ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 02/08/2016

חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 312

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שלישי, כ"ז בתמוז התשע"ו (02 באוגוסט 2016), שעה 8:15
סדר היום
הצעת חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו-2016 (מ/1048), של חה"כ מירב בן ארי וקבוצת חברי כנסת – בקשה לדיון מחדש של שר הפנים אריה מכלוף דרעי, ודיון מחדש בסעיף 17(2) לעניין הדיווח של מרכז השלטון המקומי
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר
מוזמנים
עוזר יועמ"ש, המשרד לבטחון פנים - חיים אמיגה

קצינת מדור תביעות מחלקת התנועה, המשרד לבטחון פנים - רוית הופמן

עו"ד בלשכה המשפטית משרד הפנים, משרד הפנים - שחר פרלמוטר

כלכלן, משרד הפנים - יוסף בנישתי

עו"ד, לשכה משפטית, משרד התקשורת - חגית ברוק

סגן מנהל אגף הרכב, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - איציק סרור

עו"ד במחלקת ביטוח כללי, משרד האוצר - בתיה מור

מנהלת מחלקת משפט, מרכז השלטון המקומי - מירה סלומון

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר

אביטל סומפולינסקי
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
הדס צנוירט

הצעת חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו-2016 (מ/1048), של חה"כ מירב בן ארי וקבוצת חברי כנסת – בקשה לדיון מחדש של שר הפנים אריה מכלוף דרעי, ודיון מחדש בסעיף 17(2) לעניין הדיווח של מרכז השלטון המקומי
היו"ר איתן כבל
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. גברתי מנהלת הוועדה, היועצת המשפטית, רשמת, דובר, אורחים נכבדים. משרד הפנים פה? תודה לכם שיצאתי מפה ב-03:00 והגעתי לפה עכשיו...

ברשותכם, אני רוצה קודם כל להעלות להצבעה את הרביזיה, הבקשה לדיון מחדש של שר הפנים. הנושא הוא כמובן: הצעת חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה), התשע"ו-2016. הבקשה לדיון מחודש מאת חבר הכנסת אריה מכלוף דרעי, שר הפנים, לדיון מחדש בסעיף 17(2) לעניין הדיווח של מרכז השלטון המקומי.
ברשותכם, אני רוצה לומר לכם
מהומה על ממש – זה פשוט אפילו מביך. כל המהלך הזה של אגרות ותשלומים היה מתוך רצון כן, לבוא לקראת הרשויות המקומיות, כי הנחת העבודה שלי, שרשויות המקומיות אינן מקשה אחת, ולכן יש כאלה שישתמשו בכלי שקוראים לו אגרות, יהיו שישתמשו בכלי של התשלומים, ולמה לנו לסגור אופציות?

אמרנו יותר מזה – שבאגרות אין בעיה. יש תהליך של בקרה, ורצינו שגם על התשלומים - לא לנצח נצחים – לפחות בתחילת הדרך. התהליך מתחיל, נציגי משרד הפנים, בעוד שנתיים. זה לא השבוע. זה לא לאלתר, וזה לא סתם בעוד שנתיים, ואפשר גם לבקש ארכה. זה נכנס לתוקף רק כשהחוק נכנס לתוקף. בשביל זה להביא אותי ב-08:15 לפה, וישנתי בקושי שעתיים?

אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקות הפנימיות של מרכז השלטון המקומי ומשרד הפנים. לפעמים שרים מתבלבלים, וחושבים שהם הולכים להיות שרים לנצח. זה לא. אני מבין את הרצון לשמור על מסגרת המשרד.

אני דיברתי אתמול עם ראש מטה השר. הוא אמר לי שאתם מקימים עכשיו מערכת שתוכל לעשות את המעקב על העניין הזה. אגב, אפילו לא ביקשנו שאתם תעשו את המעקב; אנחנו הטלנו את האחריות על הרשויות המקומיות. האחריות היא בכלל לא של מרכז השלטון המקומי וגם לא שלכם בעניין הזה. כל מה שביקשנו, שיהיה גוף שבסך הכול יהיה הצינור. הוא מקבל את הרשימה, מעביר אותה אלינו. זה לא הליך שרשויות מקומיות ידווחו לוועדת הכלכלה. אנחנו לא בעלי הבית שלהם במובן הזה; אנחנו רשות מחוקקת ומפקחת – אנחנו לא מבצעת.

לכן ההצעה שלי, שבמקום מרכז השלטון המקומי - נוציא אותו, נכניס את משרד הפנים. יש לכם עכשיו שנה וחצי להתארגן. אם לא תעמדו בה, לא תצליחו לגייס את השלושה-ארבעה עובדים האלה שיישבו במשרד, יש לכם תמיד הזכות לבוא ולבקש ארכה. אני מתבסס על ראש המטה - לא על זה נפיל את החוק.
שחר פרלמוטר
אתה מציע, להחליף, שבפסקה (2) במקום מרכז השלטון המקומי, יבוא שר הפנים- - -
היו"ר איתן כבל
כן.

