על אמנסטי בנפרד, אתם רוצים, בבקשה. אם אתם רוצים שהארגונים מהסוג הזה שאתם קוראים להם "בצלם", אמנסטי וכל הארגונים מהסוג הזה עליהם אנחנו מדברים, בבקשה, שהממשלה או חבר כנסת או כמה חברי כנסת – לדעתי זאת צריכה להיות הממשלה במקרה הזה כי זה נושא מאוד עקרוני - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני מודיע שאני הבוקר סיכמתי עם שרת המשפטים שאנחנו נביא בהליך מזורז תיקון לחוק הזה.
היו"ר משה גפני
מצוין.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זהבה לא תתמוך.
היו"ר משה גפני
אתם צריכים לקחת בחשבון שהצעת החוק הזאת תבוא עם הביקורת הציבורית עליה.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
תרבות פשיסטית פר-אקסלנס.
היו"ר משה גפני
רגע.
באסל גטאס (הרשימה המשותפת)
סיכמתי עם שרת המשפטים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לפחות תגיד כמוהו, פשיסטית אינטליגנטית.
היו"ר משה גפני
לא. זה לא בסדר. לכן אני מציע, אם אתם מבקשים ואתם עומדים על העניין הזה להוציא את אמנסטי ולהצביע עליו בנפרד, אני אכבד את הבקשה הזאת. אני מציע לא להפריד. אני מציע להצביע על כל הרשימה בעד ולהודיע שאתם מביאים, מה שאומר בצלאל ומה שאתה אומר, תיקון חוק. זה לא ארז. אתה מנהל אתו ויכוח שציבורית הוא נראה בעייתי.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני מבקש שנאשר אותם לשנה. עשינו את זה בעמותות אחרות. אם כמו שרוצה יושב ראש הוועדה, אני לא מוכן לאשר אותם עכשיו לנצח. נאשר אותם כרגע לשנה, שנה הזאת נשנה את החוק ושלום על ישראל.
זהבה גלאון (מרצ)
אין דבר כזה על תנאי. זה לא עובד כך.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
זה לא על תנאי.
זהבה גלאון (מרצ)
אין דבר כזה. אז כל הרשימה תהיה לשנה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
עשינו את זה לגבי עמותות אחרות.
זהבה גלאון (מרצ)
כל הרשימה תהיה לשנה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא כל הרשימה תהיה לנה.
זהבה גלאון (מרצ)
כל הרשימה תהיה לשנה. זה לא יעבוד כך. לא. תצביע. יש לנו כאן רוב. תצביע. אדוני, אין דבר כזה. כל העמותות לשנה.
ארז אורעד
אני מציע לכבוד היושב ראש לקבל את הצעת הפשרה לשנה ובמהלך השנה אנחנו נבדוק שנית אם יש עוד - - -
זהבה גלאון (מרצ)
אני מתנגדת לדברים שלך. זאת לא הייתה ההחלטה שהתקבלה בוועדה, עם כל הכבוד.
מיקי לוי (יש עתיד)
כל הרשימה. אין בעיה.
זהבה גלאון (מרצ)
אדוני, אני מבקשת לדבר.
מיקי לוי (יש עתיד)
אין בעיה. מצוין, אבל כל הרשימה לשנה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
בשום פנים ואופן. אתה עכשיו דופק את כל העמותות הטובות כי יש לך בעיה עם אמנסטי?
ארז אורעד
אני ברשות דיבור? תודה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אין לך סמכות יותר. זה נגמר.
היו"ר משה גפני
לא.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אין לך סמכות.
היו"ר משה גפני
לא בעיני.
מיקי לוי (יש עתיד)
מיקי, הוא פקיד בכיר. אנחנו לא פוגעים בו.
זהבה גלאון (מרצ)
הוא לא יכול להחליט החלטה כזאת בלי הוועדה.
ארז אורעד
אני לא מחליט. זה אישור ועדת כספים. אני חושב שניתן לשנה וניתן גם לשלוש שנים ובמהלך שלוש השנים האלה והיה ויתברר שיהיו ראיות חותכות לפעולה בניגוד לסעיף 7א בחוק יסוד: הכנסת, נעלה את זה שוב.
זהבה גלאון (מרצ)
אני מבקשת לדבר.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
ארז, תסכימו לשנה, נכון?
זהבה גלאון (מרצ)
לא, ממש לא.
היו"ר משה גפני
בצלאל, לא קיבלת רשות דיבור. זהבה, אני לא נותן. ארז, אני מבקש לאשר את כל הרשימה לשנה. את כל הרשימה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא. בשום אופן לא.
זהבה גלאון (מרצ)
כן. כל הרשימה.
ארז אורעד
אני חייב להגיע כאן הסתייגות. זה יפגע בכל העמותות.
היו"ר משה גפני
למה?
ארז אורעד
אם אתה אומר לי שנה, אתה תכפיל לי את כוח האדם פי שלוש כי כל שנה נצטרך עכשיו לבדוק את זה.
זהבה גלאון (מרצ)
אני רוצה לשאול את היועצת המשפטית.
היו"ר משה גפני
רק את הרשימה הזאת.
ארז אורעד
אני מסתייג מהדבר הזה. זה יגביר את העומס על מחלקת מוסדות ציבור, מלכ"רים, ברשות המסים שבזמן האחרון התייעלה.
זהבה גלאון (מרצ)
יש לי שאלה משפטית. גפני, אני רוצה לשאול שאלה.
ארז אורעד
זה יגביר את העומס ואני מסתייג מהדבר הזה. אתם יכולים להחליט מה שתחליטו.
זהבה גלאון (מרצ)
גפני, שאלה משפטית.
ארז אורעד
אם תקבלו החלטה להכפיל את כוח האדם פי שלוש, נוכל לבחון.
זהבה גלאון (מרצ)
אני רוצה לשאול שאלה ולא להביע עמדה. יושב כאן נציג רשות המסים והסביר לנו קודם שישבה ועדה כולל ועדה ציבורית שבחנה והגישה המלצה של ועדה וההמלצה של הוועדה הייתה אישור של עסקת חבילה לגבי כולם. האם יש סמכות לנציג האוצר שיושב כאן לעשות דיפרנציאציה ולהגיד זה לשנה, זה לשנתיים, זה לשלוש?
היו"ר משה גפני
הוא לא עשה את זה.
ארז אורעד
רק להעמיד דברים על דיוקם. אני יכול לענות?
היו"ר משה גפני
לא. אני אגיד.
ארז אורעד
לא עשיתי עסקת חבילה.
זהבה גלאון (מרצ)
