ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 02/08/2016

תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים) שעניינן השתתפות המדינה בתקציב מוסדות חינוך מוכש"ר

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 264

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שלישי, כ"ז בתמוז התשע"ו (02 באוגוסט 2016), שעה 12:10
סדר היום
השתתפות רשות מקומית בתקציבי מוסדות חינוך מוכש"ר
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

מרדכי יוגב
חברי הכנסת
ישראל אייכלר

יעקב אשר

מנחם אליעזר מוזס
מוזמנים
סגן שר הפנים משולם נהרי

סיגל אלה - מנהלת תחום תקציבי חינוך פורמלי, משרד החינוך

לירן שפיגל - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד החינוך

יקותיאל שי - יועץ לסגן השר משולם נהרי

דניאל לורברבוים - רפרנט חינוך, אגף התקציבים, משרד האוצר

יוסי בנישתי - מנהל תחום בקרה, תקציב ופיתוח, משרד הפנים

מרדכי בארי - מנהל אגף החינוך, עיריית אלעד

מיכאל בן שלמה - ת"ת דביר

אליהו נוימן - מנהל אדמיניסטרטיבי, ת"ת הדר יוסף

יוסף בוסו - מוסדות בפתח תקווה

אבנר פורת - עו"ד, יהדות על סדר היום

דוד שרפר - פורום מוכר שאינו רשמי

דב שמעיה - פורום מוכר שאינו רשמי

ילנה סמוטליאן - אימא לתלמיד בבית ספר שובו

ורה דוקטורוביץ

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים

השתתפות רשות מקומית בתקציבי מוסדות חינוך מוכש"ר
היו"ר יעקב מרגי
שלום לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת. היום ה-2 באוגוסט 2016, כ"ז בתמוז התשע"ו. על סדר היום תקנות החינוך הממלכתי, מוסדות מוכרים שעניינם השתתפות המדינה בתקציב מוסדות החינוך המוכש"ר.

להזכיר לכם שהתקבלה החלטת ממשלה ובעטיה אנחנו נמצאים כאן. מכבד אותנו בנוכחותו סגן שר הפנים הרב משולם נהרי שיש לו איזה יומיים ותק בחינוך והוא פנה אלי בכתב, לפיה החלטת הממשלה הזו, כדי שהיא תהיה מיושמת, חייבות להיות מותקנות תקנות. יש מחלוקת סביב זה. אני הייתי רוצה לקבל היום הכרעה בנושא.

דיברתי באופן כללי ולא ירדתי לפרטים. אני אתן לסגן השר משולם נהרי להציג את הנושא ואת הבעיה, אם היא קיימת, ולאחר מכן נשמע את היועצת המשפטית, את משרד החינוך ואת הנוגעים בדבר. כל מי שירצה להתייחס לסוגיה הזאת, נא להירשם.
סגן שר הפנים משולם נהרי
תודה רבה. צהרים טובים לכולם. אני מודה בתחילת דבריי ליושב ראש שכינס ישיבה בזמן קצר אבל הנושא הוא חשוב מאוד. הנושא כבר נגרר יותר משנה ועדיין לא בא על פתרונו.

בשנת 2008 חוקק חוק – אז הייתי שר בממשלה – כאשר אז הובלתי את חקיקת החוק של השתתפות הרשויות בתקציבי המוסדות המוכרים שאינם רשמיים, מה שקיבל את הכינוי חוק נהרי. החוק בא לחייב את הרשויות המקומיות לתקצב את תלמידי המוכר שאינו רשמי כמו שהוא מתקצב עוד תלמידים בישוב בחינוך הרשמי. אלא מה, שיעור התקצוב נקבע כפי שמשרד החינוך מתקצב אותם. הרשות המקומית מתקצבת לא מתקציבי משרד החינוך. החוק מתייחס להכנסות הרשות המקומית מהכנסותיה, מהארנונה, ממסים וכולי, וברגע שהיא הפרישה מתוך זה לצורכי חינוך – היא חייבת לתקצב את כולם באותם שיעורים שמשרד החינוך מתקצב. הווה אומר, אם החינוך הרשמי מתוקצב על ידי משרד החינוך במאה אחוזים, הוא יתוקצב גם ברשויות במאה אחוזים. אם המוכר שאינו רשמי מתוקצב ב-75 אחוזים, גם ברשות המקומית הוא יתוקצב ב-75 אחוזים.

דא עקא שבמשרד החינוך הנושא הזה של המוכר שאינו רשמי לא היה מוסדר באחוזים. החוק בעצם חייב את משרד החינוך להסדיר גם את הנושא של שיעור התקצוב במשרד החינוך כדי שנוכל לגזור זאת ברשות המקומית. החוק חייב את משרד החינוך לתקן תקנות. בשנת 2008 הותקנו תקנות שקבעו שהתקציבים של המוכר שאינו רשמי במשרד החינוך יהיו 75 אחוזים מהחינוך הרשמי. כך תקצבו בהתאם גם הרשויות המקומיות.

