ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 26/07/2016

חוק לימוד חובה (תיקון מס' 35), התשע"ו-2016, הצעת חוק לימוד חובה (תיקון - תקצוב מוסדות פטורים), התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 249, 251

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שלישי, כ' בתמוז התשע"ו (26 ביולי 2016), שעה 8:40
סדר היום
הצ"ח לימוד חובה - תיקון מס' 34, התשע"ו-2016
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

מירב בן ארי

ענת ברקו

מנואל טרכטנברג

מרדכי יוגב
חברי הכנסת
עבדאללה אבו מערוף

דוד אמסלם

יעקב אשר

דוד ביטן

יהודה גליק

חיים ילין

מאיר כהן

יעל כהן פארן

מיקי לוי

מנחם אליעזר מוזס

אורי מקלב

אלעזר שטרן
מוזמנים
סגן שר החינוך מאיר פרוש

הדס אגמון - עו"ד, משרד המשפטים

איציק זהבי - מנהל המחוז החרדי, משרד החינוך

לירן שפיגל - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד החינוך

דניאל לורברבוים - רפרנט חינוך, אגף התקציבים, משרד האוצר

נעה היימן - רפרנטית חינוך, אגף התקציבים, משרד האוצר

רונן קארו - סגן ממונה גני ילדים, עיריית ירושלים

שלמה ברילנט - -

אתי ווייסבלאי - רכזת מידע ומחקר

חובב ינאי - המשמר החברתי

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים

הצ"ח לימוד חובה - תיקון מס' 34, התשע"ו-2016
היו"ר יעקב מרגי
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
יש לי הצעה לסדר.
היו"ר יעקב מרגי
תן לקחת אוויר. עוד לא אמרתי מה סדר היום. היום ה-26 ביולי 2016, כ' בתמוז התשע"ו. הנושא שעל סדר היום הצת חוק לימוד חובה, תיקון מס' 34, התשע"ו-2016 שבגלל אתמול הודרה שינה מעיני מספר חברים בחדר הזה ובגללו גם שנה ומשהו אנשים חשבו שקבוצה גדולה של ילדים התחילה ללמוד את מקצועות הליבה או שנסגרו המוסדות בעטיים חוקק החוק על ידי שר החינוך הקודם. אני רוצה לשים דברים ולהתאים את המציאות. כשנואמים ואומרים, צריך להיצמד לעובדות כי אפילו בסטטיסטיקות, במחקרים ובסקרים יש סטייה. פרופסור טרכטנברג, עד עשרה אחוזים סטייה?
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
פחות.
היו"ר יעקב מרגי
בין חמישים-שישים אלף תלמידים לבין מיליון, אני לא יודע איזו סטייה סטטיסטית יש. כששואלים אותי מה שלומך, אני אומר ברוך השם כיהודי מאמין, אבל כששואלים אותי מה נשמע, אני אומר שתלוי איפה אתה שם את האוזן. תלוי מי משמיע לך את מה שהוא רוצה להשמיע. אין ספק שיש ויכוח ציבורי בסוגיית לימוד מקצועות הליבה וטוב שכך. טוב שיש ויכוח וטוב שהדברים נאמרים אבל צריך להיצמד לעובדות.

אני אומר את דעתי ברמה האישית אבל קודם נפתח את הדיון.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
יש לי הצעה לסדר.
היו"ר יעקב מרגי
לפני שאני אומר את דעתי האישית?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
כן. לפני.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני חושב שהצעה בסדר גודל כזה – וכך מקובל גם – לא נכון שתהיה הצעת חוק פרטית.
מירב ישראלי
יש שתיים. גם וגם.
היו"ר יעקב מרגי
אם היית נותן לי לסיים את דבריי, היית שומע שאנחנו נדון גם בממשלתית ונצביע גם על הצמדת הפרקים.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
בסדר, אבל אני רוצה להסביר למה.
היו"ר יעקב מרגי
עדיין במסגרת הצעה לסדר?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
כן. שר החינוך אמר על ההצעה הזאת, נימק אותה שהיא רק מ-2018.
היו"ר יעקב מרגי
שר החינוך הנוכחי.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
כן. לכן זה שזה עוד לא קרה, זה ברור. אנחנו ידענו שזה עוד לא יקרה. ראש הממשלה, בתשובה לשאלה של השר אקוניס, אמר שזאת תוצאה של הסכם קואליציוני. למה בדברי ההסבר לא כתוב שזה הסכם קואליציוני?
היו"ר יעקב מרגי
לטובת השאלה גייסנו שתי יועצות משפטיות מהמעולות שיש גם בבניין הזה וגם ברחוב סלאח א-דין והן ישיבו לך.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
באמת אני שואל. זה רק חלק מהשאלה.
היו"ר יעקב מרגי
מה עוד?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אפשר להתייחס לזה עכשיו?
היו"ר יעקב מרגי
תסיים את ההצעה לסדר.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אם זה 2018, באמת אני אומר את זה, למה דיון שנגמר בשעה 2:00 בלילה על נושא שאתה אומר שבגינו הודרה שינה, לא משנה מה היה, מה עטף את זה? אתם השתגעתם?
היו"ר יעקב מרגי
שאלה במקום.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
עשרת הימים של תזכיר החוק של שר החינוך הסתיימו ביום ראשון ב-9:00 בבוקר. זאת אומרת, לא חלפו שעתיים בצום 17 בתמוז – באמת, באמצע הצום – והחליטו החרדים - - -
היו"ר יעקב מרגי
יום שקרו בו חמישה דברים.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
עכשיו שישה דברים.
היו"ר יעקב מרגי
למה שישה?
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
גם זה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
מקצועות הליבה. לא שמעת את הנאום אתמול?
היו"ר יעקב מרגי
לא. הייתי מאחור.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
הגמרא במסכת תענית אומרת על צום ט' באב שחמישה דברים רעים קרו לישראל. אני אגיד לך בקצרה את מה שאמרתי אתמול.
היו"ר יעקב מרגי
אני שם לב שאתה מקצר מאז התחלת בהצעה לסדר. ממילא ההצבעות לא יתחילו לפני 10:00, כך שאתה יכול לדבר. אתה פשוט קובע את הסטנדרט של אורך הנאומים של יתר החברים. קח את זה בחשבון.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני רוצה את זה. זה מה שאני מקווה.
היו"ר יעקב מרגי
בכל מקרה, ב-10:00 נתחיל בהצבעות.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני מכיר את פרופסור טרכטנברג, הוא יחתור לנתונים ויוכיח למה זה פוגע בחרדים.

מה שאני אמרתי, דרך אגב, בהקשר הזה היה שאני מכיר את החברים החרדים שלי, הם לא היו עושים דבר שמח ב-17 בתמוז. זה צום.
היו"ר יעקב מרגי
בניגוד להלכה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
נכון. כנראה שזאת הגזרה השישית.
היו"ר יעקב מרגי
אבל יום שנעשה בו קלקול, זה גם יום התיקון.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אבל מה זה קשור? יום שנעשה בו הקלקול, זה גם יום התיקון.
היו"ר יעקב מרגי
זה הפוטנציאל של התיקון.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אבל זה לא היה ואנחנו לא היינו מעזים לעשות ב-17 בתמוז דבר כל כך חשוב.
היו"ר יעקב מרגי
ראית את החרדים יוצאים לכיכרות העיר לרקוד?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
יציאת החרדים לכיכרות העיר, אל תנסה לחפש את ההיגיון. חלקם, כואב להם. חלקם, אין להם מה לעשות, אין להם מקצועות ליבה, הם לא יכולים לעבוד, זה מה שאומרים להם מי שמארגן אותם. אני אומר לך שהם לא מבינים על מה. הם כמו עדר.
היו"ר יעקב מרגי
מה ההצעה לסדר?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אתה שואל אותי שאלות ואני עונה לך. אני בהצעה לסדר.
היו"ר יעקב מרגי
אתה מכיר את ועדת החינוך?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
פעם אחרונה שהייתי בוועדת חינוך, אני לא רוצה להגיד לך מי ישבה לצדך.
היו"ר יעקב מרגי
זאת שהוציאה אותך מכליך?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
לא הוציאה אותי מכלי. אני רוצה לחזור לדיון. עכשיו, באמת. תגיד לנו, יש משהו שאנחנו לא יודעים? ראש הממשלה בזמן האחרון מופיע הרבה פעמים בציבור, שעות, כולל אתמול פעמיים. לפני שבוע בכנסת - שעתיים, אתמול הוא היה בכנסת – שעה וחצי, בלילה הוא הוציא הודעה שנייה.
היו"ר יעקב מרגי
אני עוזר לך. בתורכיה ארדואן התחיל לצאת לציבור ואף אחד לא שאל אותו למה הוא יוצא הרבה לציבור.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
יודעים למה, אבל אני חושב שכאן יש נסיבות אחרות. על חוק של 2018, אנחנו דנים עד 2:00 לפנות בוקר.
היו"ר יעקב מרגי
חיים, החבר העתידי של יש עתיד בוועדת החינוך, בבקשה.
חיים ילין (יש עתיד)
אני מבקש שתודיע לסגן השר פרוש.
היו"ר יעקב מרגי
אתה עדיין לא חבר. הוא צדק.
חיים ילין (יש עתיד)
אמרתי שאני ממלא מקום.
היו"ר יעקב מרגי
של מי?
חיים ילין (יש עתיד)
של זועבי. כל פעם שהיא עושה בלגן, אני מגיע. צריך לשים דברים על דיוקם.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
חיים, הקטע היה בסדר.
היו"ר יעקב מרגי
אלעזר, הפרענו לך. תסיים בבקשה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני רוצה למקד את השאלה. ההופעות הרבות באופן יחסי של ראש הממשלה בשבועיים האחרונים, דיונים ב-17 בתמוז על חוק הליבה, תוך 24 שעות להביא את זה לקריאה ראשונה, לעשות דיונים עד 2:00 לפנות בוקר, לפתוח ב-8:30 בבוקר את ישיבת ועדת החינוך על משהו שאמור להיות ב-2018. כשהשר אקוניס מתנגד לראש הממשלה בתוך ישיבת הממשלה, הוא לא אומר לו שזה דבר חשוב, הוא יודע שזה לא, אלא הוא אומר לשר אקוניס שזה הסכם קואליציוני. מה שאני רוצה לשאול זה האם ראש הממשלה יודע שיש בחירות. דרך אגב, אני לא יודע את הסיבה אבל יכולות להיות הרבה סיבות. האם ראש הממשלה יודע שיש בחירות ולכן מצד אחד הוא בא הרבה לכנסת או מופיע בציבור כמו אתמול עם ההתנצלות לחברים הערבים? מתי פעם אחרונה ראש הממשלה באמצע השנה סתם דיבר כך? אני שואל באמת. אני לא צוחק.

אני מחבר את הדברים ואני שואל האם אתה כיושב ראש ועדת חינוך יודע משהו שאנחנו לא יודעים שמצריך את הכינוס הכול כך מוקדם בלחץ כזה על חוק כל כך חשוב בגלל שיש בחירות בהקדם, מסיבות שאולי שמורות אצל ראש הממשלה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה רבה. בוא ננסה להשיב להצעה לסדר המוזרה הזו, אבל אני אנסה לעמוד באתגר הזה.
חיים ילין (יש עתיד)
ממתי יש לך קושי?
היו"ר יעקב מרגי
אני אמשיך בדברי הפתיחה שלי ואין ספק שתקבל תשובה גם לתהיות ולשאלות שלך. משרד החינוך, עת יציג את התיקון, אין ספק שכל השאלות שלך יקבלו מענה.

אני לא יודע על איזה 2018 אתה מדבר.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
זה מה ששר החינוך אמר.
היו"ר יעקב מרגי
אתה יודע, יש היום את חופש המידע. אתה חבר כנסת יכול להיכנס ולקבל את המידע הזה בהכנסת כרטיס לכונן וקוד אישי.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
את זה שמעתי באוזניים.
היו"ר יעקב מרגי
ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת עובדת מדין כסדרם ומוספים כהלכתם. הדיון הזה הוא מוסף.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
בשלושת השבועות אין מוספים.
היו"ר יעקב מרגי
היה לוח זמנים והכנסנו את הישיבה הזאת וזה דבר שלא בשגרה לקיים דיון בבוקר. לכן אין שום בהילות.

דבר שני. להזכיר לך שב-3 לחודש אנחנו יוצאים לפגרה. בשאלה שלך ובתהייה שלך השבת לשאלה שלך. בשאלה של יש את התשובה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
כן. מה התשובה? שיש בחירות?
היו"ר יעקב מרגי
לא. אני מנסה לייחס לך ניסיון עשיר בחיים.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אבל לא פוליטי.
היו"ר יעקב מרגי
ראש אכ"א, אלוף בצה"ל ועוד ידך רב לך, ויש לך חושים חדים. גם אלה שחשבו להתמהמה עם הצעת החוק, עכשיו קיבלו חיזוק לסיים את הדיון בהצעה כבר היום. יכול להיות שאתה צודק, אותו אחד נראה בציבור יותר מדי יחסית לפעם אחרת. אני ממשיך בתיאורים הדרמטיים שלך.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
זאת עובדה.
היו"ר יעקב מרגי
מרבה להופיע בציבור וזה מעלה תהיות. אתה לא היחיד ששואל מה קרה שלאחרונה הוא מופיע הרבה. מתראיין יותר מכפי שהוא רגיל.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אם תגיד לי שחוק מקצועות ליבה זאת תרפיה בשבילו כי הוא בלחץ.
היו"ר יעקב מרגי
עכשיו לגופו של עניין. התחלתי לומר שהחוק הזה נכנס לתוקף עוד בכהונתו של שר החינוך הקודם שי פירון. אם מישהו חושב שבאותם מוסדות פטור התחילו ללמוד את מקצועות הליבה, אני מודיע לו שטעות בידו.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
מה זה נקרא הוא נכנס לתוקף? אני חושב שאתה טועה.
היו"ר יעקב מרגי
רגע. מתי הוא נכנס לתוקף? מתי נכנס לתוקף התיקון של שי פירון?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
הנה, תשאל.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
לא נכנס לתוקף.
היו"ר יעקב מרגי
לא הספיק להיכנס לתוקף. אל תעמידו אותי על טעותי, עוד לא סיימתי את דבריי.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
סגן השר אומר.
היו"ר יעקב מרגי
אני אומר לך מידע אישי. אני יודע שאף מוסד פטור לא התכונן להתחיל ללמד את מקצועות הליבה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
יש להם זמן.
היו"ר יעקב מרגי
דבר שני. לא מדובר לא במיליונים אלא מדובר באותה קבוצה שגם אם תחליט ושר החינוך יחליט שהוא לוקח להם את הסמל של מוסד פטור והם הופכים להיות מוסד שעובד ללא רישיון, הם לא ילמדו את מקצועות הליבה. לכן אל תהלכו אימים על החברה הישראלית.

