ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 07/11/2016

כללי חוק נתוני אשראי (הוראות שונות), התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 337

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, ו' בחשון התשע"ז (07 בנובמבר 2016), שעה 10:15
סדר היום
כללי חוק נתוני אשראי (הוראות שונות), התשע"ו-2016
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר

עבד אל חכים חאג' יחיא

איילת נחמיאס ורבין

יעקב פרי

עיסאווי פריג'
מוזמנים
לשכה משפטית, משרד האוצר - עמיהוד שמלצר

יועצת למנכ"ל, משרד האוצר - נירית איבי

רשות לניירות ערך, משרד האוצר - אוריה שלוני

המשנה לנגידה, בנק ישראל - ד"ר נדין בודו טרכטנברג

מנכ"ל, בנק ישראל - יחזקאל כאלו

מנהל יחידת מידע וטכנולוגיה, בנק ישראל - אבנר זיו

לשכת מנכ"ל, בנק ישראל - צוריאל תמם

יועץ למשנה הנגידה, בנק ישראל - רועי פריברג

יועץ מנכ"ל, בנק ישראל - יהונתן אתר

בנק ישראל - שירלי אבנר

בנק ישראל - קרן גבאי

פיקוח על הבנקים - אורלי הר ציון

מתנדב-מועצה לאומית לכלכלה, משרד רה"מ - יואל בן אור

משפטנית מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - לירון מאוטנר לוגסי

רשות ההגבלים העסקיים - אלעד מקדסי

עו"ד, רשות ההגבלים העסקיים - מוטי כץ

מדד רכישות בכרטיסי אשראי, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - רחל בן יוסף

יועץ, איגוד הבנקים - נורית ברוק מנדלסון

מנהל קשרי חוץ וממשל, איגוד הבנקים - טיבי רבינוביץ

ניהול פרויקטים בחט' הבנקאית, הבנק הבינלאומי, הנהלות הבנקים - עזרא שרון

אגף שיטות וניתוח תהליכים, הבנק הבינלאומי, הנהלות הבנקים - אבישג קימרון

סמנכ"ל, עמותת ידיד - רן מלמד

יועמ"ש רשות האכיפה והגביה, משרד המשפטים - ענת ליברמן

מנהל תחום תהליכי אשראי ובקרות, לאומי קארד, חברות כרטיסי האשראי - מאיה טבה

מנהלת פרויקטים, לאומי קארד, חברות כרטיסי האשראי - ורד שלהב

יועצת משפטית, מימון ישיר, חברות למתן שירות נתוני אשראי - לירז אודלר חקמון

יו"ר חב' סלף רייטינג, חברות למתן שירות נתוני אשראי - רן גזית

יו"ר פורום הגנת הפרטיות, לשכת עורכי הדין - דן חי

ממונת חקיקה, לשכת עו"ד - אוריין לביא

פעיל, המשמר החברתי - בני לבני

יועצת משפטית אגף השיווק, חברת החשמל - תמר נחמיה-מאור

נציגת עמותת שומרי משפט-רבנים למען זכויות אדם - עטרת חן הורוביץ

סמנכ"ל טריא פי2פי בע"מ, חברות אשראי חוץ בנקאיות - ורדה לוסטהויז

יו"ר, הקרן להגנה מהבנקים - ירון שגיא

שדלן/ית (פוליסי בע"מ), אינו/ה מייצג/ת לקוחות בדיון זה (לקוחות קבועים נוספים שנושא הישיבה נוגע אליהם באופן ישיר: איגוד הבנקים, איגוד חברות הביטוח בישראל, בנק הפועלים - טל אלוביץ

שדלן/ית (כהן רימון כהן), מייצג את חברת ישראכרט - מנחם צבי כץ
ייעוץ משפטי
אביטל סומפולינסקי
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
אסתר מימון

כללי חוק נתוני אשראי (הוראות שונות), התשע"ו-2016
היו"ר איתן כבל
ברשותכם, בדיוק כפי שהשעון מורה, אנחנו מתחילים את הדיון בכללים – כללי חוק נתוני אשראי (הוראות שונות), התשע"ו-2016. הדיון הזה הוא עד השעה 11:00.
עיסאווי פריג' (מרצ)
מה הסדר אחרי זה?
היו"ר איתן כבל
תקנות נתוני אשראי, צו נתוני אשראי (אגרות), וזהו. ב-12:30 אנחנו עוברים במעבר חד למשרד אחר לגמרי, משרד התחבורה.

יש לי בקשה, גם אליך חזי, ואני אומר את זה גם למשנה: אנא מכם, אתם רוצים שנעשה את העבודה כמו שצריך, תכינו את עצמכם כמו שצריך, שכל דבר יינתן לנו מבעוד מועד. אני רוצה להזכיר שאנחנו נכנסים עכשיו לחודשיים מטורפים. בשבוע הבא, אני מניח, לכל המאוחר תתקבל החלטה על חוק ההסדרים, הוועדה הזאת תעבוד פה מסביב לשעון. ברשותכם, אנא, אם תרצו מאתנו דברים, כמו שצריך. אני אומר את זה, אל תגידו "לא אמרתם". מה שיינתן בדקה ה-90, ייעשה אחרי הדקה ה-90. אני אומר באופן עקרוני.
אביטל סומפולינסקי
ההערה על התקנות שצריך עד יום התחילה, סעיף 19(א)(9).
היו"ר איתן כבל
לא אמרתי את זה בנזיפה חס וחלילה, חזי, אני אומר את זה כדי לשים את הדברים, כי כל אחד רואה רק את עצמו. אין אדם קרוב אלא אצל עצמו. זה חשוב אבל זה לא מספיק. בבקשה, מתחילים.
שירלי אבנר
אני רק רוצה להפנות את תשומת הלב לסדר-היום. הכללים שנדון בהם עכשיו מפנים לתקנות נתוני אשראי שיידונו בהמשך. יהיו סעיפים שיפנו לתקנות. אולי, אם ניתן, לשנות את סדר הדיון ולדון קודם - - -
היו"ר איתן כבל
יש פה בעלת בית.
לאה ורון
מאוד בעייתי. סדר היום מופץ, ומשהופץ זה סדר-היום לחברי הכנסת בראש ובראשונה.
היו"ר איתן כבל
זה הרבה יותר מזה. אני בטוח שמה שאני הולך לומר לא יתקיים במציאות, אבל למרות זאת אלה הכללים. יש מצב שיש אנשים שמה שעניין אותם אולי זה העניין הזה, ויש כאלה שהפוך. לפעמים לריבוע יש חשיבות - -
שירלי אבנר
בסדר גמור.
היו"ר איתן כבל
- - שלא ייווצר מצב שפתאום מישהו יבוא ויגיד לנו: התארגנתי, לא באתי, כן באתי, שתו לי, אכלו לי. מציעה כאן אביטל עורכת-הדין שלא נצביע על זה, ואז נצליח לעשות הכול. בבקשה.
לאה ורון
אני מתאפקת מלומר הערה בנושא לבנק ישראל שפנה אלי לפני הדיון וביקש להזיז תקנות.
היו"ר איתן כבל
בסוף לא התאפקת.
לאה ורון
לא סיימתי.
היו"ר איתן כבל
תסיימי. תגידי אם כבר אמרת. אני רק מסב את תשומת הלב. אני אומר את מה שהיא אולי לא השלימה. אני רוצה להסב את תשומת לבכם שאנחנו בעלי הבית מבחינת העבודה, אבל אתם צריכים להגיד לנו - - -
שירלי אבנר
היתה חוסר הבנה, אני מתנצלת על כך.
היו"ר איתן כבל
ממרץ היה לכם זמן לחשוב על זה.
שירלי אבנר
ניסינו להעביר את הדברים, אני מתנצלת על חוסר ההבנה.
היו"ר איתן כבל
תודה. בבקשה. את עוסקת בהקראה? בבקשה.
שירלי אבנר
כללי חוק נתוני אשראי (הוראות שונות), התשע"ו-2016

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22(ז), 30(ד), 33, 43 ו-67(א)(4) לחוק נתוני אשראי, התשע"ו-2016 (להלן – החוק), בהסכמת שר המשפטים לעניין סעיפים 7 ו-9 ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת אני קובעת כללים אלה:
פרק א'
פרשנות

הגדרות

"יום עסקים" –יום עסקים בנקאי כהגדרתו בהוראות הבנקאות (שירות ללקוח) (מועד זיכוי וחיוב בשיקים), התשנ"ב-1992;
"תעודה מזהה" – כהגדרתה בתקנות נתוני אשראי;
"תקנות נתוני אשראי"- תקנות נתוני אשראי, התשע"ו – 2016.

זה בין ההפניות כמובן לתקנות שדיברתי עליהן.
אביטל סומפולינסקי
סעיף 1 זה סעיף הגדרות, הוא באמת מפנה לתקנות שעוד לא אישרנו. אני מציעה שהוועדה תדלג כרגע על הסעיף. לדעתי הסעיף לא מהותי להמשך הדיון בכללים. לדעתי אפשר שהוועדה תדלג עליו.
היו"ר איתן כבל
מדלגים על סעיף 1.
שירלי אבנר
פרק ב': בקשת לקוח לאי הכללת נתוני אשראי לגביו במאגר וביטולה

אופן הגשת בקשת לקוח

(א) לקוח ייפנה לבנק ישראל בבקשה לאי הכללת נתוני אשראי לגביו במאגר או בבקשה לביטול בקשתו לאי הכללת נתוני אשראי לגביו במאגר, באחת מהדרכים הבאות:

(1)
(2)

בטופס מקוון באתר האינטרנט של בנק ישראל;
דרך המוקד הטלפוני של בנק ישראל.

