ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 19/09/2016

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) (תיקון), התשע״ז-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 15

מישיבת ועדת המשנה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

יום שני, ט"ז באלול התשע"ו (19 בספטמבר 2016), שעה 9:00
סדר-היום
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) (תיקון), התשע"ו–2016.
נכחו
חברי הוועדה: אילן גילאון – היו"ר

נורית קורן
מוזמנים
לשכה משפטית, נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות - אריאל סיידמן

לשכה משפטית, נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות - ערן טמיר

עו"ד, יו"ר הוועדה לקידום זכויות לאנשים עם מוגבלות בלשכת עו"הד - איתן עמרם

מנהלת תוכניות הדרכה, המכון לקידום החירש - גל רוקניאן

רכזת תוכניות מיוחדות, המכון לקידום החירש - לינוי יצחק

מורשה נגישות שירות, עמותת נגישות ישראל - אילנה בניש

מנהלת המחלקה המשפטית, עמותת נגישות ישראל - מיכל שיק הר-טוב

עוסק בתחום נגישות אתרי אינטרנט - אלון פרידמן ויסברד

מנכ"ל המרכז לעיוור - נתי ביאליסטוק כהן

המרכז לעיוור - יוסף לוי

סמנכ"לית קשרי קהילה ורגולציה, איגוד האינטרנט הישראלי - מי-טל גרייבר שורץ

פעילה, המשמר החברתי - שרה קרמר

תלמידה - ניצן שוורץ

תלמיד - איל יאבו

תלמיד - יונתן רימון

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי
מנהלת הוועדה
אתי שבתאי
רישום פרלמנטרי
רונית יצחק

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) (תיקון), התשע"ו–2016
היו"ר אילן גילאון
שלום, בוקר טוב לכולם. הנציבות פה? איפה ערן?
אריאל סיידמן
ערן מאחר. אני פה.
היו"ר אילן גילאון
תציג את הנושא? חברי, תראו, הפגישה כמעט טכנית, היא צריכה להסתיים מהר כי יש לנו ב-09:30 ועדה חדשה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
ב-09:20.
היו"ר אילן גילאון
ב-09:20 בכלל, עוד יותר קצר.
אתי שבתאי
ב-09:30 הישיבה עם השר. ב-09:20 הישיבה של ועדת המשנה מסתיימת.
היו"ר אילן גילאון
לא משנה, כך או אחרת זה מסוג הוועדות שאני לא אוהב לקיים. אבל מאחר שדיברו אתי מהנציבות ואייל הסביר לי את הנושא, אני מבין שאנחנו באופן טכני – אני יודע שיש התנגדויות, אני לא אוהב את זה. אני אומר את האמת, אני לא אוהב את זה, אבל אני רואה צורך כך או כך, כמה זמן שיהיה אפשר יהיה לדבר.

