ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 03/08/2016

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי ושמורת טבע הר הכרמל) (תיקון מס' 2), התשע"ז-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 263

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום רביעי, כ"ח בתמוז התשע"ו (03 באוגוסט 2016), שעה 9:45
סדר היום
תיקון אכרזה על חלק מגן לאומי הר הכרמל לפי תכנית מס' חפ/1020/י - 304-0095497, לחילופי שטחים אוניברסיטת חיפה לרשות הטבע והגנים
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

יעל גרמן

אכרם חסון
חברי הכנסת
יעל כהן פארן
מוזמנים
יסמין טלמון - מינהל התכנון, משרד האוצר

מנחם זלוצקי - ראש אגף שטחים פתוחים, המשרד להגנת הסביבה

פיאד טמיש - עו"ד, עוזר ראשי ייעוץ וחקיקה כלכלי פסיקלי, משרד המשפטים

ענת יציב - מנהלת אגף תכנון ומנהל מקרקעין, רשות הטבע והגנים הלאומיים

ברוך מרזן - סגן נשיא ומנכ"ל, אוניברסיטת חיפה

דפנה שחר - אדריכלית, אוניברסיטת חיפה

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
מנה/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים

תיקון אכרזה על חלק מגן לאומי הר הכרמל לפי תכנית מס' חפ/1020/י - 304-0095497, לחילופי שטחים אוניברסיטת חיפה לרשות הטבע והגנים
היו"ר דוד אמסלם
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא תיקון אכרזה על חלק מגן לאומי הר הכרמל לפי תכנית מס' חפ/1020/י - 304-0095497, לחילופי שטחים אוניברסיטת חיפה לרשות הטבע והגנים.

