ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 01/08/2016

חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 107 והוראת שעה), התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 256

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, כ"ו בתמוז התשע"ו (01 באוגוסט 2016), שעה 15:09
סדר היום
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 107 והוראת שעה), התשע"ו-2016
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

זאב בנימין בגין

זוהיר בהלול

יעל גרמן

תמר זנדברג

בצלאל סמוטריץ

רחל עזריה
חברי הכנסת
יגאל גואטה

יהודה גליק

דב חנין

יעל כהן-פארן
מוזמנים
נועז בר-ניר - מנכ"ל התאחדות המלונות, משרד התיירות

אורית חמד - ממונה פיתוח והשקעות, משרד התיירות

לילך שלי - יועצת השר, משרד התיירות

עובדיה קדמי - עו"ד, יועץ משפטי, משרד התיירות

נדב שינברגר - יועץ השר, משרד האוצר

עמיר שקד - עו"ד, לשכה משפטית, רשות מקרקעי ישראל

נאור ירושלמי - מנכ"ל ארגון חיים וסביבה

אלעזר בריף - מגמה ירוקה

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

רוני טיסר
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים

הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 107 והוראת שעה), התשע"ו-2016
היו"ר דוד אמסלם
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 107 והוראת שעה), התשע"ו-2016, דיון לפי סעיף 91 לתקנון הכנסת כאשר אנחנו מדברים כרגע רק על סעיף 6 להצעת החוק.
רוני טיסר
הסעיף המוצע, סעיף 62א(א1).
היו"ר דוד אמסלם
הייתי מציע שקודם כל היועצת המשפטית תקריא לנו את הסעיף, תאמר מה השינוי, אחרי כן אני אסביר את העניין ואחרי כן תהיה התייחסות.
רוני טיסר
אנחנו מתייחסים לפסקה (2)(ג) בהצעת החוק, פסקת משנה (א1) המוצעת, שזאת הפסקה שהוחזרה לוועדה. התיקון שמונח בפניכם הוא הוספה של פסקה (3) ואני אקריא אותה:

(3) פסקת משנה זו לא תחול בתחום הסביבה החופית:

במגרשים הנמצאים בקו הבינוי הראשון למול הים או לפניו.

בתחום חוף הים כהגדרתו בתוספת השנייה.

אני אבהיר שהכוונה היא לעניין המגרש. קו הבינוי של המגרש הספציפי שפונה לים שאין בינו לבין הים מגרש.
היו"ר דוד אמסלם
תני את ההגדרות עצמן. מה זה קו הבינוי.
קריאה
כרגע עוד אין הגדרות.
רוני טיסר
תחום חוף הים, יש הפניה לחוק שמירת הסביבה החופית שנמצא בתוספת השנייה, ואני אקריא:

"תחום חוף הים – תחום של מאה מטרים שיימדד מקו החוף לכיוון היבשה וכן התחום שיימדד מקו החוף לכיוון הים לעניין הים התיכון עד לקו עומק מים של שלושים מטרים בתוך הים או עד למרחק של אחד מייל ימי, לפי הרחוק מקו החוף שביניהם"
היו"ר דוד אמסלם
הבנו. לא צריך להמשיך. מדובר על מאה המטרים הראשונים. זאת הכוונה.

זאת בעצם כל ההצעה?
רוני טיסר
זה התיקון.
היו"ר דוד אמסלם
אני אסביר במלים שלי מה הכוונה. היות ובתחולת החוק הוצע שיש את הוועדות שנקראות הוועדות המיוחדות, אנחנו מדברים כרגע על הסמכויות של הוועדות המיוחדות.
קריאה
העירוניות.
היו"ר דוד אמסלם
הכול עירוני. לא שינינו הרבה. אנחנו מדברים כרגע על השינוי המוצע. יש לנו ועדה מיוחדת ואם אין לנו ועדה מיוחדת באותה עיר, יש לנו ועדה קבינטית שנמצאת בוועדה המחוזית. דרך אגב, במסגרת מאה המטרים לא בונים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
נקודה.
היו"ר דוד אמסלם
נקודה. שיהיה ברור מלכתחילה ואף פעם לא הייתה כוונה כזאת.
קריאה
לך לא הייתה כוונה.
היו"ר דוד אמסלם
כן. אצלי. לגבי הנושא של בין המאה עד ה-300 מטרים, היכן שבעצם מדובר על קו שהוא קו החוף, הכוונה שהוא בעצם קו ראשון לחוף, קרי, אין בינוי – שם במקום שזה יבוא לוועדה המיוחדת, זה יבוא, כמו בנוהל היום, ישר לוועדה המחוזית. זאת אומרת, הסיפור של הוועדות המיוחדות לא יהיה שם אלא זה יבוא ישר לוועדה המחוזית, כפי שנהוג כיום. בנוהל היום יש ועדה מחוזית, יש ולחו"פ וכולי. זה בעצם מה שהוצע בתיקון של החוק.

