ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 15/08/2016

פגיעה נוספת במעמדה של עיר הבירה עקב כוונת משרד הכלכלה להעביר את לשכת המדען הראשי בניגוד לחוק מחוץ לירושלים

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 267

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, י"א באב התשע"ו (15 באוגוסט 2016), שעה 10:45
סדר היום
פגיעה נוספת במעמדה של עיר הבירה עקב כוונת משרד הכלכלה להעביר את לשכת המדען הראשי בניגוד לחוק מחוץ לירושלים
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר
חברי הכנסת
יהודה גליק

מיקי לוי
מוזמנים
שרית גולדשטיין - מ"מ מנכ"ל, משרד ראש הממשלה

נעמה הולצמן - עוזרת מנכ"ל, משרד ראש הממשלה

אבי חסון - המדען הראשי, משרד הכלכלה

אורי סובוביץ - יועץ מקצועי למדען הראשי, משרד הכלכלה

יובל נעים - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

איציק עוזר - סמנכ"ל, הרשות לפיתוח ירושלים

הילה אור - מנהלת ביקורת בכירה, משרד מבקר המדינה

ענת ישראלי - סגנית מנהלת התכנון במרחב ירושלים, רשות מקרקעי ישראל

עופר צבי ברקוביץ' - ס' ראש העיר, עיריית ירושלים

תומר דרור - עוזר ס' ראש העיר, עיריית ירושלים

אליהו מלכה - יועמ"ש עיריית ירושלים, עיריית ירושלים

אסף שראצקי - מתמחה בלשכה המשפטית, עיריית ירושלים

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
סמדר לביא, חבר המתרגמים

פגיעה נוספת במעמדה של עיר הבירה עקב כוונת משרד הכלכלה להעביר את לשכת המדען הראשי בניגוד לחוק מחוץ לירושלים
היו"ר דוד אמסלם
רבותיי, בוקר טוב לכולם, אני מתכבד לפתוח את ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא פגיעה נוספת במעמדה של עיר הבירה עקב כוונת משרד הכלכלה להעביר את לשכת המדען הראשי בניגוד לחוק מחוץ לירושלים. רבותיי, המדען הראשי, למה אתם רוצים לעבור למודיעין?
אבי חסון
המעבר למודיעין הוא אולי עוד חוסר דיוק נוסף, לא חלילה באשמתך, אדוני היושב ראש. קודם כל תודה על ההזמנה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני קראתי בעיתון. אני אקריא לכם - - -
אבי חסון
כן, אני בטוח שכל מה שנכתב על - - - בעיתון אמת ויציב?
היו"ר דוד אמסלם
לא, אתה יודע שלפעמים - - - אני תמיד מעדיף לקרוא בעיתונים דברים ולבוא ולכאן ושיגידו לי שזה לא ככה, להתבדות, שזה לטובה.
אבי חסון
בדיוק.
היו"ר דוד אמסלם
אז אני מקריא לך מעיתון 'הארץ', 'משרד המדען הראשי יעזוב את ירושלים. בניגוד להצהרת הממשלה, אף שהחוק קובע במפורש כי מקום מושבה של רשות החדשנות לשעבר, המדען הראשי, יהיה ירושלים יעברו המשרדים למבנה במתחם איירפורט סיטי בלוד. מדובר בפגיעה נוספת בעובדים בבירה'. דרך אגב, הם כתבו גם איפה, באיירפורט סיטי. כנראה הם גם חלמו על זה. בבקשה.
אבי חסון
טוב. אז אל"ף, שוב אני אומר תודה על ההזמנה ואנחנו רגילים כמובן לבוא לבית הזה ולדווח, בדרך כלל בוועדות אחרות, אבל שמחים להיות גם כאן. אז נתחיל בעובדות אולי, כי יש כמה דברים שלא נכונים בכתבה או בכלל ואני אשמח על הדרך גם לעדכן.