אתה הגשת המלצה.
היו"ר משה גפני
אני אגיד לך מה הוא אמר. הוא אמר את הדבר המתחייב שפקיד בכיר צריך להגיד או בכלל כל פקיד. הוא אמר שהוועדה יכולה להחליט לשנה, הוועדה יכולה להחליט לשלוש שנים, בכל מקרה הם יצטרכו לבדוק את זה. אם יחליטו לשלוש שנים, זה יותר קל, ואם יחליטו לשנה, יהיה יותר קשה.
זהבה גלאון (מרצ)
אני רק שואלת מי יכול לקבל החלטה כזאת.
היו"ר משה גפני
זה לא קשור למה שהוועדה החליטה. הוועדה שם החליטה והיא מביאה את זה לאישור לשלוש שנים. זה מה שהיא מביאה. זה מה שהוא אמר ועכשיו אנחנו צריכים לקבל החלטה. אני רוצה להגיע לאיזושהי הסכמה. יש כאן חלק מהחברים שרוצים להגביל את הזמן של אמנסטי.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
כדי שאפשר יהיה לבדוק.
זהבה גלאון (מרצ)
אל תבלבל את המוח. אתה לא רוצה לבדוק כלום. לך יש כאן מטרה. אתה רוצה להעיף אותם ואת כל הארגונים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הכול פוליטי. אם היה לך מידע אמיתי, היית הולך למשטרה ומתלונן עליהם.
זהבה גלאון (מרצ)
נכון. או כולם לשנה או אף אחד לא.
היו"ר משה גפני
אומר ארז שאם אנחנו מגבילים את הכול לשנה, חשבתי שנגיע להסכמה בעניין הזה.
מיקי לוי (יש עתיד)
אולי נעשה הפוך. נאשר לשלוש שנים והוא יביא לנו דיווח עליהם בעוד שנה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא. לא מקובל עלי.
מיקי לוי (יש עתיד)
נאשר את כולם לשלוש שנים והוא יביא דיווח נקודתי בעוד שנה.
היו"ר משה גפני
מקובל עלי.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא. בשום אופן לא.
מיקי לוי (יש עתיד)
אם בעוד שנה הוא יגיד שהם לא בסדר - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
התייעצות סיעתית.
היו"ר משה גפני
אני אתן חמש דקות, אבל לפני כן. אני מקבל את ההצעה של מיקי לוי. אנחנו נאשר את הרשימה לשלוש שנים. לגבי הנושא של אמנסטי, אנחנו מבקשים דיווח מיוחד בתוך שנה לוועדה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
למה תוך שנה? למה לא תוך חודש? למה לא תוך חודשיים?
היו"ר משה גפני
זה מה שאני מציע. אפשר להצביע נגד.
מיקי לוי (יש עתיד)
הוא צריך זמן כדי לבדוק אותה. צריך טווח של שנה לפחות כדי לבדוק אותה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא. למה שנה?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
חצי שנה. עד אז נביא חוק.
היו"ר משה גפני
לגבי 19 ו-20, אני מבקש לדעת פרטים.
ארז אורעד
יש לי כאן את הנתונים אבל לפני כן להעמיד דברים על דיוקם. לא כל הרשימה מאושרת לשלוש שנים. יש כאן כאלה שמאושרים לשנה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
למה לא לאשר גם את אמנסטי לשנה?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כי הפסילה שלך היא פוליטית ולא עניינית.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
היא לא פוליטית.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
היא רק פוליטית.
זהבה גלאון (מרצ)
רק פוליטית.
ארז אורעד
רציתי לומר שלא כל הרשימה היא לשלוש שנים. יש עמותות שמאושרות לשנה מכיוון שיש אישור ניהול תקין זמני ויש דברים שאנחנו רוצים לבדוק אותם.
היו"ר משה גפני
לגבי 19 ו-20.
ארז אורעד
מספר 19, יושב ראש האגודה היא גברת רינה רמות. בעמותת מגן יושב ראש העמותה הוא ויליס גדעון.
היו"ר משה גפני
שניהם נבדקו?
ארז אורעד
שניהם נבדקו.
היו"ר משה גפני
בסעיף 38, מכון ירושלים לצדק, האירו את תשומת לבי לעניין. הוא נמצא ברשימה של המיסיונרים. אני מבין שאתה בדקת.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
יש שם עבירות פליליות?
היו"ר משה גפני
אין הוכחות על עבירות פליליות. היה שם גם סיפור שהוא הטביל ביער ירושלים. יש סרטון שהיושב ראש הטביל ובסוף התברר שזאת הבת שלו. לא משנה.
מיקי לוי (יש עתיד)
גם שנה. אותו סיפור.
היו"ר משה גפני
לא. אני מבקש שהוא יבדוק וזה יבוא ברשימה הבאה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
שיבדוק.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
למה?
היו"ר משה גפני
מי בעד?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
רגע, סליחה, אתה לא יכול להצביע. אני רוצה הצבעה על הפיצול, אפשר? אני רוצה הצבעה האם לפצל או לא לפצל.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני לא מבין למה את זה מוציאים ואת זה לא.
מיקי לוי (יש עתיד)
בסדר. הצבעה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אני לא מבין מה עשית כאן עכשיו. אם אתה ביקשת ממנו לבדוק ואתה מעכב את ההצבעה על העמותה ההיא, ואני בעד - - -
היו"ר משה גפני
שם יש חשד לפלילים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
גם כאן יש חשד.
היו"ר משה גפני
שם הוא הטביל קטינה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אנחנו רוצים התייעצות סיעתית.
היו"ר משה גפני
להצביע קודם על הפיצול?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
לא. אני ביקשתי התייעצות סיעתית.
היו"ר משה גפני
בסדר. התייעצות סיעתית, חמש דקות.

(הישיבה נפסקה בשעה 12:26 ונתחדשה בשעה 12:37.)
היו"ר משה גפני
אנחנו מחדשים את הישיבה.

רבותיי, אני מבקש להצביע על אמנסטי. קיבלתי את הבקשה שלכם לפיצול. בסדר. אני מבקש להצביע על אמנסטי. לאשר את אמנסטי.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא. לבקש לפצל.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
הוא אמר שהוא כבר פיצל.
היו"ר משה גפני
פיצלתי. זאת סמכות שלי. אני מפצל. ההצעה היא שאמנסטי, בניגוד לכל האחרים, מה שהחליטו לאשר להם, שרובם הם שלוש שנים או אפילו תקופה פחותה מכך, במקרה של אמנסטי תוך שנה יצטרך ארז אורעד, נציג רשות המסים במשרד האוצר לבוא ולדווח על אמנסטי לוועדה. זה יהיה חלק מההחלטה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אנחנו לא מוכנים.
היו"ר משה גפני
זאת ההצעה שלי.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
בסדר. אנחנו נצביע נגד.
היו"ר משה גפני
יש הצעה שלכם לאשר לשנה. אתם תציעו אותה. אני מציע שלא תציעו את זה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אנחנו רוצים להציע אולי לא לאשר בכלל.
היו"ר משה גפני
בסדר. תציעו שלא לאשר בכלל.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תציעו מה שאתם רוצים. כל אחד יכול להציע מה שהוא רוצה.
היו"ר משה גפני
המשמעות של העניין היא שכאשר יש שלטון ימין ודתיים, מתפרקים נושאים חברתיים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני לא רוצה להיות חלילה במצב שהיושב ראש הביא הצעה ואנחנו נתנגד לה.
היו"ר משה גפני
אל תתנגדו. תאמינו לי שאני רואה את הראייה הרחבה יותר.

