ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 03/08/2016

חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 5), התשע"ו-2016, הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון - סעיף 92), התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 317

מישיבת ועדת הכלכלה

יום רביעי, כ"ח בתמוז התשע"ו (03 באוגוסט 2016), שעה 8:15
סדר היום
הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 5), התשע"ו-2016 (מ/1078)
הצעת חוק השידור הציבורי (תיקון – סעיף 92), התשע"ו-2016, מאת חה"כ נחמן שי (פ/3252/20)
נכחו
חברי הוועדה:
איתן כבל – היו"ר

דוד ביטן

איילת נחמיאס ורבין

רועי פולקמן

יעקב פרי

עיסאווי פריג'

נורית קורן
חברי הכנסת
עבדאללה אבו מערוף

רוברט אילטוב

קארין אלהרר

דוד אמסלם

אילן גילאון

מיקי רוזנטל

נחמן שי
מוזמנים:
אביגדור דגן - יועמ"ש טלוויזיה חינוכית, משרד החינוך

קרן הראל הררי - יועצת בכירה למנכ"ל הטלוויזיה החינוכית, משרד החינוך

שלמה יהודה פילבר - מנכ"ל משרד התקשורת

דנה נויפלד - לשכה משפטית, משרד התקשורת

חגית ברוק - לשכה משפטית, משרד התקשורת

תמר הכהן - לשכה משפטית, משרד התקשורת

רן שטרית - רמ"ט לשכת השר, משרד התקשורת

שירה גרינברג - סגנית הממונה על התקציבים, משרד האוצר

אסף וסרצוג - רפרנט בטחון פנים, אגף התקציבים, משרד האוצר

ארז אנצויג - סגן היועמ"ש, אגף השכר, משרד האוצר

שרה גרינברג - רפרנטית חינוך בחשכ"ל, משרד האוצר

שירן שושנה - יועצת משפטית, המשרד לירושלים ומורשת

בן ציון פיגלסון - עוזר אישי לאפוטרופוס הכללי, משרד המשפטים

ברי בר-ציון - מנכ"ל רשות השידור

רונית בראון קניס - משנה למנכ"ל משאבי אנוש, רשות השידור

ויסאם גבר - כתב, רשות השידור

משה זמיר - נציג העובדים רשת מורשת, רשות השידור

תמנה עורב - יו"ר ועד העובדים האקדמאים בדירוג מח"ר, רשות השידור

מירי עדרי - יו"ר ועד משולב-מטה, רשות השידור

אדיסו וובה - ועד הנדסה טלוויזיה, רשות השידור

שלמה אברהם - ועד משולב טלוויזיה, רשות השידור

מרדכי אברהם - מת"ל, הכנסת

גיל עומר - יו"ר המועצה, תאגיד השידור הישראלי

רן היילפרן - סמנכ"ל כספים ותפעול, תאגיד השידור הישראלי

אודי הכהן - סמנכ"ל הנדסה וטכנולוגיות, תאגיד השידור הישראלי

בן עזריאל - דובר, תאגיד השידור הישראלי

נטע משה סעדון - מרכז המחקר והמידע של הכנסת

ניר ברקת - ראש עיריית ירושלים

עופר ברקוביץ' - סגן ראש העיר, עיריית ירושלים

תומר דרור - יועץ לסגן ראש העיר, עיריית ירושלים

אמנון מרחב - מנכ"ל עיריית ירושלים

אלי מלכה - יועץ משפטי, עיריית ירושלים

ליאור בנימין - יועץ למנכ"ל עיריית ירושלים

שי בירן - מנכ"ל אגף הכלכלה בהסתדרות הכללית, ההסתדרות הכללית החדשה

דורון קרני - מזכיר ארצי בהסתדרות עובדי המדינה, ההסתדרות הכללית החדשה

עמית ליאור - יו"ר איגוד התסריטאים, ארגוני יוצרים ומבצעים

ליאור תמאם - אחראי על היצירה המקורית, איגוד תסריטאי הקולנוע והטלוויזיה, ארגוני יוצרים ומבצעים

אופיר טל - יועץ משפטי, אגודת העיתונאים

יאיר טרצ'יצקי - יו"ר ארגון העיתונאים

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר

מרב תורג'מן
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר המתרגמים

הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 5), התשע"ו-2016 (מ/1078)

הצעת חוק השידור הציבורי (תיקון – סעיף 92), התשע"ו-2016, מאת חה"כ נחמן שי (פ/3252/20)
היו"ר איתן כבל
בוקר טוב לכם, גברתי מנהלת הוועדה, היועצות המשפטיות, רשם, בוקר טוב, אתה פעם ראשונה אצלנו, אז ברוכים הבאים בפעם השנייה, גברתי, חבריי ואדוני ראש העיר. התכנסנו כאן הבוקר להליך יחסית קצר, אני מקווה, כדי לסיים את הכנת החוק לקריאה שנייה ושלישית, הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מספר 5), שמוזגה עם הצעת החוק של חבר הכנסת נחמן שי. ההתכנסות כאן היא לגבי שלוש בקשות לדיון מחודש, האחת בקשה לדיון מחודש של חברי הכנסת איתן כבל, חזן, קורן, אמסלם, ביטן, מיקי רוזנטל, רועי פולקמן, יעקב פרי, רוברט אילטוב, יצחק וקנין, דיון מחודש בסעיף 1. שתיים, בקשה לדיון מחודש מאת חבר הכנסת רוברט אילטוב, לדיון מחודש בסעיף 2, ושלוש, בקשה לדיון מחודש מאת חבר הכנסת איתן כבל, נחמן שי, יעקב פרי, מיקי רוזנטל, והדיון המחודש הוא כמובן בסעיף 3. וכן סעיפים שלא הוצבעו אתמול.

ברשותכם, אנחנו נתחיל בסעיף המרכזי שלנו שבעטיו אתמול הגענו לטונים קצת גבוהים, אבל ברוך ה' ירושלים כל כך על ראש שמחתנו, שנדדה שנתנו כל הלילה, אדוני ראש העיר, ומצאנו, באמת אני אומר את זה, לפחות אני, ואני יודע להגיד את זה על כל חברי הכנסת, אני לא פגשתי ולו חבר כנסת אחד שאין ולא חושב שהשידורים צריכים להיות כולם מירושלים. אני אגיד לך עוד דבר, בשונה מהערוצים המסחריים שבכאילו, כאן אין לי ספק שבסופו של תהליך לא ירחק הזמן שכל השידורים, כולם, יהיו סוף סוף מירושלים ושהאמירה 'קול ישראל מירושלים' באמת תהיה אמירה מלאת תוכן.

חבר הכנסת פולקמן, אני מציע שאתה תציג את הבקשה לדיון מחדש. אני קודם אעלה להצבעה את הבקשות לדיון מחדש ולאחר מכן אני אאפשר לך לסעיף הראשון, סעיף ירושלים, להציג את העניין. אני מציע שנעשה את זה מהר, כי אני רוצה לעשות על זה רביזיה. ברשותכם, מי בעד הרביזיות? ירים את ידו. תודה.

הצבעה על הרביזיות

בעד – רוב

נגד – מיעוט

הרביזיה אושרה.
לאה ורון
חבר הכנסת נחמן שי מצביע במקום חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, חבר הכנסת מיקי רוזנטל מצביע במקום חבר הכנסת יוסי יונה, חבר הכנסת אבו מערוף מצביע במקום חבר הכנסת דב חנין.
אתי בנדלר
אני רק רוצה לומר על איזה סעיפים הוצבעה הרביזיה, כי על סעיפים אלה שיש פעם אחת רביזיה אי אפשר לעשות רביזיה נוספת. מדובר על תיקון סעיף 5 בסעיף 1 להצעת החוק, על תיקון סעיף 2 להצעת החוק, שעניינו תיקון סעיף 80, ועל סעיף 3 להצעת החוק, שעניינו תיקון סעיף 92.
היו"ר איתן כבל
ברשותכם, אנחנו עוברים לסעיף המרכזי, שהוא סעיף השידור מירושלים, הסעיף שסביבו היה את הוויכוח. בבקשה.
רועי פולקמן (כולנו)
תודה, אדוני היושב ראש ותודה על עזרתך בעניין הזה. הסיכום שנעשה על בסיס ההצעה של חבר הכנסת דודי אמסלם ומשרד התקשורת והאוצר הוא מאוד מאוד פשוט, הוא דיבר על שני טאקטים בכניסה לירושלים, אחד דובר על יולי 2017, אחרי יוני 2017 כניסה לבניין הקבע של - - -
קריאה
מינואר 2017.
רועי פולקמן (כולנו)
לא, זה לא נגענו בזה.
קריאה
מושב ההנהלה - - -
רועי פולקמן (כולנו)
נכון. ינואר 2017, הנהלה, ירושלים. יוני 2017 מעבר של רוב - - -
נחמן שי (המחנה הציוני)
רועי, זה הרבה יותר מהנהלה בינואר.
היו"ר איתן כבל
יש לי הצעה, אתה תציג את זה, אחר כך אני אתן גם את רשות הדיבור ל - - -
רועי פולקמן (כולנו)
כדאי שהתאגיד יידע בדיוק מה עובר - - -
היו"ר איתן כבל
היושב ראש, נא להציג לי אחר כך בדיוק מה עובר ואיך. אז ברשותכם, תתכוננו, תרוצו על הקווים. בבקשה.
רועי פולקמן (כולנו)
ביוני 2017 מעבר רוב העובדים לבניין הקבע. מה בדיוק והיחידות, זה יגידו אנשי התאגיד, לבקשת ראש העיר זה יירשם בפרוטוקול, איזה יחידות בדיוק עוברות, אבל זה רוב התאגיד, כלומר למעלה מ-50% מעובדיו, ועד יוני 2018 כל עובדי תאגיד השידור הציבורי, למעט, אמרנו יחידות שוליות - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יהיה גם אולפן בתל אביב.
רועי פולקמן (כולנו)
אז אמרנו, למעט אולפני משנה, אבל הכוונה היא כל עובדי תאגיד השידור הציבורי יעברו למשכנם הקבוע בירושלים, עד יוני 2018, כולל יציאה מהאולפנים ממודיעין, ומה בדיוק, אם נשארות יחידות משנה, זה יגיד התאגיד לפרוטוקול. אבל מבחינת הסיכום, שלושה טאקטים, ינואר עד אפריל, התחלת השידורים, יוני 17' ויוני 18'.
אתי בנדלר
כאן כתוב בסיכום, שקיבלתי הרגע לידיי, שמדובר ב-1 ביולי.
רועי פולקמן (כולנו)
אני גם יודע על יולי 17', ה-1 ביולי 17'.
נחמן שי (המחנה הציוני)
חצי שנה.
רועי פולקמן (כולנו)
חצי שנה. זה הסיכום, ברשות אדוני היושב ראש, צריך שהתאגיד יגיד - - -
היו"ר איתן כבל
ברקוביץ' יקירי, אני לא פותח את זה עכשיו לדיון. אני לא מתכוון שנעשה פה - - -
רועי פולקמן (כולנו)
אני רק אגיד משפט לחבריי מירושלים, זה מבטיח את זה שגם קליטת העובדים תאפשר את קליטת העובדים הירושלמים, כי מדובר על חודשים ספורים שבהם העובדים - - -
היו"ר איתן כבל
אני לא מצליח להקשיב.
רועי פולקמן (כולנו)
גם הקליטה של העובדים בתאגיד היא הדרגתית, זה לא בבת אחת נקלטים 800 עובדים. ברגע שכחצי שנה או פחות מתחילת השידורים רוב העובדים ורוב הפעילות וכל מערכת החדשות נעשית מירושלים, זה מאפשר שרוב העובדים - - - כלומר הדאגה המרכזית שלנו הייתה על העובדים, ושתיים, זה גם ברור שזה זמני מאוד.
היו"ר איתן כבל
תודה. בבקשה, מי מכם, אדוני היושב ראש או אדוני המנכ"ל? ביקשתי שתציגו את כל מה שאמור לעבור על פי הלו"ז ככה שביוני 18' - - -
קריאה
בוקר טוב לכולם. החל מה-1 בינואר בירושלים נתקיימו הפעילויות הבאות, המועצה תשב בירושלים, חלק מישיבות ההנהלה גם יתקיימו בירושלים, בנוסף יהיה אולפן טלוויזיה בשביל לייצר גם אפשרות למרואיינים ירושלמים להשתתף שם. מה-1 ביולי 2017 רוב התאגיד יישב בירושלים. הרוב, הכוונה רוב של העובדים ורוב הפלטפורמות. אנחנו מתחייבים לעשות כל מה שאנחנו יכולים בשביל שזה יקרה. יש לנו אופציה בהסכם, בבניין שקנינו בגבעת שאול, להיכנס לקומות שכבר בנויות ולכן אין שום צורך באישורי תב"ע. זהו.
רועי פולקמן (כולנו)
ומה קורה עד 18', מה עובר לכאן?
קריאה
כל חטיבת החדשות תשב בירושלים, למעט השלוחות שיהיו לה גם בבאר שבע וחיפה ותל אביב, אבל הרוב, גם במספר העובדים וגם בפלטפורמות, תחנות רדיו, חטיבת החדשות, חלקים מהטלוויזיה יישבו בירושלים, הפעילות בירושלים תהיה לפחות כמו הפעילות שיש לרשות השידור בירושלים כרגע.
נחמן שי (המחנה הציוני)
רק רגע, אני הבנתי שבכל מקרה, אמרת הנהלה וכדומה, אבל מינואר יש פעולות שיישארו בירושלים, חדשות תצאנה מירושלים, רדיו למשל.
קריאה
ניתן לעשות את הדבר, אם הוועדה תדרוש את זה נעשה את זה, מקצועית זה טיפה לא יעיל וקצת משונה, אבל אם - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה טכני, למה לך להיכנס לזה, נחמן?
נחמן שי (המחנה הציוני)
כי אני רוצה שזה ייצא מירושלים. יש משמעות - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יש אולפן בתל אביב ויש אולפן בירושלים, השידור יוצא מירושלים זה עובר לתל אביב, הוא אומר.
נחמן שי (המחנה הציוני)
מיקי, אנחנו שנינו בילינו על זה הרבה שעות אתמול.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בסדר, לכן אני אומר - - -
נחמן שי (המחנה הציוני)
אני חושב שחלק מפעולות הרדיו נשאר בירושלים, כדאי שתאמר את כל הדברים. זה לא ממש מתחיל מאפס, יש לכם כבר איזה שהיא תשתית שאתם מתחילים ממנה, גם ב-1 בינואר.
קריאה
יהיה פה גם אולפן רדיו וגם אולפן טלוויזיה בירושלים מה-1 בינואר.
דוד אמסלם (הליכוד)
לא התכוונו לאולפן טלוויזיה, התכוונו לאולפן חדשות.
קריאה
קול ישראל מירושלים יישמע מירושלים.
נחמן שי (המחנה הציוני)
נקודה, זה הכול.
דוד אמסלם (הליכוד)
לא כל החדשות, אני מדבר איתך על טלוויזיה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
גם לסמלים יש משמעות.
דוד אמסלם (הליכוד)
דקה.
קריאה
בסדר, רוצים שכל העובדים יעבדו משם.
דוד אמסלם (הליכוד)
קודם כל אני מברך כמובן על כל הסיכום, אבל אנחנו דיברנו על דברים מאוד מדויקים, אז אני מבקש לא להיות ככה - - - ככה התחלנו עם התאגיד, בגלל זה הגענו לאן שהגענו. זה לא דבר נזיל, דיברנו על אולפן טלוויזיה שמשם שודרו החדשות - - -
קריאה
לא מה-1 בינואר. מה-1 ביולי זה מה שיקרה. מיולי 17'. מהדורת החדשות המרכזית תשודר מירושלים.
היו"ר איתן כבל
תודה. דוד, בבקשה.
דוד ביטן (הליכוד)
מה שהסבירו לנו אתמול, שני דברים, אל"ף, לא ראינו אבני דרך ואני רוצה שאבני הדרך ייכנסו לחוק. ודבר שני, ברגע שהתאגיד מתחיל לפעול והוא לא מקיים את החוק, מה אנחנו יכולים לעשות? לא יכולים לעשות כלום. לכן ביקשנו עיצומים כספיים במידה שהתאגיד לא יקיים את החוק בעניין הזה, כי הנושא של מעבר ירושלים הוא חשוב מאוד מבחינתנו. אתמול גם דיברנו על זה, כחלק מההסדר של אתמול - - -
דוד אמסלם (הליכוד)
עוד הערה קטנה, איתן.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
גם להעמיד אותם בפינה קצת. אני אומר, אם כבר אז - - -
דוד אמסלם (הליכוד)
אנחנו דיברנו, גם אתמול בדיון, שכל הרדיו יהיה בירושלים.
רועי פולקמן (כולנו)
מיולי 17'.
קריאה
אפשר לשאול למה - - -
קריאה
בדיוק כמו שרשות השידור מתקיימת כיום רוב הרדיו יישאר בירושלים, אבל יהיו שלוחות בתל אביב, בחיפה ובבאר שבע.
דוד אמסלם (הליכוד)
שלוחות אין בעיה, רק שהשלוחה לא תהיה יותר גדולה מה - - -
קריאה
רוב העובדים יהיו בירושלים.
אדיסו וובה
איתן, קשה לי לשבת פה, אתם סוגרים את נושא הבניינים, אתם לא סוגרים את הנושא של העובדים. עוד הפעם - - -
היו"ר איתן כבל
תיכף נגיע לזה. אני מבטיח לתת לך - - -
אדיסו וובה
אתם סוגרים את הבניינים - - -
היו"ר איתן כבל
אני מבטיח לתת לך את הזמן שלך תיכף. בבקשה. אני הבטחתי לך, יהיה. לא קרה שעוד לא עמדתי במילה שלי. כן, ברקוביץ'.
עופר ברקוביץ'
אל"ף, אני שמח על ההתקדמויות מאתמול, אני עדיין חושב שלא צריך לעשות פשרות בנושא ירושלים בכלל, אבל שתי שאלות לחברי הוועדה.
דוד ביטן (הליכוד)
זה לא פשרה, זה - - -
עופר ברקוביץ'
איך השתכנעתם - - -
היו"ר איתן כבל
לא, לא, יקירי. אני מכבד אותך, אני לא בשימוע אצלך.
עופר ברקוביץ'
לא, אני שואל שאלה פרקטית.
היו"ר איתן כבל
לא, אז יש ראש העיר שישאל את השאלות ויגיד - - -
עופר ברקוביץ'
לא, למה אי אפשר שציר רוממה - - -
היו"ר איתן כבל
ברקוביץ', תגיד לי, מה, אני עכשיו עושה פה חפירות ארכיאולוגית? נגמר, זה כבר היסטוריה. נגמר. זה, כשתעשה עבודה על השידור הציבורי החדש בירושלים תברר את העניין הזה. תקדיש לזה פרק בעבודה.
עופר ברקוביץ'
איזה תשומה קיבלתם? מה שכנע אתכם?
היו"ר איתן כבל
אוקיי, בסדר.
נחמן שי (המחנה הציוני)
עופר, התקדמנו. אנחנו רוצים לסיים את זה, המושב נסגר היום.
היו"ר איתן כבל
אדוני ראש העיר, בבקשה, ואחר כך אני אאפשר לקארין, נחמן שי.
רועי פולקמן (כולנו)
אתה רוצה שהם יציגו את הסעיף הזה?
קארין אלהרר (יש עתיד)
שיציגו, אני רוצה לראות.
היו"ר איתן כבל
קודם כל אדוני ראש העיר, בבקשה, לפני הסנקציות.
ניר ברקת
אני חושב שמה שקרה פה, הוצבה סיטואציה כאילו ירושלים מול השירות הציבורי ועל הדבר הזה קמה הצעקה שלנו, של העירייה, של העובדים ושל חברי הכנסת ושל הוועדה כולה. אני חושב שכל בר דעת הבין - - -
היו"ר איתן כבל
דוד, תעבור רק לתנועות ידיים בבקשה.
דוד אמסלם (הליכוד)
אבל אז זה מסכן גם אותי.
ניר ברקת
זאת אומרת הייתה פה סיטואציה, אני לא רוצה לעשות פוסט מורטם על העסקה כולה, שהתאגיד רץ לו קדימה כאילו ירושלים זה אויב של התאגיד. אני חושב שהתיקונים שנעשו במקצה השיפורים האחרון, באמת בעקבות ההתערבות של דוד ודודי ורועי וכל הוועדה, והמוכנות של כל הוועדה לבדוק ולוודא שירושלים לא סותרת את התאגיד, אלא להיפך, בוודאי יש כאן מקצה שיפורים משמעותי. אם אתם שואלים אותי האם הוא מספיק, אני חושב שהתחושה שלנו, וכאן אני בא לומר ישירות לתאגיד, יצרתם בנו תחושה שאנחנו לא בטוחים שכוונתכם באמת להגיע לירושלים. אנחנו לא בטוחים שאתם מבינים את החשיבות של ירושלים. הסיבה שכל הזמן נכנסים לכם ועושים לכם עכשיו מיקרו מנג'מנט זה בגלל שאתם נותנים את התחושה, עד לפחות אתמול והיום, שכאילו ירושלים זה האויב של התאגיד.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
יאללה תתחבקו.
היו"ר איתן כבל
שילחו לנו תמונות שלכם מחובקים. עזוב.
ניר ברקת
אני חושב שברגע שמוצג, אדוני היושב ראש, שמרכז הכובד הוא ירושלים ונשאר בירושלים, עכשיו צריך להיכנס לפרטים ולוודא שזה אכן קורה ותוכיחו לנו שכוונתכם האמיתית שזה יהיה בירושלים.
היו"ר איתן כבל
תודה, אדוני ראש העיר. בבקשה, מנכ"ל משרד התקשורת.
דוד אמסלם (הליכוד)
לפני כן, איתן, אני יכול להגיד עוד משפט?
היו"ר איתן כבל
אני יכול למנוע ממך?
דוד אמסלם (הליכוד)
אני באמת מסכים עם הבחור - - -
היו"ר איתן כבל
מי זה הבחור?
דוד אמסלם (הליכוד)
אדיסו. העליתי שני נושאים, ירושלים, ואני חושב שנושא העובדים לא פחות חשוב מירושלים.
היו"ר איתן כבל
נגיע אליו תיכף.
נחמן שי (המחנה הציוני)
נשמח לעזרתך בעניין הזה. נגיע לעובדים.
היו"ר איתן כבל
נחמן, לפני שאני עובר לרן, להציג את התוספת, יש לי רק בקשה מהאוצר, שירה, סגנית הממונה על התקציבים, ברשותך, רק אמרי שמבחינת ההתחייבויות התקציביות הנוגעות לכל מה ששוחחנו עכשיו, שיש את כל התקציבים. לא סתם אני ביקשתי את זה ממך עכשיו, לפני שאנחנו עוברים לשלב הבא, שלא נמצא את עצמנו במחשבה לסנקציה כי מישהו באוצר עשה פעולה כזו או אחרת שתפגע בתאגיד. בבקשה.
שירה גרינברג
אנחנו מבחינת המתווה ישבנו אתמול עם התאגיד, הבנו שבתוך המתווה הזה יש גם חיסכון כתוצאה מהשינויים האלה ואנחנו יושבים איתם כדי להבין את העלויות המדויקות. כל העלויות האלה הן בתוך עלויות ההקמה, הן לא גוזרות שום דבר בשוטף מכיוון שהתאגיד ציין בפנינו שבעקבות המעבר הזה והחסכונות הוא לא צריך עודף של כוח אדם ודברים מן הסוג הזה כפי שעלו אתמול בפתרונות שהיו בדיון ועל כן כל הנושא התקציבי הופך להיות נושא של תקציב ההקמה והשכירויות וכו'. הוא יגדל באיזה שהוא סכום, אנחנו כרגע בדיונים איתם, אבל זה לא התקציב שבחוק ועל כן אין צורך לתקן את החוק. אנחנו דואגים שהתקציב הזה יתוקצב.
יעקב פרי (יש עתיד)
שירה, עלה הנושא של שיפוץ קומה נוספת, לזרז אותה, והאוצר, כפי שאני מבין, נאות לתקצב את זה.
שירה גרינברג
נכון. זה מה שאמרתי שאנחנו בדיונים איתם.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
פשוט תגידי את זה לפרוטוקול, שאם יהיה לנו דיון בעוד כמה חודשים - - -
שירה גרינברג
התקציב הזה ייסגר יחד עם התאגיד בתקציב ההקמה.
היו"ר איתן כבל
שירה, תודה לכם. רן שטרית, בבקשה.
רן שטרית
תודה רבה ליו"ר הוועדה, ברצוני להציג את סעיף ההסכמות לעניין הסנקציות. במקרה של אי עמידה בתאריכי היעד להעברת הפעילות לירושלים יוטל עיצום כספי על התאגיד בסכום משמעותי של 10 מיליוני שקלים בגין כל חודש של איחור. שר התקשורת, בהסכמת שר האוצר, יוכל להקטין את גובה העיצום מנימוקים שיירשמו באישור ועדת הכלכלה. הפרשנות היא שאם יבוא התאגיד ויסביר, במהלך הקמה לפעמים יש הרבה מקרים אקסוגניים, חיצוניים, שיכולים לגרום, כוחות עליונים שיכולים לגרום לעיכוב, אז יש סמכות לשרים לקצץ, באישור ועדת הכלכלה, בעיצום הכספי. העיצום יבוא מתקציב ההקמה של התאגיד לפי ההסכמות. תודה רבה.
היו"ר איתן כבל
סליחה, לפני שאני נותן לכל אחד ואחת מכם אני רוצה לשמוע קודם כל את חוות הדעת של היועצת המשפטית.
קריאה
אני רוצה להבין, 10 מיליון שקלים?
היו"ר איתן כבל
10 מיליון שקלים.
קריאה
לכל חודש?
רן שטרית
לכל חודש - - -
קריאה
אין בדיני החוזים סעיף - - -
היו"ר איתן כבל
חברים יקרים, אני רוצה לנהל את הדיון.
עיסאווי פריג' (מרצ)
שיסביר יותר על העיצום.
היו"ר איתן כבל
אין מה להסביר, הוא אמר אם לא יעבדו ו-10 מיליון שקל, תקציב ההקמה, מה יש להסביר?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, כאילו התאגיד הוא האויב ועכשיו אנחנו - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
אנחנו האויב - - -
היו"ר איתן כבל
קארין, כבר סיימת חצי מהדברים שלך.
קארין אלהרר (יש עתיד)
לא.
היו"ר איתן כבל
אז בבקשה. בבקשה, גברתי היועצת המשפטית.
עמית ליאור
סליחה, אני רק רוצה לוודא אם זה בא על חשבון ה - - -
היו"ר איתן כבל
עמית, אל תוודא כלום עכשיו. בבקשה, גברתי.
אתי בנדלר
אדוני, כידוע לך אני ראיתי את הנושא הזה של ההצעה להטיל עיצום כספי על התאגיד ממש ממש עכשיו, כמובן שלא יכולתי לשקול את כל ההשלכות והמשמעויות של הדבר ולכן זה ממש ברמה ראשונית של שליפה מהשרוול. קודם כל הטלת ענישה, סנקציה כלשהי, על אדם, על גוף, לא יכולה להיעשות בצורה שרירותית. עצם ההפרה, בלי לשמוע מדוע, איך, כמה, למה, מי אחראי וכו', אין דבר כזה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
עם תהליך של בירור.
אתי בנדלר
יש תהליך שקבוע בחקיקה, בין כשמדובר בקנס פלילי ובין כשמדובר בקנס אזרחי או בעיצום כספי, יש מודלים בחקיקה כיצד עושים את זה, איך מודיעים על הכוונה להטיל עיצום כספי, תוך כמה זמן יש זכות שימוע לגוף שרוצים להטיל עליו עיצום כספי, תהליך קבלת ההחלטה, תהליך ערר על הסכום. אלה דברים בסיסיים בזכויות, בין של יחיד ובין של תאגיד. זה דבר אחד.

