ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 02/08/2016

צו לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (שינוי התוספת הראשונה לחוק), התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 261

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שלישי, כ"ז בתמוז התשע"ו (02 באוגוסט 2016), שעה 15:00
סדר היום
צו לייעול האכיפה והפקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (שינוי התוספת הראשונה לחוק), התשע"ו-2016
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר
מוזמנים
אליעזר רוזנבאום - המשנה למנכ"ל, המשרד לביטחון פנים

יואל הדר - עורך דין, יועץ משפטי, המשרד לביטחון הפנים

גלי גלילי-קרן - עורכת דין, עוזרת יועץ משפטי, המשרד לביטחון הפנים

דני שחר - מנהל תכנית עיר ללא אלימות, המשרד לביטחון הפנים

נצ"מ סיגל טולדו - רמ"ח שיטור קהילתי, המשרד לביטחון הפנים

ליאור מזרחי - מנהל תחום בקרה ומעקב שיטור עירוני, המשרד לביטחון הפנים

יפרח דוכובני - ראש תחום בכיר שיטור עירוני, המשרד לביטחון הפנים

רפ"ק ניר מזור - קצין שיטור עירוני, המשרד לביטחון הפנים

רפ"ק מירי קליין - קמ"ד תכנון אג"ת, המשרד לביטחון הפנים

איתן גולדפלס - רח"ט תקציבים, המשרד לביטחון הפנים

רועי טייאר - מנהל ענף, כלכלן תקציבים ורפרנט בטחון פנים, משרד האוצר

חזי רז - מנהל אגף חירום וביטחון רשויות מקומיות, משרד הפנים

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
מירי פרנקל-שור
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
ר.כ., חבר המתרגמים

צו לייעול האכיפה והפקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (שינוי התוספת הראשונה לחוק), התשע"ו-2016
היו"ר דוד אמסלם
רבותי, צהריים טובים. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא צו לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (שינוי התוספת הראשונה לחוק), התשע"ו-2016. פרוטוקול מספר 261.