אני כבר אומר מראש כדי שלא נהיה במתח – בסופו של דבר אני הולך לאשר את הדחייה הזאת בלית ברירה. אני מקווה מאוד, וגם יש הסתייגות בתוך החוק לגבי התיקונים שצריכים להיות, וגם כך או אחרת זה לא יכול להימשך יותר מאשר קצת פחות משנה, נכון?
אייל לב ארי
דחייה של שנה.
היו"ר אילן גילאון
אני לא יכול, גם אם הייתי רוצה, לתת יותר. אני לא יכול יותר מזה.
אייל לב ארי
אי-אפשר מעבר.
היו"ר אילן גילאון
זה כדי למנוע ספק וכדי לא לגזור גזירה שהציבור לא יכול לעמוד בה, או שציבור הספקים לא יכול לעמוד בה, ועל כן אני הולך לאשר את הדבר הזה. בבקשה, חבר הכנסת מערוף, אתה ראשון הדוברים.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
שיציגו.
היו"ר אילן גילאון
הנציבות, הבנתי שזה דוסקס, ישבתם, דיברתם, סיכמתם, והגעתם למסקנה שאתם מבקשים את זה.
אריאל סיידמן
בגדול יש תוכנית שלמה של תיקון של התקנה, תיקון מאוד ארוך שניסינו להעביר. לא הספקנו להעביר אותו עד עכשיו. הוא יצא להערות הציבור לפני חודשיים בערך, הגיעו אלינו בין 50 ל-60 הערות. זאת אומרת, קובץ שלם עם הערות שלא הספקנו לעבור על כולו, אז בינתיים הדחייה הזאת.
היו"ר אילן גילאון
אבל אתה יודע שהדינמיקה הזאת יכולה להיות מיש חאלסנה, מה שנקרא, בלי סוף.
אריאל סיידמן
הכוונה להעביר את התיקון ממש מהר. זאת תוכנית העבודה שלנו לחודש הקרוב.
היו"ר אילן גילאון
תהיו מוכנים תוך חודש להעביר את התיקון הזה?
אריאל סיידמן
לא אמרתי שנהיה מוכנים תוך חודש. אמרתי שזאת תוכנית העבודה שלנו בחודש הקרוב. אנחנו עובדים על זה כמה שיותר מהר. והמטרה פה של הדחייה היא כמו שאמרת: א', זה משהו שהיום השוק לא יכול להתמודד אתו; ב', התקנות עצמן לא הכי ברורות, לא מותאמות לאינטרנט של היום, ואנחנו צריכים לשפר את זה. זאת המטרה בדחייה.
אייל לב ארי
שנה תספיק מבחינת הערכה שלכם גם מבחינת התארגנות השוק לתיקונים שיתבקשו?
אריאל סיידמן
קודם כול הדחייה הזאת מופיעה פה, היא ניתנת רק למי שכבר התחיל בתכנון, למי שעשה סקר נגישות, בדק כבר, והתחיל את ההיערכות להנגשה.
אייל לב ארי
ומי שלא?
אריאל סיידמן
חברה שלא, לא מוגנת על-ידי התקנה הזאת. אפשר להגיע לבית-המשפט לתבוע אותם, ואם הם לא יוכלו להציג שנושא משרה חתם - - -
אייל לב ארי
לאור מה שאתה אומר, בעצם ההוראות של התקנה לא הכי ברורות.
אריאל סיידמן
נכון.
אייל לב ארי
אז אתה בעצם יוצר כאן עכשיו הבחנה בין מי שהתחיל לבין מי שלא התחיל, כשבעצם על שתי הקבוצות האלה יש את אותו דין לא ברור. אז אחד יהיה חשוף לתביעה ואחד לא יהיה חשוף? אולי כדאי לעשות כבר את הדחייה באופן גורף לשנה לכולם.
אריאל סיידמן
קודם כול יש כאן הגדרה של מה זה "התחיל", זה ביצע בדיקת נגישות וכו'.
אייל לב ארי
נכון, ביצע בדיקה והכין תוכנית הנגשה.
אריאל סיידמן
אפשר לבצע היום בדיקת נגישות והשינויים לא עצומים, אנחנו פשוט מבהירים אותם.
היו"ר אילן גילאון
איך אתם מתייחסים לאלה שכבר ביצעו את ההכנות לשינויים? אני מניח מן הסתם שיש כאלה. מה יחול עליהם?
אריאל סיידמן
שכבר הנגישו את האתר? תראה, מי שהנגיש היום את האתר לא אמורים להיות שינויים. מה שיש זה אפילו הקלות קטנות.
אילנה בניש
אף אחד לא הנגיש.
אריאל סיידמן
האמת שאילנה בניש יכולה להסביר מעולה את הנושא.
היו"ר אילן גילאון
אילנה, בבקשה.
אילנה בניש
שלום לכולם. האמת היא שהתבקשתי להגיע כנציגה של מכון התקנים, ובתור מי שמלווה גם את הנושא של התקנות ואת הנושא של התקן. לצערי הרב, אני אומרת את זה בצער רב, ואתם יודעים שאני עם מגבלת ראייה מאוד מאוד קשה, השוק לא מוכן היום להנגשת אתרי אינטרנט. לפני שנתיים הצגתי עמדה שונה. ככל שנכנסים למעמקי עולם האינטרנט יש הרבה מאוד מורכבויות שגם המחוקק בזמנו לא נתן עליהם את הדעת, ולהערכתי, בתום לב בעניין הזה.

התקן הישראלי גם כן עובר רוויזיה, לאור כל הדברים שאנחנו לומדים כל פעם, כל הזמן מחדש. ואני, לצערי הרב, שוב, אני חושבת שצריכה להינתן הארכה באופן שתאפשר לכולם להיערך בצורה נכונה לביצוע התאמות נגישות סבירות באתרי אינטרנט, לאפשר לנציבות ביחד עם גורמים נוספים לשבת על שינוי התקן, על נהלים.

כיום כולם נמצאים תחת איום של תביעה, כולל מורשים לנגישות שירות, כולל יועצים, כולל אנשים תמימים שבאמת לא מבינים בתחום הזה שום דבר. אז זה נכון שאפשר לקחת את זה לבתי-משפט ולגרור את זה לאורך שנים, ואז באמת לא תהיה נגישות לשום דבר.

ואני אתן דוגמה מאוד מאוד פשוטה ממה שקרה לאחרונה. בית עסק אחד מאוד מאוד פופולרי וחשוב במדינת ישראל – אני לא בטוחה שכדאי כרגע לציין את שמו – שנותן שירות מסחר בתחום המזון עבר, לדעתו, הנגשה, כשבפועל התוצאות היו גרועות מאוד, וגם הנגישות שהייתה באתר קודם לכן עוד איכשהו הצליחה להיפגע. הדבר גורם לזה שאנשים עם מוגבלות – חלק גדול מאנשים עם מוגבלות, במיוחד עיוורים ולקויי ראייה – שהם לא יכולים יותר להשתמש באתר הזה, ביניהם גם אני. אני מכירה כמה כאלה.

עכשיו כשפונים אליהם ומבקשים מהם לתקן הם מתבצרים ולא מוכנים לשתף פעולה עם אף אחד, כי הם כבר מבוהלים. הם הוציאו מאות אלפי שקלים על ההנגשה, הם לא יודעים מה קורה להם. המחוקק לא הגדיר מיהו איש מקצוע. אין להם באמת על מי להסתמך בתחום הזה, אלא על פתרונות במשק שמוצעים כרגע, שלא בטוח שהם בכלל עומדים בתקן.

אז יש פה בעיות מאוד מהותיות, אילן, ואני חושבת שצריך לצאת מפה עם אמירה שכל הנוגעים בדבר צריכים להתכנס באופן דחוף ולשבת ולעבוד על כל ההיבטים. אחרת, בעוד שנה, גם אם עכשיו זה יאושר נניח - - -
היו"ר אילן גילאון
נגיע לאותו מצב.
אילנה בניש
נגיע לאותו מצב. ולזה לא הייתי רוצה לגרום.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
לאותה נקודה.
היו"ר אילן גילאון
מאוד מסכים עם הדברים שלך. אני חושב שאי-אפשר לבטא את זה יותר טוב מאשר אילנה ביטאה. נתי.
נתי ביאליסטוק כהן
אני מחרה מחזיק אחרי אילנה בעניין הזה שקודם כול הכלי הזה הוא כלי חשוב מאין כמוהו לאנשים עם עיוורון ולקויות ראייה, משום שלרבים מהם זה אחד הפתחים העיקריים לעולם החיצון. אני לא מתבייש לקרוא בשמות, אין לי בעיה לכוון לכיוון "שופרסל", ואין לי בעיה לכוון לכיוון 144 של "בזק", ואין לי בעיה לכוון לכיוון הרבה אתרים אחרים שהם אתרים שפשוט חשובים ליום יום של אדם, שלא עושים את מה שצריך, אפילו לא התחילו. או אם התחילו אז הם התחילו בחדרי חדרים. אני לא צריך ללכת רחוק, נציבות שירות המדינה, אתרי הממשלה.

