ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 28/07/2016

חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 25), התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 307

מישיבת ועדת הכלכלה

יום חמישי, כ"ב בתמוז התשע"ו (28 ביולי 2016), שעה 12:05
סדר היום
הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 26) (עידוד עסקים קטנים ובינוניים), התשע"ו-2016 (פ/1749/20)(כ/645), של חברי הכנסת רועי פולקמן, אלי כהן, טלי פלוסקוב, איציק שמולי, מנחם אליעזר מוזס, איילת נחמיאס ורבין, נורית קורן, מירב בן ארי, מכלוף מיקי זוהר

בקשה לדיון מחדש מאת חבר הכנסת איתן כבל ודיון מחדש בהגדרה "עסק קטן" - לעניין מחזור העסקאות.
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר
חברי הכנסת
מיקי רוזנטל
מוזמנים
נעמי הימיין רייש - ראש תחום רגולציה וחקיקה, הסוכנות לעסקים קטנים ובינונים, משרד הכלכלה והתעשייה

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר

מירב תורג'מן
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים

הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 26) (עידוד עסקים קטנים ובינוניים), התשע"ו-2016 (פ/1749/20)(כ/645), של חברי הכנסת רועי פולקמן, אלי כהן, טלי פלוסקוב, איציק שמולי, מנחם אליעזר מוזס, איילת נחמיאס ורבין, נורית קורן, מירב בן ארי ומכלוף מיקי זוהר

בקשה לדיון מחדש מאת חבר הכנסת איתן כבל ודיון מחדש בהגדרה "עסק קטן" - לעניין מחזור העסקאות.
היו"ר איתן כבל
אנחנו עוברים לרביזיה בנושא הבא שהוא ממש עניין טכני לחלוטין.

הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון מס' 26) (עידוד עסקים קטנים ובינונים), התשע"ו-2016.

מי בעד הבקשה לדיון מחדש?

הצבעה

בעד – פה אחד

הבקשה לדיון מחדש נתקבלה.
היו"ר איתן כבל
הבקשה לדיון מחדש התקבלה.

ההליך שאנחנו עושים עכשיו הוא באמת למען הסר ספק בעניין הזה. כשהקראתי בהגדרה של עסק קטן, על מנת שלא תיפול שגגה.
לאה ורון
הייתה בקשה לשנות בהגדרה עד לעשרים מיליון שקלים.
היו"ר איתן כבל
נכון.
אתי בנדלר
במהלך הדיונים. אז כשהייתה הצבעה, לא היה ברור אם ההצבעה התייחסה לנוסח שהוצע על ידי הממשלה שזה עשרה מיליון שקלים או לנוסח שהוצע במהלך הדיון של עשרים מיליון שקלים.
היו"ר איתן כבל
ככל שאני זוכר, אני הקראתי את זה עם התיקון אבל מה זה חשוב? למען הסר ספק אנחנו מבצעים את הפעולה הזאת.
מירב תורג'מן
כמובן שנשנה גם את ההגדרה של עסק בינוני.
היו"ר איתן כבל
נכון.
מירב תורג'מן
בהתאם להגדרה החדשה.
היו"ר איתן כבל
בדיוק.

אני אומר שזה עסק קטן, טור א', מספר עובדים מועסקים – שישה עד עשרים. טור ב' – עד עשרים מיליון שקלים. עסק בינוני – מספר העובדים המועסקים הוא 21 עד מאה ומעל עשרים מיליון עד מאה מיליון שקלים בטור ב', מחזור עסקאות שנתי.
לאה ורון
חבר הכנסת מיקי רוזנטל מצביע במקום חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין.
היו"ר איתן כבל
מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

התיקון נתקבל.
היו"ר איתן כבל
התיקון אושר.

תודה רבה. ניפגש בשעה 13:30 באולם ועדת הכלכלה להמשך דיון.

הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:10.

קוד המקור של הנתונים