יואל, בוא תציג את העניין.
יואל הדר
שלום אדוני. בהמשך לחוק שמשנת 2011 בעצם התחלנו עם 9 רשויות, מאז אנחנו התקדמנו יחד עם הוועדה, באישור הוועדה. מדי פעם אנחנו באים לוועדה ומבקשים להוסיף רשויות. זה לא מצחיק, נכון, זה ביחד עם הוועדה. אפילו יושב הראש הנוכחי היה שם. יחד עם הוועדה אנחנו מקדמים את הפרויקט הזה שהוא פרויקט טוב לכולם. לומר יש פה Win Winשל כל הרשויות שמשתתפות, ועובדה שהרבה מאד רשויות רוצות להיכנס פנימה לתוך הפרויקט הזה של השיטור העירוני, מפני שהוא נותן אפשרות לתשומת לב מיוחד לרשות המקומית, גם של המשטרה וגם של הפקחים, לטפל בעבירות למניעת אלימות בתוך הרשויות המקומיות ואנחנו - - -
היו"ר דוד אמסלם
אתם מביאים הרחבה לעניין?
יואל הדר
סליחה?
היו"ר דוד אמסלם
את הנושא אנחנו מכירים. אתם מביאים הרחבה?
יואל הדר
אנחנו מביאים תוספת של הרשויות המקומיות.
היו"ר דוד אמסלם
אז תביא את התוספת ישר, אנחנו מכירים את הנושא.
יואל הדר
זהו, אז אני לא ידעתי איפה אדוני - - -
היו"ר דוד אמסלם
בלי אדוני, נו תפסיק עם האדוני הזה. תביא את ההרחבה ונצביע עליה.
יואל הדר
טוב, אנחנו מביאים תוספת של עוד 15 רשויות נוספות.
היו"ר דוד אמסלם
איפה הן?
יואל הדר
מבאר יעקב ועד תל שבע.
היו"ר דוד אמסלם
תקריא לי אותן.
יואל הדר
לקרוא את זה בתוקף סמכותי או רק את הרשויות עצמן? רק את הרשויות, נכון?
היו"ר דוד אמסלם
רק את הרשויות.
יואל הדר
באר יעקב, טירת כרמל, חולון, גן יבנה, בית שאן, אור עקיבא, נצרת עילית, יקנעם עילית, רהט, דלית אל כרמל, נס ציונה, ראשון לציון, בית שמש, מעלות תרשיחא, תל שבע. יש פה גיוון רחב מאד של רשויות שעשינו לפני הקריטריונים שקבענו לעצמנו. אדוני רואה פה, סליחה, בלי אדוני, אני מתקן את עצמי. דודי, אתה רואה שיש פה בעצם מגוון רחב של רשויות, חלק - - -
היו"ר דוד אמסלם
סך הכל אנחנו מגיעים ל-72 רשויות?
יואל הדר
כן.
היו"ר דוד אמסלם
זה מספר עוקב או?
יואל הדר
כן.
אליעזר רוזנבאום
אוקיי. אנחנו היום עם 40. 16 בתהליך ועוד 15, והכל 72. יש גם רשויות באיו"ש.
מירי פרנקל-שור
יש כאלה, מכיוון שאין להן משאבים להרים את הפרויקט. מה קורה עם זה?
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, מה חלוקת המשאבים, זה 50-50? איך זה הולך?
אליעזר רוזנבאום
לא, לא בהכרח.
היו"ר דוד אמסלם
ספר לי.
אליעזר רוזנבאום
שמי אליעזר, אני המשנה למנכ"ל במשרד לביטחון פנים, אני מחליף את רותם, הוא לא יכול היה להגיע. אנחנו למעשה בחודשיים האחרונים שינינו, זאת אומרת ביצענו עבודת מטה מקיפה ולמעשה הגענו למודל שבו בנינו מדד משולב שהוא לקח את הנתון של הלמ"ס, יחד עם הנושא של הפריפריה ולמעשה 50-50 ובנינו מדד חדש וקבענו למעשה שני מדרגים שבהם אנחנו מתקצבים 25% מעלות הפקחים ורמה שנייה 35%, דירוג 1-4 - 35%. 5 ו-6 - 25%. הרשויות החזקות אנחנו חושבים שאנחנו לא צריכים לממן, אלא 50-50, המשטרה את השוטרים, הרשות את הפקחים, ואני מקווה ש - - -
היו"ר דוד אמסלם
מה שאתה אומר לי, כדי להבין, שבעצם השיטור הוא בעצם שוטר ופקח, זה בעצם ההרכב, או ששני פקחים ושוטר, איך זה עובד?
אליעזר רוזנבאום
יש גם עניין של התמהיל.
היו"ר דוד אמסלם
מה התמהיל?
אליעזר רוזנבאום
אז התמהיל הוא אחד לאחד – אחד שוטר, אחד פקח.
היו"ר דוד אמסלם
אחד ואחד זה או שוטר ופקח או פקח ושוטר.
אליעזר רוזנבאום
כן. ולמעשה יש רשויות שהן חזקות שהן בלמ"ס גבוה והתמהיל הוא שני שלישים פקחים ושליש שוטרים והרשויות החלשות, אנחנו מדברים על שני שלישים שוטרים ושליש פקחים.
היו"ר דוד אמסלם
זה ברמת התמהיל. עכשיו אתה מדבר איתי על עוד נושא שאתם בעצם מממנים את גם את הפיקוח עצמו? את הפקח עצמו? יפה מאד.