(ב)

לקוח הפונה לבנק ישראל בבקשה לאי הכללת נתוני אשראי או ביטול בקשה כאמור בסעיף קטן (א), יזוהה באחת הדרכים שנקבעו בתקנה 5(1) לתקנות נתוני אשראי בשינויים המחויבים.

מועדים לטיפול בבקשת לקוח

הוגשה לבנק ישראל בקשת לקוח כאמור בסעיף 2, תטופל בקשתו בתוך יום עסקים אחד, בכפוף לסעיף 22 לחוק.

אני רק אפנה את תשומת הלב לכך שהסעיף הזה נקבע בהתאם להסמכה של סעיף 22(ז), שבקשות לקוח לפי סעיף זה יוגשו באופן שיקבע הנגיד, באישור הוועדה, והוא רשאי לקבוע מועדים בבקשות כאמור. כלומר, זה הסעיף המסמיך לסעיפים 2 ו-3 לכללים. האם להמשיך?
היו"ר איתן כבל
אני מסב את תשומת הלב. החוק היה הרצאות, פה אנחנו כבר מבינים את העניין, אנחנו רוצים לגעת בנקודות. רן – ראשון. בבקשה. ירון – אחריו.
רן מלמד
ארבע הערות/בקשות. אני חושב שהפרק הזה כמו גם ההתייחסות בכללים לפרק הבא הוא אחד הפרקים הכי חשובים שיש, כי הוא באמת אומר האם הלקוח שמבקש להיכלל או לא להיכלל יצליח לעשות את זה בצורה מושכלת, בצורה שהוא מבין על מה הוא חותם, איך הוא חותם וכדומה. ולכן אנחנו מבקשים לגבי סעיף 2(א)(1) שהטופס באתר האינטרנט של בנק ישראל ייכתב במספר שפות.
היו"ר איתן כבל
דרך אגב, לא קבענו את זה כבר בחוק המקורי?
רן מלמד
אני לא בטוח שזה כתוב לגבי הטופס הזה. אני חושב שזה צריך להופיע בכללים בצורה הזאת.

הדבר השני, אנחנו מבקשים שהמענה הטלפוני, גם הוא יהיה במספר שפות, שאנשים שלא מדברים טוב - - -
היו"ר איתן כבל
הבעיה שמטרידה אותי במענה הטלפוני מורכבת משני חלקים: חלק א' – לקבל את הסבתא שלי חייג 1, לקבל את זה וזה חייג 3. ואז משהו שהקשת, אתה חוזר להתחלה. פתאום אתה מוצא את עצמך שבוע מנהל שיח, כמו שקורה לכל אחת ואחד מאתנו, בעניינים אחרים לגמרי.

יש כאן הזדמנות, חזי, אני אומר לך, גברתי המשנה – יש כאן הזדמנות גם לייצר שיח מול המכונה, שיח אחר, שהוא שונה לחלוטין ממה שמתקיים. אתם לא צריכים למכור שום דבר, רגע לשמוע מוזיקת מעליות, ולא צריך להשמיע שתקנה זה וזה – מבצע, מבצע, שניים במחיר אחד בבנק ישראל – כל העניין הזה הרבה יותר פשוט וחייב להיות מאוד ידידותי.