בס
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אבל קבלה לעם עשית לשנה.
היו"ר משה גפני
לגבי קבלה לעם הייתה הסכמה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
ועכשיו הוצאת אותם.
היו"ר משה גפני
הייתה הסכמה של קואליציה ואופוזיציה. הייתה הסכמה. אם יש הסכמה, אני מסכים להצביע לשנה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אין הסכמה.
זהבה גלאון (מרצ)
אין הסכמה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני כמרכז הקואליציה לא יכול לפעול באופן שנוגד לבקשות שלך. אני לא מרגיש שזה נכון לעשות.
היו"ר משה גפני
אז אל תצביע. אני כיושב ראש הוועדה מטעם הקואליציה לא יכול להתנגד למה שהממשלה מציעה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אבל הממשלה מוכנה לשנה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני רוצה לומר משפט גם לחברים שלי מהליכוד שהגיעו כי ביקשתי מהם להגיע כדי שיבינו את הסוגיה כדי שגם יבחנו אותה באופן הכי אובייקטיבי שיש. אפשר אדוני?
היו"ר משה גפני
אפשר.
זהבה גלאון (מרצ)
זה ממש לא מקובל. הייתה לכם התייעצות סיעתית.
יואב קיש (הליכוד)
זהבה, ממתי לא נותנים לדבר בוועדה?
זהבה גלאון (מרצ)
לא היית בדיון. שלוש שעות דיון. איפה היית?
יואב קיש (הליכוד)
הייתי בדיון בוועדת החוץ והביטחון.
זהבה גלאון (מרצ)
אז תלך לשם גם עכשיו.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אדוני היושב ראש, בדיוק לשם כך הייתה התייעצות סיעתית.
היו"ר משה גפני
עם כל הכבוד, זאת סמכות של היושב ראש.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
ההתייעצות הסיעתית הייתה של הליכוד.
היו"ר משה גפני
אני מאפשר לרכז הקואליציה בוועדה להסביר בדקה-שתיים. אני רק מקדים ואומר שאני לא רוצה שחברי הקואליציה יצביעו נגדי. תאמינו לי, אני מכיר את הנושא הזה יותר מרבים אחרים שנמצאים כאן. אם אנחנו רוצים להתחיל לפרק מסגרות, זאת מסגרת שתתפרק. באמנסטי צריך לטפל בחקיקה ולא לטפל כאן באישור של סעיף 46.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
בסדר אבל אני רוצה להגיד במשפט. סעיף 46 בעצם נותן הטבות מס.
זהבה גלאון (מרצ)
אתה מתחיל את הדיון?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זה קצר. אנחנו בעצם משתתפים בנושא הזה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אנחנו מממנים אותו.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אנחנו מממנים את הגוף הזה. הגוף הזה, כולכם מכירים אותו, הוא גוף שפועל נגד מדינת ישראל.
זהבה גלאון (מרצ)
די כבר. אני לא מוכנה שתחזור על זה עכשיו. לא. זה לא נכון. אני לא מוכנה שתחזור על זה. אני מבקשת שהוא לא ידבר. די כבר. אתה רוצה, תיגש למשטרה ותגיש תלונה. יואב, אתה לא היית כאן שלוש שעות, אל תתערב עכשיו.
יואב קיש (הליכוד)
הייתי בוועדת חוץ וביטחון.
זהבה גלאון (מרצ)
כל הכבוד. שמענו את זה קודם.
יואב קיש (הליכוד)
אומרים תמיד שהקואליציה סותמת פיות אבל יש כאן דוגמה איך האופוזיציה סותמת פיות.
זהבה גלאון (מרצ)
ממש.
יואב קיש (הליכוד)
הוא קיבל את זכות הדיבור מהיושב ראש. את צריכה לכבד ולתת לו את שתי הדקות שלו.
זהבה גלאון (מרצ)
יואב, תנהל את הוועדה שלך ואל תבוא ללמד אותנו כאן.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אולי תפסיקי גם את לנהל את הוועדה הזאת?
היו"ר משה גפני
בוועדת הכספים יש נוהל לסתום פיות לחברי הכנסת. מיקי, בבקשה. בקצרה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
הרב גפני מעלה טענה שאני לא פוסל אותה, להפך, מכבד אותה. הוא אומר שאנחנו מביאים כאן מקשה אחת. הממשלה בודקת ואם היא מביאה לנו כאן נושא לאישור, אנחנו צריכים לאשר.
היו"ר משה גפני
אלא אם יש חשדות.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אלא אם יש חשדות פליליים. אבל יש נוהל בממשלה שקובע שאם יש גוף שפועל נגד מדינת ישראל ונקבע שהוא פועל נגד מדינת ישראל, אסור לתת לו את האישור. הגוף הממשלתי, אותו גוף שבדק, סבר שהוא לא פועל נגד מדינת ישראל. אני למשל כחבר ועדה, ואנחנו, הסמכות הקובעת, ועדת הכספים, סובר שהוא כן פוגע במדינת ישראל. לכן ברגע שיש דיסוננס בינינו, צריכים להגיע לאיזושהי פשרה.

