ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 27/10/2016

צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) (תיקון), התשע״ז-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 272

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום חמישי, כ"ה בתשרי התשע"ז (27 באוקטובר 2016), שעה 11:50
סדר היום
צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) (ועדת בחינה לבחירת רב התיישבות) (תיקון), התשע"ו-2016
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

רחל עזריה
חברי הכנסת
אורי מקלב
מוזמנים
מנכ"ל המשרד לשירותי דת - עודד פלוס

ראש מטה המנכ"ל, המשרד לשירותי דת - ארז מלול

מנהלת תחום הון ברשומ"ק, משרד הפנים - אורטל דנון

רפרנט-אגף הסכמי שכר, משרד האוצר - אלישע קיפניס

עו"ד במח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - יגאל-עם פז

עוזר הרב הראשי - ישראל הנאו

גזבר, ועד הרבנים - שלמה בן עזרא

ועד הרבנים - יוסף שלוש

מת"ל, הכנסת ה-19 - רפאל מלאכי

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

גלעד קרן
רכזת בוועדה
ליאת סעדון
רישום פרלמנטרי
אור שושני

צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) (ועדת בחינה לבחירת רב התיישבות) (תיקון), התשע"ו-2016
היו"ר דוד אמסלם
בוקר טוב לכולם, אני מתכבד לפתוח את הישיבה של ועדת הפנים בנושא צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) (ועדת בחינה לבחירת רב התיישבות) (תיקון), התשע"ו-2016. אני מבקש מהמנכ"ל להסביר לנו את מהות העניין, ואחרי זה נשמע גם את חבר הכנסת מקלב ושאר החברים, ואחרי זה נצביע.
עודד פלוס
אני עודד פלוס, מנכ"ל משרד הדתות. אני אסביר את הקשר שלנו לעניין. למעשה אנחנו מתקצבים גם רבני התיישבות וגם רבנים אזוריים. יש מועצה אזורית, ואם היא מעוניינת לקלוט רב התיישבות, היא מגישה אלינו בקשה, ואצלנו יש הליך שמתעסק בנושא התקצוב, ובסופו של יום אנחנו נותנים להם כסף על מנת להעסיק את הרב.