אחת הבעיות שמי שעושה את התוכנות האלה חושב שהוא זה שמתקשר למאגר, לא אנשים שלא כולם בדיוק מבינים את העניין.
אביטל סומפולינסקי
גם לא מדובר בהמון פניות. לא מדובר בהצפה.
רן מלמד
אני רוצה רק לסיים.
צוריאל תמם
אנחנו לא יודעים להיערך למה, וגם אין פה זמן מספיק לפרט את כל התוכניות, אבל אנחנו הולכים בהחלט בכיוון שאדוני אמר. אנחנו הולכים לבנות מערכות שיהיו מאוד ידידותיות ללקוחות ואנחנו לא הולכים לחסוך.
היו"ר איתן כבל
בצבא, כשאתה עולה לאיזה כלי רכב, אתה שואל: מי תכנן אותו? האם פעם הושיבו חייל שיראה מה נוח לו? יושב מישהו באיזה מקום והוא אומר: פה זה ככה. צריך לבחון את זה, לעשות היתוך של החברה הישראלית, לקחת אנשים ולהושיב אותם. לא מספיק שמביאים חברה שמתמחה, כי תמיד האנשים מסתכלים על עצמם. בוחנים כל מהלך בראייה של עצמם. תמיד אני אומר את המשפט הקבוע: היה לי את המטה הכי טוב בעולם, באה המלחמה והרסה לי אותו. אתה עושה השקה של הפרויקט הכי טוב שיש, רק שזאת השקה לעצמך, לא לאנשים שצריכים אחר-כך להשתמש בזה. ואנשים זה מכל המנעד. כל אחד מאתנו חווה את זה יום-יום, כל אחד במקום שבו הוא נמצא. יש לך עוד מילה להגיד?
רן מלמד
כן.
היו"ר איתן כבל
בבקשה.
רן מלמד
ההערה השלישית נוגעת לסעיף 3, אולי גם לסעיפים הקודמים, כשבן-אדם מגיש בקשה ונאמר שהבקשה תתקבל בתוך יום עסקים, הוא צריך לקבל אישור בסופו של דבר מה היתה תוצאת הטיפול בבקשה, בין אם זה לחזור באי-מייל, בין אם לחזור אליו ב-SMS או בכל צורה אחרת. זה לא מופיע בכללים. לדעתי צריך להכניס גם את הדבר הזה, כדי שיהיה ברור שאחרי יום עסקים הבן-אדם מקבל הודעה: טיפלנו, עשינו, מה קורה אם לא הספיקו לעשות. אני חושב ששלוש ההערות האלה הן קריטיות לכללים האלה.
היו"ר איתן כבל
רק שלא נגיע למצב שעכשיו יהיה בכל משפט שני "אי-אפשר להכניס את זה פה". האוזניים שלי כבר שומעות – אי-אפשר להכניס את זה פה. בזה פתחתי ובדברים שלי כבר הזהרתי. אמרתי כבר בפתיחת דברי שבחוק אמרנו: זה לא יכול להיות בחוק, זה יהיה בתקנות; אחר-כך זה לא יהיה בתקנות, זה יהיה בכללים; זה לא יהיה בכללים, זה יהיה בצווים; זו תהיה הוראה של כל בנק, אחר-כך נרד לכל סניף.
שירלי אבנר
למה בנקים?
היו"ר איתן כבל
אני סתם אומר כאמירה. יעקב, בבקשה.
יעקב פרי (יש עתיד)
בסעיף 2(ב) כתוב: "לקוח הפונה לבנק ישראל בבקשה לאי הכללת" – הדגש הוא "אי-הכללת" – "נתוני אשראי או ביטול בקשה - - - יזוהה באחת הדרכים שנקבעו בתקנה 5(1)". כשאתה קורא את 5(1), עם כל הכבוד, זה בלתי אפשרי. תראו – "פנים אל פנים באמצעות תעודה מזהה", נגיד שזה סביר - -
לאה ורון
זה מחייב להגיע לבנק.
יעקב פרי (יש עתיד)
- - אבל "שיחת וידיאו", צריך ללכת לבנק.
שירלי אבנר
זה לא בנק.
קריאה
לא חשוב.
יעקב פרי (יש עתיד)
לא חשוב, הגורם - - -
לאה ורון
הגורם שנותן שירות.
יעקב פרי (יש עתיד)
שיחת וידיאו באמצעות טכנולוגיה, עדיין אין לי בבית. אימות טלפוני, קוד זיהוי אישי, זיהוי בידי עורך-דין – חבר'ה, זה דבר שהציבור לא יכול לעמוד בו. אני לא מדבר אם כן לכלול אותי, אני חושב שסעיף5(1) מחייב - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
עוד לא אישרנו את 5(1).
היו"ר איתן כבל
לא משנה. תיכף נגיע לזה.
יעקב פרי (יש עתיד)
אם אתה מאשר את סעיף 2, אתה צריך לאשר גם את תקנה 5(1).
עיסאווי פריג' (מרצ)
לא.
היו"ר איתן כבל
לכן אמרה גם אביטל שלא חייבים להצביע. אנחנו רואים, מסכימים על אשר הוסכם, ואז אם יש לנו בעיה עם 5, בצדק כפי שאדוני מציג אותה כאן בפנינו, אנחנו מגיעים למקום ההוא. אם הסכמנו, אנחנו יודעים שסעיף קטן (1) כבר מאחורינו וחוזר חלילה. בבקשה, ירון.
ירון שגיא
חבר הכנסת פרי הוציא לי את המילים מהפה, רק רציתי לדעת איך הציבור ידע שהוא יכול לבקש לא להיות בעניין הזה.
היו"ר איתן כבל
אני מציע לך לקרוא את הפרוטוקולים. היה דיון שלם.
ירון שגיא
אני יודע, אבל אני לא רואה את זה. אם יש, סליחה.
היו"ר איתן כבל
ירון, קודם כול, תרגיש בנוח לומר, מקסימום אני אחזור ואקטע אותך.
ירון שגיא
אין שום בעיה. אני רק מחזק את דבריו של חבר הכנסת פרי.
היו"ר איתן כבל
עיסאווי, בבקשה, ואחרי זה – רן.
עיסאווי פריג' (מרצ)
רק הערה קטנטונת, אני מחזק מה שאמר ידידי ועמיתי יעקב פרי, אבל בסוגיה של הדרכים ליצור קשר מקוון באינטרנט או דרך הטלפון, למה לא לאפשר ולהוסיף עוד סעיף של בקשה בדואר רשום? אני אקדמאי וגם שונא לעבוד באינטרנט, אוהב לכתוב ולשלוח בדואר.
שירלי אבנר
יש בעיה בקשר לזיהוי, נתחיל מזה. לקוח שפונה ורוצה שיוציאו אותו מהמאגר, גם רוצה שזה יהיה כמה שיותר מהר. גם אם זה דואר רשום, זה עדיין לוקח מספר ימים. הכוונה כאן היתה לעשות דרכי גישה שיהיו כמה שיותר מהירות.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
השאלה אם בנוסף, הוא לא אמר במקום.
שירלי אבנר
הבעיה שאין דרכי זיהוי. איך נזהה לקוח - - -
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
מי שדחוף לו – כן, אבל מי שלא יכול להסתדר עם המקוון.
שירלי אבנר
בטלפון.
עיסאווי פריג' (מרצ)
הטלפון לא עונה, תעבור לשיחה - - -
צוריאל תמם
בשביל זה הצענו לדון בתקנות. צריך להסתכל על התקנות. מה שעשינו, קודם כול, שהנושא של הזיהוי לקוח זה עיקרון מאוד חזק גם בחוק וגם בגישה שלנו.
לאה ורון
יכול להיות מישהו שלא רוצה להיות לקוח.
צוריאל תמם
כל פעולה, כל פנייה של לקוח, חייבים לזהות את הלקוח בנקודת הזמן, מזה אנחנו מתחילים - -
יעקב פרי (יש עתיד)
זה אחד שלא רוצה להיות במאגר.
צוריאל תמם
- - עכשיו אתה שואל את עצמך איך אתה מזהה - - -
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אתה חושב שמישהו יבקש להוציא מישהו אחר?
צוריאל תמם
לא משנה, זה עיקרון. מישהו ניגש, אתה חייב לזהות אותו. מה שכתבנו בתקנות, שמנו מגוון של אפשרויות של זיהוי חזק. זה יכול להיות פנים אל פנים, אם זה אפשרי, זה יכול להיות בטלפון, שזה פשוט, זה יכול להיות באתר האינטרנט.
יעקב פרי (יש עתיד)
בטלפון אתה צריך אימות.
צוריאל תמם
אתה יכול. אתה יכול באמצעות שאלות.
רן מלמד
שאלות – אפשר לעשות.
צוריאל תמם
אפשר לעשות את זה. שמנו אמצעי זיהוי. כשנגיע לזה, נדון בזה. שמנו אמצעי זיהוי שאתה יכול להשוות את המידע שאתה מקבל מהלקוח מול מאגרים או שאתה יכול להשתמש בהם.
יעקב פרי (יש עתיד)
אני רוצה רק להבין מה החשש. מה החשש? כשאני מבקש לא להיכלל, החשש שאני אבקש לא על שמי אלא על מישהו אחר?
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אני אבקש להוציא אותך, יעקב?
צוריאל תמם
קודם כול, המחוקק קבע שהזיהוי זו סוגיה שהיא סופר חשובה. בכל מה שקשור לחוק הזה זה יתרון שאנחנו מסכימים עליו, אז אנחנו פועלים עכשיו ברוח החוק.
היו"ר איתן כבל
רוח היא גם עניין של מבט, של איך אתה מסתכל.
עיסאווי פריג' (מרצ)
לא הבנתי את זה.
היו"ר איתן כבל
אני אסביר. הוא אומר: אנחנו פועלים ברוח החוק. בביטוח הלאומי אתה שומע את זה הרבה. אתה פונה בפנייה, אתה מקבל תשובה מהמנכ"ל: זה החוק, תשנו אותו. אני עכשיו רוצה לדבר על הרוח. יש רוח הקודש, יש הרבה רוחות, ואנחנו יכולים למצוא את עצמנו שאדוני מסדר לו את הרוח. מה שאנחנו מנסים בעניין הרוח שתהיה רוח פשוטה, לא רוח קדים. תהיה רוח פשוטה שיודעת להתכתב - - -
צוריאל תמם
אני מסכים. פנים אל פנים פשוט, בטלפון זה פשוט, באתר האינטרנט זה פשוט, ואחר-כך יש דרכים יותר מורכבות. אני משאיר את הכול.
עיסאווי פריג' (מרצ)
צורי, אני לא סופר את החששות שאתה מעלה, כי אני גם שותף לאותן חששות ואני רוצה שנוודא שהבן אדם רוצה. גם אני רוצה את זה, זה לא סותר, אבל להקל ולהוסיף אפשרות נוספת עם אפשרות זיהוי דרך עורך-דין, לתת אפשרות לאיש מבוגר.
היו"ר איתן כבל
יש לי הצעה. חברי חבר הכנסת עיסאווי תמיד אומר לי: תן לי את סיפור הדרך. תן לי את סיפור הדרך. ניקח מישהו בן 75, חס וחלילה אני לא נותן סימנים או נותן הגדרות. אבא שלי עכשיו, שיהיה בריא, צריך ללכת לבנק ולבצע את הפעולה הזאת שלא יאספו עליו. תתעד לי, צורי, מה הוא עושה, מהן האפשרויות - - -
יעקב פרי (יש עתיד)
איתן, זה לא לבנק, זה לאותו גורם, זה יותר מסובך.
היו"ר איתן כבל
נכון, כי הבנק הוא במקומות שעדיין לא ביטלו הטלרים ועוד לא העבירו את הסניף לעיר אחרת. אנחנו מדברים עכשיו על מצב רגיל שבו הוא צריך לבצע את הפעולות. אני יושב עכשיו בבית, מישהו בן 75, מתיישב היום וחוכך בדעתו איך הוא מוציא את עצמו מהמאגר. איך הוא מטפל בזה?
צוריאל תמם
מרים טלפון לדוגמה.
היו"ר איתן כבל
תגיד לי עכשיו מהן האופציות שעומדות לרשותי.
צוריאל תמם
האופציות הן כמו שאמרתי. יש אפשרות אחת להרים טלפון, להתקשר למאגר. דרך אגב, זה לא לבנק, זה למאגר ישירות. אנחנו הולכים להקים משרד שמטפל בלקוחות האלה.
היו"ר איתן כבל
אני מקווה שזה לא רק אדם אחד.
צוריאל תמם
לא. זה לא יהיה בן-אדם אחד.
אביטל סומפולינסקי
כתוב פה "המוקד הטלפוני של בנק ישראל".
היו"ר איתן כבל
צורי, אני קורא מה כתוב פה "המוקד הטלפוני של בנק ישראל". אנחנו שומעים "מוקד", כבר יש פגיעה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
לא. אתה כבר רואה את החוק הבא...
היו"ר איתן כבל
התיקון של החוק הבא.
צוריאל תמם
ניסינו לענות לרוב החששות האלה מראש, ובתכנונים שלנו - - -
היו"ר איתן כבל
