ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 01/08/2016

החלת החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998, על נמלי הים אשדוד וחיפה, החלת החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998, על הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, החלת החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998, על חברת נת"ע, החלת החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998, על בעלי זכויות בחזקות I/14 "לוויתן דרום" ו-I/15 "לוויתן צפון"

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 254

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, כ"ו בתמוז התשע"ו (01 באוגוסט 2016), שעה 12:50
סדר היום
1. החלת החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998, על נמלי הים אשדוד וחיפה

2. החלת החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998, על הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

3. החלת החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998, על חברת נת"ע

4. החלת החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998, על בעלי זכויות בחזקות I/14 "לוויתן דרום" ו-I/15 "לוויתן צפון"
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר
מוזמנים
רשות הסייבר, משרד ראש הממשלה - אלי עמר

משרד ראש הממשלה - אביהו ב'

משרד ראש הממשלה - אסף ה'

ע' ר' מערך רשות הסייבר, משרד ראש הממשלה - בן אביגדול

ע' ר' מערך רשות הסייבר, משרד ראש הממשלה - אריאל חזן

ע' יועמ"ש, המשרד לביטחון הפנים - נופית בן דוד

עוזרת ליועמ"ש, המשרד לביטחון הפנים - איילת לוי

ק' חבלה מחוז ירושלים, המשרד לביטחון הפנים - אופיר בוקי

רמ"ח מעברים באג"מ, המשרד לביטחון הפנים - יהודה פרץ

מלווה חטיבת הדוברות, משטרת ישראל - שבתי גרברצ'יק

מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - עמית אשכנזי

עו"ד, מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - ענת אסיף

מנהל אגף בכיר חירום, ביטחון וסייבר, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים - דני שנער

ראש צוות פיקוח, משרד האנרגיה והמים - יוסף חנן וירצוברגר

עוזר ראשי בלשכה המשפטית, משרד האנרגיה והמים - אלעד גולן

משנה לסטיסטיקן הממשלתי, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - יואל פינקל

יועץ חב' נת"ע – נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ - ערן צ'רפק

מנהל אגף קו אדום, נת"ע - קרן זוהר

מנהל ביטחון, חברת נמלי ישראל - משה דוד

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
מירי פרנקל-שור

עידו בן יצחק

רועי שליים (מתמחה)
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
ירון קוונשטוק

1. החלת החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998, על נמלי הים אשדוד וחיפה

2. החלת החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998, על הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

3. החלת החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998, על חברת נת"ע

4. החלת החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998, על בעלי זכויות בחזקות I/14 "לוויתן דרום" ו-I/15 "לוויתן צפון"
היו"ר דוד אמסלם
צהריים טובים, אני מתכבד לפתוח את ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא:

1. החלת החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998, על נמלי הים אשדוד וחיפה.

2. החלת החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998, על הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

3. החלת החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998, על חברת נת"ע – נת"ע זה נת"ע?
איילת לוי
נתיבי תחבורה עירוניים.
היו"ר דוד אמסלם
תל-אביב?
איילת לוי
תל-אביב.
היו"ר דוד אמסלם
הרכבת הקלה בירושלים זה לא פה?
איילת לוי
יסבירו למה לא.
היו"ר דוד אמסלם
טוב.

ו-4. החלת החוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998, על בעלי זכויות בחזקות I/14 "לוויתן דרום" ו-I/15 "לוויתן צפון" – טוב שאני לא מבקש סיור בוועדה במקום, כדי שנראה איפה זה.

טוב, רבותי, אתחיל את הדיון בזה שקודם כול אני מבקש לקבל הסבר. בוא תסבירו לנו על הגופים האלה, חלקם אני לא מכיר, ותגידו לנו מה אתם מבקשים. אז מי רוצה לדבר?
עמית אשכנזי
צהריים טובים, אדוני. שמי עמית אשכנזי, אני היועץ המשפטי של מטה הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה. אנחנו עוסקים בתיקון של התוספות לחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים. בהתאם לחוק הזה, בהמשך למדיניות ממשלתית, נקבעה הסדרה ביטחונית אבטחתית בתחום אבטחת המידע, על מנת להגן על גופים, חלקם אזרחיים, חלקם ציבוריים, אשר בתרחיש של לוחמת מידע ניתן לגרום באמצעותם לנזק משמעותי לאינטרסים לאומיים.

כיום נמצאים בתוספת כ-29-28 גופים, ביניהם חברת חשמל, בנק הדם, מקורות. אלה גופים שמדינת ישראל - - -
היו"ר דוד אמסלם
אלה שכאן לא מופיעים - - -
עמית אשכנזי
כרגע לא. אני מיד מגיע לזה, אדוני.

וכרגע בעצם החוק להסדרת הביטחון הוא הכלי הרגולטורי, שבאמצעותו אנחנו נותנים רגולציה, לפי החוק להסדרת הביטחון, לאותם גופים, על מנת שהם יגנו על עצמם, וגם יקבלו הנחיה שוטפת בהקשר הזה.

הגוף האחראי לפי החוק על ההנחיה השוטפת הינו שירות הביטחון הכללי, בהתאם למדיניות הממשלה, כאשר בהתאם לחוק ובהתאם להחלטות הממשלה מונתה ועדת היגוי, שבעבר ישבה במועצה לביטחון לאומי וכיום יושבת במטה הסייבר הלאומי, מעת שהוקם בשנת 2011, והוא בעצם הגוף הלאומי לנושא הגנת סייבר.

התהליך הינו ששירות הביטחון הכללי איתר גופים אשר תרחיש לוחמת מידע לגביהם יכול לגרום לאותו נזק שדיברנו עליו, הוא מציג את הנושאים האלה לוועדת ההיגוי, ועדת ההיגוי מקיימת על כך דיון. בהנחה שוועדת ההיגוי מקבלת את עמדת שירות הביטחון הכללי, הדבר הזה מובא לאישור השרים הרלוונטיים, אחד מהם זה השר לביטחון הפנים שאחראי על החוק, השר שני הוא ראש הממשלה שאחראי על השב"כ ועל נושא התוספות שקשורות לאבטחת מידע, והשר השלישי הינו השר שאחראי על התחום.
היו"ר דוד אמסלם
השר השלישי?
עמית אשכנזי
שאחראי על התחום. לצורך העניין, אם אנחנו עוסקים בגוף בסקטור התחבורה כמו נת"ע – שר התחבורה, על מנת לוודא שהדבר הזה תואם גם את התפיסה שלו לגבי אחריותו.

סופו של תהליך הינו בתיקון התוספת הרביעית לחוק להסדרת הביטחון, שזה המהלך שאנחנו נמצאים בו כרגע. ביחס לכל אחד מהגופים צריך לציין, שהתהליך של הדיון בוועדת ההיגוי הסתיים לפני מספר שנים, ולמעשה כלל הגופים נמצאים במהלך של הנחיה מרצון, כלומר הם קיבלו על עצמם את ההבנה שהם גוף שתרחיש לוחמת מידע יכול לגרום בו לנזק חמור, והם מצויים בהנחיה מרצון מול היחידה הרלוונטית בשירות הביטחון הכללי. המטרה שלנו פה היא להשלים את המהלך גם ברמה הסטטוטורית.
היו"ר דוד אמסלם
מתי אמרת שבעצם הם - - -
עמית אשכנזי
לכל אחד מהגופים יש פרק זמן אחר, אבל בסופו של דבר מאחר שהייתה - - -
היו"ר דוד אמסלם
אמרת 20 שנה?
עמית אשכנזי
לא 20 שנה. אנחנו מדברים על תקופות שלדעתי בין שנתיים לשלוש.
קריאה
2011.
עמית אשכנזי
חלק מהם ככה, חלק - - -
אביהו ב'
לגבי נת"ע זה חמש שנים. לגבי נמלי הים והלמ"ס, אנחנו סדר גודל של שנה וחצי-שנתיים.
היו"ר דוד אמסלם
זאת אומרת, לפני חמש שנים הייתה המלצה לגביהם?
אביהו ב'
לגבי נת"ע. לגבי השניים האחרים - - -
היו"ר דוד אמסלם
כן. אז למה באתם היום?
עמית אשכנזי
התשובה לזה, אדוני, היא שהתהליך מול השרים והתהליך מול הכנסת – את הבקשה הנחנו בינואר 2016. והתהליכים האלה לוקחים זמן מבחינת - - -
היו"ר דוד אמסלם
אני שואל, אם בנת"ע למשל הוועדה החליטה לפני כחמש שנים – דרך אגב, מדובר על ביטחון, אני מבין. חמור. דחוף. למה זה הגיע היום אלינו?
עמית אשכנזי
אני מסביר שוב, שיש פה תהליכים פנים ממשלתיים.
היו"ר דוד אמסלם
חמש שנים?
עמית אשכנזי
אני יכול לקחת אחריות רק על מה שמטה הסייבר הלאומי אחראי לזה.
היו"ר דוד אמסלם
טוב.
עמית אשכנזי
אבל אשלים בכל זאת, כי אתה שואל. מטה הסייבר הלאומי הוקם בשנת 2011, ובעצם לקח אחריות על הנושא הזה בינואר 2014. ומאז ינואר 2014 אנחנו עובדים לקדם את הנושא, לפני כן הנושא היה באחריות של המועצה לביטחון לאומי.
היו"ר דוד אמסלם
טוב. הבנתי את הרעיון, בואו ניכנס - - -
עמית אשכנזי
יש עוד נקודה אחרונה, אדוני, ברשותך להשלים.
היו"ר דוד אמסלם
כן.
עמית אשכנזי
הבוקר דנו בוועדת החוץ והביטחון בתיקון לחוק, שהתוצאה שלו היא שבעקבות התיקון לחוק, ראש הממשלה יוכל להעביר את האחריות להנחיה לפי החוק משירות הביטחון הכללי לרשות הלאומית להגנת הסייבר, שהוקמה בהחלטת הממשלה.
היו"ר דוד אמסלם
זה במסגרת החוק הקיים שלנו? לא.
עמית אשכנזי
זה במסגרת תיקון לחוק להסדרת הביטחון, שנדון היום בבוקר בוועדת החוץ והביטחון.
היו"ר דוד אמסלם
נשמע לי מאוד סביר והגיוני. בכלל כשהקמתם את הסייבר, זה היה הרעיון, אז לא הבנתי למה לא הבאתם את זה אז, אבל כנראה שיש לכם הרבה זמן לכל נושא. בסדר.
עמית אשכנזי
- - -
היו"ר דוד אמסלם
מדובר בביטחון אני מבין, לא? חשבתי ביטחון זה דחוף. בבקשה, מי רוצה להציג את הנושאים לפי הפירוט שלהם?
מירי פרנקל-שור
אתם רוצים לסגור את הדיון?
עמית אשכנזי
אדוני, אנחנו יכולים להציג חלק מהדברים ברמה יותר כללית.
היו"ר דוד אמסלם
רק כללית.
עמית אשכנזי
ככל - - - לרדת לפרטים, נבקש לסגור את הדיון, כי מדברים בעצם על עניינים - - -
היו"ר דוד אמסלם
כשאתם מתכוונים לסגור את הדיון, מה המשמעות? שמה? סוגרים בפני מי?
עמית אשכנזי
קודם כול, שלא יהיה בשידור.
מירי פרנקל-שור
המשמעות שלא יהיה שידור, ושהפרוטוקול לא יעלה לאתר הכנסת.
היו"ר דוד אמסלם
טוב. אז תגיד לנו מתי. אני לא צריך את העומק, אני רוצה באופן בסיסי. לי פחות חשוב.
עמית אשכנזי
אז באופן בסיסי, אני חושב שאנחנו יכולים להציג את הדברים באופן - - -
מירי פרנקל-שור
לא, בוא נסגור את הדיון.
קריאה
את כולו?
מירי פרנקל-שור
מה שאנחנו יורדים – כן.
היו"ר דוד אמסלם
מרים רוצה יותר פרטים.
מירי פרנקל-שור
לא, דיון שצריך שהוועדה תקבל, ולא - - -
היו"ר דוד אמסלם
בסדר.
מירי פרנקל-שור
אז נסגור אותו לפי סעיף 120(ד) לתקנון הכנסת.

הישיבה ננעלה בשעה 13:00.

קוד המקור של הנתונים