הפשרה שאנחנו מציעים, ואני מקווה שגם הרב גפני יסכים לאמץ, היא שיינתן לגוף הזה אישור לשנה אחת.
זהבה גלאון (מרצ)
אנחנו מתנגדים.
דוד אמסלם (הליכוד)
יש גופים בתוך הרשימה שהם לשלוש שנים וחלק לשנה?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
כן.
דוד אמסלם (הליכוד)
אז מה הבעיה?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
הבעיה היא שזהבה גלאון מתנגדת ועל פיה יישק דבר.
מיקי לוי (יש עתיד)
הממשלה אמרה שלוש שנים. אני הצעתי בדיקה בתום שנה. תאשר לשלוש שנים כמו שהממשלה הביאה ותבדוק בעוד שנה עם דיווח לוועדה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יש ארגונים שיש להם בעיות ויש נוהל ויש מינהל תקין ולכן זה מתעכב.
היו"ר משה גפני
אני הולך להשיב לך. לכן הצעת הפשרה הזאת היא הצעה נכונה, מה שהציע מיקי לוי ומיקי זוהר שכמעט הצטרף אליו.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא. לא מצטרף.
היו"ר משה גפני
האישור של סעיף 46 בשנים האחרונות הוא לשלוש שנים ותוך כדי שלוש השנים הם צריכים לבדוק האם מאפשרים לו להמשיך, כן או לא וכולי. על פי בקשה שלהם יש כמה עמותות שהם יכולים לאשר להן אבל הן חייבות בדיקה ולכן הם אומרים שנאשר לשנה ובשנה הזאת תהיה בדיקה.