מדובר בהקמת רשות החדשנות שהכנסת הזאת חוקקה, זה נדון ואושר בוועדת הכספים, ואכן, כפי שכתוב, סעיף 5 לחוק קובע שמקום מושב הרשות יהיה בירושלים. רק יש עוד סעיף בחוק, שנדון אחרי עשרות שעות של דיונים והוא נותן אורכה לביצוע המעבר הזה. הסעיף הזה לא חוקק סתם כך, אין פה צורך לפרש את כוונת המחוקק כי כוונת המחוקק נדונה במפורש סביב שולחן הוועדה והיא מופיעה בפרוטוקולים. אחרי - - -
היו"ר דוד אמסלם
אז תעדכן אותנו, אבי.
אבי חסון
אני אסביר. אחרי הרבה מאוד שעות של דיונים עלה הצורך לאזן בין חשיבות מקום מושב הרשות בירושלים, שאגב אנחנו לא רק שלא התנגדנו, אלא תמכנו בו ואנחנו חוזרים ותומכים בו, לבין העובדה שהיום עובדי המדען הראשי, אני לא אלאה אותך בכול, כי זה קצת מורכב, המבנה הארגוני, יושבים רובם ככולם בתל אביב והמשמעות של מעבר מיידי לירושלים היה כמוהו כ-, ואני מצטט את מה שנאמר בדיונים, בין השאר על ידי חברי הבית הזה, כמוהו כהודעת פיטורין. מתוך ההבנה הזו - - -
היו"ר דוד אמסלם
איפה הם עובדים היום?
אבי חסון
אוה, תודה על השאלה מה שנקרא. היום עובדי לשכת המדען הראשי, כ-100 במספר, מפוזרים בין ירושלים לתל אביב, יש 22 עובדי מדינה שנמצאים היום בירושלים ושאר העובדים - - -
היו"ר דוד אמסלם
מתגוררים בירושלים?
אבי חסון
לא, עובדים בירושלים.
היו"ר דוד אמסלם
איפה המשרדים הראשיים?
אבי חסון
אני אומר, המדען הראשי היום, מחר, בעוד שנה, בעוד שלוש שנים, ימשיך לשבת בירושלים, זה אני, סליחה על הדיבור על עצמי בגוף שלישי.
היו"ר דוד אמסלם
לא, המדען הראשי - - -
אבי חסון
רק כדי להסביר, בתקופת הביניים שעליה אנחנו מדברים, אני מוכן לרדת לרמת השמות, חמישה עובדים בתקופת הביניים יעברו מירושלים לעיר פורט סיטי, למה? כי - - -
היו"ר דוד אמסלם
יעברו מירושלים.
אבי חסון
מירושלים, לא מקום מגוריהם חלילה, אף אחד מהם לא - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני מבין שעד היום הם עבדו בירושלים וחמישה עובדים - - -
אבי חסון
בתוך העובדים שעובדים היום בירושלים, בתקופת הביניים, שאחריה תשב הרשות בירושלים כפי שנקבע בסעיף 5 לחוק, ותיכף אני אסביר גם ואפרט, רק כדי להראות, כי יש כמה דברים שאנחנו לא מכירים, אבל יש כמה דברים שאותי - - - אתה אולי יותר רגיל בעיתונים, אני כשכותבים לי שאני פועל בניגוד לחוק זה לא משמח אותי, בסדר?
היו"ר דוד אמסלם
עזוב את הכתבה, אבי, זה אני מספר לך מאיפה בא הדיון. אבל אני שואל שאלה, אני מבין שאתה אומר ש - - -
אבי חסון
אני אומר שוב, לשכת המדען הראשי, מטה המדען הראשי ובתוכו המדען הראשי היום, בתקופת הביניים וגם אחר כך, ימשיך לשבת בירושלים בתוך משרד הכלכלה והתעשייה. רשות החדשנות, שהיא הגוף הסטטוטורי שבא בנעלי לשכת המדען הראשי, העובדים, לא המטה, אמרתי איך מפוצלים העובדים היום, בתקופת הביניים אכן אמור לעבור, כפי שנדון ואושר, לאיירפורט סיטי על מנת לאזן בין צרכי העובדים לרצון ולאחר תקופת הביניים זה יעבור לירושלים.
היו"ר דוד אמסלם
כמה זמן זה תקופת הביניים?
אבי חסון
שלוש שנים.
היו"ר דוד אמסלם
עכשיו אני שואל שאלה, אבי. הבנתי, אני רוצה להיכנס יותר - - -
אבי חסון
רק הערה אחרונה ובזה אני מסיים. בחוזי העבודה של העובדים, הקיימים והחדשים, גם אלה שמצטרפים לרשות, הדבר הזה מופיע במפורש. כתוב שמושב מקום הרשות יהיה בירושלים, כתוב שלעובדים לא יהיו תביעות בשל מעבר הרשות לירושלים. העברנו פרוגרמה סופית למינהל הדיור הממשלתי לגבי דיור הקבע בירושלים - - -