צורי, תספר לי בדיוק. תגיד ככה: אופציה ראשונה היא להרים טלפון למוקד שיישבו בו קבוצה נכבדה של אנשים שלא יגרמו לך לחכות עד הבוקר שלמחרת ויגידו לך: נחזור אליך בעוד שבע שעות.
עיסאווי פריג' (מרצ)
"מיקומך בתור הוא".
צוריאל תמם
האופציה הראשונה, כמו שאמרתי, שהאזרח יתקשר לכל סנטר שנקים, למאגר, יזדהה בתהליך של זיהוי, יזהו אותו שם שהוא באמת מי שהוא אמור להיות, יבקש להוציא אותו מהמאגר, יבקש שלא ייאספו עליו נתונים במאגר, המוקדן, מי שמטפל בו, יזרים את הבקשה, ובסופו של יום, בתוך יום עסקים, הפעולה הזאת תבוצע בתוך המאגר, והוא יקבל - - -
יעקב פרי (יש עתיד)
צורי, סליחה שאני קוטע אותך. התקשרתי, האם לאותו מוקדן או מוקדנית יהיה מסך שבו הם יוכלו לשאול לדוגמה מה שם האימא שלי? האם יהיו להם מספיק נתונים לעשות את האימות?
נדין בודו טרכטנברג
כן, יש תהליכי זיהוי.
צוריאל תמם
למוקדן יהיו מספר תהליכי זיהוי אפשריים. תהליך זיהוי אחד שיכול להיות שהמוקדן או המוקדנית ישאלו את האזרח מספר שאלות ויצליבו את זה - - -
היו"ר איתן כבל
רק נקווה שלא כמו המוקדנים שמקבלים הודעות מפלאפון.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני לא מבין מה הבעיה שלכם? הכול כפוף ל-5(1), תוסיפו עוד סעיף. אני לא מבין.
צוריאל תמם
לא ברור לי איזה עוד סעיף להוסיף.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
5(1) זה בתקנות שעוד לא התקבלו.
היו"ר איתן כבל
מה אתה מציע, עיסאווי?
עיסאווי פריג' (מרצ)
הם אמרו 1 ו-2, טופס מקוון ודרך מוקד טלפוני, תוסיפו 3, מכתב רשום, והכול כפוף ל-5(1), לזיהוי.
צוריאל תמם
איך אני אזהה אותו?
עיסאווי פריג' (מרצ)
צורי, בסיפה כתבת שזה כפוף ל-5(1).
אביטל סומפולינסקי
בתפיסה שלו או שאתה מדבר אתו בטלפון או שאתה מדבר אתו באינטרנט או שאתה רואה אותו. 5(1) בעולם של דוח אשראי אין עולם שבו אתה שולח מכתב לבנק ואומר - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
תוסיפו חתימה אצל עורך-דין.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אפשר להוסיף - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
זיהוי של עורך-דין.
שירלי אבנר
5(1)(ה) מדבר על זיהוי בידי עורך-דין שהוא רשם של בית משפט. הבעיה היא - - -
היו"ר איתן כבל
סליחה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אני חושב - - -
היו"ר איתן כבל
חאג', סליחה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
עוד משפט.
היו"ר איתן כבל
לא. זה טכני, עכשיו לא ממציאים את הגלגל. ברשותכם, קודם כול, אין עורכי-דין.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אצל פקיד הבנק.
היו"ר איתן כבל
בין היתר, עיסאווי, כבר קבענו את הכללים פחות או יותר כשעסקנו בחקיקה. אני לא רוצה לייצר למי שלא רוצה עוד שלייקעס שעכשיו הוא ילך לעורך-דין ויתפתח ליין חדש בלשכת עורכי-הדין, "ליין החותמים".
עיסאווי פריג' (מרצ)
איתן, יכניסו את זה ב-5(1) בתקנות.
היו"ר איתן כבל
זה ברור לי. האופציה הזאת קיימת, רק שאני לא רוצה להפוך אותה עכשיו לאופציה המרכזית המועדפת.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אז אצל פקיד בנק. מה העניין?
היו"ר איתן כבל
למה לך? אתה מכביד. במקרה הטוב זה אם הבנק בכלל לידך.
יעקב פרי (יש עתיד)
בנקים יש יותר מאשר מוסדות המאגר, זה יותר זמין.
צוריאל תמם
מה יותר פשוט מלהרים טלפון? בנינו פה תהליך זיהוי שיכול להיות הכי פשוט בעולם. טלפון זמין לכולם.
יעקב פרי (יש עתיד)
דעתי תנוח בעניין הרמת טלפון ובתנאי שלמוקדן תהיה אפשרות אמיתית לאמת.
צוריאל תמם
בוודאי.
יעקב פרי (יש עתיד)
אתה צריך לספק לו פרטים על המתקשר.
צוריאל תמם
בוודאי. זה התהליך. יש פה שני תהליכים שכנראה יהיו הכי נפוצים: האחד, טלפון, והשני הליך מקוון, מי שרוצה לפנות באתר האינטרנט. שני התהליכים האלה, קרוב לוודאי שייתנו מענה לכל האוכלוסייה. מעבר לזה, יש תהליכים נוספים. מי שרוצה פנים אל פנים – בבקשה, פנים אל פנים.
אביטל סומפולינסקי
באי-הכללת נתונים לא אפשרתם - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
למה אתם - - -
רן מלמד
תיתן מענה אם זה יהיה כתוב כאן.
עיסאווי פריג' (מרצ)
איתן אני לא רגוע, אני לא נח.
היו"ר איתן כבל
אח שלי, תשמע. תיכף תנוח דעתך.
אביטל סומפולינסקי
סעיף 2 לא מאפשר למישהו ללכת לבנק ישראל.
צוריאל תמם
מקוון או טלפוני, שני ההליכים האלה אמורים לתת הליך מלא.
היו"ר איתן כבל
צורי, האנשים שלא תוכל לקבל שירצו לבטל, הם יבואו לחזי, ואם חזי לא יהיה פנוי, הם יבואו למשנה...
רן מלמד
אפשר ניידת של בנק ישראל שתשב בפריפריה ואנשים יוכלו להגיע אליה לחתום.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אני עדיין עם המכתב הרשום. בזיהוי הטלפוני אני יכול לדבר בשם חבר שלי ואשתי, ואני אוכל לענות על כמה שאלות שאני מכיר. אם אני אצרף צילום של תעודת זהות ואני שולח את זה עם המכתב הרשום, זה יכול להיות אמצעי הזיהוי ואפשר לפתור את הבעיה הזאת. אנשים לא רוצים בטלפונים, הם לא רוצים לחכות, כי מחכים הרבה זמן ונמאס להם. שואלים בכל כמה דקות אם אתה רוצה להשאיר את מספר הטלפון שלך ונחזור אליך בזמננו הפנוי ולא חוזרים, יש סיפורים כאלה.
שירלי אבנר
לוקח יותר זמן לכתוב מכתב ולשלוח בדואר.
צוריאל תמם
לא רואה איך מכתב יהיה יותר מהר, יותר ידידותי ויותר טוב.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
סתם בהנחה שיש בעיה של נגישות.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
יכול להיות ש-95% מאלה שפונים אליכם יפנו בטלפון - - -
היו"ר איתן כבל
סליחה, חאג', אני רוצה לסכם.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אני רוצה להשאיר את האופציה הזאת.
יעקב פרי (יש עתיד)
לפני שאתה מסכם מילה אחת. אני חושב שבסך-הכול צריך לתקן לחלוטין או לבטל את 5(1) ושהזיהוי יהיה באמצעות טלפון כמו שאתם מציעים או באמצעים מקוונים, כמו שאתם אומרים, שיצורף ספח של תעודת זהות או דרכון ולפשט את זה ולגמור בזה את הסיפור, לא עורכי-דין ולא כל המעשיות האלה, זה יהפוך להיות תעשייה שאנחנו לא מתכוונים אליה, ודאי לא אתם מתכוונים אליה. אפשר להוסיף פקס.
צוריאל תמם
פקס כבר שייך לעבר.
יעקב פרי (יש עתיד)
אצלי זה עוד לא עבר, אבל הוא לא עובד...
היו"ר איתן כבל
חברים, כיוון שאנחנו לא מצביעים על זה, אני רוצה להבהיר את הדברים. יש דברים שאני בסלולר רוצה לשלם, שכחתי סיסמה - - -
יעקב פרי (יש עתיד)
כשאתה רוצה לשלם, אף פעם אין בעיה.
היו"ר איתן כבל
ברור. זה תמיד כך. כשזה קשור למשהו אישי שלי, נתתי מראש הגדרות יסוד שיש דברים שרק אני יודע, או כדי לדעת אותם, צריך שיותר מדי אנשים ידעו ולשאול אותם. אתם יודעים שבחלק מהמקומות עושים ספר ילדים שאתה אוהב, מה החבר הכי טוב שלך בילדות. כל מיני דברים - - -
יעקב פרי (יש עתיד)
מה היה שם הילדות של אימא שלך.
חזי כאלו
איפה למדת ביסודי.
היו"ר איתן כבל
נכון, איפה למדת ביסודי זו שאלה נפוצה.
דן חי
קוראים לזה "שאלות סבתא".
היו"ר איתן כבל
דן, צודק. אדוני המנכ"ל, צורי, בואו נתקדם. אני לא מצביע עכשיו, חשוב לי להכניס אתכם למסגרות ונתקדם. אנחנו רוצים הליך פשוט. חשיבותו של הסעיף הזה ברורה לנו. אין לנו ויכוח, אנחנו לא מתווכחים אתכם על החשיבות, אנחנו לא מבקשים מכם לא לפעול. מה שדיברתי, זו הרוח. הגעתי עם רוח קדים, אנחנו רוצים משהו פשוט, משהו זורם, משהו שלא מצריך הקמת מערכות שהוועדה תדון למה אין מספיק מוקדנים באותו גוף שיענה לאנשים. עזוב אותי, אני צריך כמה שפחות דיונים.
יעקב פרי (יש עתיד)
ולמה העורך-דין חייב אותו - - -
היו"ר איתן כבל
הם העלו את המחיר, כי מחיר הנייר עלה, וכל מיני דברים כאלה. עזוב אותי. אנחנו רוצים משהו הכי פשוט, הכי מהודק, הכי ידידותי.
לאה ורון
לגבי לקוח שלא רוצה להיכנס למאגר.
אביטל סומפולינסקי
אפשר גם דרך ההודעה שמוסרים לו בסוף על זה שהוא נכלל, נגיד לשלוח את זה לכתובת הרשומה שלו במשרד הפנים, כדי לסגור את הלופ במקרה שמישהו הגיש את הבקשה בשם מישהו אחר.
היו"ר איתן כבל
עושים את זה. יש גופים שעושים אחרי למרות הכול.
שירלי אבנר
צריך להביא בחשבון שזה ייקח הרבה זמן התהליך שאת מדברת עליו. אני מבינה שאתם מדברים על משלוח מכתב.
היו"ר איתן כבל
לא, לא. סליחה. אני אגיד מה הבנתי מאביטל, אני יותר קרוב... ואם לא, אני אשפר את ההצעה שלה. ההליך הוא הליך מבוצע. הוא כבר הסתיים. הדואר הוא שלייקעס. פתאום בן-אדם בא ואומר: סליחה, מה זה? איפה? מה? בגלל החשיבות שאנחנו מייחסים לנקודה הזאת, משלוח המכתב עושה את הנעילה האחרונה.
שירלי אבנר
אישור על ביצוע הפעולה.
נדין בודו טרכטנברג
על אי-הכללה.
היו"ר איתן כבל
אם ייווצר מצב שהוא פתאום אומר: סליחה, אני בכלל לא בתוך התהליך הזה, זה עושה לכם את הנעילה הסופית מבחינת הבטיחות.
שירלי אבנר
שאלה לייעוץ המשפטי של הוועדה, אם כך. האם לגישתכם זה במסגרת הנוסח של הסעיף המסמיך?
אביטל סומפולינסקי
סעיף 22. בקשות לקוח יוגשו באופן שיקבע הנגיד. איך מגישים את הבקשות - - -
שירלי אבנר
זה איך מגישים את הבקשה.
אביטל סומפולינסקי
אנחנו חושבים שזה - - -
שירלי אבנר
בסדר גמור.
אביטל סומפולינסקי
יש לנו כל-כך הרבה מחלוקות מה הסעיפים המסמיכים קובעים, אז לא נפתח את זה.