ההצעה אומרת שאנחנו נאשר להם לשלוש שנים אבל הבדיקה של השנה תהיה ובתום השנה הוא מגיע לכאן ואז הוא מוסר דיווח על כל מה שנעשה בעניין הזה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אבל למה? למה לא לאשר לשנה? אנחנו עשינו את זה כאן עם עמותת קבלה לעם.
דוד אמסלם (הליכוד)
אחרי שנה שהוא מגיע לכאן, יש סמכות לוועדה לאשר?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אם נתת לשלוש שנים, לא.
דוד אמסלם (הליכוד)
אישרנו לשלוש שנים. אחרי שנה בא הבחור ואומר שיש בעיה. אנחנו יכולים לבטלן?
היו"ר משה גפני
הסמכות שלנו היא להחזיר את זה לוועדה ולא לאשר.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אבל אין לזה תפקיד.
דוד אמסלם (הליכוד)
זאת אומרת, השאלה היא סמנטית.
יואב קיש (הליכוד)
אני רוצה לשאול את היועצת המשפטית בעניין הזה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
השאלה היא שאלה פוליטית. אין שום הוכחות.
יואב קיש (הליכוד)
הרב גפני, אני רוצה תשובה של היועצת המשפטית. האם כעבור שנה, כשזה יגיע לדיון כאן, בסמכותנו יהיה להציע לבטל את זה.
מיקי לוי (יש עתיד)
כן.
יואב קיש (הליכוד)
אתה היועצת המשפטית?
מיקי לוי (יש עתיד)
אני מכיר את זה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אנחנו קובעים. מיקי רוזנטל, ועדת הכספים קובעת.
מיקי לוי (יש עתיד)
על סמך ראיות.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אתה יודע איזה ראיות יש בבית הדין הבינלאומי? אתה יודע איזה ראיות יש שם של אמנסטי שהם באים להעיד נגד מדינת ישראל?
זהבה גלאון (מרצ)
אתה משמיץ ומסית.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
איזה ראיות אתה רוצה יותר מזה?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תגיש תלונה במשטרה.
יואב קיש (הליכוד)
הייתה תשובה של היועצת המשפטית?
היו"ר משה גפני
לא.
יואב קיש (הליכוד)
אפשר לקבל תשובה?
היו"ר משה גפני
כן. שגית, השאלה היא האם בעוד שנה אנחנו יכולים להחזיר את זה לדיון בוועדה ולהצביע נגד.
שגית אפיק
ההצבעה של הוועדה היא לשנה על מנת שארז יבחן במשך השנה הזאת.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אמרתם לשלוש שנים.
שגית אפיק
לשלוש שנים, אבל במהלך השנה עד שהוא מגיע לדווח בוועדה, הוא בוחן את אמנסטי מחדש באמצעות הוועדה המקצועית שמייעצת לו. אם במהלך הבחינה המחודשת הזאת שהוא יעשה, הוא ימצא ראיות לכך שהיא אכן שוללת את קיומה הדמוקרטי והיהודי של מדינת ישראל, הוא יחזור לכאן וידווח על כך לוועדת הכספים. בהנחה שהוא ידווח על זה, גם המלצתו תהיה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
ואם היא לא תהיה?
שגית אפיק
הוועדה רשאית להצביע כנגד אישור גם אם המלצתו תהיה אחרת. גם אם הוא ימליץ לוועדה בסופו של דבר בעוד שנה שהממצאים שהוא מצא הם כאלה שלא תומכים בכך וכי יש לבטל את האישור שניתן לאמנסטי לשלוש שנים, הוועדה רשאית לבקש לבטל את האישור.

