ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 27/07/2016

חוק הספורט (תיקון מס' 10), התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 256

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום רביעי, כ"א בתמוז התשע"ו (27 ביולי 2016), שעה 10:30
סדר היום
הצעת חוק הספורט (תיקון מס' 10) (פטור מחובת ביטוח), התשע"ו-2016, של חה"כ יואל רזבוזוב, איתן כבל, מירב בן ארי, יואב בן צור, איציק שמולי, דוד ביטן, מיכל רוזין, תמר זנדברג, מכלוף מיקי זוהר, רועי פולקמן, בצלאל סמוטריץ', אמיר אוחנה, יואב קיש, מיקי רוזנטל, מיכל בירן, אחמד טיבי ועיסאווי פריג'.
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

מירב בן ארי
חברי הכנסת
יואל רזבוזוב
מוזמנים
מאיר ממן - מנהל גף תקציב וביטוח, משרד החינוך

מיכל חורין - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד החינוך

שי סומך - עו"ד, משרד המשפטים

דודו מלכא - סגן ראש מינהל הספורט, משרד התרבות והספורט

עפרה שרון - עו"ד, ייעוץ משפטי, משרד התרבות והספורט

אסף עבדה - צוות ביטוחי בריאות, אגף שוק ההון והביטוח, משרד האוצר

שלומי מור - עו"ד, הלשכה המשפטית, המוסד לביטוח לאומי

גרשון בינט - מ"מ מנהל אגף לחינוך חרדי, עיריית ירושלים

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים

הצעת חוק הספורט (תיקון מס' 10) (פטור מחובת ביטוח), התשע"ו-2016

של חה"כ יואל רזבוזוב, איתן כבל, מירב בן ארי, יואב בן צור, איציק שמולי, דוד ביטן, מיכל רוזין, תמר זנדברג, מכלוף מיקי זוהר, רועי פולקמן, בצלאל סמוטריץ', אמיר אוחנה, יואב קיש, מיקי רוזנטל, מיכל בירן, אחמד טיבי, עיסאווי פריג'.
היו"ר יעקב מרגי
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט. זו הישיבה השלישית היום. היום יום רביעי, 27 ביולי 2016, כ"א בתמוז התשע"ו. על סדר היום הצעת חוק הספורט (תיקון מס' 10) (פטור מחובת ביטוח), התשע"ו-2016 של חבר הכנסת יואל רזבוזוב וקבוצת חברי כנסת. זאת הצעת חוק שאוחדה יחד עם הצעתו של חבר הכנסת מכלוף מיקי זוהר.

נמצא אתנו חבר הכנסת רזבוזוב. תן לנו רציונל במשך דקה וחצי-שתיים של החוק.
יואל רזבוזוב (יש עתיד)
קודם כל, תודה כבוד היושב ראש על הנכונות ועל הזמינות. אנחנו מבינים עד כמה החוק חשוב, במיוחד לתחילת השנה, לספטמבר.
היו"ר יעקב מרגי
ובמיוחד שעבר זמן רב מאז הוא עבר במליאה בקריאה ראשונה.
יואל רזבוזוב (יש עתיד)
לא נתחיל עכשיו לחשב כמה זמן עבר, אבל באמת תודה רבה. אני חושב שהחוק הוא נכון, הוא טוב והוא יחסוך להרבה הורים צעירים הרבה כסף. זה באמת חוק שמשפיע על יוקר המחיה. אנחנו אוהבים לדבר על יוקר המחיה וכאן יש לנו מעשים ברורים וכל הכנסת מתגייסת כאשר יש הסכמות מהקואליציה ומהאופוזיציה.

החוק אומר מניעת כפל ביטוחים של ילדים שנרשמים לכל חוג כאשר הם מבוטחים במערכת החינוך לפי חוק חינוך חובה. אנחנו באים למנוע את כפל הביטוחים ולחסוך כסף להורים. זה בקצרה ואני מאמין שיהיו כאן עוד כל מיני הסתייגויות שנפתח אותן.
היו"ר יעקב מרגי
לפני שהיועצת המשפטית תקריא, מישהו רוצה להתייחס להצעת החוק?
שי סומך
משרד המשפטים. יש את הסעיף שמחריג את הביטוח במקומות עבודה לגבי עובדים שיוצאים לתחרויות.
היו"ר יעקב מרגי
ליגת מקומות עבודה.
שי סומך
כן. יכול להיות שלא צריך לאשר את הסעיף הזה כי כמו שאמר לי חבר הכנסת רזבוזוב לפני הדיון, ספק אם בכלל יש חובת ביטוח. הם לא ספורטאים. הם עובדים שעושים איזושהי תחרות. דבר שני, יש כאן קושי מבחינת המוסד לביטוח לאומי כי גם אם יש חובת ביטוח, אנשים יכולים ליפול בין הכיסאות.
היו"ר יעקב מרגי
לא. אני אשאל שאלה לאור מה שאתה טוען. יש ליגות מקומות עבודה שכדי להצליח, ומקומות עבודה מעודדים זאת, מוציאים אותם גם לאימונים מעבר לתחרות. אני חושב שאם הוא מחריג את זה, או שהוא כולל את זה.
יואל רזבוזוב (יש עתיד)
מחריג. מה שאני מבין עכשיו זה שצריך לבדוק עם הייעוץ המשפטי של משרד הספורט כי יכול להיות שליגה למקומות עבודה לא חייבים בכלל.
היו"ר יעקב מרגי
אם זה לא נוגע. מה שאתה מכניס, יכול רק לסבך. מתוך הן יכולים להבין לאו.
מירב ישראלי
בדיוק. זאת הבעיה.
היו"ר יעקב מרגי
מישהו רוצה להתייחס לסעיף הזה?
עפרה שרון
יועצת משפטית במשרד התרבות והספורט. מבחינת חוק הספורט, הוא לא חל על הליגה למקומות עבודה, ראשית, בגלל שלא מדובר על פעילות שנעשית במסגרת אגודות או איגוד, ושנית, לא בהכרח הם נופלים בהגדרת ספורט. לכן להוסיף את זה במסגרת הפטור, זה לא מוסיף ולא גורע.
היו"ר יעקב מרגי
זה יכול רק לגרוע.
עפרה שרון
זה עלול לגרוע.
היו"ר יעקב מרגי
ההערה הזאת הייתה צריכה להיות כבר בשלב הניסוח.
מירב ישראלי
בסוף הישיבה עברנו על ההערות האלה.
גרשון בינט
בירושלים יש ניצולת מאוד מעניינת של כל המתנ"סים ומה שסמוך להם הרבה פעמים מתקנים של מפעל הפיס. אלה מתקנים מאוד משוכללים ומשתמשים בהם גם לשיעורי התעמלות ובעיקר לפעילות שמתרחשת במסגרת חוגים אחר הצהרים וכדומה. היה מקרה שמישהו תבע אותנו בעניין הזה. והשאלה שלי היא האם זה כולל גם את זה? שימוש במתקני ספורט של המתנ"סים שבתי ספר או תלמידי בתי ספר משתמשים בהם.
היו"ר יעקב מרגי
השאלה שלך הייתה יותר מתאימה לדיון הראשון שקיימנו היום. אם מקומות עבודה, תחרויות במקומות עבודה, זאת לא האכסניה שלהם, חוק הספורט, וזאת ודאי לא האכסניה.
גרשון בינט
אתה צודק.
יואל רזבוזוב (יש עתיד)
הוא מבוטח. אם ילד נפצע ורוצה לתבוע, לפי החוק הוא יכול לתבוע.
גרשון בינט
כן, אבל אני מדבר על פעילות שהיא לא בתוך בית הספר.
יואל רזבוזוב (יש עתיד)
לא בתוך בית ספר. 24/7.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. המוסד לביטוח לאומי.
שלומי מור
מתוך שאנחנו מבינים שהרציונל הוא שלא יהיה כפל ביטוח, אני רוצה להבהיר לגבי סעיפים קטנים (1) ו-(2) מתי יש או אין ביטוח אצלנו. סעיף (1) אומר שאתה מחריג מי שמקבל שכר חודשי בגובה שכר מינימום. אני רוצה להבהיר שהמשמעות היא שאם אתה מקבל מעל שכר מינימום, לא צריך לעשות לך ביטוח. אם אתה מקבל פחות, צריך לעשות לך ביטוח. למען הסר ספק, גם מי שמשתכר פחות משכר מינימום מבוטח בביטוח הלאומי בפגיעת עבודה אבל כמובן שמטבע הדברים הוא מבוטח על חלק קטן של השכר, נאמר על אלפיים שקלים, ולכן אני רואה את הרציונל שיהיה גם וגם אבל דעו שגם פחות משכר מינימום מבוטחים אצלנו.

הערה שנייה, בהמשך להערת חברי ממשרד המשפטים, נוגעת להגדרה של מעסיק המארגן או תומך בפעילות נלווית לעבודה. פעילות נלווית לעבודה זו הגדרה משפטית מסובכת שבית הדין לעבודה מכריע בה בדיעבד כל פעם, כל מקרה על פי נסיבותיו. יש לנו מקרים רבים כמו בננה באילת, טרקטורונים בתורכיה ואלה דוגמאות אמיתיות ועוד כהנה וכהנה. יכול בן אדם לצאת למחוזיאדה באילת ובערב לשתות בירה עם חברים ולהיפגע שם, ואז תתחיל שאלה האם זה קשור לפעילות הנלווית או לא קשור לפעילות הנלווית, האם המעסיק מימן, האם זה היה על חשבון יום עבודתו של העובד. רוצה לומר שאם אני רוצה מראש לומר למעסיק מתי לבטח ומתי לא לבטח, הוא לא יוכל לדעת את זה מראש כיוון שעד שזה לא יגיע לפתחו של הביטוח הלאומי - - -
היו"ר יעקב מרגי
אז אתה מצטרף.
שלומי מור
כל החלופה השנייה שעוסקת בפעילויות נלווית מאוד בעייתית.
היו"ר יעקב מרגי
כמעט הצלחתם לשכנע. בואו נמצה את זה. יש מישהו שרוצה להתייחס?
מיכל חורין
ההערה לגבי הפסקה השלישית, לגבי תלמידים מבוטחים בביטוח תאונות אישיות. גם אנחנו בעד שלא יהיה כפל ביטוח אבל נכון להיום ככל שתשתנה הפוליסה היום, אנחנו חושבים שנכון יהיה להדגיש שבמקום שבו הפוליסה חלה, לא יהיה כפל ביטוח.
היו"ר יעקב מרגי
זה בדיעבד. איך אפשר לעשות את זה?
מיכל חורין
היום הפוליסה היא 24/7. מה יקרה בשנה הבאה אם יחליטו שהיא לא תהיה 24/7?
היו"ר יעקב מרגי
כדי שמישהו לא יטעה ויחשוב שיש לו כיסוי ביטוחי.
מיכל חורין
נכון. או נסיעות לחוץ לארץ.
היו"ר יעקב מרגי
את אומרת להוסיף הבהרה.
מיכל חורין
כן.
היו"ר יעקב מרגי
מה שבא למנוע טעויות, בסדר. אנחנו שם. ההערה במקום.
שיואל רזבוזוב (יש עתיד)
אנחנו רוצים לסגור את כל הכיוונים.
היו"ר יעקב מרגי
ההערה במקום.
קריאה
גם לגבי נסיעות לחוץ לארץ וגם לגבי ה-24/7.
היו"ר יעקב מרגי
נסיעות לחוץ לארץ, זה לא סל כולל כי יש נסיעות לחוץ לארץ של משלחות.
מיכל חורין
הן כן מכוסות. לא של ספורט אלא משלחות אחרות.
היו"ר יעקב מרגי
ואם תהיה תחרות של משהו והיא תהיה בתורכיה?
מיכל חורין
נציגי בתי הספר, כן. אבל אם זאת אגודת ספורט אחרי הצהרים ששולחת את הילד לתחרות בחוץ לארץ, הוא לא מכוסה כי זה לא מטעם בית הספר.
היו"ר יעקב מרגי
הבנו. מקובל.
מירב ישראלי
יש את העניין של חוץ לארץ ויש דבר נוסף. אמרתם לי לגבי החמישה אחוזים בלבד. מחמישה אחוזי נכות.
היו"ר יעקב מרגי
לא הבנתי.
מאיר ממן
הפוליסה של תאונת אישיות מאז ומתמיד היה כיסוי רק מעל חמישה אחוזים נכות. זאת אומרת, פחות מחמישה אחוזים, אין לך מה לתבוע את הפוליסה. לעומת זאת, בחוק הספורט הפוליסה כללה מאפס. ברגע שאנחנו מסירים את החוק הזה, אנחנו חושפים מאפס עד חמישה אחוזים ספורטאים לא מבוטחים לא בתאונות אישיות ולא כספורטאים. יש את הפספוס הזה שאני לא יודע איך אתם חושבים להתייחס אליו. זה פשוט ייעלם. חמישה אחוזים בנכות זה לא מעט כסף כפיצוי.
יואל רזבוזוב (יש עתיד)
מה היה עד 2008 עת לא היה ביטוח לפי חוק הספורט?
מאיר ממן
מה שהיה אז, לא היה.
היו"ר יעקב מרגי
היה בדיוק אותו מצב.
מאיר ממן
עשו את חוק הספורט כדי למלא כמה חוסרים.
יואל רזבוזוב (יש עתיד)
עשו את חוק הספורט כדי להביא עוד כסף לחברות הביטוח.
היו"ר יעקב מרגי
את הסעיף הזה בחוק הספורט.
יואל רזבוזוב (יש עתיד)
את הסעיף הספציפי. כן.
דודו מלכא
אנחנו לקחנו בחשבון שזה לא מאה אחוזים.
היו"ר יעקב מרגי
אבל בשקלול של הכסף.
דודו מלכא
ברגע שסיימנו את הדיון עם משרד האוצר, הם יודעים את זה והם מבינים שהפוליסה של משרד החינוך גוברת על הפוליסה הזאת.
עפרה שרון
אני רוצה לחדד עוד סוגיה אחת מול ביטוח לאומי. מה קורה אם יש הרבה מאוד ספורטאים שמשתתפים והם חובבנים ומקבלים שכר עשרה חודשים בשנה וחודשיים בשנה הם יוצאים לפגרה ולא מקבלים שכר ולכאורה לא מועסקים על ידי מעביד והם נדרשים לבצע אימונים בהם הם עלולים להיפצע? מה קורה במקרה כזה?
שלומי מור
ככל שמתקיימים יחסי עובד ומעביד באותם חודשיים, ככל שמתקיימים, הם יהיו מבוטחים ככל שמדובר בפעילות שהיא או בעבודה או פעילות נלווית לעבודה. ככל שלא, ככל שזה בחופשתו של אדם, בוודאי שהוא איננו מבוטח. אם מדובר בספורטאי שאיננו מקבל שכר אלא החזר הוצאות, אני לא יודע בדיוק מה כל המנגנונים אבל אולי ספורטאי מקבל 3,000 שקלים שזה לא שכר אלא מעין החזר הוצאות קיום והוא לא מועסק – אז בוודאי שהוא לא מבוטח על ידי הביטוח הלאומי.
היו"ר יעקב מרגי
גם כאן ייכנסו פרשנויות משפטיות.

אני חושב שאנחנו בשלב של היועצת המשפטית לוועדה.
מירב ישראלי
אני אקריא את הצעת החוק עם התיקונים שאני מבינה שהתגבשו כאן.

הצעת חוק הספורט (תיקון מס' 10) (פטור מחובת ביטוח), התשע"ו-2016

תיקון סעיף 7

בחוק הספורט, התשמ"ח-1988, בסעיף 7, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) חובת הביטוח כאמור בסעיף קטן (א) לא תחול על אלה:

ספורטאים המקבלים שכר חודשי בגובה שכר המינימום לחודש הקבוע בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 לפחות בתמורה להשתתפותם בתחרויות ספורט.

אני מבינה שמורידים את פסקה (2). זה מוסכם על הוועדה?
היו"ר יעקב מרגי
כן.
מירב ישראלי
ספורטאים שהם תלמידים המבוטחים בביטוח תאונות אישיות לפי סעיף 6(ד1) לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949.

אני מבינה שהכוונה כאן לעשות ככל שהפוליסה חלה.
עפרה שרון
כן.
מירב ישראלי
זה יגרום לכך שכמובן גופי הספורט יצטרכו להבין מה תחולת הפוליסה.
יואל רזבוזוב (יש עתיד)
השאלה האם אפשרי ניצול לרעה.
מיכל חורין
השנה תהיה פוליסה אחידה. יחסית יהיה קל.
מירב ישראלי
הצעת החוק נתנה עוד פתרון.
דודו מלכא
זה המנדט שלנו לבדוק.
היו"ר יעקב מרגי
אני מודה לך. יש כאלה שבורחים מזה.
קריאה
אולי נכון יהיה לתת דוגמה בדברי ההסבר.
מירב ישראלי
כבר אין דברי הסבר בקריאה שנייה ושלישית אלא זה בהצגת החוק במליאה.
היו"ר יעקב מרגי
מירב לוקחת את זה על עצמה.
מירב ישראלי
כן.
קריאה
את מציגה במליאה?
היו"ר יעקב מרגי
לא. היא כותבת לנו.
שי סומך
מה לגבי תלמידים שמשתתפים בתחרויות בחוץ לארץ?
היו"ר יעקב מרגי
אמרנו.
מירב ישראלי
לפסקה (3) הוספנו ככל שהפוליסה חלה. עוד לא ניסחתי את זה.
שי סומך
לא כדאי להגיד במפורש?
מירב ישראלי
אולי מחר הפוליסה תכסה את חוץ לארץ. בעבר היה כיסוי.
קריאה
עד השנה זה היה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. מיצינו.

מאיפה האורחים הצעירים שלנו?
קריאה
מנתניה.
היו"ר יעקב מרגי
ברוכים הבאים.
מירב בן ארי (כולנו)
יש לנו שני חברי כנסת מנתניה. מאוד יפה שבחופש הגדול באים לבקר אותנו.
היו"ר יעקב מרגי
יפה.

רבותיי, אנחנו עוברים להצבעה.

אתה יכול להצביע במקום חבר כנסת. במילוי מקום אתה יכול להצביע במקום חנין.

מי בעד אישור הצעת חוק הספורט (תיקון מס' 10) (פטור מחובת ביטוח), התשע"ו-2016 עם התיקונים? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת החוק – פה אחד

הצעת חוק הספורט (תיקון מס' 10) (פטור מחובת ביטוח), התשע"ו-2016, אושרה.
היו"ר יעקב מרגי
הצעת החוק אושרה פה אחד. היא תובא למליאה לקריאה שנייה ושלישית. צירפנו אותך להצבעה בעד.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:45.

קוד המקור של הנתונים