דבר שני, יש שני מודלים של עיצומים כספיים, יש מודל אחד של סכום קבוע ויש מודל אחד של סכום מרבי. אינני יודעת מה מדובר כאן כי לכאורה מצד אחד מדובר על סכום של 10 מיליון ₪ לכל חודש בשל כל הפרה, אבל מהצד השני - - -
קריאה
למה לא 100 מיליון שקל?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא, למה לא - - - את התאגיד? אני מציע גם לסגור את התאגיד.
אתי בנדלר
תענה לי אתה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הרי זה מה שהוא רוצה, ראש הממשלה. יש לו טלפון אדום - - -
היו"ר איתן כבל
מיקי.
קריאה
קיזוז ולא עיצום. הפחתת תקציב ולא - - -
אתי בנדלר
אנחנו לא מדברים כרגע בכלל על עיצום כספי? זה אותו דבר.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זה אותו דבר, זה מלים מכובסות. לא מקובל.
נחמן שי (המחנה הציוני)
זה אמור להיות בחוק?
אתי בנדלר
זה מה שאני שומעת.
נחמן שי (המחנה הציוני)
חבר'ה, מה קרה לכם? מה קרה לכם?
היו"ר איתן כבל
חברים, כל אחד בתורו, מה קורה לכם?
עיסאווי פריג' (מרצ)
בסדר, אבל אתה חש את האווירה.
היו"ר איתן כבל
עיסאווי, לא כל אחד פה ידבר, זה לא מבזקים יוצאים מפה, מירושלים. תנו קודם כל לסיים.
אתי בנדלר
נקודת המוצא היא שחייבים לשלם את הסכום הזה, בין בדרך של קיזוז, בין בדרך אחרת, אינני יודעת מה, אלא אם כן שר התקשורת, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה - - -
היו"ר איתן כבל
אלדד, אתה מברר כבר איך אתה מעביר את הכסף? מה? די, מספיק. שומעים אותך עד פה. אני אומר לכם, זה מפריע, אני אתחיל להוציא, זה לא נעים.
אתי בנדלר
זאת אומרת שניתן יהיה להפחית לכאורה את הסכום הזה רק אם תהיה הסכמה של כל אחד מאלה, שר התקשורת, שר האוצר וועדת הכלכלה.
קארין אלהרר (יש עתיד)
בקיצור, לעולם לא יופחת.
אתי בנדלר
מספיק שאחד מאלה לא יסכים להפחתה, גם אם לכאורה יש כוח עליון, אפילו במקרה של כוח עליון, שלא תהיה מחלוקת לגביו, אז אם אחד מאם לא יסכים לקזז את הסכום - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כוח עליון חייב להיכנס בכל מקרה.
אתי בנדלר
ונקודה אחרונה, שימו לב שמדובר כאן על קיזוז בעצם מתקציב המדינה, מסכומים שמשולמים מתקציב המדינה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
המדינה משלמת לעצמה.
אתי בנדלר
המדינה תטיל קנס - - -
נחמן שי (המחנה הציוני)
על עצמה. שאלת הבהרה, אני רוצה להפנות אלייך. אני בטוח שלא נקבל, לא את העיצומים הכספיים ולא את העיצומים הפרסונליים, מה הדרך שאפשר בכל זאת לוודא שהפעולה הזאת תתבצע לפי לוח הזמנים? זה אנחנו רוצים כן לעשות.
היו"ר איתן כבל
אני רוצה לחדד את השאלה. אני מתנגד לעיצומים כספיים, שלא תהיה פה שאלה, העניין הוא אחר, טוענים חברים, ואני לא נכנס לסיבות - - - מה שאני אומר, שחברי הכנסת, ואני יכול לומר את זה בשם כל חברי הכנסת ולא בעניין כזה או אחר, רוצים באמת, התחושה היא שתהיה דחיפות של העניין, שכל הגורמים העוסקים בעניין, באמת שיעמדו - - -
נחמן שי (המחנה הציוני)
אנחנו רוצים לראות את זה מחייב. אני מחדד אותך, איתן, אנחנו רוצים שזה יהיה מחייב, שזה לא יהיה וולונטרי, זה דבר שהוא משמעותי.
היו"ר איתן כבל
שהסיפור של שתו לי אכלו לי לא יעבוד פה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
איך מבטיחים שהפעולה תתבצע בלי לנקוט באמצעים, לא להכניס אותם לכלא ולא לגזור עליהם גזרות שהם לא יכולים - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
אפשר לסקול אותם באבנים.
נחמן שי (המחנה הציוני)
בדיוק.
דנה נויפלד
אני רוצה, ברשות היושב ראש, להציג עוד קושי שיש פה. הפגיעה, מבחינת העובדה שהכסף עובר מכיס לכיס זה היבט אחד, ההיבט השני הוא שבסופו של דבר מי שנפגע מהפחתת התקציב הם העובדים.
דוד ביטן (הליכוד)
אין שאלה, שיקיימו את החוק.
היו"ר איתן כבל
אני מקווה. בעניין הזה, דוד, אין מחלוקת.
אתי בנדלר
- - - בסך הכול פוגעים בהקמת התאגיד - - -
דוד ביטן (הליכוד)
אז שיבואו לירושלים.
היו"ר איתן כבל
סיכמנו, אתה צודק - - -
דוד ביטן (הליכוד)
אז זה המצב, יהיה עיצום כספי, לא יקיימו - - - יעברו לירושלים לא תהיה בעיה. לא תהיה יצירה - - -
היו"ר איתן כבל
עמית, ביקשת רשות דיבור? לדעתי שני שליש ממנה כבר סיימת.
קארין אלהרר (יש עתיד)
לא יהיה עיצום כספי. דוד, מה זה עיצום כספי?
היו"ר איתן כבל
חברת הכנסת קארין אלהרר היא הדוברת הראשונה.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
דנה הייתה באמצע הדברים.
היו"ר איתן כבל
העניין ברור.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
ברור? לא ברור לי.
היו"ר איתן כבל
שירה גרינברג, סגנית הממונה על התקציבים. דוד, נורית - - -
נורית קורן (הליכוד)
העיצום הכספי צריך להיות באחריות אישית - - -
היו"ר איתן כבל
אתה מכניס את זה ללופ, אתה מפחית, אתה עושה את זה שעוד יותר לא יוכלו לעמוד - - -
נורית קורן (הליכוד)
נכון, בגלל זה אני אומרת אחריות אישית. למה לא אחריות אישית של ה - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לכלא. נו באמת.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אם לא עובר סוקלים אותם באבנים.
נורית קורן (הליכוד)
מה אכפת לו? זה כסף שלו? זה כסף - - -
אתי בנדלר
אדוני ראש העירייה, מה קורה אם העירייה לא עומדת בהוראות חוקיות? על מי מטילים - - -
היו"ר איתן כבל
לדעתי גם לעשות את זה לרשויות המקומיות שלא עובדות.
דוד אמסלם (הליכוד)
קודם כל לראשי הרשויות יש חיוב אישי וגם את זה - - -
היו"ר איתן כבל
אני רק רוצה להגיד לכם, דודי וחברים, בקצב הזה כל הכסף יישאר באוצר. כוונתי היא - - -
דוד אמסלם (הליכוד)
אז מה, בזבזנו אתמול כמה שעות סתם?
דוד ביטן (הליכוד)
- - - אם הם לא יעברו הם לא יוכלו להתקיים.
עיסאווי פריג' (מרצ)
זה מה שאתה רוצה, דוד? לכך אתה חותר?
דוד ביטן (הליכוד)
שיקיימו את החוק. זה הכול. החוק זה לעבור לירושלים - - -
היו"ר איתן כבל
שירה גרינברג, בבקשה.
שירה גרינברג
משרד האוצר קודם כל שמח על הפשרה וגם צריך להגיד מילה טובה לאנשי התאגיד שעשו מאמצים גדולים אתמול והייתי עדה לכל הרמת האין סוף טלפונים וקשרים ודברים כדי שיוכלו אכן להיכנס מוקדם יותר מהמועד שהם סברו שניתן להיכנס, וכל הכבוד קודם כל, ואנחנו וגם שר האוצר, עמו שוחחתי אתמול, שמחים מאוד על המתווה בנושא הזה.

