ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 26/09/2016

הודעת מבקר המדינה על אי הכללת תוצאות הביקורת הנוגעים לסיעת בל"ד בדוחות מבקר המדינה על תוצאות ביקורת החשבונות של הסיעות, בקשת מבקר המדינה להארכת המועד להגשת דוח מבקר המדינה לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 461

מישיבת ועדת הכספים

יום שני, כ"ג באלול התשע"ו (26 בספטמבר 2016), שעה 10:30
סדר היום
1. בקשת מבקר המדינה להארכת המועד להגשת דוח מבקר המדינה לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973

2. הודעת מבקר המדינה על אי הכללת תוצאות הביקורת הנוגעים לסיעת בל"ד בדוחות מבקר המדינה על תוצאות ביקורת החשבונות של הסיעות
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

מיקי לוי

מיקי רוזנטל
מוזמנים
חנה רותם - מנהלת אגף לביקורת מימון מפלגות, משרד מבקר המדינה

מירה רזין - מנהלת החטיבה לביקורת השלטון המקומי, משרד מבקר המדינה

מיכל שמואלי - עו"ד, משרד המשפטים

רינה ברעלי - פעילה, המשמר החברתי

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
רכזת תחום פרלמנטרי בוועדה
אילנה זינאתי
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

1. בקשת מבקר המדינה להארכת המועד להגשת דוח מבקר המדינה לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973

2. הודעת מבקר המדינה על אי הכללת תוצאות הביקורת הנוגעים לסיעת בל"ד בדוחות מבקר המדינה על תוצאות ביקורת החשבונות של הסיעות
היו"ר משה גפני
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אני מתנצל על האיחור. אנחנו מתחילים בהודעה של מבקר המדינה על אי הכללת תוצאות הביקורת הנוגעות לסיעת בל"ד בדוחות מבקר המדינה ובקשת מבקר המדינה להארכת המועד להגשת דוח מבקר המדינה לפי חוק מימון מפלגות.
מבקר המדינה ביקש שני דברים
אחד, זה הנושא של אי הכללת סיעת בל"ד בדוחות, והשני הארכת המועד. לפי החוק, למיטב הבנתי ולאחר שהתייעצתי עם הלשכה המשפטית אצלנו, אין סמכות לוועדת הכספים לאשר אי הכללת סיעה בדוחות. זאת סמכות שלכם, ואתם צריכים להחליט בעניין הזה. הסמכות שלנו היא לדחות את הגשת הדוח לגבי המפלגות השונות, לגבי כל המפלגות ובאופן ספציפי לגבי סיעת בל"ד.

חנה, אני מבקש אם את יכולה להציג בפני הוועדה את הבקשות שלו.
חנה רותם
אני חנה רותם, מנהלת האגף לביקורת בחירות ומימון מפלגות במשרד מבקר המדינה. הבקשה שלנו הייתה בהתחלה אי הכללת דוח הביקורת על חשבונות סיעת בל"ד בדוח שהיה אמור להיות מוגש בקרוב.
היו"ר משה גפני
למה ביקשתם לדחות?
חנה רותם
ביקשנו כי כפי שפורסם בעיתונות, החלה חקירת משטרה, ונמנע מאתנו להשלים את הליכי הביקורת עד תומם. לכן לא יכולנו לכלול את זה בדוחות.
מיקי לוי (יש עתיד)
למה? המשטרה החרימה מסמכים ממשרדי בל"ד? אתם יודעים?
חנה רותם
עם כל הכבוד זאת שאלה שאתה צריך להפנות למשטרה.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני אנסח אותה אחרת. מה מונע את המשך הביקורת במשרדי בל"ד?
היו"ר משה גפני
בדיוק. למה אתם לא יכולים להמשיך את הביקורת?
חנה רותם
יש הליך מסוים של ביקורת על המפלגות שכל מפלגה שעוברת אותו מן הסתם מכירה אותו, ובו אנחנו מקבלים את החומרים מהמפלגה ואחר כך מתחייבת התייחסות המפלגה על החומרים, ויש הליך של מעין שימוע בפני המבקר. מכיוון שזאת חקירה שתחילתה בהעברת דוח מבקר המדינה לתוצאות הבחירות ברשויות המקומיות, וזאת חקירה שלמיטב הבנתנו, מתנהלת זמן רב, התבקשנו לא לסיים את הליכי הביקורת גם לגבי - - - כדי לא לפגוע בחקירת המשטרה. זאת המטרה.
היו"ר משה גפני
החקירה התחילה עוד קודם? לפני הדוח?
חנה רותם
מבקר המדינה העביר את דוח הביקורת על תוצאות הביקורת על השלטון המקומי לידיעת היועץ המשפטי לממשלה שהחליט לפתוח בחקירה שנמשכת.
מיקי לוי (יש עתיד)
בסדר. תשובה טובה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לזמן בלתי מוגבל?
היו"ר משה גפני
לא. יש מועדים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יש מועדים?
היו"ר משה גפני
כן.
חנה רותם
הבקשה שלנו בשלב הזה לדחות את תוצאות הביקורת לתקופה של חצי שנה. אם תהיה לנו אפשרות להשלים קודם, כמובן, נגיש.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת אתם לא נוגעים עכשיו בדוחות הביקורת של סיעת בל"ד על הרשויות המקומיות.
חנה רותם
לא על השלטון המקומי, על החשבונות השוטפים.
היו"ר משה גפני
למה על החשבונות השוטפים?
חנה רותם
על החשבונות השוטפים בתקופת הכהונה של הכנסת ה-19. כתוצאה מזה ומכיוון שהדוחות שלנו היו כבר כמעט מושלמים כיוון שאנחנו נאלצים עכשיו להוציא את האזכור, ביקשנו לצורך ההתאמות הדרושות דחייה להגשת הדוחות שלנו על מערכת הבחירות לכנסת ועל החשבונות השוטפים לימים ספורים. ביקשנו 14-13 באוקטובר. זה לצורך תיקונים טכניים והשלמות.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת אנחנו צריכים לאשר את דחיית המועד של הגשת הדוחות הכלליים לאמצע אוקטובר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אם אנחנו לא מאשרים, אתם בכלל יכולים לפרסם דוחות?
חנה רותם
יש הבדל בין פרסום להגשה, אבל בוא נגיד שתוך יום-יומיים נוכל, אבל זה לא יהיה מושלם. צריך גם עבודה טכנית.
מיקי לוי (יש עתיד)
הביקורת תהיה חלקית.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זאת לא התרסה. אני רוצה להבין.
היו"ר משה גפני
התשובה שאז אנחנו לא עושים את עבודתנו. אתה יכול לא לאשר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, בסדר.
היו"ר משה גפני
שאלת שאלה נכונה. התשובה, לדעתי, היא כזאת: אנחנו שומעים את מה שאומר מבקר המדינה, ואנחנו צריכים לאשר את ההארכה. אם אנחנו לא מאשרים את ההארכה, ואין לנו נימוק כמו למשל שמשרד מבקר המדינה לא עשה את עבודתו – שזה לא המקרה – ואז אתה יכול לא לאשר. אבל אז נהיית אנדרלמוסיה, זה כאוס אמתי לביקורת. לכן התפקיד שלנו בסופו של דבר אחרי שאנחנו שומעים את חנה רותם הוא כן לאשר.

יש בעיה עם המועדים?
שלומית ארליך
סידרנו.
היו"ר משה גפני
סידרתם את זה? זה היה יום אחרי יום כיפור. גם לגבי חצי שנה –זה חול המועד.
שלומית ארליך
- - -
היו"ר משה גפני
בבקשה.
שלומית ארליך
ההחלטה הקודמת שקיבלה ועדת הכספים ב-25 ביולי הייתה לאפשר את הגשת הדוחות של המבקר עד 25 בספטמבר. התבקשנו כעת לאפשר להאריך אותם עד 14 באוקטובר.

אני מקריאה את לשון ההחלטה: "בהתאם לסעיף 10(ו) לחוק מימון מפלגות התשל"ג-1973 בהסכמת מבקר המדינה, מחליטה ועדת הכספים של הכנסת כמפורט להלן: להאריך עד יום י"ב בתשרי התשע"ז 14 באוקטובר 2016 את מועד מסירת דוח מבקר המדינה לגבי תוצאות ביקורת החשבונות" - -
היו"ר משה גפני
י"ב בתשרי זה יומיים אחרי יום כיפור ויומיים לפני - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אבל זה לא העניין. העניין הוא שזה חסר טעם. הרי ברור לך ולנו שהם יבואו בעוד חודש ויגידו שיש חקירת משטרה.
היו"ר משה גפני
לא, לא. זה הכללי. אנחנו מבקשים את זה. הכללי לא צריך להיפגע.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אה, הדוחות הכלליים.
היו"ר משה גפני
כן.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בסדר. את זה לא הבנתי.
שלומית ארליך
זאת ההארכה שנתבקשה לשם ההתאמות הטכניות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בסדר. כי על בל"ד לא יהיה גם בעוד שנה דוח.
היו"ר משה גפני
מבקשים חצי שנה, והיא אמרה שאם לא ייגמר הם יצטרכו שוב. אתה יודע מה קורה שם?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני יודע כמה זמן לוקחת חקירה משטרה. חקירת משטרה במדינת ישראל לוקחת לפחות חודשים רבים מדי.
שלומית ארליך
זה הסעיף הראשון שמתייחס להארכה הכללית – "י"ב בתשרי התשע"ז, 14 באוקטובר 2016 את מועד מסירת דוח מבקר המדינה לגבי תוצאות ביקורת החשבונות לתקופת הבחירות לכנסת ה-20 וכן את מועד מסירת דוח מבקר המדינה לגבי תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של המפלגות לתקופה המתחילה ביום כ"א בשבט התשע"ג 1 בפברואר 2013 ומסתיימת ביום י"א בניסן התשע"ה 31 במרס 2015".

הסעיף השני הוא הסעיף שמתייחס לסיעת בל"ד. כאן מבקש המבקר להאריך בחצי שנה עד יום 20 באפריל 2017.
היו"ר משה גפני
מה זה בתאריך העברי?
שלומית ארליך
כ"ד בניסן התשע"ז.
היו"ר משה גפני
בסדר.
שלומית ארליך
"על אף האמור בפסקה 1 להאריך עד יום כ"ד בניסן התשע"ז, 20 באפריל 2017, את מועד מסירת דוח מבקר המדינה לגבי תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים של מפלגת "אלתג'מוע אלווטני אלדימוקרטי – בל"ד", לתקופה מתחילה ביום כ"א בשבט התשע"ג, 1 בפברואר 2013, ומסתיימת ביום י"א בניסן התשע"ה 31 במרס 2015".
היו"ר משה גפני
זאת אומרת הדוחות הכלליים יהיו מיד אחרי יום כיפור, והדוחות של בל"ד יהיו עד אחרי פסח. במידה שלא תסתיים החקירה אז אתם תבואו לפה לבקש הארכה נוספת. חבר הכנסת רוזנטל אומר שההערכה היא שתבואו. ככה ההערכה. אנחנו לא מבקשים את זה.
מיקי לוי (יש עתיד)
מניסיון הם יבואו.
חנה רותם
אנחנו מקווים שלא.
היו"ר משה גפני
אני מבקש מהוועדה לאשר את מה שהקריאה היועצת המשפטית לגבי הארכת המועד: הדוחות הכלליים לי"ב בתשרי; ולכ"ד בניסן, מיד אחרי פסח, את הדוחות של בל"ד.

מי בעד אישור הבקשה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה אושרה.
היו"ר משה גפני
הבקשה אושרה.

אני מעיר לגבי העניין הזה כי בהתחלה היה נראה אולי שמבקשים להוציא את בל"ד מהדוח. גם בגלל מה שאתה אומר שאם מבחינה חוקית אפשר היה לעשות את זה אז הם היו מבקשים את זה עד שייגמר העניין. אבל אי אפשר להוציא את בל"ד, אלא רק להאריך את המועד, והמועד הוארך כפי שאישרנו. אני מודה לך. תודה רבה לכם. שתהיה לכם שנה טובה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:40.

קוד המקור של הנתונים