ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 25/07/2016

הארכת המועד להגשת דו"ח של מבקר המדינה בדבר חשבונות הסיעות והרשימות שהשתתפו בבחירות לרשויות מקומיות באקה על גרביה וג'ת

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 247

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, י"ט בתמוז התשע"ו (25 ביולי 2016), שעה 13:00
סדר היום
הארכת המועד להגשת דו"ח של מבקר המדינה בדבר חשבונות הסיעות והרשימות שהשתתפו בבחירות לרשויות מקומיות באקה על גרביה וג'ת
נכחו
חברי הוועדה: אכרם חסון – מ"מ היו"ר

זוהיר בהלול
מוזמנים
חנה רותם - מנהלת אגף לביקורת מימון מפלגות, משרד מבקר המדינה

לירון כהן - מנהלת תחום מימון בחירות, משרד הפנים

אליהו לוי - מנהל תחום מרשם ודרכונים, רשות האוכלוסין, משרד הפנים

עירית ויסבלום - מנב"ט, רשות האוכלוסין, משרד הפנים

אביטל שטרנברג - עו"ד, משרד המשפטים

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר המתרגמים

הארכת המועד להגשת דו"ח של מבקר המדינה בדבר חשבונות הסיעות והרשימות שהשתתפו בבחירות לרשויות מקומיות באקה על גרביה וג'ת
היו"ר אכרם חסון
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. אנחנו דנים בהארכת המועד להגשת דו"ח של מבקר המדינה בדבר חשבונות הסיעות והרשימות שהשתתפו בבחירות לרשויות מקומיות באקה על גרביה וג'ת.

כפי שאתם יודעים, הבחירות התקיימו ב-10 לנובמבר 2015 והסיבוב השני היה ב-24 לנובמבר 2015 וכמובן היו אמורים להגיש או ב-10 לפברואר 2016 או ב-24 לפברואר 2016 ומבקר המדינה היה אמור להגיש את הדוח עד שמונה חודשים ליושב ראש הכנסת, כך שהיה צריך להגיש את זה בחודש זה, ביולי.

לצערנו הרב כנראה שהיו אילוצים והדברים לא בוצעו למרות שאני לא רואה שום סיבה עניינית. אני אישית נבחר ציבור 27 שנים וכל הזמן הגשנו את הדוחות בזמן וזה זמן סביר כדי להגיש את הדוחות. כמובן שמבקר המדינה כנראה לא יכול להגיש את הדוח ולכן אתם מבקשים אורכה.

אנחנו מבקשים מנציגת משרד מבקר המדינה, גברת חנה רותם, לנמק.
חנה רותם
כבוד היושב ראש, אנחנו מבקשים את האורכה בהגשת דוח מבקר המדינה בגלל סיבה מאוד פשוטה, מכיוון שמרבית נציגי הסיעות מתוך כארבעים הסיעות שהשתתפו בבחירות האלה ביקשו מאתנו אורכה למתן התייחסותן לטיוטת הממצאים שהועברה אליהן בטענה שבתקופת הרמדאן הם עובדים חלקית והם לא מסוגלים בעצם לתת תשובות ותיעוד נוסף שנתבקש עד לסוף תקופת הרמדאן. אנחנו בימים אלה מקבלים את תשובותיהם. חשבנו שמן הנכון לאפשר לכולם להתייחס לטיוטת הממצאים על מנת שהדוח של מבקר המדינה והמסקנות שלו יהיו שלמות ונכונות.

לכן אנחנו מבקשים את האורכה.
היו"ר אכרם חסון
מניסיונך זה דבר נורמלי ורגיל?
חנה רותם
מניסיוני, סיעות רבות אכן מגישות את הדוחות הכספיים שלהן באיחור, וחבל. אנחנו במשרד מבקר המדינה עושים הכול כדי לעמוד במועדי הדוחות לפי החוק. אנחנו גם מודעים לנזק שנגרם לסיעות כיוון שהן צפויות לקבל את המימון הממלכתי שמגיע להן רק לאחר שמבקר המדינה ימסור את הדוח. המקרה הזה נבע שוב מבקשת הסיעות עצמן ולא מאתנו. לו התשובות שלהן היו מגיעות בזמן, הדוח היה מוגש בזמן לכנסת.
היו"ר אכרם חסון
המבקר כתב ב-20 ביולי לוועדה שהוא מבקש לתת אורכה עד 31 באוגוסט השנה. מאחר ויש לנו חבר כנסת שכיבד את הישיבה, חבר הכנסת זוהיר בהלול, האם יש לך מה להגיד? בבקשה.
זוהיר בהלול (המחנה הציוני)
אני מאוד מעריך את העמדה החמלתית של משרד מבקר המדינה שמתחשב באילוצי חודש הרמדאן. אני למשל בעיני רוחי, ואפילו גם באופן אופרטיבי, חשבתי שצריך לאפשר לעדה המוסלמית לצאת לחופשה שנתית בחודש הרמדאן לחודש ימים, חופשה שתילקח על חשבון חופשת הקיץ. אני חושב שזה הוגן בהתחשב בחודש הרמדאן, בגלל אילוצי חודש הרמדאן, בגלל שיקולים של חודש רמדאן. קיבלתי פעם תמונה מזעזעת של כיתה אחת ובכיתה היה רק תלמיד אחד בחודש הרמדאן. העובדה שאתם מתחשבים. למרות שאנחנו בעד סדר וחוק כמובן, זו מטרת הישיבה, לא לקבל עיכובים כדי שהשקיפות תתקיים וגם ההחלטות הנגזרות מכך, אבל באמת רק לרשום שאני מאוד מעריך את העמדה המבינה והמתחשבת של משרד מבקר המדינה. תודה.
היו"ר אכרם חסון
תודה רבה. לייעוץ המשפטי יש הערות? אין.

אנחנו צריכים להצביע. מי בעד אישור בקשת מבקר המדינה להארכת המועד להגשת דו"ח של מבקר המדינה בדבר חשבונות הסיעות והרשימות שהשתתפו בבחירות לרשויות מקומיות באקה על גרביה וג'ת עד 31 באוגוסט 2016?

הצבעה

בעד הבקשה – פה אחד

הבקשה להארכת המועד אושרה.
היו"ר אכרם חסון
הבקשה אושרה. קיבלתם את ההארכה. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:05.

קוד המקור של הנתונים