בכל מה שקשור למועצות דתיות אנחנו מעורבים בהליך הבחירה; אבל מה קורה לגבי מועצה אזורית שאין בה מועצה דתית? למעשה הגוף שמנהל אותה, ששולט עליה, הרגולטור שלה, הוא משרד הפנים, והעובד שנקלט הוא עובד של המועצה האזורית לכל דבר ועניין, בין אם הוא רב אזורי או רב התיישבות.
היו"ר דוד אמסלם
כלומר, איפה שאין מועצה דתית אז המועצה האזורית היא בעצם המעסיק.
עודד פלוס
נכון. במקום שיש מועצה דתית אז המעסיקה היא המועצה הדתית, ובמקום שאין מועצה דתית אז המעסיקה היא המועצה האזורית.
היו"ר דוד אמסלם
במועצות אזוריות יש מועצות דתיות?
עודד פלוס
בחלק.
נתן נתנזון
ב-22 מתוך 54.
היו"ר דוד אמסלם
איך זה נקבע?
נתן נתנזון
זה תלוי בעיקר ברצון של הרשויות.
עודד פלוס
באה רשות ואומרת שהיא מעוניינת. למשל, יושב פה נוס – אצלו יש מועצה דתית. ויש מקומות שאין בהם מועצה דתית.
היו"ר דוד אמסלם
כלומר, אם ראש המועצה לא רוצה מועצה דתית אז אין, ואם הוא רוצה אז יש?
עודד פלוס
לא, אלה דברים היסטוריים, זה מועצות שקמו בעבר.
היו"ר דוד אמסלם
ומה קורה בדברים החדשים?
עודד פלוס
נכון להיום אנחנו לא קיבלנו פנייה. יש מקום אחד שאין בו מועצה דתית, מקום שהוא לא מועצה אזורית אלא מועצה מקומית, בית-אל, ושם מעוניינים. אנחנו בוחנים היום גם מינוי מועצה דתית במודיעין. גם באלעד ובמודיעין עלית אין מועצה דתית, ואנחנו בוחנים את זה.
היו"ר דוד אמסלם
אני מבין שאיפה שאין מועצה דתית אז המועצה המקומית היא שמממנת את כל האירוע.
עודד פלוס
למעט הרבנים והבלניות. למשל, במודיעין אנחנו מממנים גם את הרבנים וגם את הבלניות; אנחנו קוראים לזה משב"קים – משרתים בקודש – ואנחנו אלה שנותנים להם מימון.
נתן נתנזון
אבל ההעסקה היא על ידי הרשות.
היו"ר דוד אמסלם
ואם מחר הם יהיו עם מועצה דתית, מה אז תממנו?
עודד פלוס
תלוי איפה. אם זה מועצה אזורית, אנחנו נעבוד באותו מנגנון. כלומר, גם ניתן להם את המשב"קים וגם נשתתף בתקציב המועצה הדתית האזורית. לעומת זאת, במודיעין אנחנו לא נעשה את זה. במודיעין, אם תהיה מועצה דתית, היא תקבל תקציב כמו המועצה הדתית של חולון. כלומר, נגדיר לה תקציב. נבוא לוועדת הכספים ונאשר תקציב.
אורי מקלב (יהדות התורה)
יש חלוקה שתקציב המועצה הדתית מתחלק בין הרשות לבין - - -
עודד פלוס
זה דו-שלבי. בשלב הראשון אנחנו מגדירים את גובה התקציב - - -
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת שברמה הכספית כדאי לרשות להקים את המועצה.
עודד פלוס
לא תמיד, זה פרטני.
אורי מקלב (יהדות התורה)
למה לא תמיד?
עודד פלוס
כי לפעמים ההשקעה - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
אבל ככל שהם מקבלים את הכסף מהם, הם צריכים יותר - - -
היו"ר דוד אמסלם
כשאומרים לי "לא תמיד" אני מבין שיש בעיות. "לא תמיד" זה שאלה את מי אתה מכיר.
עודד פלוס
זה תלוי ברמת השירות. נגיד עכשיו אני מגדיר למודיעין תקציב של עשרה מיליון, ובגלל שזו עיר חזקה ההשתתפות שלהם היא 75% בעוד ששלי היא 25%, אז זאת אומרת שהם צריכים לשלם 7.5 מיליון, בעוד שהיום הם אולי משלמים רק חמישה מיליון.
היו"ר דוד אמסלם
נניח שאין לו היום מועצה דתית במודיעין – אתה לא מגדיר לו תקציב?
עודד פלוס
לא, אני רק נותן לו את הרבנים ואת הבלניות, בלי תקציב.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת שכדי להעביר לו תקציב אתה חייב מועצה דתית, אחרת אתה לא יכול להעביר לו כסף.
עודד פלוס
למעט המשרות שאמרתי.
היו"ר דוד אמסלם
בואו נמשיך.
עודד פלוס
למעשה אנחנו נמצאים כרגע במצב שבו אין מועצה דתית, והעובד שאותו אנחנו מממנים הופך להיות בסופו של יום עובד של המועצה האזורית, בין אם הוא רב התיישבות ובין אם הוא רב אזורי. ולכן פנינו למשרד הפנים ואמרנו שיש לנו עניין למנות, וצריכים לקבוע איזשהו מנגנון שיקבע את הרכב ועדת הבחינה של המינויים האלה. למשל, אם רוצים למנות מנהל מחלקת חינוך, אז יש הגדרה לגבי ההרכב - - -
היו"ר דוד אמסלם
ואיך היה עד היום?
ארז מלול
אני ארז מלול, מלשכת המנכ"ל לשירותי דת. עד היום היה איזה משהו לא ברור בין רב אזורי לרב יישוב; היה איזה גוף בוחר מאוד מעומעם, משהו מנדטורי, שרק המחוז קובע - - -
תומר רוזנר
שמשרד הפנים יגיד.
היו"ר דוד אמסלם
משרד הפנים פה? היא נמצאת.
שלמה בן-עזרא
אני שלמה בן-עזרא, הרב האזורי של גזר. הייתה ועדה שהייתה מוקמת בהתייעצות עם ראש הרשות ושר הדתות. היו מקימים את הוועדה, עם עד חמישה חברים: היו לוקחים שני נציגים מהיישוב שאליו אמור הרב להיבחר, שני נציגים מהמועצה, והשר גם כן היה - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
ובתי כנסיות?
שלמה בן-עזרא
לא היו.
קריאות
- - -
נתן נתנזון
חבר הכנסת מקלב, זה לא רב עיר נבחר, זה רב יישוב. זה מינוי - - -
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. משרד הפנים, מה היה הנוהל?
אורטל דנון
היום הרכב ועדת הבחינה לרבנים הוא כמו כל משרה אחרת, שזה נציג ממשרד הפנים, נציג מהרשות המקומית, נציג ציבור ונציג ועד העובדים. אין הבחנה בין רב לבין משרה אחרת ברשות המקומית. ולכן היוזמה הייתה שכן יהיה הרכב מיוחד לבחירת הרבנים.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי.
יוסף שלוש
אני הרב יוסף שלוש, הרב האזורי של דרום השרון. הסיפור הזה מורכב מהסיבה שבא חוזר מנכ"ל חדש שרוצה להעביר את הסמכות של הרבנים ממשרד הדתות. המנכ"ל אמר שהמעסיק של הרבנים זה המועצה האזורית – שזה שורש העניין – והעביר את זה ממשרד הדתות למועצה האזורית. משרד הפנים בא ואמר שאם המועצה האזורית היא המעביד, אז "יש לנו את כללים של משרד הפנים, ואם יש לנו את הכללים של משרד הפנים אז צריך להיות נציג משרד הפנים, נציג העובדים, נציג ההסתדרות". כך ביקשו באחד המקומות. אבל מכיוון שנושא הרבנים הוא נושא ששייך יותר למשרד הדתות, משרד הדתות מבקש לשנות, בהתאמה עם משרד הפנים, את - - -
היו"ר דוד אמסלם
לי זה ברור. הרי אם היה איזה שופט שהיה ממונה שם, לא היו אומרים לו "נציג ועד העובדים והנציג ההוא וההוא".

משרד הפנים, מה ההצעה?
אורטל דנון
יש את החלוקה של ועדת הבחינה לרב היישוב ולרב האזורי - - -
היו"ר דוד אמסלם
תקריאי את התקנות.
אורטל דנון
קודם כול, אין הבדל בהרכב ועדת הבחינה בין מכרז פנימי לפומבי, ההרכב הוא דומה - - -
תומר רוזנר
להקריא את התקנות.
אורטל דנון
אני מקריאה.

ההרכב יהיה מורכב - - -
תומר רוזנר
להקריא את התקנות, את נוסח הצו.
אורטל דנון
קוראת: צו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) (תיקון מס'...), התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות וסעיף 170(ב) לפקודת העיריות בהתאם לסעיף 34א לפקודת המועצות המקומיות ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

תיקון סעיף 1

בסעיף 1 בצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה), התשל"ז- 1977 (להלן – הצו העיקרי) אחרי הגדרת "מבחן" יבוא:

""רב אזורי" – רב של מועצה אזורית;

"רב ישוב" – רב של מושב, קיבוץ או יישוב אחר שאינו רשות מקומית".