מנכ"ל אוניברסיטת חיפה, אני אתן לך להציג את הנושא.
תומר רוזנר
משרד האוצר מגיש את הבקשה. מי שמציג את הבקשה, עם כל הכבוד, זה לא הוא אלא האוצר.
ברוך מרזן
בקצרה. חתמנו על הסכם עם רשות הטבע והגנים להחלפת ייעודי קרקע. ההסכם הזה הוא קריטי מבחינתנו להשלמת התב"ע. השלמת התב"ע היא קריטית מבחינתנו לבניית מעונות לסטודנטים. באוניברסיטת חיפה לומדים 18 אלף סטודנטים ויש לנו אלף מיטות ביחס של אחד ל-18 שזה היחס הגרוע ביותר מבין כל האוניברסיטאות. במוסד לידינו, הטכניון, היחס הוא שונה.
היו"ר דוד אמסלם
אני מבין שקודם כל הולכים להסדיר מצב קיים. בחלק מהמקומות כבר יש שם בינוי.
ברוך מרזן
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, למה עושים את זה רק היום?
ברוך מרזן
זה מה שנדרשנו והתבקשנו לעשות. זאת שאלה טובה, למה בנינו כבר על שטח ירוק. לא הייתי בתפקיד. זה היה בשנת 1965.
אכרם חסון (כולנו)
בשנת 1965 לא היה פארק. הפארק הוכרז נדמה לי ב-1 ביולי.
תומר רוזנר
זה ב-1972, אבל לא חשוב.
אכרם חסון (כולנו)
הפארק הושלם ב-1971.
יסמין טלמון
משרד האוצר הגיש את הבקשה. מינהל התכנון מלווה את התהליך. אנחנו מגיעים לכאן אחרי שקיבלנו את הסכמת השר להגנת הסביבה הקודם וגם הנכנס, נכון לאתמול בערב.
היו"ר דוד אמסלם
חוות הדעת שקיבלנו מהיועץ המשפטי שלנו.
יעל גרמן (יש עתיד)
המעולה.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי. הוא ניסה להיות כמה שיותר גמיש.
יסמין טלמון
מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע, גם היא נתנה את הסכמתה לחילופי השטחים שמוצעים כאן. ראש עיריית חיפה וראש עיריית נשר. אנחנו מגיעים לכאן כדי לקבל את אישור הוועדה ואחר כך יהיה אפשר לתקן את האכרזה המקורית של הר הכרמל.
תומר רוזנר
תציגי את הבקשה.
יסמין טלמון
חילופי שטחים של 115 דונם, אחד מול אחד. השטח שהאוניברסיטה תקבל אליה היה מוכרז כגן לאומי וחלקו אכן בנוי. יש שם בנייה של מעונות סטודנטים, על חלק מהשטח.
יעל גרמן (יש עתיד)
על איזה שטח יש בנייה?
יסמין טלמון
אולי דפנה, האדריכלית, תוכל לומר.
היו"ר דוד אמסלם
את רוצה את ה-נ.צ?
יעל גרמן (יש עתיד)
לא. על כמה מתוך ה-115 דונם בנו. על דונם, על שניים, על עשרה, על עשרים.
דפנה שחר
מרבית השטח בנוי.
יעל גרמן (יש עתיד)
את מעריכה שמאה דונם מתוך ה-115 דונם בנוי?
דפנה שחר
לפחות.
תומר רוזנר
אם יש לכם, תראו להם.
דפנה שחר
אין לי שטח מדויק, אבל גם אם הוא לא בנוי, יש שם כבישים, יש שם תחנת כיבוי אש שהוקמה. הוא בנוי בניגוד לחוק.
יסמין טלמון
לא. הכול בהיתרים, הכול בחוק, על פי תכנית שאישרה את הבנייה של המעונות האלה ועל פי זה הוצאו היתרים. כל ההיתרים נשלחו גם לכאן. הכול בנוי כחוק. השאלה איך הסכימו לזה שייבנה בתוך גן לאומי, זאת שאלה שאף אחד מאתנו הנוכחים כאן היום לא יכול לתת את התשובה לכך.
מנחם זלוצקי
זה נבנה על פי היתר אבל ההיתר לא חוקי.
יסמין טלמון
זה לא נכון.
היו"ר דוד אמסלם
ברשותכם, נשאלתם שאלה, נתתם תשובה.
ענת יציב
אני יכולה לענות. התכנית של גן לאומי, שמורת טבע הר כרמל, אושרה ב-1969 ובאמת השטח הוכרז ב-1971. בשנת 1972 אושרה התכנית בתחום גן לאומי של מעונות סטודנטים של אוניברסיטת חיפה כאשר אתה רואה בתסריט שכל הרקע הוא גן לאומי וזה גם מה שכתוב. יש התייחסות לגן לאומי. השטח מסווג כגן לאומי בהתאם לתכנית המאושרת ויהיה מותר להקים בשטח תכנית זו מעונות סטודנטים ומגרשי חניה.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, במסגרת הגן הלאומי מותר להקים.
ענת יציב
התכנית שאישרה את זה.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי שמדובר על משהו שהוא אי שם בשנות ה-60. אני מבין שבעצם הגן הלאומי כנראה הוכרז אחרי שהיו שם בתים וגם כשהוא הוכרז, הופשרו שם שטחים לבניית בתים וחניה. בסדר. אנחנו כרגע רוצים לעשות הסדרה של המצב הקיים, לעשות חילופים אחד תמורת אחד.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני לא כל כך הבנתי את זה מהר כמו שאתה מבין ואני כן מבקשת לברר קצת יותר את המצב הסטטוטורי. האם באמת המבנים שנבנו בשנת 1965 – אני מניחה שלא כולם נבנו ב-1965 ומניחה שהם נבנו לאורך כל השנים –
ענת יציב
גם בשנות ה-70.
יעל גרמן (יש עתיד)
המבנים שנבנו, האם הם נבנו באמת על תב"ע מאושרת?
ענת יציב
כן.
יעל גרמן (יש עתיד)
התב"ע אישרה לבנות?
ענת יציב
כן.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני שואלת את היועץ המשפטי שלנו.
תומר רוזנר
כן. זאת שאלה שהעלינו לפני הדיון. בהחלט הוצגו בפנינו היתרי הבנייה.
יעל גרמן (יש עתיד)
היתר בנייה יכול גם להיות לא חוקי. כבר היינו בדברים האלה.
קריאה
הוצגה גם תב"ע.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה לומר שני דברים בהיבט הזה. ראשית, הם אומרים שהתכנית עצמה, גם באכרזה, הייתה אפשרות לבנות במסגרת האכרזה. אני לא יודע איך, אבל אז הכריזו וכנראה אז חשבו שבמסגרת גן לאומי יכולים להיות מעונות סטודנטים ומגרשי חניה.
יעל גרמן (יש עתיד)
האם במסגרת התב"ע היה כתוב שניתן.
היו"ר דוד אמסלם
ודאי. החסם הוא לא התב"ע אלא החסם הוא הגן הלאומי. זאת הבעיה. תב"ע, אתה יכול לשנו ת אותה פה ושם. הגן הלאומי הוא הבעיה. היא אומרת שבעצם באותה אכרזה אפשרו את זה, אבל אני לא שם, אני כרגע לא פקח עירייה שבא לבדוק את היתר הבנייה. אנחנו באים להסדיר את המצב הסטטוטורי של הקרקע גם אם כל הסיפור שם הוא בלי היתרים. זה לא חשוב כרגע לדיון. מה שחשוב הוא שבעצם הרת"ג תומך בנושא, ושנית, הם הולכים להסדיר את המצב הקיים במקום להמשיך להיות בחלם וכולי, ושלישית, הם בעצם גורעים אחד תמורת אחד. זאת אומרת, הם נותנים כאן והם מקבלים שם. זה מה שחשוב כאן. זה לא שאנחנו גורעים ולא מקבלים כלום.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני בכל זאת רוצה להעיר. אני חושבת שיש חשיבות רבה האם באמת הבנייה הייתה חוקית או לא חוקית כי שער בנפשך שכל רשות כזאת כמו אוניברסיטה או אפילו רשות ממלכתית תחליט שהיא רוצה לנכס לעצמה איזשהו שטח ציבורי שאסור בו לבנות שטחים אפילו לבנייני ציבור. קודם היא תעשה ולאחר מכן היא תבוא אלינו כדי להכשיר את זה. אני לא חושבת שאתה רוצה את זה ובוודאי שאנחנו לא רוצים את זה. לכן אני חושבת שיש חשיבות רבה לדעת האם הדברים האלה נעשו כחוק או לא כחוק. אם הם נעשו באמת כחוק ואם באמת החוק אפשר להם לבנות, זה סיפור אחד. אם החוק לא אפשר להם לבנות והם בנו בצורה פירטית ובניגוד לחוק, אני חושבת שיש לזה משמעות רבה כי ברגע שאנחנו מכשירים את השרץ, אנחנו למעשה אומרים לבאים אחריכם, יאללה, תעשו מה שאתם רוצים כי בסוף יכשירו את זה.
היו"ר דוד אמסלם
אני אענה לך בשני היבטים. האחד, כמו שאמרתי, ועדת הפנים היא לא פקח של עיריית חיפה. שנית, אנחנו באים מבחינת שימושי הקרקע. גם אם יש שם בניין אחד, זה לא רלוונטי. אנחנו באים כרגע מבחינת שימושי הקרקע. אנחנו לא עושים את זה כיוון שיש שם בניינים. אני רק שמח שהם מסדירים מצב קיים כי הרבה פעמים אנחנו ממשיכים להתנהל בתכניות כאילו אנחנו לא מבינים מה קורה שם, כאילו אנחנו באוויר. כאן זאת גם הסדרת מצב קיים, גם ברמה העניינית. בואי נגיד שמשתלם להם, לרת"ג. אני לא בא מזווית האוניברסיטה. הם מקבלים עכשיו שטחים שהם יותר פתוחים והם לא בנויים.
יעל גרמן (יש עתיד)
בוא נראה אותם.
היו"ר דוד אמסלם
אני מסביר לך. לכן, הם עושים אחד תמורת אחד. הם נותנים כאן דונם ומקבלים שם דונם.
יעל גרמן (יש עתיד)
והאכרזה היא אחד מול השני.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי.
יעל גרמן (יש עתיד)
אולי באמת נראה איזה שטח נגרע ואיזה שטח הוסף.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה תראו לה.
יעל גרמן (יש עתיד)
ממה שאני הבנתי, לא בטוח שכל מה שנבנה אכן נבנה לפני שהוכרז הגן הלאומי.
היו"ר דוד אמסלם
אמרתי לך ואת לא הקשבת. הגן הלאומי אפשר את הבנייה. האכרזה באותה תקופה אפשרה לבנות מעונות וחניות. התפיסה המשפטית אז אפשרה. היום אני מניח שאף אחד לא היה עושה את זה אבל אז אפשרו את זה. אבל זה לא משנה כי אני לא בא מההיבט הזה.

(מראים את התרשים).
תומר רוזנר
זה צריך להיות לפרוטוקול.
יעל גרמן (יש עתיד)
איך אפשר להראות לפרוטוקול?
היו"ר דוד אמסלם
זה בסדר. תראי להם את התצ"א השנייה.
דפנה שחר
את רואה, זה חלק מהתכנית של מבני הציבור של האוניברסיטה.
יעל גרמן (יש עתיד)
זה הקו הכחול.
דפנה שחר
זה חלק מהתכניות של האוניברסיטה. יש כמה.
יעל גרמן (יש עתיד)
איפה הקו הכחול של האוניברסיטה? איפה היום לאוניברסיטה מותר לבנות? אני רוצה לראות שאתם לא נותנים משהו שהוא ממילא לא שלכם. אני רוצה לראות את הקו הכחול של האוניברסיטה, איפה לאוניברסיטה מותר היום לבנות.
דפנה שחר
עד עכשיו לאוניברסיטה היו שטחים עד לכאן. זה הקו הכחול המלא של האוניברסיטה.
יעל גרמן (יש עתיד)
בכל האזור הזה מותר לאוניברסיטה לבנות.
דפנה שחר
נכון.
תומר רוזנר
לא מותר להם לבנות. זה השטח על שמם. זה לא שמותר להם לבנות.
יעל גרמן (יש עתיד)
זאת אומרת, זה סטטוטורי. החלק הזה באמת שייך לכם ואתם נותנים אותו עכשיו ומעבירים אותו לרת"ג.
דפנה שחר
נכון.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
הגן הלאומי הוא בצד הזה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אדוני היושב ראש, השתכנעתי.
היו"ר דוד אמסלם
אני שמח. זה הישג גדול.
אכרם חסון (כולנו)
אני תושב האזור. בעברי, עת הייתי ראש עיר, הייתי חבר ועד הנאמנים של אוניברסיטת חיפה. קודם כל, זה צורך חיוני מאוד. חסרים אלפי מעונות לסטודנטים. יש סטודנטים שבאים מהגליל העליון, באים ממקומות מרוחקים ואין להם מקומות וצריכים להגיע לשכור דירה בעוספייה וכל בוקר לנסוע לאוניברסיטה. אני אומר שזה צורך חיוני מאוד.