אם מחליטים שמוסיפים עוד דרך הנגשה פשוטה יותר ובגללה יורדים ברמת הזיהוי, כשאנחנו מדברים על בקשה לדוח אשראי, כבר מסרת את המידע, אם אתה מגלה אחר-כך שהוא זיהה עצמו או שמישהו אחר הזדהה בשמו, הנזק כבר נעשה, ופה לכאורה הוא נגרע מהמאגר ויום אחר-כך הוא יכול גם לחזור.
אורלי הר ציון
אי-אפשר.
שירלי אבנר
זה לא פשוט, כי מישהו שמבקש לצאת מהמאגר ויוצא מהמאגר, זה אומר שכל ההיסטוריה נמחקת, זה אומר שיכולה להיות פה פגיעה כלכלית קשה מאוד במובן הזה שהיסטוריה של שלוש שנים אחורה נמחקה, האשראי שהוא יקבל לא יהיה האשראי המיטבי, בגלל שהמידע לגביו אינו מופיע יותר במאגר, אלא יצטרך להצטבר מחדש. יש לזה השלכות מבחינת הלקוח. אם דובר כאן, אגב הדיונים הממושכים שהתקיימו בוועדה, על אלימות כלכלית, זו אחת מהדרכים שאפשר לפגוע בלקוח, ולכן החשיבות הרבה של הזיהוי מבחינתנו.
היו"ר איתן כבל
אין ויכוח.
שירלי אבנר
אין ויכוח, אני רק רוצה לחדד את הנקודה. אני מבינה שהייעוץ המשפטי של הוועדה מציע להוסיף סעיף, סעיף 4, שבנק ישראל ישלח ללקוח הודעה על אי-הכללתו של הלקוח במאגר, לכתובת הרשומה במרשם האוכלוסין או הכתובת שאליה ביקש הלקוח שהמכתב יישלח, כי לא תמיד הכתובת במרשם האוכלוסין מדויקת, ואנחנו מעדיפים לתת ללקוח אפשרות - - -
רן מלמד
אם הוא נרשם באתר, למה שהוא לא יקבל את זה דרך האתר למייל שלו? למה לסבך את זה?
אביטל סומפולינסקי
יש פה שתי שאלות: שאלה אחת, יש אפשרות מה שכתוב היום בסעיף 2, שזה גם הטופס המקוון וגם דרך המוקד הטלפוני, וצריך לעבות את הסעיפים האלה בהוראות שלכאורה אתם אומרים שברור לכם שהם יבוצעו, אבל הוועדה רוצה לראות את זה כבר בכללים, מה הכוונה למוקד טלפוני, שהוא מאויש, שעונים בו. עקרונות כלליים על המוקד הטלפוני, כדי להבטיח שהמוקד הטלפוני יהיה זמין ונגיש.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
ואמין.
אביטל סומפולינסקי
שהמוקד של המאגר יהיה מאויש בין השעות האלה והאלה.
צוריאל תמם
ההפעלה של המוקד הטכני בתוך תקנות?
אביטל סומפולינסקי
יש סעיפים כאלה בתקנות.
עיסאווי פריג' (מרצ)
העבר מפחיד, הניסיון מפחיד.
צוריאל תמם
אני לא יודע אם מומלץ לכתוב מפרט טכני של מוקד טלפוני בתוך תקנות.
יעקב פרי (יש עתיד)
צריך סעיף כללי שהמוקד יהיה מסוגל לענות על הפניות.
רן גזית
אנחנו מדברים פה הרבה על החשיבות של אי-הכללה במאגר ושמענו הרצאה מאלפת, רק שאני חושב שמן הראוי שזה גם יופיע בטופס. זאת אומרת, ברגע שבן-אדם מתקשר, צריך להזהיר אותו, הוא צריך להיות מודע למה שהוא עושה, לכן שלחתי לכם הצעה להוסיף את הסעיף בטופס המקוון שתהיה אזהרה מה המשמעות של מה שהוא עושה.
היו"ר איתן כבל
זה כבר שכלול.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
זה חשוב.
רן גזית
מדברים כל הזמן איך מזהים אותו. הציבור בישראל והציבור בכלל - - -
היו"ר איתן כבל
רן, סליחה. חברים יקרים, אם הוא כבר התקשר לאי-הכללה, הוא יודע למה הוא עושה את זה.
קריאה
לא בטוח.
היו"ר איתן כבל
ברוב המקרים. הוא מבצע פעולה אקטיבית.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
אני מסכימה אתך, אבל בגלל - - -
היו"ר איתן כבל
סליחה. למרות זאת זה כמו, להבדיל אלף הבדלות, כשאתה לוקח סיגריה או משהו כזה.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
גם כתוב לך.
היו"ר איתן כבל
כתוב לך למטה, אתה יוצא מנקודת הנחה שהבן-אדם יודע - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
זה לא מוריד את העישון הכיתוב הזה.
יעקב פרי (יש עתיד)
עלי הוא לא השפיע.
עיסאווי פריג' (מרצ)
וגם עלי הוא לא השפיע.
רן גזית
איתן, במשך 30 שנה אני יועץ לאנשי קבע של חיל-האוויר בהתנדבות. כולם יודעים ויש את העניין של החבר'ה, של העדר, חלק מהם - - -
היו"ר איתן כבל
אני מסכים, לא פסלתי. נהפוך הוא, אמרתי שלמרות שזה אקטיבי אני רוצה שתשקלו את העניין להוסיף את המשפט. זה כמו לפני שאתה קופץ אומרים לך הודעה – בנצרות יש: האם למישהו פה יש איזו הערה לגבי התהליך? אז אותו דבר, שבן-אדם יידע לפני שהוא מבצע את האקט הזה.
נדין בודו טרכטנברג
זה בחתונה, לא כשאתה קופץ.
ירון שגיא
כל האינדיקציות נמצאות בצד השני. המוקדן יודיע ב-SMS שזה נפסל, אבל כשאני התקשרתי למוקד – אגב, מוקד זה דבר מפחיד מאוד – סיימתי את השיחה ואני מחכה עכשיו 48 שעות שיודיעו לי שאני כבר לא במאגר. לא קיבלתי הודעה והמוקדן עשה איזה טעות, אף אחד לא יודע שהתקשרתי. לכן הם רוצים את הרישום, והם צודקים, לא בדואר, אבל הם רוצים איזו אינדיקציה.
היו"ר איתן כבל
ירון, מרוב שרצית להגיד את המשפט הזה לא הקשבת למה שאמרתי קודם.
ירון שגיא
לא נגעת בזה.
היו"ר איתן כבל
ירון, אמרתי שבסוף התהליך, ביקשתי שיצא מכתב. הפעולה בוצעה, כדי לא לעכב את האדם שלא רוצה להיכלל - - -
ירון שגיא
זה מה שאני אומר, איתן, בסוף התהליך זה לא טוב.
היו"ר איתן כבל
אדוני, זה טוב - - -
ירון שגיא
זה גם טוב, אבל אתה צריך לדעת - - -
היו"ר איתן כבל
ירון, אתה נותן לי שוב את הדוגמה של העכבר שנפל מהמטוס, שיצא מחוץ לאטמוספירה, ונפל על עשב, ולא קרה לו כלום ונכנס למאורה. אל תיתן לי שוב דוגמאות של אחד מכך וכך.
ירון שגיא
זו המציאות.
היו"ר איתן כבל
עשה לי טובה. אין מצב שאנחנו יודעים לתת תשובות עד הפעולה האחרונה. אנחנו מקיימים דיון, כבר אחרי שקיימנו דיון, כשכבר החוק נכתב ואנחנו מוציאים תוך כדי תנועה. אני לא יכול להתמודד, אני גם לא רוצה. אני יודע לעשות סגירת מעגל של מה שאנחנו מסוגלים לראות, כך גם חקיקה מתנהלת.
אביטל סומפולינסקי
אם הוא לא יקבל הודעה בדואר, הוא יחזור לברר מה העניין.
היו"ר איתן כבל
נכון. דן אחרון. זה כבר נהיה לי חפירה.
דן חי
סעיף 109 לחוק אומר שמנהל המאגר ימסור ללקוח הודעה בכתב על התחלת איסוף נתוני האשראי, ובסוף הסעיף כתוב שההודעה תימסר בדרך שיקבע הנגיד. לא מצאתי שום מקום, ואולי פספסתי, שיש פירוט על זה. אנחנו מדברים על זה שאדם רוצה להיות מוסר מהמאגר, אבל אין שום פירוט איך מודיעים לו שהוא במאגר. אני חושב שזה חסר. צריך להתייחס לזה.
היו"ר איתן כבל
חברים, יש לי דז'ה וו. אני רוצה להזכיר לכם שעל כל הדברים האלה שוחחנו. היתרון שלי שהייתי בכל הדיונים, אז אני זוכר את הדברים האלה. גם על זה קיימנו שיח שלם איך בן-אדם יודע, אמרו לו, לא אמרו לו.
דן חי
אני מקריא מהחוק. כתוב "הודעה כאמור תימסר ללקוח" - - -
יעקב פרי (יש עתיד)
דן, זה דיפולט. כולם במאגר, אלא אם ביקשת לא להיכלל.
אביטל סומפולינסקי
סעיף 109 הוא סעיף התחלה. כשמתחילים את איסוף הנתונים, תצטרך להישלח הודעה על הדבר הזה, וההודעה הזאת תיקבע בכללים של הנגיד, אלא שסעיף 109 הוא לא באישור ועדה, ולכן זה לא הכללים שמובאים אלינו היום.
דן חי
הם קבעו כללים?
היו"ר איתן כבל
דן, אנחנו לא בקטע של נזיפה בבנק. אנחנו עכשיו מתחילים לעבוד.
אביטל סומפולינסקי
אפשר להניח שהכללים שנקבע היום יהיו מקור השראה לכללים הבאים.
דן חי
פשוט זכרתי שבוועדה אמרתם שכל דבר שייקבע יהיה באישור הוועדה באופן גורף. כך זכרתי שאמרת כל הזמן.
היו"ר איתן כבל
לא. היו כמה דברים. היו לא מעט דברים, אני לא זוכר בדיוק כמה. אמרנו שבהליך הטכני, לא נעמוד ליד הדלת, יושב-ראש הוועדה או מי מטעמו, ונבדוק בכל פעם אם זה מתבצע. הכוונה היא לייצר את אותה מסגרת. בתוך החוק הכבד הזה, והוא כבד, חדשני, אני רוצה להזכיר לכם שניסינו לפשט אותו, ולא בסוף מרוב שהוא כל-כך לחוץ שאי-אפשר ליישם אותו.
דן חי
קודם כול לא הצלחתם, כי מהשאלות שאני מקבל אף אחד לא מבין אותו. אבל בסדר, טוב שכך, כי אז צריך עורכי-דין...
היו"ר איתן כבל
אולי צריך עורכי-דין שמבינים.
אביטל סומפולינסקי
סעיף 109 היה ההתחלה הראשונית של המאגר ושל איסוף הנתונים, ולכן חשבנו שלגביו ההודעה קצת יותר טכנית מההודעות השוטפות והרגילות של הנגיד, ששם דרשנו דיווח ופיקוח.
דן חי
עוד שתי שאלות או הערות.
היו"ר איתן כבל
לסעיף.
דן חי
כן. לגבי השיחה הטלפונית, איזה אסמכתה יש לבנק ישראל שזה בוצע? זה מוקלט? אין התייחסות לזה. ועוד הערה, למרות שכבר דיברו על זה, אני חושב שהודעה לתאגיד בנקאי זו דרך טובה, נוחה, אני יושב מול הפקיד בבנק ואני אומר לו שימחקו אותי מהמאגר. אני מציע לכם לשקול את זה.
היו"ר איתן כבל
קודם כול, זה לא הליך שאנחנו מתנגדים לו.
דן חי
לגבי מסירת הודעה על הסרה מהמאגר.
היו"ר איתן כבל
שנייה, נשמה. אנחנו רוצים את זה הכי פשוט, אבל שהוא יקום בארבע בבוקר, יחכה בגשם, ייסע לעיר הקרובה, כי שם - - -
דן חי
זה הרבה פעמים עולה כשאתה כבר ממילא יושב בבנק.
היו"ר איתן כבל
יש כאן כמה אופציות. על מה הדיון? איך העניין של חובת הזיהוי דרה בכפיפה עם הפשטות. האם הגדרתי את זה בצורה - - -
אביטל סומפולינסקי
מה שעו"ד דן חי אומר – הרי הבעיה היא שאין לנו פנים אל פנים בבנק ישראל. לבנק ישראל אין סניפים וגם אין לו קבלת קהל בבנק ישראל, אז השאלה האם אפשר למרות שזו לא בקשה לבנק, זו בקשה שמופנית לבנק ישראל, לעשות את זה דרך הבנק.
היו"ר איתן כבל
זאת ההצעה שכבר הציע חבר הכנסת עיסאווי פריג' בתחילת הדיון. אני אומר שתשקלו את זה כשאנחנו נביא את זה. זה לא בִמקום.
דן חי
לא במקום, בנוסף.
שירלי אבנר
שקלנו. אנחנו - - -
היו"ר איתן כבל
השיח בסעיף הזה הסתיים. תלכו הביתה, גברתי, ותבואו אלינו עם תשובות. אני חוזר ואומר: בסוך-הכול אתם בכיוון. זה לא שעכשיו קיימנו שיח מחוץ לאטמוספירה, אני רק מנסה להגיד לכם שזה צריך להיות בהתאם לחוק, מתכתב עם החוק, אבל ההליך הכי פשוט. תודה רבה לכם, אנחנו מתקדמים. הבנו מהי המסגרת שאנחנו מבקשים של דרך הפעולה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
חזי, נדין, אתם מודאגים. על פניכם יש מין - - -
היו"ר איתן כבל
הם לא מודאגים, הם כבר רוצים לעבור. זה לא עניין של דאגה, הם רוצים וי.
נדין בודו טרכטנברג
זה נושא שנתנו עליו את הדעת.
היו"ר איתן כבל
הלאה. אנחנו מתקדמים. בבקשה.
שירלי אבנר
פרק ג': בקשת לקוח שלא יימסרו נתוני אשראי לגביו מהמאגר וביטולה

