ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 01/08/2016

בחירת יושב ראש לוועדת משנה לבטיחות בדרכים

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 310

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, כ"ו בתמוז התשע"ו (01 באוגוסט 2016), שעה 10:50
סדר היום
בחירת יושב ראש לוועדת משנה לבטיחות בדרכים (לפי סעיף 109 (א) לתקנון הכנסת)
נכחו
חברי הוועדה:
איתן כבל – היו"ר

יעקב אשר

נורית קורן
ייעוץ משפטי
אביטל סומפולינסקי
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
מוריה אביגד

בחירת יושב ראש לוועדת משנה לבטיחות בדרכים (לפי סעיף 109 (א) לתקנון הכנסת)
היו"ר איתן כבל
שלום גברתי מנהלת הוועדה, היועצת המשפטית, רשמת, דובר, אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה. אנחנו עושים הליך קצר, ברשותכם, שבו אני מעלה לבחירה את יושב ראש וועדת המשנה לבטיחות בדרכים, לפי סעיף 109(א) לתקנון הכנסת. בזמנו ביקשתי מחבר הכנסת מקלב, שהיה חבר בוועדה – מפאת חשיבות העניין שאני מייחס לנושא המאבק בקטל בדרכים – לעמוד בראש ועדת משנה מיוחדת, חבר הכנסת מקלב איננו כבר חבר בוועדת הכלכלה וביקשתי מחבר הכנסת יעקב אשר לעמוד בראש ועדת המשנה לבטיחות בדרכים.

אני רוצה, לפני שאני מעלה להצבעה ואישור, להבהיר שתי נקודות: נקודה ראשונה, ועדת המשנה מתכנסת על פי כללים שאני קבעתי אל מול מנהלת הוועדה, זה לא שבכל זמן נתון כל אחד יכול לקום ולעשות את אשר הוא חושב לנכון.
יעקב אשר (יהדות התורה)
משנה – כשמה כן היא.
היו"ר איתן כבל
נכון. נקודה שנייה שאני רוצה להסב את תשומת הלב – אנחנו גם נוסיף ואני אעלה את זה בדיון הקרוב – הוא כבר להוציא מכתב לחברים שאני מבקש שיהיו חלק מוועדת המשנה הזאת.
לאה ורון
חבר הכנסת אורי מקלב הצליח לגייס מספר חברים לוועדת המשנה.
היו"ר איתן כבל
נכון, ראיתי – נאוה בוקר, דוד ביטן, יצחק וקנין, דב חנין, יוסי יונה, איילת נחמיאס ורבין ורועי פולקמן.
לאה ורון
וזה בנוסף לאדוני כמובן.
היו"ר איתן כבל
נכון. אני רק רוצה לבקש ממך: אחת הנקודות המרכזיות שאני רואה לנכון שוועדת המשנה הזו תפעל סביבן היא הדוח של השימוע. באמת נעשתה פה עבודה על ידי קבוצה של אנשים, מלאה ועבור לאנשים שהם שותפים מרכזיים פה בכנסת, עבודה מדהימה.
לאה ורון
היחידה לפיקוח תקציבי במרכז המחקר והמידע של הכנסת.
היו"ר איתן כבל
נכון, והעוזר שלי, באמת צוות שלם עמל סביב העניין הזה ולא לחינם לא הנחנו את זה, כי רצינו שתצא תחת ידינו באמת עבודה מקצועית לעילא ועילא והכול מתוך מקום שאני מחשיב – יודעת, לאה, יש לי אפילו איזה ויכוח סמנטי סביב התייחסות לאיזה עניין בדברי המבוא שלי, שנובע מתוך אותה תחושה קשה שאני מייחס לאופן שבו הנושא מטופל. המשימה הראשונה – מעבר לפעולות כאלה ואחרות שנובעות מאירועים באופן טבעי, שאני מקווה שלא יקרו – אני מצפה ממך שתיקח את הדוח, הוא צריך להיות נר לרגלינו, באמת לפרק אותו ולוודא שמילותינו לא נשפכו לשווא.

חבר הכנסת יעקב אשר, כמה מילים, בבקשה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אדוני היושב-ראש, קודם כל, אני מודה לך על האמון בעניין.
היו"ר איתן כבל
ויש.
יעקב אשר (יהדות התורה)
יש ואני שמח שאנחנו רואים את זה ביחד, זה ודאי מתעצם כשזה מגיע לנושא כזה, שאני יודע כמה הוא בוער בקרבך. למרות שלא הייתי כאן בחודשים האלה שהיתה הוועדה האינטנסיבית שעשית, אני חושב שאין לזה כמעט אח ורע, שהתקיימו כל כך הרבה דיונים בנושא מסוים ונושא חשוב מאוד אבל בעצם זה היה וולונטרי, זו היתה בעצם החלטה שלך לבוא ולפרק את הנושא הכל כך חשוב הזה של חיי אדם שבא לידי ביטוי בנושא של תאונות דרכים. הנושא של תאונות דרכים הוא באמת מורכב מהרבה מאוד נושאים אחרים – מנושא של תשתיות, מנושא של הסברה, מנושא של איפה לשים את המשאבים, פיקוח, מניעה, הסברה מונעת וכו'. אין ספק שהמחלה הקשה הזאת של תאונות דרכים נוגסת בנו, לצערנו הרב, מדי יום.

אני בהחלט שמח – למרות שלא הייתי חלק מהכנה של הדוח הזה – לקחת אותו כשתשתית, ממנו להגיע אולי לתובנות נוספות, אבל הדבר החשוב שאני גם מבין ממך, וכך גם הבנתי עוד לפני דברים שאתה אמרת, פשוט לקחת את זה כמעקב ולהוציא את זה לפועל. להוציא את זה לפועל זה אומר לשים את זה לאור יום, לקחת נושא נושא, לראות את אותם משרדי ממשלה רלוונטיים, מה הם צריכים לעשות – כמובן שהמשרד הכי קשה בעניין הזה יהיה משרד האוצר, במקומות שיצטרכו לשים כסף – אבל גם עד הכסף יש המון דברים שאפשר לעשות, בכסף של היום, לעשות את זה נכון יותר.
היו"ר איתן כבל
מאה אחוז.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני מבקש את הליווי ואת ההכוונה שלך לאורך כל הדרך, של צוות הוועדה, בראשות מנהלת הוועדה, שגם טרחה על הדוח הזה. אני מודה על האמון, וכמו שאומרים, יאללה לעבודה.
היו"ר איתן כבל
תודה. אני מעלה להצבעה את אישור מינוי חבר הכנסת יעקב אשר ליושב-ראש ועדת המשנה לבטיחות בדרכים לפי סעיף 109(א) לתקנון הכנסת. מי שבעד ירים את ידו.

הצבעה

בעד – פה אחד

בחירת חבר הכנסת יעקב אשר ליושב-ראש ועדת המשנה לבטיחות בדרכים נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
תודה. חבר הכנסת יעקב אשר נבחר לעמוד בראשות ועדת המשנה לבטיחות בדרכים. אני מאחל לך בהצלחה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00.

קוד המקור של הנתונים