גברתי היקרה, אני רוצה לומר לך שאני כראש עיר נלחמתי נגד הפארק, ומדוע? הפארק לקח אדמות מדלית אל כרמל ומעוספייה, יותר מ-35 אלף דונם ולא נתן להם במקביל אפילו דונם אחד. אנחנו חיים שם 360 שנים. גם קיבוץ בית אורן קיים שם, גם ניר עציון קיים שם ועוד כמה מקומות, כך שהם היו לפני הכרזת הפארק. ברגע שהפארק הוכרז ולקח מאה אלף דונם והאכרזה הסופית הייתה ב-1 ביולי 1971, לא לקחו בחשבון את צורכי האוכלוסייה שחיה במקום. בין האוכלוסייה הזאת הייתה אוניברסיטת חיפה ולכן לעניות דעתי הדבר הזה מוצדק. אנחנו חיים בטבע. תמיד אמרנו לאנשי הפארק שכאשר הם לא היו שם, אנחנו שמרנו על הפארק. הרי הפארק נמצא בזכות האנשים שגרים שם שנים רבות ולכן חשוב שיהיה פארק אבל חשוב גם לחיות ביחד. הפארק צריך לשרת את האוכלוסייה. כשבאנו ודיברנו אתם, אמרו שיש בתוך התב"ע דברים שמותר לעשות. הנה, עובדה, יערות הכרמל, הסנטוריום, יש שם בית מלון מפואר מהכי טובים שכולם מכירים אותו, לשם באים אנשים כי הוא חלק מהתב"ע המאושרת. אותו דבר האוניברסיטה.

לכן חשוב שתמיד נוכל לחיות ביחד עם הטבע ועם רשות הטבע והגנים אבל מצד שני צריך לקחת בחשבון את הצרכים של האוכלוסייה כי אם כל המקום הוא פארק, לאן ילכו האנשים? בואו נגיד, דלית אל כרמל ועוספייה, לאן יתרחבו? נעבור משם לגליל? נעבור למרכז הארץ?
היו"ר דוד אמסלם
תלוי את מי אתה שואל.
אכרם חסון (כולנו)
כשהייתי ראש עיר, הפארק בא לקראתי וגרע 2,200 דונם כדי לתת לדלית אל כרמל ועוספייה קצת להתרחב, למרות שזה לא מספיק. אבל הם באו כי הבינו שיש צרכים.

אני תומך בתכנית הזאת. אני בדקתי את התכניות האלה. בזמנו היו היתרי בנייה ויכול להיות שחשבו במובנים אחרים מהמובנים של הירוקים ושל התכנון כיום כי בזמנו רשות הטבע והגנים הייתה בתחילת דרכה והפארק היה בכרמל בתחילת דרכו ואף אחד לא ידע בדיוק מה צריך לעשות. לשמחתי הרבה היום יש אוזן קשבת והם באים לקראת הצרכים של האוכלוסייה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה חבר הכנסת אכרם חסון.
מנחם זלוצקי
רציתי להוסיף נתון נוסף. התכנית הזאת נדונה גם במועצת גנים לאומיים ושמורות טבע וגם המועצה, לאחר שדנה ושקלה את כל הנושאים שעלו גם כאן, המליצה על ביטול האכרזה שעכשיו באה לכאן.

דבר נוסף, אם יורשה לי. אנחנו מדברים על תקופה בה היו שתי רשויות, רשות שמורות הטבע ורשות הגנים הלאומיים ובאמת הפרשנות הייתה אחרת באותה תקופה. תבוא לכאן בפעם הבאה עוד תכנית בהר מירון. היום אין ספק שהעמדה המשפטית היא ברורה והיא שמגורים, כולל גם מעונות סטודנטים, הם לא אחד היעדים של גן לאומי. היום זה לא היה עובר, אבל אנחנו מדברים על שנות עבר.
יעל גרמן (יש עתיד)
זה כמעט עבר עם ה-25 יחידות דיור שניסיתם להכניס לנו לפני כמה חודשים והיושב ראש עצר את זה.
היו"ר דוד אמסלם
זה היה משהו אחר.
יעל גרמן (יש עתיד)
גם היה בהר הכרמל.
היו"ר דוד אמסלם
לא. הוא מתכוון שזה עבר כשטח שמורה. הם רצו לגרוע. זה משהו אחר. כאן זאת גם שמורה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני רוצה לוודא שהשטח שמוחלף מוכרז כגן לאומי.
יסמין טלמון
יוכרז. לאחר שהתכנית תאושר אפשר יהיה להכריז עליו.
תומר רוזנר
אפשר יהיה להכריז או שיוכרז?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
צריך להגיע שוב לוועדה?
יסמין טלמון
הכוונה היא כמובן להכריז.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני רוצה שנוסיף את זה. אולי אפשר להוסיף את זה. תראו, בניסוח של המכתב ליושב ראש הוועדה כתוב ש"יתווסף לגן הלאומי". השאלה היא אם במונח הזה יתוסף לגן הלאומי, זה מוכרז או שאתם צריכים אחר כך להביא לנו את זה אולי מתי שהוא בעתיד ואנחנו נכריז. אני רוצה שנגמור את הכול כאן היום. אני מבקשת.
יסמין טלמון
הוועדה דנה בביטולי הכרזות. כשיש אכרזה זה לא מגיע לוועדה. האכרזה נעשית על ידי שר האוצר נכון להיום ובדרך יש התייעצות עם שרים ועם עוד גורמים, לפני האכרזה. הכוונה כמובן היא לאשר את התכנית עם השטח שמיועד לגן לאומי ולאחר אישור התכנית ללכת למסלול של האכרזה.
מנחם זלוצקי
אני רוצה להוסיף עוד דבר. בדיון שהיה במועצת גנים, אחת ההחלטות שהמועצה קיבלה הייתה להמליץ לאכרזה את השטח הזה כי זה צריך גם לקבל את האישור.
היו"ר דוד אמסלם
ההערה של חברת הכנסת פארן היא הערה נכונה וטובה. אנחנו רוצים ליצור כאן הכרה בטוחה. זאת אומרת, כמו שאמרנו, אם גורעים מכאן, מוסיפים משם. אנחנו כאן בעצם גורעים אבל אם היינו יכולים גם להוסיף, באותה נשימה היינו גם מוסיפים. שלא יקרה מצב שאנחנו גורעים ולא מוסיפים. לכן אנחנו נתנה את הגריעה באכרזה.
יסמין טלמון
טוענים שיש בעיה חוקית לעשות את זה. חוק שמורות טבע וגנים לאומיים קובע גם את המסלול של האכרזה וגם את המסלול של ביטול האכרזה.
היו"ר דוד אמסלם
לא. לא התכוונתי.
יסמין טלמון
החוק אומר שאי אפשר לשנות את הייעוד למשהו אחר מגן לאומי עד שלא מבטלים קודם את האכרזה ולכן התכנית הזאת שראיתם אותה עכשיו היא לא יכולה להתאשר עד שלא תבוטל קודם כל האכרזה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
נעשה את זה הפוך. תביאו לנו את האכרזה ואז נאשר לכם את התכנית.
מנחם זלוצקי
זה באותה תכנית.
יסמין טלמון
מהצד השני, בסעיף שעוסק איך מכריזים, אחד התנאים הבסיסיים לאכרזה הוא אישור תכנית. לכן אנחנו במסלול מובנה של מה קודם ומה אחר כך. אנחנו חייבים קודם לבטל את האכרזה ואחר כך לתת תוקף לתכנית, לאשר אותה, ורק אחרי שהיא מאושרת אנחנו יכולים ללכת לאכרזה.
ברוך מרזן
כל התניה נוספת שתתקבל כאן, תעכב את התהליך.
היו"ר דוד אמסלם
אל תיכנס לשם. זה בסדר.
ברוך מרזן
יש הסכם חתום.
תומר רוזנר
זה לא קשור אליכם.
היו"ר דוד אמסלם
אתן תומכות?
יעל גרמן (יש עתיד)
כן.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
השאלה היא איך מכניסים את ההתניה.
תומר רוזנר
זה יהיה תנאי באכרזה.
היו"ר דוד אמסלם
הצד של הפרוצדורה פחות חשוב לי. יכול להיות שצריך קודם כאן ואחר כך שם. אני מכיר את כל הסיבוכים. בהחלטה שלנו אנחנו בעצם מתנים את ההחלטה, מאשרים את האישור כמובן אחרי ששמענו אתכם ואנחנו מבקשים שזה יהיה, כמו שאמרתם, אחד תמורת אחד.
תומר רוזנר
בתנאי שעם אישור התכנית, השר יכריז על החלק הנותר.
היו"ר דוד אמסלם
בדיוק.