תומר רוזנר
כמה עובדים חדשים אתם שוכרים?
אבי חסון
אנחנו כרגע לא שוכרים, זה במהלך שלוש השנים - - -
תומר רוזנר
במהלך שלוש השנים האלה.
אבי חסון
אני מעריך סדר גודל של 30 עובדים.
היו"ר דוד אמסלם
אני אשאל אחרת. אני מבין שהמדען הראשי, החליפו לו כובע, קראו לו עכשיו רשות החדשנות, לא משנה עכשיו מה מו ולמה, בסדר? לא חשוב.
אבי חסון
זה שלוש שנים של עבודה.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה, בסדר, רק על השם שלוש שנים, אבי?
אבי חסון
אני רק אומר.
היו"ר דוד אמסלם
אני מבין שבמדען הראשי קודם, אני מבין שזה הדיון המרכזי, כשהיה המדען הראשי בירושלים, עובדיו לא בהכרח היו בירושלים.
אבי חסון
רוב עובדיו לא היו בירושלים - - -
היו"ר דוד אמסלם
היו להם משרדים בתל אביב.
אבי חסון
נכון, כשלושת רבעי מהם.
היו"ר דוד אמסלם
כשלושת רבעי מהם ורבע פה.
אבי חסון
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
כמה עובדים, דרך אגב, יש במדען הראשי?
אבי חסון
אמרתי, קצת פחות מ-100.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, בשביל ההמחשה, 25 בירושלים - - -
אבי חסון
כן, אמרתי, 22, אפילו אמרתי את המספר המדויק.
היו"ר דוד אמסלם
בעצם היה את המשרדים בירושלים וכל השאר בתל אביב.
אבי חסון
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
עכשיו קמה הרשות החדשה ואנחנו רוצים שלפי החוק כולם יהיו בירושלים.
אבי חסון
אנחנו רוצים לאגד את כולם קודם כל - - -
היו"ר דוד אמסלם
בירושלים.
אבי חסון
כן.
היו"ר דוד אמסלם
שהמשרדים שלהם יהיו בירושלים, שלא יהיו משרדים בתל אביב.
אבי חסון
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
יופי. עכשיו אתה אומר, 'תשמע, אנחנו צריכים זמן כדי שהעובדים האלה יעברו. חלקם אולי יתארגנו ויפרשו, חלקם, אנחנו צריכים גם לגייס אולי חדשים, אז אנחנו צריכים זמן להתארגנות'.
אבי חסון
מדויק.
היו"ר דוד אמסלם
עד עכשיו הכול נשמע לי הגיוני, רק דבר אחד לא הסתדר לי, בזה שאתה אומר לי שבינתיים חמישה עובדים שהיו בירושלים, 'העברנו אותם לאיירפורט סיטי'.
אבי חסון
עוד לא העברנו אותם - - -
היו"ר דוד אמסלם
ש'אנחנו מתעתדים להעביר אותם'.
אבי חסון
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
למה?
אבי חסון
לא, בגלל שכל הארגון כולו, אחת ה - - - באמת דנו עשרות שעות בבית הזה בכל הנושאים האלה, אבל אין לי בעיה לעשות את התקציר. אחת התועלת בהקמת הרשות הייתה איחוד העובדים האלה בתוך מבנה ארגוני אחד, אנחנו רוצים לשים אותם ביחד.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. הרמת איזה שהוא מעגל קטן של שירות, שנניח מונה ארבעה-חמישה חבר'ה, ארבעה ממילא הם שמה, אז אתה אומר 'אני חייב להעביר אותו אליי, במקום להעביר אותם אליו'.
אבי חסון
בדיוק, אבל שוב אני אומר - - -
היו"ר דוד אמסלם
זה הרציונל, הרציונל הוא בעצם - - -
אבי חסון
הרציונל הוא ארגוני.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. בסדר גמור. עפר, בבקשה.
עופר צבי ברקוביץ'
תודה, אדוני היושב ראש, על הדיון ועל הליווי הצמוד שלך לירושלים, זה לא עניין של מה בכך. אנחנו נפגשים פה שוב ושוב וזו תחושה לא נעימה שבעצם אנחנו נאבקים על מעמדה של ירושלים בפני ממשלת ישראל. זה צריך להיות אולי ההיפך.