לגבי הטלת הסנקציות, אנחנו במשרד האוצר סבורים שלא נכון שיוטלו סנקציות מכמה סיבות. אחת, אנחנו חושבים שהתאגיד, חשוב שיקבל רוח גבית וחשוב שיקום ולא נכון להערים עליו קשיים עוד ועוד ועוד ועוד. המשמעות של 10 מיליון שקלים, ואני הייתי עדה לשיחות הרבות, כולנו מבינים שיכולים לקרות בדרך, יש המון שיפוצים שצריך לעשות, המון דברים שצריך להיערך, מאוד יכול להיות שפתאום קבלן כזה או אחר, פתאום יש דחייה א' או דחייה ב', הדבר הזה יבוא או על חשבון העובדים, או על חשבון התוכן, או על חשבון דברים אחרים.
דוד אמסלם (הליכוד)
אבל אנחנו כבר פה.
היו"ר איתן כבל
תן לה לסיים.
נורית קורן (הליכוד)
האוצר צריך לדאוג לזה.
שירה גרינברג
יש כאן עניין של תקציב מדינה שבסופו של דבר זה להטיל על תקציב המדינה עצמו את הסנקציות האלה, דבר שהוא לא מקובל עלינו ברמה - - -
דוד אמסלם (הליכוד)
לא התכוונת להעלות את זה על השולחן פה.
שירה גרינברג
הוא לא מקובל עלינו, לא מקובל עלינו ששר האוצר, שהסמכות הבלעדית בנושא של תקציב המדינה כיום היא שלו, לא מקובל עלינו שגורמים אחרים ייכנסו ויחליטו וישיתו על תקציב המדינה עלויות כאלה ואחרות. אני רק אבהיר שאנחנו מאמינים שאנשי התאגיד יעמדו בלוחות הזמנים, אנחנו מאמינים שהם יכבדו את החוק, שאני בטוחה שזה מה שיקרה ומדברים שאנחנו כיום לא יודעים לצפות זה נראה לי לא נכון לעשות כזה דבר.
היו"ר איתן כבל
עיסאווי, אתה יודע מה זה שיטת המאוורר או הנפנף? זה מה שאתה עושה עכשיו.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני רשום?
היו"ר איתן כבל
אתה רשום. במקום לקדם אותנו אתה רק מגדיל את האש.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתה יכול להוציא את שני הגורמים האלה? הם מפריעים נורא.
היו"ר איתן כבל
בבקשה, אדוני המנכ"ל.
שלמה יהודה פילבר
אני לא הייתי שותף לדיונים שלכם אתמול וזה הובא אליי כהסכמה של כלל חברי הוועדה, פעם ראשונה. פעם שנייה, גלגול העיניים הזה, אני מדבר כרגע על האוצר, שאין סנקציות, לא משנה איך נקרא לזה, הפחתת תקציב, עיכוב תקציב, לגופים ציבוריים שנותנים להם מסגרת מסוימת והם חורגים ממנה, הוא גלגול עיניים - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
לא מסגרת תקציבית.
שלמה יהודה פילבר
מכירים את הסנקציות של האוצר במקרה של חריגה - - -
היו"ר איתן כבל
האוצר - - -
שלמה יהודה פילבר
האוצר, אני מדבר על המדינה, שהאוצר שומר על הכסף של המדינה. כשיש גוף ציבורי שמקבל כסף ומקבל משימות ולא עומד במשימות שלו, המדינה בדרך כלל, דרך הכסף, גורמת לו או לחזור לתקרת שיא כוח אדם, או לעשות פעולות מסוימות אם הוא לא עושה אותן, או לעכב, או לעשות. זאת אומרת לדבר על זה - - -
קארין אלהרר (יש עתיד)
לשלם. זה לא אותו דבר.
שירה גרינברג
אמרתי שזו הסמכות של שר האוצר ולא משהו שצריך להיות בחתימה כרגע.
שלמה יהודה פילבר
עכשיו אני רוצה להגיע לסמכות שר האוצר. אני אומר את זה בצער רב, אתה מכיר אותי מספיק, ישבתי אצלך פה בוועדה מספיק פעמים - - -
דוד ביטן (הליכוד)
אל תדברי דבר והיפוכו.
היו"ר איתן כבל
דוד, סליחה. למה אתה רוצה - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
תטיל עליו סנקציה.
דוד ביטן (הליכוד)
הוא לא יכול - - - כשכתוב בחוק - - - אז למה את אומרת את זה בכלל?
שירה גרינברג
אני אומרת שמה שהאוצר - - -
היו"ר איתן כבל
דוד, היה מכובד שאני אבוא לוועדה שלך ואני אפריע לך ככה?
דוד ביטן (הליכוד)
לא, אבל יש גבול.
היו"ר איתן כבל
גם אצלך - - -
דוד ביטן (הליכוד)
יש לאוצר בכלל סמכות - - -
היו"ר איתן כבל
דוד, יש גבול איך אתה מפריע לי בדיון.
קריאה
קודם כל אני רוצה להגיד לך שלקחנו לו את הוועדה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
דוד, דוד, איך הליכוד היה משלם - - -
היו"ר איתן כבל
עיסאווי, עזוב אותי עכשיו מהליכוד. עיסאווי, די.
עיסאווי פריג' (מרצ)
היה פושט את הרגל. די נו.
היו"ר איתן כבל
עיסאווי, די. די, חבר'ה, די עם הילדותיות הזו. זה הופך להיות דיון ילדותי. הגזמתם. אני נותן לכם בסבבה, הכול בסדר, אבל עפתם על עצמכם.
נחמן שי (המחנה הציוני)
לא, תסגור את המסיבה.
היו"ר איתן כבל
בבקשה.
שלמה יהודה פילבר
אני מאוד שמח על זה שבפעם הראשונה שאני שומע, ובדיונים כאלה האוצר פתאום מאמינים ולא רוצים לעשות שום דבר. בכל הדיונים שהיו פה עד היום, אם שמת לב, אני הופעתי פה, לקחתי אחריות, הממונה על התקציבים באוצר לא הגיע לפה, פעם אחת שהוא הגיע, בשבוע שעבר, זה היה בשביל למסור לוועדה נתונים, הייתי אומר מטעים, לא מדויקים.
שירה גרינברג
סליחה, זה לא נכון.
שלמה יהודה פילבר
נשאיר את זה ככה. אני חושב שבעניין הזה צריך למצוא איזה שהוא מכניזם. זה אתם צריכים, שגוף ציבורי שיש לו - - -
היו"ר איתן כבל
שלמה, תודה.
דוד אמסלם (הליכוד)
לגבי מה שהיא אמרה, אחת, אנחנו הגענו לאן שהגענו בגלל שאף אחד לא עקב אחרי התכנית של התאגיד ואף אחד לא וידא - - -
היו"ר איתן כבל
דוד, אתה מפריע.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מי זה אף אחד? מי היה אמור להיות אחראי על זה?
דוד אמסלם (הליכוד)
דקה. אני לא עושה פוליטיקה עכשיו על הנושא.
דוד ביטן (הליכוד)
אי אפשר להתערב בכלום?
דוד אמסלם (הליכוד)
דוד, אתה מפריע לי. לא כל דבר זה פוליטיקה, זה אחת.
עיסאווי פריג' (מרצ)
חידשת לי.
דוד אמסלם (הליכוד)
שתיים, במסגרת הסנקציה, הרי היא טענה בעצם לכאורה שפה מדובר שאם יהיו עיכובים בשיפוץ כזה או אחר, אנחנו גם ביקשנו לפתור את זה, שאם התאגיד חושב שיש לו עיכוב מוצדק שיבוא לשר, באישור הוועדה - - -
היו"ר איתן כבל
אוקיי. דודי, רוץ לוועדה שלך.
דוד אמסלם (הליכוד)
תודה רבה.
היו"ר איתן כבל
בבקשה, קארין אלהרר
קארין אלהרר (יש עתיד)
אדוני היושב ראש, אני רק רוצה להזכיר, קודם כל אני רוצה לשאול את השאלה מאיפה יבוא הכסף. אוקיי, 10 מיליון כל חודש, ממה זה יורד? זה יורד או ממשכורות עובדים או מהפקות.
קריאה
נכון, על פעילות לא בירושלים.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אדוני היושב ראש זוכר, כי השתתף בדיוני הוועדה, אתה זוכר שקבענו מנגנון, שיהיה משפך, בלי התערבות של האוצר, בלי התערבות של גורמים פוליטיים, גם בתקציב, המטרה הייתה שזה יגיע ישר מאגרת הרדיו אל התאגיד, למען השידור הציבורי. עכשיו מה עושים? יש פה איזה קוניונקטורה פוליטית, הבנתי אותה, מנסים להערים קשיים - - -
דוד ביטן (הליכוד)
שום פוליטיקה?
קארין אלהרר (יש עתיד)
אל תפריע לי.
דוד ביטן (הליכוד)
פוליטיקה אתם עושים.
היו"ר איתן כבל
דוד, בסדר גמור. אוקיי.
קארין אלהרר (יש עתיד)
לא, זה רשום על שמכם.
היו"ר איתן כבל
אנחנו בשלטון 40 שנה, לא אתם.
עיסאווי פריג' (מרצ)
לא, הוא אומר בדיחה.
דוד ביטן (הליכוד)
אנחנו בשלטון, אתם עושים פוליטיקה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
דוד אומר בדיחות.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אדוני, אני רוצה לומר, מה שטען מנכ"ל משרד התקשורת, הוא לא דומה כהוא זה למצב שמציעים כרגע. אם משרד ממשלתי לא עומד בתקציב, סביר שלא ייתנו לו תוספת, אבל לגרוע מתקציב בגלל שלא עומדים בתנאי של שכירות, תגידו, השתגענו? מה זה הדבר הזה? פעם הבאה נגיד, אוקיי, כליה ימנית של כל חבר מועצה - - -
היו"ר איתן כבל
אל תיתני, זה עוד ייכנס לחוק.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
כליה וקרנית בכל חודש.
היו"ר איתן כבל
מילה ליושב ראש התאגיד ואחריו נחמן.
גיל עומר
גיל עומר, יושב ראש התאגיד.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אח ורע.
גיל עומר
אני רוצה להגיד שני דברים קצרים, אחת, שיהיה ברור חד משמעית, אנחנו מתכוונים להיות בירושלים. לא בכאילו ולא בקריצת עין ולא באולי, אנחנו נהיה בירושלים כמה שיותר מהר, לפי המדרגות האלה שנתנו ואנחנו נעמוד בזה. שתיים, אני שומע פה כל מיני דברים כאילו התאגיד אשם במזמוז זמן, באי עמידה בזמנים, ואני רוצה להגיד משהו נורא ברור, להטיל רפש על אנשים שעשו עבודה מדהימה במשך תקופה להקים דבר, אבל מועצת התאגיד מונתה לפני שלושה חודשים, עד אז לא מונתה המועצה במשך שנה וכך אי אפשר היה להתקדם.
קארין אלהרר (יש עתיד)
מעניין למה.
גיל עומר
המועצה מונתה לפני שלושה חודשים ומשם הדברים רצים וירוצו הלאה.
היו"ר איתן כבל
תודה. טוב שאמרת את כל הדברים האלה.
דוד ביטן (הליכוד)
חיכינו רק לך באמת.
קריאה
אגב, הסנקציות על התאגיד צריכות להיות הסנקציות שיטילו על שר התקשורת, על זה שהוא לא הקים מועצה במשך שנה וחצי.
קריאה
לפני שהמועצה נכנסה היה הסכם להיכנס להר החוצבים בירושלים, רק שתדעו.
קארין אלהרר (יש עתיד)
אדוני היושב ראש, שאלה, אני רוצה לשמוע מגיל עומר למה לא מונתה המועצה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
זה הפרק השני בספר.
היו"ר איתן כבל
סדר הדוברים הוא כזה ואני עובר להצבעה, נחמן שי, דוד ביטן, אם ירצה, מיקי רוזנטל, עיסאווי ורועי פולקמן, אם ירצה לומר. נחמן, בבקשה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
כל העולם שאנחנו עוסקים בו הוא עולם הפוך עכשיו, קורים פה דברים שאני לא שמעתי אף פעם שיקרו, הממשלה יזמה חוק שעכשיו היא עושה כל מאמץ כדי לעכב אותו ולעצור אותו, ואם זה לא מצליח לה אז היא החליטה גם להעניש את עצמה והיא מטילה קנסות על עצמה. אני אומר לכם, צריך לקרוא עוד פעם ועוד פעם את הדברים האלה אחורה כדי לראות איך זה התגלגל. אנחנו, שעמדנו בצד וניסינו לעצור את התהליך הזה ולהגיד שזה לא יעבוד, אנחנו מוצאים את עצמנו עכשיו דוחפים אותו קדימה כדי שהוא לא ייפול. אני אומר לכם, לא נתקלתי עוד בתופעה כזאת בשום מקום. הקנס זה רק התוספת שרוצים להטיל על הגוף אם הוא לא יעמוד בדרישות שנדרשות ממנו.

זה לא יעבוד. אי אפשר להטיל קנסות. ושמעתי גם במהלך הלילה שרצו לכלוא את מנהלי התאגיד אם הם לא יעמדו בדרישות מהם. מעצר מנהלי עד להודעה חדשה. מעצרים מנהליים זו ההתמחות שלך, דיכטר.
קריאה
ועל זה אנחנו נלך הביתה. על זה נלך הביתה.
נחמן שי (המחנה הציוני)
זה ברמה הכללית מה שקורה סביב התהליך הזה, כדאי שנבין את זה. וגם תוצאת משנה נוספת היא שיש בעל בית. לא הציבור הוא בעל הבית של התאגיד, אלא המדינה היא בעלת הבית וזה תמיד צעקנו.

