ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 28/07/2016

חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 63), התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 306

מישיבת ועדת הכלכלה

יום חמישי, כ"ב בתמוז התשע"ו (28 ביולי 2016), שעה 12:00
סדר היום
הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 61) (החלטת האיסור על משלוח פרסומת לשם קבלת תרומות או לתעמולה), התשע"ה-2014 (פ/2053/20)(כ/588), של חה"כ מיקי רוזנטל

בקשה לדיון מחדש של חבר הכנסת מיקי רוזנטל ודיון מחדש בנושא החרגת בקשה לתרומה לשם התמודדות בבחירות מקדימות, בבחירות לכנסת ובבחירות לראש רשות מקומית או לרשימת מועמדים ברשות מקומית מתחולת ההגדרה "תרומה".
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר
חברי הכנסת
מיקי רוזנטל

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
אתי בנדלר

מירב תורג'מן

אביטל סומפולינסקי
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 61) (החלטת האיסור על משלוח פרסומת לשם קבלת תרומות או לתעמולה), התשע"ה-2014 (פ/2053/20)(כ/588), של חה"כ מיקי רוזנטל

בקשה לדיון מחדש של חבר הכנסת מיקי רוזנטל ודיון מחדש בנושא החרגת בקשה לתרומה לשם התמודדות בבחירות מקדימות, בבחירות לכנסת ובבחירות לראש רשות מקומית או לרשימת מועמדים ברשות מקומית מתחולת ההגדרה "תרומה"
היו"ר איתן כבל
אני מבקש להתחיל דיון בשתי רביזיות. הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 61) (החלטת האיסור על משלוח פרסומת לשם קבלת תרומות או לתעמולה), התשע"ה-2014, בקשה לדיון מחודש של חבר הכנסת מיקי רוזנטל בנושא החרגת בקשה לתרומה לשם התמודדות בבחירות מקדימות, בבחירות לכנסת ובבחירות לראש רשות מקומית או לרשימת מועמדים ברשות מקומית מתחולת ההגדרה "תרומה".

קודם כל נצביע. מי בעד הבקשה לרביזיה? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

הבקשה לרביזיה אושרה.
היו"ר איתן כבל
הבקשה לרביזיה אושרה.

גברתי, תציגי לנו את העניין. אני מצר על כך שחברי כנסת נוספים בגינם הדיון הזה מתקיים לא הגיעו, אבל שיהיה.
אתי בנדלר
אני אדבר בקצרה ואני אבקש ממירב להמשיך כי יש לי בעיה עם הצרידות שלי. במהלך הישיבה, לקראת סופה, העלה מישהו תמיהה – אינני זוכרת מי זה היה - - -
היו"ר איתן כבל
זה היה דב חנין.
אתי בנדלר
כן. האם הצעת החוק בנוסח שהוועדה אישרה לקריאה שנייה ושלישית - - -
היו"ר איתן כבל
יש לה השלכות לגבי הפריימריס.
אתי בנדלר
אם יש לה השלכות לגבי תרומות לפריימריס.
היו"ר איתן כבל
גם.
אתי בנדלר
דיברו על הפריימריס ואז אנחנו בדקנו את הנושא של גיוס תרומות למטרות פוליטיות כי חבר הכנסת רוזנטל הצהיר מלכתחילה שהוא לא מתכוון לפגוע בהתאם להחלטת ועדת שרים לענייני חקיקה בכל מה שקשור לפעילות פוליטית. לכן בדקנו את הנושא של גיוס תרומות גם לפריימריס שאלה בחירות מקדימות לפי חוק המפלגות. במקרה הזה הבירור שלנו העלה שאין הגבלה על מי שרוצה להעמיד את מועמדותו לבחירות מקדימות והוא רשאי לפנות לא רק לחברי המפלגה אלא לציבור הרחב.

למרות שאנחנו יוצאים מתוך הנחה שלאף מועמד אין רשימה של הציבור הרחב שהוא יכול לפנות אליו כדי להבטיח בכל מקרה שהדבר לא יפגע באפשרות הזאת או בפנייה של מועמדים לבחירות לכנסת או בבחירות לראש רשות מקומית או לרשימת מועמדים ברשות מקומית - רשות מקומית לעניין הזה היא גם עירייה, גם מועצה מקומית וגם מועצה אזורית - חשבנו שראוי לתקן את ההגדרה ולהבהיר שזה לא חל.
מירב תורג'מן
בהגדרת דבר פרסומת הוחלט לכלול במפורש את ההחרגה לעניין תרומה ולומר כך:

ההגדרה דבר פרסומת תכלול מסר המופץ באופן מסחרי שמטרתו לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת וכן מסר המופץ לציבור הרחב שמטרתו בקשת תרומה או הפצת תעמולה. ולעניין זה, הגדרת תרומה תהיה למעט לשם התמודדות בבחירות מקדימות לפי חוק המפלגות, התשנ"ב-1992. בבחירות לכנסת, ובבחירות לראש רשות מקומית או לרשימת מועמדים ברשות המקומית.

לגבי הגדרת תעמולה, כפי שהיה בדיון הקודם, לא נגענו בזה והיא תישאר הפצת רעיונות לשם השפעה על עמדות או על התנהגויות, למעט אם יש בה מסר פוליטי, ובכלל זה תעמולת בחירות.
היו"ר איתן כבל
מבחינתי זה בסדר גמור.
רן שטרית
רציתי לשאול לעניין המועצות האזוריות. האם ההגדרה הרשות המקומית כוללת גם אותן.
היו"ר איתן כבל
כן. היא אמרה כך.

מי בעד התיקון? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

התיקון נתקבל.
היו"ר איתן כבל
התיקון אושר. תודה.
אתי בנדלר
יונח על שולחן הכנסת ביום שני.
היו"ר איתן כבל
תודה רבה. מזל טוב. בהצלחה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:05.

קוד המקור של הנתונים