הוספת סעיפים 27א ו-27ב

אחרי סעיף 27 לצו העיקרי, יבוא:

"ועדת בחינה לרב ישוב

27א

פורסם מכרז פנימי למשרה של רב ישוב, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:

הרב האזורי של המועצה, ואם אין למועצה רב אזורי – רב אזורי או רב יישוב ממועצה אזורית אחרת שתמנה מועצת הרבנות הראשית, והוא יהיה יושב ראש הוועדה;

הרב הוותיק ביותר מקרב רבני היישובים בתחומי המועצה האזורית המתגוררים בתחומי המועצה;

שני נציגי הוועד המקומי של היישוב;

נציג ציבור מקומי של היישוב, שאינו חבר הוועד המקומי, שתמנה המועצה האזורית;

נציג ציבור מקומי של היישוב, שאינו חבר הוועד המקומי, שימנה המנהל הכללי של המשרד לשירותי דת בהתייעצות עם ראש הוועד המקומי;

המנהל הכללי של המועצה האזורית או נציגו;

נציגי הציבור שימונו לפי פסקאות (4) ו-(5) ימונו מקרב הזרמים, המגזרים והעדות היהודיים הגדולים ביישוב;

ועדת בחינה לרב אזורי

27ב.

פורסם מכרז פנימי למשרה של רב אזורי, יהיה הרכב ועדת הבחינה כדלקמן:

ראש המועצה האזורית או נציגו והוא יהיה יושב ראש הוועדה;

(2)

המנהל הכללי של המועצה האזורית או נציגו;

(3)

שני רבנים אזוריים או יישוביים ממועצות אזוריות אחרות, שתמנה מועצת הרבנות הראשית;

(4)

נציג הציבור המקומי מקרב תושבי המועצה האזורית, שאינו חבר המועצה, שימנה המנהל הכללי של המשרד לשירותי דת בהתייעצות עם ראש המועצה האזורית; נציג הציבור שימונה לפי פסקה זו יהיה מקרב הזרם, המגזר או העדה היהודיים הגדולים במועצה האזורית;

הוספת סעיפים 71א ו-71ב

אחרי סעיף 71 לצו העיקרי, יבוא:

"הרכב ועדת בחינה לרב ישוב

71א

פורסם מכרז פומבי למשרה של רב ישוב, תורכב ותמונה ועדת בחינה לפי סעיף 27א.

הרכב ועדת בחינה לרב אזורי

71ב

פורסם מכרז פומבי למשרה של רב אזורי, תורכב ותמונה ועדת בחינה לפי סעיף 27ב."
היו"ר דוד אמסלם
תודה. חברת הכנסת עזריה, בבקשה.
רחל עזריה (כולנו)
חשוב לי שבוועדת האיתור יהיה ייצוג הולם לנשים, משום שהרב האזורי עוסק בהרבה מאוד תחומים ושירותים שנוגעים לנשים – מקוואות, נישואים ועוד. מקובל עלינו שהרבנים הם גברים כמובן, אבל אני כן חושבת שבשלב של האיתור ראוי שיהיה ייצוג הולם לנשים. אגב, זה קורה בהרבה מקומות, למשל: בירושלים היו בוועדות האיתור הרבה מאוד - - -
היו"ר דוד אמסלם
יש למשרד הפנים הנחיה כללית לגבי ייצוג נשים?
אורטל דנון
לא. יש את יועצת קידום מעמד האישה, שהיא - - -
רחל עזריה (כולנו)
בכל ועדות האיתור - - -
אורטל דנון
אבל יש הבדל בין ועדת איתור לבין הליך מכרזי.
היו"ר דוד אמסלם
במכרזים של משרד הפנים באופן כללי, יש הנחיה כזאת?
אורטל דנון
בהרכבי ועדת הבחינה אין נציגות לנשים.
היו"ר דוד אמסלם
כלומר, אפשר שיהיו, אבל אין התייחסות.
אורטל דנון
אין חובה בחוק - - -
היו"ר דוד אמסלם
אם ראש מועצה היא אישה אז תהיה נציגות.
נתן נתנזון
ראש מועצה יכולה להיות אישה, מנכ"לית יכולה להיות אישה - - -
עודד פלוס
גם נציג הוועד המקומי יכולה להיות אישה.
אורטל דנון
אבל אין חובה בחוק.
רחל עזריה (כולנו)
מכיוון שיש הגדרה של תפקידים שהם גבריים בהגדרה, ברור שיהיו בהם גברים, כלומר, אין חשש שבמכרז לא יישבו גברים. לעומת זאת, יש סיכויים גבוהים שלא יהיו נשים. עכשיו, יודע מנכ"ל המשרד ויודעים כל היושבים פה שאין בעיה לעשות דבר כזה - - -
ארז מלול
אבל יש מועצה אזורית, היא יכולה למנות נציגה - - -
רחל עזריה (כולנו)
אז בואו נגדיר כדי שזה באמת יקרה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
בחקיקה, לא בתקנות.
עודד פלוס
חברת הכנסת עזריה, את צודקת, אכן אין שום מניעה שיהיה ייצוג נשי. אבל מה שאת מבקשת זה לעשות מהפכה. היום למשל לא כתוב באף מכרז של נציבות שירות המדינה שצריכה להיות אישה בהרכב, וכנ"ל במכרזים של משרד הפנים.
רחל עזריה (כולנו)
נכון, אבל זה בגלל שאין שום תפקיד שהוא רק עבור גברים.

שנייה, תהיו רגע בסיטואציה. הרי מדובר בתפקיד שהוא רק לגברים, נכון? ככה מתנהל המערך הדתי במדינת ישראל – רק גברים, למרות שהשירותים ניתנים לגברים ונשים כאחד ואולי אפילו יותר לנשים. למשל במועצות הדתיות כל תחום המקוואות מיועד כמעט ורק לנשים, אבל זה נמצא באחריות של גברים, וזה בסדר גמור. אבל גם בשלב המקדמי, השלב של הבחירה, אין לנו תפקידים אחרים - - -
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. אבל בואו נניח שאנחנו עושים מכרז לבלניות, שבו יכולה להיות רק בלנית אישה. אז האם אנחנו אומרים במכרז שחייב להיות שם גבר?
רחל עזריה (כולנו)
אל תדאג, יהיו גברים, כי יש לך את - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, נניח שיש מועצה דתית שכולה נשים - - -
רחל עזריה (כולנו)
זה לא יכול להיות.
היו"ר דוד אמסלם
אני הבנתי שרק רב לא יכול להיות אישה, כל השאר כן אפשרי.
רחל עזריה (כולנו)
אני עונה. אחד, הרב צריך להיות גבר - - -
היו"ר דוד אמסלם
מי עוד צריך להיות גבר?
רחל עזריה (כולנו)
גם חברי ועדת המכרז הם גברים ברובם - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, אני לא מדבר על "רובם". את העלית טענה אחרת - -
רחל עזריה (כולנו)
לא יכול להיות שכולם יהיו נשים, אין סיכוי כזה.
היו"ר דוד אמסלם
- - את טענת טענה, שאולי יש בה היגיון מסוים, שאומרת שהרב חייב להיות גבר, והיות שהרב יושב שם, לא יכול להיות שלא יהיה גבר. אולי כולם יהיו נשים, אבל גבר אחד לפחות יהיה.
רחל עזריה (כולנו)
יותר.
היו"ר דוד אמסלם
למה?
עודד פלוס
ברב אזורי יש שני רבני - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני לא נכנס לעניין... אני רוצה להבין את הרציונל. את אומרת שבמקצוע הזה יש רק גברים. עכשיו, נניח שיש לנו מכרז לבלניות – אז היינו חייבים להכריח שיהיה גבר במכרז?
רחל עזריה (כולנו)
בכל מקרה יהיה, כי כל המועצה הדתית - - -
היו"ר דוד אמסלם
נגיד שאין מועצה דתית כזאת.
שירה בן-ששון פורסטנברג
חבר הכנסת אייכלר הגיש הצעת חוק שמחייבת שריון מקום לגבר בוועדה למינוי דיינים, כדי שלא יהיה חשש שתהיינה רק נשים בוועדה למינוי דיינים. זה עלה במושב הקודם.
ארז מלול
זה לא יכול להיות, הרי - - -
שירה בן-ששון פורסטנברג
אפשר להתווכח על זה עם חבר הכנסת אייכלר, אבל מדובר בתהליך שעומד להיות מחוקק, שאומר שיהיה שריון לגברים בוועדה למינוי דיינים.
רחל עזריה (כולנו)
הוועדה למינוי דיינים זו דוגמה טובה, כי זה אותו דבר. מכיוון ש - - -
תומר רוזנר
חברת הכנסת עזריה, אני אעזור לך בדוגמה מקבילה. יש הליך לבחירת רבני ערים. האסיפה הבוחרת שבה בוחרים את רבני הערים היא אסיפה שמתמנה חלקה על ידי השר וחלקה על ידי הרשות המקומית, ובהוראות המתייחסות לזה נקבע במפורש שלפחות מחצית מנציגי המועצה חייבות להיות נשים.
רחל עזריה (כולנו)
אז אפשר לעשות פה מהלך דומה. שוב, לא מדובר על החלק של הרבנים, כי ברור שהרבנים יהיו גברים. אבל בחלק האחר בואו נגדיר את האחוזים לנשים, כדי לוודא שיהיו נשים בתוך התהליך הזה. הרי מדובר במקצוע שהוא גברי לחלוטין אבל שעוסק גם בנשים, הרי כל נשות היישוב מקבלות את השירותים האלה.
עודד פלוס
אבל את יכולה להגיד את זה על כל תפקיד ברשות המקומית.
רחל עזריה (כולנו)
אבל בכל תפקיד ברשות המקומית נשים יכולות - - -
קריאות
- - -
עודד פלוס
יש למשל תפקיד של מנהל מחלקת חינוך - - -
רחל עזריה (כולנו)
עודד, זה לא מתאים לך. איזה עוד תפקיד יש שבו בוועדה עצמה שניים מתוך החברים חייבים להיות גברים על פי חוק? אין לך מצב כזה.
ארז מלול
בוועדה למינוי שופטים אין - - -
רחל עזריה (כולנו)
לא, יכולה להיות שופטת.
עודד פלוס
אבל חברת הכנסת עזריה, יכול להיות שיהיה רוב נשי בוועדה הזאת.
רחל עזריה (כולנו)
עזוב "יכול להיות"; שני גברים חייבים להיות.
עודד פלוס
יכול להיות שאת צודקת, אבל אולי צריך לחשוב להגיש הצעה לתקן את זה בתקנות עצמן.
רחל עזריה (כולנו)
למה שלא נכתוב "ייצוג הולם" - - -
עודד פלוס
אולי בנוהל קבלת עובדים לעבודה ברשויות המקומיות צריך להכניס איזושהי אמירה לגבי ייצוג נשי.
ארז מלול
זה נראה לא טוב שרק את הרבנים את מבדילה. את עושה אותנו חשודים - - -
רחל עזריה (כולנו)
נו, באמת.
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי, אני רוצה להתקדם. דרך אגב, אני מבין שמדובר על הרב, לא על הבלניות במקווה.
קריאות
רק על הרב.
היו"ר דוד אמסלם
אז איך הגעת לסיפור של הבלניות?
רחל עזריה (כולנו)
אמרתי שהרב מחליט על כל ההנחיות שקשורות למקווה.
היו"ר דוד אמסלם
מבחינת ההלכה. אבל הוא הרי לא עוסק בשאלה איזה בלנית - - -
רחל עזריה (כולנו)
אני אתן לך דוגמה למשהו שהיה בעבר והיום זה כבר נגמר. רצו לשים דפי מידע על, נניח, סרטן השד במקווה, ובמועצה הדתית לא הסכימו. אמרנו שזו הזדמנות, כי נשים מגיעות, מחכות בתור, ובינתיים יקראו, תהיה מודעות וזה יציל חיים. אבל הם לא הסכימו. עכשיו, אני אומרת לך שאם בשלב המקדמי... הרי גם ראינו את זה ברבנים הראשיים של ירושלים. אני הייתי מאוד מעורבת בהליך בחירת הרבנים הראשיים בירושלים, ושם אנחנו באנו ודיברנו על הדברים שהיו מאוד חשובים לנשים. זאת הייתה ההזדמנות שלנו להיות בכלל בדיאלוג סביב זה.