אנחנו צריכים לקבל מכתב מסודר מהתאגיד לגבי לוח הזמנים, כל הפעילויות שיהיו בירושלים מהדקה הראשונה, אחרי חצי שנה, אחרי שנה, זאת תהיה התחייבות של התהליך, אי אפשר להסתפק בדברים שנאמרו פה כדי לדעת שזה מסתדר. אני הייתי מעורב אתמול, יחד עם חבריי, בתהליך הזה, זה בסדר גמור, תוך שנה וחצי התאגיד יתפקד ברובו מירושלים. ואגב, שלא תטעו, תמיד הייתה לרשות השידור גם פעילות בתל אביב וגם בכל הארץ ולחצנו על פריפריה ולחצנו על הכול, אני מכיר את הנדנדה הזאת, כשיושבים פה זה רק ירושלים, כשיוצאים מהחדר אומרים 'ומה עם קרית שמונה? ומה עם הנגב?' ולמה לא פה ולמה לא שם. התאגיד צריך להתפרס בכל הארץ, זה חלק מהאחריות שלו, הוא יהיה ממוקד בירושלים, בתל אביב ובמקומות אחרים. זה הכול, תודה.
היו"ר איתן כבל
תודה. דוד ביטן, בבקשה.
דוד ביטן (הליכוד)
אנחנו רצינו אתמול, אני מזכיר לכם, כנראה שנשכח העניין, שרק כשהם יהיו בירושלים התאגיד יחל לפעול. אנחנו אומרים שברגע שהם יתחילו לפעול ולא קיימו את החוק איזה סנקציה יש לנו כלפיהם? שום סנקציה אם הם לא עמדו בחוק.
נחמן שי (המחנה הציוני)
עבריינים? מה קרה לכם?
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
הם לא רוצים שהתאגיד יתחיל. מה לא ברור לך, נחמן?
היו"ר איתן כבל
חברים, אני מבקש לתת לדוד לדבר.
דוד ביטן (הליכוד)
ולכן קנס כספי. עם כל הכבוד לאוצר, מדובר בתאגיד שהוקם על פי דין, אנחנו מכירים את החוק ומכירים את הדין שחל בעניין הזה. הטיעון של משרד האוצר, שהם באמת עכשיו עובדים רק על אמונה, זה באמת דבר חדש לי, שאתם עובדים על אמונה, אבל לשר האוצר אין סמכויות בעניין הזה מכיוון שהתקציב מעוגן בחוק. זה לא מצב רגיל שהוא צריך לקבוע כמה תקציב יקבל התאגיד, התקציב מעוגן בחוק ולכן אין לו שום סמכות להפחית את התקציב הזה שהוא מעוגן בחוק. הדרך היחידה להפחית אותו זה באמצעות החוק עצמו.
שירה גרינברג
אני רק אגיד לך שעל פי החוק שר האוצר גם מאשר את התקציב כל שנה.
דוד ביטן (הליכוד)
לא משנה, כתוב בחוק, מה זה מאשר?
שירה גרינברג
אבל הפרשנות גם היא כזאת שאם יש דברים שלא מציינים בחוק הוא גם יכול - - -
דוד ביטן (הליכוד)
למה את מפריעה לי? אפשר לדעת למה האוצר מפריע לי?
שירה גרינברג
לא, אני רק - - -
דוד ביטן (הליכוד)
אז אני אומר שאין לו שום סמכות לנצל הפחתת תקציב כי התקציב קבוע. הדרך היחידה לעשות את זה היא באמצעות החוק עצמו שבא ואומר שתהיה הפחתה. זה תלוי בהם, לא בנו. אני מזכיר לכם שהחוק אומר, לא החוק הזה, החוק המקורי אומר שאסור לנו להתערב בתאגיד בשום דבר. הם רכשו, המועצה והמנכ"ל רכשו את התאגיד בכסף, הם עושים מה שהם רוצים.
עמית ליאור
מינו אותם.
דוד ביטן (הליכוד)
הם עושים מה שהם רוצים ולכן אין לנו ברירה, כיוון שאנחנו לא מאמינים, הנה אני אומר, לא מאמינים שהרצון שלהם לשדר מירושלים, לא מאמינים להם ולכן אנחנו רוצים לעגן את זה בחקיקה, שיהיה קנס. זה תלוי בהם, לא תהיה להם בעיה. אם לא יעמדו תהיה להם בעיה. אז שיעבדו על מנת לעמוד במה שהחוק מבקש מהם.
היו"ר איתן כבל
תודה. מיקי רוזנטל.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תודה רבה, אדוני היושב ראש. ראשית, אין תקדים לחוק כזה בחקיקה הישראלית, לסעיף, אין דבר כזה. זה מתאים למדינות שאנחנו לא רוצים להימנות עליהן, ובכל זאת בגלל שאנחנו רוצים ויש תחושה פה לאנשים ש - - -
קריאה
האוצר מנע הפקות במשך שלוש שנים מרשות השידור כי הוא רצה לקדם את החוק, רק כדוגמה. הוא פגע בשידור הציבורי שלוש שנים - - -
היו"ר איתן כבל
שלמה, אתה לא מקדם את - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מומו, אתה לא שמעת אותי. אני לא אמרתי שאסור למדינה חלילה להטיל עיצומים כספיים, תשמע אותי עד הסוף ואחר כך - - - אני אמרתי שהניסוח שהצעתם עכשיו, אין לו אח ורע בחוק הישראלי, נקודה. זה לא אומר שהמדינה איננה רשאית להטיל עיצומים כספיים, אבל בגלל שיש, כאמור, חשש כבד מצד אחד שהתאגיד לא יעבור בעיתוי שהוא הבטיח לירושלים, אנחנו רוצים להבטיח את זה, כולנו רוצים להבטיח את זה, ומאידך צריך לעשות את הדבר הזה באופן ראוי והגיוני ומידתי בעיקר, ועכשיו זה לא מידתי, אני מציע את הדבר הבא, את ההצעה הבאה. קודם כל זה לא יהיה עיצום כספי, אלא עיכוב כספי - - -
דוד ביטן (הליכוד)
לא, לא.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אתה תפסיק להגיד לא, תתקשר לראש הממשלה קודם לשאול מה דעתו, אולי הוא מסכים?
דוד ביטן (הליכוד)
אולי אני אתקשר לערוץ 2 ו - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
דו נו באמת. מנסים פה להיות ענייניים וכל היום אתה קופץ. אתה והתאום הסיאמי שלך.
דוד ביטן (הליכוד)
לא עיכוב - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
חלאס, די, נמאסתם. באמת.
דוד ביטן (הליכוד)
נבטל להם את התקציב.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אוקיי, בסדר, נבטל להם. תסגור. איפה ההצעה שלך לסגור את התאגיד?
דוד ביטן (הליכוד)
היא תעבור, אל תדאג.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
אני לא דואג, בעניין הזה אני סומך עליך.
דוד ביטן (הליכוד)
סמוך עליי.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
ובכן, מה שאני מציע זה כדלקמן, כדי שזה יהיה מידתי, ראשית קודם כל לסייג את הסעיף לכוח עליון וכל מה שנהוג בדיני חוזים. זה אחת. זה הכרחי, כי יש דברים שהם כוח עליון, מה לעשות? תהיה רעידת אדמה, מה נעשה? גם אז נקנוס אותם?
אתי בנדלר
וקודם כל צריך זכות שימוע כדי שמטיל הסנקציה או העיכוב יידע אם יתקיימו נסיבות שהוא רוצה להטיל את הסנקציה שתהיה אשר תהיה. זה דבר בסיסי, בלי זכות שימוע - - -
דוד ביטן (הליכוד)
עשינו את זה הפוך, כשרוצים לבטל.
אתי בנדלר
אין דבר כזה, להטיל סנקציה בלי זכות שימוע. זה לא יכול להיות.
דוד ביטן (הליכוד)
אין דבר כזה - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
שתי דקות תקשיב ואולי תשתכנע. מאחר שכן חשוב שיהיה תמריץ לתאגיד לבוא בעיתוי שקבענו לו אני מציע את הדבר הבא, אחת, שזה לא יהיה עיצום כספי, אלא עיכוב כספי. גם עיכוב כספי כואב בכיס. כל חודש עיכוב זה משמעותי, אם היה צריך לעבור כסף והוא לא עובר זה משמעותי, זה עיכוב כספי. אבל בסופו של דבר הכסף כן יעבור לתאגיד ואז יש לו אינסנטיב לעשות את זה כמה שיותר מהר. זה דבר ראשון. הדבר השני שאני מציע, הסכום של 10 מיליון שקלים הוא בלתי פרופורציונאלי לסכום ההקמה, זה יכול לפגום בתהליך ההקמה עצמו. הרי מה אתה אומר? אם הם חלילה לא יצליחו ביולי ויגיעו באוגוסט ועכשיו הם צריכים את ה-10 מיליון שקלים האלה כדי להשלים את הקמת הבניין, כדי לעשות טיח - - -
דוד ביטן (הליכוד)
לא, שמה התקציב רגיל.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
לא משנה מה. זה יהיה פגיעה, או בעובדים, או בהקמה. ולכן הסכום הוא בלתי פרופורציונאלי. אני מציע להעמיד אותו על סכום של 2 מיליון שקלים, זה קנס מאוד מאוד משמעותי וזה עיכוב מאוד משמעותי והוא פרופורציונאלי ומידתי לעניין. אני לא אוהב אותו, אבל זאת ה - - -
היו"ר איתן כבל
תודה. עיסאווי ואחריו רועי פולקמן ואילטוב.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני לא אאריך במלים, אבל ההצגה הזאת ושמה רשות התאגיד הציבורי ועכשיו אקוניס החליף את זה לישראלי ועכשיו נכנסו כוכבים ושחקנים חדשים בפרק החמישי שלה, אני שומע את ידידי דוד ביטן, שלא היו בפרקים הקודמים, זה מעייף, ידידי. עכשיו אני שומע את חברי ביטן אומר לאוצר 'אין לכם סמכות', אתה יודע למה? כי עכשיו העמדה שלכם לא משרתת את משרד ראש הממשלה ואת דוד ביטן - - -
דוד ביטן (הליכוד)
לא, זה כתוב בחוק, התקציב קבוע בחוק.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אז אין לכם סמכות. מתי שהעמדה שלכם - - -
דוד ביטן (הליכוד)
הנה, יש לנו עורך דין מומחה לעניין, שיבוא ויגיד.
עיסאווי פריג' (מרצ)
כשהסמכות שלכם תשרת את החברים אז יש לכם סמכות. איתן, אני מסכים עם הרעיון שמיקי העלה, עיכוב בסכום מינורי ולא - - - ודבר נוסף, חברים, בשנתיים האחרונות שהתאגיד עוכב באופן שיטתי והיה תקציב להפקות המקור, קרוב ל-200 מיליון שקל בדרגים שונים, והחוזים וההתחייבויות - - -

