ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 27/07/2016

חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 26), התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 250

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום רביעי, כ"א בתמוז התשע"ו (27 ביולי 2016), שעה 9:40
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 26) (תנאים לפטור מארנונה למוסד-מתנדב), התשע"ו–2016, של חה"כ דוד אמסלם
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

עבדאללה אבו מערוף

יעקב אשר

חמד עמאר
חברי הכנסת
איתן ברושי

יוליה מלינובסקי

אורי מקלב

אוסאמה סעדי
מוזמנים
מרדכי כהן - מנהל המינהל לשלטון מקומי, משרד הפנים

סיון להבי - סגן מנהל המינהל לשלטון מקומי, משרד הפנים

נתי בביוב - סגן היועץ המשפטי, משרד הפנים

שחר פרלמוטר - הלשכה המשפטית, משרד הפנים

רעות פרקש - הלשכה המשפטית, משרד הפנים

אריאל יוצר - רכז פנים ושלטון מקומי, אגף התקציבים, משרד האוצר

אריאל צבי - משרד המשפטים

אילה פאר - ראש ענף הדרכה ופרויקטים, תחום התנדבות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

אילנה כהן - סגנית מנהל אגף רישוי, משרד החינוך

אילן שי - הלשכה המשפטית. משרד החינוך

מיכל חורין - הלשכה המשפטית, משרד החינוך

איתי חוטר - סמנכ"ל כלכלה, מרכז השלטון המקומי

ליאור פינקל פרל - מנכ"לית עמותת מגזר ההתנדבות והמלכ"רים

יוחאי דמארי - מ"מ ראש צוות ארנונה, עיריית ירושלים

זאב גבאי - סגן היועץ המשפטי, עיריית ירושלים

יהודה משי זהב - יו"ר זק"א

שלומית שפר - היועצת המשפטית, האגודה למען החייל

שמעון אליאל - ראש מועצת כוכב יאיר

יגאל חי להב - ראש מועצת קרני שומרון

ערן פרידלר - מנהל אגף תקציבים וכלכלה, פורום ה-15

רענן פלאי - מנהל גיוס משאבים, פורום ה-15

עוזי סלמן - היועץ המשפטי, עיריית תל אביב-יפו

דורון יהודה - מנכ"ל ארגון נכי הפוליו בישראל

אבנר עורקבי - יו"ר אהב"ה

הרב שלמה קרלינשטיין

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר

גלעד קרן
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים

הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 26) (תנאים לפטור מארנונה למוסד-מתנדב), התשע"ו–2016, של חה"כ דוד אמסלם
היו"ר דוד אמסלם
בוקר טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 26) (תנאים לפטור מארנונה למוסד מתנדב), התשע"ו–2016 של חבר הכנסת דוד אמסלם, הכנה לקריאה שנייה ושלישית.

אני אעביר את זכות הדיבור ליועץ המשפטי, תומר, שיקריא את הנוסח עליו אנחנו רוצים להצביע ואחרי כן נשמע את ההסתייגויות של חברי הכנסת, נצביע על ההסתייגויות, ואחר כך נצביע על החוק כולו. בבקשה, תומר ידידי.
תומר רוזנר
תודה אדוני היושב ראש. בוקר טוב לכולם. הנוסח שאושר בקריאה ראשונה, יש בו שני שינויים שאני רוצה להסב את תשומת הלב אליהם.

שינוי אחד הוא בסיפא של הפסקה הראשונה בה נאמר שבנוסף לכך שלא יתנו את מתן ההנחה בארנונה בכך שהמוסד מספק שירותים בעיקר לתושבי הרשות המקומית, גם בכך שלא יבדקו אם פעולתו נעשית לפי הוראות כל דין לגבי מוסד חינוך.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לגבי השינוי הראשון, דיברנו שזה לא יהיה קשור.
היו"ר דוד אמסלם
זה מה שהוא אומר. הוא לא קושר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל בהצעה המקורית שלך, אני זוכר.
היו"ר דוד אמסלם
עזוב. כרגע תיקנו את זה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני יודע. אני שואל לגבי השינוי.
היו"ר דוד אמסלם
לא עכשיו. עכשיו זה שונה.
תומר רוזנר
השינוי השני הוא לבקשת מרכז השלטון המקומי ומשרד הפנים. בהצעה שאושרה בקריאה ראשונה נכתב שהפטור יינתן ממועד הגשת הבקשה. הובהר שהמועד הזה הוא ממועד הבקשה על כל פרטיה. כלומר, הבקשה מוגשת עם כל המסמכים שצריך ולא סתם איזה פתק כשאחר כך לא משלימים את הפרטים. זאת אומרת, רק כשהבקשה מלאה ושלמה, מתחיל להימנות המועד לפטור.

אלה השינויים המרכזיים. אני מציע שגלעד יקריא את ההצעה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל מה שאמרת לא מופיע בסעיף 2.
אורי מקלב (יהדות התורה)
מה המשמעות?
תומר רוזנר
אם עכשיו אתה מגיש בקשה והבקשה לא שלמה, נניח לא צירפת תעודת התאגדות, אז זה לא מתחיל להימנות מאותו יום. אתה צריך להגיש את הבקשה שלמה עם כל מה שצריך לצרף ואז זה מתחיל להימנות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כתוב שיראו כאילו ניתן ביום ההגשה.
היו"ר דוד אמסלם
אני מציע שקודם נקריא את הנוסח המעודכן.

על מנת לחדד את העניין, כיוון שחלק מהאנשים לא היו כאן, הסיכום עם האוצר הוא שאנחנו לא מכניסים את זה לחקיקה אבל זה במסגרת הפרוטוקול ונלווה לחקיקה שהאוצר משפה את הרשויות בגין הנושא הזה בשליש עבור סוציו אחד-ארבע, להוציא ירושלים. שליש מהמאה אחוזים.
קריאה
שליש או חצי מהפטור.
היו"ר דוד אמסלם
כן.
קריאה
במרכז השלטון המקומי מתחכמים.
היו"ר דוד אמסלם
למעט ירושלים. זה לא קשור אליך. אתה לא בסוציו אחד-ארבע.
יוחאי דמארי
אני סופג את כל ההפחתה.
היו"ר דוד אמסלם
נכון, אבל לא קשור מה שאמרנו עכשיו.
גלעד קרן
חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 26), התשע"ו–2016

תיקון סעיף 5

בפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין), 1938, בסעיף 5(י) –

האמור בו יסומן כפסקה "(1)" ובסופה יבוא "ואולם לא יתנה שר הפנים מתן פטורין על פי סעיף זה למוסד-מתנדב שעיקר פעילותו בענייני בריאות, רווחה או חינוך לתלמידים עד גיל 18 שאינו מוסד חינוך כאמור בסעיף 4 או 5ג, או לארכיון ציבורי כהגדרתו בחוק הארכיונים, התשט"ו-1955, בכך שפעילותו משרתת בעיקר את תושבי הרשות המקומית שבה הוא פועל, ולעניין מוסד שעיקר פעילותו בענייני חינוך כאמור - גם בבחינת קיום הוראות כל דין החלות על פעולתו".

אחרי פסקה (1) יבוא:

"(2) יראו פטור מארנונה שניתן לפי סעיף קטן זה כאילו ניתן ביום הגשת הבקשה לפטור, על כל פרטיה.