אני מבין שהיום נאריך את התקנה, אבל אי-אפשר להאריך את התקנה אם נהיה בעוד שנה באותו מצב. ולתחושתי, אם זה לא ינוהל בזהירות – אילן, ואתה חייב לקחת את המושכות בעניין הזה, כי כנראה אין ברירה – אז נהיה פה בעוד שנה באותו מצב.
היו"ר אילן גילאון
אני כבר מחזיק את המושכות האלה הרבה זמן. אתה יודע, אני אפילו לא מאמין שבמקום שאנשים חיים אפשר לתקן כל דבר. ממש.
נתי ביאליסטוק כהן
לא צריך לתקן כל דבר.
היו"ר אילן גילאון
וזמן הוא מרכיב מאוד מאוד חשוב בעיני, שתדע לך, אני לא מזלזל בזה.
נתי ביאליסטוק כהן
אני מסכים.
היו"ר אילן גילאון
אני רוצה להקדים את העניין הזה ככל שניתן, כל שעה, כל יום, כל דקה, קדימה, כי זה פוטר כל כך הרבה אנשים. והטכנולוגיה, לו השתמשנו בה בתבונה, היינו מקצרים טווחים בצורה אטומית. פשוט 90% מהאנשים יכלו לעשות 90% מהעבודות, אין לי ספק בזה.
נתי ביאליסטוק כהן
נכון.
היו"ר אילן גילאון
יחד עם זאת, אני לא רוצה לנהל מלחמה. אני רוצה להגיע לנגישות, להנגשה. לא החוק הוא בעיני החשוב, אלא הנורמה שצריכה להיקבע כאן.
נתי ביאליסטוק כהן
אנחנו באמת לא רוצים לריב עם השומר, אנחנו רוצים לאכול את הענבים.
היו"ר אילן גילאון
זה יפה, לאכול ענבים.
נתי ביאליסטוק כהן
ואם אנחנו באמת היום נמצאים באיזושהי נקודת זמן, צריך להגיד גם איפה נקודת הזמן הבאה. אשמח מאוד שלא תהיה הארכה.
היו"ר אילן גילאון
זה ברור, כי אני גם לא יכול חוקית. גם אם הייתי רוצה לא יכולנו להאריך יותר משנה את התקנות האלה, כי זה נכנס לתוך התחולה של חוק - - -
נתי ביאליסטוק כהן
כן, אבל אני יודע, החקיקה זה גם דבר אפשרי. תיקון חקיקה זה גם דבר אפשרי.
היו"ר אילן גילאון
אני אומר את מה שאני אומר עד שיכחילו לי הידיים, את החקיקה, את החוק שאנשים יהיו בני-אדם לא הצלחנו לחוקק בכנסת, וזה החוק שנותן ערובה לכל. הרי לו יכולנו לחוקק אותו לא היינו צריכים שום דבר אחר. אבל כרגע אלה האילוצים, ואני בא מתוך מה שאילנה אמרה ומה שאתה אומר. אני אומר שאנחנו חייבים לסיים את זה הרבה הרבה יותר מוקדם, שנה זה הטווח המקסימלי. אני לא רואה סיבה לא - - -
נתי ביאליסטוק כהן
אבל אם התקנות לא יתוקנו והתמונה לא תהיה בהירה ויהיה מספיק זמן, באמת, לתקן את זה, אז אנחנו נהיה שוב באותו מקום.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
עדכונים בעוד שלושה חודשים.
היו"ר אילן גילאון
אין סיבה שלא. תראו, הטחנה שלנו טוחנת כל הזמן. המשרדים הרלוונטיים חייבים להכין את התקנות, מבחינתנו, ועל זה נעמוד להם על הראש. תשמעו, לנו אין הרבה מאוד מיומנויות אחרות, אתה יודע, זה רק ללכת על הגב כמו קרציות למערכות, זה מה שאנחנו עושים כאן.
נתי ביאליסטוק כהן