בעניין המדען והרשות לחדשנות, הנקודה הראשונה שצריך לומר, מדובר במחולל תעשיית היי טק, זה בתוך החזון ובנתיב הקריטי של הצמיחה של ירושלים, יותר מכל היחידות הממשלתיות האחרות דווקא היחידות הטכנולוגיות, כמו המדען, כמו ישראל דיגיטלית, מעניינות אותנו יותר. יש פה צמיחה בעולם ההיי טק בשנים האחרונות, מ-200 חברות טכנולוגיות ל-600 חברות טכנולוגיות, זה בטח לא הזמן הנכון להוציא את המדען מירושלים.

הטענה השנייה, כבוד היושב ראש, נוגעת לעניין הזמנים. למדען ניתנה אורכה עד ה-10 באוגוסט 2018 לחזור לירושלים. אני בטוח שמר חסון ומינהל הדיור הממשלתי לא יודעים להגיד היום איפה הם הולכים, זה לא זמן ארוך מאיפה שאנחנו נמצאים עכשיו, זה שנתיים, איפה הם הולכים להתייצב ב-10 באוגוסט 2018. אני בכלל לא בטוח שיש תכנון כזה, כמו שאנחנו מכירים את יתר משרדי הממשלה, שהתכניות בעניין של המעבר לירושלים הן מסורבלות והן אטיות, אם בכלל הן קיימות. אנחנו שומעים על יותר ויותר עובדים שמדברים איתם על המעבר החוצה לאיירפורט סיטי, מסבירים להם שהם ייקלטו באותו איירפורט סיטי ובכלל לא ברור מה מועד החזרה.

לדעתנו, וזו הטענה השלישית, יש פה גם בזבוז כספי ציבור. מדוע המדען צריך שנתיים עכשיו לעבור, לנהל תהליך בתוך איירפורט סיטי, לשכור משרדים, לייצר שינויים מבניים, בטח במקום שבו הוא שוכר, לבזבז כספי מדינה, אחר כך יבואו לירושלים, יעשו עוד התאמות במקום אחר. למדינת ישראל יש כספים לבזבז? למדען הראשי שצריך - - -
היו"ר דוד אמסלם
זה הדיון?
עופר צבי ברקוביץ'
אלה הטיעונים המרכזיים.
היו"ר דוד אמסלם
הדיון זה על כספים של המדינה?
עופר צבי ברקוביץ'
זה אחד הטיעונים בעיניי.
היו"ר דוד אמסלם
אני מניח שאם הם באים לאיירפורט סיטי הם משחררים משרדים אחרים בתל אביב.
אבי חסון
בוודאי.
היו"ר דוד אמסלם
חבר הכנסת.
מיקי לוי (יש עתיד)
שלום, אדוני היושב ראש. הנושא הזה עבר גם כחוט השני, עופר, בוועדת הכספים, כשהעברנו את התקציב עבור המדען והתקציב שהועבר עבור המדען השנה, באמת יש להתגאות בו, הוא פותח צוהר ענק או פתח ענק להמשך השקעות וכו'. וגם הנושא הזה, אנחנו נלחמנו בו, תישאר בירושלים. אני לא מגן עליו, אני רוצה שתבואו לירושלים, אני ניסיתי להכריח שרים לבוא לירושלים בתפקיד הקודם שלי וזה לא פשוט. הבעיה היחידה שלי, אדוני היושב ראש, שההחלטה של המעבר שלו לירושלים נשארת במסגרת החלטת ממשלה, הרי זה לא בתוך החוק.
אבי חסון
בחוק. מקום מושב הרשות יהיה בירושלים, סעיף 5(א) לחוק.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני לא יודע אם חתמו חוזה או לא חתמו חוזה, אני מאוד הייתי רוצה כירושלמי, כאחד שחרד לגורלה של העיר, שאף אחד לא ייצא מכאן.
היו"ר דוד אמסלם
שואל תומר האם זה במישור הזמן או המרחב? אתה לא מכיר את הבדיחה? תראה את רשות השידור, אז תבין.
אליהו מלכה
זה בדיוק מה שאנחנו מבקשים, אוגוסט 2018, שלא ימציאו לנו חוות דעת עם מרחב, המקום והזמן. זה מה שאנחנו מבקשים. אם זה אוגוסט 2018 - - -
היו"ר דוד אמסלם
זה לא יושב אצלו, אתה יודע.
עופר צבי ברקוביץ'
אני רוצה לשמוע איפה הוא הולך להתמקם בעוד שנתיים, זה לא זמן רב מהיום.
מיקי לוי (יש עתיד)
זו הבעיה המרכזית ובגלל זה עזבתי את ועדת הכספים, שמעבירים שם כסף מימין לשמאל, ורצתי לכאן.
קריאה
תדאג לנו, מיקי.
מיקי לוי (יש עתיד)
לך אני דואג תמיד, זה חשוב בעיניי. אבל באמת, איך אתה יכול להרגיע אותנו, יש לך כאן ירושלמים כולם מסביב לשולחן, שזה יעבור? אני באמת חושש.
עופר צבי ברקוביץ'
רק דבר אחד קטן ששכחתי להזכיר, זה שלמיטב הבנתנו וידיעתנו יש חוזה שהוא לתקופה מאוחרת יותר מהזמן שניתן בחוק לחזרה לירושלים באיירפורט סיטי ועם אופציה להארכה לחמש שנים, שגם, מוזר קצת לחתום על חוזה להארכה לחמש שנים כשיודעים שזה - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
הנה, כאן זה מתחיל. לא ידעתי את הנושא הזה.
אבי חסון
לחבר הכנסת מיקי לוי, חלק מהדברים אמרתי לפני שנכנסת לדיון, אבל אני אחזור עליהם, אמרתי שבחוזה העבודה של העובדים, הן אלה שעוברים והן אלה הנקלטים החדשים, מופיע במפורש שמקום מושב הרשות יהיה בירושלים ושלא יהיו להם תביעות נוספות כלפי העניין. במקביל פרוגרמה של מבנה הקבע הועברה למינהל הדיור הממשלתי מתוך ניסיון לאתר נכס מתאים בירושלים, שאני מקווה, עופר, שלא יהיה סתם בניין משרדים, אלא, כמו שאמרת, בניין להתגאות בו. שיהיה היכל חדשנות בירושלים, אני מודע לדברים שאתם מקדמים. ודיברנו על זה בזמנו, אפשר לרדת לרמה הפרטנית, אני מקווה שגם נצליח להיפגש ולקבוע.
עופר צבי ברקוביץ'
בשמחה רבה.
אבי חסון
בסדר, אל תגררו אותי בלשון על העניין הזה. אם רוצים, אני אשמח לתאר את הניסיונות שלנו להיפגש ולאתר את הדברים האלה. רק להרגיע אותך בנושא כספי המדינה, מעבר למה שאמר היושב ראש, בתנאי המכרז של הדיור הזמני, בגלל שמדובר בדיור זמני, שהדבר גם מופיע בתנאי המכרז, חיפשנו לא את המבנה האידיאלי, אלא מבנה שידרוש מינימום התאמות, על מנת שלא נשקיע את הכספים האלה בתוכו מתוך הכרה שמדובר במבנה זמני והמבנה הזה הוא לא סופר נוח לעובדים, אבל זה מבנה זמני ואנחנו מתייחסים לזה כמבנה זמני וזאת כוונתנו.

לגבי עניין החוזה, שאני לא בורח ממנו. כל נושא המעבר מטופל על ידי מינהל הדיור הממשלתי, אנחנו לא מומחים לעניין, והם מנסים לשלב את שני הפרויקטים כאחד. אחת, איתור נכסים רלוונטיים בירושלים, שיכולים לענות על דרישותינו על פי הפרוגרמה. על פי מה שנאמר לנו אין כאלה נכסים, על פי מה שנאמר לנו על ידי מינהל הדיור הממשלתי, ואחר כך אופטימיזציה של כספי המדינה אל מול חוזה השכירות החדש. אני אומר לך בכנות, אני לא מומחה לאיתור דיור, זה לא המקצוע שלי בחיים, יש לי מקצוע אחר שאני עושה אותו לאורך שנים, באופטימיזציה הזאת בין תקופת השכירות וכן הלאה, זה החוזה שנחתם, כשאני אומר שוב, לא אנחנו קובעים את מה שנקבע שם. במידה שיימצא נכס רלוונטי ומתאים, אני אומר ואמרתי את זה עשרות שעות - - - לא בזבזנו חלילה, עשרות שעות נדון העניין הזה בוועדת הכספים, ומיקי באמת היה בכל הדיונים כולם, אנחנו נעבור בתאריך הרלוונטי או בכל תאריך אחר, ברגע שיימצא המבנה הזה. אמרנו בזמנו שיש לנו פה תהליך בעולם משאבי האנוש שהוא לא פשוט ואנחנו מנהלים אותו בתוך תהליך הקמת רשות שהוא לכשעצמו לא פשוט. לא שאני מקל ראש בעבודת החקיקה של הבית הזה, אבל החוק זה תחילת העבודה, זה לא סופה. אחרי שמחוקקים חוק צריך גם לעשות את זה בפועל והדיון הקודם הדגים את זה, אני חושב, בצורה טובה.

אז בזה אנחנו עוסקים עכשיו. ואני אומר שוב, ניסינו לשים את כל העוגנים הרלוונטיים, לרבות עוגנים חוקיים בעולם דיני העבודה והתנאים הרלוונטיים, הקטנו את פרויקט המעבר, התאמות הבינוי למינימום האולימפי והתפשרנו על מבנה שבו אנחנו יושבים כרגע מתוך הבנה שמגובה, ואני יכול להראות - - - אני חייב להגיד, אני מוציא כל שבוע מייל עדכון לעובדים, כי ראוי שיידעו איפה אנחנו עומדים בזה, בכל מייל כזה כתוב 'המבנה הזמני', 'המבנה הזמני', 'נעבור למבנה הזמני'. הנושא הזה לא מוטל בספק, הוא נמצא בשיח שלנו לאורך כל הדרך ולנו ברור שכפי שנקבע בחוק, מקום מושב הרשות אכן יהיה בירושלים.