אופן הגשת בקשת לקוח

5.

לקוח ייפנה לבנק ישראל בבקשה לאי מסירת נתוני אשראי לגביו, לשם עריכת דוח אשראי, או בבקשה לשינוי או ביטול בקשתו לאי מסירת נתוני אשראי לגביו, באחת מהדרכים הבאות:

ׁׁׂ(1)
(2)

בטופס מקוון באתר האינטרנט של בנק ישראל;
דרך המוקד הטלפוני של בנק ישראל.

(ב)

לקוח הפונה לבנק ישראל בבקשה לאי מסירת נתוני אשראי, שינוי או ביטול בקשה כאמור בסעיף קטן (א), יזוהה באחת הדרכים שנקבעו בתקנה 5(1) לתקנות נתוני אשראי בשינויים המחויבים.
היו"ר איתן כבל
גברתי, אני אומר לך, אני אומר לך, אדוני המנכ"ל, אומר לך, גברתי המשנה, הבנתם את הראש שלנו, כשאתם מדברים על מוקד אני כבר רוצה לדעת למה אתם מתכוונים כשאתם אומרים "מוקד", כשאתם אומרים "טופס מקוון", אני כבר רוצה לדעת מה זה "טופס מקוון", לא במובן המילולי של המילה, מה הוא אמור להכיל, האם שפות, לא שפות, ולגבי אופן הזיהוי של הלקוח, כפי שגם מנהלת הוועדה מעירה לי, לבטל את זה - - -
לאה ורון
למצוא אופנים אחרים לזיהוי, יותר קלים.
היו"ר איתן כבל
אתם הבנתם. אנחנו כאן מדברים שהאופציות יהיו לכל אחד. הוא יגיד: אני פה, מתאים לי זה. זה לא רק זה, אלא יש פה מנעד של הצעות זורמות, פשוטות. תמיד תזכרו, הלקוח, גם אם הוא פרופ' למדעי הגרעין, הוא לא בנקאי. לפעמים אנחנו חושבים שזה רק עניין של אינטליגנציה וחוכמת יתר. לפעמים יש אחד שזו ההתעסקות שלו, הוא מבין את זה, ויש מישהו אחר שפחות. ברור שככל שאדם פחות ידידותי במשחק שלו אל מול המערכות, באופן טבעי יותר קשה לו, אבל כבר למדתי שאין לזה קשר.
יעקב פרי (יש עתיד)
כשאתה כותב את הדברים האלה, אתה צריך לצאת מתוך הנחה שרוב רובו של הציבור איננו מבין.
היו"ר איתן כבל
נכון.
עיסאווי פריג' (מרצ)
איתן, אני רק אוסיף עוד נקודה. כשאנחנו מדברים, חברים, על מוקד טלפוני, הוא צריך להיות כפוף לחוק להגנת הצרכן, שזה מענה בתוך שלוש דקות.
היו"ר איתן כבל
הם עוד לא יודעים שיש לי כבר תיקון לחוק. למה התיקונים? כי כל הזמן מנסים לעקוף. במקום אחת ולתמיד ליישם את החוק, מנסים לעקוף. זה העניין. כל אחד מכם כבר המתין. תמיד תזכרו שאתם לא רק נותני שירות, אתם גם מקבלי שירות. כל אחד מאתנו גם מקבל שירותים מגורמים אחרים. תשתדלו שזה ייעשה כמו שאתם רוצים לקבל שירות, שהמחשבה תהיה שאתה מכין מערכת שאם אתה מתקשר או בן משפחתך או הבן שלך מתקשר, שהוא יקבל את השירות הטוב ביותר. רן, בבקשה.
רן גזית
הערה אחת נוספת. גם בחוק וגם בתקנות לא ראיתי שום הסדר איך עושים אחורה פנה, זאת אומרת, בתוך כמה זמן. האם כל יומיים אפשר לפנות לאי-הכללה, להכללה? אין הסדר וזה ייצור בעיה. צריכים לחשוב על הסיטואציה הזאת, בן-אדם יודע שהוא לא רוצה להיכלל, האם בתוך 48 שעות, 62 שעות, 72 שעות, הוא יכול לעשות אחורה פנה? אין שום מנגנון של אחורה פנה.
שירלי אבנר
נכון, ברגע שהוא פונה ומבקש, צריך לכבד את הבקשה שלו.
רן גזית
אחרי שבועיים הוא שינה את דעתו, האם את יכולה לקבל את זה? החוק לא מטפל בזה.
שירלי אבנר
אחרי שבועיים אם הוא רוצה עוד פעם להיכלל, הוא יגיש בקשה להכללת הנתונים לגביו, הוא יכול גם יום למחרת. ההשלכות שלא תהיה לגביו היסטוריה של המידע.
רן גזית
הכללים לא מסדירים את זה.
היו"ר איתן כבל
הבנתי את מה שרן אמר. סליחה, אני אסביר לגברתי. הודעתי, עברתי את כל התהליך הזה, הכול בסדר גמור. אני כבר לא נכנס ומקבל תשובה אחרי 48 שעות, את כל הדברים האלה נסדיר. עברו שבועיים והחלטתי שאני משנה את דעתי, ואני כן רוצה להיכלל. נפגשנו החבר'ה בערב או במילואים ואמרו לי: אתה אידיוט, אתה פה, אתה שם, וכל הדברים האלה. ואלה דברים, דרך אגב, שיהיו, כמו שיהיו כאלה שיירשמו ויבקשו להוציא את עצמם, והחוק עוסק בזה. עסקנו בכל השאלות האלה, דרך אגב. רן גזית יקירי, יש כאן התייחסויות.
אביטל סומפולינסקי
החוק נותן לך שתי רמות של אפשרות להיגרע מהמאגר. הוא אומר לך - - -
היו"ר איתן כבל
עזבי להיגרע, הוא רוצה לחזור.
יעקב פרי (יש עתיד)
אני נגרעתי ואני חוזר בי.
אביטל סומפולינסקי
החוק אומר שאתה יכול לבקש לא להיכלל בכלל במאגר, והמשמעות היא שאתה כל-כך לא רוצה ששום מידע יהיה עליך, אתה צריך להבין שהמשמעות של הבקשה שלך היא מחיקה אחורה, או שאתה יכול לבקש בקשה רכה יותר ולהגיד שלא יימסר עליך מידע. שייאסף עליך מידע ולא יימסר.
רן גזית
לפי הניסוח של הרישה של 4 עולה שאפשר לעשות באופן חד-פעמי, כיוון אחד. הניסוח לא מאפשר כמה כיוונים.
היו"ר איתן כבל
בן-אדם, כמו שאמרה עו"ד אביטל, יש לו אחת משתי אופציות, או להגיד: חברים, בעסק הזה אני לא רוצה להיות, ויש השלב השני שבו הוא אומר אמירה יותר רכה, אל תעבירו עלי נתונים. אם בן-אדם חוזר אחרי שנה, וכבר אין עליו נתונים אחורה, שילך ויחפש את החברים שלו. מה לעשות. אתה לא יכול לאחוז בחבל בשני קצותיו. אם הוא עשה את זה עוד לפני שהגונג הושמע, הפעולה של המחיקה היא כמו דומינו, היא עוברת ומסירה אותך מכל המקומות, אולי אפשר להציל, שחזור, לא יודע. העניין הזה, זה בדיוק חלק מהעניין של האמירה הרכה, של אי-העברת נתונים, היא בדיוק לדעתי לאותם אנשים שמשאירים להם את האופציה. דיברנו על זה. הדיון הזה כבר התקיים. אני זוכר שהתייחסתי אליו כמעט מילה במילה במה שאני אומר גם עכשיו. זו בדיוק אותה נקודת התייחסות שאומרת שאם אדם, מסיבות כאלה ואחרות, פתאום החליט שהוא רוצה לפתוח עסק, הרבה פעמים זה יקרה, שאנשים ירצו לפתוח עסקים, ועברה שנה והוא הולך למקום ואומרים לו: יש כללי משחק חדשים, אנחנו לא יכולים לתת לך אשראי, בכל הכבוד.
עיסאווי פריג' (מרצ)
יכולים, אבל הדירוג שונה.
היו"ר איתן כבל
בוודאי הדירוג שלו שונה. בוודאי, הרי זה הסיפור. אנחנו מבינים עניין. זאת האופציה שמתקיימת.
רן גזית
בסעיף לבנק ישראל יש יום עסקים אחד. יום עסקים אחד זה בין יום ליומיים. האם במהלך יום העסקים אפשר לעשות אחורה פנה?
היו"ר איתן כבל
אני אגיד לך, רן, זה כמו שאתה מגדיר לו – כשאני מוחק, האם לשאול אותי פעם נוספת, כן או לא. ברגע שמחקתי, הורדתי מהענן. מה אני עכשיו אבקש מהסבתא שלי?
עיסאווי פריג' (מרצ)
בפלאפון יש תוכנות שנמחקו לאחרונה.
היו"ר איתן כבל
אתה רוצה שהאחרונה תהיה לעולם?
רן גזית
ממש לא.
היו"ר איתן כבל
רן, היתרון שלנו פה בשיח, שאנחנו מקשיבים גם לך, אפילו מנהלים שיח על זה. זה כמו הילדה הקטנה שלי "אחרון אחרון", ואחרי זה יש "האחרון-אחרון", ואחרי זה יש "האחרון שאחרי האחרון". אנחנו עוסקים באנשים מבוגרים, שהאחרון, שיהיה להם ברור, זה האחרון. אין מה לעשות.
אביטל סומפולינסקי
זה מתחבר להערה הקודמת שבמסגרת ההנגשה צריך יהיה להבהיר לו את האזהרה הזאת.
היו"ר איתן כבל
נכון. אתה כבר ביקשת מאתנו לעשות, קיבלתי את הרעיון, אבל לא נתחיל ונשלח לו שליח הביתה ונגיד לו: שמע, תיזהר. תודה רבה, מתקדמים.