(3) פטור מארנונה כאמור בסעיף קטן זה יהיה לתקופה שלא תחת משלוש שנים".
היו"ר דוד אמסלם
אני אעבור להסתייגויות. בבקשה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני מבקש בסעיף 5(1), סעיף 2 להצעת החוק, במקום תלמידים עד גיל 18, מוסדות חינוך לתלמידים עד גיל 18, יבוא לתלמידים עד גיל 23.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות נרשמה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב ראש, אנחנו כמובן תומכים עקרונית בהצעת החוק אבל אני חושב שאם אנחנו מצמצמים את זה רק לבריאות, רווחה או חינוך לתלמידים עד גיל 18, אני מבין את העיקרון ואת הרציו שעומד מאחורי זה. אם יש למשל עמותה שמתנדבת במגזר הערבי לנשים והיא עושה פעילות.
היו"ר דוד אמסלם
בנושא רווחה?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני לא יודע אם זה רווחה. אני לא מדבר על הגיל אלא על הפעילות למען נשים.
היו"ר דוד אמסלם
התנדבות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
התנדבות. אתה מצמצם את זה.
היו"ר דוד אמסלם
אני אגיד לך למה צמצמנו. הצעת החוק הראשונית שלי לא דיברה על הצמצום אלא דיברה באופן כללי. אנחנו ישבנו עם השלטון המקומי, עם משרד הפנים וחלק מראשי הרשויות עצמם והגזברים שלהם. עשינו מספר דיונים. כתוצאה מהדיונים האלה, הם התנגדו לעניין באופן גורף והיו להם גם נימוקים לא רעים. אני אתן סתם דוגמה. אנחנו נכנסנו למשל באופן כללי לעמותות. מלכ"רים. הסתבר שיש מלכ"רים שבאמת אין שום סיבה שלא ישלמו. מישהו אמר לי כדוגמה מפעל הפיס. מפעל הפיס הוא בדרך כלל מלכ"ר. יש סיבה שמפעל הפיס לא ישלם ארנונה?
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
לא. שישלם.
היו"ר דוד אמסלם
יש הרבה כאלה. לכן זה בעיקר בא מאזור גזרת תל אביב, שם יושבים להם כאלה מלכ"רים עשירים. אצלנו בירושלים כל המלכ"רים עניים. לכן אנחנו צמצמנו את זה. אם יש מישהו שחושב שהוא רוצה להרחיב בנושא מסוים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, לא להרחיב באופן גורף. ברגע שאתה מכניס בריאות ורווחה, במגזר הערבי יש לנו הרבה מוסדות מתנדבים שעיקר פעילותם היא בקרב הנשים.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
צריך להוסיף גם תרבות. רווחה, תרבות או חינוך.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו בעצם סיכמנו, כמו שאמרתי בפורום הזה, וכדי להגיע להבנה הזאת לקח לנו המון זמן. לא סתם החוק התעכב עד היום. תזכרו, התחלנו אתו לפני כמה חודשים, לפני חודשיים-שלושה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
יותר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני לא רוצה לעכב אבל אם אתה כותב רווחה, תוסיף חינוך ותרבות.
היו"ר דוד אמסלם
אם הם פועלים בתוך הרשות המקומית - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כן. בתוך הרשות המקומית.
היו"ר דוד אמסלם
ממילא הם מקבלים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
למה? איך מקבלים?
היו"ר דוד אמסלם
כאן מדובר על עמותות ארציות. כל מה שדיברנו כאן עד עכשיו בנושא הזה, אלה עמותות ארציות. אני אסביר מה האבסורד בחוק הזה ולמה הוא זועק מבחינת אי הצדק שלו. יש עמותות מקומיות שמקבלות פטור לפי הקריטריונים, או הנחה. אני אתן סתם דוגמה. ניקח למשל את יד שרה. ליד שרה יש בארץ 138 סניפים והיא עושה שירות עבור מדינת ישראל. דרך אגב, אני תמיד מדגיש את זה. על פי החוק, כל מי שיוצא מבית החולים, מדינת ישראל אמורה לספק לו את הציוד הרפואי ולא, תשאיר אותו בבית החולים ותשלם על האשפוז. מה עושה המדינה? היא משחררת את החולה ובמיון נותנים לו פתק שאומר נא ללכת ליד שרה ולקחת קביים, עגלה, מחולל חמצן, קח מיטה, קח מה שאתה רוצה מיד שרה כאילו שם יש צדיק שמחלק הכול חינם. אבל מה עושים? עשינו סיור ביד שרה לפני חודש וחצי, מדהים. הייתי מצפה שגם תבואו לסיורים האלה. דרך אגב, לא בגללנו אלא בגלל אותו מוסד שאנחנו באים לשם ונותנים לו רוח גבית ונותנים לו אנרגיות חיוביות.

הסתבר שליד שרה יש סניפים ויש לו מטה מרכזי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אפילו בבית צפפא יש לו סניף.
היו"ר דוד אמסלם
נכון. מוסד שיש לו סניפים בכל הארץ ללא הבחנה. בקטע המקומי הוא בא לעירייה המקומית ואז העירייה נותנת לו פטור. לא משנה שהם לא מאפשרים לו לבוא כמוסד אחד למשרד הפנים ולהגיד לו שייתן להם פטור לכל הארץ אלא הם צריכים לרוץ אחרי כל עירייה ועירייה. הוא בא לעירייה, העירייה נותנת לו פטור. אבל במוסד הראשי שמנהל את הכול, אומרים לו שאתה לא מקבל פטור ולמה? כי אתה נותן שירות לכל הארץ. זה האבסורד ואת זה באנו לתקן באמצעות החוק הזה.