אני אומר שוב, אני הייתי רוצה שלא סתם נשב בגבולות המוניציפליים של העיר, אלא שבאמת זה יהפוך להיות מקום שהוא מקום מרכזי, ושם לא נרצה להתפשר כמו שעשינו במבנה הזמני, זאת כוונתנו ולשם אנחנו הולכים.
היו"ר דוד אמסלם
תודה. שרית, בבקשה. שרית גולדשטיין, מנכ"לית המשרד לענייני ירושלים.
אבי חסון
נעים להכיר.
שרית גולדשטיין
נעים מאוד. אז יש אמוציות סביב הדיונים האלה, כי, כמו עופר וכמו רבים אחרים, אנחנו יודעים מה קורה כשיחידה יוצאת מירושלים. יש את האמירה לגבי החוזים ושמעתי את זה, אני לא מפקפקת בכנות שלך וברצון שלך באמת להביא את הרשות לירושלים - - -
אבי חסון
אפשר להציג את החוזים, זה לא אמירה. אין בעיה.
שרית גולדשטיין
אבל השאלה אם החוזה הוא מספיק. היו גם יחידות של הנציבות שבעבר חתמו, הרי זה נכנס ככלל, בכל החוזים שהנציבות מוציאה ליחידות שעתידות לעבור לירושלים כתוב במפורש שמקום העבודה הקבוע הוא בירושלים ועדיין - - -
אבי חסון
זה לא הנציבות, הם לא עובדי מדינה.
שרית גולדשטיין
אני יודעת, אבל אני אומרת שאפשר ללמוד מהניסיון של הנציבות בעניין הזה. אנחנו היינו אמורים לשבת יחד עם אייל חיימובסקי, זה נקבע לספטמבר, אני מקווה שזה גם יישאר ככה ולא יזוז.
אבי חסון
אחרי שפעמיים דחיתם לנו את הפגישה.
קריאה
אבי, בדיוק להיפך.
שרית גולדשטיין
אבי, אנחנו לא - - -
אבי חסון
את העלית את זה, צריך להגיד. אני בטוח שאתם עוסקים בנושאים אחרים שהם לא פחות חשובים, אני רק אומר, לא חלילה, אנחנו רצינו להיפגש, אגב בעיקר כדי לנסות ל - - -
שרית גולדשטיין
אבי, זה לא האישו, האישו הוא איך באמת אנחנו יודעים, כמשרד ירושלים, ככנסת שחוקקה את החוק, כעיריית ירושלים, שבסוף הרשות ב-2018 תשב כאן. הזכרת שאתם מחפשים מבנה שהוא מרכזי, שהוא נמצא במרכז העיר, לא יהיה ב-2018 ככל הנראה מבנה כזה בירושלים, יכול להיות שתצטרכו להסתפק במבנה שנמצא בהר חוצבים, שם נמצאת כל התעשייה. זאת אומרת הטענה שהעובדים צריכים איזה שהיא תקופת ביניים כדי להסתגל למעבר לירושלים היא ברורה, זו החלטה ניהולית שלך, אני לא יודעת - - -
אבי חסון
לא, זו החלטה של הכנסת.
שרית גולדשטיין
החלטה של הכנסת שנבעה מצרכים ניהוליים של הרשות, אני לא מתווכחת איתה, הכנסת חוקקה חוק, אבל אם מהיום לא מתחילים לאתר מבנה ב-2018 לירושלים, והוצאתי לניר ברלוביץ גם פנייה בנושא כדי להבין מה הצעדים שנעשים, אתם לא תשבו כאן בירושלים. אם נחכה למבנה שיישב במרכז העיר ויכיל בתוכו את המרכז לחדשנות, ועוד אלף ואחד דברים שהם יפים, זה לא יהיה ב-2018 והעובדים החדשים לא יישכרו בעיר ב-2018 ויוצאי אוניברסיטאות ומחפשי עבודה כאן שוב ינדדו אל מחוץ לעיר. תעסוקה ודיור זה אחד החסמים הכי מרכזיים להישארות צעירים וזה משהו שחשוב ל - - -
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה, רבותיי. אלי, אתה רוצה להגיד משהו?
אליהו מלכה
לא, חסר לי פה את הדיור הממשלתי, כי הם צריכים למצוא את הנכס.
קריאה
שאגב הם לא מגיעים לרוב הדיונים.
קריאה
ולהסביר מה קורה בנכס שהושכר לשש שנים יותר.
אליהו מלכה
יש לי פשוט הערכה שאנחנו מדברים פה עם האיש הלא - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
עם עצמנו. כולם רוצים.
היו"ר דוד אמסלם
בכל מקרה, תראו מה נעשה. קודם כל אני שמח לשמוע מה שאתה אומר, אבי, בגלל שבסופו של דבר באמת הכוונה שלנו היא לחזק את עיר הבירה, אני לא רוצה להרחיב על החשיבות של העניין, אבל אני מניח שעל זה אין מחלוקת. חלק מהאנשים, רק בממשלה, חושבים שמחזקים בדיבורים ולא במעשים, אנחנו מתכוונים שאם יש חוק גם צריך לקיים אותו, הרבה פעמים זה לא קורה, גם פה. לכן שמחתי שזו הכוונה שלכם, אתה כמדען הראשי ואחראי על כל הנושא של רשות החדשנות, אני שמח שזה הראש שלך. ברשות השידור בדקנו וראינו, לפחות מה שאני התרשמתי, שדווקא הראשים לא רצו.