זו לא פתיחת הדיון. בכל הכבוד, לכו תקראו פרוטוקולים. אם אני זוכר את הדברים האלה, גם אתם צריכים לזכור. מי שמגיע לדיון, אני מבקש מאוד-מאוד - - -
יעקב פרי (יש עתיד)
לא כל אחד ניחן בזיכרון כמוך.
עיסאווי פריג' (מרצ)
הם זוכרים, אבל מנסים.
היו"ר איתן כבל
קודם כול, לחברי הכנסת מותר גם לדבר שטויות...
יעקב פרי (יש עתיד)
לא מותר להם, חובה עליהם...
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
איתן, לא כל הזמן.
היו"ר איתן כבל
כוונתי היא שהאורחים, שכל אחד מגיע עם פלס המים שלו והספר שלו, בבקשה תעזרו פה שהחוק יהיה יותר טוב, לא לחפור בו. הלאה. נתקדם.
שירלי אבנר
מועדים לטיפול בבקשת לקוח לאי מסירת נתוני אשראי לגביו

6.

הוגשה לבנק ישראל בקשת לקוח כאמור בסעיף 4, תטופל בקשתו בתוך יום עסקים אחד.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה לדיון הבא שהשאלה הזאת מה זה יום עסקים, מי, מו, למה, תהיה.
יעקב פרי (יש עתיד)
הם כתבו מה זה יום עסקים, כמו בבנק.
היו"ר איתן כבל
אני זוכר, אני רק אומר שכאשר אתם נותנים לנו את סיפור הדרך, שהדברים האלה יהיו ברורים. בבקשה. פרק ד'.
שירלי אבנר
פרק ד': בקשת נותן אשראי לקבל חיווי אשראי מלשכת אשראי

דרך יידוע הלקוח מראש ובאופן מפורש על כוונה לקבל חיווי

נותן אשראי המעוניין לקבל חיווי מלשכת אשראי, בשאלה אם להתקשר עם הלקוח בעסקת אשראי לפי לסימן ג' בפרק ז' לחוק, יודיע ללקוח בעל פה, אם הדבר אפשרי בנסיבות העניין, וכן יציג הודעה באשר לכוונתו לעשות כן באזור התשלום או על גבי טופס מתן השירות ללקוח, באופן שנראה לעין ובאותיות ברורות וקריאות, בשפה העברית או בשפה נוספת המובנת ללקוח - - -
היו"ר איתן כבל
את מבינה את המשמעות כשאת אומרת בשפה נוספת המובנת ללקוח?
אביטל סומפולינסקי
זה רק בעברית.
היו"ר איתן כבל
אביטל, את אומרת בעברית או בשפה אחרת. אם הוא לא מבין, נכריח אותו לדבר בעברית? זה כבר אקסטרים על רן.
רן מלמד
לכן אין לי הערות לסעיף.
אביטל סומפולינסקי
הסעיף הזה מרשה להם לעשות את זה, הוא לא מחייב אותם.
היו"ר איתן כבל
אני פה מזהיר את הבנק. למה אני אומר לך את זה? הרי תמיד יש את הדווקן שהוא יגיד: לא הבנתי, אני בכלל דובר תאילנדית, ואני לא רוצה את הדבר הזה. הגדרנו מהן השפות שרן מתעקש עליהן, ובצדק. יש נדמה לי שלוש או ארבע, שאלה השפות הנפוצות.
רן מלמד
ערבית עברית אנגלית ורוסית.
שירלי אבנר
אם יורשה לי, אני אפנה את תשומת הלב לכך שזו הודעה על מתן חיווי אשראי. זו למעשה הודעה ללקוח על כך שעומדים לקבל לגביו מידע. זה לא קבלת הסכמה.
היו"ר איתן כבל
גם כשאני מנסה לעזור לך, את עונה לי? שמתי לב שזה עלול לייצר מצב שמישהו יגיד: קיבלתי את הדואר ברוסית, לא הבנתי מה כתוב. כוונתי היא שיש ארבע שפות, כי אם לא, אתם נכנסים פה לסרט. אנחנו לא מכירים את אלה שעומדים ונותנים את הדווקנות? אני אומר: אלה כללי היסוד, אלה ארבע השפות שסיכמנו בתוך הוועדה. בבקשה תסיימי להקריא.
שירלי אבנר
אני כן ארצה לחדד את הנקודה, אבל עוד מעט. אני אסיים להקריא.

דרך יידוע הלקוח מראש ובאופן מפורש על כוונה לקבל חיווי

6.

- - - הודעה כאמור תכלול גם הסבר לכך שלשם קבלת החיווי לשכת האשראי תגיש לבנק ישראל בקשה לקבלת נתוני האשראי לגביו הכלולים במאגר.
בהודעה לפי סעיף קטן (א) יפורט מהם המקרים שבהם יפנה נותן האשראי ללשכה לקבלת החיווי.
בראש ההודעה לפי סעיף קטן (א) תופיע כותרת שנוסחה יהיה: "הודעה בנוגע לקבלת חיווי אשראי".