עכשיו, אני מבקשת את מה שאני מבקשת בשם הרבה מאוד נשים שהדת חשובה להן והן רוצות שבתוך התהליך הזה תהיה הזדמנות להעלות דברים שחשובים גם לנשים. אני לא חושבת שלגברים לא אכפת מנשים, אבל אני חושבת ש"אדם קרוב אצל עצמו". וכשאתה מגיע לדיון ויושבים גברים בלבד לתפקיד שהוא לגברים בלבד, אז הסיכוי שיעלו נושאים שחשובים לנשים הוא קטן מאוד. אז מה הבעיה לומר שתהיה אישה אחת, שזה אומר שראש המועצה האזורית צריך למנות אישה. לא יקרה כלום.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה להגיד הכול, אין בעיה גם להגיד שיהיה בן מיעוטים, אבל אני רוצה להבין את הרעיון.
רחל עזריה (כולנו)
אז זה הרעיון. כי לא כל ההחלטות הן החלטות דתיות גרידא.
היו"ר דוד אמסלם
תודה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
יש לחברת הכנסת עזריה אפשרות להגיש הצעת חוק, אף אחד לא מונע ממנה, אבל פה זה בכלל לא הדרך. אני גם לא הבנתי מה שאמרת. מתן השירותים בעיר ובכל משרד הפנים נעשה בשוויון, גם נשים מקבלות 50%, ולא שמענו בכל המכרזים בשירותים שהרשות המקומית נותנת שצריך להיות דווקא נשים בתוך ועדת המכרזים או בוועדת האיתור - - -
רחל עזריה (כולנו)
נו באמת, זו ממש היתממות, כי כאן חייבים להיות - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
מאה אחוז, היושב-ראש אמר את זה ברור, הוא תפס את השור בקרניו ושאל מה הקשר בין הרב הראשי לשימושים... את כבר עשית חשבון שבשימושים של המועצות הדתיות הרוב זה נשים. אבל איפה העירובין? איפה הכשרויות? איפה עוד נושאים רבים בשאלות הלכה? הרי שאלת המקוואות היא פסיק בתוך כל ההלכות.