לגופו של עניין, אני לא נכנס כרגע איך למה וכמה, יחידה כזאת קטנה היה אפשר כבר מראש, במקום לדלג אותה טקטית למודיעין, לאיירפורט סיטי, יכלו ישר לחפש פה איזה שהוא מבנה, ייקח עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שלושה, אבל בסוף מביאים את כולם לפה, בלי קשר לנושא של היחידה החדשה. אין לי מושג איך יכול להיות שעד עכשיו העסק התפתח ש-75% מהחבר'ה יושבים בתל אביב ואתם פה. בדרך כלל אם ההנהלה בירושלים רוב העובדים פה בירושלים, זה אחוז זניח מחוץ לירושלים, אבל כאן כנראה הכול התהפך.
אבי חסון
זה 40 שנה ככה.
היו"ר דוד אמסלם
כן, לא משנה. אני מניח שפעם כולם היו בירושלים, או רובם, ולאט לאט התחילו לזלוג.
אבי חסון
במקרה לא, אבל לא משנה.
היו"ר דוד אמסלם
יכול להיות. אתה אמרת 40 שנה אז חשבתי לפני כן אולי - - - בכל מקרה, תשמעו מה נעשה. אני אבקש ממנכ"לית המשרד לענייני ירושלים שתהיה פיבוט בעניין הזה של מציאת המבנה, כדי לעזור להם. תעשי ישיבה עם הדיור הממשלתי, מי שמתעסק בנושא הזה, תזמיני גם את נציגי עיריית ירושלים, הרל"י וכו'. אם את תרגישי שהעסק לא הולך לנתיב הנכון, אז דברי איתי, אני אעשה דיון נוסף ואני אביא גורמים קצת יותר משמעותיים בדיור הממשלתי, בגלל שאני רואה את הציר דרכם. אבי אומר שהוא לא צד בעניין, אני גם לא מצפה שהוא יילך לחפש שכירויות מכל מיני מתווכים - - -
שרית גולדשטיין
הוא לא צריך, נכון, זה תפקיד של הדיור הממשלתי.
היו"ר דוד אמסלם
כן, אבל אם שם זה לא הולך, תרימו לי דגל אדום. אני, דרך אגב, קראתי, אני עשיתי את הדיון כתוצאה מידיעה, אני עוקב אחרי זה מהעיתונים, לא דיברתם איתי, אבל פה באמת, אם אתם תראו שזה לא הולך לנתיבים הנכונים, תגידו לי.
עופר צבי ברקוביץ'
דודי, אני רק רוצה להגיד שאני כן מרים דגל אדום בעניין מינהל הדיור הממשלתי כי התהליך הזה חוזר על עצמו בהרבה יחידות נוספות.
היו"ר דוד אמסלם
עופר, תראה, אמרתי לך, גבש לי מסמך לגבי כל זה ואז אני אביא אותו והוא יהיה הכתובת, אבל כרגע - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
אני אגן על הדיור הממשלתי, כאחד שהיה ממונה עליהם, מנהל הדיור הממשלתי הוא ירושלמי, הוא מיינדד לעניין, הוא בונה הרבה, תסתכלו מה קורה פה בשדרה עצמה. אני לא יודע מה קרה, אבל בעיקרון אני מגן.
יהודה גליק (הליכוד)
אז שיבוא לוועדה ויגיד איפה הדברים עומדים, למה הנתונים שיש כל כך הרבה מקומות לשכור בירושלים והוא לא מוצא אותם.
שרית גולדשטיין
אני לא הסנגורית שלו, אבל הוא לא יכול היה - - -
היו"ר דוד אמסלם
בסדר גמור, שרית - - -
שרית גולדשטיין
גם הממ"מ הוציא מסמך בנושא.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר, היות שאנחנו מדברים על 2018, אז עד סוף השנה תנסו לגבש איזה שהוא דיון, איזה שהוא משהו, תגידו לי כיוונים. אם זה לא עובד, תפעילו אותי. לגבי מה שאמרתי לך, עופר, תן לי מסמך, אני אראה את זה כדבר - - - אני חושב שעזיבה של ירושלים זה דבר לא יפה, באמת לא ציוני. אז אם תרכז לי מסמך אני מבטיח לך שאני אעשה דיון על כל המסמך.
עופר צבי ברקוביץ'
בסדר גמור.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה לכולם.

הישיבה ננעלה בשעה 11:05.

קוד המקור של הנתונים