קודם כל, זה לא במסות עליהן מדברים. נכון, אני ברמה האישית אמרתי שאני אומר את דעתי. לי אין בעיה עם מקצועות הליבה אבל אני כן יודע לכבד את אותה קבוצה שבהשקפתה - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני לא יודע לכבד?
היו"ר יעקב מרגי
אני לא מדבר אליך. סליחה שאני מסתכל אליך. אני מדבר עכשיו לגופים המקצועיים ולפרוטוקול. אני גם יודע לכבד את אותה קבוצה. אנחנו חברה רב תרבותית וכולנו אוהבים להשתמש במונח הזה, אז אנא, נתכבד ונתייחס לאותה חברה רב תרבותית בהתאם.

אני רוצה לומר לך שבהתאם לכך גם ברגישות הזו מאפשרים לבתי הספר במזרח ירושלים שנמצאים תחת ריבונות ישראל לעשות דברים שאתה לא היית מעז לעשות בחלקי ארץ אחרים של מדינת ישראל ואנחנו נדרשים לכך כאן לא אחת ולא שתיים. כמעט מפקירים את מערכת החינוך שם ועוד הרבה דברים שאנחנו מאפשרים. אני חושב שיש מקום לכבד את הרצון של הקהילות האלה שבחרו בדרך הזו, לא ביקשו שום סעד אלא רק ביקשו שלא יכפו עליהן. תבוא ותגיד, זכותך עומדת לך, שלפי דעתך תלמיד כזה לא זכאי בכלל להכרה – זה בינך לבין סולם הערכים שלך, איך נחשב ילד במדינת ישראל ולא משנה מי הוא ומה הוא.

לכן את דעתי אמרתי מהיום הראשון עת עלתה הסוגיה הזאת לדיון הציבורי. תהליכים שבכפייה לא הוכיחו את עצמם בשום נושא.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
זאת לא כפייה?
היו"ר יעקב מרגי
לא.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
מקצועות ליבה על אחרים. איך המדינה מסבסדת. החוק שקיים היום לפני השינוי, הוא לא כפייה? תגיד, אתה מכיר תהליכים שהם לא בכפייה? במשרד האוצר עושים משהו שהוא לא בכפייה? מה זה נקרא בכפייה?
היו"ר יעקב מרגי
שאלת שאלה. למרות שאני חורג ממנהגי, בדרך כלל אני לא עונה לקריאות ביניים, אני אתייחס. אנחנו בדיון ורוצים לצלול לתוך הסוגיה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אתה לא רוצה לצלול. אתה רוצה להעביר את זה.
היו"ר יעקב מרגי
לא נכון.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אל תגיד לצלול. יש לך הסכם קואליציוני. גם פרופסור טרכטנברג יודע שכל דברי החכמה שהוא יגיד, והוא יגיד, לא ישנו פסיק במה שאתם מביאים עכשיו. אלה לא כללי המשחק. כללי המשחק הם דיון כדי לשנות.
היו"ר יעקב מרגי
הנה, עושים דיון.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אנחנו כאן לא כדי לעשות דיון.
היו"ר יעקב מרגי
למה אתה חושד בכשרים?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
כי ראש הממשלה אמר שיש הסכם קואליציוני כתוב.
היו"ר יעקב מרגי
נראה לי שיועצים משפטיים יאפשרו לנו לקיים הצבעה ללא דיון?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
לא. צריך לקיים את ההצגה הזאת. זה ברור.
היו"ר יעקב מרגי
אני אגלה לך עוד משהו. האינטרס של מי שרוצה להעביר את התיקון הזה הוא לקיים דיון כדי שזה לא יהיה בגיץ. אז אל תדאג. בקטע הזה, אל תדאג.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
גם את זה צריך לעשות, שלא יהיה בגיץ. אתה הבנת את זה?
היו"ר יעקב מרגי
לימדת אותנו את כללי המשחק. ארבע שנים הייתי שר.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
איזה דיון. גם זה יבוא לבג"ץ והדיון מתקיים כדי שזה לא יהיה בגיץ.
היו"ר יעקב מרגי
ברור. נכון. כשאתה לא מקיים תהליך בצורה נכונה, יבואו חברים שלנו מרחוב סאלח א-דין ויאמרו לך שהם לא יוכלו להגן על עמדתך בבג"ץ.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
כבר היו כאלה שאמרו.
היו"ר יעקב מרגי
נכון ולכן אני פיתחתי רגישות.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
זה לא מנע את הממשלה הזאת מלקבל החלטות שהחברים מרחוב סאלח א-דין אמרו להם שיהיה קשה להגן על זה בבג"ץ.
היו"ר יעקב מרגי
אתה יודע שבסוף את השעון אני אעצור.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני בונה רק עליו .
היו"ר יעקב מרגי
אני אומר לך שארבע שנים הייתי שר בממשלת ישראל, ואני מקווה שאתה מכבד את אותן ממשלות שאתה לא נמצא בהן - - -
חיים ילין (יש עתיד)
יש לי שאלה. בבוקר אלה לימודי ליבה?
היו"ר יעקב מרגי
הגעת באיחור. אצלנו מי שמאחר, לא מקבל תשובה על שאלה שנשאלה ולא מקבל שתייה.
חיים ילין (יש עתיד)
אז מה אני עושה כאן?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אתה חלק מהתפאורה. אתה בגיץ. בג"ץ רואה גם תמונות?
היו"ר יעקב מרגי
תאמין לי שלא נעלם מעיניו שום דבר. גם אם הוא לא שם לב למשהו, יש אנשים טובים שמסבים את תשומת לבו. לא חסרים אנשים טובים.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
לכן אמרתי לחיים, שידע. הוא צריך שיראו אותו בתמונות.
היו"ר יעקב מרגי
לכן אני אומר לך שזה הדיון וזאת מהות הדיון. אני אומר לכם, רבותיי, אמרתי את דעתי האישית. אני בעד לימוד מקצועות הליבה, אצלנו ברשת החינוך מלמדים את מקצועות הליבה, אבל אני כן יודע באותה נשימה לומר לך שאני יכול להבין, ואני מכבד את רצונה של קבוצה שבהשקפת עולמה לא רוצה בזה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
גם אני. אני רוצה להבין על מה הדיון כדי שנדע.
היו"ר יעקב מרגי
אתה לא נותן לי להשלים משפט שלם.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
סליחה.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
במהלך הדיון משתרש כאן כאילו לא לומדים לימודי ליבה.
היו"ר יעקב מרגי
לא לחינם הוא מפריע לי. הוא לא נותן לי להשלים את הדברים כדי שהציבור לא ידע.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
באותם מוסדות לומדים לימודי חול. הם לא לומדים את זה בגין כך שיש תכנית יסוד למדינה ולמשרד החינוך אלא הם לומדים חלקים מתוך מה שלומדים ביתר בתי הספר. הם לומדים את זה מכיוון שהם יודעים שצריך את הנקודות האלה, את הדברים הבסיסיים האלה, ללמוד והם לומדים את זה. זה לא שלא לומדים לימודי חול. לומדים לימודי חול. הם לא לומדים את זה בגין כך שיש תכנית יסוד והמדינה מבקשת שילמדו כך וכך. זה לא שלא לומדים.
היו"ר יעקב מרגי
אלעזר, יש לך חברים, כבד אותם, שרוצים להתבטא. אלעזר הפריע לי בעקביות.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אתה רוצה לסכסך ביני לבין החברים שלי?
היו"ר יעקב מרגי
אם אני יכול לסכסך ביניכם, מה אכפת לי? בעקביות, בשיטתיות ובהתמדה הפריע לי אלעזר להגיע לנקודה. האמת צריכה להיאמר. רוב רובם של תלמידי ישראל בחינוך החרדי לומדים את מקצועות הליבה. יש כאלה שלומדים את המקצועות במלואם, יש כאלה שלומדים קצת פחות, הבנות לומדות, כך שזה לא כצעקתה. לא מיליון.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
בסדר. אז 42 אלף? נדבר על 42 אלף.
היו"ר יעקב מרגי
אני אומר לכם שאני כן יודע וכן צריך לכבד בחברה בה אנחנו נמצאים, חברה רב תרבותית, קבוצה שהשקפת עולמה בסוגיה הזו, אני לא רוצה להישמע דרמטי ולומר ייהרג ובל יעבור.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
זאת ועדה לכבוד או ועדה לחינוך? מה הוועדה הזאת?
מאיר כהן (יש עתיד)
על מה מדברים?
היו"ר יעקב מרגי
אם תעזור לי עם חברך, אני אודה.
מאיר כהן (יש עתיד)
אני לא מצליח.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
זאת ועדה לכבוד האדם או ועדת החינוך?
מאיר כהן (יש עתיד)
שטרן היה פעם המג"ד שלי במילואים. כשהוא מתחיל לדבר - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
הוא מתחיל לסחוב אלונקה.
היו"ר יעקב מרגי
הוא קולגה וגם חבר ואני לא רוצה לומר שמי שיכול עליו, זאת מירי רגב. זה לא פייר לומר את זה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
משפט אחרון. אני רוצה להגיד לך דבר אחד. תשמע, יש פרופסור לחינוך שאומר שבתי הספר היום לאט לאט הולכים והופכים לבייביסיטר. עכשיו אני לא צוחק. התלמידים אוספים את כל המידע ממערכות אחרות.
היו"ר יעקב מרגי
אולי תתכבד לבוא ולשבת בשולחן הזה ואז תשמע כמה פעמים זה נאמר כאן?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
תן לי להגיד לך. תן לי להשלים.
היו"ר יעקב מרגי
אם חינוך מעניין אותך, אני מזמין אותך לכאן. אני מזמין אותך להיות חבר בוועדה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
בסדר. יכול להיות. בחיים שלי עסקתי קצת בחינוך. אין כאן שאלה של כבוד האדם ואם יש כאן שאלה של כבוד האדם, זה רק איך אתה מכבד את האדם ונותן לו את הזכויות לעבוד אחר כך ולהשתלב בחברה. את זה נגיד לתוך הדיון ולא לעכשיו.
מאיר כהן (יש עתיד)
מה היה בסלט בבית המלון?
היו"ר יעקב מרגי
בגלל צנעת הפרט וחברות אישית, אני לא אומר לך.
חיים ילין (יש עתיד)
הוא אכל אתך ארוחת בוקר? הוא לא הספיק לרוץ, הוא לא שחה.
היו"ר יעקב מרגי
רץ, התפלל וגם אכל.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
לפרוטוקול. שחה, רץ, התפלל וגם אכל.
יהודית גידלי
אני רוצה להזכיר לכם שהדיון בשידור.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
עכשיו באמת. זאת לא שאלה של כבוד האדם וזאת לא שאלה של כפייה. אני אומר לפני שמתחיל הדיון בכלל. כל הכנסת הזאת עסוקה בכפייה. המילה חוק, לצערי הרב יש בה כפייה. בלי כפייה, איש את רעהו חיים בלעו. לא דיברנו על זה הבוקר, אבל כך כתוב.
היו"ר יעקב מרגי
אני מכיר מקום אחר שאומרים כופין אותו עד שאומר רוצה אני. השאר זה לא נכון.
סגן שר החינוך מאיר פרוש
זה מה שאנחנו עושים.
היו"ר יעקב מרגי
איפה כתוב כופין?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
כתוב בכמה מקומות.
היו"ר יעקב מרגי
רוצים לשמוע משהו על בעיה לשונית?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
בוודאי. רוצים לשמוע הכול.
היו"ר יעקב מרגי
אמר הרב עובדיה עליו השלום שיש כאן סתירה. כופין אותו עד שאומר רוצה אני. לא יכול להיות שבכפייה יש רצון. זאת כפייה. הוא אומר שאצל יהודי טוב, לא שייך לא רוצה אלא מה קרה, יש לו כאן איזו עינית שעם הזמן מצטבר קצת אבק, נותנים לו שתי כאפות, מנערים את האבק ואז הוא אומר רוצה אני.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני קיבלתי מהרב עובדיה כמה כאפות. פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, הנני נותן לו את בריתי שלום.
היו"ר יעקב מרגי
ב-10:00 הצבעות. מ-10:00 עד 10:30.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
הנני נותן לו את בריתי שלום. שואלים המפרשים למה דווקא לקנאי אתה נותן ברית שלום. יש כאלה שיגידו שהוא גילה קנאות והוא קיבל ברית שלום. לנו יש פרשנות אחרת. למה כתוב תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם? אתה אתי?
היו"ר יעקב מרגי
אתך. יש לי חלוקת קשב.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
למה דווקא אמת ליעקב וחסד לאברהם? הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד את מה שחסר לו. האבות שלנו היו בני אדם, הם לא היו מלאכים. למה יעקב מקבל ברית אמת? בגלל מה שהוא עשה עם עשיו כשהוא גנב לו את הבכורה. הוא עבד על אימא שלו קצת וזה בסדר גמור. הקדוש ברוך הוא אמר לו. למה אברהם מקבל חסד? בגלל שילוח ישמעאל וגם כאן הקדוש ברוך הוא אמר לו כל אשר תאמר לך שרה, שמע בקולה, אבל אני אמרתי לך שבמקרה הזה נעדר חסד ואני משלים לך חסד. לכן פנחס מקבל ברית שלום. למה? כי קנאי, צריך לאזן אותו עם ברית שלום.

אני אומר מה אני רוצה לומר כאן.
מירב בן ארי (כולנו)
מה קורה כאן?
היו"ר יעקב מרגי
אתה יודע שיש קנאות מכל מיני סוגים.

לגופו של עניין. אני קיבלתי נזיפה, ובצדק.

משרד החינוך. נציג את החוק, נציג את התיקון, נשמע מה הרציונל, יכול להיות שאנחנו סתם מתווכחים. יכול להיות שאני, יעקב מרגי, יושב ראש ועדת החינוך, טעיתי, חשבתי שהחוק הזה נכנס לתוקף.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אולי עכשיו באמת תבטל את הדיון. אם אתה יודע שזה ל-2018 ועוד לא נכנס, אולי תבטל את הדיון.
היו"ר יעקב מרגי
יש מושג לא תמנע טוב מבעליו. אתה יודע כמה טוב יעשה להרבה אנשים שידעו שמה שעשה פירון לא קיים? עכשיו, עזוב אותנו.
לירן שפיגל
בוקר טוב. הלשכה המשפטית במשרד החינוך. אני אקריא את הצעת החוק.
היו"ר יעקב מרגי
לא רק תקריא. גם תסביר אותה. תסביר אותה, את הרציונל, כי ההקראה תהיה לקראת לפני ההצבעה.
לירן שפיגל
בסדר. לפני שאני נכנס להקראה. בהצעת החוק יש שני תיקונים. התיקון הראשון הוא טכני במהותו והוא מדבר על חובת הרישום של ילד בגיל שלוש. כרגע בנוסח החוק מדובר על גיל חמש אך מאחר שחוק לימוד חובה קובע את חובת הלימוד מגיל שלוש, אנחנו מבקשים להבהיר שחובת הרישום הוא גם כן מגיל שלוש. זה קשור אחד בשני.