צריך להקריא את הצו?
תומר רוזנר
כן.
היו"ר דוד אמסלם
הצו לפניכם?
יסמין טלמון
אין לי אותו כאן.
היו"ר דוד אמסלם
לא שלחתם את הצו?
יסמין טלמון
לא.
היו"ר דוד אמסלם
אולי מישהו יכול לפקסס לך אותו.
תומר רוזנר
צריך להקריא את הצו. אתם פעם ראשונה כאן?
יסמין טלמון
נכון. זה מוזר. אין לי כאן את הצו. אנחנו מכינים את הצו אחרי שאנחנו עוברים את כל המהלך ומקבלים את כל האישורים מכולם, כאשר חלק מהם זה אתם.
היו"ר דוד אמסלם
יש כאן הליך פורמלי שצריך להקריא את הצו כדי לדעת על מה, גוש, חלקה, משהו. יש איזשהו נוסח משפטי שאני צריך להקריא אותו לוועדה. אחרי שהבנו את הכול, עכשיו אנחנו הולכים לקטע הפורמלי. אני צריך להקריא משהו ולהביא את זה בפני חברי הוועדה להצבעה.
תומר רוזנר
יש אישור עקרוני ואחר כך תבואו שוב עם הצו.
היו"ר דוד אמסלם
להצבעה בלי דיון?
תומר רוזנר
הקראה והצבעה.
יסמין טלמון
בדרך כלל אנחנו מכינים את הצו אחרי.
היו"ר דוד אמסלם
לא.
תומר רוזנר
תמיד אתם מביאים את הצו.
היו"ר דוד אמסלם
אם יש לכם עכשיו ואתם יודעים לקבל את זה אפילו בווטסאפ ולהביא אלי ואני אקריא.
יסמין טלמון
לא. זה לא מוכן.
היו"ר דוד אמסלם
אם כן, אנחנו נאשר את הבקשה.
פיאד טמיש
אדוני יאשר את התכנית עצמה.
תומר רוזנר
לא. זה לא כך. אלה לא אלתורים כאן.
פיאד טמיש
לא את התכנית עצמה אלא נקריא.
תומר רוזנר
זה לא עובד. אין אלתורים בדברים האלה.
פיאד טמיש
אני ממשרד המשפטים. אולי אפשר להקריא את הנתונים.
תומר רוזנר
לא. אי אפשר.
יסמין טלמון
אני אקריא משהו שאולי הוא יעזור לקבל את ההחלטה בצורה הנכונה.