אנחנו מכבדים את הבקשה ואם אתם רוצים להתייחס, בבקשה. אני רק הבהרתי לגבי תחולת השינוי הזה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני רוצה לומר שפניתי בפנייה דחופה ובהולה ליושב ראש הכנסת ולא רק אני אלא הצטרפו אלי גם חברות הכנסת תמר זנדברג ויעל גרמן. פנינו אליו בשעה האחרונה בנושא הדיון הזה. אני חושבת שהדיון הזה שנקבע שעתיים או שעתיים וחצי לפני השעה 3:00, הוא לא תקין. יש פה נושא שהוא בלב תשומת הלב הציבורית ואני חושבת שזאת התנהגות קלוקלת ואנטי דמוקרטית שמעידה יותר מכל על החשש מדעת הציבור בכל הנוגע לאישור התיקון המוצע.
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתי, אבל לא חשוב.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני חושבת שהעובדה שזה נקבע באופן כה מהיר - - -
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, יש הרבה דיונים בכנסת - - -
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זה פוגע בעיקרון - - -
היו"ר דוד אמסלם
אין לי בעיה. אני מכבד את מה שאת חושבת. אני רק לא מחבר בין זה לבין דעת הקהל.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
ציבור רב היה מעוניין להשתתף בדיון הזה ונבצר ממנו מכיוון שכאשר מודיעים בשעה 12:30 על קיום הדיון בשעה 3:00, אנשים לא יגיעו מקצות הארץ ואפילו לא מתל אביב, גם אם זאת רק שעה נסיעה. זה לא ראוי ואני פניתי ליושב ראש הכנסת כדי להביא לביטול הדיון הזה בוועדת הפנים. אני חושבת שכל ההתנהלות כאן היא על סף המחטף. עד דקות לפני הדיון לא ראיתי את התיקון המוצע, לא שמעתי מעמיתיי בקואליציה, גם מעמיתיי באופוזיציה, שמישהו מהם ראה את התיקון המוצע עד דקות ספורות לפני הדיון בוועדה. אני חושבת שכל הדיון הזה לא צריך להתקיים בכזאת צורה ובכזה מחטף. זאת דעתי.
היו"ר דוד אמסלם
בואי נעשה סדר בעניין של המחטפים. את כנראה מומחית במחטפים. כנראה. את משתמשת יותר מדי במילה. אני יכולתי להביא את הדיון הזה מיד אחרי שהבאנו את הסעיף הזה בכנסת. באותו יום. אחרי עשר דקות יכולתי לקבוע את הדיון בוועדה.
רחל עזריה (כולנו)
אבל רצינו להגיע להסכמות.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו ניהלנו דיונים על החוק הזה, לדעתי אחד החוקים שניהלתי בהם הכי הרבה דיונים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
שלושה דיונים זה הכי הרבה?
היו"ר דוד אמסלם
זה המון. כן. בדרך כלל אני לא מנהל חוקים בשלושה דיונים. מה לעשות, אנחנו כאן מחוקקים כל יום, כולל היום. את לא משתתפת בכל הדיונים, אבל כל היום אנחנו מחוקקים כאן. זה אחד החוקים שדווקא הקדשנו להם הכי הרבה זמן. לכן אני לא מבין על מה את מדברת אבל אני מקבל. בסדר. את צריכה להגיד שזה מחטף וזה בסדר.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זה לא היה על סדר היום של הכנסת עד הבוקר.
היו"ר דוד אמסלם
אני מסביר. יש תקנון בכנסת. אלה הנהלים בכנסת.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני מבינה שזה בתקנון אבל עדיין יש כאן התנהלות לדעתי שהיא לא דמוקרטית.
היו"ר דוד אמסלם
הסברתי. אנחנו בעצם עשינו דיון לגבי כל החוק הזה הרבה זמן. אם הייתי מעלה את כל החוק הזה ברבע שעה, היה טעם בדברים שלך, לדעתי. אבל היות ודנו בזה הרבה מאוד זמן, היות והיה כאן איזה תיקון טכני קטן שבעצם יכולתי להעלות אותו גם באותו יום מיד אחרי שמשכתי אותו, והיות וזה מקובל בכנסת כל יום, כמעט כל יום עושים את זה - לכן, בסדר.

הבנתי, נרשם בפרוטוקול, תעברי למהותם של דברים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אלה מהותם של דברים. החוק כולו, כמו שאני רואה אותו, הוא לא טוב. הוא חוק שמייצר מצב שאני קוראת לו פרצה קוראת למושחת וכל מי שמכיר את התנהלות ועדות תכנון, בפרט מקומיות, ולעתים גם מחוזיות, יכול לראות את זה. כאשר החוק הזה מתרחש במקביל לתמ"א 1 - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא. רק רגע.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
הם מחוברים.
היו"ר דוד אמסלם
לא. אני מבקש. אנחנו מדברים על הסעיף הזה. לגבי החוק, שמענו אותך באריכות בכל המדיה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לא כל כך באריכות.
היו"ר דוד אמסלם
לדעתי. אם יש לך משהו לומר לסעיף, בבקשה. דרך אגב, היו לי שתי אופציות, להודיע במליאה ולפתוח את הכול לדיון ואז היית מדברת על מה שאת רוצה או להביא את זה להצבעה רק על הסעיף, וכך נהגתי. כרע מה שעומד לדיון, זה הסעיף הספציפי הזה. אם את חושבת שהוא גרוע, טוב, לא טוב, כן טוב, תתייחסי אליו.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
הסעיף הספציפי הזה כולו, סעיף 6, לא רק התוספת.
תמר זנדברג (מרצ)
יש שני דיונים במקביל. שתי ועדות שעכשיו מתחילות לעבוד ואני חברה בשתיהן. מה אנחנו אמורים לעשות כאן? אני באמת שואלת. צוות הוועדה הוא אותו צוות – תומר, גלעד ורוני. הצוות התפצל. איך אנחנו נתפצל?
היו"ר דוד אמסלם
אני אתן לך תשובה. כל יום את מתפצלת לכמה מקומות.
תמר זנדברג (מרצ)
זה לא אותו הדבר. כרגע, באותה שעה, יושבות שתי ועדות שונות ומצביעות על חקיקה שחודשים עבדנו עליה.
היו"ר דוד אמסלם
אני אתן לך עשרים דקות להצביע שם. עוד עשרים דקות אני אצביע כאן. בסדר? דרך אגב, זה קורה כל יום.
תמר זנדברג (מרצ)
לא. לי זה לא קרה עד עכשיו.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה לספר לך שלפעמים אני מפסיק את הדיון בוועדה כאן כדי להצביע ואחר כך אני חוזר.
תמר זנדברג (מרצ)
אבל זה מהלך דיון.
היו"ר דוד אמסלם
גם במהלכו.
תמר זנדברג (מרצ)
שם מצילים עכשיו כמה עשרות מיליונים.
היו"ר דוד אמסלם
אני אומר לך עכשיו שבגלל הבקשה שלך, אנחנו נאפשר לך להיות שם עשרים דקות ובעוד עשרים דקות אנחנו נתחיל את ההצבעה כאן. בסדר? תגידי לאלי כהן.
תמר זנדברג (מרצ)
עכשיו הוא יצא לחמש דקות התייעצות סיעתית ולכן באתי לכאן.
רחל עזריה (כולנו)
ההצבעה תהיה בעוד עשרים דקות?
היו"ר דוד אמסלם
אם היא מבקשת את זה, אני אעשה זאת. אם לא, אני אשמע אותם ואני אצביע.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני אתייחס לסעיף 6, להוראת השעה.
רוני טיסר
אני רק אדייק. אנחנו לא מתייחסים לכל סעיף 6 אלא לפסקה (2)(ג).
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
מה שהוחזר מהמליאה לדיון בוועדה כאן זה סעיף 6.
היו"ר דוד אמסלם
לא.
רוני טיסר
לא.
היו"ר דוד אמסלם
לא. מי אמר לך?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זה היה בפרוטוקול במליאה.
היו"ר דוד אמסלם
אני הסברתי. תראי את הפרוטוקול במליאה.
רוני טיסר
מה שהוחזר לוועדה זאת פסקת משנה (א1)(1). זאת אומרת, רק לעניין סמכות ועדה מקומית עצמאית לתוספת מגורים.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אז את כל (א1)(1), לעניין הסמכות למלונאות, העשרים אחוזים למגורים. אותה ועדת משנה יכולה להוסיף עשרים אחוזים בנייה למגורים. אני חושבת על אותו סעיף – לא יכולה להתייחס לכל החוק – שכולו פסול, שכולו מייצר מצב של אפשרות לשחיתות. אם חושבים שיבנו כאן יותר בתי מלון שלא יהפכו למגורים - - -
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת פארן, את מתחכמת כל הזמן.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לא. אני לא מתחכמת.
היו"ר דוד אמסלם
אני רוצה להתקדם. את חושבת שלפעמים מותר לך הכול.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
ממש לא.
היו"ר דוד אמסלם
אני מסביר. אני מבקש להיות מדויקים במה שאני מבקש. אחרי כן תתלונני עלי.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אתה לא יכול להגיד לי שאני אומר מה שאתה אומר.
היו"ר דוד אמסלם
לא. את לא תדברי מה שאת רוצה. יש לנו כאן סעיף.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
את לא תדברי מה שאת רוצה?
היו"ר דוד אמסלם
את תדברי. את תגידי מה שאת רוצה. יש לנו את הסעיף הספציפי הזה. אם את תדברי לא לעניין של הסעיף הזה, אני אעצור אותך כי אחרת אני אגביל אותך בדקה של זמן ואני לא רוצה לעשות זאת, ואז תדברי מה שאת רוצה. לכן, אני מכבד אותך ואני אומר לך, תהיי הגונה. יש כאן עוד כמה אנשים שרוצים לדבר. אל תדברי לי עכשיו לגבי המלונות כי כבר דיברת ודיברת, ורצת, ועשית מזה חינגה, וזה בסדר. אבל לדבר לגבי הסעיף הספציפי הזה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
הסעיף הספציפי כולו מתייחס לעשרים אחוזים מגורים - - -
היו"ר דוד אמסלם
את חוזרת על זה. בסדר.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אתה אומר שלא נתייחס ל-(ב) אלא רק ל-(ג).
היו"ר דוד אמסלם
אני אתן לך שתי דקות לדבר, דברי על מה שאת רוצה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
בסדר. סעיף (ב). אני מתייחסת לכל סעיף (א1)(1), יש בו (א), (ב) ו-(ג). כל הסעיפים שמייחסים תוספת של עשרים אחוזים הם לא ראויים ולא צריכים להיות בחוק הזה, לא (א) ולא (ב). סעיף (ג), הפסקה הנוספת שלא תחול בתחום הסביבה החופית – אני מברכת על זה שהוועדה החליטה שזה לא יחול בתחום הסביבה החופית, על זה דיברנו, אבל אני עדיין חושבת שההגדרה של סעיף (א) היא לא מספקת והיא לא נותנת מענה מספק ל"לא תחול בתחום הסביבה החופית". תודה רבה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. חבר הכנסת זוהיר בהלול.
רוני טיסר
אני רק אשאל את חברת הכנסת פארן, זאת הסתייגות שלך?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כן.
רוני טיסר
את רוצה למחוק, לשנות, משהו ספציפי?
היו"ר דוד אמסלם
לא הבנתי מה ההסתייגות לגבי הסעיף הספציפי. היא רוצה שנשאיר אותו כמות שהוא?
תומר רוזנר
כן.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
לא. אני מציעה שיהיה כתוב שפסקה זו לא תחול בתחום הסביבה החופית כהגדרתה בתוספת השנייה.
רוני טיסר
הסביבה החופית מוגדרת בסעיף ההגדרות, סעיף 1 לחוק התכנון והבנייה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כן. כל תחום הסביבה החופית, לא צריכה לחול הפסקה הזאת.
רוני טיסר
הבנתי.
היו"ר דוד אמסלם
את מתכוונת, לא רק בקו.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כן.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
הואיל ואני מכיר את ההרכב הראשון, לא את ההרכב השני, מה שמה של כבוד היועצת המשפטית של ועדת הפנים בכנסת?
היו"ר דוד אמסלם
רוני.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
רוני גברתי, מה היה עד עכשיו המצב הנתון? למי היו צריכים לפנות? לוועדה המקומית?
רוני טיסר
הסמכות לשנות להוסיף מגורים הייתה בידי הוועדה המחוזית.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
מה הוספנו עכשיו?
היו"ר דוד אמסלם
אני אסביר.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
דיברת על ועדה קבינטית.
היו"ר דוד אמסלם
החוק שאושר בוורסיה הקודמת שרצינו לקדם אותו, אמר שהיכן שיש ועדות מיוחדות – לא בכל המקומות יש ועדות מיוחדות אלא יש ועדות מיוחדות שלא קשורות לחוק הזה – מינהל התכנון ומשרד הפנים הגדירו מה זה ועדות מיוחדות. נתנו להן כל מיני סמכויות. לא קשור. יש ערים שיש להן ועדות מיוחדות. לא לכל הערים ולרוב הערים אפילו אין. שם הם אמרו שלטובת החוק הזה, הוועדה המיוחדת תדון בסביבה החופית או בכלל בחוק ואחרי כן זה יעבור ל-ולחו"פ. בכל מקרה זה יעבור ל-ולחו"פ.
אלעזר בריף
אתם מכירים את התכניות? יש תכנית?
היו"ר דוד אמסלם
מי אתה?
אלעזר בריף
אני ממגמה ירוקה.
היו"ר דוד אמסלם
אני נתתי לך רשות לדבר?
אלעזר בריף
סליחה.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו לא בדיון כאן. אנחנו כאן בדיון על החוק.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
במקומות אחרים שאין ועדה מיוחדת?
היו"ר דוד אמסלם
היכן שאין ועדה מיוחדת, הוועדה המחוזית. בעקבות זה הם הקימו ועדה מחוזית יותר מצומצמת שהיא נקראת ועדה קבינטית כדי שהיא תדון בדברים, לא רק על החוף אלא באופן כללי לגבי החוק הזה. מה בעצם ההחמרה כאן? שהיכן שאנחנו נמצאים בסביבה החופית, במאה מטרים בוודאי, בין המאה ל-300 מטרים בקו הראשון, מדובר בקו שהוא קו ראשון למים, ושם, במקום שזה יבוא לוועדה המיוחדת, גם אם ישנה, זה לא יבוא לשם אלא יבוא ישר לוועדה המחוזית, כמו שקורה היום.
רוני טיסר
זה יעבור לוועדה הקבינטית.
היו"ר דוד אמסלם
הקבינטית. זאת הכוונה.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
הטרוניה שלי או ההשגה שלי היא למה לא להשאיר את הדבר על כנו? מדוע צריך לשנות?
היו"ר דוד אמסלם
זה מה שהם רצו.
רחל עזריה (כולנו)
בעצם השארנו את המצב על כנו.
היו"ר דוד אמסלם
על הקטע החופי קצת יותר הכבידו. זאת הכוונה כאן.
רחל עזריה (כולנו)
הסיפור הוא כזה. החוק עצמו הוא חוק לאפשר בנייה מהירה של בתי מלון.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אלה לא בתי מלון. אלה בתי מגורים לבתי המלון.
רחל עזריה (כולנו)
לא. זה כדי שיהיה משתלם כלכלית לבנות בית מלון. לא משנה. זאת המטרה של החוק. אפשר להתווכח על זה אבל אני מספרת מה הרציונל. בעצם אנחנו הבנו שהחוק הזה עלול להקשות על חוק החופים או בעצם להקטין את הסיכוי שחוק החופים ימומש במלואו. מה שעשינו, בשבועיים האחרונים, בשלושת השבועות האחרונים, אני כבר לא יודעת כמה זמן, אנחנו במשא ומתן כדי להגיע לנוסח שבעצם גורם לכך שהחוק הזה לא חל - הוא לא פוגע בחוק החופים – על המקומות בחופים כדי שלא תתאפשר בנייה על החוף.

