ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 27/09/2016

תקנות רשות שדות התעופה (אגרות)(הוראות שעה), תשע"ז-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 328

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, כ"ד באלול התשע"ו (27 בספטמבר 2016), שעה 10:30
סדר היום
תקנות רשות שדות התעופה (אגרות)(הוראות שעה), תשע"ז-2016
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר
מוזמנים
חוה ראובני - סגנית בכירה ליועצת המשפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

עופר אלישר - מנהל אגף תכנון כלכלי, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

דרור וגשל - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

צחי חבושה - סמנכ"ל כלכלה וכספים, רשות שדות התעופה

נועם אברהמי - ע' סמנכ"ל כלכלה וכספים רש"ת, רשות שדות התעופה

אורי טאוב - מנהל דסק אסיה, משרד התיירות

קובי זוסמן - מנכ"ל, יאט"א

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
אביגל כספי
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
רויטל יפרח

תקנות רשות שדות התעופה (אגרות)(הוראות שעה), תשע"ז-2016
היו"ר איתן כבל
בוקר טוב. שלום לכולם. גברתי מנהלת הוועדה, היועצת המשפטית, רשמת, מחליף דובר. בוקר טוב לכל האורחים. אני שמח לפתוח ישיבה שלא מן המניין של ועדת הכלכלה של הכנסת. למרות שסיימנו כבר את כל המכסה כמה וכמה פעמים, ולמרות זאת אנחנו מתכנסים כאן כי מדובר בנושא בעל משמעות חשובה ומיידית, ואין לנו עניין, חס וחלילה, לייצר פגיעה בכל הנוגע לתיירות באילת ולכן, אנחנו מתכנסים כאן כדי לאשר את התקנות שמונחות בפנינו. מדובר בתקנות רשות שדות התעופה (אגרות) (הוראות שעה), התשע"ז-2016, פטור מאגרות. שלא ייגבו אגרות תעופתיות מהמשתמשים בשדה התעופה עובדה. מדובר כאן ברצון או במהלך לחיזוק התיירות באילת, וזה חלק ממהלך. לצערי, עדין מהלכים קטנים, אבל גם הם חשובים בתוך התצרף הזה לסייע לשיפור התיירות באילת. עדין, לצערי, הנושאים הגדולים באמת, ההסתערות על אילת על כל המשתמע מכך, מסוף סוף בניית בתי מלון חדשים והפיכת העיר אילת ולא רק אזור התיירות למוקד תיירותי גדול - זה עדין כנראה לא מתקיים. אז איך אומרים? במדבר – אומרים את זה, איך זה נקרא? גם קוץ במדבר לפרח ייחשב. גם אם מדובר במהלך שהוא קטן באמת, טיפה בים, במצב הקיים של אילת הוא מקבל חשיבות הרבה יותר גדולה אפילו ממה שהוא באמת אמור לייצר.
לאה ורון
- - -
היו"ר איתן כבל
הלוואי. אם הצפי שהתיקון הזה יוביל לכך שמספר התיירים יגדל בלמעלה מ-100,000 עד 120,000 ואולי יותר תיירים – הלוואי. כולנו בחגי תשרי ונתפלל גם לעניין הזה.

אז ברשותכם, חוה, מי מציג את הדברים?
עופר אלישר
אני ממשרד התחבורה, אגף תכנון כלכלי. אנחנו מדברים על משהו פשוט מאד של מתן פטור מאגרות של שדה התעופה, אגרות של רשת, בהוראת שעה עד לפעילותו של שדה תעופה על שם "אסף ואילן רמון" בתמנע. התקנות האלה מפנות לתקנות רשות שדות התעופה (אגרות), ופוטרות מאגרות למעט אגרת חניה מעבר לשעות הפטור. יש שלוש שעות של פטור ומעבר לזה, המטוסים צריכים לשלם כדי שלא ירבצו שם כמקום חניה.

התקנות האלה לא יחולו על נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה ערב תחילת התקנות כדי מבחינה טכנית לאזן את כל הדברים. התקנות האלה יחולו לפי בקשת רשות שדות התעופה, מבחינה טכנית, ב-1 בחודש, זאת אומרת ב-1 באוקטובר, אם זה אפשרי. זה לא כתוב אבל זאת הבקשה של רשות שדות התעופה. זאת אומרת שהתקנות האלה - -
לאה ורון
הכניסה שלהן לתוקף תהיה מה-1 באוקטובר 2016.
עופר אלישר
הכניסה שלהן לתוקף תהיה ב-1 באוקטובר למרות שהן יפורסמו כנראה כמה ימים יותר מאוחר.
צחי חבושה
שמועד פרסומן יסתיים כמה ימים - -
היו"ר איתן כבל
כן, ברור.
לאה ורון
אם הוועדה מאשרת את זה היום למה שעד 1 באוקטובר התקנות לא יפורסמו?
חוה ראובני
כי זה לפרסם מחרתיים.
לאה ורון
ולמה לא?
חוה ראובני
כי יש איזה שהוא תהליך בדרך. אנחנו יכולים לנסות אבל - -
לאה ורון
אם הועדה יכולה להתכנס בפגרה ולעשות הכל על מנת לאשר את התקנות, אז משרדי הממשלה לא יכולים לפרסם בזמן?
חוה ראובני
בוודאי יכולים לנסות.
עופר אלישר
אנחנו נעשה מאמץ.
צחי חבושה
אני סמנכ"ל הכספים של רשות שדות התעופה. ובכל מקרה, שיהיה ברור גם לחברות התעופה וגם למשתמשים האחרים, שמה-1.10 הם יחולו בין אם משרדי הממשלה יספיקו ובין אם לא יספיקו לאור החג.
לאה ורון
בתוך עמנו אנו חיים.
היו"ר איתן כבל
מי מקריא?
חוה ראובני
"תקנות רשות שדות התעופה (אגרות) (הוראת שעה), התשע"ז-2016." אם נספיק לפרסם את זה.

"בתוקף סמכותי לפי סעיף 29 לחוק רשות שדות התעופה, התשל"ז-1977 (להלן – החוק), לאחר התייעצות עם רשות שדות התעופה, באישור הממשלה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין לתקנות אלה:

הוראת שעה 1. על אף האמור בתקנות רשות שדות התעופה (אגרות), התשנ"א-1991, בתקופה שעד פרסומו של צו לפי סעיף 5(א)(4) לחוק בדבר הפסקת מתן השירותים לתעופה האזרחית של שדה התעופה עובדה (להלן – שדה התעופה), לא ייגבו מבעל כלי טיס המפעיל טיסה מסחרית בשדה התעופה, האגרות המפורטות בתקנות 11,10,3 ו-13 לתקנות האמורות; ואולם תימשך גביית אגרת חניה לפי תקנה 6 המפנה לתקנה 3."
היו"ר איתן כבל
זאת אומרת, אחרי שלוש שעות.
חוה ראובני
האגרות המבוטלות הן אגרת נחיתה, אגרת שירות נוסע נכנס - -
היו"ר איתן כבל
כמה זה בכסף?
לאה ורון
רגע, שוב.
חוה ראובני
אגרת נחיתה, אגרת שירות נוסע נכנס, אגרת פיקוח אווירי ואגרת נוסע יוצא. אלה האגרות.
היו"ר איתן כבל
כמה המדינה או רשות שדות התעופה במקרה הזה, שהם עשירים כמובן, המדינה לוקחת להם את כל הכסף. כמה?