אני רוצה לומר שתי מלים על המיקום המשפטי בכלל של סעיף 46. יש כאן אישור מאוד מאוד מיוחד שניתן לוועדה. דובר כאן הרבה במהלך הדיון הזה ואני לא התערבתי אבל אני רוצה לומר לכם שכאשר ועדת פריש דנה, היא דנה בשאלה האם יש מקום להמשיך לאפשר לוועדת הכספים לאשר את סעיף 46. עמדתה הייתה שאין מקום כזה ושצריך לבטל את האישור של הוועדה.
היו"ר משה גפני
אני חולק עליה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
גם אני חולק עליה.
שגית אפיק
הסיבה שנאמרה בוועדת פריש היא החשש מפני פוליטיזציה והחשש מפני התערבות בכל עמותה ועמותה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה בדיוק מה שקורה עכשיו.
שגית אפיק
כל עוד ועדת הכספים שומרת באמת על הרשימות ומקבלת את העמדות המקצועיות שמביא בפניכם ארז אורעד אחרי שהוא גם התייעץ עם הוועדה המקצועית הציבורית. זה דבר אחד, אבל ברגע שהוועדה מתחילה לבחון עמותה עמותה - - -
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אבל יש גבול, זאת לא עמותה עמותה. לא קבענו עמותה עמותה.
זהבה גלאון (מרצ)
למה אתה נכנס לדבריה? היא היועצת המשפטית, תן לה לסיים.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
את יושבת ראש הוועדה?
זהבה גלאון (מרצ)
אני יכולה לחלוק עליך ואתה עלי, אבל תן לה לדבר.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
יש לי שאלה ליועצת המשפטית. מה קורה אם אנחנו מתקנים את החוק?
מיקי לוי (יש עתיד)
אתה לא מבין שחוק גובר?
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אבל זה יתבטל להם או שרק בעוד שלוש שנים הוא יתבטל להם?
מיקי לוי (יש עתיד)
החוק גובר.
יואב קיש (הליכוד)
מילה אחת. יושב כאן לידי דודי ושנינו יושבי ראש ועדות. אני חושב שיש כאן ויכוח על סמנטיקה. אני מכבד את דעת היושב ראש ואנחנו נתמוך בדעת היושב ראש.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני מרגיש כמו ילד קטן שהביא את החברים שלו שיעזרו לו במאבק. הדברים שנאמרו כאן עכשיו על ידי היושב ראש, הם בדיוק מה שאנחנו רוצים שבתוך שנה נוכל לבטל את האישור. אם יש לנו את האפשרות הזאת, אנחנו כמובן נצביע בעד.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אתה מצביע על כל אחת בנפרד.
היו"ר משה גפני
חשבתי שהגענו להסכמה.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
יש הסכמה, אבל ההסכמה מחייבת הצבעה בנפרד.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני מבקש להצביע על כל עמותה בנפרד.
זהבה גלאון (מרצ)
נכון. על כל עמותה בנפרד.
היו"ר משה גפני
רבותיי, היו הצבעות שחברים ביקשו להוציא עמותה והצבענו עליה בנפרד. כולן אושרו. אני פונה לאלה שמתנגדים לעניין הזה. יש הסכמה לגבי העניין.
בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי)
אתה לא מצביע בנפרד?
היו"ר משה גפני
אני מציע לא להצביע בנפרד. אני מבקש לאשר את הרשימה 9-987-16. הרשימה של אמנסטי תובא לכאן לאחר בדיקה שלכם בעוד שנה. אז זה יבוא לדיווח ואנחנו נקבל החלטה. את העמותה הזאת שביקשתי להוציא, אני מבקש לבדוק ולראות מה אנחנו עושים אתה.

מי בעד אישור הרשימה כפי שאמרתי? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – מיעוט

נמנעים - 2

הרשימה נתקבלה.
היו"ר משה גפני
הרשימה אושרה. תודה רבה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
עשית את הסיבוב הפוליטי שלך.

הישיבה ננעלה בשעה 12:53.

[pic]

הכנסת

יושב-ראש ועדת הכספים
סימוכין
03924216

בס"ד, ירושלים, ‏‏כ"ה תשרי תשע"ז

27 אוקטובר 2016

לכבוד

מר משה אשר

מנהל רשות המסים

משרד האוצר

ירושלים
הנדון
אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

מכתבך מיום ז' תשרי תשע"ז (09 אוקטובר 2016) רשימה מס': 9-987-16

הנני מתכבד להודיעך כי ועדת הכספים, בישיבתה היום, החליטה:
לאשר את העמותות הבאות
אלי דרור

580551414

ביהכ"נ נווה אשכול

580429280

נר ברוך

580491678

מים חיים - תפרח

580515906

שמחת משה- מרכז רוחני קהילתי לצעירים ובית כנסת ברחובות

580556587

העמותה לשימור מורשת יהדות אורפה בראשון לציון - אושר לשנה

580571065

אורות יהדות המגרב- מכון לחקר הקהילות והמורשת הרוחנית של יהדות המגרב במרוקו אלג'יר טוניס ולוב