איתן תקשיב. אז אני אפסיק לדבר, אז אין שר באולם. זה חשוב לי, אני שואל את החברים. נחכה עד שיגמרו. יש לך רוב בוועדה, מה אתה צריך - - -
היו"ר איתן כבל
חברים יקרים, אתם לא פעם ראשונה פה, אני משתדל להעביר דברים - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
איזה משתדל להעביר - - -
היו"ר איתן כבל
אתמול העברתי את זה על הראש של כולם, נכון?
עיסאווי פריג' (מרצ)
כן, למה הלחץ של דוד ביטן?
היו"ר איתן כבל
תסיים את הדברים שלך.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני אומר, צריך גם להיות עקביים בכל סוגיית הסנקציות. אם להטיל, אז היוצרים שסבלו שנתיים בכל החוזים שלהם ואף אחד לא שם עליהם, אז גם צריך לפצות אותם ולהטיל סנקציות על התאגיד. די, זה משחק פוליטי, אין לו מקום. דוד, בוא תשב כאן, אתה בעמדת מיעוט והפוליטיקה לא תעזור לכם.
דוד ביטן (הליכוד)
לא, אנחנו מנסים איזה שהיא פשרה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אתם מנסים למצוא מכשולים וחסמים בכל מיני דרכים. די נו.
היו"ר איתן כבל
רועי פולקמן, אילטוב וראש העיר יסגור, נעשה הפסקה חמש דקות, נביא - - -
רועי פולקמן (כולנו)
איתן, אנחנו רוצים לסיים את הסאגה הזאת.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
די, אי אפשר לדבר פה.
אילן גילאון (מרצ)
- - - התקשורת היא שמאלנית, זה אסור.
היו"ר איתן כבל
אילן, ברוכים הבאים.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
מה זה? נהיה פה - - - אי אפשר.
היו"ר איתן כבל
מיקי, סיימת את התור שלך.
אילן גילאון (מרצ)
התאגיד - - - את היוצרים, להחתים על מכתבי מפלגה ו - - -
היו"ר איתן כבל
אילן. אני אוציא את חברי הכנסת. בבקשה.
רועי פולקמן (כולנו)
רק הערה אחת, צריך להגיד גם לתאגיד, זה מכוון גם לראש העיר, עד היום התאגיד באמת כן עמוד בחוק. אני לא נתקלתי לאורך כל הדרך - - - העיכובים היו כי אנחנו שינינו את החוק, כי הכנסת, כי הממשלה, זה לא שיש כאן אמירה שלו. יחד עם זאת, כחלק מהדיונים אתמול על המתווה הייתה דרישה לוודא שאכן אנחנו פותחים את העניין הזה שיש איזה שהיא סנקציה, איזה שהוא מקל. אני שמעתי סכומים יותר נמוכים אתמול ולכן אני גם חושב שהסכום של 10 הוא גבוה, אנחנו דיברנו אז על 5, היו כל מיני סכומים, אבל ההצעה של עיכוב נראית לי נכונה, ולא ביטול. ברור שצריך להכניס את כל השלייקס, שימוע, לא שימוע, מה הנוהל שצריך לעשות את זה. רק נקודה אחת שצריכה להיות ברורה, הנוהל הוא ששר האוצר, בהתייעצות עם שר התקשורת, יכול להפחית את סכום העיכוב הזה.
דוד ביטן (הליכוד)
יאללה, זה - - -
רועי פולקמן (כולנו)
כי זה בסמכות האוצר. זה הכול. אלה הדברים האלה, ברגע שיהיה אפשר להגדיר שזה ברור ש - - -
דוד ביטן (הליכוד)
אז חזרת מהסיכום?
רועי פולקמן (כולנו)
לא, ממש לא חזרתי. מה חזרתי?
דוד ביטן (הליכוד)
מהסיכום.
היו"ר איתן כבל
פולקמן, סיימת?
רועי פולקמן (כולנו)
כן, תודה.
היו"ר איתן כבל
הדובר הבא רוברט אילטוב.
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
דוד, אני חושב שהסיפור הזה של 10 מיליון שקל מחטיא את המטרה והוא פוגע בכך שאנחנו נגיע בזמן לירושלים. בואו נעזוב את העניין הפוליטי, ניקח את הסיפור של ההקמה, תרצו או לא תרצו יצטרכו לקחת את זה בחשבון ולשים את הכסף בצד, גם אם הם באים ומקימים את זה בזמן. ברגע שהם שמים את הכסף בצד הם נפגעים והתהליך נפגע, לכן הסיכוי שזה יקום בזמן, הוא מתחיל - - -
דוד ביטן (הליכוד)
עוד פעם, התקציב - - -
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
הוא מתחיל להגיע ולשאוף לאפס. לכן אני חושב שהסוגיה הזאת מחטיאה את המטרה. אנחנו נגיע לסכום כזה, סכום אחר, אין בעיה להגיע לסכום, השאלה היא אם אנחנו - - -
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
תן לאחד לגמור משפט.
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
דוד, השאלה אם אנחנו מגיעים למטרה שאנחנו רוצים שזה יתחיל בזמן בירושלים. זאת השאלה. ברגע ש - - -
דוד ביטן (הליכוד)
- - -
היו"ר איתן כבל
דוד, אתה הופך לי את הוועדה ל - - - באמת, זה לא מכובד, אנחנו גם חברים וזה כבר לא פוליטיקה, זה ניהול ועדה, חברות של ניהול ועדה. אלוהים חנן אותך בקול בלי עין הרע, של אצטדיון ועוד בלי מיקרופון.
דוד ביטן (הליכוד)
אני רוצה להשיב.
היו"ר איתן כבל
בסדר, בבקשה.
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
חברים, אנחנו רוצים שהשידור יגיע בזמן לירושלים, זה מכנה משותף של כל חברי הוועדה, השאלה אם בהכנסת סעיפים כאלה אנחנו מגיעים לאותה מטרה שאנחנו מציבים לנו.
היו"ר איתן כבל
תודה, נורית.
נורית קורן (הליכוד)
אני הפכתי להיות מבולבלת לגמרי, מה קורה פה, ואני מרחמת על העובדים שעוד יותר מבולבלים. כמו שאמרתי אתמול, חייבים לפעול מירושלים מתחילת השידורים והנושא של אחריות אישית, עיצום, כל מה שצריך לפי החוק, להחיל את כל הדברים האלה ויאללה, שנצא כבר לדרך ומכאן שסוף סוף העובדים יידעו מה קורה אותם, שיקלטו אותם ושיעבדו, כי העובדים פה בסופו של דבר משלמים את המחיר, וזה מה שחשוב.
היו"ר איתן כבל
תודה. פרי, בבקשה.
יעקב פרי (יש עתיד)
אני מצר על כך שאנחנו כאילו מתחילים עכשיו את הדרך כבר באי אמון. אני חושב שישנה בעיה חמורה מאוד, מבחינתי אפילו גובלת בטרגית, עם אי טיפול בנושא העובדים הנוכחיים של רשות השידור, שבמקום להתעסק עם זה ובמקום לנסות למצוא פתרונות אנחנו שולחים לדרך את התאגיד החדש ואת ראשיו באי אמון טוטאלי. אז סגרנו את בעיית ירושלים, נושא ירושלים, שאני חושב שהוא חשוב, שהוא ערכי, שהוא ציוני, ועכשיו עוברים ומדברים על נושא של איך להבטיח שהם יגיעו לירושלים ויש בזה גם הבעת אי אמון, אבל מהצד השני, אני שואל שאלה, ואם הם כן יגיעו בזמן, ניתן להם בונוס?
נורית קורן (הליכוד)
אולי כן.
יעקב פרי (יש עתיד)
אז אני אומר, בואו נהיה הוגנים, אם הם עומדים בזמן שיבוא האוצר, או משרד התקשורת, או הממשלה, וניתן להם בונוס. אם לא, למצער אני מוכן, למרות שאני נגד סנקציות, אני מוכן שיהיה העניין של העיכוב או ההשהיה בסכום סביר על מנת לגרום לאינסנטיב.
נורית קורן (הליכוד)
אני רק רוצה להזכיר שבחוק הקודם היה רשום שהם צריכים לשדר מירושלים ולא ממקום אחר.
היו"ר איתן כבל
אנחנו זוכרים את זה, זה בדיוק הדיון. אדוני ראש העיר, משפט.
ניר ברקת
אדוני היושב ראש, אני חושב שהמתווה שהוצג על ידי התאגיד, אם הוא יתקיים ואומר שבזמן מרכז הכובד נשאר בירושלים, לצערנו הרב הוא לא מתחיל ב-100% בירושלים, שזה כבר פיחות במעמדה של העיר ופגיעה בעובדים. אבל אם יעמדו במסגרת שצוינה אז הפגיעה צומצמה וזה משהו שלאורך זמן ירושלים וכולנו נוכל לחיות איתו. אני רוצה לומר שזה רחוק מלהיות מושלם, אבל אם חלילה הם לא יעמדו במסגרת הזמן או במבנה הארגוני שהם מתארים פה היום, ולצערי הרב יש ספק אם הם יעמדו בזה או לא והתאגיד רכש את הספק הזה ביושרה, תקרא לזה סנקציות, תקרא לזה בונוס אם הם יעמדו ביעדים, החשיבות של העמידה בהסכם היא קריטית למימוש אותן מטרות שאנחנו רוצים היום לאשרר ולהוציא את התאגיד לדרך. אנחנו רוצים שתצליחו. לכן הסנקציה/בונוס, אפשר להתחיל עם סכום יותר נמוך ולתת בונוס להצלחה, או להגיד ש'חברים, אם לא תעמדו במסגרת זה חמור מאוד ולכן מישהו פה ייתן את הדין', לחליפין לא יממנו את מה שלא בירושלים, התפיסה שאומרת - - -
היו"ר איתן כבל
תודה. הבנו, אתה נכנסת ללופ עם עצמך. דנה, משפט.
דנה נויפלד
שני משפטים, אם אפשר. משפט ראשון, אני שמעתי גם את ראש עיריית ירושלים מדבר על זה אתמול ברדיו, בראיון, שאין לו כוונה והוא בעד התאגיד ובעד השידור הציבורי והסנקציות שמדובר בהן כרגע מטות את הכף לכיוון השני, כיוון שבוודאות הן יפגעו לא רק בתאגיד, אלא בשידור. זה מה שחשוב, כי התאגיד לא עומד בפני עצמו - - -
ניר ברקת
שני מסרים מורכב לך מדי? גם תאגיד וגם ירושלים זה מורכב מדי?
דנה נויפלד
והדבר השני שאני מבקשת לומר זה שאין הליך עיצום או הטלת סנקציה או עיכוב כספי או איזה שהיא - - - לא משנה איך נכנה את זה, שלא נעשה בו תהליך מסודר עוד בטרם הטלת העיצום או הטלת הקנס.
היו"ר איתן כבל
תודה, דנה.
ניר ברקת
צריך לתת אופציה להצלחה, בונוס להצלחה.
היו"ר איתן כבל
גברתי היועצת המשפטית, ואני רוצה לסכם. בבקשה.
אתי בנדלר
אני רוצה להפנות את חברי הוועדה לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.
רועי פולקמן (כולנו)
מומו הציע בונוס מיליון לכל עובד ב - - - על כל - - -
קריאה
לא, אני מציע בונוס מיליון לכל עובד לשעבר של רשות השידור שעכשיו הוא חי מת או מת חי על כל יום הקמה של התאגיד. מיליון שקל בונוס לעובדי רשות השידור.
היו"ר איתן כבל
גברתי היועצת המשפטית.
אתי בנדלר
הוראות בחוק יסודות התקציב התשמ"ה-1985, שקובעות בין היתר הוראות בקשר לתאגיד או לרשויות מקומיות. אני מתמקדת כרגע בהוראות המתייחסות לביצוע פעולה ללא הקצבה או עבודה או פעולה שחוזה לעשייתן טעון אישור לפי כל דין, או מעסיק משרות מעבר לשיא כוח האדם המאושר וכיוצא באלה. אז ככה, בקשר לתאגיד אני מדברת כרגע, קודם כל אם שר האוצר רואה שהתאגיד חורג מאחת מהוראות הדין כפי שהזכרתי קודם הוא יכול קודם כל להורות לה להפסיק את העבודה או הפעולה והוא גם יכול להפסיק את העובדים שהוא העסיק מעבר לשיא כוח אדם. אבל אחר כך יש הוראה של סנקציה מעבר להוראה.
ניר ברקת
לא צריך ללכת לכיוון הזה, תפחיתו את הבסיס ותיתנו בונוס לעמידה ביעדים.
אתי בנדלר
אם אדוני ירשה לי, קיבלתי רשות דיבור מיושב ראש הוועדה. תודה.
היו"ר איתן כבל
אדוני ראש העיר.
אתי בנדלר
סניף 25ג לחוק יסודות התקציב קובע ש'ראה שר האוצר כי חריגות שחרג תאגיד מתקציבו או משיא כוח אדם שלו לא תוקנו רשאי הוא להפחית את סכום החריגה מסכומים שיש להעבירם מאוצר המדינה לפי כל דין או מסכום המענק או ההשתתפות שהתאגיד היה מקבל מהממשלה אלמלא החריגה'. זאת אומרת אפילו כאן - - -
קריאה
להפחית ולא לשלם אחר כך?
דוד ביטן (הליכוד)
את יודעת שזה - - -
אתי בנדלר
להפחית את הסכום הזה, לקזז את סכום החריגה. והנה אני עוברת לסמכויות בקשר לרשויות מקומיות. 'ראה שר הפנים שרשות מקומית עושה אחד מהדברים המפורטים לעיל, הוא רשאי להפחית את סכום החריגה מסכום המענק שקבע לאותה רשות מקומית וכן לנקוט בצעדים ששר האוצר רשאי לנקוט כלפי תאגידים', ועוד סמכות לשר הפנים, שהיא הסמכות הרלוונטית לכאן, 'ראה שר הפנים כי חריגות שחרגה רשות מקומית מתקציבה או משיא כוח האדם שלה לא תוקנו', זאת אומרת קודם כל מתרים כמובן, 'רשאי הוא יחד עם שר האוצר להפחית את סכום החריגה מכל סכום המועבר אליה מהממשלה ורשאי שר האוצר, בהסכמת שר הפנים, להפחית את סכום החריגה מכספי מסים או אגרות שיש להעבירם מאוצר המדינה לרשות המקומית לפי כל דין'.
דוד ביטן (הליכוד)
אין קשר בין זה לבין מה שאמרו, אין קשר בכלל.
אתי בנדלר
רגע, יש קשר גדול. אני אגיד - - -
דוד ביטן (הליכוד)
- - - לא על דברים אחרים שלא קשורים ל - - -
אתי בנדלר
נכון, אדוני, אני רק רוצה לומר לך שעל חריגות תקציביות, על חריגות בשיא כוח אדם, גם לגבי זה נקבע הליך מסודר. גם כשרוצים לעכב כספים יש דרך מסודרת בחוק, יש התוויה של התהליך. מדובר על כך שהרשות פועלת בניגוד לדין, גם אז יש דרך איך לפעול. אני מציעה שאותה דרך, כפי שיש סמכות היום לשר הפנים ולשר האוצר לפעול כלפי רשות מקומית, כך גם - - -
ניר ברקת
אבל זה מסורבל, למה לא לפשט את זה? תני להם בונוסים אם הם עומדים ביעד.
אתי בנדלר
אני לא יכולה לחלק בונוסים - - - זה על הליך עיכוב כספים.
היו"ר איתן כבל
תודה, אתי. דוד, בבקשה, משפט, אני רוצה לסכם.
דוד ביטן (הליכוד)
אמרת שנשב.
היו"ר איתן כבל
אמרתי, אני אומר את הדברים שלי ונצא.
דוד ביטן (הליכוד)
אני רוצה רגע לומר, כל מה שאמרת לא רלוונטי - - -
אתי בנדלר
זה רלוונטי רק לגבי ההליך - - -
דוד ביטן (הליכוד)
הוא לא רלוונטי למה ש - - -
היו"ר איתן כבל
ברקוביץ', אתה חושב שאתה במגרש? אתה לא מספיק להרעיש.
איילת נחמיאס ורבין (המחנה הציוני)
כן, כולם פשוט המומים.
היו"ר איתן כבל
איילת.
נורית קורן (הליכוד)
היא רק נכנסה.
היו"ר איתן כבל
לא, היא החליפה מלים.
דוד ביטן (הליכוד)
חוק יסודות התקציב, דנה אמרה ש - - - החריגות בשיא כוח אדם ובתקציב, אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על יישום הוראה אחרת שלא קשורה לתקציב. זה אחת. שתיים, אנחנו לא פוגעים בסמכויות של שר האוצר לפי חוק יסודות התקציב בעצם קביעת העיצום הכספי, זה שתי סוגיות מקבילות, אתה יכול להשתמש בזה וגם בזה. לכן אין רלוונטיות במה שקראת.
אתי בנדלר
אני מבקשת להבהיר את דבריי.
דוד ביטן (הליכוד)
רגע, יכולת להגיד את זה בלי גם לקרוא לנו את החוק, אם את מדברת על השימוע. בנושא של השימוע, פה הדבר הוא הפוך ולכן אין בעיה בשימוע, מדוע? אנחנו אומרים שיש עיצום כספי שקבוע, אבל השרים יכולים להפחית את העיצום הכספי במסגרת שימוע, הם יבואו ויגידו להם, מה הבעיה עם זה? למקום לעשות שימוע ואחר כך להפחית, אנחנו עושים את זה באופן מהופך. לכן הכלל הזה של שימוע חל גם בהצעה שלו.