עופר אלישר
זה יוצא...
צחי חבושה
אני לא אתייחס להערה של היושב ראש.
היו"ר איתן כבל
למה?
צחי חבושה
כי אתה יודע, בכל זאת התכנסנו לאירוע מיוחד, אני לא רוצה להסביר לך מדוע.
היו"ר איתן כבל
שתי העובדות נכונות: גם שאתם עשירים מאד אפילו, וגם שהמדינה שותה לכם את הכסף.
צחי חבושה
אז אני אגיד שאחת העובדות בטוח נכונה - -
היו"ר איתן כבל
- - - שהמדינה תסביר. זאת אומרת, בסוף בסוף, למרות שאני מודה, אני הרמתי טלפון לאוצר כשנודע לי העניין הזה, וביקשתי להבין כי הסיפור הגדול הוא הטרמינל החדש, הרחבתו. אני אומר את זה כאן. הטרמינל החדש הוא כבר ישן, וזה מדהים למרות שהוא באמת מהיותר יפים והיותר מתקדמים בעולם, למרות שאנחנו אוהבים לקטר על עצמנו. נדרש תוך – זה כבר לא תוך עשור אתה אומר. זה כבר עכשיו, הוא כבר לא עומד בלחצים או בכמויות הנוסעים הנכנסים ויוצאים, בעיקר היוצאים. לכן, כבר נדרשת השקעה. הדבר החשוב הוא שגם אם המדינה מחליטה לקחת את הכסף, צריך שיהיה סוג של התחייבות וכך אני ביקשתי את זה מאודי אדירי. יש לנו ויכוח עדין איך עושים את זה, שאם פתאום יקרה נס ורשות שדות התעופה תצליח לעמוד בתכניות שהיא שמה לעצמה ולא יהיה מספיק כסף, המדינה תשפה אותם בעניין הזה. יש לי כמובן ויכוח אתו על העניין של מהו שיפוי. כמו תמיד, המדינה לא אוהבת להשתמש במילים האלה אבל אני חושב שבסוף הכל יסתדר.
צחי חבושה
אני גם מקווה. אם תרשה לי, אני אתייחס אבל לפני כן אענה לשאלה של הוועדה: כרגע, בשנת 2015 בעובדה היו 60,000 נוסעים יוצאים ונכנסים, וההכנסות עמדו על כ-700,000 דולר. אנחנו צופים שהשנה יהיו כבר 100,000 נוסעים אז מן הסתם, באופן יחסי, אנחנו מדברים על כ-1.2 מיליון דולר, 1.4 מיליון דולר, שנקרא הפסד הכנסה או הטבה שרשות שדות התעופה נותנת על מנת לעודד את הפעילות בדרום.
היו"ר איתן כבל
כמה אמרת? כמה כסף?
צחי חבושה
ל-60,000 נוסעים 700,000 דולר. אם יהיו לנו בשנה הבאה – כבר השנה היו 100,000 נוסעים אז אנחנו באופן יחסי מדברים על...
עופר אלישר
כ-50 ש"ח לנוסע.
צחי חבושה
לגבי ההערה שלך, ונשאיר את זה לדיון - -
היו"ר איתן כבל
לגבי המטוסים ואגרות המטוסים?
צחי חבושה
אני דיברתי על כלל האגרות.
עופר אלישר
זה 50 שקל לנוסע בערך.
צחי חבושה
בדיוק. אם אנחנו מדברים על 220,000 דולר אגרת הנחיתה שגבינו ואגרת פיקוח אווירי זה 15,000 דולר - -
היו"ר איתן כבל
לא משנה, אתה אומר שבסך הכל זה כ-700,000 דולר הכל.
צחי חבושה
כן. בערך 350,000 דולר מתוך זה, זה אגרת הנוסע היוצא.

עכשיו, לעניין הערכה אחרת, ונשאיר את זה כמובן לדיון הענייני שיהיה – הכספים שברשות שדות התעופה, 1. אני אגיד את זה בצורה כזאת: הלוואי והיו עוד גופים שמבחינת האיתנות הפיננסית היו מציגים את הנתונים הכספיים כמו שהרשות מציגה, ושהוויכוח היה אם לקחת כסף או לא לקחת כסף כי בהרבה דיונים אחרים שאני מכיר הוויכוח הוא כמה לתת כסף וכמה לתמוך מצד המדינה לארגון ולא להיפך. לכן, אני חושב שזה סימן להתנהלות נכונה ואחריות - -
היו"ר איתן כבל
ברור. אין ספק שצריך לתת מילה טובה לצ'ייני ולכל הצוות.
צחי חבושה
- - של הגוף שאני בין היתר שותף לניהול שם. הדבר השני, כל הכספים שלנו, אותם כספים שנקראים "יתרות" או איך שאדוני קרא להם, הם מיועדים לצורך תכניות פיתוח מקיפות שהגשנו לממשלה בחודש יוני, בהיקף כולל של כ-4.2 מיליארד שקל, שביניהם זה גם הזרוע הרביעית לטרמינל 3 - -
היו"ר איתן כבל
חבושה, לא כתוב על הדיון עכשיו מצד ימין למעלה "מדור פרסומי". עזוב. אנחנו נתקדם עם העניין.
צחי חבושה
בגלל שאתה צודק אז אני שותק.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה להגיד משהו אחר, ולחשה לי גברתי, מנהלת הוועדה, ובצדק: נכון שאתם באיתנות פיננסית, אין ויכוח, אפילו איתנות פיננסית יוצאת דופן להרבה מערכות כלכליות במשק אבל אתה מכיר את הסיפור עם ההרעבה של הסוס. החוכמה היא בסוף שחשבון הבנק לא יתפח, ואני אצטרך לעמוד אחר כך שלוש שעות או שעתיים כדי להחתים את הדרכון שלי. אז אפשר להגיד שזה לא בשליטתכם, זו אחריות של משרד הפנים אבל אני רוצה שתדע שכל מה שקשור לשדה מאל"ף ועד ת"ו – זה אתם.
צחי חבושה
אתה לא מקבל שירות טוב, אם אני צריך להעביר מסרים?
היו"ר איתן כבל
קודם כל, אני לא העברתי מסר, אני אמרתי את זה.
לאה ורון
כמה שעות עמדת?
היו"ר איתן כבל
כשיצאתי מהארץ זה היה קטע ענק: סיימנו שיקוף, וכשיצאתי, יצאנו רעיתי ואני עם כל המשפחה, ראינו רק את החצי הריק של ביקורת הגבולות. אמרנו, אין אף אחד. תקשיב, אין לי מילים לתאר. מה פשוט הסתבר? שזה פשוט היה סגור וכולם היו פה. אני רוצה שתביני – היתה כמעט אלימות, אני התערבתי באופן אישי, היתה גברת שעמדה להתעלף בתור אז היא רצתה לצאת. עכשיו, את יודעת איך זה הישראלים? כל תנועה חשודה בתוך התור ישר מכניסה את כולם לוויברציות כמו גל. היא כולה רצתה להתקדם עם בעלה כדי שלא תיפול. ממש הייתי צריך להקים קול צעקה ולעשות שם סדר. ופתאום גם כל היוצאים נהיים חשודים, אתה יודע איך זה.
לאה ורון
השורה התחתונה זה שהוא עמד שם בערך שעתיים, שלוש, עם אשתו והמשפחה.
צחי חבושה
גם שעה זה...
היו"ר איתן כבל
קודם כל, הדיוטי-פרי הפסיד, אנחנו הפסדנו, פשוט לא עשינו כלום. משם היינו צריכים ישר – מה כן, בחזרה יאמר לרשותכם, יש שירות חדש, לפחות אני ראיתי אותו בפעם הראשונה שאתה לא צריך לעבור דרך האשנבים, יש לך מכונה כזו - -
צחי חבושה
אנחנו העמדנו אותה עכשיו ממש גם ביציאה מהמטוס, בשרוול, עוד לפני שאתה מגיע לתחנה.
לאה ורון
אבל יש גם בכניסה, זאת אומרת ביציאה מהארץ. אם אדון היושב ראש היה מכין את הכרטיס של כף היד, הוא היה - -
היו"ר איתן כבל
עזבי את כף היד, זה לא כף היד. זה מה שאני מנסה להגיד לך.
לאה ורון
אני מבטיחה לך לבחון את זה בקרוב מאד.
צחי חבושה
נעמוד בכוננות על מנת שלא יהיה סיפור דומה בפעם הבאה שתיסע.
היו"ר איתן כבל
אני אומר לך בסך הכל הכללי: אני מעולם, והיא כל הזמן אומרת לי - מעולם לא ביקשתי, לא הודעתי, גם אם התור, תמיד. זה גם נותן לי את התחושה להרגיש את העם. תשמע, שאני יכול לבוא ולהגיד את הדברים - -
לאה ורון
הוא הפתיע אותי כי לא היה יושב ראש ועדת כלכלה לפניו שעמד בתורים ברשות שדות התעופה.
היו"ר איתן כבל
באמת, אני אומר את זה בכל מקום ואני נותן לך את התחושה להתחבר לדברים שקורים. יש מה להשתפר בעניין הזה.
צחי חבושה
אנחנו מייחלים שגם הסמכות וגם האחריות בתחום הזה תהיה שלנו. אנחנו משלמים 60 מיליון שקל על זה - -
היו"ר איתן כבל
כן, אני יודע, אתה צודק אבל זה לא פוטר אתכם. תודה.

בואו נסיים את סעיף 2.
חוה ראובני
"2. סייג לתחולה תקנות אלה לא יחולו על נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה ערב תחילתן."

צריך להוסיף כאן סעיף תחילה, לפי בקשת ה - - אם היושב ראש מאשר את זה.
היו"ר איתן כבל
לפני שאנחנו מאשרים את הדברים, כנראה שבדיוק הע' דובר מפנה את תשומת הלב שלנו עכשיו לכתבה שעלתה ב-YNET על היום העמוס בתולדות נתב"ג. יום חמישי, ה-29 בספטמבר צפוי להיות היום העמוס ביותר בהיסטוריה של שדה התעופה הישראלי עם 90,000 נוסעים שעברו בטיסות יוצאות ונכנסות. השיא הקודם עמד על כ-87,000 נוסעים ביום. זה של איתי בלומנטל ודני שדה, ניתן להם את הקרדיט.

העניין הוא שאני מציע, אתה יודע מה? אני ארים טלפון גם ליושב ראש. אני חושב שגם לגנות המנכ"ל וגם לצ'ייני, היושב ראש, ובאמת ששניהם צוות מנצח אבל צריך שתהיה היערכות. אני אומר את זה מחוט ועד שרוך נעל, ואני לא סתם אומר את זה. זה נשמע כאילו דבר לכאורה זניח ועד עמידה בתור וקבלת האנשים שנכנסים, וגם אם צריך אולי קצת דברים יצירתיים כמו מים, אתה יודע, זה מייצר לחץ מאד מאד גדול, ושלא יהיה דלפק אחד פנוי, אם אתה מבין למה אני מתכוון. אתה לא מבין את זה, פתאום אתה רואה - אני לא חושב שזה יקרה אבל אני אומר את זה לכם כבר ואני ארים טלפון גם לגנות, ואני אסב את תשומת הלב שלו להיערך בצורה מיוחדת.

קובי זיסמן, מנכל יאט"א, בבקשה.
קובי זוסמן
בוקר טוב. קודם כל, אני הגעתי לפה משום שכשיש דיון על הורדת אגרות אז חברות התעופה תמיד מברכות על הורדת אגרות. באופן כללי, בתור הגוף שמייצג את כל חברות התעופה, למעשה עולם התוכן של חברות התעופה מבוסס על תקנות יאט"א באין סוף תחומים. אז לעצם העניין – אנחנו מברכים על הורדת אגרות. כמובן שחברות התעופה מברכות על כך שהמדינה החליטה לבנות שדה נוסף במדינת ישראל משום שלא פעם היינו בדיונים בוועדה הזאת ודיברנו כמה חשוב שיהיה שדה אלטרנטיבי לנתב"ג מאין סוף סיבות.