אני הייתי סגנית ראש העיר ירושלים. אין לנו מספיק מלונות בירושלים.
היו"ר דוד אמסלם
לא צריך להסביר.
רחל עזריה (כולנו)
באתי מוועדה אחרת. שכחתי איך אתה מתנהל. אצלך כללים אחרים. אצל גפני מספרים בדיחות.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אני בתמימותי שואל עכשיו את היועצת המשפטית רוני האם בעובדה שמכפיפים את האישור לוועדה קבינטית, זה לא מאפשר החלטה פוליטית שיש בה רוב לקואליציה שמחוקקת את החוק הזה?
היו"ר דוד אמסלם
לא. זאת ועדה קבינטית של הוועדה המחוזית.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
לא קשור לכאן.
רחל עזריה (כולנו)
לא. לא קשור אלינו.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
השאלה היא מצוינת והתשובה לא מספיק מלאה.
רחל עזריה (כולנו)
למה?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
ועדה קבינטית היא כן ועדה שיש בה לממשלה הרבה יותר משקל. חברים, אנחנו כולנו יודעים את זה.
היו"ר דוד אמסלם
לממשלה יש משקל בוועדה מחוזית.

דב, בבקשה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
תודה אדוני היושב ראש. קודם כל, אדוני היושב ראש, אני רוצה להגיד שנעשתה כאן המון עבודה. גם אתה אדוני היושב ראש מכיר היטב כמה נעשה כאן מאמץ מכל הצדדים, בוודאי בראשותך כיושב ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת. נעשה מאמץ מאוד גדול לצמצם את המחלוקת שקיימת. אני רוצה, אדוני היושב ראש, לפתוח דווקא בהערכה חיובית על המאמץ הזה. אני חושב שגם כשאנחנו לא מסכימים בהרבה דברים, בואו ננסה למצוא נקודה שבה יש הסכמה וגם אם החוק הוא חוק לא טוב – ואני חושב שהוא חוק לא טוב – בואו ננסה לצמצם את הנזק.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו לא מדברים על החוק.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
תן לי שלוש דקות. אני מבטיח לך לא לחרוג מעבר לזמן הזה.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה. שתי דקות.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
שלוש ואני לא חורג.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. שלוש דקות.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב ראש, לכן הפנייה שלנו אדוני היושב ראש, דווקא מכיוון שנעשה כאן מאמץ רציני. אני חושב שכדי להמשיך את הרוח הזאת של ההידברות, ראוי היה לעשות את הישיבה הזאת באופן שתאפשר גם לארגוני הסביבה להיות כאן מסביב לשולחן ולהשתתף בדיון. אנחנו מגיעים לרגעי הסגירה כאשר כל המנגנונים הכי עדינים בהם לפעמים תוספת מילה, תוספת משפט, חצי משפט. כבר עשינו מאמצים, ישבנו על החוק הזה לילות כאן בכנסת ואני חושב שדווקא בשביל לשמור על הרוח הזאת של ההידברות, ראוי לא לקיים את הישיבה הזאת עכשיו אלא לדחות אותה למחר כך שאנחנו נוכל להזמין את כל הנציגים, לשמוע את כל הגורמים ולהשלים את התהליך ברוח החיובית הזאת בו הוא התחיל.

לגופו של התיקון. ההגבלה שאנחנו מדברים עליה היא הגבלה שצריך להגיד שחלה אך ורק על הסביבה החופית וחלה אך ורק על הוספת מגורים. עדיין אפשר יהיה לבנות מלונות כולל בתחום המאה מטרים. בוודאי, אפשר.
היו"ר דוד אמסלם
זה החוק הקיים היום בלי קשר לחוק החדש. אני אתן דוגמה. אני אסביר.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אני אסביר למה כן.
היו"ר דוד אמסלם
תסביר לי למה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
החוק החדש עושה בעצם שלושה דברים. דבר ראשון, הוא מייצר מסלולים של הקלות למלונות. דבר שני, הוא קובע קביעה עקרונית מרחיקת לכת ומאוד מאוד מסוכנת שאומרת שמלונות יכולים להיחשב כתשתית לאומית. הקמנו פעם ועדה שנקראת ועדת תשתיות לאומיות - - -
היו"ר דוד אמסלם
אבל אתה פותח את הדיון. למה לך? בסדר, שלוש דקות בכל מקרה. דבר מה שאתה רוצה. יש לך עוד דקה.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
זה הכול במסגרת שלוש הדקות. אני אומר שהתקדים הזה הוא תקדים מסוכן מאוד כי מה שהיום מאפשרים למלונות ולהגיד שמלונות הם תשתית, מחר יגידו לנו שגם עוד דברים הם תשתית.

לכן הסוגיה של החופים היא סוגיה מאוד מאוד חשובה ואני מברך על זה שהפגיעה בחופים תצטמצם. אני באמת מברך על זה. אני לא אומר את זה לתפארת המליצה. עדיין אני חושב שהחוק הזה הוא חוק בעייתי, מזיק ומסוכן וחוק שצריך לקדם אותו בהרבה הרבה זהירות.

לכן אני מסיים במה שהתחלתי, בהצטרפות לדברים של חברת הכנסת יעל כהן-פארן שראוי שאת החוק הזה אנחנו נקיים בו דיון שנקבע עם זמן מראש כדי שאנשים יוכלו לבוא, להתכונן, להעיר הערות, במיוחד כשאנחנו מגיעים לישורת האחרונה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. חברת הכנסת גרמן, בבקשה. שלוש דקות.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני קודם כל מצטרפת לדברי חבריי. אני ראיתי כאן את רשימת המוזמנים שהזמנתם לפני שעתיים ואין לי ספק שמתוך כל המוזמנים, מרביתם לא נמצאים כאן, בוודאי החברה להגנת הטבע, המשמר החברתי, המשרד להגנת הסביבה, מרכז השלטון המקומי, מרכז הבינוי וכמובן רשות הטבע והגנים וכולי.

זה נראה לי לא סביר. לא סביר. אני יודעת וגם אתה יודע שיש ניסיון להגיע להסכמות כבר שלושה שבועות כדי לא להביא לכאן איזשהו חוק שלא יהיה מקובל גם על הארגונים הירוקים. והנה, ברגע האחרון, כאשר בסופו של דבר מגיע החוק, הארגונים שבאמת הם אלה שנלחמים יחד אתנו על הסביבה החופית, הם אלה שחסרים כאן ולי אישית כחברת כנסת חסרה לי מאוד דעתם בנושא.

לאחר שאמרתי את זה, ואני מצטרפת לדברי חבריי, אני אומר עוד. אין ספק שברגע שאנחנו מסייגים את פסקה (ג)(א1)(1)(א) ו-(ב), אנחנו באים ואומרים שהפסקה הזו לא תחול במגרשים הנמצאים בקו הבינוי הראשון למול הים או לפניו וגם לא תחול בתחום חוף הים כהגדרתו בתוספת השנייה. אין ספק שזה הרבה יותר טוב ממה שהיה, אבל זה עדיין חסר.

אני רוצה להיות בטוחה שבוועדות מחוזיות לא ניתן יהיה באמת לאשר מגורים ואני רוצה גם להיות בטוחה שלא רק בסביבה החופית אלא גם באותם אזורים שבהם מארבעת עבריהם יש שטחים פתוחים כמו למשל יערות הכרמל, שזה מלון, שלא תאפשר ביערות הכרמל, אם יערות הכרמל ירצו להתרחב, שלא יתאפשר באמצע פארק הכרמל לבנות בנייה למגורים.

אלה שתי ההערות.
רחל עזריה (כולנו)
זה אי אפשר. זה לא נכון.
היו"ר דוד אמסלם
לא חשוב. חברת הכנסת גרמן, יש לך עוד דקה.
יעל גרמן (יש עתיד)
אומרים לי שאי אפשר.
היו"ר דוד אמסלם
אני לא מתווכח.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני מבקשת את חוות דעתו של היועץ המשפטי האם ביערות הכרמל בו יש מלון, אם יערות הכרמל ירצו להתרחב, האם הם יוכלו להוסיף עשרים אחוזים בנייה? יערות הכרמל כמשל.
תומר רוזנר
למיטב ידיעתי יערות הכרמל לא נמצאים בתחום רשות עירונית.
היו"ר דוד אמסלם
גם אין להם רצף אורבני.
יעל גרמן (יש עתיד)
הבאתי את יערות הכרמל כמשל.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו דנו על החוק בכללותו. זה לא קשור לנושא הזה.
יעל גרמן (יש עתיד)
זה החוק.
היו"ר דוד אמסלם
לא. אנחנו מדברים כרגע על הסעיף הספציפי הזה.
רוני טיסר
את מגישה הסתייגות?
יעל גרמן (יש עתיד)
כן.
היו"ר דוד אמסלם
מה ההסתייגות?
יעל גרמן (יש עתיד)
ההסתייגות היא שאני מבקשת לדעת שבסביבה עירונית, במקום שבו יש מסביב למקום מסוים, מסביב לאזור מסוים, יש מכל ארבעת העברים שטח ציבורי פתוח, לא יהיה ניתן לבנות מגורים.
תומר רוזנר
זאת אומרת, את מבקשת להוסיף בסעיף קטן (ג) שזה לא פתוח מארבעת עבריו.
יעל גרמן (יש עתיד)
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
רשמנו את זה?
תומר רוזנר
רשמנו את ההסתייגות.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות נרשמה. בבקשה, חברת הכנסת זנדברג. שתי דקות, ברשותך.
תמר זנדברג (מרצ)
תודה אדוני היושב ראש. את שתי הדקות האלה אני אנצל דקה לפרוצדורה ודקה למהות ואני בכוונה עושה את ה כי יש קשר בין השניים. השמירה על פרוצדורה תקינה גם גורמת לנו לקבל החלטות מהותיות תקינות. אם תשימו לב, בכלל נקלענו לכל הפארסה הזו בגלל ניסיון למחטף בפרוצדורה בשנייה האחרונה של הדיון המסכם בדיון הקודם. אנחנו לא נסכים על הכול, קואליציה ואופוזיציה.
היו"ר דוד אמסלם
את גם מומחית במחטפים, בסדר.
תמר זנדברג (מרצ)
הלוואי שהייתי מומחית במחטפים כמוכם. בינתיים אנחנו כאן נגררים מוועדה לוועדה. אגב, רק לסבר את אוזנך, בוועדה הקודמת שאני מזגזגת כאן ביניהן - - -
רחל עזריה (כולנו)
אל תלמדי אותו.
תמר זנדברג (מרצ)
היה שם מחטף. הצביעו. בחמש הדקות התייעצות סיעתית שאמרתי לך, הצביעו.
היו"ר דוד אמסלם
את שמת לב שאמרתי לך שאני אחכה שאת תבואי.
תמר זנדברג (מרצ)
אני לא מאשימה אותך. אני מודה לך.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו כאן לא עושים מחטפים.
תמר זנדברג (מרצ)
אני רק אומרת שמה שקלע אותנו לכל המערבולת הזאת, זה ניסיון שמה שסוכם, זה לא מה שסוכם, וברגע האחרון מגיעים דברים ודברים שלא קשורים.
היו"ר דוד אמסלם
עם מי סוכם? אתי סוכם משהו?
תמר זנדברג (מרצ)
אני אומרת שבדיונים הקודמים - - -
היו"ר דוד אמסלם
אתי סוכם משהו?
תמר זנדברג (מרצ)
בגל הקודם של הדיונים, אנחנו, חברי האופוזיציה, עבדנו מאוד מאוד קשה להכניס כמה הגנות, אגב, מאוד מאוד קטנות ומצומצמות אבל כמה הגנות. אז אנחנו ראינו שאם אנחנו שומרים על הכללים, הכללים הרבה פעמים שומרים עלינו. הניסיון הזה היום לכנס את הוועדה הזאת בהתראה של שעתיים, בלי שנציגי הציבור נמצאים כאן, שחברי הכנסת יומיים לפני סוף המושב מתזזים כאחוזי אמוק בין ועדה לוועדה בניסיון פה להציל איזה מחטף, שם להתנגד לאיזה משהו ושם לנסות לכרסם באיזה משהו – זה חוזר על עצמו פעם אחרי פעם.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, זה חוזר על עצמו כל מושב בכל הכנסות ותמיד ביומיים האחרונים.
תמר זנדברג (מרצ)
ויש לזה קשר הדוק למהות כי אחר כך מתקבלות החלטות שאנחנו רואים איך ב-ותמ"ל בדיוק באותה דרך ואיך היא מקבלת החלטות גרועות. בהתחדשות עירונית הבטיחו לנו קרן לתחזוקה של שמונים מיליון שקלים ומסתבר שאין את הכסף.
היו"ר דוד אמסלם
עברו שתי דקות. תני את ההסתייגות. מה ההסתייגות שלך?
תמר זנדברג (מרצ)
לסוגיית המהות.
היו"ר דוד אמסלם
מה ההסתייגות?
תמר זנדברג (מרצ)
אני מסבירה. אנחנו עוסקים כאן בבנייה על קו החוף, בניסיון להגן על החופים. ניסינו להגיע לפשרה שמדברת על קו בינוי ראשון שבו אי אפשר יהיה לבנות ומאחוריו כביכול כן. אני רוצה קודם כל להציע נוסח חלופי. להקריא אותו?
היו"ר דוד אמסלם
כן. בטח.
תמר זנדברג (מרצ)
קודם כל, סעיף 4(ה) להצעת החוק, להוריד את המלים "אלא אם נמצאים בתחום רשות עירונית".
היו"ר דוד אמסלם
לא. אנחנו מדברים על סעיף 6ג(א1). זה הסעיף היחידי שפתחנו.
תומר רוזנר
על איזה סעיף את מדברת?
תמר זנדברג (מרצ)
על סעיף 4(ה).
היו"ר דוד אמסלם
לא. אנחנו לא שם.
תמר זנדברג (מרצ)
מה זה לא שם?
תומר רוזנר
זה סעיף שלא ירד מהמליאה.
תמר זנדברג (מרצ)
בסדר, אבל - - -
תומר רוזנר
את לא יכולה להגיש הסתייגות.
היו"ר דוד אמסלם
יש לך הסתייגות לגבי הסעיף הספציפי עליו אנחנו מדברים?
תמר זנדברג (מרצ)
כן. יש לי.
תומר רוזנר
אני יכול להסביר לך את הפרוצדורה.
היו"ר דוד אמסלם
אני הסברתי. יש את הסעיף הספציפי הזה. יש לך הסתייגות לגביו? אל תתווכחי אתי עכשיו. יש ל הסתייגות לגבי הסעיף הספציפי?
תמר זנדברג (מרצ)
יש לי הסתייגות. יש לי כמה הסתייגויות.
היו"ר דוד אמסלם
תגידי מה ההסתייגות.
תמר זנדברג (מרצ)
אבל אני רוצה להסביר את ההסתייגות שלי.
היו"ר דוד אמסלם
תמר זנדברג, אני לא אאפשר לך. אני אוציא אותך מהדיון. יש לך הסתייגות, תגידי מה ההסתייגות. נתתי לך שלוש דקות זכות דיבור לומר מה שאת רוצה. דיברת כבר ארבע דקות. תגידי מה ההסתייגות.
תמר זנדברג (מרצ)
אני רוצה להסביר. אנחנו דנים בבנייה על הסביבה - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא. זה לא הנושא. לא. תגידי מה ההסתייגות שלך לסעיף בו אנחנו דנים.
תמר זנדברג (מרצ)
אני מתנגדת לסעיף הזה.
היו"ר דוד אמסלם
אז תגידי. היא מתנגדת לסעיף הזה. זה בסדר. בהצבעה תתנגדי. זאת לא הסתייגות.
תמר זנדברג (מרצ)
אני בוודאי אתנגד, אבל רגע.
היו"ר דוד אמסלם
גברת זנדברג, את עכשיו באופן לא הגון מתחילה למרוח את הדיון ואין לי מושג למה אבל כנראה יש לך בראש איזושהי סיבה.
תמר זנדברג (מרצ)
שתי הסתייגויות נקודתיות. סוגיה ראשונה, שקו הבינוי הראשון יוגדר לכל אורכו לגובה ולא רק לרוחב.
היו"ר דוד אמסלם
תרשום את מה שהיא אומרת.
תומר רוזנר
מה זה יוגדר לגובה?
תמר זנדברג (מרצ)
אני אסביר. תומר, אני חוששת ממצב שיבנו כאן וילה ומעליה בניין. מה הופך להיות הקו הראשון, זה או זה?
תומר רוזנר
זה הולך לפי מגרשים.
תמר זנדברג (מרצ)
בסדר, זה לפי המגרשים. המגרשים נמדדים אופקית, נכון? אבל יש גם קו גובה. יש זכויות בנייה גם לגובה.
היו"ר דוד אמסלם
לא חשוב. תקריאי את ההסתייגות.
תמר זנדברג (מרצ)
יש כאן יועץ משפטי ואני רוצה שהוא ינסח את זה.
היו"ר דוד אמסלם
תמר, אני אוציא אותך מהדיון כי את מורחת את הזמן ובכוונה כי יש לך סיבה. אני לא רוצה להבין מה ההסתייגות, אני רוצה לשמוע את הסתייגות ולהצביע. מה ההסתייגות שלך?
תמר זנדברג (מרצ)
אני מסבירה.
היו"ר דוד אמסלם
אל תסבירי. תקריאי.
תמר זנדברג (מרצ)
אני לא מקריאה.
היו"ר דוד אמסלם
אני מבקש להקריא את ההסתייגות.
תמר זנדברג (מרצ)
אני לא מקריאה את ההסתייגות. אני מבקשת מהייעוץ המשפטי לנסח את ההסתייגות לי מה שאני אומרת.
תומר רוזנר
אני לא יכול.
תמר זנדברג (מרצ)
אני לא משפטנית.
היו"ר דוד אמסלם
אתה תנסח את מה שהיא אומרת.
תומר רוזנר
אני לא יכול. אני לא מבין מה היא רוצה.
תמר זנדברג (מרצ)
הבעיה שלנו שנוצרה כאן היא שקו בינוי ראשון הוא קו בינוי אופקי. אם יש לנו צימר קטן כזה ומעליו מגדלי חוף הכרמל, מגדלי חוף הכרמל לא ייחשבו קו בינוי ראשון.
היו"ר דוד אמסלם
נכון.
תמר זנדברג (מרצ)
זה חותר תחת ההסכמות.
היו"ר דוד אמסלם
איזה גובה את רוצה שיהיה בקו בינוי ראשון?
תמר זנדברג (מרצ)
לכל הגובה.
היו"ר דוד אמסלם
מה הגובה? אני אנסח לך. אין בעיה. הבנתי. קו בינוי ראשון, הכוונה היא שלא ייבנה קו בינוי שני מעבר לגובה שעובר את קו הבינוי הראשון.

בסדר. הנושא השני.
רחל עזריה (כולנו)
שלא ייבנה קו בינוי שני שעובר בגובה את קו הבינוי הראשון.
תמר זנדברג (מרצ)
אני אסתפק בזה. בשאר הסתייגויות, אני מצטרפת להסתייגויות של יעל גרמן.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
להקריא נוסח של הסעיף.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
כשדיברת, על מה זה היה?
דב חנין (הרשימה המשותפת)
זאת הייתה הערה מקדמית.
יעל גרמן (יש עתיד)
ואני מבקשת להוסיף עוד דבר אחד.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
נוסח לפסקה (3) אלא שהוא ייכתב בצורה מדויקת. הנוסח הנוכחי אומר פסקה זו לא תחול בתחום הסביבה החופית. אני מבקש שבמקום זה ייכתב: חוק זה לא יחול בתחום הסביבה החופית. כל החוק.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. הבנתי.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
לחילופין, חוק זה – זאת אומרת, חוק המלונאות – לא יחול בתחומי מדינת ישראל.
היו"ר דוד אמסלם
תודה. על כדור הארץ אתה מוכן?
תומר רוזנר
הסתייגות זו נפסלת כי היא שוללת את כל החוק.
היו"ר דוד אמסלם
חברת הכנסת גרמן.
יעל גרמן (יש עתיד)
כשניסחתי את ההסתייגות שלי ותומר אמר שלמעשה מדובר רק על הסביבה העירונית, אני התכוונתי שלא רק בסביבה העירונית לא ניתן יהיה לבנות מגורים בשטח אזורי, מה שאנחנו קוראים שצ"פ, שטח ציבורי פתוח, אלא בכלל שגם בשטחים שהם לא עירוניים לא תתאפשר בנייה למגורים על שטח ציבורי פתוח. להרחיב את זה לא רק לסביבה החופית אלא בכלל.
היו"ר דוד אמסלם
על כל המדינה.
תומר רוזנר
בכל שטח ציבורי.
יעל גרמן (יש עתיד)
בכל שטח ציבורי.
תומר רוזנר
אבל אלה רק מגרשים שמיועדים למלונאות.
היו"ר דוד אמסלם
כן. בוודאי.
תומר רוזנר
אני לא מבין את זה.
יעל גרמן (יש עתיד)
בכל שטח ציבורי פתוח.
תומר רוזנר
אבל מדובר על שטחים שמיועדים למלונאות.
יעל גרמן (יש עתיד)
כן. אני מדברת על מגורים. במקום שבו יש תב"א למלונאות וזה שטח ציבורי פתוח - - -
תומר רוזנר
אבל זה כבר לא מגרש למלונאות.
היו"ר דוד אמסלם
החוק מדבר על רצף אורבני, אבל בסדר. הבנתי.
יעל גרמן (יש עתיד)
גם בסביבה הפתוחה.
היו"ר דוד אמסלם
ברשותכם, אני מבקש להצביע על ההסתייגויות.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
אנחנו מצטרפים הדדית.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כן, גם אנחנו מצטרפים.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. כולם מצטרפים. אתם רוצים שאני אביא את ההסתייגויות של כולם בפעם אחת או שאני אקריא אחת-אחת?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
להקריא אותן אחת-אחת.
תומר רוזנר
מי שרוצה להצטרף, אנחנו צריכים לקבל חתימה.

הסתייגות חברת הכנסת גרמן, שטחים שפתוחים מארבעה צדדים.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 7

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.

מי בעד ההסתייגות של חברת הכנסת יעל כהן-פארן?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אפשר להקריא אותן?
רוני טיסר
שפסקת משנה זו לא תחול בתחום הסביבה החופית.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגות של חברת הכנסת יעל כהן-פארן? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 7

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.

מי בעד ההסתייגות של חבר הכנסת זוהיר בהלול?
תומר רוזנר
הוא לא אמר את ההסתייגות.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
לגבי הוועדה הקבינטית.
תומר רוזנר
זה לא בסעיף הזה. זה לא הוחזר לוועדה.
היו"ר דוד אמסלם
זה לא הוחזר לוועדה. זה כבר סעיף אחר.

מי בעד ההסתייגויות של חבר הכנסת דב חנין? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 7

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.

מי בעד ההסתייגות של חברת הכנסת תמר זנדברג? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 5

נגד – 7

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות לא התקבלה.
תומר רוזנר
עכשיו תצביע על הסעיף כנוסח הוועדה.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד אישור הסעיף כנוסח הוועדה? מי נגד?
יעל גרמן (יש עתיד)
קודם כל, אני מבקשת רביזיה.
היו"ר דוד אמסלם
חכי. עוד לא הצבעתי על החוק.
יעל גרמן (יש עתיד)
אני מבקשת רביזיה על ההסתייגויות.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה. תיקבע רביזיה.

מי בעד אישור הסעיף כנוסח הוועדה? מי נגד?

הצבעה

בעד – 8

נגד – 5

הסעיף נתקבל.
היו"ר דוד אמסלם
הסעיף אושר.

אני קובע שהחוק אושר.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
רביזיה.
היו"ר דוד אמסלם
הסעיף התקבל כנוסח הוועדה והוא יוחזר לקריאה שנייה ושלישית.

לגבי הרביזיה. באיזה שעה לקבוע את הרביזיה?
תומר רוזנר
לפחות בעוד חצי שעה.
היו"ר דוד אמסלם
בשעה 16:20 נדון ברביזיה. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:49.

קוד המקור של הנתונים