אילן, ואני אומר עוד משהו, כארגון שחי מהיד לפה, מתרומות ומעזבונות, אני אשמח להפיק הכנסה נוספת. התביעות שיהיו, נשמח לנצל אותם לעניין הזה, אם הדבר יהיה ברור ומספיק קוהרנטי.
היו"ר אילן גילאון
אני אבוא להעיד בבית-משפט.
מי-טל גרייבר שורץ
זאת אמירה קשה, סליחה.
נתי ביאליסטוק כהן
סליחה, זאת לא אמירה קשה.
היו"ר אילן גילאון
עוד מישהו רוצה להוסיף משהו?
מיכל שיק הר-טוב
זאת גישה קשה ביותר.
היו"ר אילן גילאון
חבר'ה, רק להוסיף דברים חדשים אם יש, כי הזמן שלנו תכף מסתיים.
איתן עמרם
אני רוצה להעיר הערה, בבקשה.
היו"ר אילן גילאון
רגע, איתן, היא ואחר כך אתה. בבקשה.
מי-טל גרייבר שורץ
כמובן שאנחנו בעד שהאינטרנט יהפוך להיות נגיש, אבל זה חייב להיות בדרך שבעלי האתרים יוכלו לעמוד בתקנות. עבדנו צמוד לנציבות במהלך התקופה האחרונה בשביל לשפר את התקנות. ובאמת, כמו שאמרו פה כבר הרבה, הן מצריכות שיפור ואנחנו בעד שזה יקרה כמה שיותר מהר. ולכן זקוקים לשנה הזאת בשביל שהתקנות יתוקנו ובעלי העסקים יוכלו לעמוד בדרישות שקבועות, שכרגע הם לא יכולים לעמוד בהם. אני רוצה רק הערה אחת.
היו"ר אילן גילאון
רק שנייה, חבר'ה, אני עוצר אותך, תסלחי לי, בואי תזמני את החבר'ה האלה כי הם ילדים מאוד חשובים ויש להם היום משימה לעשות, אז סליחה שאני קוטע אותך. בואו, תשבו, חברים, זה אתם מרחובות, נכון?
איל יאבו
כן.
היו"ר אילן גילאון
היום זה יהיה חפוז ולחוץ, אבל חשוב לי להציג אתכם.
ערן טמיר
איפה מרחובות?
איל יאבו
מבית-ספר "השיטה".
היו"ר אילן גילאון
אנחנו באמצע דבריה של נציגת איגוד האינטרנט. תשבו רגע, אחרי זה תציגו את עצמכם. הכול צריך להתנהל היום בחופזה רבה, כי כל הדיון הוא רק חצי שעה, אמרתי לפנינה. אתם עושים דבר כל כך חשוב שאני לא יכול שלא לפחות להציג אתכם לפני הוועדה. כן, גברתי.
מי-טל גרייבר שורץ
רק הערה. אנחנו בעד התהליך הזה של דחייה בשנה. אני חושבת שזה ייתן אורך רוח לבעלי האתרים. רק ניתן פה בתקנות זמן שמי שעשה פעולות מסוימות עד ה-1 באוקטובר, זה בערך מחר, נראה לי צפוף, ואני אשמח שיינתן טיפונת יותר.
אייל לב ארי
את זה גם אמרתי לערן.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
מבחינת החוק, הדין יחול על שניהם.
היו"ר אילן גילאון
לעשות את התקנה להכול ביחד.
אייל לב ארי
בדיוק. לא לעשות הבחנה כאן בין מי שכבר עשה את בדיקת הנגישות והכין תוכנית לבין מי שלא. אנחנו רוצים בעצם לתת כרגע את ההארכה לכולם כדי שהם לא יהיו חשופים לתביעות. ואני חושב שההארכה צריכה להיות שנה לכולם. מה שכן, לדברים שמי-טל אמרה, צריכים לקחת בחשבון מבחינת המגזר הפרטי שלא יישאר לו הרבה זמן. בתוך השנה הזאת אמור להגיע תיקון לתקנה לוועדה, הוועדה אמורה לאשר את זה, והמגזר הרי צריך לבוא אולי כדי לסיים את ההנגשה עד 1 בנובמבר 2017.
מי-טל גרייבר שורץ
הבעייתיות שקיימת היא שכרגע הרבה מבעלי האתרים לא יודעים לגמרי איך להנגיש את האתר שלכם בגלל שהתקנות כרגע לא ברורות, לא מספיק טובות. לצערי, הם לא יודעים איך להתמודד אתם. עולות לנו המון המון שאלות.
היו"ר אילן גילאון
תצטרכו לדאוג איך להתמודד עם זה. חברים, אם אין דברים חדשים אני מבקש מכם, אני רוצה שתפתור לי את בעיית התאריכים. אני דיסלקט של תאריכים, לא מבין בתשרי, חשוון, כסליו. ערן, יש לך משהו חדש להגיד? הנה, הנציג של הנציבות הגיע כבר.
ערן טמיר
כמה דברים.
היו"ר אילן גילאון
אז עצור. אני רוצה להציג לכם מי החבר'ה שלנו, כי אנחנו תכף מסיימים.
איתן עמרם
אילן, משפט אחד.
היו"ר אילן גילאון
אתה מדבר אחריהם בכוונה תחילה, כי תבין מה הם עושים. מאיזה בית-ספר ברחובות אתם?
ניצן שוורץ
"השיטה".
היו"ר אילן גילאון
בית-ספר "השיטה" ברחובות, חבר'ה צעירים.
ערן טמיר
הילדים שלי לומדים ב"השיטה", זה גילוי נאות.
היו"ר אילן גילאון
הם הקימו, איתן, בעצם צבא נגישות, והם הולכים עם כיסאות גלגלים של אמת, עם נגישוניות כאלה שהם רוכבים עליהם, יש להם אפליקציה – שתכף אתן למישהו מהם להסביר בדיוק מהי, אבל בתוך שתי דקות בלבד – הם מתריעים בכל מקום ומקום, זאת חוליית בדק של הנגישות. כלומר, עיר שלקחה – ורחמים מלול הוא ראש העיר שם, אתם מכירים אותו – לקחו על עצמם את העניין הזה כפרויקט, יש עוד כמה ערים שבתחום החינוך מאוד חזקות, כמו פתח-תקווה ורחובות עכשיו לפי מה שאני שומע, וזה עניין של להפוך את הדבר לנורמטיבי. זאת אומרת, להבין שהנגישות היא לא מחויבת בגלל שהחוק מחייב אותנו, אלא בגלל שהצורך מחייב אותנו, וזה חלק אינטגרלי מתפיסת העולם הכוללת. מי מכם מציג את זה? תגידו לי רק את השמות של כולם, שכולם ישמעו אותם.
יונתן רימון
אנחנו נציג את זה ביחד.
היו"ר אילן גילאון
ביחד אי-אפשר. אפשר אחד שידבר בשם כולם. בבקשה.
ניצן שוורץ
אני יכולה לספר טיפה רקע לפני שאני מציגה ישר את האפליקציה?
היו"ר אילן גילאון
את יכולה תוך שתי דקות לעשות מה שאת רוצה.
ניצן שוורץ
סבבה. מה שקרה זה שבאמת ראינו שיש בעיה, ואנחנו רוצים לעשות שינוי. מי שהגתה את פרויקט הנגישות זאת המורה שלנו קרן. מה שקרה זה שהיא קיבלה תלמיד בכיסא גלגלים לכיתה שלה, וכשהוא היה תחת אחריותה היא באמת ראתה כמה זה אישו וכמה זה בעייתי בשבילו להתנהל, אז היא הקימה פרויקט שיצא לפועל בשנה שעברה. היא הסבירה לנו את כל העניין, למדנו על נגישות, למדנו מה החוקים, מה קורה, מה עומד בדרכם של כל מיני אנשים. עברנו שיחה עם נציגות הקהילה הנגישה, ויצאנו ליום שיא בכיסאות גלגלים שתרמו לנו עמותת "יד שרה". הסתובבנו בשכונה וניסינו למצוא מקומות לא נגישים, ולראות מה מונע מהם להיות נגישים.