התיקון השני. אנחנו מדברים כאן על שני תיקונים אבל הם קשורים אחד לשני. אנחנו מדברים על מתן הסמכה.
היו"ר יעקב מרגי
רגע. שאני אבין. כשאתה אומר לי התיקון הטכני, זאת אומרת שללא התיקון הזה חובת הרישום לא קיימת על מוסדות הפטור?
לירן שפיגל
זה לא קשור למוסדות הפטור.
היו"ר יעקב מרגי
לא קשור. זה כללי.
לירן שפיגל
לא קשור. זה תיקון כללי.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
כן. זה בגללי. יש כאלה שאומרים שזה באשמתי.
לירן שפיגל
ב-1984 תוקן חוק לימוד חובה ונקבע שילדים חייבים ללמוד מגיל שלוש. במסגרת התיקון, ככל הנראה השמיטו את התיקון בסעיף 3 שקבע חובת רישום מגיל שלוש. לכן אנחנו כרגע עושים את התיקון הזה, היות ובתשע"ו חוק לימוד חובה הוחל על גילי שלוש באופן מלא בכל הארץ. קודם זה הוחל בהדרגה בצווים שפרסם שר החינוך. זה התיקון הראשון.

התיקון השני, למעשה תיקון בשני סעיפים בחוק לימוד חובה שקשורים אחד בשני.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
בוקר טוב.
היו"ר יעקב מרגי
מה שהיה צריך להשלים את אלעזר שטרן, זאת הנוכחות שלך.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
אתמול, מה שהוא אמר, אף אחד לא הבין מה שהוא אמר.
היו"ר יעקב מרגי
אלעזר, קיבלת חצי שעה. חצי שעה התעללת בחברים.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
גם אני יכול לקבל את רשות הדיבור?
היו"ר יעקב מרגי
אני אתן לך.
לירן שפיגל
התיקון השני, אלה תיקונים בסעיפים 5 ו-10א בחוק לימוד חובה שעוסקים במוסדות הפטור. סעיף 5(א) לחוק לימוד חובה מדבר על הסמכות של השר לתת פטור לילדים ולנערים שלומדים במוסד חינוך שהוא מוסד פטור, וסעיף 10א מדבר על תקצוב של אותם מוסדות פטור. שני התיקונים בעצם קובעים את הסמכות הכללית של שר החינוך לקבוע בתקנות תנאים והוראות לצורך תקצוב של מוסדות פטור, לצורך ההגדרה של מיהו בעצם אותו מוסד פטור ומה התנאים לצורך הפעלת מוסד הפטור. יש לנו הוראות דומות בחקיקת החינוך, סעיף 11 לחוק חינוך ממלכתי קובע סמכות כללית לשר החינוך לקבוע הוראות לגבי מוסדות מוכרים שאינם רשמיים, לגבי ההתנהלות שלהם, לגבי התקצוב שלהם ולמעשה אנחנו עושים כאן מהלך דומה.
מאיר כהן (יש עתיד)
למה אתם לא שוללים רישיון למוסד שמפלה?
היו"ר יעקב מרגי
עומדת לשר הזכות לשלול.
מאיר כהן (יש עתיד)
אבל הם לא עושים את זה, כולל הלשכה המשפטית במשרד החינוך. משרד החינוך הקים את אחת הוועדות המצ'וקמקות שאין כמותה ברחבי העולם, ועדת הערר לבנות שהפעילו כנגדן גזענות. שים לב, פרופסור טרכטנברג. ילדה חרדית שהפעילו כנגדה גזענות בבני ברק או באלעד או בסמינר כזה או אחר או ילדה בגיל העשרה שאסר – ובחוק הדיבה אנחנו הכנסנו את זה – שתהיה שלילה מידית של הרישיון.
היו"ר יעקב מרגי
אבל מי יקבע אם זו אפליה או לא?
מאיר כהן (יש עתיד)
ברגע שאומרים לתלמידות ספרדיות. אתה יודע את זה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
ממוצא ספרדי.
מאיר כהן (יש עתיד)
ממוצא ספרדי. אתה יודע את זה.
היו"ר יעקב מרגי
אני רוצה את ועדת הערר הזאת. אתה יודע למה אני רוצה אותה.
מאיר כהן (יש עתיד)
ברגע שבית ספר בא ואומר שהוא מקבל רק שלושים אחוזים או רק עשרים אחוזים, וככל שהשנים נוקפות, בתי הספר אומרים שהם לא מקבלים. בתי ספר באלעד, בתי ספר בבני ברק, בתי ספר בירושלים סירבו לקבל בנות חרדיות.

אני אומר לך אדוני היושב ראש, אתם לא רוצים לימודי ליבה, איך אומרים באידיש? בסדר. תהיה בריא ומאושר. יקרע לי את הלב, יכאב לי, אבל יהיה. אבל זה שבחוק הזה לא יהיה סעיף ברור ולא נסתפק בסעיף 5 או בסעיף 10 - - -
היו"ר יעקב מרגי
סעיף 5 בחוק זכויות התלמיד. אנחנו נקבל הבהרות. מאיר, אני מבטיח לך שאני אקבל הבהרה בסוגיה הזאת.
מאיר כהן (יש עתיד)
אתם עושים ממנו פלסטר. זה מביש. זאת המאה ה-21, זאת מדינת ישראל, זאת תנועת ש"ס שחרתה על דגלה להחזיר עטרה ליושנה אבל לוקחת חלק באפליה של הילדים שלה. אתה צריך להזדעק ודרעי היה צריך לשבת שם ולעמוד על שתי רגליו ולומר, ריבונו של עולם, איך זה שבחוק הליבה לא שמים את זה. לפחות על כך תצביעו נגד.
היו"ר יעקב מרגי
שאלה במקום.
מאיר כהן (יש עתיד)
אנחנו עמדנו באומץ גדול על כך שבית ספר שיפלה בנות, תישלל זכותו. יושבים כאן האנשים ממשרד החינוך ומגמגמים כי הם לא יודעים מה להגיד. משרד החינוך, כולל השר, מתבייש בדבר הזה.
היו"ר יעקב מרגי
מאיר, שמענו. השאלה במקום. זועקת ואני רוצה לומר בצורה חד משמעית שאני אשאל את השאלות ואנחנו נקבל הבהרות לגבי האפליה.
מאיר כהן (יש עתיד)
הם יגידו לך שיש את סעיף 10. קשקוש. אני הייתי מנהל בית ספר 25 שנים, למדה אצלי לוסי אהריש ולא העזתי ולא העזו ההורים אצלנו להגיד מילה אחת עליה.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
מי זאת?
מאיר כהן (יש עתיד)
על זאת הייתה גאוותי, שבבית הספר למדו ילדים ערבים. כאן בנות ספרדיות נתונות לאפליה.
היו"ר יעקב מרגי
זעקתך נשמעה.
מירב בן ארי (כולנו)
הוא כל הזמן מתעסק בזה, עם האפליה של בתי הספר. היו כאן דיונים אין ספור. גם באלעד היינו וגם בבית שמש.
מאיר כהן (יש עתיד)
אני לא חושד בכשרים.
מירב בן ארי (כולנו)
יהודה אומר שלוסי לא באמת ערבייה.
יהודה גליק (הליכוד)
לוסי היא ערבייה אשכנזייה.
מאיר כהן (יש עתיד)
חס וחלילה. לוסי היא ערבייה.
קריאה
כמו עיסאווי.
מירב בן ארי (כולנו)
כמו זוהיר בהלול.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. מאיר, זעקתך נשמעה ואני חושב שזה נכון. זו זעקתי מאז אני מכהן בכלל ובמיוחד כיושב ראש ועדת החינוך. יושב כאן מנהל המחוז החרדי שיודע שהדבר היחיד שיכול להעלות לי את לחץ הדם, זאת הסוגיה הזאת של האפליה. אנחנו נקבל הבהרה חד משמעית. התחייבתי בציבור אתמול ושלשום שאף חוק לא יעבור אם לא תנוח דעתי שסוגיית האפליה מעוגנת.

גם לא ברור לי איך נכנסה לכאן סוגיית האפליה, אם היא מתייחסת רק למוסדות הפטור או מתייחסת באופן כללי. לכן תתייחס גם לסוגיה הזאת בהרחבה.
לירן שפיגל
אני אתייחס. כפי שציינתי, אנחנו מדברים כאן על תיקון שנותן הסמכה כללית ולא מגביל את שיקול הדעת של שר החינוך לגבי התנאים והכללים שצריכים להיות.
היו"ר יעקב מרגי
אלמלא הסעיף הזה שהכניס כאן השר פירון, שיקול הדעת של השר או ידיו הכבולות של השר בטיפול בסוגיית האפליה הן בשלילת סמל מוסד שגורר אחריו אפילו כתב אישום, גם שלילת תקציב.
לירן שפיגל
אני אתייחס עכשיו לסוגיית האפליה. אפליה היא דבר אסור. משרד החינוך, גם לפני שחוקק סעיף 10 – שאני אדגיש שהעיסוק שלו הוא בתקצוב של מוסדות הפטור. הוא לא עוסק ברישוי של מוסדות פטור, הוא לא עוסק במה מוסדות הפטור חייבים ללמד מתוך תכנית היסוד. הוא מדבר על תקצוב של מוסדות הפטור – לפני התיקון של סעיף 10, גם אז אפליה הייתה אסורה הן מכוח חוק זכויות התלמיד - - -
היו"ר יעקב מרגי
חוק זכויות התלמיד, אתה יכול לומר לי במפורש שבהגדרת המוסדות, מוסדות הפטור בפנים?
לירן שפיגל
הגדרה של מוסד חינוך בחוק זכויות התלמיד היא הגדרה רחבה.
היו"ר יעקב מרגי
כוללת את מוסדות הפטור?
לירן שפיגל
כוללת את מוסדות הפטור.
היו"ר יעקב מרגי
אני חייב שזה ייאמר.
לירן שפיגל
ההגדרה של מוסד חינוך בחוק זכויות התלמיד מפנה להגדרה בחוק לימוד חובה שזאת הגדרה מאוד מאוד רחבה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אתה כופה על בית ספר אשכנזי לקבל ספרדים? איך אתה כופה את זה? הם חושבים שרק אשכנזים צריכים ללמוד בו וזאת זכותם.
היו"ר יעקב מרגי
אני אומר לך. אתה גורר אותי למגרש שאני לא רוצה להגיע אליו אבל אני אענה לך. אתה גורר אותי למקום אחר ואני אומר לך, הנה, אני, אני יעקב מרגי, הלוחם הגדול באפליה, שאילו לא היו מקבלים אף תלמידה ספרדייה, לא הייתי מתלונן על אפליה. הייתי יודע למתג את המוסדות שלי ואני לא צריך אותם.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אז מותר?
היו"ר יעקב מרגי
רגע. אני לא כופה אותם. יש חוק מדינה וחוק הוא לא כפייה. איך אתה אדם נאור וליברל - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אתה אמרת לי שהחוק הוא כפייה.
היו"ר יעקב מרגי
אתה אומר שחוק הוא כפייה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אתה אמרת.
היו"ר יעקב מרגי
אתה אומר כפייה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אין כפייה בכל החוקים. אתה הכנסת את המושג הזה.
היו"ר יעקב מרגי
אז אני חוזר בי.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
יופי. אני שמח.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, לירן.
לירן שפיגל
אני רוצה גם לחדד ולומר שלפי חוק פיקוח על בתי ספר, במידה ומתקיימת אפליה בבית ספר, המנהל הכללי של משרד החינוך רשאי לצוות על סגירה של מוסד חינוך.
מאיר כהן (יש עתיד)
תראה לי פעם אחת שעשו את זה במגזר החרדי. פעם אחת שסגרו. הקימו ועדות ערר מבישות.
היו"ר יעקב מרגי
אני אענה לך, מאיר. אתה צודק.
מאיר כהן (יש עתיד)
כמו במשטרים גזעניים. במקום לטפל במנהלים ולשלול רישיון ולכסח את מי שעשה את זה, אמרו להם בסדר, תעשו טובה, תקלטו את הבנות.
היו"ר יעקב מרגי
נגמרו הימים האלה.
מאיר כהן (יש עתיד)
לא נגמרו. זה קורה עכשיו.
היו"ר יעקב מרגי
יושב כאן מנהל המחוז החרדי שגם הוא ידבר אחר כך ואני אומר לך חד משמעית שזה התחיל משנה שעברה לאור הזעקה הייתה. ועדות הערר הוקמו אבל המימוש בצורה אגרסיבית והנחרצות של משרד החינוך באה לידי ביטוי בשנה שעברה.
מאיר כהן (יש עתיד)
היא תסתיים עכשיו.
היו"ר יעקב מרגי
לצערי הרב זה קרה, לבושתי ולחרפתי זה קורה. אני אומר לך שהשאיפה שלנו, ואנחנו עושים זאת בישיבות סטטוס ועוקבים כל שבוע, אני אומר לך בוודאות מלאה שאלעד השנה לא תככב בכלל בסוגיה הזאת. אני יודע שנכון להיום, למרות שנסגר שם בית ספר תיכון לבנות, הם שיבצו כבר את כל הבנות. אני אומר לך שאנחנו שואפים לכך שב-1 לספטמבר לא תהיה אפילו בת אחת שלא התקבלה. אני שמח שמשרד החינוך עושה את זה ולא מחכה אלא תוך כדי הרישום עושה גם הידברות ומנסה להביא את זה בהידברות בין ההורים. לא תמיד הרציונל של ההורים מתאים. במקרים גדולים זאת גם אפליה משוועת.
מאיר כהן (יש עתיד)
זאת הבעיה. ההידברות.
היו"ר יעקב מרגי
תן לי לסיים.
מאיר כהן (יש עתיד)
מה זאת הידברות? אני צריך לדבר עם מנהל?
היו"ר יעקב מרגי
כן. אני אגיד לך למה.
מאיר כהן (יש עתיד)
מה פתאום?
מירב בן ארי (כולנו)
אין מנהלים גזעניים?
מאיר כהן (יש עתיד)
תעיפו אותו.
מירב בן ארי (כולנו)
למי אתה אומר את זה? לבן אדם שכל אוגוסט בשנה שעברה טיפל בזה.
מאיר כהן (יש עתיד)
זה לא עליו. מדברים על התופעה.
מירב בן ארי (כולנו)
הוא מכיר את התופעה.
היו"ר יעקב מרגי
חייבים לומר ביושר, למרות שאני שם את זה על ראש שמחתי ועל ראש מאבקיי, שהמצוקה של המוסדות החרדים בתשתיות ובינוי, אין לה אח ורע במזרח ירושלים פרט למזרח ירושלים. תבינו את זה. קח את ירושלים, אתן לכם דוגמה. אני לא מלמד עליהם זכות אבל תבינו את המצוקה. בירושלים יש מצוקת דיור, אנשים עוברים לשכונות כמו קריית יובל וגבעת מרדכי. ראש העיר, כדי לא לאפשר התחרדות של השכונות האלה, מפנה את כל התלמידים והתלמידות החרדים לבית וגן. בית וגן רוויית תלמידים משלה. יש בית ספר עם אלפיים תלמידים וראש העיר מתעקש. אין כבר מקום לשים שם קרוואן. יש מצוקה אמיתית. כשאני, תסלחו לי על הביטוי, חובט בראשי המוסדות האלה, אני חובט בהם כי אני לא רואה כלום. לא מעניינת אותי מדינה, לא מעניין אותי ראש ממשלה, לא מעניין אותי שר חינוך, לא מעניין אותי ראש העיר אלא מעניין אותי התלמיד והתלמידה שהם בראש מעייני. אני גם יודע, תוך כדי שאני חובט בו, שבאמת לסמינר הזה, אם אני כופה עליו היום לקבל בירושלים ולעשות לו שיבוץ על הראש שלו דרך העירייה בלי ועדת ערר, אני יודע שאני צריך לספק לו כיתה אבל לצערי הרב משרד החינוך בסוגיה של הבינוי עובד כמו בתקופה המנדטורית. אני לא מגן על אפליה, אני מגנה אותה, אלחם בא ואיאבק בה, ואמרתי זאת ואני אומר זאת בריש גלה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אנחנו עושים הפסקה לכבוד הגמלאים?
היו"ר יעקב מרגי
לא. קודם כל, אנחנו מקדמים אותם בברכה. אני רוצה שתהיו גאים בדור הזה שבא אחריכם שמקיים דיונים לעומק, לא תמיד בסוגיות שכולם אוהבים להתעסק אתן, אבל גם בזה אנחנו מתעסקים.
יהודה גליק (הליכוד)
בימים הטובים של מפא"י לא היו אפליות ולא היה כלום.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אולי שיאמרו מהניסיון שלהם איך אנחנו נראים בעיניהם.
היו"ר יעקב מרגי
תגיד לי, אתה לא רוצה לסיים את הדיון היום?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
לא. אתה לא יודע שאני לא רוצה לסיים אותו?
היו"ר יעקב מרגי
יושב ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת ייחד דיון מיוחד רציני יותר לכבודם של הגמלאים.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
מתי?
היו"ר יעקב מרגי
היום, בשעה 10:30.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אבל אם הם כבר כאן, אולי עכשיו?
היו"ר יעקב מרגי
הם באו עכשיו להתחמם. עושים חימום לקראת הדיון. הם יראו את תהליך הדיון, את התהליכים, את הדינמיקה ואז הם יקיימו את הדיון לשמו באו.