בשנת 2014 כאשר ביטלו את חוק נהרי, ביטל שי פירון גם את התקנות ובמקום זה הותקנו תקנות חדשות. אם בתקנות הקודמות הייתה התייחסות למכלול, לתקציבי משרד החינוך במוכר שאינו רשמי לפי החינוך הרשמי ייגזר מהחינוך הרשמי, בלי שום החרגות, בלי שום דבר אלא מכל הסכום, בא שי פירון וקבע לנו מושג חדש. הוא קבע תקן בסיס. כלומר, התקצוב שיינתן במוכר שאינו רשמי יהיה עבור שעות אורך. אתם יודעים שבמשרד החינוך יש גם שעות רוחב. למשל, אם זה פיצול, כיתות א', כיתות ב', אלה עוד שעות. זה לא. כפי שמורה המשרד מזמן לזמן. זאת אומרת, השר גם יכול כאן לשנות לכאן ולכאן, לעשות ככל העולה על רוחו.

כאשר זה לא כולל את התוספות הניתנות למוסדות רשמיים בלבד לרבות לפי דבר חקיקה, אם זה יוח"א או דברים כאלה, תוספת בשל מדד הטיפוח או גודל הכיתה או תוספות בשל תכניות מיוחדות והאמינו לי שמי כמוני יודע – הייתי במשרד החינוך – שלפעמים התוספת מרובה על העיקר. היה לי את זה כבר בשנת 2002 עת הוקמה ועדת שושני ושינו את שיטת התקצוב במשרד החינוך ואז המשימה הוטלה עלי בזמן של השרה לימור לבנת ואז בדקנו את השעות, את חלוקת השעות במערכת, והתברר שיש הרבה סלים במערכת החינוך למיניהם ולא כולם נהנים מהסלים הללו. אז שאלתי ואמרו לי שזאת מסורת מתקופת יגאל אלון, זלמן ארן, וכל אחד הוסיף סל משלו וזאת הייתה תוספת משמעותית. אז ביטלנו את כל הסלים למיניהם, יצרנו מאגר אחד, איגום של כל השעות ואז נקבע תקצוב דיפרנציאלי.

מאז השתנו הדברים אבל התקנות שהותקנו ב-2014 שינו את היחס, קבעו תקן בסיס ומתקן הבסיס ייגזרו ה-75 אחוזים. זה אומר שה-75 אחוזים הם לא ממאה אחוזים אלא ממשהו חדש שהיום קוראים לו מאה אחוזים.

בהסכם הקואליציוני, בסעיף 60(2) שנחתם בין הליכוד ל-ש"ס, אני ביקשתי להכניס את הסעיף הזה של החזרת חוק נהרי. זה היה תנאי ובסוף הסעיף הזה כתוב "כולל התקנת תקנות שהיו בתוקף בשנת 2012". זה אומר להחזיר את התקנות של 2008. לבטל את התקנות של 2014 ולהחזיר את התקנות שהיו. זה הסכם שצריך לכבד אותו. אני אמנם פניתי לשר החינוך בדצמבר 2015 ולא זכיתי לתשובה. שלחתי תזכורת ב-30 למרץ 2016 ועכשיו, לפני כמה ימים היושב ראש הסב את תשומת לבי שראה איזשהו מכתב שהגיע. אני לא ראיתי אותו אבל קראתי אותו ושם הוא בעצם הוא טוען שלא צריך לשנות את התקנות כי ממילא אנחנו מתכוונים לתת תמריץ בטיפוח. לא צריך תקנות.

אני עבדתי במשרד כפקיד ואני יודע שתקנות מחייבות. זאת לא קופת צדקה ואנחנו לא מקבצי נדבות. נושאים כאלה, צריך להגדיר אותם ולא תמיד אתה יכול לתת אותם ולא תמיד אתה יכול לקבוע אותם אם הם לא כתובים.

אנחנו מבקשים לקיים את ההסכם ולהחזיר את המצב לקדמותו. החוק חזר, גם התקנות שלו צריכות לחזור כפי שהיו.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. מירב, את רוצה להתייחס או שמשרד החינוך יתייחס?
מירב ישראלי
נראה לי שכן כי זאת סמכות של שר החינוך.
היו"ר יעקב מרגי
לירן שפיגל, בבקשה.
לירן שפיגל
שלום. בהתאם להסכם הקואליציוני תוקן סעיף 11(א) לחוק חינוך ממלכתי. הוא חזר לנוסח שהיה כפי שחוקק ב-2008.

לגבי התקנות. נכון שבשנת 2014 תוקנו התקנות ונכנס מושג חדש של תקן הבסיס ולמעשה מה שהפחיתו ממוסדות החינוך המוכרים שאינם רשמיים זה את שעות הטיפוח ושעות התמריץ. המוסדות לא קיבלו את הרכיבים האלה לפי התקנות.