איך עשינו את יום השיא? קודם כול יצאנו עם מפות, עשינו משחק "חפש את המטמון" כדי להכיר את השכונה. ומעבר לזה, פותחה אפליקציה. קרן המורה שלנו, זאת שהגתה את הרעיון, נתנה את הצד הפדגוגי של העניין והחומר, וגיא נזרי נתן את המענה הטכנולוגי, ובעזרת חברת "ססיטמטיקס", שנתנה לנו להשתמש בסביבה הטכנולוגית שלהם שמאפשרת לאסוף מידע בצורה מסודרת, פותחה אפליקציה. וככה, ביום השיא יכולנו להסתובב בשכונה ולציין על מפה מקוונת איפה הנקודות הלא נגישות.

מה שקורה באפליקציה זה שאתה רואה מפה, יש GPS, אתה רואה איפה אתה נמצא, ואז אתה בעצם יכול ללחוץ על הנקודה שלך ואתה כותב איפה אתה נמצא, למה המקום לא נגיש, למי הוא לא נגיש, מה מונע ממנו. יש קריטריונים מאוד מאוד מסודרים. זה עניין נורא יפה. בדקנו את זה בשתי שכונות.
היו"ר אילן גילאון
אתם עוד מעט תעשו אקזיט עם זה ובטח תהיו מיליונרים, כי זה דבר מאוד נחוץ. ואת צריכה לחתור לסיום, אני מתנצל. אני מבטיח לכם שתוכלו להגיע לישיבות הוועדה ככל שתחפצו במהלך כל המושב וכל השנה, ואין שום בעיות. אנחנו מתכנסים בערך אחת לשבועיים לישיבות ארוכות. זאת ישיבה מיוחדת ודחופה מאוד, לכן היא כל כך קצרה. וגם התרעתי והודעתי, אבל אמרתי שזה חשוב לפני שאתם יוצאים למשימה, לקבל את ברכתנו.
ניצן שוורץ
אפשר משפט אחרון?
היו"ר אילן גילאון
כן, משפט.
ניצן שוורץ
בדקנו את זה בשתי שכונות. יש לנו 135 נקודות ציון, שזה הזוי. וכרגע המטרה והחזון זה באמת להפוך לא רק לאפליקציה של איסוף מידע למטרות מחקר שלנו, אלא להפוך את זה למשהו – באמת למפות את העיר ואת הארץ, ואולי אפילו לגרום למשהו שיהיה ברמה בין-לאומית.
מיכל שיק הר-טוב
איך קוראים לאפליקציה?
ניצן שוורץ
Survey123.
היו"ר אילן גילאון
אני מתנצל מראש, היום נקבעה לנו מליאה, אחרת הייתי בא יחד אתכם. גם לי יש קלנועית כזאת, נגישונית בעצם, שבודקת בדיוק מה דרכי הגישה, איך מחשבים מסלול, לאיפה צריך ללכת, מה צריך להיות הגובה של הירידה למדרכה מהמדרכה לחניה. זה אחד הדברים הכי קריטיים בעניין של הנגישות. ואז בן-אדם מתחיל לחשוב איך הוא יגיע, והוא נתקל במדרכה לא נכונה שהיא בגובה לא טוב, והוא מתהפך וכו' וכו' וכו'. וזאת בעצם דיסציפלינה. ואני מאוד שמח שאתם עושים את זה, כי זאת תודעה, זה לפתח תודעה. זאת משמעת, זאת דיסציפלינה בעניין של נגישות.
נתי ביאליסטוק כהן
אילן, רק הערה קצרה.
היו"ר אילן גילאון
כן, נתי, קצרה קצרה.
נתי ביאליסטוק כהן
הכי קצרה שבעולם. נגישות זה לא רק כיסאות גלגלים, זה גם אנשים עם עיוורון, לקויות ראייה, צרכים מיוחדים, וגם אם הייתם בודקים את זה, לא הייתם מגיעים ל-135 נקודות בשכונה, אלא להרבה יותר נקודות לא נגישות.
היו"ר אילן גילאון
להרבה יותר. והם גם יגיעו לזה, אין לי ספק. זאת הערה במקום.
ערן טמיר
האפליקציה פתוחה, הכול פתוח.
היו"ר אילן גילאון
הנטייה שלנו תמיד לחשוב על כיסאות הגלגלים כי זה דבר נראה. אנחנו עוסקים בתחום הפיזי, בתחום הקוגניטיבי, וגם כן בתחום הנפשי. כל אלה הן נגישויות, ובספקטרום הזה כל האנשים נמצאים, כולל כל מי שפה בחדר. כל אחד מאתנו נמצא בספקטרום הזה במקום כזה או אחר. וזה המסר להבין, זה מה שחשוב.
ניצן שוורץ
בדקנו עם כיסאות גלגלים וקביים והליכון, וקבענו יום שיא, ואנחנו מזמינים אתכם לבית-הספר שלנו.
היו"ר אילן גילאון
תודה רבה . עוד נמשיך להזמין אתכם, וגם נגיע אליכם. איתן, ואחרון ערן. מיכל, מצטער, נגמר לי הזמן.
מיכל שיק הר-טוב
רק שאלה.
היו"ר אילן גילאון
לא, אין, אי-אפשר. אחר כך, בשעת מחנך.
מיכל שיק הר-טוב
טוב.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
יש עוד דיון.
איתן עמרם
הייתי רוצה לגעת בשלוש נקודות. קודם כול, מבחינת לשכת עורכי-הדין אנחנו מברכים את השינוי הזה. אני חושב שהשינוי הזה מבחינת הארכה צריך להתבצע, אחרת התקנה תהיה אות מתה. זה דבר אחד.