ואם את רוצה להוביל את זה, תובילי חקיקה, אבל מה זה קשור לעכשיו? לשנות סדרי בראשית? עם כל הכבוד, אין שוני בין המשרה הזאת... אי אפשר לקחת כל דבר שיש עליו כיפה ולהטיל עליו דברים ולשנות סדרי בראשית. יש הצעת חוק, אז בבקשה תגישי הצעת חוק - -
רחל עזריה (כולנו)
לא, אבל עכשיו אנחנו קובעים - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
- - אני חושב שמבחינתך זה הרבה יותר פרסום - - -
רחל עזריה (כולנו)
מה זה קשור?
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה לחדד את מה שאורי אומר. הסיפור של הרב הוא לא סיפור שונה ממכרז למנכ"ל עירייה או כל מכרז אחר.
אורי מקלב (יהדות התורה)
או לגננת. הרי יש רק גננות וסייעות, ולא שמעתי שסייעת - - -
רחל עזריה (כולנו)
לבן שלי דווקא יש גנן.
היו"ר דוד אמסלם
שנייה. אם החוק לא היה מאפשר לנשים להיות שם, אז את צודקת, אז היינו אומרים שאין מצב שנשים לא. חוץ מזה שגם יכול להיות באופן מעשי – ואני מניח שזה הולך ומתרחב, כי יותר נשים נכנסות היום לפוליטיקה – שיהיה אפילו רוב נשי.
רחל עזריה (כולנו)
אין בעיה, אבל בואו קודם נגדיר אישה אחת - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנת. אני עכשיו מסביר - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
לא נסכים שבעניין הזה תהיה הגדרה שונה משאר המשרות.
רחל עזריה (כולנו)
אבל באסיפה הבוחרת של רבני הערים זה כבר המצב היום.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אנחנו לא נחריג את המכרז הזה ואת ועדת הבחירה הזאת - - -
רחל עזריה (כולנו)
אנחנו עכשיו קובעים את ההרכב ש - - -
היו"ר דוד אמסלם
הבנו, הבנו, את נימקת את העניין מספר דקות. אני לא הצלחתי להבין את הרציונל, באמת. בגלל שנשים יכולות להיות היום בכל מקום במדינת ישראל - - -
רחל עזריה (כולנו)
לא, רגע. רק גברים הם רבני ערים, ואני חושבת שכך צריך להיות. אבל - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני מניח שגם מוהלים הם רק גברים, לא?
קריאות
ממש לא.
היו"ר דוד אמסלם
אז אולי טעיתי. אבל אני מניח שיש עוד... שוחטים...
רחל עזריה (כולנו)
רגע, זה חשוב. מכיוון שהם מחליטים על כל הנושאים הדתיים, גם על דברים שחשובים לנשים... אף אחד לא בא לשנות סדרי בראשית. אבל מכיוון שזה מופיע בכל האסיפה הבוחרת של רבני הערים אז זה משהו שאפשר לעשות. ואני לא אומרת שליש וגם לא חצי - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
אפשר לקבל רשות דיבור?
היו"ר דוד אמסלם
אורי, אני מקשיב.
אורי מקלב (יהדות התורה)
ברשותך אני רוצה כן להתייחס לגופן של התקנות. אני מבין שיש כאן איזה הבדל בין רב היישוב לבין רב האזור. במה השוני? רק בסעיף 3? ברבני יישוב יש שני נציגי הוועד המקומי של היישוב בעוד שברבנים אזוריים - - - ?
עודד פלוס
ההרכב הוא שונה. אני אסביר. להבדיל מרב אזורי, פה רוצים לתת משקל גם ליישוב שהרב הולך לשרת בו וגם למועצה האזורית. מצד אחד הוא עובד של המועצה האזורית ומצד שני הוא נותן שירות ביישוב, ולכן יש פה את השני הכוחות האלה, שצריכים להיות מעורבים בבחירה, וזאת להבדיל מרב אזורי, שאצלו לא נכנס האלמנט של היישוב הבודד אלא מדובר על כלל יישובי המועצה האזורית.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אבל ברב של יישוב, איפה הרבנות הראשית - - - ?
עודד פלוס
היושב-ראש ימונה על ידי מועצת הרבנות הראשית.
קריאה
רק אם אין רב למועצה האזורית.
אורי מקלב (יהדות התורה)
איפה לרבנות הראשית אין מעמד? איפה היא לא שותפה בעניין?
ישראל הנאו
ברב יישוב. במידה שיש רב אזורי, אז מועצת הרבנות הראשית - - -
ארז מלול
מי מינה את הרב? מי נתן כושר לרב האזורי? מועצת הרבנות.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אנחנו מבקשים שיהיה - - -
קריאות
- - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
אדוני היושב-ראש, אפשר לקבל מישראל הנאו הסבר בעניין שהתייחסתי אליו?
ישראל הנאו
אני ישראל הנאו, ראש לשכת הרב הראשי. בוועדה לבחירת רב יישוב אין מספיק ייצוג למועצת הרבנות הראשית. אם אין רב אזורי למועצה וממנים מישהו אחר במקומו, אז מועצת הרבנות הראשית תמליץ את מי למנות. אבל אם יש רב אזורי, למועצת הרבנות אין שום - - -
תומר רוזנר
למה היא צריכה שתהיה לה? הרי זה רב של כפר.
ישראל הנאו
זה רב של יישוב וזה יכול להיות גם יישוב מאוד גדול. מה זאת אומרת "למה"? רב מקבל את המשכורת שלו מהמועצה האזורית, אבל האבא שלו מבחינה הלכתית ורוחנית זה מועצת הרבנות הראשית - - -
היו"ר דוד אמסלם
מה שהוא אומר, שנשמע לי הגיוני, זה שהיושב-ראש של הרב האזורי - - -
תומר רוזנר
זה בסדר, זה מה שכתוב היום.
היו"ר דוד אמסלם
שנייה. הרב האזורי זה בן אדם שבסך הכול עובד מול משרד הדתות באופן ישיר - - -
ארז מלול
לא, הרב האזורי נבחר על ידי מועצות הרבנות. הוא מדבר על רב יישוב.
היו"ר דוד אמסלם
לא, הרב האזורי נבחר גם על ידי - - -
ארז מלול
על ידי נציגים של מועצת הרבנות הראשית.
היו"ר דוד אמסלם
אז יש פה איזה שרשור: הם שמים אותו כנציג שלהם שם. זה נשמע לי הגיוני. בוודאי שהרב של האזור צריך להיות יושב-ראש הוועדה של הרב של המושב, זה נראה לי איזון נכון.

תראו, אני אדיש לעניין, על פניו זה נראה לי טוב, אני לא נכנס לפרוצדורה. מה שתחליטו.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אתה אומר, אדוני היושב-ראש, שיש בחירה לרב היישוב והיושב-ראש הוא הרב האזורי - - -
היו"ר דוד אמסלם
והוא בעצם נבחר על ידי - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
נבחר לפני 60 שנה על ידי הרבנות הראשית. אבל היום בהחלט יכול להיות מצב שרבנים נבחרו ממזמן וכיום אין שום... הוא לא חבר במועצת הרבנות הראשית. בבחירת רב יישוב, כאשר הרבנות הראשית היא בעצם האחראית מטעם המדינה - - -
היו"ר דוד אמסלם
תראה, יש שרשור. עזוב כרגע אם שמנו איזה רב ומחר אנחנו לא אוהבים אותו, זו שאלה אחרת, זה כבר כמו כל פקיד שאנחנו שמים ופתאום מסתבר שהוא לא בסדר. אז שים את זה בצד. בגדול, אני אומר שהרציונל הוא שיש איזושהי מערכת היררכית, ואני שמח שבתור יושב-ראש הוועדה שמו דווקא את הרב האזורי, כי מדובר על דמות רבנית, ועם כל הכבוד לראש המועצה - - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
אדוני היושב-ראש, אני אסביר לך מה השוני. כל האחרים ממונים על ידי מי שבדינמיקה של היום. הרי לא ייבחר לנציג של הוועדה מישהו שהיה בעבר, אלא מישהו שהוא עכשיו דינמי בעניין הזה. וגם במועצה האזורית שתבחר... נניח שהיה מישהו שמונה לפני קדנציה על ידי ראש המועצה הקודם במכרז אחר – הוא לא זה שייבחר, ייבחר מישהו אחר. כך שבדינמיקה השלטונית שיש היום אין למועצת הרבנות הראשית שום say בעניין, בשונה משאר הנבחרים, ששם מי שמנהל את הדברים היום הוא זה שיש לו נגישות למי שנבחר. ואני לא בא לשנות כאן סדרי בראשית או לשנות האיזונים, אלא יש לי בקשה צנועה – וראיתי שליועץ המשפטי יש אמירה בעניין ואני שואל מדוע – שלרבנות הראשית יהיה משקיף.
ארז מלול
משקיף רק לוועדה.
תומר רוזנר
אין דבר כזה. זו ועדת מכרזים, זה לא פרלמנט.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אז מה הבעיה? אין בוועדות מכרזים משקיפים?
תומר רוזנר
לא, אין דבר כזה. אין דבר כזה, זו ועדת מכרזים.
ארז מלול
למה יש בעיה חוקית לעשות את זה?
תומר רוזנר
משום שוועדת מכרזים, אסור שיהיו עליה השפעות חיצונית.
ארז מלול
אז משקיף, פלקט.
תומר רוזנר
מה זה "פלקט"? מה התפקיד שלו שם? לפקח על מה שקורה?
ארז מלול
לראות שהמועמד עומד בכשירות - - -
תומר רוזנר
הוא לא יכול להגיש מועמדות אם הוא לא קיבל כשירות רב.
ארז מלול
אבל אולי זו כשירות שפג התוקף שלה - - -
תומר רוזנר
נו באמת. אז מה, אז כשיש מכרז לאקדמאי אנחנו נביא נציג של המועצה להשכלה גבוהה כדי לבדוק שהתעודה שלו בסדר? נו, באמת.
אורי מקלב (יהדות התורה)
ברשויות מקומיות כן יש משקיפים במכרזים.
תומר רוזנר
לא לפי החוק.
יוסף שלוש
זה לא חוקי או שזה לא נצרך?
תומר רוזנר
אין דבר כזה, זה מזהם את המכרז. למכרז יש כללים מאוד ברורים ואסור שחברי ועדת המכרזים יושפעו משום גורם שהוא מחוץ לוועדת המכרזים. ואם אכן עושים את זה ברשות המקומית, זה לא לפי החוק.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אני מבין שאם הייתה הצעה שאישה תהיה משקיפה אז זה היה מתקבל מהר מאוד ואף אחד לא היה מתנגד.
ארז מלול
בחוזר מנכ"ל של משרד הדתות יש משקיף לוועדה.
תומר רוזנר
אני לא אחראי לחוזר של מנכ"ל משרד הדתות.
ארז מלול
היועץ המשפטי עבר על זה.
תומר רוזנר
אז מה? זה אומר שזה חוקי?
אורי מקלב (יהדות התורה)
אדוני היושב-ראש, אני מוכן להציע את זה בכפוף ליועצים המשפטיים. אם מקבלים - - -
ארז מלול
"נציג המשרד משקיף" – בחוזר מנכ"ל. ביישובים שיש מועצה דתית, נציג המשרד הוא משקיף. זה חוזר שהמחלקה המשפטית אישרה.
תומר רוזנר
אני צריך לשמוע את עמדת משרד הפנים. אם משרד הפנים חושב שזה - - -
ארז מלול
למשרד הפנים יש בעיה עם זה?
תומר רוזנר
בואו נשמע.
אורי מקלב (יהדות התורה)
למשרד הפנים יש עמדה?
היו"ר דוד אמסלם
היא יצאה לשנייה. נמתין.
רחל עזריה (כולנו)
דודי, תודה - - -
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת עזריה, אני מציע שלפני כן תדברי איתם, כי חבל, אפשר היה לסגור את הפינה הזאת בחמש דקות.
רחל עזריה (כולנו)
אתה צודק.
ארז מלול
נו, מה קורה?
היו"ר דוד אמסלם
הם יצאו - - -
תומר רוזנר
בינתיים אני אנצל את ההזדמנות לשאול שאלה טכנית. לפי מיטב הבנתי יש רבני יישובים שמשמשים ביותר מיישוב אחד.
שלמה בן-עזרא
יש רב אזורי, שהוא - - -
תומר רוזנר
אני יודע שבמטה יהודה יש - - -
שלמה בן-עזרא
פעם היה "רב מאמץ" - - -
ארז מלול
עזוב פעם, דבר על היום.
תומר רוזנר
היום אין יותר דבר כזה?
ארז מלול
לא.
תומר רוזנר
היום אין יותר את התופעה הזאת?
שלמה בן-עזרא
אין.
קריאה