התשובה שאנחנו נתנו, ואני אבהיר אותה עכשיו, אומרת כלהלן. לגבי השתתפות הרשויות המקומיות לפי החוק, המצב הנוכחי בתקנות לא משנה והוא לא מעלה ולא מוריד. על הרשויות המקומיות להשתתף לפי השיעור שקבוע בתקנות ולפי השיעור שאנחנו קובעים למוסד חינוך. קרי, אם מוסד חינוך מקבל תקצוב בשיעור של 75 אחוזים, הרשות המקומית צריכה להשתתף בשיעור של 75 אחוזים. לצורך העניין הזה לא צריך לתקן את התקנות. מה שכן צריך לתקן בתקנות, וזה כבר בביצוע, כלומר, אנחנו כבר בהעברת נוסחים מול משרד המשפטים, זאת החזרה של שעות התמריץ ושעות הטיפוח לתוך התקנות כך שמוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים יקבלו את התקציבים האלה גם לפי התקנות. אנחנו לא אמרנו שלא צריך להתקין את זה בתקנות. אנחנו אמרנו שצריך לתקן את התקנות ואת זה אנחנו עושים.
היו"ר יעקב מרגי
הערכת זמן.
לירן שפיגל
אני עושה כל מאמץ שזה יסתיים לפני תחילת שנת הלימודים.
היו"ר יעקב מרגי
אולי לא הבנתי אותך. אתה רוצה לומר לי שמבחינתך אתה לא חולק על דברי סגן השר.
לירן שפיגל
אני לא חולק על דברי סגן השר במובן זה שזה צריך להיכנס לתוך התקנות. אני רק אומר - - -
היו"ר יעקב מרגי
המשרד מתכונן לתקן את התקנות.
לירן שפיגל
אני אומר שאנחנו כבר עובדים על זה ואנחנו נצטרך, אחרי שנסיים עם מחלקת הנוסח, לפנות לוועד החינוך לפי הסמכויות שקבועות בחוק חינוך ממלכתי ואנחנו נשלים את תהליך ההיוועצות מול ועד החינוך ואז נוכל להשלים את תהליך התקנת התקנות. בינתיים, לפי הודעה שנתנו לבית המשפט העליון ולפי החלטת הממשלה, בתי הספר המוכרים שאינם רשמיים כבר מקבלים שעות תמריץ ושעות טיפוח. כלומר, זה כבר קורה בפועל.
סגן שר הפנים משולם נהרי
מדוע לא תחזירו את התקנות הקודמות?
היו"ר יעקב מרגי
התקנות שאתם הולכים לתקן שונות מהתקנות הקודמות?
סגן שר הפנים משולם נהרי
בוודאי.
לירן שפיגל
מה שסגן השר שואל זה אם אני מבטל את המושג תקן הבסיס. אנחנו בוחנים את הדבר הזה. אני חושב שגם לאור ההליך המשפטי שהיה, שעדיף שהרכיבים יהיו ברורים בתוך התקנות ולא שונים. לכן יכול להיות שעדיף לכתוב בצורה מפורשת בתקנות שעות תמריץ ושעות טיפוח כך שיהיה ברור בדיוק מה מקבלים, במקום להשאיר את הנוסח שהיה קודם שמדבר על השתתפות בתקציב שעות לימוד ואז התחילה להתעורר שאלה משפטית מה נכנס בפנים ומה לא נכנס בפנים.
סגן שר הפנים משולם נהרי
אתה יודע שבתקנות האלה זה לא רק התמריץ והטיפוח. אני אמרתי את זה. יש עוד דברים אחרים שהם לא מקבלים אותם.
לירן שפיגל
אבל הם גם לא קיבלו אותם קודם לכן.
סגן שר הפנים משולם נהרי
אז הם יקבלו עכשיו. אז זה לא בסדר. אתה אומר לי שהיה מגיע להם והם לא קיבלו?
לירן שפיגל
יש דברים שהם קיבלו והם נמצאים כבר בתקנות.
סגן שר הפנים משולם נהרי
אני שואל אותך שאלה פשוטה. לפי התקנות הקודמות, יש דברים שהיו צריכים לקבל ולא קיבלו?
לירן שפיגל
לא שאני יודע. לא.
סגן שר הפנים משולם נהרי
אבל אתה אומר שהן שונות מאלה.
לירן שפיגל
לא. אנחנו מחזירים את המצב לקדמותו.
סגן שר הפנים משולם נהרי
תחזיר את המצב לקדמותו כמו התקנות ההן. מה זה משנה לך? אתה ראית את התקנות האלה של 2014? הן שונות. יש כאן הרבה עזים. אני לא רוצה להיכנס לפירוט אבל התקנות הללו גרמו להם נזק ופגעו בהם קשות וזו הייתה המטרה. בוא נקרא לנער בשמו. זו הייתה המטרה, לחסום אותם ולהציק להם ולפגוע בהם כמו שביטלו את החוק.
לירן שפיגל
סגן השר, מה שהפחיתו בשנת 2014 ממוסדות החינוך, היו שעות תמריץ ושעות טיפוח. לא הפחיתו דברים אחרים. לא נגעו בדברים אחרים.
היו"ר יעקב מרגי
אני אשאל בשפתי אני. אני לא ארד לעומק כפי ששואל סגן השר נהרי. הרציונל של ההסכם הקואליציוני הוא לחזור למצב של 2012. התקנות שאתם עומדים לתקן, שהבטחת שכנראה הן יהיו לפני תחילת שנת הלימודים, מחזירות את המצב לקדמותו ככתבו וכלשונו כפי שהיה ב-2012?
לירן שפיגל
מחזירים את המצב לקדמותו. כלומר - - -
היו"ר יעקב מרגי
כפי שהיה ב-2012?
לירן שפיגל
הם קיבלו שעות תמריץ ושעות טיפוח ב-2012, הם יקבלו גם לפי התקנות שעות תמריץ ושעות טיפוח ב-2016.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מה עוד יש במסמך הזה? האם יש דברים אחרים?
היו"ר יעקב מרגי
רגע. תנו לי. אני רוצה להקל עליכם. אתה מבין את הדרישה של סגן השר נהרי? אתה מבין את השאלה שלו?
לירן שפיגל
אני מבין לחלוטין את הדרישה של סגן השר. אני הסברתי. אנחנו נחזיר את המצב לקדמותו כך שמוסדות החינוך המוכרים שאינם רשמיים, יסודיים, יתוקצבו כפי שהם תוקצבו לפני התיקון של 2014. הדברים יהיו ברורים בתקנות.
דוד שרפר
אני רוצה להתייחס לנקודה אחת. אני מפורום המוכר אינו רשמי, פורום בתי הספר המוכרים שאינם רשמיים. אני רוצה לומר משפט אחד על הנושא הזה אבל אני רוצה טיפה להרחיב את היריעה ולראות מי עומד מאחורי התקנות האלה.