מה סוכם מבחינת הוועדה לגבי השפה העברית ושפה נוספת?
יעקב פרי (יש עתיד)
תשימו ארבע שפות, אל תכתבו "שפה מובנת", כי אז הטייוואני, התאילנדי והוטנטוטי. שימו ארבע שפות: עברית, אנגלית, ערבית ורוסית. זה הכול.
היו"ר איתן כבל
מה שדיברנו כל הזמן.
שירלי אבנר
אני מדגישה שמדובר בהודעה ללקוח.
יעקב פרי (יש עתיד)
אני יודע. הבנתי.
שירלי אבנר
אתם מגיעים לחנות, לצורך העניין, ל"קסטרו", יש שם שלט בארבע שפות. קחו בחשבון שזה יכול להקשות על נותני אשראי קטנים - -
יעקב פרי (יש עתיד)
הבאנו את זה בחשבון.
שירלי אבנר
- - על המכולת שעכשיו צריכה לתרגם את ההודעה הזאת בארבע שפות.
רן מלמד
אני מציע שתכינו את הנוסח, והם יוכלו להעתיק מהאתר שלכם את הנוסח המתורגם.
היו"ר איתן כבל
היום המשמעות היא שהוא צריך לעשות את זה ב-28 שפות.
עיסאווי פריג' (מרצ)
כשאומרים ארבע, מחייבים אותם בארבע. כאן אין חובה.
אביטל סומפולינסקי
אין חובה.
היו"ר איתן כבל
סליחה. גברתי, אני לא מקבל את זה. אני רוצה לסגור את זה, שיהיה ברור. אני מעדיף שיהיו להם ארבע שפות מאשר לא יהיה כלום. אם בסוף לאדם נדרש שיקול דעת, הוא יכתוב את זה בעברית, שלום עליך נפשי, מי שרוצה – רוצה, מי שלא רוצה – לא רוצה. ה"או", חברים יקרים, אני לא מקבל.
יעקב פרי (יש עתיד)
זה פתח לבעיות.
היו"ר איתן כבל
מה יקרה? אני אגיד לך מה יקרה. בסוף לכל אזור יש את כר המחיה שלו. אם אתה גר ליד התחנה המרכזית, הנחת העבודה היא שיהיה לך בשפות נוספות. אתה יכול לגור באזור ללא עולים חדשים או ותיקים. בסוף יש שכל ישר. דרך אגב, לאנשים יש נטייה לעשות הכי טוב לשיטתם. איך כתב לי מישהו? מה אני צריך את החוק, אני עושה את זה גם בלי. אתה עושה. אני לא יכול לחיות רק על-פי צו מצפונו של אדם כזה או אחר. ה"או" הזה יגרום לכך שבסוף לא יהיה כלום.
נדין בודו טרכטנברג
אני חושבת, ופה חבר הכנסת עיסאווי שם את הדברים, שבמקרה של חובה אנחנו צריכים לחשוב. אנחנו לא כל-כך חוששים, ברשתות מסודרים, הם יורידו מבנק ישראל את הנוסח וישימו את זה, אבל אני חושבת על העסקים הקטנים שדורשים מהם לשים בארבע שפות את הנוסח הזה. פה אנחנו מכבידים על העסקים הקטנים.
היו"ר איתן כבל
הבנתי מה שגברתי אומרת. ה"או" יהיה על ארבע שפות.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אם יש "או", עדיף שיהיה מובן ללקוח.
אביטל סומפולינסקי
מדובר בהודעה כל-כך מורכבת שאי-אפשר לעשות עליה שטנץ?
רן מלמד
אם הסעיף הזה יישאר ככה, יהיו אלה שיבואו ויגידו בכוונה שהם לא הבינו בשביל לקבל פיצוי כזה או אחר.
היו"ר איתן כבל
חד-משמעית. אני מכיר אותם, הם כותבים לי מיילים על כל מיני עניינים. אני כבר אומר לכם שיהיה העורך-דין שכבר ידאג לעשות תביעה ייצוגית למה זה נכתב רק בארבע שפות.
נדין בודו טרכטנברג
סליחה, בכפר קאסם, הם יצטרכו שיהיה להם בארבע שפות?
עיסאווי פריג' (מרצ)
אנחנו אומרים את זה גם לטובתכם.
היו"ר איתן כבל
חברים, סיימתי את הדיון הזה.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
יש שתי שפות רשמיות.
שירלי אבנר
עברית וערבית. בשפות הרשמיות, לא להקשות יותר מדי על נותני השירות.
היו"ר איתן כבל
אני אתכם, רק שאני מסביר לך שהנוסח שכתבתם לא מסייע לכם, הוא נגדכם.
צוריאל תמם
ללכת על שפות רשמיות זה הכי טוב.
היו"ר איתן כבל
פה זה שירות ללקוח. מי שכבר הגיע ורוצה חיווי, אני מניח שהוא יגיד שהוא מבקש שזה יהיה בשפה מובנת לו. איפה זה נמצא? בלשכת אשראי - - -
אביטל סומפולינסקי
זה יצא מול בעל המכולת שלך.
היו"ר איתן כבל
כל מכולת יש לה הריח שלה, הצבע שלה, שהיא מתכתבת עם השכונה. אף אחד מהם לא ירצה לבוא ולדפוק את הלקוחות שלו בתהליך הזה. ובדרך כלל במכולת יש לקוחות כמעט קבועים.
אביטל סומפולינסקי
זה לא עניין של לדפוק, השאלה היא למה שהמכולת תצא מגדרה למצוא גם את השפה הרוסית. מה אכפת לה שתכתוב שאתה מסכים בעברית על - - -
היו"ר איתן כבל
אני מסביר לך. קודם כול, השפות הקבועות בחוק, אני לא מתווכח, זה חייב. אני רוצה שנחשוב על זה. הרעיון ברור לכם. אנחנו מבינים עניין. צריך למצוא את הניסוח הנכון, שמצד אחד לא מכביד. אני כל הזמן רוצה שלא נמצא את עצמנו מוסיפים לעסקים, שנבוא מברכים ונמצא את עצמנו מקללים. צריך לחשוב על זה כל הזמן במושגים כאלה. כשאמרנו 28 שפות או 30 שפות, זה בא ממקום של הקלה לא של טרחה. סיימנו.
דן חי
לגבי הודעה בעל-פה, לא הבנתי למה כתוב "אם הדבר אפשרי בנסיבות העניין". מתי זה לא אפשרי?
שירלי אבנר
כשזה לא בעל-פה.
דן חי
זה סייג שיפתח פתח. הקונה נמצא מול הקופאי, מתי אי-אפשר להגיד לו?
שירלי אבנר
לא תמיד, יש נותני אשראי שנותנים שירותים שלא בשיחות, לא בעל-פה.
היו"ר איתן כבל
נכון, צודקת.
דן חי
אם זה מקוון, שזה יופיע בצורה מקוונת. זה לא כתוב. כתוב על שלט בעסק ובעל-פה.
היו"ר איתן כבל
חברים יקרים, אני עוצר אתכם. תבדקו את זה. יש לי עוד בקשה. אני זוכר מהתקופה ההיא, את קפוצה מדי.
שירלי אבנר
חשבתי שהשתחררתי בחופש.
היו"ר איתן כבל
לא. לא חל שיפור. מה שאני מנסה להגיד לך שכל אות פה את לוקחת אישית.
שירלי אבנר
לא. אני מנסה להסביר.
היו"ר איתן כבל
את לא מנסה. את אומרת להם: סליחה, למה אתם מפריעים לי?
שירלי אבנר
חס וחלילה. ניסיתי להסביר.
היו"ר איתן כבל
הרצון הוא להוציא את התוצאה הטובה ביותר תחת ידינו. זאת הכוונה, ברשותך. גם אם לעתים נאמרות מילים שאינן במקומן - - -
שירלי אבנר
אני רק מנסה להסביר. אני מתנצלת אם - - -
היו"ר איתן כבל
לא. אני רק אומר לך. תודה.
אביטל סומפולינסקי
אם אני מבינה נכון את ההערה, במקום שיהיה כתוב: אם הדבר אפשרי בנסיבות העניין, זה אם העסקה נעשית פנים אל פנים. זאת אומרת, כאשר העסקה נעשית פנים אל פנים, אתה חייב להודיע לו בעל-פה.
שירלי אבנר
גם בטלפון.
דן חי
אם זה ייעשה בטלפון מקוון - - -
היו"ר איתן כבל
הבנו. אני רוצה לסכם. סיימנו את החלק הזה. אנחנו עוברים לתקנות. אני רוצה להעיר הערה, בעיקר לכל האורחים. חברים יקרים, אני שמח שאני גורם לכם פה עונג במפגשים האלה, אבל אני תובע שבנק ישראל שהוא הגורם המרכזי פה, יקבל כמה שיותר התייחסויות. לא רק פה, אני מציע לכם לקרוא לפני. לא כמו שאני רואה לפעמים בפרקליטות שלומדים את התיק תוך כדי תנועה. זה לא ילך ככה. אנחנו נמצאים תחת לוח-זמנים שאנחנו רוצים לסיים את הדברים. מי שיש לו הערות, התייחסויות, אנחנו מבינים את זה שכאשר מקיימים דיון זה בוודאי מציף באופן טבעי נושאים אחרים, אבל במקום שהכול יוצף כאילו זו פעם ראשונה, שנדע אם הבנק יודע לתת מענה או לא. בשביל זה יש את הוועדה בשביל לקבל את ההחלטות. סיימנו את החלק הזה.
היו"ר איתן כבל
אנחנו עוברים תקנות נתוני אשראי, התשע"ו-2016, מהשעה 11:20 עד השעה 12:30.
רן מלמד
יש עוד פרק שלא עברנו עליו. האם זה בכוונה?
היו"ר איתן כבל
לא.
רן מלמד
בגלל סדר היום?
היו"ר איתן כבל
נמנמת. העניין הוא כזה, בכל מקרה גם הבנק ביקש שהתקנות יוקראו לפני כן. רצנו עם זה עד איפה שהגענו, וזה הכול. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:21.

קוד המקור של הנתונים