על פי סעיף 26 לחוק גנים לאומיים ושמורות טבע, ביטול האכרזה על שטח או חלק משטח מגן לאומי או משמורת טבע כפוף להסכמת השר להגנת הסביבה, המועצה לגנים לאומיים ושמורות טבע, הרשות המקומית ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת.
תומר רוזנר
זה תיקון של החוק, עד כמה שאנחנו יודעים.
יסמין טלמון
נכון.
תומר רוזנר
זה לא הצו. אנחנו צריכים את הצו.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להתקדם. אני מסכם. הוועדה מאשרת באופן עקרוני את הנושא. התקיים דיון בנושא השטחים המתווספים והנגרעים. היות ולא היה לנו צו פורמלי שקיבלנו מכם, אני אביא את הנושא רק להקראה והצבעה.

אני יכול להביא את זה גם בפגרה?
תומר רוזנר
ודאי.
היו"ר דוד אמסלם
ברגע שאתם תביאו את זה בפנינו, בהזדמנות הראשונה אני אביא את זה רק להקראה והצבעה באופן מידי.

אני מתפלא שלא באתם עם זה, אבל בסדר.
יסמין טלמון
זה אף פעם לא נדרש. באף דיון קודם זה לא נדרש.
תומר רוזנר
תמיד נדרש.
מנחם זלוצקי
זה רק אישור הוועדה. כרגע קראנו את החוק. זאת לא הכרה.
תומר רוזנר
אתם רוצים לראות את הפרוטוקול? אנחנו ודאי דורשים את זה בכל חקיקת משנה, בוודאי בצווים מהסוג הזה.
יסמין טלמון
אני יכולה לומר שאת השיעור קיבלנו כרגע. מעכשיו והבא תמיד יהיה כאן צו.
תומר רוזנר
זה לא חדש.
היו"ר דוד אמסלם
יש לנו כאן את תומר שמלווה את הוועדה זמן רב. אני נמצא כאן שנה אבל הוא מלווה אותה זמן יותר ארוך והוא יודע מה הוא אומר. סגרנו את הסיפור. ברוך יכול להיות רגוע. בסוף ההליך הפורמלי, צריך להקריא משפט והחברים צריכים להצביע עליו. אני לא יודע מה להקריא להם. אני לא יכול להגיד להם שיש איזה גן לאומי ליד חיפה ולכן בואו נצביע עליו. אנחנו צריכים נוסח. יש איזשהו הליך שאני צריך להקריא להם גוש, חלקה, משהו יותר ספציפי.
יסמין טלמון
גושים וחלקות אפשר.
תומר רוזנר
כבר הסברנו שלא.
היו"ר דוד אמסלם
תומר כבר מתרגז.
תומר רוזנר
כי כבר שואלים את אותה שאלה עשר פעמים.
היו"ר דוד אמסלם
בדרך כלל הוא לא אוהב ששואלים אותו את אותה שאלה שלוש פעמים. פעמיים, איכשהו הוא עונה, אבל בפעם השלישית הוא מאבד את הסבלנות.

תביאו לי את הצו ואני מבטיח לכם שברגע שאתם מביאים לי, בהזדמנות הראשונה שיש לוועדה, אני אקריא את הצו ונצביע עליו. עשינו שמיניות באוויר לקיים את הדיון הזה לפני היציאה לפגרה בגלל ברוך. היום יש דברים אחרונים לסגור לפני היציאה לפגרה. זה היום האחרון שלנו ואכן עשינו מאמץ גדול לסיים את זה היום. רק היום עמדו לנו על הפרק שלוש אכרזות אבל דנו רק בזאת כי היה חשוב לי לקדם אותה.
יסמין טלמון
הצו יישלח היום.
היו"ר דוד אמסלם
יש לנו דיון בשעה 10:30 ואני מעריך שהוא ייקח לפחות חצי שעה. תנסו לארגן לי את הצו. זה לא חייב להיות מודפס בעשרה העתקים אלא אפילו משהו ידני שאוכל להקריא אותו ואז אני אנסה לסגור את זה אפילו בשעה הקרובה.
יסמין טלמון
בסדר. ננסה להעביר כמה שיותר מהר.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:17.

קוד המקור של הנתונים