אומר לך מה אמרתי לו. מצדי, אתם לא רוצים את החוק – תעיפו לי אותו מהעיניים. עשינו את זה בהליך בזק למען הרשויות המקומיות – לא בשבילי. הנקודה המרכזית היא כאן – אמרתי לו בהתחלה ובצדק: בוא נוריד את זה. חשבתי, שזה נכנס מיידית, ואמרתי: תביאו תיקון, אבל בכל מקרה זה נכנס עוד שנה וחצי, עם אפשרות לארכה.
אתי בנדלר
אפשר גם אולי להאריך את התקופה של הדיווחים בכלל, אדוני, שדיווח ראשון, כתוב: החל בתום שנה מיום התחילה. יום התחילה בכל מקרה זה ששה חודשים עם אפשרות להאריך לשלושה חודשים, כלומר זה הכי מוקדם החל בשנה וחצי, ואפשר לקבוע שהדיווח הראשוני יהיה בעוד שנתיים וחצי, כך שבוודאות יהיה להם זמן היערכות לעניין הזה, למרות שגם שנה וחצי- - -
היו"ר איתן כבל
ראש מטה השר אמר לי: אנחנו לוקחים את זה על עצמנו, ונקים יחידה כזאת. זה מה שהוא אמר לי.
שחר פרלמוטר
אנחנו צריכים לבדוק את זה מולו.
היו"ר איתן כבל
אז תבדוק את זה או שנקום שוב ב-04:00 בבוקר. אם לא רוצים, אעיף את זה וזהו.
שחר פרלמוטר
אנחנו מאשרים את הנוסח.
אביטל סומפולינסקי
שסעיף 17 הוא החל בתום שנתיים?
שחר פרלמוטר
ההצעה היתה להחליף כך שבפסקה (2), במקום מרכז השלטון המקומי יהיה שר הפנים, מאחר שבאמת נוצר מצב שבו שר הפנים הוא זה שמדווח גם על הדוח וגם על התשלומים, זה נוסח מבחינתי, ואין מניעה לאחד את זה.
אביטל סומפולינסקי
הדיווח מתחיל החל משנה מיום התחילה?
שחר פרלמוטר
מה שהצגנו. הצגנו שיבוא שר הפנים, וחובת הדיווח תהיה כפי שהוצע. שנתיים פלוס.
מירה סלומון
פלוס חצי השנה.
שחר פרלמוטר
כן. קיבלנו את מה שהוצע.
אביטל סומפולינסקי
אחת לשנתיים, החל בתום שנתיים מיום תחילת החוק – סעיף 17, אם הוועדה תקבל אותו בנוסח החדש, יהיה: אחת לשנתיים, החל בתום שנתיים מיום תחילת החוק ועד תום שש שנים מיום התחילה, שר הפנים ידווח לוועדה גם על האגרות וגם על התשלומים. במקום המילה שנה, שמופיעה ברישא, תבוא: שנתיים. הדיווח הראשון – שנתיים וחצי או שנתיים ותשעה חודשים, שזה מה שהוועדה ביקשה מלכתחילה.
היו"ר איתן כבל
אני קודם כל מעלה להצבעה את הבקשה לדיון מחדש.

הצבעה

בעד הבקשה לדיון מחדש – פה אחד

הבקשה לדיון מחדש אושרה.
היו"ר איתן כבל
מאשר את הבקשה.

עכשיו אנחנו נעלה להצבעה את הנוסח המתוקן.
אביטל סומפולינסקי
גם ברישא נחליף את המילה שנה בשנתיים, ובפסקה (2) – סביר להניח שזה ייוחד לסעיף 1, אבל במקום: המרכז לשלטון המקומי ידווח לוועדה, יהיה כתוב: שר הפנים ידווח לוועדה על התשלומים שקבעו הרשויות המקומיות, לפי סעיף 8ב4. אנחנו משאירים את חובת הדיווח של רשות מקומית לשר?
היו"ר איתן כבל
כן.
אביטל סומפולינסקי
אז רשות מקומית שקבעה תשלומים תדווח לשר על גובה התשלומים – לשר הפנים.
היו"ר איתן כבל
הערת נוספות? אין. אני מעלה להצבעה. מי בעד תיקון הסעיף?

הצבעה

בעד תיקון הסעיף – פה אחד

תיקון הסעיף אושר.
היו"ר איתן כבל
מאשר. תודה. בוקר טוב לכם. יום נפלא. פעמיים כי טוב שיהיה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 08:45.

קוד המקור של הנתונים