היום רב יישוב צריך לגור ביישוב, כדי לתת שירותים ליישוב.
עודד פלוס
יש לפעמים אפשרות שהרב פורס את חסותו על יישוב אחר, אבל פורמלית הוא רב של יישוב אחד.
תומר רוזנר
אם אין את התופעה הזאת אז אין בעיה.
יוסף שלוש
שאלה. בסעיף 1 כתוב "הרב האזורי של המועצה", אבל מה עושים אם יש כמה רבנים אזוריים?
היו"ר דוד אמסלם
יכולים להיות במועצה כמה רבנים אזוריים?
יוסף שלוש
בוודאי.
נתן נתנזון
פה חוזרים בדיוק למה שאמר כרגע היועץ המשפטי של הוועדה. בעבר היה אותו תואר של רב אזורי - - -
היו"ר דוד אמסלם
רק שנייה, תסבירו לי מה זה "רב אזורי", התבלבלתי.
יוסף שלוש
הוא ממונה על כמה יישובים.
היו"ר דוד אמסלם
על כמה?
שלמה בן-עזרא
ישנו דוח של מבקרת המדינה מרים בן פורת שאומר שכל שלושה יישובים - - -
קריאות
- - -
תומר רוזנר
אנחנו צריכים לדעת מה המצב המשפטי.
נתן נתנזון
אני רוצה לתת סקירה עובדתית של מה שקורה. לתואר "רב אזורי" יש שתי משמעויות. משמעות אחת היא מקבילה של רב עיר, כלומר, הוא הרב הבכיר של אותה רשות מקומית. משמעות שנייה היא שהתפקיד שלו הוא להיות רב על שלושה יישובים או יותר שאין בהם רב מקומי.
יוסף שלוש
אני על תקן כזה.
שלמה בן-עזרא
גם אני על תקן כזה.
תומר רוזנר
אז איך אומרים שאין דבר כזה?
היו"ר דוד אמסלם
ואם יש רב מקומי?
נתן נתנזון
איפה שיש רב מקומי יכול להיות מעליו רק הרב האזורי במשמעות הראשונה שאמרתי, כלומר, המקבילה לרב עיר.
היו"ר דוד אמסלם
אז מה שאתה אומר לי זה ככה: נניח שיש לכל יישוב רב – עדיין יש רב אזורי שאחראי על כל הרבנים.
נתן נתנזון
יכול להיות שכן ויכול להיות שלא.
היו"ר דוד אמסלם
שהוא אחראי על כל הרבנים.
נתן נתנזון
על כל האזור.
תומר רוזנר
של כל המועצה.
היו"ר דוד אמסלם
ויש מצב שאין רבנים מקומיים בכל היישובים, ואז על כל שלושה/ארבעה יישובים יש רב אחד. במצב כזה מי מתכלל את כל הרבנים?
נתן נתנזון
יכול להיות שאין. יכול להיות שיש רב מתכלל ויכול להיות שאין.
תומר רוזנר
זאת השאלה הטכנית שאני שאלתי. מה הפתרון של משרד הפנים?
נתן נתנזון
הפתרון הוא שכרגע באופן מעשי לא מצטרפים יותר רבנים אזוריים כרבנים של מספר יישובים, אלא רק כרב מועצה אזורית.
תומר רוזנר
כלומר, אין יותר את הדבר הזה - - - ?
נתן נתנזון
אין יותר - - -
יוסף שלוש
אל תגידו ככה. יש הסכם קיבוצי, אל תגידו את זה בצורה החלטית, יש ויכוח גדול על זה. אבל המדובר הוא שאצל מי שייבחר מכאן ולהבא – למשל, במועצה האזורית שלנו או של גזר – איך יפרשו אז את המילה "הרב האזורי"? צריך להוסיף את המילה "ותיק", או "שתמנה המועצה". צריך להוסיף מילה או שתיים, כדי לברר - - -
תומר רוזנר
נכון, אתה צודק לגמרי, הממשלה צריכה לתת לזה תשובה. מה התשובה של הממשלה לעניין הזה?
ארז מלול
הממשלה מדברת בטלפון בעניין הנשים.
קריאות
- - -
אורי מקלב (יהדות התורה)
כמה מועצות יש וכמה רבני אזור יש?
יוסף שלוש
יש הרבה, לפחות עשר או 12.
תומר רוזנר
זה לא משנה, מספיק שיש אחת.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הנה, כתוב "הרב הוותיק ביותר".
יוסף שלוש
אבל זה בסעיף 2. אבל בסעיף הזה צריך להוסיף את המילה "הרב האזורי הוותיק". או "המבוגר".
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
אז מי יחליט על הרב? המועצה?
יוסף שלוש
המועצה האזורית.
היו"ר דוד אמסלם
ראש המועצה?
יוסף שלוש
כן, זו אפשרות טובה.
היו"ר דוד אמסלם
הרב שלוש, אין לי בעיה בנושא, אני הבטחתי לך רק דבר אחד: שאני יושב עם האוצר שבוע הבא על השכר שלכם.
יוסף שלוש
בראבו.
היו"ר דוד אמסלם
זה הקרב האישי שלי. בוא נראה מה יהיה.
תומר רוזנר
אז מה שאתם מבקשים להוסיף זה שאם יש מספר רבנים אז המועצה תקבע. בפסקה 1.
ארז מלול
לא, מועצת הרבנות, כי היא קובעת את היושב-ראש.
קריאות
- - -
היו"ר דוד אמסלם
טוב, אתם הגעתם להבנה? אז אני אגיד לכם מה אני אעשה: אני אסגור את הישיבה ונעשה שבוע הבא הצבעה על הנושא הזה. בינתיים תסגרו את הפינה הזאת.
עודד פלוס
הבעיה היא שיש לנו רב שאנחנו רוצים למנות ואנחנו לא יכולים.
היו"ר דוד אמסלם
אני באתי מהבית בשבילכם.
עודד פלוס
אין לי טענות, אני רק אומר את הסיטואציה.
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת עזריה העלתה מה שהעלתה ואני כרגע מבקש לשמוע מה עמדת משרד הפנים. אני אדיש לעניין.
עודד פלוס
הסוגיה היחידה זה העניין של הנשים?
היו"ר דוד אמסלם
כן. אני אסגור את הדיון עכשיו ונעשה את ההצבעה בשבוע הבא, כי לי אין זמן להתקשקש בכל הסיפור הזה. תבואו שבוע הבא, תשבו איתה, תסכמו מה שתסכמו, וזה יהיה מקובל עליי, אני לא מתערב. אני לא אשב כאן עוד שעה כדי לשמוע מה התשובה. תודה רבה לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 12:30.

קוד המקור של הנתונים