אליעזר רוזנבאום
את הפקח. כן, אני חושב שזה התקדמות ואני מקווה שזה יפתור לאותן רשויות ש - - -
היו"ר דוד אמסלם
איזה רשויות? על כמה אנחנו מדברים, על כמה פקחים? בתוספת - כמה פקחים ושוטרים ופקחים מוספים ביחד?
אליעזר רוזנבאום
כבר נגיד את הנתונים. אנחנו עומדים היום - - -
יפרח דוכובני
סך הכל על 187 פקחים.
היו"ר דוד אמסלם
ושוטרים?
יפרח דוכובני
177.
היו"ר דוד אמסלם
גם?
יפרח דוכובני
זה פחות או יותר תמהיל של אחד מול אחד.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת בסך כל אנחנו מדברים על משהו בסדר גודל של 370, בערך תוספת כוח אדם – פקח או שוטר, לא חשוב.
יפרח דוכובני
364 תוספת כוח אדם.
היו"ר דוד אמסלם
שמתפרשים בערך על כ-70 ערים?
יפרח דוכובני
לא - - -
קריאה
זה ל-15,000.
היו"ר דוד אמסלם
אה, כל זה אנחנו מדברים רק על ה-15,000?
יפרח דוכובני
כן. בסך הכל יהיה לנו בסוף המערך - - -
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת אנחנו מדברים בממוצע, אני עושה בכוונה ממוצע, אני מניח שזו פונקציה של גודל העיר וכו', תוספת של בסביבות ה-20, משה כזה, 20 פלוס?
יפרח דוכובני
כן.
היו"ר דוד אמסלם
יפה.
יפרח דוכובני
סך הכל מדובר על סדר כוח של 1,875 תקנים – שוטרים ופקחים.
אליעזר רוזנבאום
שמתעסקים בסלי עבירות שפחות טיפלנו בהן בעבר קרי – ביטחון אישי, אלימות. 1,000 שוטרים, 1,000 פקחים.
מירי פרנקל-שור
רגע, אליעזר, אני רוצה להבין את הנושא של המשאבים. באופן עקרוני הרי לא יכול להיות מצב שרשות שרוצה להצטרף לפרויקט, לא תוכל להרים את הפרויקט, כמו שבדיווח שלכם על מחצית 2015, יש שתי רשויות שביקשו לצאת עקב חוסר במשאבים ויכולת כלכלית להשתתף בפרויקט. אז מה יוצא? במקום שיש רשות חלשה, שלא יכולה לעמוד על בנטל הכלכלי, האזרחים יוצאים בפחות ביטחון אישי.
אליעזר רוזנבאום
לא, אבל עכשיו במודל הזה - - -
מירי פרנקל-שור
אז אולי אתה יכול טיפה להסביר.
אליעזר רוזנבאום
לא, אבל עכשיו במודל הזה - - -
מירי פרנקל-שור
אבל השאלה – שתי רשויות יצאו, האם שתי הרשויות האלה יחזרו – קריית גת וטירה, נכון? שתי הרשויות האלה יצאו, מה קורה עכשיו?
אליעזר רוזנבאום
אני מדבר ככה, יש רשויות שהתקשרו ולא התחלנו איתן את תהליך היישום, הן בתוך התוספת ולא הוצאנו אותן ואיתן אנחנו ניכנס לדין ודברים. הם גם יודעים על המודל החדש, כדי באמת להוציא את זה לפועל, כי אנחנו עם בשורה עכשיו שאנחנו מממנים.
מירי פרנקל-שור
אז מה יוצא? אם בסופו של דבר יש רשויות, רשויות חזקות – יהיה להן את השיטור העירוני, האזרחים זוכים ליותר ביטחון.
אליעזר רוזנבאום
לא. גם החלשות.
גלי גלילי-קרן
אני חושב שבמבט על - - -
מירי פרנקל-שור
פה הבעיה.
גלי גלילי-קרן
מבט על התוספת - - - מראה שזה לא המצב. יש היום לא פחות רשויות חלשות מאשר רשויות חזקות בפועל. יש יותר רשויות שמתקשות והמשרד קידם כמה צעדים כדי לסייע להן.
קריאה
זו שאלה של סדר עדיפות עירוני.
מירי פרנקל-שור
זה לא יכול להיות סדר עירוני, לעמדתי, שרשות שהוחלט שהיא תיכנס פנימה, לא תעמוד בנטל הכלכלי ולפיכך לתושבים לא יהיה ביטחון אישי.
אליעזר רוזנבאום
לא - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני אתן את התשובה לעניין.
אליעזר רוזנבאום
אבל מתוך 72 - - -
היו"ר דוד אמסלם
למה לך? זה לא משנה. אני אגיד לה. באופן מעשי היום הערים הן שונות בכל פרמטר, מחינוך, ביטחון, בריאות, מה שאתם לא רוצים. זה גם פונקציה של, מה לעשות, יש ערים שיש להן הרבה כסף. הלוואי שהיינו מגיעים למצב שהייתה מסלקה אחת והיינו מחלקים לכולם אותו דבר, אבל זה לא שם.

אבל אני מסכים איתה בדבר אחד, שהיות והשירות הזה זה שירות יותר שהוא עניין של ביטחון אישי, זה לא זמרים לחג העצמאות, אתם צריכים להשתדל שגם עם ערים שהן ערים חלשות, שבאמת הן חלשות, לא בגלל שהן רוצות להביא זמרים והן חלשות ולא נשאר להן כסף לזה, אלא שאתם מבינים שיש מצב שפה העיר היא בסדר, היא יכולה לעמוד אבל היא לא רוצה, מאחר שלראש העיר יש לו סדר עדיפויות אחר, וכאן זה באמת עיר חלשה שבאמת לא יכולה. את השאר אני מניח שכדאי, כי במקרה הזה יש לכם הרי שתי ערים שיצאו, תבדקו אותן- - -
מירי פרנקל-שור
שתי ערים שיצאו ועכשיו מצטרפות. יש ערים שעדיין לא ברור שהן יכולות להרים את הפרויקט.
דני שחר
לא, לא. א' זה בדיוק השינוי שהוביל השר והמודל הזה נותן תשובה. יש באמת שתי ערים שאנחנו כרגע בדין ובדברים מולן – זה קריית גת וטירה – שאני מניח שהן יהיו בתוך המחסנית, אם לא זאת, אז אני מניח שהן תהיינה בתוך המחסנית הבאה. אבל התשובה של המודל הכלכלי הזה, זה השינוי שנעשה בשנה האחרונה בדיוק למה שגברתי מכוונת.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת זה בעצם השינוי. עכשיו, מה קורה עם הערים שכבר היו, אתם משנים גם לגביהן את המודל?
אליעזר רוזנבאום
בהחלט, כן.
היו"ר דוד אמסלם
שלא יסבלו.
אליעזר רוזנבאום
אדוני יושב הראש, מתוך ה-72 רשויות, כולל ה-15, אם אכן הוועדה תאשר אותן, 50 רשויות יקבל תקצוב.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי.
אליעזר רוזנבאום
זו בשורה.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, השתיים שפרשו זה מהמודל הישן?
אליעזר רוזנבאום
זה מהפעימות הקודמת.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת שאם תדברו איתן יכול להיות ש - - -
אליעזר רוזנבאום
כן, אנחנו נשב איתן.
היו"ר דוד אמסלם
ובסידור החדש הן יחזרו חזרה.
אליעזר רוזנבאום
50 רשויות שיקבלו תקצוב, זה משמעותי.
יפרח דוכובני
עם קריית גת כבר התחלנו דיבורים.
היו"ר דוד אמסלם
כבר התקשרו איתם?
יפרח דוכובני
כבר התקשרו.
דני שחר
אני מניח שבמחסנית הבאה.
היו"ר דוד אמסלם
טוב.
אליעזר רוזנבאום
ה-50 רשויות זה למעלה מ-18 מיליון שקלים שהשר קידם ומביאים כסף כדי באמת לעזור לרשויות.
היו"ר דוד אמסלם
בכמה כסף מדובר בסך הכל?
אליעזר רוזנבאום
איתן, יש לך את הסך הכל פה?
איתן גולדפלס
הסך הכל זה 200 מיליון שקלים.
היו"ר דוד אמסלם
200 מיליון שקלים, יפה מאד.
אליעזר רוזנבאום
כן, כן.
מירי פרנקל-שור
רגע, מה זאת אומרת במחסנית הבאה? הם עדיין בתוספת, הם לא צריכים לחכות עד שתפנו לוועדה פעם נוספת.
אליעזר רוזנבאום
אם הן בתוך התוספת אז אין לנו בעיה, זה רק לדבר איתן, בסדר. אוקיי.
היו"ר דוד אמסלם
ברור - - - במחסנית הבאה אתם מתכוונים בסידור הבא שאתם מדברים איתם, לא בקטע של הוועדה.
אליעזר רוזנבאום
לא, לא, העיקר שהן תהיינה בתוך הרשימה. זה פחות חשוב.
היו"ר דוד אמסלם
בתוך הרשימה זה ברור, אחרת איך - - -
גלי גלילי-קרן
לא, לא פנינו ל - - -
היו"ר דוד אמסלם
רק מי שברשימה יכול לצאת, מי שלא ברשימה לא יכול לצאת.
גלי גלילי-קרן
כיוון שקודם מודל תקצוב השתתפות חדש, לא פנינו להוציא אותן מהרשימה. סברנו שאולי זה יסייע להשאיר אותן בתכנית ולהקים את המערך בתחומן.
יפרח דוכובני
היה לנו רק אירוע עם רשות אחת שהוועדה הוציאה אותה, לבקשתה אגב. עכשיו היא מבקשת להיכנס. זה פרדס-חנה-כרכור, שעכשיו הם מבקשים להיכנס. כל השאר, גם מי שיצא, עדיין הוא בתוך הרשימה.
יואל הדר
במושב החורף, כשאנחנו ביחד עם הוועדה נרצה להפוך את הוראת השעה הזאת להוראת קבע, שאני מניח שאתה תשמח שנעשה את זה, כי זה פרויקט שמאד מצליח, אז נעדכן גם לגבי שתי הרשויות האלה כשנבוא לוועדה עם השינוי הזה.
היו"ר דוד אמסלם
אהלן וסהלן מה שנקרא. אתה רוצה, אני לא אזוז מפה עד שאתה לא תבוא בחורף.
יואל הדר
לא, יש לך פגרה עכשיו, תהנה מהפגרה.
מירי פרנקל-שור
באופן עקרוני צריך לקיים דיון.
גלי גלילי-קרן
כן, עקרונית, על כל הפרויקט הזה.
אליעזר רוזנבאום
כן, ברור, אנחנו נבוא עם כל הנתונים, עם הכל.
היו"ר דוד אמסלם
טוב רבותי, מה אתם רוצים?
יואל הדר
שתאשר.
היו"ר דוד אמסלם
אישרנו. אני מצביע עם עצמי, אין פה אף אחד, אז אני לא צריך לעשות מי בעד ונגד ונמנע.

הצבעה

בעד - פה אחד

הצו אושר.
יואל הדר
אנחנו מודים לכל חברי הוועדה. חופשה נעימה.
היו"ר דוד אמסלם
אני מודה לכם. שיהיה לכם אחלה יום. תודה רבותי.

הישיבה ננעלה בשעה 15:20.

קוד המקור של הנתונים