התקנות מחזירות רק את המצב הכספי אבל באמת כמו שאומר סגן השר נהרי יש הרבה מעבר לשורה הכספית וזה איך מתייחסים לתלמידי המוכר שאינו רשמי.
היו"ר יעקב מרגי
אני אומר מה שלא אומר לירן. אני אומר לך שההסכם הקואליציוני ותיקון החקיקה מחייב אותי לחזור למה שהיה ב-2012. אתה רוצה דברים מעבר למה שהיה ב-2013? זה לא המגרש שלי.
דוד שרפר
לא. אני רוצה שיחזור – או יותר נכון ההסכם הקואליציוני רוצה שיחזור - למה שהיה ב-2012 גם בכסף אבל גם בחוק, בתקנות. אי אפשר להגיד שאת התקנות שינינו והם הופכים את כל התמונה, הכסף חזר. במלים אחרות, זה כמו שסגן השר אומר, הרבה עזים יש בתקנות האלה. את הכסף הם החזירו ומחר הם יכולים להוריד אותו. התקנות מעגנות את זה שאף פעם הם לא יוכלו להוריד אותו אלא אם כן יחזרו שוב לשינוי תקנות.
היו"ר יעקב מרגי
איפה יש עזים, בתקנות שבוטלו?
דוד שרפר
בתקנות החדשות. התקנות שבוטלו, במקומן הותקנו תקנות חדשות ושם יש עזים, וגם בחדשות נשארו העזים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
והעזים האלה, בסוף הן שווי כסף.
דוד שרפר
ודאי.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
אלה לא עזים אלא אלה שוורים.
דוד שרפר
אם אפשר ברשות היושב ראש, כמה מלים לגבי מי שעומד מאחורי התקנות.
היו"ר יעקב מרגי
מה ההשלכות של זה? אני אומר לכם מה התחושה שלי. סגן השר יודע על מה מדובר, אתה יודע על מה מדובר ולירן יודע על מה מדובר ואתם עובדים אתנו באיזה עשרים מטרים מעל פני הקרקע, לא לגעת בבר מינן, בהגדרות. דברו אתי בשפת העם ותאמרו לי מה זה אומר. תאמר לי מה אתה רוצה.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
55 אחוזים מהתקציב. זה ריאלי ולהתאים את התקנות לזה.
היו"ר יעקב מרגי
לא הבנתי. אני רוצה שהוא יסביר לי.
דוד שרפר
זה נכון. אני אדבר בשפה הזאת. לפי התקנות החדשות יש באופן ריאלי ארבעים אחוזים ממה שמקבל תלמיד בחינוך הרשמי. לפי הנוסח של התקנות הישנות אמור להיות 75 אחוזים אמיתי. כך כל אחד במדינה יודע שהמוכש"ר מקבל 75 אחוזים.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
האם זה כולל שעות טיפוח ותמרוץ מעבר לתקן?
יעקב אשר (יהדות התורה)
על זה מדובר.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
אני עקבתי אחרי הדיון הזה מהרגע הראשון ואני חייב לומר שהיום יש HD כל כך ברור, יותר ברור מכפי שאני רואה כאן. שמעתי את דברי סגן השר ובאתי לכאן כדי לדעת האם אתה מדבר על 75 אחוזים מהכול או רק מהבסיס.
דוד שרפר
מהכול.
היו"ר יעקב מרגי
משרד החינוך, סיגל, את מבינה את הקושי שלנו? בואי תגידי לנו ברחל בתך הקטנה האם יש לכם עניין ואתם מתכוננים להיענות לבקשה של חברי הכנסת ושל סגן השר לעשות את זה 75 אחוזים? יותר ממה שהיה ב-2012.
סיגל אלה
אני לא יודעת בדיוק מה הדרישה. אנחנו מתקצבים בשעות בדיוק מה שמוסדות מוכרים אמורים לקבל ביחס לרשמי.
היו"ר יעקב מרגי
75 אחוזים מהשעות?
סיגל אלה
בחינוך מוכר אין יוח"א.
היו"ר יעקב מרגי
אילו אני שר החינוך, אני עונה לך.
סגן שר הפנים משולם נהרי
פיצול כיתות.
דוד שרפר
א'-ב'. לא מתוקצב.
סגן שר הפנים משולם נהרי
אני בכוונה לא נכנסתי לפרטי פרטים.
היו"ר יעקב מרגי
לא. תיכנס. בוא נשים את זה על השולחן. אי אפשר לדבר סחור סחור.
סגן שר הפנים משולם נהרי
זה לא הדיון. אנחנו לא נשחק במשחקי מלים מפני שכאשר אני מדבר על תקנות, ישבנו עם משרד החינוך ימים ולילות ועם היועצים המשפטיים, עם היועץ המשפטי לממשלה, וחשבנו על כל מילה ועל ההשלכות שלה, אני לא רוצה היום להיכנס למשחקים של מילה פה ומילה פה ותיקון פה ותיקון שם ומחר הם נופלים בכל מיני דברים אחרים. אני רוצה להחזיר את המצב לקדמותו ולקיים אותו ככתבו וכלשונו. ככתבו וכלשונו, זה אומר 75 אחוזים מכל מה שמקבל ילד בחינוך הרשמי. בחינוך הרשמי כולנו יודעים שזאת לא חקיקה אלא זה תלוי בשר. מחר הוא יכול להתחיל לתת תוספת של עוד כמה שעות ואתה לא תהיה בפנים. או עכשיו צריכה להיות החלטת ממשלה, יש הצעת מחליטים, לקצץ לכל המערכת מהבסיס שעה אחת, אז מה יקרה? תחסר להם עוד שעה אחת והם לא יקבלו כי זה תקן.
יעקב אשר (יהדות התורה)
יש גם הבדל בסל.
סגן שר הפנים משולם נהרי
זה יהיה תקן הבסיס החדש והם יוכלו להיפגע לאורך זמן. אם אני מצמיד אותם לחינוך הרשמי באופן קבוע, כל מה שמקבל ילד בחינוך הרשמי, הם יכולים להתנהל אבל הם לא יכולים להשתגע וכל פעם למצוא את עצמם בלי אפשרות לתכנן לא העסקת מורים, לא בתי ספר, לא שום דבר כי הם לא יודעים מה הם הולכים לקבל.
יעקב אשר (יהדות התורה)
משפט הבהרה. זה נכון שמדובר על להחזיר את המצב כפי שהיה ב-2012 וזה אמר גם לירן שפיגל, אבל עד 2012 הדבר הזה היה בעייתי. תמיד בעניין הזה היינו מקופחים. באנו ואמרנו רק דבר אחד, קחו את המצב של ילד ותמחרו אותו אד-הוק להיום ומזה תגזרו 75 אחוזים. גם אנחנו יודעים לעשות את החשבון. זאת הדרישה. זה שחזר המצב לקדמותו בחוזר – תודה רבה, זה בסדר, כך צריך להיות בהסכמים קואליציוניים, נקודה. אנחנו באים ואומרים שאת העוול הזה צריך לתקן. הוא נורא פשוט, הוא נורא ברור, הוא נורא חד. 75 אחוזים ממה שילד אחר מקבל. יוח"א, אם יש פרויקט של יוח"א וכאן יש בעיה במוכר שאינו רשמי, צריך להיות מטופל לחוד אבל יש אלף פרמטרים אחרים שקיימים וגם משתנים והילדים האלה לא מקבלים אותם.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
אדוני היושב ראש, אנחנו עזבנו את הבניין הזה בשעה 5:00 לפנות בוקר. שאלתי את עצמי, מדינה שיש לה בעיות ביטחוניות, יש לה בעיות כלכליות, יש יוקר מחייה, יש בעיות דיור, כמה שעות עוסקים בליבה והאם ילד קטן ביסודי, ארבעים אלף ילדים, ילמד כך או אחרת. הם רצו שהכול יהיה רשמי לפי התקנון, זכות דיבור לכל האופוזיציה, שעות ארוכות. אמרתי, למה זה? עכשיו שמעתי את סגן השר נהרי והוא אומר דבר פשוט. מה שלא כתוב בתקנות, כל ההבטחות וכל הרצון הטוב – ובאמת יש רצון טוב לבוא ולתקן פה ושם – לא יתקן את הבסיס.

לכן אדוני היושב ראש, אנחנו צריכים לעמוד בכל תוקף על כך שכל מה שמקבל כל ילד אחר במדינה, כל הסלים – אני רואה כאן שורה של ביצים של תקציבים – יקבל גם הילד במוכש"ר.
היו"ר יעקב מרגי
עולם הדימויים שלך בעייתי.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
הכול ביצים שבורות. כל הסלים האלה, אני רוצה שיהיו בסל אחד כמו שעושים צירוף סל בהפרשת חלה ואז יגידו ש-75 אחוזים ממה שמקבל ילד אחר, מקבל ילד במוכש"ר. זה מה שצריך להיות בתקנות.
סגן שר הפנים משולם נהרי
שיהיה יחס קבוע.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
נער הייתי וגם זקנתי. הייתי במשרד החינוך, ליוויתי את כל הסיפור הזה של הקמת המוכר שאינו רשמי ואז הייתה ועדת לאור. הדור החדש לא יודע על כך.
יהודית גידלי
תקצוב פנימיות.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
הייתה גם ועדת לאור לתקציב המוכר שאינו רשמי. אורי לאור היה סגן הממונה על התקציבים ואז ישבנו בישיבות בהן אני השתתפתי בכולן. הייתי אז משנה למנכ"ל. הוועדה הזאת הביאה רובריקות ממלכתי, ממלכתי דתי, חרדי, מוכר שאינו רשמי ומזה נגזרו ה-75 אחוזים. לא משכר ולא מדברים אחרים. הייתה רובריקה. יש לי את זה אצלי במוזיאון. זה מה שהיה. היום הגענו למצב שאנחנו עומדים על שלושים אחוזים.