אתה אומר שיש נשים בכפר כזה או אחר שיש להן פעילות מקומית דרך המועצה, ממילא מגיע להן פטור לפי החוק היום. לא לפי החוק הזה אלא לפי חוק המלכ"רים הקיים. לכן זה עונה לנו על העניין.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הן לא מלכ"ר. הן לא רשומות.
תומר רוזנר
לא מלכ"ר, זאת בעיה.
היו"ר דוד אמסלם
אם הן לא מלכ"ר, זאת בעיה. החוק הזה עוסק רק במלכ"רים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
עוד שאלה, לגבי סעיף 3. הפטור מארנונה יהיה לתקופה שלא תפחת משלוש שנים. לא הבנתי את זה.
היו"ר דוד אמסלם
תומר, תסביר לנו את הסעיף הזה.
תומר רוזנר
הכוונה היא לא לטרטר את הגורם שמקבל את הפטור. אם הוא עומד בכל התנאים, ייתנו לו פטור לתקופה של שלוש שנים.
היו"ר דוד אמסלם
במינימום. שלא יביאו אותו כל שנה. דרך אגב, זה חידוש גדול ובמאמת שאפו לתומר על ההערה הזאת. אמרתי לך, לפעמים הם רבים עם העירייה ועד שמאשרים להם, כבר נגמרת השנה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אחרי שלוש שנים, פונים שוב.
היו"ר דוד אמסלם
כן. היום כל שנה הוא צריך לבוא.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל האזרח הרגיל היום גם צריך לבוא כל שנה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אני מציע לומר שהפטור מארנונה יהיה לתקופה של שלוש שנים וחידוש בהתאם.
היו"ר דוד אמסלם
עבדאללה פוחד שמבחינת החוק, זה רק לשלוש שנים וזהו.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
כן. צריך לומר לשלוש שנים וחידוש בהתאם.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הוא מגיש בקשה מחדש.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
כן, אבל יגידו לו שזה רק לשלוש שנים.
תומר רוזנר
אנחנו נוסיף "בכל פעם".
היו"ר דוד אמסלם
בדיוק.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
כן. בכל פעם.
היו"ר דוד אמסלם
אני חשבתי שתחולת החוק תופסת לשלוש שנים.
תומר רוזנר
בסדר. נוסיף.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אם אפשר להוסיף את המילה תרבות.
היו"ר דוד אמסלם
לא.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
בסדר. נסתפק בזה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה. רבותיי, יש למישהו עוד הסתייגויות?
אורי מקלב (יהדות התורה)
לפני ההסתייגות, שאלת הבהרה. כשאנחנו מדברים על מוסד חינוך עד גיל 18, מדובר רק על החלק הראשון שאנחנו מדברים עליו שעיקר פעילותו לתושבי העיר?
תומר רוזנר
לא. גם החלק השני.
אורי מקלב (יהדות התורה)
על כל החלקים.
תומר רוזנר
כן.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אתה רוצה עד גיל 23?
אורי מקלב (יהדות התורה)
יותר מ-18. אני רוצה להקל על ההסתייגות כדי שתובן. החלק הזה שאין הבדל בין בריאות לרווחה, זה לכל הגילים ואתה לא מבדיל.
יעקב אשר (יהדות התורה)
כמובן. מוסד חינוכי.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הם רצו להגביל עד גיל 18 את החלק השני אבל בחלק הראשון מדברים על עיקר פעילותו.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו נביא את זה אחר כך להצבעה. אתה מצטרף להסתייגות של יעקב אשר.
אורי מקלב (יהדות התורה)
כן. אני רוצה להגביל את ההסתייגות לחלק הראשון לחוק.
תומר רוזנר
רק לנושא של המקומי.
אורי מקלב (יהדות התורה)
רק לגבי זה.
קריאה
לא לצמצם. להרחיב.
היו"ר דוד אמסלם
הוא מצמצם את ההרחבה שהוא עשה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
לחילופין אני אומר.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
הסתייגות לרשות דיבור במליאה.
היו"ר דוד אמסלם
תרשום. גם עבדאללה וגם כולם.
תומר רוזנר
בחלק הראשון מעל גיל 18 בלבד. בחלק השני אתה משאיר גיל 18. בחלק הראשון מעל גיל 18 ובחלק השני עד גיל 18.
אורי מקלב (יהדות התורה)
כן.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
עלה הצורך להרחיב את האפשרות למכללות טכנולוגיות שלא מוכרות כמוסד להשכלה גבוהה בתוך ההרחבה.
היו"ר דוד אמסלם
אני אגיד לך משהו. ברשותך. אני אסביר לך. אתה תקבל תשובה. אתה יודע, פטור בלא כלום לא תצא מכאן. תקשיב. אני בשבוע שעבר עשיתי דיון על הארנונה ומשרד הפנים לא הגיע אליו. הגיע נציג לא הכי בכיר ממשרד הפנים כפי שחשבתי שצריך להיות.
מרדכי כהן
סגן מנהל המינהל.
היו"ר דוד אמסלם
כשאתה מזמין דיון בקבינט, הרמטכ"ל מגיע. תלוי לאיזה נושא. הבנת? נושא הארנונה, אמרתי לך, זה נושא מז'ורי גדול וענק שצריכות להיות בו החלטות פיקודיות. אני מצפה שהדרג המקצועי יבוא כולו כי זה נושא כבד וזה לא דבר פשוט. אם אני עושה דיון על נושא שהוא חשוב אבל הוא איזוטרי ברמת אותו פקיד שזה הנושא שלו, אין לי בעיה. אבל נושא הארנונה לדעתי הוא נושא משר צפונה וגם הוא צריך להעביר את זה מול הממשלה. לכן חשבתי שהדרג הוא חשוב ולא בגלל שאני חשבתי שהוא לא יכול לתת את התשובות. תאמין לי, ידעתי מצוין שהוא יכול לתת את כל התשובות ואולי אפילו יותר טוב מאחרים, אבל אני חשבתי שהאווירה הכללית היא חשובה, איך אנחנו רואים את זה כולנו, איך המשרד רואה את הסוגיה הזאת וזה כמעט הנושא היחיד שביקשתי שיבוא הדרג הכי בכיר במשרד.

לגבי המכללות קיבלתי מכתב ואני גם נפגשתי אתן. נסעתי לתל אביב ופגשתי אותן. זה לא הנושא ולכן אני לא רוצה לפתוח אותו בדיון הזה כי אנחנו לא שם. רק כחומר למחשבה וכדי שתבינו לאן הדברים מקצינים ומגיעים. למכללות רגילות מגיעים פטורים. אורט לא מקבל ואין לי מושג למה. אבל עזוב, זה לא הנושא. אני אראה לכם עוד סדרה של אבסורדים שבמסגרת הארנונה. לכן אני רוצה את חוק הארנונה. לשם כך אני רוצה לעשות דיון על הארנונה, כדי לסגור את הסיפור הזה ולטפל בארנונה. לכן, ברושי, אנחנו נטפל בזה במסגרת דיון אחר.
אורי מקלב (יהדות התורה)
הייתי אומר את זה בדיון על הארנונה מול היועץ המשפטי של הוועדה ומולנו שאנחנו לא יועצים משפטיים. יש מעל שלושים יועצים משפטיים שאחרי כן על כל דיוק ועל כל תג בחוק, הם מנסים לעשות פרשנות עצמית של הרשות המקומית. בסעיף (2) נאמר "על כל פרטיה". מה זה על כל פרטיה? רוב ועיקר פרטיה. אחרת הם תמיד ימצאו משהו ואז אתה עומד עם ידיים מורמות ולא יכול לעשות שום דבר.
היו"ר דוד אמסלם
אתה אומר שכאשר דוד המלך אמר להם צאו והתפרנסו זה מזה, הוא לא התכוון שכולם יהיו עורכי דין.
אורי מקלב (יהדות התורה)
כן.
תומר רוזנר
אני יכול לתת לך מענה יותר טוב כדי להפיס את דעתך, אם תסכים. במקום לכתוב על כל פרטיה, אנחנו נכתוב על כל הפרטים שהתבקשו. זאת אומרת, אם משהו שביקשו ממנו, הוא לא הביא – זה יהיה ברור שצריכים לבקש ממנו פרטים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
צריך להיות טופס שאומר מה הוא צריך להביא.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
היושב ראש, אני בכל זאת שואל. אתה חושב שההסתייגות נכונה כי אתה הצדקת אותה אבל אתה אומר לא כרגע. אני שואל אם אתה יכול לתת כאן איזו מסגרת של משהו, למה לא כרגע ומתי כן.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו כרגע גיבשנו כאן את הצעת החוק הזאת לאחר שתיאמנו אותה הרבה זמן והרבה דם יזע ודמעות השקענו בה. דרך אגב, יש עוד הוצאות נוספות של ארנונה, אחרות, שהן לא כאן. אני מתכוון לטפל בסוגיית הארנונה בכללותה. האמן לי, רשמתי בפניי בנושא הארנונה שלפחות יש לי שלושים-ארבעים סעיפים שאני ארצה לדבר עליהם ואחד מהם הוא המכללות. אחד מהם הוא בתי האבות. יש הרבה אבסורדים. אני מסתובב בארץ ואני שומע כל מיני גופים ואני המום ממה שמספרים לי ואני רושם את הדברים.

דרך אגב, יש נושאים אחרים שאנחנו נאבקים עם מרכז השלטון המקומי כמו ארנונה של בסיסי צה"ל, מוסדות מדינה ועוד. לא פותרים אבסורד בעוד אבסורד ולכן יש כאן שני אבסורדים כאשר האחד הוא שהמדינה לא משלמת לכם את מה שהיא צריכה, ועל זה אני עושה דיון ונאבק על זה, ומצד שני אתם גובים מאנשים שלא צריך לגבות מהם. אתם עושים בדיוק את מה שאסור לעשות, אתם מחברים שתי עוולות ולכן אני אומר, בוא נסדיר את זה.
איתי חוטר
הכול לפי חוק.
היו"ר דוד אמסלם
אל תגיד לי לפי חוק. אנחנו כאן כדי לשנות את החוק. אתה באת, דיברת אתי לגבי המהות. אם אתה מדבר אתי לפי חוק, קבל את זה גם לפי חוק והכול יהיה בסדר. אם זה מה שמטריד אותך. אתה תמיד תעבוד לפי החוק.