580118693

קהילת שורשים - אושר לשנה

580429488

תפארת טבריא - אושר לשנה

580128700

סיוע לנפגעי טראומה, ישראל

580584464

צעירים לחינוך - אושר לשנה

580597409

מועצת ארגוני הילדים והנוער - אושר לשנה

580587343

מונא – חלל לשינוי בע"מ

514983261

אנו - עושים שינוי בע"מ

513446625

אמנסטי אינטרנשיונל - סניף ישראל

580029510

קינג סלומון סקול

580570877

וייב ישראל

580584241

מיזם נחשונים

580564136

האגודה לתכנון ופיתוח שירותי דיור בקהילה למפגר בשכלו

580010908

מגן יהודה

580428043

דור למדע

580554921

ארגון צדקה וחסד ישועות יעקב סנהדריה פאג"י ירושלים

580575660

א.ש.ל. ברפואה אנשים שאוהבים לעזור

580472066

קרן תורה וטבע

580559086

עמותת נחת- נוער, חברה, תרבות - אושר לשנה

580566479

משכנות חכמים

580588952

משפט לציון

580386886

אימאג'ין העצמה במוזיקה

580587269

בדרך להחלמה

580525533

בית ועד לחכמים קריית הרצוג

580550119

בית חיה מושקא - מרכז חב"ד קריית ארבע חברון שע"י צעירי אגודת חב"ד

580571917

בית יוסף לוריא

580570430

בני רחל

580533834

דרכי אלעזר וציון

580563328

זכרו תורת משה

580278646

יגיל אב"י - ע"ש הבנות אביגיל פסיה ויעל גרוס - אושר לשנה

580594836

יד יצחק ע"ש הרב יצחק אדלר,זצ"ל

580264380

מלאכי מרפא

580390953

מרכז רוחני נר ישראל

580259448

מרכז רוחני "קול רינה"ביתר עילית - אושר לשנה

580482503

צל"ש לשם שמיים

580567444

קרן אור חדש - אושר לשנה

580590271

תנו יד לחירש ונכים למען נכים

580312387

עמותה ארצית לתסמונת ה X שביר - אושר לשנה

580253292

אמונת ציון

580448710

חזון הדור הצעיר ארגון החסד בית דוד חסד לרחמים

580389955

בית כנסת רשב"י משכן שמעון אשדוד

580518439

מחזק ברכה עקרון

580532208

קרן מעלות אפרים, בקעת הירדן

580402493

משכנות הרועים

580534048

האגודה לקידום החינוך הממלכתי דתי בישראל

580566115

שערי תורה וחסד

580404119

בית כנסת המרכזי רובע י"ז אשדוד

580519023

בית חב"ד אור עקיבא קסריה

580140689

בית מדרש אהל יעקב - גבעת שמואל

580515518

בנות אח"ת- ארגון חברת תהילים

580512408

"זית שמן" עמותה

580319515

יישא ברכה זכור לאברהם - חולון

580542843

מתנ"ס דבוריה

580230514

המרכז הקהילתי אבו-סנאן

580069268

קשר של קיימא

580595643

קהילת נצח ישראל, אפרידר אשקלון - אושר לשנה

580106730

עלילה מקומית

580575470

עמותת אלפרח פקיעין

580429983

בוני דורות

580587301

דרכי נעם - המרכז ללימודי יהדות וסביבה

580513489

אגודה אח"ת - האגודה לאחריות חברתית תורנית - אושר לשנה

580593960

עובדים - המרכז למימוש יכולות ואפשרויות בעבודה - אושר לשנה

580598415

שובו אחים בשביל ישראל רחובות

580611051

תושבים למען ילדים בקרית חיים

580421808

התנועה למשילות ודמוקרטיה

580568772

בית לחם יהודה ע"ש יהודה נוראני ז"ל

580572683

ישיבת בית הכרם - אושר לשנה

580023356

האגודה לפיתוח בינלאומי - אושר לשנה

580564219

העמותה לקידום הכדורגל בקרב נוער השכונות בירושלים

580507754

לדווח לוועדה בתוך שנה ולעדכן לעניין אמנסטי אינטרנשיונל - סניף ישראל (580029510) האם עמד המוסד בתנאי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

בכבוד רב,

חה"כ משה גפני
העתק
מר ארז אורעד, מנהל תחום בכיר מוסדות ציבור ומלכ"רים, רשות המסים בישראל

קוד המקור של הנתונים