דבר שני, אני גם מסכים עם הוועדה, אין צורך לבצע הבחנה בין מי הנגיש ומי לא, כי אחרת יהיה קשה לנציבות לטפל בכל הדברים האלה, זה סתם יעמיס עליהם.

דבר שלישי, אני חושב שצריך להמשיך עם הגברת המודעות ולבצע מעקב. היינו, החוק, התקנה תוקנה ב-2013, לקח לאנשים המון זמן להבין, כולל ליועצים המשפטיים שלא ייעצו לחברות שלהם כמו שצריך, ולכן ביקשתי לקיים דיון בדצמבר בנושא מוכנות משרדי הממשלה לתקנות הנגישות. זאת אומרת, אני מצפה שמחלקת המחקר של הכנסת תבצע סקר אצל כל משרדי הממשלה, כי אחרת הם באים ומספרים סיפורים ככה עם - - -
היו"ר אילן גילאון
זה רוטינה. זה מתבצע פה כל שלושה חודשים. זאת שיחת נזיפה כזאת.
איתן עמרם
אוקיי, יפה.
נתי ביאליסטוק כהן
יופי, והם מתרגשים.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
מי שהתרגש.
היו"ר אילן גילאון
מאוד. אבל אנחנו מתרגשים.
איתן עמרם
משפט אחרון. נושאים חשובים לא פחות זה גם מוכנות הרשויות, בין היתר גם לתקנות הנגישות. בלשכה קיימתי דיון בנושא. אני חושב שגם כאן נשמח להביא את הנושא לידי הוועדה כדי להגביר את המודעות, כדי שאנשים יבינו את החשיבות. מדובר ב-1.6 מיליון אנשים עם מוגבלות, וצריכים לתת את השוויון המתאים.
היו"ר אילן גילאון
מדובר ב-8 מיליון אנשים שהם כולם פוטנציאליים למוגבלות כזאת או אחרת, לפרקים, בתדירות גבוהה, ובכל מקרה אנשים מזדקנים היום, וכולנו רוצים להזדקן. זה מתחיל.
איתן עמרם
אתה דיברת על פוטנציאל, אני דיברתי על בפועל. תודה רבה.
היו"ר אילן גילאון
אני מציע לכם גם שתיקחו את החבר'ה האלה מרחובות בחשבון, אלו בהחלט בני ברית שאפשר להתחבר אתם. הנגישות היא הדבר הבא, חברים. היא הדבר הבא. ערן, יש לך עוד משהו להוסיף?
ערן טמיר
כן, יש לי.
היו"ר אילן גילאון
אז, בבקשה.
ערן טמיר
נגישות היא הדבר הזה, זה כבר שנה שנייה שבית-הספר עושה את הפרויקט של הנגישות.
היו"ר אילן גילאון
אני שומע את זה שנה ראשונה. תבורכו פעמיים.
נתי ביאליסטוק כהן
כבר "השיטה" ב' כאילו.
ערן טמיר
בכל מקרה, כמה דברים. זה בית-ספר אחד גדול, ואני שמח שהוא עושה דברים כאלה. הבעיה כרגע נמצאת בכך שתקנה 35, כמו התקנות האחרות, פשוט הפנית לתקן. יש בעיה עם הפניה לתקן, התקן פשוט צריך לעבור איזשהו שידוד ורוויזיה, זה גם בלי קשר לתיקונים שנצטרך לעשות גם בתקנה, אבל שיהיה ברור שהבעיה נובעת בין היתר מזה, או בעיקר מזה שהתקנה מפנה לתקן. זה דבר אחד.
היו"ר אילן גילאון
תשמע, אתה The more of the same תסלח לי, הבעיה נפתרה.
ערן טמיר
בסדר, יכול להיות. אבל שמעתי פה כמה דברים, ואולי חשוב להגיד.
מיכל שיק הר-טוב
אבל חשוב לעשות רוויזיה.
ערן טמיר
שתיים, חשוב לעשות את הרוויזיה.
אילנה בניש
אנחנו בתהליך של רווויזה. וסליחה, כשאנחנו - - -
היו"ר אילן גילאון
חברים, רק רגע, סליחה רגע, גברת אילנה, מה זה צריך להיות? מאיפה אתם באים?
ערן טמיר
אני רוצה פה להתחייב כי זה חשוב לי. אנחנו עושים את הדחייה הזאת לא כדי למשוך עוד זמן, אלא כי אנחנו רוצים לעשות את הרוויזיה הזאת. מבחינתי אני רוצה להעביר את הרוויזיה הזאת לכנסת, כי כבר הוצאנו את ההתייעצות. אנחנו כבר בתהליך התייעצות שני אחרי סבב ההתייעצויות. אני רוצה להביא אותה בדצמבר כדי לאשר אותה כמה שיותר מהר.
היו"ר אילן גילאון
אני מוכן לדון בפגרה על זה.
ערן טמיר
תראה, אני אומר את זה לפרוטוקול כדי שידעו שזאת הכוונה שלנו. בשביל זה אני צריך את שיתוף הפעולה של כל הגורמים שנמצאים פה, ושלא נמצאים פה.
היו"ר אילן גילאון
תעשה לי הקראה. אני חייב, פשוט הסייעות מחכות בחוץ.
ערן טמיר
אני רוצה להגיד עוד דבר אחד אחרון לפרוטוקול. אילן, אני מצטער, אבל חשוב לי. לא נבקש יותר הארכות לגבי שום דבר. למעשה, לא ביקשנו הארכות לגבי שום דבר שקשור בתקנות שאנחנו אחראים עליהם, התקנות הגנריות, לא שירות, לא בעניין קיים, לא מקום של - - - . אין מקום להארכות, למעט הנושא הספציפי הזה ששוכנענו שצריך את זה.
היו"ר אילן גילאון
בגלל זה הבקשה התקבלה על-ידי. הבנתי. כי אתם מידתיים, ולו ביקשתם כל הזמן לא הייתם מקבלים הפעם, בהחלט כן.

אנחנו סוגרים את ישיבת ועדת המשנה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:32.

קוד המקור של הנתונים