שמעתי את הדיון בינך לבין סמנכ"ל הכספים של הרשות. בתור מייצג חברות התעופה הסדירות, אני יכול להגיד שחברות התעופה מאד מרוצות מהשירות שהן מקבלות מנמל התעופה בן-גוריון. הנמל הוא בסטנדרטים גבוהים, מייצג את המדינה נאמנה ועומד בשורה אחת עם שדות תעופה אחרים בעולם, מהמתקדמים בעולם, ובאמת יש לנו אוזן קשבת על אף כל המגבלות שיש לרשות שדות התעופה במתן שירות לחברות תעופה. יש לנו אוזן קשבת וזה סיג ושיח יומיומי.
רציתי לומר עוד שני דברים
מכיוון שנושא האגרות בתמנע הוא לא מנותק מנושא האגרות בכלל, הייתי אומר שיש מבחינתנו, מבחינת חברות התעופה, כמה ליקויים וכמה לקונות באופן שהאגרות מוגדרות. לא פעם ביקשנו גם באמצעות הוועדה המכובדת הזאת וגם באמצעות פניה לאוצר, למשרד התחבורה, לפתוח כמה סעיפים בנושא האגרות בכלל במדינת ישראל. אני אציין רק לדוגמה את נושא מס נוסע נכנס, שהוא מס שהוטל על חברות התעופה, שחברות התעופה משלמות את האגרה הזאת. זו אגרה שהיא סבירה ונכונה בעולם רק שמי שמשלם אותה הוא הנוסע. כשהעלנו את הנושא הזה לפני כמה שנים, נאמר לנו שאנחנו, חברות התעופה ומעין ועדה שתבחן את כל נושא האגרות בנתב"ג. זה מעולם לא קרה ואני באתי לפה על מנת לבקש מהוועדה - -
היו"ר איתן כבל
לפחות אתה בחברה טובה של עוד דבר שלא קרה מעולם.
קובי זוסמן
כן, זה לא קרה מעולם. אני יכול להגיד לך שעל אף השירות הטוב והאוזן הקשבת והמקצועיות והרמה הגבוהה של השירות שניתן לחברות תעופה באופן יחסי, ואנחנו יודעים טוב מאד מה קורה בעולם - -
היו"ר איתן כבל
אוקי, הרעיון ברור.
קובי זוסמן
נתב"ג הוא נמל יקר.
היו"ר איתן כבל
אני אתך.
קובי זוסמן
דבר שני שהייתי רוצה לומר זה שעוד דבר שאולי אני זורק לפתחה של הוועדה בתור נושא לדיון נוסף: נוסף על כל הברכה שיש בפתיחת שדה תעופה חדש, צריך לקחת בחשבון שיהיו הרבה מאד מגבלות לחברות תעופה ישראליות, אז אם יורשה לי להציע לקיים דיון איך חברות התעופה הישראליות יערכו לעבודה בתמנע. רק בשביל לסבר את האוזן, מהמידע שחברות התעופה נתנו לנו, לארגון יאט"א, הן צופות ירידה של 30% או אפילו 50% במספר הנוסעים לאילת. אז אם אפשר אולי לבקש מהוועדה לקיים דיון - -
היו"ר איתן כבל
אני רוצה לסכם את העניין הזה ברוח הדברים, כבר כתבנו כאן, מנהלת הוועדה: אני מבקש ממך גברתי, מנהלת הוועדה, וכאן נציגי רשות שדות התעופה, אנחנו נקיים דיון רכב אחרי הפגרה בכלל, בשאלות הנוגעות לפיתוח שדה התעופה בנתב"ג, שדות תעופה נוספים, כמובן תימנע, וההשלכות הנובעות מכך, ובכלל זה גובה האגרות בכללן.
קובי זוסמן
תודה רבה.
היו"ר איתן כבל
יש למישהו הערה לפני שאנחנו מעלים להצבעה?
אביגל כספי
רציתי רק להעיר שבסעיף 2 – סייג לתחולה, כתוב שהתקנות האלה לא יחולו על נוסע.
היו"ר איתן כבל
כן, הוא אמר את זה.
אביגל כספי
מכיוון שהתקנות חלות על מפעיל כלי טיס מלבד תקנה 13, שזה האגרה שחלה על הנוסע, אני חושבת שיהיה נכון יותר לכתוב את זה שהתקנות לא יחולו לגבי כרטיס טיסה שהונפק לנוסע ערב תחילתן. כלומר, - -
היו"ר איתן כבל
אם זה ממקד את זה יותר...
עופר אלישר
זה סמנטי?
אביגל כספי
כן.
היו"ר איתן כבל
זה מבהיר יותר, זה מחדד.
אביגל כספי
כלומר, ברגע שהאגרה מוטלת על הנוסע ושאר האגרות מוטלות על בעל כלי טיס, אז אם כתוב שהתקנות לא יחולו על הנוסע זה בעצם בעיתי מבחינת שלושת האגרות שחלות על כלי הטייס.
חוה ראובני
אדוני מבקש לקבוע תאריך תחילה ב-1 באוקטובר?
היו"ר איתן כבל
מבחינתי כן.
חוה ראובני
אז צריך להוציא תקנה שאומרת שתחילתן של תקנות אלה...
היו"ר איתן כבל
אז נא להוסיף סעיף נוסף שקובע שהתחילה היא מה-1 לאוקטובר.
חוה ראובני
כמובן שאנחנו נעשה כל מאמץ שהן יגיעו לפרסום - -
היו"ר איתן כבל
אוקי. ברור.

אני מעלה להצבעה את כל התקנה עם התיקונים והתוספות.

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

תקנות רשות שדות התעופה (אגרות)(הוראות שעה), תשע"ז-2016, אושרו.
היו"ר איתן כבל
אני מאשר אותן. החלק הזה סגור.

יש לי שתי נקודות להסב את תשומת הלב: אני מודיע שחבר הכנסת חמד עמאר יהיה חבר קבוע בוועדת המשנה לתאונות הדרכים בראשות חבר הכנסת אשר. אני מאשר את הבקשה הזאת. כמו כן, אני שוב רוצה להודות, רק שלא תיפול שגגה, שאורי הוא דובר ועדת העבודה והרווחה, - -
לאה ורון
אתה קראת לו בדיון כל הזמן ע' דובר.
היו"ר איתן כבל
הוא הדובר של ועדת העבודה והרווחה, ואני מודה לו שהוא התגייס. אני בטוח שהדובר הקבוע שלנו יתגייס עבורך לכשתידרש.

אני מודה לכם. הישיבה נעולה. שנה טובה וחג שמח.

הישיבה ננעלה בשעה 11:01.

קוד המקור של הנתונים