השאלה היא האם בתקציב 2017 ו-2018, לפני התקנות, דאגנו לכך שתהיה רזרבה על מנת שנוכל משם למלא את השלושים אחוזים ולהעלות בחזרה ל-75 אחוזים. האם זה מופיע בתקציב או לא.
היו"ר יעקב מרגי
לירן וסיגל, תקשיבו. אני אתן לכם דוגמה. לא התעמקתי בתקנות אבל מפנים את תשומת לבי. אני רוצה שנבין ביחד מה כולם הולכים עם הדיפלומטיה שלהם. אני לא יודע דיפלומטיה ואני שם את זה על השולחן.

כתוב לנו בתקנה 9: תקנת משנה, במקום 75 אחוזים מתקציב שעות הלימוד, יבוא 75 אחוזים מתקן הבסיס.

תראו מה זה תקן הבסיס. אני עולה למעלה, להגדרת תקן הבסיס. "תקן הבסיס – השתתפות המדינה בקיום מוסד חינוך רשמי בכל התחומים האלה:

התקצוב ניתן בעבור שעות אורך של מספר שעות המזערי שלומדים תלמידים בכיתתם כפי שמורה המשרד מזמן לזמן. בצירוף התקצוב הניתן למוסדות חינוך רשמיים שאינם משתתפים בתכנית החדשה ובלא התוספות הניתנות למוסדות רשמיים בלבד לרבות לפי דבר חקיקה. תוספת בשל מדד הטיפוח או גודל הכיתה או תוספות בשל תכניות מיוחדות".

הייתי יותר ממוקד? יכול להיות שתאמרי שאת לא הכתובת אבל את מבינה את הרציונל?

אני אהיה יותר מחודד. נכון שהרציונל כפי שאמרתי היה לחזור למצב של 2012. אנחנו כבר מתקנים מצב. אני חושב שלא יתכן שילד במדינת ישראל לא יטופל. עזבי יקבל. לא יטופל בצורה שוויונית כמו שאר ילדי ישראל. אני מבין את הרציונל של הממלכה, של הממלכתי לעומת זה. לא יתכן להשתמש לטובת הרציונל הזה של לתת תמריץ להעדפה של הממלכתי, של הממלכה, גם בקטע של מאה אחוזים מול 75 אחוזים ואני מכיר זרם שיש לו יותר ממאה אחוזים. אם הממלכתי הוא מאה אחוזים, יש מעל מאה אחוזים. זה מופיע במסמכים שלכם. לא יתכן גם בקטע של המאה מול ה-75 אחוזים, אל מול מה? המאה שמדברים, הוא לא הבסיס שמדברים עליו ב-75 אחוזים. זה אפילו לא 75 אחוזים בחישובים שעשיתי עד כמה שאני יודע לעשות.

אנחנו באמת שואלים. יש לי קושי כרגע. לו יצויר שהמצב ב-2012 היה כפי שאנחנו מבקשים לתקן, הייתי יותר נחרץ ואומר לך שתלכו ותבואו עם תשובות. זה ההסכם וכך צריך להיות. אנחנו באים ואומרים שכבר מתקנים, ורצוננו לתת הזדמנות שווה. כולם חרדים משום מה בשנים האחרונות לנקודת הזינוק ותנאים לילדי החרדים ולעתידם של ילדי החרדים. אני חושב שזאת ההזדמנות לפחות את ה-75 אחוזים להשוות לשאר ילדי ישראל.

הבעתי את עצמי נכון? הבנת אותי? מה את הולכת לומר לי?
סיגל אלה
אני מסכימה עם כל מילה שלך. אתה תסכים אתי שאני לא הכתובת שלך. אנחנו החזרנו את המצב לקדמותו כמו שנדרשנו לעשות ב-2012. כל מה שנלקח, ישולם היום.
היו"ר יעקב מרגי
אומר לך השר נהרי, נכון, אבל.
סיגל אלה
אני לא הכתובת.
היו"ר יעקב מרגי
הפילוסופיה של החינוך היא לא אחד הצדדים החזקים שלי. אומר לך סגן השר נהרי שזה לא נכון שאת חוזרת ל-2012.
סיגל אלה
כמו שנדרשנו.
היו"ר יעקב מרגי
הוא מבקש את לשון התקנות כפי שהייתה ב-2012.
סיגל אלה
אני לא משפטנית. אני לא יודעת להגיד.
היו"ר יעקב מרגי
מה אומר לירן?
לירן שפיגל
אנחנו ננסח את התקנות כך שזה יחזור למצב שהיה ב-2012. לגבי הנוסח, זאת שאלה.
היו"ר יעקב מרגי
אני הבנתי. תודה. יש מישהו סביב השולחן שרוצה להתבטא?
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
אנחנו רואים כאן את המטרה.
היו"ר יעקב מרגי
תשאיר לי את זה לסיכום. אל תדאג.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
אנחנו באותו ראש.
יוסף בוסו
אופק חדש, גני ילדים, מוכר שאינו רשמי.
לירן שפיגל
גני ילדים, לא רלוונטי לתקנות האלה.
יוסף בוסו
אני לא מדבר על התקנות. שואלים האם אופק חדש יכול לחול בגני הילדים גם למוכר שאינו רשמי. מדובר כאן בדרישה שהם דורשים מהגנים שעות. מי שרוצה לעמוד בדרישה, האם אופק חדש יכול להיות שוויוני לגני הילדים גם במוכר שאינו רשמי? למה מדירים אותם? מה התשובה של משרד החינוך?
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
אדוני היושב ראש, מדברים כאן על הסכמים קואליציוניים. אני יודע שהסכמים קואליציוניים, זה פויה. אנחנו מדברים על צדק ועל שוויון. למדנו מהמכון לדמוקרטיה באיזה מלים צריך להשתמש. אנחנו מדברים על הזדמנות שווה לכל ילד כדי שהוא יוכל לגדול ולהשתלב בגן עדן שנקרא מדינת ישראל. יש ילדים נוצרים, חמישים אלף ילדים במוכר שאינו רשמי וגם הם קופחו מאוד חזק בתהליך. אין להם הסכמים קואליציוניים אבל הם קופחו במשך השנים כמו שקופח המוכש"ר החרדי. להם תיקנו ובצדק והוסיפו להם חמישים מיליון שקלים כדי שהם יהיו 75 אחוזים משאר ילדי ישראל.

אנחנו דורשים בשם הצדק, אדוני היושב ראש - לא הסכמים קואליציוניים – שדינו של ילד שלומד תורת ישראל, לא יהיה פחות מילד שלומד תורת הנצרות ולא מי שלומד את תורת דרוויניזם או המערב או לימודים אחרים שמלמדים אותו. לא יעלה על הדעת שאנחנו כמשלמי מסים, לא הסכמים קואליציוניים ולא שום דבר, נסכים בכלל שיהיו 75 אחוזים. אבל רבותינו אמרו לנו להסתפק ב-75 אחוזים, אז זה חייב להיות 75 אחוזים מהמקסימום. אם נציגת משרד החינוך צודקת שהיא לא מייצגת את משרד החינוך, הפנייה שלנו כאנשי ציבור היא אל שר החינוך. אם לא סר חינך בעיני ראש הממשלה והוא יפטר אותך ואתה תישאר שר חינוך, אתה חייב להחזיר עטרה ליושנה - שיתמודד מול ש"ס, אין לי בעיה, שישתמש בסיסמה הזאת – ולבטל את העוול הזה שספירת הילד שמקבל את המאה אחוזים תהיה שונה לגבי הילד שמקבל 75 אחוזים מזה. זה חייב להיות, כמו שאמר היושב ראש, הכול. כל תבנית הביצים או כל הסלים שיש כאן, צריכים להיות כלולים בחקיקה ובתקנות כי אחרת זאת אפליה, זאת גזענות. היום היו לי שעות לשמוע ברדיו על גזענות כאשר קוברים אנשים ממוצא רוסי בחלקה ואמרו שזאת גזענות. כל התקשורת עסקה בגזענות בעניין הזה. זאת הגזענות החמורה ביותר שנוגעת לכספי המסים שהילד החרדי ואביו משלמים והמדינה באה ואומרת לו שהוא מקבל 75 אחוזים, לא ממאה אחוזים אלא מהחמישים אחוזים. זה עוול.
יוסף בוסו
הרב אייכלר, חזרת למה שהיה לפני כן. אם אפשר לקבל תשובה. שם אין לימוד תורה.
היו"ר יעקב מרגי
יש לכם תשובות?
יוסף בוסו
לגבי אופק חדש.
לירן שפיגל
אופק חדש חל בחינוך הרשמי וכרגע הוא לא חל בחינוך המוכר שאינו רשמי. זה הסכם קיבוצי ש המדינה עם הסתדרות המורים.
יוסף בוסו
אין הסכם קיבוצי שקיים כיום שלא חל גם על המוכר שאינו רשמי. תראה לי אחד כזה. דבר שני, יצרת פער תקציבי וזה פער עצום. אני מדבר אתך על גנים שכולם שם זה לא לימוד תורה. במסלול, דרך הסכם קיבוצי של אלפי שקלים תקצוב לגן, 5,000 שקלים לכל גן. אני אתן לך עוד עצה. דרך ההסכם הקיבוצי תחליט שכל גננת במדינת ישראל מקבלת פי שלוש מהמוכר שאינו רשמי. תעשה את זה רק דרך ההסכם הקיבוצי. זה לא שוויוניות ואין לזה שום אחיזה לא משפטית, לא במציאות, לא בכלום. כל הסכם קיבוצי חל עד היום על המוכר שאינו רשמי במדינת ישראל. אופק חדש, זה שהוא לא קיים, זאת שערורייה. אני מייצג גני ילדים שם לומדים יותר מהממלכתי בכל המושגים שקיימים בעולם ויצרו פער תקציבי ללא כל הצדקה. אני יודע שזה עולה הרבה כסף. מדובר כאן גם על ערבים וגם על יהודים.
היו"ר יעקב מרגי
תודה רבה.
אבנר פורת
מאוד כואב הדבר – הרב אייכלר הזכיר את זה - שיש כאן איזושהי הנחת יסוד לגבי ה-75 אחוזים וזה נתון שאסור לערער עליו. יש כאן דבר שבסופו של דבר נובע מאיזושהי תפיסה, אני לא יודע אם להגיד קומוניסטית או מה, שיש מי שרוצה להחליט מה הם הערכים הנכונים על פיהם מחנכים. יש כאן מוסדות, גם חרדים וגם דתיים לאומיים, שכל החטא שלהם הוא שהם רוצים להיות נאמנים לדרך החינוך של עם ישראל לדורותיו. אז מוצאים את כל הדרכים להילחם בהם. פעם זה ב-75 אחוזים, פעם זה אפליה לטובת הנוצרים, פעם זאת אפליה בתוך המוכר שאינו רשמי של רשתות להן יש הסעות ולאחרות אין הסעות, פעם זאת מלחמה של חמ"ד ושל אלה במוסדות האלה. זה כל הזמן חוזר וחוזר.

אני חושב שבוודאי שצריך לחזור לבסיס, ל-75 אחוזים מלא וזאת בכלל לא שאלה, ואני חושב שחברי הכנסת, אלה שיושבים כאן, שהם מייצגים את התורה, לערער על הנחת היסוד הזאת. מותר לילד, גם אם הוא לא לומד אנגלית, הוא נאמן לדרך התורה ואין שום סיבה שהוא יתוקצב פחות מכל ילד אחר במדינת ישראל.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. זעקתך נשמעה. אנחנו כרגע, מה לעשות, הולכים צעד אחר צעד. להעלות לקומה שלישית אתה חייב להיכנס דרך הלובי ודרך הקומה הראשונה. הלוואי ויכולנו להביא אותך לשם אבל אנחנו לא שם.

תודה רבה. הוועדה מודה לחברי הכנסת שהשתתפו בדיון, לסגן השר על נוכחותו ועל תרומתו לדיון, וכן לאורחים הרבים שהשתתפו ותרמו לדיון.

הוועדה דורשת משר החינוך להסדיר את נוסח תקנות חינוך ממלכתי, מוסדות מוכרים, כפי שהיו בתוקף בשנת 2012 ולבטל את התקנות שהותקנו ב-2014.

הוועדה תעקוב אחר ביצוע התיקון של התקנות.

כמו כן הוועדה קוראת לשר החינוך להחיל את אופק חדש על גני הילדים של המוכר שאינו רשמי.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:50.

קוד המקור של הנתונים