לגבי מה שרציתי להעיר, גם לרוזנטל וגם לרוברט, רוזנטל פשוט טעה ורוברט טעה אחריו, מדוע? אנחנו לא מדברים פה על הוצאות ההקמה, כיוון שאנחנו מדברים על זה שהם התחילו לפעול, כיוון שהם מתחילים לפעול ויש מתווה שתוך שנה וחצי הם צריכים לעבור. לכן במצב הזה הסעיף שמתייחס לתקציב שלהם הוא חל, הם מקבלים עוד 700 מיליון או 600 ומשהו מיליון שקל, ללא קשר להוצאות ההקמה. כשאנחנו מדברים על 10 מיליון לכן זה לא יפגע בהקמה של העניין, אין לזה שום קשר אחד לשני.
קריאה
ביצירה ובציבור.
דוד ביטן (הליכוד)
דבר נוסף, למה אמרנו 10 מיליון? התייחסנו לתקציב הכולל שלהם. ברור שמיליון שקל מ-700, אין לזה שום סנקציה אפקטיבית, אבל 10 מיליון מ-700 מיליון, הסנקציה יותר - - -
היו"ר איתן כבל
תודה. משפט, גברתי, אני רוצה לסכם ונצא להפסיקה של חמש דקות.
אתי בנדלר
אדוני, אני לא טענתי שמדובר כאן בחריגה מתקציב או מחריגה בכוח אדם, אני רק רציתי להכניס את זה לקונטקסט, באיזה הקשר ניתנות הסנקציות ואני דיברתי על ההליך, לא על הנושא. אפשר את ההליך הזה להעתיק גם לנושא הזה כדי שאכן תהיה סנקציה. אבל דבר יסודי ובסיסי הוא שלא מטילים סנקציה בלי זכות שימוע, אין דבר כזה.
דוד ביטן (הליכוד)
זכות שימוע הפוכה פה - - - מה הבעיה? מה הבעיה עם זה?
אתי בנדלר
לא, קודם אדוני ייתן את הקנס ואחר כך יוכל לטעון? אין דבר כזה. שוטר החליט שמישהו ביצע עבירה אז קודם יוטל עליו עונש ואחר כך תהיה זכות שימוע? אין דבר כזה, לא יכול להיות.
היו"ר איתן כבל
אתי, תודה.
אתי בנדלר
זה דבר אחד, וחוץ מזה, השימוע שאתה מציע - - -
דוד ביטן (הליכוד)
זה בעצם אותה - - -
אתי בנדלר
זה שימוע שכל אחד מהגורמים - - -
דוד ביטן (הליכוד)
זה קנס - - -
היו"ר איתן כבל
דוד, תודה. חברים יקרים - - -
דוד ביטן (הליכוד)
- - -
היו"ר איתן כבל
דוד, אני רוצה לסכם, נצא להתייעצות של כמה דקות ונחזור ונסיים את ההליך.
יעקב פרי (יש עתיד)
התייעצות על מה?
היו"ר איתן כבל
תיכף אני אגיד. אני רוצה להגיד לכם את הדבר הבא, אנחנו בחפירות 1914, כל אחד נמצא בחפירה שלו עד שמישהו יבוא ויודיע שנגמר העניין. תקשיבו טוב טוב. סנקציות לא יהיו, אני אומר את זה מכמה מקומות, זה הליך שהוא לא - - - וכשהיועצת המשפטית אומרת אותו, היא לא באה ואומרת לך את העניין הזה מהמקום שזה דומה אחד לאחד, אלא שיש כלים שגם כשראש העיר לא עומד, ולא בהכרח ראש העיר בירושלים, יש כלים להפעיל. אי אפשר להגיד פה זה מתאים, שם זה לא מתאים, זה גבוה, זה נמוך, זה רק קצת שמנמן וכל אחד מסדר לעצמו את העניינים לטיעון שלו. אז קודם כל סנקציה זה הליך שלא יכול להיות.

כן אני מוכן לקבל, עקב המציאות המתקיימת לצערי במקום הזה, ללכת למהלך שאנחנו קוראים לו עיכוב. ללכת למהלך ההפוך, שאתה מעכב תקציב, לאחר מכן בכל זאת אתה צריך לבדוק את הסיבות לאפשר את זכות הערעור, זכות שימוע לעניין הזה - - -
אתי בנדלר
שימוע וגם ערעור.
היו"ר איתן כבל
ברור, ברור. אני אומר את זה.
דוד ביטן (הליכוד)
אז הם יישארו בתל אביב ואנחנו נקיים - - -
היו"ר איתן כבל
לא, לא.
נורית קורן (הליכוד)
אולי לקצוב את הזמנים, שזה לא ייקח זמן.
דוד ביטן (הליכוד)
כשבית המשפט העליון יחליט אנחנו נעשה - - - יש גבול - - -
היו"ר איתן כבל
דוד, כל הליך כזה - - -
דוד ביטן (הליכוד)
באמת - - - אני לא מבין את זה.
היו"ר איתן כבל
דוד, אתה מוכן לתת לי? אני אומר את זה, כל הליך כזה יצטרך להסתיים כל שלושה שבועות.
דוד ביטן (הליכוד)
בבית המשפט העליון - - -
היו"ר איתן כבל
נו באמת, אתה נותן לי תשובות עכשיו, די מספיק. שלושה שבועות כל ההליך הזה יהיה תחום. בכל מקרה הסמכות - - -
דוד ביטן (הליכוד)
וכמה בית המשפט העליון ידון?
היו"ר איתן כבל
התאגיד יצטרך בהקשר הזה לתת כל חודשיים דיווח לוועדת הכלכלה, דיווח מלא על התקדמות בהתאם למתווה שהוא הציג אותו בפנינו.
דוד ביטן (הליכוד)
- - -
היו"ר איתן כבל
דוד, עמדתך ידועה, אתה לא צריך לקחת הכול אישי. בחייכם, אתם הריבון פה.
דוד ביטן (הליכוד)
טוב, שום דבר לא קרה.
היו"ר איתן כבל
אני צריך למצוא את עצמי בהתנגשות מולך כשהממשלה מציגה את העניינים? ועוד על דבר כזה? כבר סיימנו, כבר התקדמנו. אני מקווה מאוד שבאמת - - - הרי בדיוק כמוך - - -
דוד ביטן (הליכוד)
לא עזוב, לא קרה - - -
היו"ר איתן כבל
פולקמן, בינתיים אתה יכול לעזוב את הקואליציה, לא הוא, מה אתה נרעש?
עיסאווי פריג' (מרצ)
אתה מתחשב בדוד יותר מדי.
היו"ר איתן כבל
הוא חבר קודם כל.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אבל אתה - - -
היו"ר איתן כבל
החיים פה זה לא רק שמאל ימין, קואליציה ואופוזיציה, יש חיים פה ואנחנו חיים ביחד.
קריאה
יש חיים אחר המוות.
נורית קורן (הליכוד)
יש פה חיים ויש פה גורלות של אנשים ואת זה אנחנו לא שוכחים.
היו"ר איתן כבל
סליחה, נורית. יש לי הערכה גדולה מאוד לדוד, מאוד, ולכן אני אומר את זה מהמקום הזה, לכן אני מרשה לעצמי גם לדבר אליו באופן שבו שנינו מתנהלים. בואו נעשה הפסקה חמש דקות, אנחנו נתכנס פה ברבע ל- וזה רק חברי כנסת והיועצת המשפטית.

(הישיבה נפסקה בשעה 09:30 ונתחדשה בשעה 09:45.)
היו"ר איתן כבל
הבקשה לדיון מחודש אושרה, אני מציג את העקרונות של ההסכמה בינינו. אני מקווה שלא נמצא את עצמנו פתאום בכל מיני עניינים, מה שאני מבקש, מקסימום אחר כך העניין יהיה ניסוחי, אבל אני רוצה להציג את הדברים כפי שסיכמנו אותם.

אנחנו סיכמנו על כך שקודם כל זה לא עיצום, אלא יהיה עיכוב תקציבי. אנחנו אמרנו שהמקסימום שהסכום יכול להגיע אליו הוא עד 10 מיליון שקלים - - -
ניר ברקת
הפרש.
נחמן שי (המחנה הציוני)
לא, סך הכול.
היו"ר איתן כבל
לא, זה תעשה עיצומים אצלך בעירייה לתושבים.
ניר ברקת
לא, תסביר.
היו"ר איתן כבל
אני אמרתי שהוא מתחיל ב-2 מיליון והוא מוכפל והוא יכול להגיע מקסימום עד 10 מיליון במצטבר.
עיסאווי פריג' (מרצ)
לא מוכפל. עולה בדרגה של שתיים.
היו"ר איתן כבל
עד עשר מקסימום. לא, אני אמרתי שהמקסימום שזה יכול להגיע, התקרה - - - אם הוא יחרוג בשנה אפשר לסגור את התאגיד.
עיסאווי פריג' (מרצ)
איתן, זה עולה במדרג של שתיים, ארבע, שש, שמונה, עשר.
היו"ר איתן כבל
כן. במצטבר, מגיע עד עשר.
אתי בנדלר
אז לא מצטבר, אדוני, מה שאתה אומר.
דוד ביטן (הליכוד)
זה חודשי, אבל זה מצטבר.
עיסאווי פריג' (מרצ)
לא. לא.
אתי בנדלר
בחודש השישי כמה יהיה העיכוב?
היו"ר איתן כבל
עשר.
אתי בנדלר
מתחיל בשתיים, ארבע, שש, שמונה, עשר. אני רוצה להבין.
היו"ר איתן כבל
חברים, אמרנו שהמקסימום זה 10 מיליון.
קריאה
תדייקו במלים שלכם.
היו"ר איתן כבל
אמרתי שההצטברות תגיע למקסימום עשר.
דוד ביטן (הליכוד)
תן לי להבין. הקנס החודשי לא יכול לעבור את העשר והוא מוכפל משתיים לארבע לשמונה? לחודש. הוא מצטבר כל חודש? על זה דיברנו. אחרת אם זה הכול עשר, נראה לכם שמכל חודש עשר אני אעבור למקסימום עשר?
עיסאווי פריג' (מרצ)
סיכמנו עשר במצטבר.
דוד ביטן (הליכוד)
זה לא היה הסיכום שהיה שם.
עיסאווי פריג' (מרצ)
עשר במצטבר.
דוד ביטן (הליכוד)
לא קרה כלום, תעשו מה שאתם רוצים, הכול בסדר.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אבל זה מה שסיכמנו.
דוד ביטן (הליכוד)
היועצת המשפטית קובעת - - -
אתי בנדלר
לא, היועצת המשפטית לא קובעת, היא מבהירה את הדברים.
דוד ביטן (הליכוד)
אנחנו דיברנו - - -
רועי פולקמן (כולנו)
הסיכום לא היה מקסימום עשר, זה היה מצטבר, שתיים, ארבע, שש, שמונה - - -
דוד ביטן (הליכוד)
אין לי מה להגיד.
קריאה
על תקציב של 700, עשר מזה זה חסר משמעות.
דוד ביטן (הליכוד)
זה מה שסיכמנו בחוץ.
היו"ר איתן כבל
אני מקבל את ההערה.
נורית קורן (הליכוד)
הוא קיבל את ההערה, נמשיך.
היו"ר איתן כבל
אוקיי, דוד, מיקי.
נורית קורן (הליכוד)
די, זהו, הסתדר, נו. ההערה של דוד התקבלה.
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
תנו למיקי כוס מים.
היו"ר איתן כבל
מי שעושה את הפעולה של ההודעה זה שר האוצר, באישור ועדת הכלכלה.
אתי בנדלר
העיכוב ייעשה על ידי שר האוצר.
היו"ר איתן כבל
כן, באישור ועדת הכלכלה. אני רוצה להוסיף ולומר לכם שכל התהליך הזה יצטרך להסתיים תוך שלושה שבועות, כל תהליך - - -
אתי בנדלר
כולל ועדת הכלכלה?
היו"ר איתן כבל
כן.
אתי בנדלר
אתה יכול להתחייב גם אם זה יהיה חגים ו - - -
היו"ר איתן כבל
תקשיבי, סליחה, אני לא יודע, גם עץ יכול ליפול לי מהירח.
רוברט אילטוב (ישראל ביתנו)
לא, עץ לא יכול ליפול מהירח.
דנה נויפלד
אפשר להטיל עיצום על הוועדה אם היא לא תדון בזמן.
היו"ר איתן כבל
דנה, בואו נעשה התייעצות.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
בואו נכניס את זה בחוק. דווקא זה נשמע לי רעיון מעולה.
אתי בנדלר
25 ימי עבודת כנסת.
היו"ר איתן כבל
מקבל.
אתי בנדלר
כולל פגרה?
היו"ר איתן כבל
כולל פגרה, גם אם אנחנו בפגרה.
אתי בנדלר
ימי עבודה ולרבות בפגרה.
היו"ר איתן כבל
תודה רבה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
יש דברים שאני רוצה להגיד.
אתי בנדלר
אני אנסה - - -
היו"ר איתן כבל
חברים יקרים, אני אתן לעיסאווי.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אתי, ישנן שתי הסתייגויות מהותיות בהמשך לסעיף - - -
היו"ר איתן כבל
אני קודם כל בסעיף הזה.
אתי בנדלר
אנחנו בסעיף הזה, עיסאווי. אני רוצה להבין כי אני רוצה להיות מדויקת בניסוח, מה עומד להצבעה. אני מנסה לסכם. שר האוצר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יהיה רשאי להורות על עיכוב תשלומים המועברים לתאגיד השידור הציבורי הישראלי. אני מזכירה שוב שאנחנו נצטרך לומר שהוא יהיה רשאי לעשות כן על אף ההוראה האומרת שהתקציב עובר ישירות לתאגיד שלא דרך תקציב המדינה. זו תהיה הוראה מיוחדת לעניין הזה.

הסכומים ששר האוצר, כאמור באישור ועדת הכלכלה, יהיה רשאי להטיל בשל כל עיכוב בהליך העברת התאגיד לירושלים, במתווה שסוכם עליו קודם, יהיה בעד החודש הראשון של עיכוב 2 מיליון ₪, ובעד כל חודש נוסף הסכום הזה יכפיל את עצמו, 2 מיליון, 4 מיליון, 6 מיליון, 8 מיליון ולא יותר מ-10 מיליון בעד כל חודש.
עיסאווי פריג' (מרצ)
לא יכפיל, יתווסף.
אתי בנדלר
הסכומים יצטברו בשל כל חודש. אלה ההחלטות, נכון?
דוד ביטן (הליכוד)
ומה קורה עד סוף שנה? אמרנו שאם יהיה עיכוב עד - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
זה לא הכפלה.
אתי בנדלר
נכון, מדי חודש הסכום יגדל ב-2 מיליון.
עיסאווי פריג' (מרצ)
והסכום הכולל של הקנס לא יעלה על 10 מיליון.
אתי בנדלר
לא הסכום הכולל, הסכום הכולל יכול לעלות על 10 מיליון.
היו"ר איתן כבל
אמרנו את זה.
אתי בנדלר
הסכום בשל חודש אחד - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
זה לא מה שדיברנו, איתן.
היו"ר איתן כבל
לא, עיסאווי, זה מה שאני דיברתי. ניסיתי לשנות - - - הוא רצה 10 מיליון בחודש.
אתי בנדלר
לעכב תשלום, מדובר בעיכוב תשלום ולא בסנקציה. אני חוזרת שוב, מדובר בעיכוב תשלום ולא בהקטנת התקציב.
עיסאווי פריג' (מרצ)
גברתי.
דוד ביטן (הליכוד)
אני יכול להבהיר? אתם אומרים שאני מפריע. מה שדובר, אם עד סוף שנת התקציב יהיה עיכוב. אם הם הגיעו לסוף שנת התקציב ולא תיקנו את ההפרה זה יהפוך להיות ביטול של התקציב. זה הכול. אמרנו את זה, נכון?
עיסאווי פריג' (מרצ)
אתי, אני מתנגד לזה ואני חושב שמדובר ב - - -
היו"ר איתן כבל
בסדר, תצביע נגד.
עיסאווי פריג' (מרצ)
זה נושא חדש בכלל שאתה מעלה.
היו"ר איתן כבל
זה לא נושא חדש. עיסאווי, לא. זה לא נושא חדש, זה הצעה.
אתי בנדלר
אתה רוצה לטעון נושא חדש, הוא רשאי לטעון נושא חדש.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני טוען שזה נושא חדש, איתן. זה לא לגמור בכל מחיר.
היו"ר איתן כבל
עיסאווי, תצביע נגד.
עיסאווי פריג' (מרצ)
לא, זה לא נכון. לא, לא, גם יש לי הסתייגויות מהותיות. תשמע אותן.
היו"ר איתן כבל
תודה, עיסאווי.
לאה ורון
חבר הכנסת פריג', אתה מושך את הודעתך לטענת נושא חדש?
היו"ר איתן כבל
אתה מושך או לא? אתה רוצה שהתאגיד יהיה או לא? כי צריך לגמור את זה היום.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אבל לא בכפייה. מה שאתם עושים עכשיו, אתם מטילים - - -
היו"ר איתן כבל
עיסאווי, אני שואל אותך שאלה, אתה טוען לנושא חדש, כן או לא?
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני כן טוען - - -
היו"ר איתן כבל
נושא חדש, תודה רבה. הישיבה נעולה. תודה רבה לך, עיסאווי. אני אודיע על מועד חדש. תודה רבה לכם.
נורית קורן (הליכוד)
למה, עיסאווי?
עיסאווי פריג' (מרצ)
אתם מסכמים - - -
נורית קורן (הליכוד)
אבל, עיסאווי, התאגיד.
עיסאווי פריג' (מרצ)
סיכמתם על 10 מיליון שקל, עכשיו - - -
היו"ר איתן כבל
סליחה, עיסאווי, פולקמן, היה לך אתמול כל הלילה, אני פותח את הדיון ואני רוצה לטעון נושא חדש על כל הצעת החוק, תודה. הישיבה נעולה.
אתי בנדלר
לא על כל הצעת החוק. רגע, חבר הכנסת עיסאווי, יש לו הצעות חדשות שהוא רוצה להציג בפני הוועדה, אני מבקשת לאפשר לו להציג - - -
דוד ביטן (הליכוד)
הוא לא יכול להציג - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
סליחה, אתה גם יועץ משפטי?
דוד ביטן (הליכוד)
כן, אני אגיד מדוע.
היו"ר איתן כבל
לא, דוד, לא. דוד, תן לי לסיים. עיסאווי, בבקשה, תציג את הדברים שלך.
דוד ביטן (הליכוד)
רגע, סליחה, הצעה לסדר יש פה.
היו"ר איתן כבל
לא, תן לי עכשיו לנהל את הדיון.
דוד ביטן (הליכוד)
הצעה לסדר.
היו"ר איתן כבל
הודעתי שאני מחדש את הישיבה.
דוד ביטן (הליכוד)
מילה אחת. אנחנו אתמול הקראנו את החוק, עברנו על כל הסעיפים, אמרנו אם יש הסתייגויות, הוא לא יכול לבוא עכשיו ולטעון הסתייגות.
היו"ר איתן כבל
בבקשה, גברתי.
עיסאווי פריג' (מרצ)
מה, אתה יועץ משפטי?
היו"ר איתן כבל
עיסאווי, תרשה לה.
דוד ביטן (הליכוד)
זו ההצעה לסדר שאני טוען, שהוא לא יכול - - -
היו"ר איתן כבל
דוד, תודה. בבקשה, גברתי.
אתי בנדלר
כל זמן שהדיון בהצעת החוק לא הסתיים - - -
דוד ביטן (הליכוד)
למה, דנו בהסתייגויות.
היו"ר איתן כבל
לא הסתיים הדיון כולו.
אתי בנדלר
לא הסתיים הדיון, חבר הכנסת עיסאווי רוצה להעלות הצעות חדשות. הוועדה יכולה לדחות את זה ו - - -
היו"ר איתן כבל
מאה אחוז. עיסאווי, בבקשה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
גברתי ואדוני היושב ראש, שתי הסתייגויות, מהותיות בעיניי, שצריך להוסיף אותן - - -
אתי בנדלר
שתי הצעות, אדוני, עדיין אין הסתייגות, כי עדיין לא - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
מקסימום אני אגיד את זה כהצעה. סעיף 150, הבהרה בנוגע ליום התחילה.
אתי בנדלר
אין סעיף 150, למיטב ידיעתי. החוק מסתיים בסעיף 149.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אנחנו רוצים סעיף נוסף. בנוגע ליום התחילה, שנוגע לפיצויים של העובדים. נוסח הסעיף, מסרתי לכם ואני מקריא אותו, 'מעל לכל דין ובכל הסכם, תקנה או חוק המתייחס ליום התחילה כתאריך הקובע, יהיה המועד הקובע המאוחר מבין יום התחילה, יום ד', ה-30 באפריל 2017'. למה אני מתכוון? מדברים על כל עניין הפרישה מרצון של העובדים וקבעו להם לצורך העניין שיום התחילה הוא יום החישוב. בתהליך שקורה עכשיו, שאנחנו דוחים את הפעלת התאגיד ל-30 באפריל, צריך לקחת את התאריך הזה כיום התחילה לצורך כל תהליך הפרישה שהיה עם העובדים.
אתי בנדלר
אתה מדבר רק לעניין זכויות העובדים?
עיסאווי פריג' (מרצ)
הזכאות לפנסיה, שמתחיל מיום התחילה שנקבע בהתחלה. את הזכאות הזו אני רוצה לעדכן ל-30 באפריל.

התיקון השני שאני מציע, וזה סעיף נוסף, גם בקשר לעובדים, אני אומר שתוקם ועדת חריגים שתבחן מקרים חריגים ותאפשר את זכאותם לפנסיית גישור של עובדים שאינם עומדים בקריטריונים הנוקשים שנקבעו על ידי ההסתדרות והאוצר. בוועדה הזו יהיו חברים נציגי הנהלת רשות השידור, נציג מטעם ועדי העובדים ונציג מטעם ההסתדרות הכללית.
קריאה
איפה האוצר?
עיסאווי פריג' (מרצ)
אתם תדאגו - - - אני מכיר ועדת חריגים לאנשים שנפגעו בפנסיות - - -
היו"ר איתן כבל
עיסאווי, תסביר.
עיסאווי פריג' (מרצ)
דברי הסבר, חברים. עובדי רשות השידור נמצאים במצב של אי ודאות לגבי תנאי פרישתם והמשך העסקתם מזה שנתיים, הצעת החוק המובאת מחריפה את תנאי אי הוודאות של העובדים, ישנם עובדים עם מוגבלויות או עובדים הנמצאים במצבים אישיים חריגים שמן הראוי היה לאפשר להם לפרוש עם פנסיית גישור, גם אם לא מלאו להם 50 שנים במועד הקובע. ועדת החריגים שאנחנו מציעים צריכה לבחון כל מקרה לגופו או בסמכותה יהיה לאשר פנסיית גישור גם מעבר לתנאים המוסמכים בהסכם הפרישה.
היו"ר איתן כבל
תודה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אלה שתי הצעות החוק ואני חושב, איתן, שזה מאוד הוגן שברגע שאני דוחה את יום התחילה ל-30 באפריל אז - - -
היו"ר איתן כבל
עיסאווי, אני רק יכול לומר לך כך, זה בסדר להעמיד חברים אחרים כאילו הם במצב שהם פחות דואגים לעובדים. היה משא ומתן, ההסתדרות הייתה בתוך התהליך הזה, אני אישית הייתי בתוך התהליך הזה. אני רוצה להזכיר שהחוק במקור עמד על 25% ועלה ל-51% ולא יפחת מ-51%, אני רוצה להזכיר שמספר העובדים עלה מ-700 ל-900, זאת אומרת שזה גם מגדיל את הסך של ה-51%, פעמיים אתה עושה הטבה בעניין הזה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
לא, אני לא חולק על כל ההטבות האלה ולא לוקח את הזכות - - -
היו"ר איתן כבל
תקשיב, כל ניסיון עכשיו להסיג את ההסכם לאחור פותח את - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
התאריך הקובע, אתה משנה את התאריך - - -
היו"ר איתן כבל
עיסאווי, אמרת את דעתך, אמרתי את דעתי, וגם להוציא את ההסתדרות מתוך הסיפור הזה ואת האוצר. תסלח לי, אני אומר לך את הדבר הבא, אני לא בטוח שכך רוצה אבי ניסנקורן לנהל משאים ומתנים. אני אומר את זה, שאתה מסכים לעניין מסוים ואחר כך אתה מוצא את הדרך - - - זה לא הולך.
עיסאווי פריג' (מרצ)
איפה אני טעיתי כשביקשתי שיום התחילה יהיה יום התחילה בפועל.
קריאה
אני חושב שזו הצעה הגיונית. יש בה הרבה היגיון.
מיקי רוזנטל (המחנה הציוני)
זו הסתייגות?
היו"ר איתן כבל
אני רוצה להכריז על העניינים האלה נושא חדש ואני סוגר את הישיבה. ב-12:00 אנחנו מחדשים את הישיבה. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:05.

קוד המקור של הנתונים