עכשיו נשמע את משרד המשפטים ואת משרד הפנים ואחרי כן נשמע את השלטון המקומי ונעבור להצבעות.
קריאה
גם משרד החינוך.
היו"ר דוד אמסלם
גם משרד החינוך.
אריאל צבי
בוקר טוב אדוני היושב ראש. אני רוצה להתייחס לנוסח שמונח כאן לפנינו לעניין זה שהשר לא יבחן את קיום הוראות כל דין החלות על פעולתו של מוסד חינוך. מה שבעצם מוצע כאן זה שהמחוקק אומר לגורם המינהלי, אומר לשר לעצום את העיניים.
היו"ר דוד אמסלם
לא לעצום את העיניים. לא לקחת בחשבון.
אריאל צבי
לא לקחת בחשבון. זאת אומרת, להתעלם במפורש - - -
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי.
אריאל צבי
מנסיבות של פעילות לא חוקית של מוסד חינוך. אנחנו חושבים שהסעיף הזה הוא מעורר קושי משמעותי.
היו"ר דוד אמסלם
בדיוק כמו שמס הכנסה גובה מאחד שהוא גנב גם מס הכנסה. הוא מתעלם מהפעילות הלא חוקית. הוא גובה מס הכנסה.
אריאל צבי
כאן אתה בעצם נותן הנחה ממס לגורם.
היו"ר דוד אמסלם
מה זה משנה? אני מדבר על הרעיון. אתה מדבר על רעיון ההתעלמות. הרי לכאורה אתה אומר שאם משהו לא חוקי, אני כרגע לא דן למה הוא לא חוקי, הוא כשלעצמו לדעתי לא חוקי, הלא חוקי הזה. אבל אתה בא לרעיון לכאורה ואומר שיש משהו לא חוקי ואז למה אני אנקוט פעולה של המדינה מולו, בוא נתעסק בלא חוקי. אמרתי לך שגם מישהו שהוא גונב, מס הכנסה בא אליו וגובה ממנו את הכסף.
קריאה
מעקל לו את החשבון.
אריאל צבי
יש הבדל בין לחייב במס.
היו"ר דוד אמסלם
אתה אומר שיש הבדל ברמת המהות אם המדינה לוקחת לבין זה שהיא נותנת.
אריאל צבי
ברמת האינטרס הציבורי - - -
היו"ר דוד אמסלם
לא. את האינטרס הציבורי, שים בצד. אני מדבר ברמת המוסר וההיגיון. אתה אומר שהיכן שהמדינה מרוויחה כסף, לא משנה.
אריאל צבי
לא. המדינה מרוויחה, זה שורה אחת להציג את הדברים. במקרה שבו האינטרס הציבורי אומר שהמדינה מקבלת כסף על פעילות חוקית, זה דבר אחד, במצב בו אני נותן הנחה או הטבה לגורם שעושה פעילות לא חוקית, זה משהו אחר.

ברשותך, אדוני, אני אשלים את ההתייחסות.
אורי מקלב (יהדות התורה)
חריגות בנייה, גם לוקחים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
בדיוק.
אריאל צבי
מעבר לפגיעה שיש כאן בשלטון החוק - - -
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, אני רוצה להגיד משהו. ברגע שאנחנו מתקנים את החוק, זאת לא פגיעה בשלטון החוק.
אריאל צבי
אני אגיד את הדבר השני. בעיני החוק הזה מעורר קושי גם בהיבט החוקתי של תכלית ראויה בגלל שיש כאן בעצם תכלית ובית המשפט כבר התייחס בדיוק לתכלית של המצב הקיים והוא דיבר על זה שלא יתכן שההטבה בארנונה תינתן למוסדות שמפירים את החוק. כשהמחוקק הולך ואומר לשר במפורש שהוא רוצה כן לתגמל כאן, במובן של הנחה מארנונה, גם מוסדות שמפירים את החוק, הנטל כאן - - -
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. אולי לדעתך החוק עצמו הוא לא חוקתי? אותו חוק שמגביל. הרי על מה מדובר? כדי שתבינו כולכם.
קריאה
עמותות.
היו"ר דוד אמסלם
יש מה שנקרא חיידרים, של מי? של חלק מהאדמו"רים שהם נמצאים כאן מלפני קום המדינה והם חינכו את הילדים שלהם בזרם מסוים, בעיקר נטורי קרתא. הם לא מבקשים מהמדינה שקל. באה המדינה ואומרת לכם, רבותיי, אתם לא מוסד חינוכי. החיידר הזה הוא לא חיידר אלא זה מפעל, זה עסק. אז לא מספיק שהם לא מבקשים את הכסף, אמרו להם, לא, אתם תשלמו ארנונה. והוא אומר לי שזה חוקי. למה? כי כתוב.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הם לא חוקיים.
היו"ר דוד אמסלם
הוא לא שאל איך שחוקקו את החוק מישהו לא קם ואמר, רק רגע, זה פוגע. אם מישהו באמת חושב על זכויות אדם, חושב על זכויות החינוך של הילדים האלה, זה לא חוקי. שם הייתי מצפה ממך להגיד לא חוקי ולא היום.
אריאל צבי
אני אשלים את ההתייחסות. אני חושב שבהחלט יש הבדל בזה שנותנים הנחה בארנונה למוסד - - -
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, למה אתה לא סוגר אותו?
קריאה
אנחנו לא יודעים עליהם.
קריאה
לא יודעים על קיומו.
היו"ר דוד אמסלם
אתה לא יודע? אחרי הדיון תבוא ואני אראה לך אותם.

אבנר, אל תפריע לי. אני אוציא אותך.
קריאה
אנחנו לא מכירים אותם.
היו"ר דוד אמסלם
אני אראה לכם אותם. דרך אגב, הם לידכם. אני אעבור אתכם אחד-אחד ואראה לכם אותם. תסגרו אותם מחר.
קריאה
מצוין. בסדר. מדובר בעבירות פליליות. מדובר שם בילדים שגדלים ללא פיקוח.
היו"ר דוד אמסלם
הגשת תלונה במשטרה?
קריאה
אני לא מכירה את המוסדות האלה.
דורון יהודה
מה פלילי בזה? זה שהם לומדים תורה, זה פלילי?
היו"ר דוד אמסלם
אבנר, עוד מילה ואני באמת מוציא אותך. צא החוצה. תוציאו את אבנר. תצא החוצה בבקשה.

דרך אגב, הטענה שלכם שאתם לא מכירים היא אפילו לא מצחיקה אותי ואני אסביר לכם למה. קחו פקח שיכיר אותם כמו בעבירות הבנייה. אם זה חשוב לכם, יש כאן עבירות פליליות חמורות מאוד.
קריאה
עשרות אלפי תלמידים.
היו"ר דוד אמסלם
עשרות אלפי תלמידים שאתם לא מכירים במוסדות שנמצאים כמעט כולם ליד משרד החינוך ואתם לא מכירים אותם ולא רואים אותם. כנראה שאתם מבינים שהתופעה הזאת היא תיאורטית. אז ממה נפשך, אם אתם חושבים שהנושא באמת חשוב וצריך לתקוף אותו, קחו שלושה-ארבעה פקחים ותבדקו. קודם כל תנטרו את המוסדות. הם לידכם. אתם לא צריכים ללכת רחוק, אפילו לא צריך לתת לפקח הזה רכב וגם לא אופניים אלא ברגל הוא מביא לכם את השמות.

לכן מה שמפריע לי זאת הצביעות.
קריאה
זאת הוראה רוחבית, כלל ארצית.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה לא קשור לתל אביב. תהיה רגוע.
היו"ר דוד אמסלם
לכן אני אומר שאו שהמדינה תטפל בהם לכאורה בכובע הזה אבל בלי קשר אנחנו מקדמים את זה. שמעתי מה אתה אומר ובוא נתקדם.

בכוונה אני מחדד את האבסורד ואת הצביעות. תמיד זה בא בעיני המתבונן. אני לא בטוח שאלה היו מוסדות שהיו אליטיסטיים ומשדרים איזשהו משהו אחר החוצה, אני לא בטוח שזה מה שאתה היית אומר לי. אולי היית אומר לי שזה האינטרס הכי טוב של המדינה. כנראה בגלל שאלה חיידרים, לומדים בהם תורה, לא מתים עליהם.
אריאל צבי
לא אדוני היושב ראש, זאת ממש לא צביעות. זה ברמה המשפטית. אני לא יכול לתגמל מוסד שהוא לא לפי החוק. יש כאן בעיה עם התכלית הראויה של החוק.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. אין בעיה. תודה. משלי כבר אמר שבמקום הצדק, שם הרשע.
נתי בביוב
סגן היועץ המשפטי, משרד הפנים. ראשית אני רוצה להצטרף מבחינה משפטית לעמדת חברי ממשרד המשפטים. אנחנו חושבים שהתיקון הזה בסיפא שלו מעורר קושי. חיוב בארנונה ובמס למי שעושה פעילות עבריינית, דווקא זאת העמדה העקבית של המדינה. גם מי שעושה פעילות עבריינית, לא יכול החוטא לצאת נשכר והוא משלם את כל המסים שהוא חויב בהם. כאן המקרה הוא הפוך. כאן מי שעושה פעילות עבריינית לכאורה, ואני לא יודע ואין לי מידע על זה, אני משרד הפנים ולא משרד החינוך, הוא דווקא יוצא נשכר ומקבל פטור מארנונה.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, אני חשבתי שלהפך, שהמדינה צריכה לפטור את העבריינות ולא ליהנות ממנה. דרך אגב, תתעלם מכך שזאת מדינה. נניח שזה בן אדם פרטי מול בן אדם פרטי, אז היית מבין שיש לו אינסנטיב דווקא שהוא ימשיך בעבריינות כדי לגבות ממנו את הכסף. לכן, אל תגיד את זה. עזוב. ברמה הערכית המדינה מחליטה מה אסור והיא צריכה לאכוף את מה שאסור ולא להעלים עין היכן שהיא מרוויחה כסף והיכן שלא, לא. זה לא עובד כך.
נתי בביוב
זה שהמדינה צריכה להילחם בעבריינות, זה מובן מאליו.
היו"ר דוד אמסלם
עזוב. זאת הצביעות הכי גדולה שאני מכיר, אבל בוא נתקדם.
נתי בביוב
אני לא מסכים.

עוד שתי הערות. לסעיף קטן (2). אני רוצה שתשומת לב חברי הכנסת תהיה שאם אנחנו אומרים יראו פטור מארנונה שניתן לפי סעיף קטן זה כאילו ניתן ביום הגשת הבקשה לפטור, זה אומר שאם מוסד מגיש באפריל, הפטור יהיה מאפריל ולא לשנת המס.
היו"ר דוד אמסלם
ודאי. שיגיש בזמן.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אם לא הגיש, לא יקבל.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, זה מיום ההגשה שהוא מגיש ולא מהתשובה שהוא מקבל. הפקיד יוצא למילואים, יוצא לחופש, עונה לו אחרי שנה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
כמו בהנחות הרגילות של דיור.
נתי בביוב
אני אומר את זה כי לפי הנוהל הקיים של משרד הפנים, הרי זה לא משנה את כולם.
היו"ר דוד אמסלם
מה קורה בעמותות הרגילות?
נתי בביוב
בעמותות הרגילות ההגשה היא עד אפריל כיוון שהן צריכות להגיש דוחות מבוקרים וכולי. לכן אין להן זמן להגיש בתחילת השנה והן מגישות עד אפריל והפטור חל מראשית השנה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה על ההערה. זה מה שאנחנו נחיל גם כאן.
גלעד קרן
הוא אומר שאם מגישים במאי, הם לא יקבלו בכלל באותה שנה.
קריאה
זה מה שהחוק אומר.
נתי בביוב
זאת המשמעות.
גלעד קרן
אנחנו אומרים שמהיום שהם הגישו, מהיום שהם החליטו שהם רוצים להגיש.
היו"ר דוד אמסלם
למה אנחנו שינינו את זה מהרגיל?
תומר רוזנר
אנחנו הבנו מהדיווחים שקיבלנו שמכיוון שהממונה על המחוז הוא זה שצריך לתת את ההחלטה, ההחלטה לוקחת לו הרבה זמן והפטור ניתן רק מהמועד שהוא מחליט.
נתי בביוב
לא.
תומר רוזנר
זה הדיווח שקיבלנו.
נתי בביוב
לא.
איתי חוטר
אבל אם הוא הגיש ביוני?
היו"ר דוד אמסלם
לא להפריע לי. עוד מעט אני אגיע אליך.
נתי בביוב
הפטור הוא לשנת המס ובלבד שהוא הגיש במועד.
היו"ר דוד אמסלם
ההגשה, לא התשובה.
נתי בביוב
ההגשה.
קריאה
ואם הוא מגיש במאי?
היו"ר דוד אמסלם
אני לא בא לטייב כרגע.
תומר רוזנר
אמרו לנו שנותנים להם רק מהמועד - - -
היו"ר דוד אמסלם
הייעוץ המשפטי שלנו קיבל תשובה שכנראה היא הייתה מהרגע שהממונה מחליט.
נתי בביוב
מי נתן את התשובה הזאת?
היו"ר דוד אמסלם
לא יודע. אני לא נכנס לזה. אני מקבל את ההערה שלך. אנחנו נעשה את זה כמו לגבי כל העמותות הרגילות.
תומר רוזנר
אם זה כך, לא צריך לכתוב את זה.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו נשמיט את ההערה הזאת.
תומר רוזנר
את הקטע הזה.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר גמור. תודה, נתי.
נתי בביוב
יש לי עוד הערה. סעיף (2) יורד?
היו"ר דוד אמסלם
כן.
אורי מקלב (יהדות התורה)
יש בעיה. יש עמותות שהדירו אותן ומנעו מהן לקבל הנחה מכיוון שהן לא העבירו עד ה-1 באפריל וכאן התחילה הבעיה.
נתי בביוב
זה חל לגבי כל העמותות. יש מועד הגשה.
היו"ר דוד אמסלם
נתי, תמשיך.
נתי בביוב
לסעיף קטן (3). אני מניח שהפטור יינתן בכל פעם לשלוש שנים. אני מניח שגם זה אמור להיות תואם וזה בא מהנוהל שלנו שאומר שאכן הפטור של מוסד מתנדב ניתן לשלוש שנים. עד שלוש שנים כל פעם.
היו"ר דוד אמסלם
יש כאלה שנותנים להם פחות משלוש שנים?
תומר רוזנר
בדרך כלל נותנים לשנה.
נתי בביוב
אני לא יכול לתת לך את זה.
היו"ר דוד אמסלם
אתה בדקת את זה?
נתי בביוב
לא, אבל זה לא מה שאני מעיר. אני מעיר על דבר אחר. מכיוון שהפטור ניתן כאן בחוק לשלוש שנים, הרי יכול להיות מצב שבו המוסד המתנדב בשנה הראשונה מקיים את הקריטריונים לפי הנוהל והוא מוסד מתנדב, אבל בשנה השנייה הוא כבר לא מקיים את הקריטריונים.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה. מבטלים לו.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
העירייה תבדוק.
נתי בביוב
לא. היא לא יכולה לבדוק. היא נותנת לשלוש שנים.
תומר רוזנר
היא בהחלט יכולה לבדוק.
נתי בביוב
מתקנים אותי כאן ואומרים לי שבנוהל שלנו הפטור הוא לשלוש שנים. לא עד שלוש שנים, כך שזה תואם את החוק.
היו"ר דוד אמסלם
אתה העלית טענה שהיא טובה לקיים.
נתי בביוב
אני רק בראשית דבריי.
היו"ר דוד אמסלם
בוא תענה לעצמך איך אישרת את זה אז.
נתי בביוב
אני שלם עם זה. אנחנו אישרנו את זה. אני לא טוען עכשיו כנגד הפטור לשלוש שנים. אני טוען דבר אחר ואתם לא נותנים לי להשלים. מכיוון שזה לשלוש שנים, רק סביר הוא שאנחנו נדרוש, וכך אנחנו עושים, שבראשית כל שנה, אחת מכל שלוש השנים, ייתן המוסד הצהרה לגבי תחומי פעילותו ופעילותו הכלכלית שלא השתנו.
יעקב אשר (יהדות התורה)
את זה אתם עושים היום?
נתי בביוב
זה מה שעושים היום לגבי כולם, אז לא יכול להיות שדווקא אלה שפטורים, לא יעשו את זה.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה. אני מקבל את מה שאתה אומר. אם זה גם מופיע בנוהל, מצוין. אתה צודק. אין לי בעיה עם זה.
תומר רוזנר
המוסד המתנדב יגיש הצהרה שממשיכים להתקיים בו התנאים.
נתי בביוב
הם מגישים תצהיר.
היו"ר דוד אמסלם
תקריא את הנוסח. מה זה הנוסח הזה?
מרדכי כהן
של הנוהל שלנו.

"הפטור מארנונה יינתן לשלוש שנים ובלבד שבראשית השנה השנייה והשלישית עד, ולא יאוחר מה-1 באפריל באותן שנים, ימסור המוסד תצהיר לפיו מטרותיו ותחומי פעולתו והנושא הכלכלי לא השתנו מאז נתינת הפטור".
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה בסדר.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר גמור. תודה רבה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא רוצים לתת למישהו שלא מגיע לו. דין אחד לכולם.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר. קיבלנו.

עוד משהו? יש לך עוד הערות?
נתי בביוב
לא.
סיון להבי
סגן מנהל מינהל השלטון המקומי. לגבי ההצעה לפטור גם ארכיונים ציבוריים. במקביל מתקדמת הצעת חוק ויוצא שיש כאן כפל.
היו"ר דוד אמסלם
הם לא יהיו פטורים פעמיים.
סיון להבי
השאלה אם יש צורך לכתוב את זה כאן.
היו"ר דוד אמסלם
מינוס כפול מינוס יוצא פלוס. אין כאן כפל מבצעים. אנחנו הכנסנו את זה בגלל אותה חקיקה. יכול להיות שאנחנו נחסוך לאיזושהי ועדה אחרת עוד דיון. זה הסיפור. דרך אגב, מדובר בגדול על משהו כמו שמונה ארכיונים שיש במדינת ישראל.
סיון להבי
לא. יותר. יש 18.
תומר רוזנר
בהצעת החוק שם מדובר על אותו הסדר של שליש או שמדובר על פטור מלא?
סיון להבי
פטור מלא.
תומר רוזנר
כאן זה רק שליש.
איתי חוטר
זה תחרות כמה פטור נותנים?
תומר רוזנר
אני רק שואל. אם בהצעת החוק האחרת מדובר על פטור מלא, כדאי להוריד את זה כאן.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר.
מרדכי כהן
זאת גם הבקשה שלנו.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה. אני מוריד את זה.
תומר רוזנר
אני מבין שהממשלה מסכימה להצעה ההיא.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי. אם זה עבר ועדת שרים לענייני חקיקה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני חושב שההצעה השנייה לא עברה.
קריאה
עברה ביום ראשון.
היו"ר דוד אמסלם
לגבי הארכיונים, זה עבר בוועדת שרים.

אנחנו נוריד את זה מכאן. איתי, אתה יכול להיות שקט.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אולי נעשה הפוך? נכניס את הארכיונים בפטור מלא כאן.
תומר רוזנר
לא.
היו"ר דוד אמסלם
לא. עזוב. אני לא יכול. אם כן, אנחנו מורידים את הארכיונים.

סיון, תודה על ההערה.

משרד החינוך.
אילן שי
משרד החינוך. לעניין התוספת על מוסדות חינוך שלא מקיימים את הוראות הדין. לפעמים הדרך שלנו לדעת על קיום מוסדות כאלה, זה בעקבות הפניות שלהם לקבל פטור מארנונה והמידע שמועבר לנו.
היו"ר דוד אמסלם
עכשיו יהיה לכם מידע מדויק.
דורון יהודה
אני רוצה להעלות נקודה.
היו"ר דוד אמסלם
לא. אני רוצה להסביר את הפרוצדורה. זה לא דיון שאני עושה דיון רגיל. זה לא דיון שאני מזמין אליו את הציבור הרחב. אנחנו כאן עשינו דיון על חקיקה ועכשיו אנחנו בהכנה לקריאה שנייה ושלישית. לדעתי זה הדיון השלישי שאני עושה.
דורון יהודה
אני לא רוצה שתפספס משהו שהוא מאוד חשוב.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה.
דורון יהודה
ארגוני הנכים עושים עבודה בהתנדבות, עושים את כל העבודה שלנו ואתם רואים אותנו יום יום עובדים למען הציבור, מטפלים בנכים, עושים עם הילדים ועם המבוגרים ועם כולם. כאשר זה ארגון ארצי - - -
היו"ר דוד אמסלם
זה מלכ"ר?
דורון יהודה
זה מלכ"ר.
היו"ר דוד אמסלם
אתה עונה לרווחה?
דורון יהודה
כן.
היו"ר דוד אמסלם
אז אתה בתחולת החוק. אתה בפנים.
דורון יהודה
אני פעם ראשונה כאן ורציתי לדעת.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה. תודה רבה.

משרד החינוך, יש לכם עוד הערה חוץ מזה שזה עוזר לך?
אילן שי
ברגע שזה לא עולה כל שנה, זה לא עוזר לי.
היו"ר דוד אמסלם
למה?
אילן שי
אני מקבל פחות מדי.
היו"ר דוד אמסלם
אתה מקבל רשימה פעם בשלוש שנים. כל שנה תקבל תצהירים.
אילן שי
חוק הפיקוח קובע שכל מוסד שמחנך באופן שיטתי יותר מעשרה תלמידים חייב לקבל רישיון.
היו"ר דוד אמסלם
הבנו את העניין.
אילן שי
עוד הערה אחת. חוק לימוד חובה קובע. זה נעשה כיוון שאמרו שיש את אותם מוסדות שמלמדים עוד מלפני קום המדינה תלמידים לימודים תורניים. אפשר לתת לתלמידים האלה פטור מלימוד חובה ואז למוסדות האלה רישיון. המוסדות לא פונים ולא מבקשים.
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. זה לא הנושא שלנו מה הם יכולים לעשות. זה המצב העובדתי. משרד המשפטים התייחס לזה ברמה המשפטית. אני כרגע לא שואל מה הם יכולים לעשות.

דרך אגב, אני רוצה לומר משהו לפרוטוקול ולידיעתך. בשנת 1952 היה הסכם של המוסדות האלה עם המדינה והם לא שילמו ארנונה. הסכם.
איתי חוטר
הם לא ביקשו את הפטור.
היו"ר דוד אמסלם
והם גם לא ביקשו פטור. הם היו פטורים מארנונה. זה דבר שהתפתח בעשר השנים האחרונות. שלא תתבלבל. אחרי כן הם שילמו שליש, הם הסכימו, וכשבא פורז והיה שר הפנים, כנראה היו לו מוטיבציות יתרות, הוא בא עם האג'נדה שלו, עם עולם הערכים שלו ועם המוטיבציות שלו ואז הם נכנסו לדבר הזה.

צריך להבין שאבות הציונות הבינו את העניין. הם לא היו דתיים אבל הם הבינו את העניין. תודה רבה. יש לך עוד משהו מהותי?
אילן שי
לא.
היו"ר דוד אמסלם
שלטון מקומי.
איתי חוטר
אדוני היושב ראש, אנחנו עדיין סבורים שההגדרה של מוסד מתנדב בתחומי בריאות, רווחה, חינוך היא עדיין מאוד רחבה.
היו"ר דוד אמסלם
מה הכוונה?
איתי חוטר
הם צריכים להצטמצם.
היו"ר דוד אמסלם
למה?
איתי חוטר
כך אנחנו חושבים.
היו"ר דוד אמסלם
אתה סבור שיש מוסד רווחה שעוסק באנשים עשירים?
איתי חוטר
מה זה מוסד רווחה?
היו"ר דוד אמסלם
כל מוסדות הרווחה שאתה מכיר ומדמיין.
איתי חוטר
אחת הבעיות היא שאנחנו לא מצליחים אפילו לדמיין את התחולה של החוק הזה ואת המשמעויות שלו מבחינת היקפי הפטור. זאת אחת הבעיות ואחד הקשיים. כשאנחנו ביקשנו מרשויות מקומיות לבדוק על איזה מוסדות יחול הפטור הזה, אחד הקשיים הוא שהרשויות המקומיות אפילו לא יודעות מי בפוטנציאל כדי לגשת אליהם מחר בבוקר אחרי שזה יעבור כדי לדרוש את הפטור. לכן החשיפה התקציבית והפוטנציאל והפגיעה בהכנסות של הרשויות המקומיות הוא מאוד גדול לפי הערכה שלנו ואנחנו מאוד חוששים מזה.
היו"ר דוד אמסלם
לחשוש זה תמיד דבר טוב. בסדר. זה שאתם חוששים, זה מצוין. מה שמפריע לי בהערה שלך זה שאנחנו ישבנו אצלי במשרד עם יושב ראש השלטון המקומי וגם אתה היית בדיון.
איתי חוטר
נכון.
היו"ר דוד אמסלם
היו גם חברי הכנסת ומשרד הפנים. סיכמנו וצמצמנו את ההצעה המקורית כמעט בתשעים אחוזים. השארנו אותה רק לנושאים הספציפיים האלה שאתם הסכמתם עליהם ואתם גם הבנתם אותם. אין מוסד רווחה שלפי הבנתי נותן שירות לאנשים עשירים. לרוב מי שנזקק לרווחה, אלה אנשים עניים. מדובר על העמותות הארציות. כל הזמן תזכרו שזה המטה. מדובר על מטה קטן. לעמותות העירוניות, ממילא אתה נותן להן ואם אתה לא נותן לו, אתה לא נותן גם לשני כי הוא לא עומד בקריטריונים.

לכן לפי תפיסתי אתם הפרזתם גם בהערכה שלכם גם את הכסף גם את הנושא. אני רואה את זה כדבר מאוד מאוד מצומצם. אני מכיר אותם, הם פונים אלי ואני רואה גם מי פונה אלי. לכן אנחנו צמצמנו את זה רק למקומות שכולנו הסכמנו עליהם. דרך אגב, זאת הייתה הצעה של היושב ראש ולא שלי. הוא הציע את זה.
אורי מקלב (יהדות התורה)
אתם הצעתם את זה. זה התחיל בתל אביב.
היו"ר דוד אמסלם
ברושי, משהו חשוב?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
כן. קודם כל, כמי שהיה ראש מועצה בעמק יזרעאל וחבר במוסדות השלטון המקומי, אני מבין את החששות. מצד שני אדוני היושב ראש, אתה בטח יודע שלכל רשות יש ועדת הנחות שאיננה מורכבת מאנשי הרשות וחלק גדול מאותם מוסדות ממילא מקבלים את ההנחות כי אין להם יכולת לשלם. לכן דווקא החוק הזה בא לעשות סדר. לא רק שיקול דעת לפעמים שגוי אלא הגדרה יותר ברורה מי כן ומי לא. החוק הזה הוא חיובי ואני אומר את זה גם לשלטון המקומי. הוא מוציא לכם את הערמונים מהאש. אני אומר שהחוק הזה עושה סדר במה שאולי לא היה בו סדר. הוא היה נתון לשיקולי דעת ולחצים של מוסדות שפנו והיו נתונים לשיקול דעת של מוסדות היו צריכים להחליט. לכן היוזמה של יושב ראש הוועדה היא נכונה והיא פותרת חלק מהשאלות הלא ענייניות שקיימות בכל מקום.

לכן אני מברך. מצד שני אדוני היושב ראש, אני אתן דוגמה דווקא מהרווחה. ילדים עם צרכים מיוחדים וגם בדרגה גבוהה של צרכים מיוחדים, הם מטופלים עד גיל 21. בגיל 21 הם יוצאים לשום מקום.
היו"ר דוד אמסלם
הוא מטופל ברווחה עד גיל 21?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
ברווחה.
היו"ר דוד אמסלם
ברווחה אין הגבלת גיל.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני יכול להגיד שהמדינה מתקצבת נוער עד גיל 21 עם צרכים מיוחדים ונותנת להם טיפול.
תומר רוזנר
זה לא מוגבל בגיל.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני מודה שאני כרגע לא בקי בכל הפרטים וקצת הופתעתי.
היו"ר דוד אמסלם
קודם כל, דבר כשאתה בקי.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
הדיון מתקיים עכשיו ולכן אני מעלה את הנקודה של גיל 18. אתה אמרת בצדק שהמכללות הטכנולוגיות שהן האוכלוסיות היותר במצוקה, עם אנשים פחות חזקים, הן לא פטורות מארנונה.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, המכללות הרגילות פטורות.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
זה מה שאני אומר. לכן זה אבסורד. המכללות הרגילות, ואני הייתי אחראי על מכללת עמק יזרעאל, מכללה בולטת, הן פטורות. מכללה טכנולוגית אליה באים ממקומות פחות חזקים, היא לא פטורה. מי משלם? הנוער משלם, אלה שצריכים לצאת ממצוקה משלמים את הארנונה. עדיף לחסוך מלים.
היו"ר דוד אמסלם
אבל נתתי לך תשובה על זה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
לכן אני שואל. התשובה שלך מקובלת אבל בכל זאת. זה קורה מחר. התשובה שלך תקרה בעוד זמן, לא ברור עד מתי והיא תהיה מעורבת בעוד. כאן יש סעיף שפותר את הבעיה. אולי נעלה בכל זאת את הגיל לגיל 25. משהו צריך לקרות גם לטובת הנוער שעד גיל 21 מטופל על ידי המדינה וגם במכללות.
היו"ר דוד אמסלם
מה ההסתייגות שלך?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
במקום 18, גיל 30 או אם תתפשר אתי על גיל 25.
היו"ר דוד אמסלם
תחליט. שלושים או 25.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מה שתגידו. אני בעד שלושים.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר.
איתי חוטר
אנחנו מסתייגים. אני חוזר על הדברים שאמרתי קודם. אנחנו חושבים שצריכים לצמצם ובטח לא להרחיב.
היו"ר דוד אמסלם
אתה מתנגד להסתייגות.
איתי חוטר
ודאי שאנחנו מתנגדים.
עוזי סלמן
אנחנו מתנגדים באופן נחרץ להעלאת הגיל מעל גיל 18 מטעמים ברורים. הוראת החוק הזאת היא רוחבית. התחולה שלה היא על כל מדינת ישראל ולכן זה יכניס מגזר שלם של מוסדות חינוך לתוך הנושא הזה. כמובן שזה גורם באופן מידי לחסרון כיס משמעותי לרשויות המקומיות ואני לא מדבר על תל אביב אלא על כלל השלטון המקומי.
היו"ר דוד אמסלם
תודה. אבנר, משפט אחד. אני לא פותח את הדיון.
אבנר עורקבי
אני רוצה להשלים את הדברים שאמר חבר הכנסת ברושי. על השולחן שלי באופן אישי יושבים כחמישה מקרים של ילדים בני 21 שאין להם טיפול מבחינת משרד הרווחה. הם יצאו מהשלטון המקומי.
היו"ר דוד אמסלם
תודה.
ערן פרידלר
עיריית תל אביב, אגף התקציבים.
היו"ר דוד אמסלם
דיבר כבר היועץ המשפטי.
ערן פרידלר
הוא דיבר.
היו"ר דוד אמסלם
דרך אגב, הגזבר שלכם היה שותף אתנו.
ערן פרידלר
אני יודע. הגזבר היה שותף. הייתי כאן בוועדה עת היא דנה בנוסח הקודם של הצעת החוק ואני באמת מברך על הצמצומים שנעשו. יחד עם זאת נושא השיפוי. נושא השיפוי, להחיל אותו רק על - - -
היו"ר דוד אמסלם
הבנתי. אתה רוצה להחיל אותו על כל הארץ.
ערן פרידלר
כן.
היו"ר דוד אמסלם
חסר לכם כסף בתל אביב?
ערן פרידלר
כן.
היו"ר דוד אמסלם
אתם רוצים לעשות ממוצע ארצי, נעשה מסלקה ונחלק לכולם?
ערן פרידלר
אבל זה מה שעושים. יש הצעות חוק על גבי הצעות חוק ובסופו של דבר זה נגזל מהשלטון המקומי. השיפוי הוא חיוני.
היו"ר דוד אמסלם
אני מציע לך, אל תיכנס לזה. קרא את דוח ברזילי ותכין את עצמך לדיון הבא. אתה מבין לבד שזה קומפרומייס שעשינו עם האוצר ופעם ראשונה שהאוצר נכנס לנושא הזה ויגיד לך את זה עוד מעט אריאל יוצר, עת אני אבקש ממנו לאשר את הסיכום. פעם ראשונה. זה גם לא נכנס בתחולת החוק וזה הסיכום שלי אתם.
ערן פרידלר
אגב, זאת לא פעם ראשונה. זה היה בחוק אזרחים ותיקים, שיפוי מלא של האוצר להנחות בארנונה לאזרחים ותיקים. שנה אחר כך הם הביאו ביטול של זה בחוק ההסדרים. לכן, להאמין לאוצר על השיפוי? זה קצת בעייתי.
היו"ר דוד אמסלם
עכשיו אנחנו נחדד את העניין. יוצר, אני רוצה שאתה תאשר לפרוטוקול את הסיכום שיש לי אתכם. אל תהנהן בראש אלא תגיד. הפרוטוקול לא רואה.
אריאל יוצר
אני מאשר.
היו"ר דוד אמסלם
אנחנו סיכמנו שהאוצר משפה את הרשויות שנמצאות בסוציו אקונומי אחד-ארבע והחרגנו את ירושלים כי לירושלים אתם תתנו את הפתרון במסגרת מענק הבירה. אנחנו החרגנו אותה. בסוציו אחד-ארבע אתם משתתפים בשליש בעלות.
תומר רוזנר
שליש מהמאה אחוזים.
היו"ר דוד אמסלם
שליש מהמאה אחוזים וזה נכנס לבסיס התקציב. זה היה הסיכום. זה לא חד פעמי אלא זה בבסיס התקציב ולכן הוצאתי את זה מהחקיקה.

אתה מאשר?
אריאל יוצר
מאשר.
היו"ר דוד אמסלם
תגיד מאשר אני, כמו שבכנסת אומרים.
קריאה
מאשר לא לבטל את זה בחוק ההסדרים.
היו"ר דוד אמסלם
ברשותכם, אנחנו עוברים להצבעות.
תומר רוזנר
אנחנו נצביע על הסתייגותו של חבר הכנסת ברושי. הוא מציע גיל שלושים.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
כפי שהיושב ראש יחליט. שלושים או 25.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני מוכן שההסתייגות שלי ושלו תדבר על גיל 25 כדי שיהיו גם המכללות הטכנולוגיות.
היו"ר דוד אמסלם
בסדר.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אם היושב ראש תומך.
היו"ר דוד אמסלם
ברושי, אתה מוכן?
איתן ברושי (המחנה הציוני)
כן.
היו"ר דוד אמסלם
שניכם מחברים יחד את ההסתייגויות ומבקשים גיל 25.
תומר רוזנר
גם חבר הכנסת אורי מקלב.
היו"ר דוד אמסלם
כן. בוודאי.
מרדכי כהן
אני רק רוצה שאריאל יוצר יבין שאם ההסתייגות נכנסת, זה עדיין אותו שליש.
היו"ר דוד אמסלם
ודאי. הלוואי שהייתם לומדים כך גמרא, כי אז היינו נמצאים במקום אחר. אני מרגיש שהפסקת ללמוד. אני עוד לומד.

נעבור הצבעה על ההסתייגות.
תומר רוזנר
יש לנו הסתייגות אחת על גיל 25.
היו"ר דוד אמסלם
מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה

בעד ההסתייגות – 7

נגד – מיעוט

ההסתייגות נתקבלה.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות התקבלה.

אני רוצה להביא להצבעה את כל החוק כנוסח הוועדה בצירוף ההסתייגות שהתקבלה.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
לפני כן, ביקשתי הסתייגות לרשות דיבור.
תומר רוזנר
אנחנו רושמים.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
אני יודע שנפתרה הבעיה. מצביעים על חוק. ההערה שנאמרה על עבירה על החוק של מוסדות החינוך הייתה הערה צינית ולא הייתה במקומה. אני אומר שהיא לא צריכה להיות בפרוטוקול.
היו"ר דוד אמסלם
מה לעשות שגם דברים שלא צריכים להיות בפרוטוקול, נכנסים לפרוטוקול.
עבדאללה אבו מערוף (הרשימה המשותפת)
שיבינו את העניין.
היו"ר דוד אמסלם
מה שאומר חבר הכנסת עבדאללה אבו מערוף מצטרף למה שאני חושב. היות ואנחנו מדברים בסוגיות חקיקה, גם אם הוא לא מתאים למישהו. ככלל במדינה ובכלל בהיגיון, כששני חוקים מתנגשים ביניהם, יבוא בית המשפט ויכריע לאן הוא נותן את ההעדפה לכאורה. בסדר. אם מישהו ירצה לעתור, בבקשה, אנחנו נתמודד עם זה.

בכל מקרה, אני רוצה להצביע על הצעת החוק.
מרדכי כהן
אדוני, אם הסיכום שלך אחד עד ארבע, לא יכול להיות שאנחנו מבינים עכשיו שזה 1 ו-2.
היו"ר דוד אמסלם
אמרתי אחד-ארבע. אמרתי לא מוגבל בכסף. מבחינתי לא הייתה שום הגבלה תקציבית בעניין. אני מעריך שזה לא יעלה יותר משלושה-ארבעה מיליון שקלים. אני אומר שוב, ללא התייחסות תקציבית.
מרדכי כהן
כולל ההסתייגות.
היו"ר דוד אמסלם
בוודאי. כשדיברתי עם החבר'ה אצלכם, הם שאלו אותי בכמה אני מעריך ואמרתי שאני מעריך בשלושה-ארבעה מיליון שקלים. משרד האוצר לא מקבל את ההחלטות על בסיס הערכות שלי אלא הוא עושה עבודה. כמה עובדים יש לכם באגף?
אריאל יוצר
שישים אנשים על 400 מיליארד שקלים.
היו"ר דוד אמסלם
עזוב את הכסף. אני יכול לנהל אותו כמעט לבד, אם אתה רוצה. תקשיב, שישים אנשים נסמכים על הערכה של יושב ראש הוועדה?
אריאל יוצר
אני אגיד לך מה קרה. אני ביקשתי אומדן ולא קיבלתי. לכן הסתמכתי עליך.
היו"ר דוד אמסלם
דיברתי אתמול גם עם ערן על הנושא הזה. הסוגיה הכספית היא לא העניין.
אריאל יוצר
אין לי בעיה לא להיכנס לזה.
היו"ר דוד אמסלם
אין הגבלה כספית בנושא.
אריאל יוצר
נסמכנו על ההערכה שלך.
היו"ר דוד אמסלם
אין בעיה.

אני מביא את החוק להצבעה.

מי בעד הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 26), התשע"ו–2016 כפי שהוקרא בוועדה כולל ההסתייגות שהתקבלה ובשינויים שנעשו בו? מי נגד?

הצבעה

בעד הצעת החוק – 8

הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 26) (תנאים לפטור מארנונה למוסד-מתנדב), התשע"ו–2016, אושרה.
היו"ר דוד אמסלם
הצעת החוק אושרה פה אחד. אין מתנגדים ואין נמנעים.

תודה רבה לכולם. אני מודה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 10:40.

קוד המקור של הנתונים