ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 03/08/2016

אכרזת גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (גן לאומי ושמורת טבע הר הכרמל) (תיקון מס' 2), התשע"ז-2016

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים