ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 26/07/2016

חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 107 והוראת שעה), התשע"ו-2016

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים