ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 25/07/2016

חוק הדרכונים (תיקון מס' 7), התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 248

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, י"ט בתמוז התשע"ו (25 ביולי 2016), שעה 13:30
סדר היום
הצעת חוק הדרכונים (תיקון מס' 7), התשע"ו-2016
נכחו
חברי הוועדה: אכרם חסון – מ"מ היו"ר

זוהיר בהלול
מוזמנים
מנהל תחום מרשם ודרכונים, רשות האוכלוסין - אליהו לוי

מנב"ט, רשות האוכלוסין - עירית ויסבלום

מנהלת לשכה, רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול - חגית ויס

משפטן -יעוץ, משרד המשפטים - עמרי בן-צבי

ממונה בכירה, מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - אביטל שטרנברג

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
גלעד קרן
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אסתר מימון

הצעת חוק הדרכונים (תיקון מס' 7), התשע"ו-2016, מ/1055
היו"ר אכרם חסון
צהרים טובים, אנחנו מתחילים בישיבה האחרונה של ועדת הפנים להיום, על סדר-היום הצעת חוק הדרכונים, תיקון מס' 7. נתחיל עם נציגי משרד מינהל האוכלוסין - כך זה נקרא?
קריאות
רשות האוכלוסין וההגירה.
היו"ר אכרם חסון
אחר כך נשמע גם את נציגת משרד המשפטים, היועץ המשפטי יתייחס ואחר-כך נעלה את זה להצבעה. בבקשה.
עירית ויסבלום
צהרים טובים, אני מרשות האוכלוסין. אנחנו מביאים נוסח לתיקון חוק הדרכונים, כשהתיקון הראשון מבחינתנו הוא התיקון החשוב והאופרטיבי לביצוע פחות או יותר מידי, אנחנו נבקש להתחיל ליישם אותו ב-15 באוגוסט, והוא הנושא של תוקף תעודות מעבר.

כיום תעודות מעבר, לפי החוק, ניתנות לשנתיים עם אפשרות להארכה של שנתיים נוספות, ובסך הכול לחמש שנים, זאת אומרת, שהארכות של תעודות מעבר מאלצות את התושבים להגיע ללשכת רשות האוכלוסין שלוש פעמים בתקופה של חמש שנים. אנחנו רוצים להנהיג שינוי שיאפשר הנפקה של תעודת מעבר לחמש שנים, עם שמירת הסמכות לתת אותה לתקופות קצרות יותר, וזה מבחינתנו השינוי מהותי.
היו"ר אכרם חסון
סטודנט ששוהה בחו"ל, האם הוא יכול להאריך בקונסוליה או בשגרירות?
אלי לוי
כן.
עירית ויסבלום
התיקונים הנוספים זה תיקון אחד בדומה לתיקון שהכנסנו בחוק מרשם האוכלוסין לפני כמה שנים לגבי חובה של שמירה של תעודת הזהות. אנחנו חושבים שנכון להכניס הסדר כזה גם בחוק הדרכונים לגבי הצורך והחובה בשמירת מסמך נסיעה. יש כאן פירוט לגבי הנתונים של האובדנים בשנים האחרונות, שזה מספרים שעולים מדי שנה, וזה נושא שחשוב לנו אפילו במובן ההצהרתי להכניס לחוק הדרכונים. זה גם נושא שעמד עליו בית המשפט בשבתו כבג"ץ באחד מפסקי הדין שעסקו בנושאים שלנו, כשאמר אחד משופטי ההרכב שאין הוראה שקובעת חובת שמירה בחוק הדרכונים, וזה משהו שעכשיו אנחנו רוצים להכניס לחוק.

יש תיקון נוסף במקרה של אובדן, לאן צריך להגיש את ההצהרה לגבי אובדן מסמך הנסיעה, וזה משהו שאנחנו חושבים להכניס לסעיף 6(ג), מה שנקרא עד היום "הלשכה האזורית למינהל האוכלוסין של משרד הפנים", אנחנו רוצים להפוך לשם המעודכן של לשכת רשות האוכלוסין וההגירה.

כאן דיבר אתי היועץ המשפטי לגבי האותיות למ"ד או בי"ת, ובעניין הזה לא רצינו לעשות שינוי. היתה פה טעות של היסח הדעת, וזה יישאר כמו קודם, "לְ". זאת אומרת, הבקשה תוגש לְלשכת רשות האוכלוסין וההגירה. זה משהו שדיברנו עליו היום.

הדבר האחרון, שמסמך הנסיעה יהיה בטל לא רק כשיבוא התושב או האזרח לבקש מסמך נסיעה חדש, אלא עם מסירת ההצהרה על אובדן המסמך הישן כבר יתבצע הביטול של המסמך שאבד.
היו"ר אכרם חסון
תודה רבה. הגברת אביטל, נציגת משרד המשפטים.
עירית ויסבלום
הכניסה לתוקף – ציינתי קודם שאנחנו רוצים שזה יהיה ב-15 באוגוסט.
גלעד קרן
התחילה של החוק תהיה ב-15 באוגוסט, זה לא מופיע כרגע בהצעה והם מבקשים להוסיף את זה.
היו"ר אכרם חסון
הגברת אביטל.
אביטל שטרנברג
אין לי מה להוסיף.
היו"ר אכרם חסון
אני דווקא רוצה להוסיף כמה דברים. אני בא מהמגזר הדרוזי, וטיפלתי בשנים האחרונות בהרבה בקשות של סטודנטים דרוזים מרמת הגולן. אני רוצה לברך אתכם על ההצעה הזאת, כי אנשים שילמו מחיר כבד מאוד. למה שאלתי את השאלה? כי בקונסוליה למשל בבלרוס בזמנו או בשגרירות לא האריכו תוקף של תעודת מעבר. החובה היתה לחזור לארץ, לשלם כרטיס טיסה ולבקש אישור לצאת מהמדינה, גם אם יש לנו סידור אתה שאנחנו, הישראלים, לא צריכים להוציא ויזה. כל אדם כזה שיש לו תעודת מעבר הם מתייחסים אליו כפליט, והוא צריך ויזה. אתם לא יודעים איזה בעיות ואיזה צרות היו לסטודנטים. לכן החוק הזה באמת בא להקל עם החבר'ה האלה. אני יודע שיש במזרח-ירושלים אותו מצב, אבל אני מדבר על החבר'ה שאני טיפלתי מהם שהם סבלו מזה קשות. החוק בא לעזור ולקדם, ואני מברך על הדבר הזה.

אני רק מקווה שיהיה אולי בעתיד עוד חוק שאיפה שיש לנו סיכום עם מדינה שאנחנו לא צריכים ויזה, גם מי שיש לו תעודת מעבר ישראלית לא יצטרך ויזה, כי הם היחידים עדיין בקטגוריה שונה, כאילו הם סוג ב', הם בצד, הם צריכים תמיד לדאוג , וזה לא דבר קל. למשל רומניה עושה לסטודנטים שלומדים רפואה ממזרח ירושלים – טיפלנו בהם לפני חודש – את המוות. הדרישות שלהם חבל על הזמן, לפעמים הם מפסידים שנת לימודים, בגלל ביורוקרטיה מיותרת, כי מתייחסים אליהם כאילו הם אנשים שבאים ורוצים לשהות שם ולהישאר שם, למרות שהם סטודנטים והם באים ומוכיחים שיש להם משפחה, וכל הדרישות שמבקשות המדינות האלה בדרך כלל, בעיקר השגרירות. הם מביאים להם, אבל בסופו של דבר זה לא עוזר.

אדוני היועץ המשפטי, האם יש לך מה להוסיף?
גלעד קרן
לאור ההבהרות של נציגת רשות האוכלוסין אין לי מה להוסיף, צריך רק להקריא את הצעת החוק.
היו"ר אכרם חסון
בבקשה.
עירית ויסבלום
הצעת חוק הדרכונים (תיקון מס' 7), התשע"ו–2016

תיקון סעיף 5

1.

בחוק הדרכונים, התשי"ב–1952‏ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 5 –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "שנתיים" יבוא "חמש שנים" ובמקום "משנתיים" יבוא "מחמש שנים";

(2) בסעיף קטן (ב), במקום הרישה עד המילים "לתקופות נוספות" יבוא "קבע השר לתעודת מעבר תקופה קצרה מחמש שנים, רשאי הוא להאריכה לתקופות נוספות".

הוספת סעיף 6ב1

2.
אחרי סעיף 6ב לחוק העיקרי יבוא
"חובת בעל מסמך נסיעה

6ב1.

אדם שניתן לו דרכון או תעודת מעבר (להלן – מסמך נסיעה), חייב לנקוט אמצעים סבירים לשם שמירה על מסמך הנסיעה ולשם מניעת שימוש לרעה בו."

תיקון סעיף 6ג

3.

בסעיף 6ג לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "דרכון או תעודת מעבר (בסעיף זה – מסמך נסיעה)" יבוא "מסמך נסיעה" ובמקום "ללשכה האזורית למינהל האוכלוסין של משרד הפנים" יבוא "בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה";

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "עם הוצאת מסמך נסיעה חדש לבעלו" יבוא "עם מסירת ההצהרה כאמור".
גלעד קרן
אנחנו נוסיף פה סעיף תחילה שאומר שתחילתו - - -
היו"ר אכרם חסון
כן. ב-15 באוגוסט.
גלעד קרן
15 באוגוסט 2016.
עירית ויסבלום
בהנחה שזה יעבור במליאה בשבוע הבאה.
היו"ר אכרם חסון
אנחנו מעלים את זה להצבעה. מי בעד?

הצבעה

בעד אישור הצעת החוק – פה אחד

הצעת חוק הדרכונים (תיקון מס' 7), התשע"ו-2016 אושרה ותעלה למליאה לקריאה השנייה ולקריאה השלישית.
היו"ר אכרם חסון
אין מתנגדים. מברוק. תודה לכם. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:37.

קוד המקור של הנתונים