אני רוצה שתתייחס לסוגיית האפליה בצורה חד משמעית. האם בזה שהסעיף הזה יורד היום יחד עם סוגיית הליבה, האם ידיו של שר החינוך בסנקציות – אם זה לקיחת סמל מוסד, שלילת תקציבים והגשת כתב אישום על הפעלת מוסד ללא רישיון – כבולות יותר או שהוא משוחרר?
לירן שפיגל
לא.
יהודה גליק (הליכוד)
אדוני היושב ראש, שאלה קריטית. באיזה שעה ההצבעות?
היו"ר יעקב מרגי
בין 10:00 ל-10:30. מתחילות ב-10:00.
מיקי לוי (יש עתיד)
אלה שמצביעים ולא מבינים.
לירן שפיגל
אני רוצה לציין בפני הוועדה באופן חד משמעי שהתיקון לא מגביל את שיקול דעת השר או את שיקול המנהלת הכללית לבטל רישיון, להוציא צו סגירה, להפסיק תקצוב למוסד שמפלה, לא למוסד פטור ולא למוסד מוכר שאינו רשמי. אנחנו נטפל בתופעות של אפליה בכל הכלים שעומדים לרשותנו וכך אנחנו גם עושים כיום. יש מוסדות שנעצר להם תקצוב במקרים של אפליה ויש מוסדות שברגע שמצאנו שהם לא קיבלו תלמיד או תלמידה שלא כדין, כפינו עליהם לקבל את התלמידים אליהם. אנחנו נוקטים בכל הצעדים שעומדים לרשותנו לרבות הפסקת תקצוב.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. חברי הכנסת.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אני רוצה להתייחס לנושא גופו, מעבר להיבט הפוליטי. לפני מספר חודשים הקמתי שדולה לשוויון הזדמנויות לציבור החרדי. אני חוזר ואומר, שדולה לשוויון הזדמנויות לציבור החרדי. לא כפייה, לא בקשות, לא תחינות, אלא שוויון הזדמנויות. בראש ובראשונה שוויון הזדמנויות בתחום התעסוקתי. אנחנו דורשים מהם להשתלב אבל המעסיקים לא תמיד פותחים שערים ולא תמיד משלמים שכר הוגן וכולי.

באותה שדולה, במסגרת הדיונים, הצעירים החרדים שרוצים להשתלב בתעסוקה, הם העלו את הסוגיה של חוסר המוכנות שלהם מבחינת רכישת כישורים כדי להשתלב בתעסוקה. לא אני העליתי זאת ולא מישהו אחר אלא הם העלו את זה. מדינת ישראל לא נותנת לזה מענה. אני לא אומר מה המענה הנכון. אני אומר שמדינת ישראל מתנערת מהאחריות שלה לא לכפות אלא לאותו ציבור צעיר חרדי שרוצה להשתלב, ויש עשרות אלפים שכבר עובדים – המספרים מדברים בעד עצמם - כאשר שיעור ההשתתפות של נשים חרדיות בתעסוקה מאוד מאוד עלה בשנים האחרונות וגם של גברים חרדים. הגענו כמעט לחמישים אחוזים שיעור השתתפות של גברים חרדים בתעסוקה.

אלא מה, מכיוון שלא רכשו כישורים נאותים, הם מוצאים את עצמם רוצים לעבוד, חלקם מצליחים לעבוד, אבל במקצועות או בעיסוקים שמביאים בקושי שכר מינימום.

התלונה המרכזית שלהם – ויש את הפרוטוקולים של הכנס ואפשר לקרוא אותם – היא שהם לא יודעים אנגלית כאשר אנגלית היא אחד המכשולים הגדולים ביותר, לא יודעים, לא מתמטיקה מי יודע מה אלא יסודות המתמטיקה ומחשבים. זאת הטענה המרכזית שכמעט כל עיסוק כיום בשוק התעסוקתי של המאה ה-21 דורש מינימום של ידע במתמטיקה או בחשבון, באנגלית ובמחשבים. אנחנו פשוט לא מקנים להם את הכישורים האלה.

אני בעוונותיי הייתי יושב ראש ות"ת, המועצה להשכלה גבוהה, במשך כחמש וחצי שנים.
היו"ר יעקב מרגי
למה בעוונותיי?
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני אסביר לך.
היו"ר יעקב מרגי
בעוונותיהם של אחרים, אבל לא שלו.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
עשיתי רבות כדי לתת מענה לרצון של הציבור החרדי לרכוש הכשרה במקצועות כדי להשתלב בתעסוקה. אני גאה בזה, שזה התאפשר לי הרבה מאוד. אלא מה, כחמישים אחוזים מאלה שרוצים ללמוד ומגיעים להשכלה גבוהה, לא עוברים את המכינה. נכשלים במכינות. למה? כי אין להם את הבסיס. אני בעצמי ביקרתי, ראיתי ודיברתי עם הצעירים האלה שהם לא יכולים להתמודד. הם צריכים לסגור פערים שנוצרו על פני שנים רבות ולא יכולים לעשות את זה. חלקם כן, חלקם לא.

מה אני רוצה לומר. העניין הוא לא הפוליטיקה למרות שלצערי הרב הפוליטיקה משתלטת על הכול. מדינת ישראל חייבת לתת מענה לצעירים שרוצים. אני לא בא ואומר שמי שבשום פנים ואופן לא רוצה, ניתן לו. אני אומר שהציבור החרדי משווע לתעסוקה איכותית כי הוא רוצה לצאת מהעוני, כי הוא רוצה דיור כמו כל אחד אחר. יש אפשרות לעשות את זה אבל אם אתה לא בונה את היסודות המינימליים לכך, זה לא יקרה. אנחנו עושים עוול להם ולא למישהו אחר.

איך לעשות את זה. אין לי כאן את הפתרונות איך לעשות את זה בצורה הכי מושכלת, אבל אני רוצה להגיד את הדבר הבא. רוצים לחוקק חוק, לבטל את החקיקה של החוק, בבקשה, הפוליטיקה עושה את שלה אבל מה, תביאו פתרונות. אי אפשר רק לבטל חוק שחוקק ולהרים ידיים ולהגיד שהמצב נשאר בעינו. אי אפשר לעשות דבר כזה. אני מבין אם הייתם באים, כל הנוגעים בדבר, ומציעים מתווה שבמתווה הזה על פני חמש השנים הקרובות נוודא שכל צעיר חרדי או לא חרדי ירכוש את המינימום שדרוש כדי שיוכל בסוף להשתלב בתעסוקה. בבקשה, אז היה אפשר לדון, אבל כאן אנחנו לפני מה? לפני עובדה קיימת שחוק כן, חוק לא. משהו כמו יו-יו. זאת לא צורה של התנהלות אחראית של מדינה. על זה אני מקונן.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. חבר הכנסת חיים ילין.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני עוד לא דיברתי.
היו"ר יעקב מרגי
לא דיברת? נבדוק בפרוטוקול כמה חסר ונשלים.
חיים ילין (יש עתיד)
כבוד היושב ראש, בוקר טוב לכולם, תודה רבה. אני רוצה לחלק את הדיון לכמה נושאים.
היו"ר יעקב מרגי
ישבנו כאן עד 2:00 לפנות בוקר.
קריאה
שמענו את אותם נאומים.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
אני לא נאמתי. אני רוצה לנאום עכשיו.
חיים ילין (יש עתיד)
הבעיה היא שאתם לא מצליחים לעצבן אותו. אני מעצבן אתכם אבל אתם לא מצליחים לעצבן אותי.

אחד הדברים החשובים הוא הבנה שרק דרך החינוך אתה יכול לסגור פערים חברתיים. אין דרך אחרת. לטווח ארוך, סגור פערים. בתוך סגירת הפערים האלה שנעשים על ידי החינוך, יש מה שנקרא איך אתה מגיע כמעט לכל תלמיד במדינת ישראל, גם בפריפריה, ואתה נותן לו את האפשרות למצות את הפוטנציאל. לא רק מצוינות אלא למצות את הפוטנציאל שלו. כאן אנחנו נכנסים לנישה שהיא מה שנקרא כמה הזדמנות יש לאותו ילד לנסות ולרכוש את אותם מקצועות הכרחיים לעתיד.

אני לא יכול לכפות על אף אחד. אני רוצה לציין כאן שחוק הוא בדיוק זה. חוק בא ואומר תעשה ואל תעשה, בדיוק כמו המצוות ובדיוק כמו ההלכה אלא שזה בצורה אחרת לגמרי, מקל וגזר. כך זה עובד. החוק נועד בדיוק כדי להקנות דברים של תעשה או אל תעשה.

לקחו את זה לצד הפוליטי. בסדר. כולנו מתעסקים בפוליטיקה. אני לא אוהב את הסגנון הזה כי כשאנחנו באים ואוכלים שם בפרסה, אני כבר לא מבין מה קורה שם. מי זאת המליאה הנכונה, זאת שמאחורה בפרסה או זאת שבתוך הכנסת כשהמצלמות מצלמות.
היו"ר יעקב מרגי
אחד משלים את השני. אני השבתי על השאלה הזאת לעצמי. לעצמי אמרתי שאחד משלים את השני.
חיים ילין (יש עתיד)
אני אומר לך שהמליאה הנכונה היא זאת שהיא בלי מצלמות בפרסה. שם מאחורה אין עוינות ואין פוליטיקה.
היו"ר יעקב מרגי
שם האמת יוצאת לאור.
חיים ילין (יש עתיד)
באים ומנסים בשנאה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אין שנאה.
חיים ילין (יש עתיד)
אל תגיד לי שאין.
היו"ר יעקב מרגי
אין שנאה.
חיים ילין (יש עתיד)
כאילו כל מה ש-יש עתיד עשתה היה נגד.
היו"ר יעקב מרגי
בוועדה הזאת אין שנאה.
חיים ילין (יש עתיד)
לא בוועדה.
היו"ר יעקב מרגי
בוועדה הזאת יש אהבה.
חיים ילין (יש עתיד)
אמרתי לך שנאה פה? אתה לא מקשיב. הלכת לישון מאוחר וקמת מוקדם.
היו"ר יעקב מרגי
פה רק אהבת ישראל.
חיים ילין (יש עתיד)
אני רב עם הבת שלי. היא לומדת ארבע יחידות מתמטיקה, מוציאה מאה ואני אומר לה ללכת על חמש יחידות. שר החינוך כל הזמן מפרסם שחשוב ללמוד חמש יחידות במתמטיקה. פתאום הוא בא ומה הוא עושה? הוא לוקח מגזר שלם ואומר שהם לא צריכים את זה.
היו"ר יעקב מרגי
אם הייתי קונספירטור, הייתי חושד בו שהוא רוצה להעלות את אחוז הזכאות.
חיים ילין (יש עתיד)
לא. הוא לא רוצה. עזוב, תן לי לדבר בשפה שאני מדבר.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
כבר עשו תרגילים כאלה.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
בעבר עשו.
היו"ר יעקב מרגי
חומר למחשבה.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
בעבר עשו את התרגילים האלה.
היו"ר יעקב מרגי
איזה יושב ראש לא מוצלח אני. אני לא מקבל.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אתה מטעם הקואליציה?
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אתה יכול להיות שר החינוך כי אתה חושב נכון.
חיים ילין (יש עתיד)
זה תמיד כך. בקואליציה אומרים את הדברים הנכונים ואחר כך מצביעים הפוך. תמיד אתם אומרים את האמת.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
כאילו חדש, אבל ותיק. מבין הכול.
קריאה
חיים, אלעזר מחכה לדבר.
חיים ילין (יש עתיד)
אני חיכיתי ארבעים דקות.

הוא בא ולוקח אוכלוסייה שלמה, מגזר שלם, ואומר להם שהם לא צריכים את זה.
היו"ר יעקב מרגי
אוכלוסייה שלמה? קבוצה מתוך אותה אוכלוסייה.
חיים ילין (יש עתיד)
כבוד היושב ראש, אתמול היה כאן דיון על הסטודנטים לווטרינריה ובפעם הראשונה אני הבנתי איך משתמשים לא נכון בדת. למה?
היו"ר יעקב מרגי
מה קשורים הסטודנטים לווטרינריה?
חיים ילין (יש עתיד)
אני אסביר לך את הקשר. מה היה בדיון? הדיון היה לימודי וטרינריה. סטודנטים בשנה האחרונה לומדים את לימודי הווטרינריה ועובדים בבית חולים כחלק מהמסגרת אבל מה הבעיה?
היו"ר יעקב מרגי
מנצלים אותם.
חיים ילין (יש עתיד)
כן, אבל את מי? רק את החילוניים ולא את הדתיים.
היו"ר יעקב מרגי
יש דתיים שלומדים וטרינריה?
חיים ילין (יש עתיד)
כן. יש. הם פטורים מלעשות תורנויות בשבת, כולל ערבי חגים. בא מנהל בית הספר הווטרינרי ואומר, חברים, הם לא מפסידים כלום. שים לב למה שהוא אומר. הם לא מפסידים כלום, הם אומרים שב-24 שעות של השבת יש את כל התאונות האפשריות לבעלי החיים ולכן זה חשוב מאוד שיעשו את התורנויות. אז איך בן אדם דתי מסיים את לימודי הווטרינריה בלי התמחות?
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
מה הקשר ללימודי הליבה?
היו"ר יעקב מרגי
רגע.
חיים ילין (יש עתיד)
אז הוא אומר שהם לא מפסידים שום דבר כי הם באים לפני השבת. זאת התחושה שלי כאן. אין הבדל. אף אחד לא מפסיד, כולם שווים, למעט אותו מיעוט.
יהודה גליק (הליכוד)
לא רק שהם לא מפסידים אלא הם מרוויחים את השבת.
חיים ילין (יש עתיד)
אותו הדבר כאן. בא השר ואומר עזבו, לא משנה, כולם ילמדו חמש יחידות ואנחנו נעודד את כולם למעט אותו מגזר ותאמינו לי, כולם יצאו בסופו של דבר בני אדם. אין לי ספק שכולם בסופו של דבר יצאו בני אדם אבל עכשיו אני אגיד לך את הדבר האחרון. אם מישהו חושב – בסוף זה הרי עניין סטטיסטי – שכמה שלומדים יותר, כך יותר גאונים יכולים לצמוח ואתה צריך אחד בשביל כיפת ברזל, אתה צריך אחד בשביל החץ, אתה צריך אחד בשביל לפרוץ את הטכנולוגיה במדינת ישראל ולהוביל בעולם. אחד. לא צריך יותר.
היו"ר יעקב מרגי
מכל הנאום שלך אני לוקח את המשפט האחרון. תפרוש בשיא. בסוף אחד גונב את הקרדיט וזה תמיד ידוע.
מאיר כהן (יש עתיד)
ראיתי שבעיריית בני ברק, בשנת 2009 ההורים התלוננו כנגד אפליה, שמו מודעות ועיריית בני ברק הורידה את המודעות.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. יעקב אשר, אתה מפריע לי. חיים, תסיים בבקשה.
חיים ילין (יש עתיד)
כבוד היושב ראש, בסוף מי שיודע או לא יודע, כל הביטחון של מדינת ישראל וכל הטכנולוגיה של מדינת ישראל מעבר לאדם מושתתת על אלגוריתמים. מי שלא מבין מה המילה הזאת, הוא בדיוק אותו בן אדם שלא יוכל להוביל את מדינת ישראל לדור הבא של הטכנולוגיה.

עכשיו אני רוצה להסביר לך. שוויון ההזדמנויות הוא לא חוק. שוויון ההזדמנויות הוא משהו ערכי שאתה רוצה לתת.
היו"ר יעקב מרגי
מסכים אתך.
חיים ילין (יש עתיד)
ולכן אי אפשר לבוא ולומר שעכשיו עם ביטול החוק יהיה שוויון הזדמנויות. אין שוויון הזדמנויות.
היו"ר יעקב מרגי
אף אחד לא אמר זאת אבל טוב שחידדת את זה.

חבר הכנסת יהודה גליק.

יש כאן סולידריות, לא רוצה להגיד על מה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
קודם הייתה לי הצעה לסדר.
היו"ר יעקב מרגי
הצעה לסדר, חבל על הזמן.
קריאה
אני קורא לו ג'ינג'י.
היו"ר יעקב מרגי
זאת השיבה. אתה יודע איך הוא היה נראה עת היה צעיר?
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אתה יודע איך אני הייתי נראה?
היו"ר יעקב מרגי
כולנו כך. פגעי הטבע.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
בואו נעשה על זה דיון. זה יותר מעניין מהחוק הזה.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, יהודה גליק.
יהודה גליק (הליכוד)
אדוני היושב ראש, תודה רבה. קודם כל, אני רוצה להביע הערכה גדולה לכל חברי הכנסת שבאמת הלכו לישון אתמול אחרי שעה 2:00 לפנות בוקר והתייצבו כאן ב-8:30 בבוקר. מגיע להם כל הכבוד.
היו"ר יעקב מרגי
הם מקבלים משכורת ב-1 לחודש.
יהודה גליק (הליכוד)
בסדר. לא משנה. מותר גם לתת מילה טובה.
היו"ר יעקב מרגי
מותר לי גם להזכיר לכולם שהם מקבלים משכורת ב-1 לחודש.
יהודה גליק (הליכוד)
שאלתי את יושב ראש הכנסת והוא אמר לי שאפשר להגיד מילה טובה בכנסת.
היו"ר יעקב מרגי
זאת לא עבירה. תודה.
יהודה גליק (הליכוד)
לפעמים מותר. דבר שני, אני רוצה לומר שיש כאן איזו אי הבנה. נדמה לי שיש כאן קצת אי הבנה. התיקון לחוק לא אומר שאוסרים על החרדים ללמוד אנגלית ומתמטיקה. לא כתוב כאן שאסור. אני בא מתחום החינוך, התואר שלי הוא בחינוך, תואר ראשון, תואר שני בהיסטוריה, ותפקידנו כמחנכים - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אתה יכול לדבר על הגזרות ההיסטוריות על חינוך?
יהודה גליק (הליכוד)
אני מוכן לדבר על החשיבות.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
מי גזר על חינוך? על מניעת השכלה?
היו"ר יעקב מרגי
אלעזר, תבוא בשעה 4:00, יהיה כאן דיון על הגזרות. זאת היסטוריה.
יהודה גליק (הליכוד)
החוק כאן לא אוסר.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אבל בהיסטוריה, מי גזר?
היו"ר יעקב מרגי
עזוב. יהודה, דבר אלי. רצית לתת לו זכות דיבור. תראה מה הוא עושה לך.
יהודה גליק (הליכוד)
אני אוהב אותו אהבת נפש. את כולם.

בחינוך, הכלל הוא מאוד חשוב. המחנך לא יכול לבלוע ילד. הוא יכול לעצב ילד, הוא יכול להסביר לו, הוא יכול לעודד אותו, לתת לו חיזוקים, הוא יכול לנסות לשכנע אותו, להסביר לו מה הכי טוב, אבל בסופו של דבר הילד מחליט. ר' יהודה הלוי אומר שעבדי ה' הוא לבדו חופשי, אבל האמת היא שהתשובה היא הפוכה – רק מי שחופשי יכול להיות עבד ה'.
קריאה
זאת פילוסופיה עמוקה.
יהודה גליק (הליכוד)
חברים, במדינת ישראל, למיטב ידיעתי, אין חוק על ברית מילה ולמעלה מ-97 אחוזים עושים ברית מילה.
היו"ר יעקב מרגי
אל תדבר על זה הרבה כי יבוא חוק.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
לא. זה כבר פחות. זה לא נכון. זה כבר הרבה פחות.
יהודה גליק (הליכוד)
אתם מוכנים להפסיק להתנהג כמוני ולהפריע לכל מילה?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
יהודה, זה הרבה פחות.
היו"ר יעקב מרגי
אלעזר, תודה.
יהודה גליק (הליכוד)
אני למשל יכול לבוא ולנסות לשכנע את הרב פרוש ואת הרב מוזס למה הדבר הכי חשוב בעיני זה שכולם יעלו להר הבית. אני יכול לשכנע ולהסביר אבל בסוף הם אנשים חופשיים ומותר להם לטעות. מדינה דמוקרטית. אותו דבר בעניין הזה. חברים, ההורים שמגדלים את הילדים החרדים הם אנשים מבוגרים, שקולים, מותר להביע הערכה כלפיהם, ואם הם מחליטים, לא כולם, אחוז קטן, אני לא יודע אם הקשבתם אתמול לרב פרוש שאמר שארבעים אלף מתוך חצי מיליון – יש הורים שזאת הבחירה שלהם. תכבדו את זה. החוק אומר שאנחנו לא כופים על אף אחד למרות שאני חושב שאני יודע מה הכי טוב בשבילו. אל תיכנסו לעמדה של פטרונות. אני מאוד מעריך את ר' חיים, אני אוהב אותך אהבת נפש ואתה יודע את זה, אנחנו מאוד אוהבים את זה שאכפת לך והערבות שלך לגבי אותם ילדים, אבל כבד את ההורים האלה שהם מחליטים מה טוב לילדים שלהם והם לוקחים את כל השיקולים ובסוף הם מחליטים. זה כל הסיפור. הסיפור הוא כבוד לכל אדם באשר הוא אדם ואל תכפה עליו. כמו שאני לא רוצה שתכפה על אחרים לא לטבול במקוואות שלך, אל תכפה על ההורים האלה. תן להם את הכבוד שהם מבינים מה טוב לילדים שלהם. תודה רבה.
היו"ר יעקב מרגי
אומר לך יהודה גליק, עם כל המאבק שלו, שהוא לא יכפה עליך לעלות להר הבית.
יהודה גליק (הליכוד)
לא אכפה עליו. הוא יעשה את זה מרצון.
היו"ר יעקב מרגי
חבר הכנסת מוזס. עכשיו אנחנו מתקנים עוולה היסטורית כי אתמול לא אפשרנו לו לדבר.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אפשרנו לו. הוא לא רצה.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
פשוט ראיתי את הציבור טרוט עיניים ואנחנו יודעים שבהלכה זה גזל שינה, אין לה כפרה. הציבור היה עייף.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
איפה זה כתוב? בוא נדבר על זה. פעם ראשונה אני שומע. גזל שינה, אין לה כפרה.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
אתה לא יכול להחזיר. אתה גוזל ממנו את השינה וזהו, אתה לא יכול להחזיר. איך תחזיר לו? תחזיר לו שעות שינה?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אתה יודע כמה פעמים עברו על זה?
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
תכף נעבור על העבירות שהיו לכם.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אתה יודע כמה חוקים מיותרים עשיתם?
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו הולכים על חבל דק. לך תדע איזה כותרות יצאו מהנאום הזה.
יהודה גליק (הליכוד)
אני רוצה לשמוע את מוזס עם דבר תורה.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
זה דבר תורה ראשון. הדבר השני. בוועדת החינוך דנים גם בצער בעלי חיים וצער בעלי חיים גם להולכים על שניים ולא על ארבע. ריחמתי על הציבור. ממש היה צער בעלי חיים. ב-2:00 לפנות בוקר יושבים והיית צריך לראות איך זה היה נראה מבחוץ.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
איך זה נראה?
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
אני אתאר לך.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
תאר לי.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
בכל אופן, לא רציתי להעלות את לחץ הדם של כולכם אבל עכשיו אני אעשה את זה.
חיים ילין (יש עתיד)
מוזס, תחשוב שאתה בפרסה ולא במליאה.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
טוב. אני אלך בכיוון אחר.
יהודה גליק (הליכוד)
עד שהוא עשה כזה פרומו, תן לשמוע אותו.
היו"ר יעקב מרגי
אני ראיתי שחבר הכנסת מוזס כתב שלושה דפים. הפחד שלי הוא לא משלושת הדפים אלא אחרי שהוא יסיים להקריא את שלושת הדפים, הוא יתחיל לנאום בעל פה. תפסיקו. אל תפריעו לו.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני רוצה לשמוע את שלושת הדפים. הבאת אותם?
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
כן.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אתה יכול להקריא.
היו"ר יעקב מרגי
אלעזר, אני אקרא אותך לסדר פעם ראשונה. תיזהר.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
אלעזר, אתה יושב ראש משנה כאן?
היו"ר יעקב מרגי
חבר הכנסת מוזס, בבקשה, ברצינות.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
טלגרפית. תשמעו, זכינו והיום מסתיימות ונמחקות כל הגזרות אשר נחתו עלינו מפס הייצור ומבית היוצר של מר שי פירון בהיותו שר החינוך. שמעתי בלילה דברים נפלאים, הוצאתי ממחטות להזיל דמעות עם כל החברים שדואגים לילדים שלי ולנכדים שלי, לציבור שלנו, לארבעים אלף התלמידים האלה. אני אומר לכם, ממש יצאה נפשי בדברכם. אבל מה לעשות, הייתי מאמין לכם אילו לא יחד עם זאת, לפני שנתיים וחצי, הבאתם עלינו עוד 13 גזרות הכי חמורות החל מביטול שעות שילוב לתלמידים מתקשים, דרך ביטול סייעות לתלמידים נזקקים. אתם מבינים מה זה, כן? ילדים נזקקים, אם הם היו במוסדות הפטור, ביטלו את העשרה מיליון שקלים שהיו לשעות שילוב, לסייעות לנזקקים, לילדים מוגבלים. דבר נוראי. או ביטול חוק נהרי, שזה כבר היה במערכת המוכר שאינו רשמי, וזה אמר חשמל, מים וניקיון, אני צריך להביא מהבית את הכסף לשלם עבורם. כל המערכת החינוכית במדינה ללא הבדל גזע, דת, מין, משלמת הממשלה את החשמל, את המים ואת הניקיון, אבל לגבי הילדים האלה, למרות שלומדים במוכשר – תכנית לימודים מפוקחת, זה המוכר שאינו רשמי – ביטלתם. לא אתם, אני לא אומר שאתם, אבל שר החינוך דאז ביטל את חוק נהרי. ביטלו את זה בחשמל, מים וניקיון ודרשו שהבת שלי תלך לנקות את בית הספר של הנכדה שלי. חיים, תשמע אותי. אני יודע שלא הזדהית עם זה. עוד לא היית בכנסת.
חיים ילין (יש עתיד)
אני ממש שמח שאתה מכבד אותנו.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
אני מראה לכם את הדפים האלה. אתם יכולים לעבור עליהם ואם אתם מוצאים שזה לא נכון - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אנחנו לא היינו שם. אנחנו לא יודעים.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
מפעל הקייטנות לנוער. מפעל הקייטנות באמצע צוק איתן, אז דרשתי במליאת הכנסת משר החינוך למה הילדים החרדים שגרים בקו העימות, זה לא מגיע להם. התשובה הייתה: תצטרף למערכת החינוך הממלכתית ואז יהיה לך. זאת תשובה? זאת תשובה של שר שמכבד את עצמו?
מיקי לוי (יש עתיד)
תשובה מצוינת.
יהודה גליק (הליכוד)
תשובה מצוינת למי שמפקד במשטרה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה על העזרה.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
כלה באותו חוק ליבה שאתם לבד לא האמנתם בזה ודחיתם את זה ל-2018. ידענו שארבעים אלף ילדים אלה, ההורים שלהם לא ייכנעו. את הסמכות שלהם הם שואבים מכללי ישראל. הם גם מבינים וגם יודעים. שמעתי אותך, אלעזר, מדבר על החתם סופר. תאמין לי, מועצת גדולי התורה מכירה בכולם את החתם סופר הזה ואף על פי כן אומרים שארבעים אלף תלמידים אלה - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אתה מכיר את החתם סופר.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
אתה יודע שהמטרה היא ברורה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
הוא הקדיש שלושה ימים, הוציא מהישיבות לעשות את המבחנים של המדינה.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
המטרה הייתה ברורה.
יהודה גליק (הליכוד)
הוא גם אמר שחדש אסור מהתורה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
נכון, ולמרות זאת. בדיוק. למרות זאת. זה מה שמעצים את זה.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
אני רוצה שתשמעו. המטרה הייתה ברורה. אתם שומעים מה? לרושש את המשפחות, להרעיב את הילדים ובמסווה, בצורה כזאת, ההורים יצטרכו לצאת לשוק העבודה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אתה מדבר על ביבי שביטל את קצבאות הילדים כדי שיצאו לעבודה? שילדו פחות ילדים.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
אני מדבר על כל התכניות.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
חשבתי שאתה מדבר על ביבי.
חיים ילין (יש עתיד)
אתה מדבר לפרוטוקול. אני נפגע.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
זה היה במסווה של התערבות בשוק העבודה. אני רוצה להסביר לכם שבאותה תקופה היו 250 אלף דורשי עבודה. מה רציתם, להביא עוד חמישים אלף?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אבל לא היו להם כישורים. לא היו להם מקצועות ליבה. גם עכשיו יהיו דורשי עבודה.
היו"ר יעקב מרגי
אלעזר, פעם ראשונה. אנחנו מתקרבים לשעה 10:00.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
היו 250 אלף דורשי עבודה עם כישורים ועם תוארים.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
לא. בלי כישורים.
היו"ר יעקב מרגי
אלעזר, אתה לא מפריע.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
הוא מתווכח אתי על נתונים.
היו"ר יעקב מרגי
אל תתווכח אתו.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
הגיע הזמן לנפץ את הסטיגמה הזאת שחרדים לא עובדים. אני מזמין את כולכם, תבואו לצפון ירושלים ותבואו לבני ברק, לאלעד, למודיעין ולביתר, מי מנהל את כל מערכת עולם המסחר שם? מי מנהל את כל עולם העסקים? בואו תראו. בואו תראו מה קורה שם. עולם העסקים והמסחר פורח.
מיקי לוי (יש עתיד)
יושב כאן מי שהיה ראש עירייה הכי ענייה בעולם.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
דבר בתורך. תן לי לדבר.
מיקי לוי (יש עתיד)
דיברתי עם ראש העיר בני ברק.
היו"ר יעקב מרגי
מיקי, אתה רוצה לדבר?
מיקי לוי (יש עתיד)
כן.
יהודה גליק (הליכוד)
יותר כיף לדבר בהתפרצות.
היו"ר יעקב מרגי
יהודה, בסוף אתה מדבר יותר מכולם.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
אנשים עובדים בכל התחומים. מה מפריעים לכם אותם היושבים באוהלה של תורה ומונים כמה עשרות אלפי אנשים? אני לא מבין.
היו"ר יעקב מרגי
זה הדף השלישי והאחרון.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
לגופו של חוק. החוק מיועד ל-1,8 ממערכת החינוך הכללית. לא יותר.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
כל כך הרבה?
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
אלה ארבעים אלף.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
1,8, זה המון.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
זה לא המון. זה ארבעים אלף.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
מערכת החינוך הכללית?
היו"ר יעקב מרגי
אלעזר, תודה.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
אלה עשרה אחוזים ממערכת החינוך החרדית. אני רוצה לומר לך שיפה עשה יאיר לפיד שלפי השמועות מהבוקר הודה ולא בוש שזאת הייתה טעות, הפרסום בסרטון של יש עתיד, על מיליון תלמידים שעומדים לקבל פטור.
מאיר כהן (יש עתיד)
זה לא היה סרטון של יש עתיד. זה היה סרטון של מישהו מ-יש עתיד וזכותו לעשות את זה. זסה לא דרכנו.
היו"ר יעקב מרגי
ההבהרה נתקבלה. תודה.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
לפיד לא אמר את זה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הם יצאו בתוקף נגד הסרטון הזה.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
לפיד התנצל.
מאיר כהן (יש עתיד)
כשאתם עושים אפליה - - -
היו"ר יעקב מרגי
מאיר כהן. אני מבקש. יעקב אשר, אני מבקש.
מאיר כהן (יש עתיד)
אפליה של ספרדים.
היו"ר יעקב מרגי
אתה לא חייב לענות.
מאיר כהן (יש עתיד)
להפלות ספרדים זה בסדר ולדבר על מישהו שעשה דבר כזה? אני רוצה לשמוע בוועדה הזאת. לא יעזור לכם. לא יעזור לכם. אם אתם לא תדברו מפורשות ותאמרו שאתם מוקיעים ואתם דואגים שלא תהיה אפליה של בנות ספרדיות.
היו"ר יעקב מרגי
הנה, אני אומר לך שנתקבלה תלונתך.
מאיר כהן (יש עתיד)
אחרת אתם מועלים בתפקיד שלכם.
היו"ר יעקב מרגי
נתקבלה קריאתך.
מאיר כהן (יש עתיד)
לא מרשים אותי כל מה שהוא אומר. ברגע שלא מקבלים בנות ספרדיות, לא מעניין אותי מה שהוא אומר. אני מצטער, גזענות סמויה במערכת החינוך החרדית. תילחם בזה. אתה מ-ש"ס. תשמיע את קולך, לא אני.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. אתה תשמע את קולי. חבר הכנסת מוזס, סיים בבקשה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
דמגוגיה.
מאיר כהן (יש עתיד)
זאת דמגוגיה? גזענות היא דמגוגיה?
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
אמרתי שלחץ הדם יעלה או לא?
מאיר כהן (יש עתיד)
לא. אני צועק בלי שיעלה לי לחץ הדם.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה מתוכנן.
יהודה גליק (הליכוד)
חבר'ה, אנחנו בימי בין המצרים. בואו נירגע.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה מתוכנן.
מאיר כהן (יש עתיד)
זה לא מתוכנן. זה כואב. דברתי על זה כל הזמן.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא ממהר לשום מקום. אני אומר לכם שב-10:00 אני מתחיל בהצבעות.
מאיר כהן (יש עתיד)
החוק ניסה להתמודד עם זה ואתם מסתירים את זה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. זעקתך נשמעה ואני מאמין שהיא בדם לבך.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
מיליון תלמידים שעומדים לקבל פטור, אבל הוא אמר שזאת הייתה טעות. באחד העיתונים, בכותרת: מדינה בהתאבדות. אתם שומעים? ארבעים אלף תלמידים שיושבים בירושלים והמדינה בהתאבדות. אני אומר לך, אני חבר בוועדת החוץ והביטחון, הרמטכ"ל מגיע היום לשם ואני רוצה לומר לו שידע לאן הוא צריך לכוון את כל המערכת הביטחונית של מדינת ישראל שעומדת חלילה בפני התאבדות. ואי לי, ואי, ואי, ואי, ואי.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. חבר הכנסת מיקי לוי, בבקשה.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
אני אבקש ממנהלת הלשכה שלי שתצלם את כל הגזרות ותעביר אליכם.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
זה עברית או באנגלית?
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
זה מתמטי.
מיקי לוי (יש עתיד)
קודם כל, חבר הכנסת מוזס, בוקר טוב. לא מפריע לי בכלל שיושבים באוהלה של תורה. נהפוך הוא. אנחנו יהודים. מפריע לי שאי אפשר לתת עשר שעות שבועיות כדי שיהיה ארגז כלים לעתיד הילדים האלה בתוך מדינת ישראל. אלה שעתיים ביום. יושבים ולומדים תורה בין 14 ל-16 שעות, לפעמים 18 שעות. שעתיים ביום. כל יום שעתיים אנגלית, מתמטיקה ומדעים. זה כל מה שביקשנו. לא ביקשנו לבטל, אל תגידו דברים לא נכונים.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו בוועדת החינוך, התרבות והספורט. תמשיך בטונים האלה, אני אוהב אותם אצלך, את השניים אני לא אוהב. מדעים, כשאתה אומר מדעים, אתה יודע איזה מקצועות אלה?
מיקי לוי (יש עתיד)
אני יודע אבל אני מדבר על מדעים בסיסיים. לדעת בחשמל מה אומרים המושגים, לדעת איך בנוי כדור הארץ, דברים שהם בסיסיים כדי שההשכלה תהיה השכלה רחבה.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
אני לומד על זה בתלמוד, אני לומד על חשמל בהלכות שבת.
מיקי לוי (יש עתיד)
מצוין.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
הכול נמצא בתלמוד.
מיקי לוי (יש עתיד)
תעשיר את זה. אני רוצה לומר לך לגבי המסחר. יושב כאן מי שהיה ראש העיר בני ברק. העיר ירושלים ובני ברק, הערים העניות ביותר במדינת ישראל ואת זה צריך לשנות. צריך להעלות את רמת החיים והדרך היחידה להעלות את רמת החיים היא דרך לימודי המתמטיקה, האנגלית והמדעים.

אני אומר לך שנושא לימודי הליבה הוא אחד המחדלים הגדולים במדינת ישראל. אני אומר לך שרבע מתלמידי גני הילדים שנמנים על המגזר החרדי, בעוד שני עשורים רבע מהציבור הבוגר במדינת ישראל לא ידע אנגלית, מתמטיקה ומדעים ברמה ראויה. זה בעוד שני עשורים. תעשה את החשבון. למדת ליבה.

ה-OECD הזהיר את מדינת ישראל מספר פעמים מההשלכות ההרסניות של הנצחת המצב כפי שהוא.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
מה הוא מבין בתורת ה'?
היו"ר יעקב מרגי
מוזס, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.
מיקי לוי (יש עתיד)
הוא לא דיבר נגד תורת ה' דבר וחצי דבר. אני רוצה שנשב באוהלה של תורה כי זאת מסורת ישראל, זאת תורת ישראל. אני רק ביקשתי להכניס עשר שעות שבועיות. זה הכול. אבל אתם בשלכם. אני מצטט את דבריה של הנגידה פלוג: יש צורך בתגבור תכנים כמו לימודי מתמטיקה, אנגלית ומדעים. הנגידה אמרה את זה ולא אני. קטונתי.

אני אומר לכם חברים שאתם בוגדים בציבור שלכם. אני לא הולך למה שהיה אתמול, אני מקבל את מה שנאמר כאן לגבי הפרסה ועל ההידברות בינינו שהיא הרבה יותר שקטה ואני לוקח אותה לכאן. אני הופך לשיטתכם את הפירמידה על הקדקוד, מה שאינו נכון מבחינה הנדסית. מה לעשות, נצטרך תומכים.
היו"ר יעקב מרגי
לאחרונה בחינוך אנחנו משתמשים בהיפוך הפירמידה, בעידודו של חבר הכנסת טרכטנברג.
מיקי לוי (יש עתיד)
אז קלעתי לדעת גדולים ממני.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
למדת ליבה.
היו"ר יעקב מרגי
מוזס, תתאפק.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
למה? תן לו להרחיב.
היו"ר יעקב מרגי
אתה אוהב בלגן ואנרכיה אבל אני לא אוהב. אל תפריע לי בבקשה. אם לא יעבור החוק, גדולי ישראל יכעסו עליך, לא עלי.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
רציתי לעזור לך.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
למה אותי הזהרת ואותו לא?
היו"ר יעקב מרגי
אין לך גדולי ישראל.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני הולך לשיטתי לפירמידה, חבר הכנסת מוזס, והופך אותה על קדקודה. אני מוכן לבוא ולקבל כל דרך שאתם הסיעות החרדיות תציעו. כל דרך בה אנחנו נוציא את אותם ילדים לאור, ניתן להם ארגז כלים, ניתן להם אפשרויות להתערות בשוק העבודה המתקדם ולא במסחר בחנות הפלסטיק או בחנות המכולת או זבנים. אתם שיותר טובים מאתנו כי אנחנו לא יודעים - - -
היו"ר יעקב מרגי
אל תגיד את זה.
מיקי לוי (יש עתיד)
הם יותר טובים בנושאים מסוימים. הם יותר טובים כי אני לא יודע לשבת ולהתפלפל בשיעור גמרא כי אני לא מבין. גלגלי השיניים אצלם עובדים הרבה יותר בצורה חלקה ואתם מסוגלים לעשות יותר טוב מאתנו את כל נושא המחשוב, את כל נושא התכנון, את הנדסת החשמל, את הנדסת המחשבים ואתם מסוגלים להוביל את החברה הישראלית לעשור הבא. אתם צריכים רק לרצות ולקבל עזרה מהמדינה הזאת. תהפכו חזרה את הפירמידה מהקדקוד למשטר היציב. כל מה שתציעו, אנחנו נקבל.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. חבר הכנסת יעקב אשר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אדוני היושב ראש, חבריי חברי הכנסת.

מוזס, אני לא הפרעתי לך.
היו"ר יעקב מרגי
נראה לי הוא נגד הליבה. הוא רוצה שאני אוציא אותו בהצבעות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני לא רוצה להיכנס להתפלמסות. עשינו את זה מספיק. גם כשלוקחים דברים ופתאום דואגים, אני לא רוצה להיכנס לזה.

אני רוצה לומר דבר אחד. התיקון הוא לא חוק הליבה. התיקון שנעשה עכשיו הוא תיקון של דבר שנעשה במכשיר שאני חושב שאחרי התיקון הזה, כל ממשלה שלא תהיה במדינת ישראל, יחשבו עשר פעמים לפני שיעשו שוב את הדבר הזה. הרי איך זה עבד? נושא כזה כבד, שאתה מדבר עליו, מיקי, על בואו בהידברות, בואו נראה, בואו נשמע, אנחנו דואגים לכם - נושא כזה מעבירים בחוק הסדרים? נושא כזה מעבירים בשורה אחת בחוק ההסדרים במחטף בתחילת קדנציה?

לכן אני אומר שאני לא בא לתקוף אלא לומר דבר אחד. ישמעו את זה גם הפוליטיקאים וגם הפקידים של משרד החינוך. המשמעות של מה שקורה עכשיו בתיקון החוק, זאת משמעות אחת שכולם צריכים להפנים אותה: לא משנים ציבור, לא בכוח, לא בכוח כלכלי, לא בתרגילים כאלה ואחרים. לא משנים ציבור אלא אם כן זה ציבור שאין לו חוט שדרה והציבור האחרון שאתה יכול לבוא ולהגיד את זה עליו, אלה אנשים שיודעים להקריב הרבה מהדברים שלהם עבור האמונה שלהם. כך לא משנים ציבור. כך לא מטייבים שום דבר. זה לא יעבוד בקיצוצים, זה לא יעבוד עם חרב וגרזן, בוודאי לא עושים את זה – והיטיב לבטא את זה ידידי הרב מוזס – שלפני שנתיים היית לוקח את האדם החרדי מיום היוולדו ועד כמעט הגיעו למנוחות, לא היה שלב אחד בחייו של האדם החרדי מהמשפחתון והמעון שהורידו את ההנחות, עובר דרך גני הילדים שם הורידו את התקצוב ואת כל הבעיות שיש בגני הילדים ושם אין ליבה, וכמה צרות אנחנו עוברים בקשר לרישיונות ועל בעיות כאלה ואחרות, ויודע את זה מנהל המחוז, וזה לא התחיל אצלו. עבור בבתי הספר עם הקיצוצים האלה, עבור בישיבות, בכוללים, בסמינרים, לאחר חתונה, הבטחת הכנסה רק מהחברה קדישא עוד לא הוצאתם את החרדים האלה. כל זה היה במשך שנה ואתם רוצים להסביר לי שכל זה היה לטובתנו.

המסר הגדול בתיקון החוק הזה הוא אחד: תלמדו כולם, גם הפוליטיקאים וגם הפקידים, לא משתמשים בסנקציות כלכליות נגד ציבור. נקודה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
מיקי לוי (יש עתיד)
אז איך תעשו את זה?
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני אבוא להתייעץ אתך.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני עוד לא דיברתי.
היו"ר יעקב מרגי
אתה רוצה לדבר?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
כן.
היו"ר יעקב מרגי
אז תשתמש בטיעונים יותר חזקים מאלה שטענת.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
בסדר. אני מבקש לדבר.
יהודה גליק (הליכוד)
ילדים והאימהות שלהם בלימודי ליבה עלו הבוקר להר הבית בקדושה ובטהרה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני רוצה לשמוע גם על זה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
זה היה חלק מלימודי ליבה?
היו"ר יעקב מרגי
לא. את רוצה להצביע במקום שמולי?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
כן.
היו"ר יעקב מרגי
אז נא לשמור על שקט.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
למה עושים הפסקה לפני שאני מדבר?
היו"ר יעקב מרגי
אני אמרתי הפסקה? למשרד המשפים עומדת הזכות לדבר והיא ביקשה לפניך. אלעזר שטרן, למי שלא היה כאן, דיבר 28 דקות ברצף וחסרות לו דקותיים. אני מבטיח שאני אשלים לו את הזמן לחצי שעה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
לא. אני דיברתי בהצעה לסדר.
היו"ר יעקב מרגי
לא. אני מנהל את הדיון.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אולי היא רוצה להתייחס למה שאני אומר?
היו"ר יעקב מרגי
אולי תיתן לי לנהל את הדיון? תודה.
הדס אגמון
אני רוצה להוסיף הערה אחת על מה שהסביר קודם לירן ממשרד החינוך כדי שהתמונה המלאה תהיה ברורה. אנחנו באמת מעבירים עכשיו את הסמכות לקבוע תנאים שהיו מפורטים קודם בחקיקה ראשית ועכשיו תהיה הסמכה לקבוע אותם בתקנות אבל חשוב לי להזכיר שבית המשפט העליון נדרש כמה וכמה פעמים בשנים האחרונות לנושא שלל הקשר בין תקצוב לבין לימודי ליבה ולפי הפסיקה לא יתכן תקצוב בלי לימודי ליבה, באחוז מסוים.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
צריך להגדיר לפי בית המשפט העליון מה זה מקצועות ליבה.
הדס אגמון
לא יתכן תקצוב בלי לימודי ליבה וחייבת להתקיים איזושהי זיקה בין היקף הלימוד לבין שיעור התקצוב. לכן הבחינה של אמות המידה שנקבעו בפסיקה עוברת עכשיו מהמבחן של החקיקה הראשית למבחן של התקנות.
היו"ר יעקב מרגי
למרות שאני סומך על דעתו ועל תשובתו של לירן, אני רוצה שתחזרי ושמשרד המשפטים יאמר את זה בלשונו. האם התיקון של הסעיף הזה כובל את ידיו של שר החינוך בסוגיית אפליה בכל מוסדות החינוך למיניהם, כולל מוסדות הפטור, הן בביטול סמל מוסד, הן בסנקציה תקציבית, הן בכתב אישום לניהול מוסד ללא רישיון?
הדס אגמון
בעניין הזה אנחנו מקבלים את הפרשנות המשפטית של משרד החינוך שגם בית המשפט מקבל אותה, שלמשרד החינוך יש סמכויות מהדינים הכלליים ומהחקיקה שלירן ציין והם יכולים לתת מענה.
מאיר כהן (יש עתיד)
אני מצטט בעקבות הבג"ץ וזה הטיל אימה על שרי החינוך מאז. גפני: לא נקיים שום החלטה של בג"ץ. ליצמן: אני נלך בדרך התורה והרבנים. מאז כל שנה מדברים על שלושים אחוזים במקרה הטוב ובמקרה הגרוע מודיעים לבנות ספרדיות שהן לא מתקבלות.
היו"ר יעקב מרגי
היו לא יהיה.
מאיר כהן (יש עתיד)
משרד החינוך לא נוקף אצבע.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
הוא מדבר מדם ליבו.
היו"ר יעקב מרגי
אתה לא צריך לומר לו את זה. אני אמרתי לו.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אז תן לו לדבר.
היו"ר יעקב מרגי
אתה רוצה להחליף אותי? כנס לקואליציה ואני מוכן. אם אתה תיכנס לקואליציה, אני מוכן לפנות את הכיסא שלי לטובתך כיושב ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט.

רבותיי, בזה סיימנו .
אלעזר שטרן (יש עתיד)
לא. אני לא דיברתי. אני לא מקבל את זה. למה אתה אומר סיימנו ?
היו"ר יעקב מרגי
אתה יודע מה סיימנו?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
לא.
היו"ר יעקב מרגי
אז למה אתה קופץ?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
כי אתה אומר בזה סיימנו. מה סיימנו ? ארוחת בוקר? לפני שעתיים סיימנו אותה.
היו"ר יעקב מרגי
אתה יודע מי קופץ כל הזמן?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
לא. דבר, דבר. מי קופץ?
היו"ר יעקב מרגי
אתה רוצה לדבר?
אלעזר שטרן (יש עתיד)
כן. גם מוטי יוגב רוצה לדבר.
היו"ר יעקב מרגי
אתה לא בן יחיד בדיון היום. מוטי יוגב, רצית לדבר?
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
כן.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני עוד לא דיברתי.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו סיימנו סבב ראשון של התייחסויות. אני לא מתכונן לעשות סבב שני של התייחסויות. בסוף אני אעמוד על זכותי לא לתת לך.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
כמו אז, מה שהיה עם השרה. אתה אמרת.
היו"ר יעקב מרגי
כן, אבל עמדת כאן ואמרת. מישהו היה יכול עליך? סליחה. מזל שזה היה מצולם ומשודר. מוטי יוגב, אני אתן לך להתייחס למרות שבאת באיחור. אצלנו על המאחרים יש סנקציה, אבל אני אתן לך להתייחס ואחר כך אתן לאלעזר שטרן, כפי שהתחייבתי, להשלים עוד שתי דקות ולא יותר מכך.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
למה?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אפשר גם לקבל שתי דקות?
היו"ר יעקב מרגי
מאחר שנתתי למוטי, אני לא יכול לקפח אותך.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
אני מתייחס כאן לדברי הדוברת שאני לא מספיק מכיר טוב, אבל כל נושא התקציבי וההחלטה המשפטית לגביו, אין לי ספק שהרשות המחוקקת, הנבחרת, היא זו שתקבע את הנורמות ומזה אני רוצה לומר מה שאני רוצה לומר.

אני בעד זה שהחרדים ילמדו ליבה של מתמטיקה ופיזיקה, ואני מאוד בעד שהחילונים ילמדו ליבה של יהדות, של תורה, של חז"ל, של אמונה.
היו"ר יעקב מרגי
תראה מה קרה לאלעזר שטרן, מה הוא עושה אחרי שהוא למד.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
לאן הלך ראש עיריית בני ברק לשעבר? הוא לא שמע את התשובות? בוא, תשמע. העיר הכי ענייה בישראל.
היו"ר יעקב מרגי
אלעזר, בוא נעשה הסכם. הפרעה – אין לך את שתי הדקות והפרעה לא תהיה בזמן ההצבעה. את זה סגרתי. קיבלתי החלטה. כמו שאני יודע לקבל החלטות, אתה מפריע לי עוד פעם - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
אני לא מצביע.
היו"ר יעקב מרגי
אני יודע. לכן אני אוציא אותך כדי שלא תהיה נוכח בהצבעות.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
גם כך אני אצא.
היו"ר יעקב מרגי
אם תפריע עכשיו ותתפרץ, לא יהיו לך שתי הדקות שביקשת וגם לא תהיה בהצבעה.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
אני מבקש לומר את דבריי ברצף. אני בעד שהחרדים ילמדו לימודי ליבה של פיזיקה ומתמטיקה ואני בעד שהחילוניים ילמדו לימודי ליבה, וזו הליבה של עם ישראל, של תורה, של תנ"ך, של חז"ל, של אמונה, של מחשבת ישראל. אבל שום דבר בענייני אמונות ודעות אי אפשר להשיג בכפייה. זאת הייתה הטעות של יש עתיד בניסיונה לכפות גיוס.
מיקי לוי (יש עתיד)
הייתם שותפים.
היו"ר יעקב מרגי
מיקי, למה? ההיסטוריה ידועה. לא צריך לעדכן אותה.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
לא הייתי שותף. הצבעתי בעל כורחי רק מכוח משמעת קואליציונית.
היו"ר יעקב מרגי
אתה מדבר לפרוטוקול או עונה להם? התנגדתי לגיוס בכפייה ואני מתנגד גם היום.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
כל הגיוס במדינה הוא בכפייה.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
אדוני היושב ראש, אני מבקש.
היו"ר יעקב מרגי
אלעזר, להזכיר לך שאתה תחת אזהרה.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
לצערי ב-יש עתיד לא הבינו שבאמונות ודעות אי אפשר בכפייה. אנחנו ברוך השם בתהליך של קיבוץ כל ישראל וכל הגורמים, לא בכפייה ולכן נצביע בעד ביטול החוק כפי שהובא. נמשיך לדבר אחד עם השני, נשפיע אבל לא לכפות אחד על השני. מאיר, לא נתתי גם בקואליציה הקודמת והייתי היחידה שבכל הועדות דיבר והייתי ישר ועקבי גם בקואליציה.
היו"ר יעקב מרגי
מוטי, תודה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני אהיה קצרה. אתמול לא דיברתי במליאה כי השעה הייתה כבר 1:30 לפנות בוקר ולא הייתי מסוגלת לדבר.

אני לא יודעת כמה מכם יודעים שבקוריאה הדרומית החליטו ללמד גמרא בלימודי הליבה שלהם בבתי הספר כי הם אמרו מה העם היהודי כל כך חכם. הם תרגמו את התלמוד לקוריאנית ומלמדים את זה ובכל בית כמעט בקוריאה יש תלמוד.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
בזכות השאלה. בזכות הפלפול התלמודי.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
נכון. אני למדתי שנה בכיתה י' תלמוד ומאוד אהבתי את זה. עד היום אני זוכרת את זה ואלה היו כל לימודיי שהם לא תנ"ך, שהם במסגרת תושב"ע וגמרא. יש בזה גם משהו חשוב. אני חושבת שמה שאנחנו צריכים להסתכל עליו, בואו נודה על האמת, זה להכין את הצעירים, את הדור הבא לחיות כאן חיים בלי שכובלים אותם למסגרות שהם לא יכולים לצאת מהן. זה העניין כאן. בביטול הליבה – ומתמטיקה חשובה, אנגלית היא חשובה כי זה מה שמכין אנשים לחיים המודרניים ואם אתם לא רוצים לתת להם את ההכנה הזאת, וזה לא כל כך הרב וזה מאפשר עדיין הרבה מאוד לימודי תורה וגמרא, ואני אומרת שוב שגם להכניס את הגמרא ללימודי חול זה חשוב מאוד.

אנחנו מתנגדים לחוק כי הוא משמר את המצב שהילדים לא יוכלו לצאת מהמסגרות בהן הם גדלו.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. אלעזר.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
קודם כל, אני רוצה שיהיה ברור שהציבור החרדי הם אחים שלנו. יש כאלה שיש להם ספק.
היו"ר יעקב מרגי
אמרת לפרוטוקול ואני שמח.
דוד ביטן (הליכוד)
אמרו לי שאני צריך לבוא להצביע.
היו"ר יעקב מרגי
איזה כבוד שאתם נוכחים, אבל תשמרו על שקט.
דוד אמסלם (הליכוד)
עוד לא אמרנו מילה וכבר אתה אומר לנו לשמור על שקט.
היו"ר יעקב מרגי
שבו בשקט. אני יודע עם מי יש לי עסק.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
למה? אולי הם רוצים לדבר.
היו"ר יעקב מרגי
לא. אין לי זמן בשבילך עכשיו. אלעזר, יש לך דקה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
הדבר השני, שלא יעשו לנו הצגות – יעקב אשר הלך – של כפיות ואמונות כי מהבוקר עד הלילה הם כופים עלינו איך להתגייר, איך להתחתן. שלא יבואו לכאן עכשיו ויגידו אל תכפו עלינו איך ללמוד בכסף של מדינת ישראל. הם כופים עלינו גם לא בכסף.

הדבר הנוסף היא הגזענות ואני מקווה שהיא מצאה כאן פתרון, לפחות באמירות.

העוזר של הרב אלישיב, דב הלברטל, שהוא תלמיד חכם עצום, היה חברותה שלי בנתיב מאיר. הוא דיבר השבוע על DNA. אם הוא לא היה לומד אתי בנתיב מאיר, הוא לא היה יודע מה זה DNA בהקשרים האלה.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא למדתי אתך בנתיב מאיר ואני יודע מה זה DNA.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
נכון, בגלל שלמדת מקצועות ליבה. אני יודע איפה למדת.
היו"ר יעקב מרגי
גם פרוש יודע מה זה DNA.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
בסדר. אני אגיד לך כמה לא יודעים אפילו מה זה DNA.

הרב מוזס, תקשיב לי בבקשה.
היו"ר יעקב מרגי
שלא יענה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
לא ביקשתי שיענה לי.
היו"ר יעקב מרגי
אני מכיר אותו.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
הוא אמר שגזל שינה, אין לו כפרה כיוון שאי אפשר להחזיר אותו. גם חינוך שנגזל מילדים, זה דבר שאי אפשר להחזיר אותו ואין לו כפרה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה.
אלעזר שטרן (יש עתיד)
מה? עוד לא התחלתי.
מירב בן ארי (כולנו)
נתת קודם נאום. כל הזמן הוא יושב כאן ונואם ונואם ונואם.
היו"ר יעקב מרגי
מיקי, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.

תודה, אלעזר. רבותיי, כפי שאמרתי והתחייבתי - - -
אלעזר שטרן (יש עתיד)
התחייבת ל-10:00 ועכשיו 10:15.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו מצביעים עכשיו על מיזוג הצעת החוק הפרטית של חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברים עם הצעת החוק הממשלתית.

מי בעד המיזוג? מי נגד? מי נמנע?

נעשה את זה בהרמת יד ואם יהיה בלגן, נחזור להקראת שמות.

נקריא את השמות.
נורית קורן (הליכוד)
בעד.
דוד ביטן (הליכוד)
אני מחליף את ענת ברקו. בעד.
היו"ר יעקב מרגי
אמסלם מחליף את מיקי זוהר?
דוד אמסלם (הליכוד)
כן. בעד.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
נגד.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
במקום איציק שמולי. נגד.
מירב בן ארי (כולנו)
בעד.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
בעד.
היו"ר יעקב מרגי
בעד.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
בעד.
היו"ר יעקב מרגי
יש מישהו שהוא חבר ועדה ולא קראתי בשמו? במקום חנין זועבי, מאיר כהן.
מאיר כהן (יש עתיד)
נגד.

הצבעה

בעד המיזוג – 7

נגד – 3

המיזוג נתקבל.
היו"ר יעקב מרגי
המיזוג אושר.
יהודה גליק (הליכוד)
אדוני היושב ראש, אני ראיתי את המכתב שאתם קיבלתם מוועדת הכנסת לגבי החברות שלי.
היו"ר יעקב מרגי
אבל בסוף הוא לא יושם. דוד אמסלם, בהצבעה הבאה לתת ליהודה גליק להצביע כי הוא חבר ועדה בפוטנציה.

אנחנו מצביעים על הצעת חוק לימוד חובה, תיקון מס' 34, התשע"ו-2016.
מירב ישראלי
על ההסתייגויות.
היו"ר יעקב מרגי
מי מציג ומנמק את ההסתייגויות של יש עתיד.
מאיר כהן (יש עתיד)
אני מנמק רק הסתייגות אחת.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
אנחנו מצטרפים להסתייגויות.
מאיר כהן (יש עתיד)
ההסתייגות שלי אומרת, ואני מקווה שההסתייגות הזאת מתקבלת ואתם תתמכו בה, כל אחד מכם, גם את וגם את, שבשינוי הזה יישאר וייכתב שבית ספר שלא מקבל לשורותיו בנות ספרדיות או תלמיד ספרדי ונוהג בגזענות כמו שקורה היום, יישלל הרישיון שלו. אני מבקש מכם לקבל את ההסתייגות הזאת. יכול להגיד יעקב אשר עד מחר, אבל אני נלחמתי בזה מהיום שהגעתי למדינה הזאת.
מירב ישראלי
אני רק רוצה להסביר שהנושא של שלילת רישיון וצו סגירה, הוא לא כאן אלא בחוק פיקוח על בתי ספר וזה קיים.
מאיר כהן (יש עתיד)
אני מבקש שזה ייכתב.
קריאה
זה לא מיושם.
מאיר כהן (יש עתיד)
אני מבקש שזה יצטרף.
מירב ישראלי
אתה רוצה להחזיר את העניין של איסור האפליה בעניין ש התקצוב.
מאיר כהן (יש עתיד)
כן.
מירב ישראלי
של סעיף (א).
מאיר כהן (יש עתיד)
כן. את זה אני רוצה.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו מצביעים על ההסתייגות של חבר הכנסת מאיר כהן. שוב, אני מקריא את השמות ואני מבקש שכל אחד יענה בשם מי הוא מצביע.
נורית קורן (הליכוד)
נגד.
מאיר כהן (יש עתיד)
ככה נורית קורת?
דוד ביטן (הליכוד)
במקום ענת ברקו. נגד. מה אני אעשה? אין לי ברירה.
מאיר כהן (יש עתיד)
כפרה עליך.
דוד אמסלם (הליכוד)
במקום מיקי זוהר. נגד.
מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני)
בעד.
דוד אמסלם (הליכוד)
מאיר צודק, אבל יש לנו כאן יושב ראש קואליציה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
במקום איציק שמולי. בעד.
מאיר כהן (יש עתיד)
במקום חנין זועבי. בעד.
מירב בן ארי (כולנו)
נגד. לצערי אני מצביעה נגד.
מרדכי יוגב (הבית היהודי)
נגד.
היו"ר יעקב מרגי
לא מצטער כי אני קיבלתי את הבהרת המשפטנים שזה קיים בחוק זכויות התלמיד. אני נגד ההסתייגות.
מנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה)
נגד.
היו"ר יעקב מרגי
אני מקריא את התוצאות של ההצבעה על ההסתייגות של מאיר כהן.

הצבעה

בעד ההסתייגות – 3

נגד – 7

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות של מאיר כהן לא התקבלה.

אני אומר לכם שאחד מחברי סיעת יהדות התורה יפריע לי, אני לא מקיים את ההצבעה.
מיקי לוי (יש עתיד)
מצוין. אני מוכן שתפריעו.
מירב ישראלי
יש כאן רשימה של הסתייגויות שצריך להצביע עליהן. הסתייגות לשם החוק, אי אפשר ולכן שם החוק יורד.

סעיף 1 להצעת החוק, הנושא של הרישום.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד ההסתייגות לסעיף 1? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3

נגד – 7

ההסתייגות לסעיף 1 לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
הסתייגות לסעיף 2 – הסעיף יימחק.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד ההסתייגות לסעיף 2? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3

נגד – 7

ההסתייגות לסעיף 2 לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
הסתייגות להצעת החוק, לפני המלים "רשאי לקבוע" תבוא המילה "אינו", בסעיף 2.ף
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3

נגד – 7

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
אותו הדבר, בסעיף 2.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3

נגד – 7

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא התקבלה.
מיקי לוי (יש עתיד)
היא לא מקריאה את ההסתייגות.
היו"ר יעקב מרגי
היא אמרה. היא עושה את העבודה שלך.
מירב ישראלי
בסעיף 2 להצעת החוק, לפני "רשאי לקבוע" תבוא המילה "כלל אינו".
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3

נגד – 7

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
בסעיף 2 להצעת החוק, במקום המילה "רשאי" יבוא "אינו יכול". הכול לחילופין.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3

נגד – 7

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
בסעיף 2, במקום "השר רשאי לקבוע" יבוא "על השר חל איסור לקבוע".
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3

נגד – 7

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא התקבלה.
מיקי לוי (יש עתיד)
אתם לא רוצים שזה יחזור לכנסת אלא להשאיר את הכוח בידי השר?
היו"ר יעקב מרגי
תודה. באמצע הצבעה לא מפריעים.
מיקי לוי (יש עתיד)
אני מסביר לחברים על מה הם מצביעים.
מירב ישראלי
סעיף 3 להצעת החוק. סעיף 3 – בטל.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד ההסתייגות? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3

נגד – 7

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
סעיף 10א. אותו הדבר.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3

נגד – 7

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
לאחר המלים "שר האוצר" תבוא המילה "אינו".
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3

נגד – 7

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
לחילופין, לאחר המילה "שר האוצר" תבוא המילה "לא".
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3

נגד – 7

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
לאחר המלים "לקבוע בתקנות", יבוא המלים "תוך שלושים ימים בכפוף לאישור ועדת החינוך".

יעמר
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3

נגד – 7

ההסתייגות לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
ההסתייגות לא התקבלה.
מירב ישראלי
לגבי ההשתתפות בתקציב, יש סדרה של אחוזים. אני פשוט אומר את האחוזים.
היו"ר יעקב מרגי
נעשה הצבעה על כל אחוז.
מירב ישראלי
השתתפות בתקציב לא יותר מעשרה אחוזים.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3

נגד – 7

לא נתקבל.
היו"ר יעקב מרגי
לא התקבל.
מירב ישראלי
אותו הדבר, עשרים אחוזים לחילופין.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3

נגד – 7

לא נתקבל.
היו"ר יעקב מרגי
לא התקבל.
מירב ישראלי
12 אחוזים לחילופין.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3

נגד – 7

לא נתקבל.
היו"ר יעקב מרגי
לא התקבל.
מירב ישראלי
13 אחוזים.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3

נגד – 7

לא נתקבל.
היו"ר יעקב מרגי
לא התקבל.
מירב ישראלי
23 אחוזים.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3

נגד – 7

לא נתקבל.
היו"ר יעקב מרגי
לא התקבל.
מירב ישראלי
25 אחוזים, לחילופין.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3

נגד – 7

לא נתקבל.
היו"ר יעקב מרגי
לא התקבל.
מירב ישראלי
על העניין של האפליה כבר הצבענו.
יעקב אשר (יהדות התורה)
היו גם ..... אחוזים.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3

נגד – 7

לא נתקבל.
היו"ר יעקב מרגי
לא התקבל.
מיקי לוי (יש עתיד)
רביזיה על הכול.
היו"ר יעקב מרגי
רגע. חכה. אף אחד לא יגנוב לך שום דבר.
מירב ישראלי
אני רק אומרת שככל שההסתייגויות סותרות את התקנון והן שוללות את זה, אנחנו לא נכניס אותן אבל ככל שלא, הן ייכנסו.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר.
מירב ישראלי
אפשר להצביע על הצעת החוק.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו מצביעים על הצעת החוק כפי שהונחה בפניכם.

מי בעד אישור הצעת לימוד חובה , תיקון מס' 34, התשע"ו-2016? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 7

נגד – 3

הצעת החוק נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
הצעתה חוק אושרה.

יש רביזיה. בדיון הבא שאנחנו מקיימים באולם נגב, בשעה 11:00 תהיה גם ההצבעה על הרביזיה.

תודה.

(הישיבה נפסקה בשעה 10:30 ונתחדשה בשעה 11:00.)
היו"ר יעקב מרגי
תודה. רבותיי, כפי שאמרתי לכם, אנחנו נעשה עכשיו הפסקה קצרה. אנחנו נעשה הצבעה על הרביזיה. רבותיי, אני מצביע על הרביזיה שהייתה בדיון הקודם בסוגיית הליבה.
מאיר כהן (יש עתיד)
אני מבקש את סליחתכם, אני אשתדל לעשות את זה קצר. אדוני היושב ראש, חברי ועדת החינוך, אני מבקש להגיש רביזיה על ביטול לימודי הליבה ואני אנמק בקיצור. אנחנו דנו בבוקר על כך. אני חושב שזאת טעות גדולה מאוד להחזיר אחורה ולשעבד עתיד של תלמידים רבים בהסכמים קואליציוניים ובציניות קואליציונית ובציניות פוליטית חסרת תקדים.

על כן אני באמת מבקש, וראה איזה שיתוף פעולה מופלא יש לי כאן עם החבר מוזס, לדחות את הצעת החוק הזאת כי היא עושה עוול .
דוד ביטן (הליכוד)
באנו לרביזיה.
מאיר כהן (יש עתיד)
תתגייסו כך כל הזמן לכל דבר טוב.

אני חוזר על הדבר השני והוא החשוב בעיני לא פחות וצר לי מאוד שאתם בקואליציה, כולל אנשי ש"ס, הצבעתם כנגד ההחרגה שאני ביקשתי על כך שמוסד חינוכי במדינת ישראל שמתוקצב או שלא מתוקצב, שיסרב לקבל תלמידים בגלל מוצאם העדתי או המגדר שלהם. לצערי הגדול עד היום יש אפליה סמויה, גזענות סמויה מתחת לרדאר במערכות החינוך החרדיות.
היו"ר יעקב מרגי
מתחת ומעל.
מאיר כהן (יש עתיד)
לצערי הגדול ציפיתי לפחות שההסתייגות הזאת תתקבל על ידכם אבל דחיתם אותה ברגל גסה. חבל לי מאוד אדוני היושב ראש. יש לי הערכה גדולה למעשיך וחבל שאתם אנשי ש"ס, אני לא רוצה להשתמש במושג קשה, אבל אתם שמדברים על החזרת עטרה ליושנה, אתם שמדברים על היהדות הספרדית, אתם שזועקים שאנחנו רוצים שלא תהיה אפליה, מצביעים כנגד הסתייגות שלי שדבר אחד מבקשת והוא שמי שיהיה גזען במדינה הזאת, אנחנו נפעיל נגדו סנקציות ולא משנה אם זה בתיאטרון או אם זה בבית ספר. אמרתי, 25 שנים הייתי מנהל בית ספר בדימונה. למדו אצלי לא יהודים, בדואים וערבים, ועשיתי הכול כדי שהם יהיו חלק מאתנו. אנחנו כאן, בעצם ביטול חוק לימודי הליבה, מבטלים סעיף חשוב שאומר שמנהל בית ספר שלא יכבד, יישלל רישיונו. תודה רבה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. רק להניח את דעתך. כפי שאמרתי בדיון הקודם, חוק זכויות התלמיד, סעיף 5, מעגן את זכותו של השר לנקוט בכל סנקציה, כולל שלילת רישיון מוסד.
מאיר כהן (יש עתיד)
ובכל זאת אני אגיד לאדוני שמ-2009 לא רק שהחרדים לא מכבדים את זה וכך גם המנהלים שלהם, אלא שגם אמרו כנגד בג"ץ שלא יכבדו. זאת כנראה התרבות שאנחנו מנחילים במדינה הזאת. חבל. זזה פרצופה של המדינה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. מי בעד הרביזיה? מי נגד? מי נמנע?

דוד ביטן מצביע במקום ענת ברקו.

הצבעה

בעד הרביזיה – 3

נגד – רוב

הרביזיה לא נתקבלה.
היו"ר יעקב מרגי
הרביזיה לא התקבלה. תודה רבה לכם. אנחנו נחזור לדיון.

הישיבה ננעלה בשעה 11:10.

קוד המקור של הנתונים