פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 239

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, י"ב בתמוז התשע"ו (18 ביולי 2016), שעה 14:00
סדר היום
הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 21) (הסדרת השימוש במקווה טהרה), התשע"ו-2016
נכחו
חברי הוועדה: דוד אמסלם – היו"ר

יעקב אשר

זאב בנימין בגין

נאוה בוקר

יואב בן צור

תמר זנדברג

אכרם חסון

רחל עזריה
חברי הכנסת
מיכל בירן

יהודה גליק

משה גפני

יעל כהן פארן

עליזה לביא

שולי מועלם רפאלי

קסניה סבטלובה
מוזמנים
עוזרת יועמ"ש, המשרד לשירותי דת

-

דינה לפידות

עו"ד במח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

-

יגאל-עם פז

סגן היועמ"ש של כבאות והצלה, המשרד לביטחון פנים

-

קרן גל-און

יועמ"ש, המשרד לביטחון פנים

-

יואל הדר

מנכ"ל התנועה הרפורמית

-

הרב גלעד קריב

דוברת, התנועה הרפורמית

-

הילה זליגמן

עוזר מנכ"ל, התנועה הרפורמית

-

אייל זשצקי

התנועה המסורתית

-

יזהר הס

מנהל היחידה לזכאות בעליה וקליטה, הסוכנות היהודית

-

ג'ק קורקוס

מזכיר כללי, הסוכנות היהודית

-

יהושע שוורץ

מנהלת המחלקה המשפטית, המרכז הרפורמי לדת ומדינה

-

אורלי ארז לחובסקי

קשרי כנסת שלטון מקומי, מרכז השלטון המקומי

-

פנחס קבלו

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
מנהל/ת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
רויטל יפרח

הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 21) (הסדרת השימוש במקווה טהרה), התשע"ו-2016, פ/2746/20 כ/641, הצעת ח"כ משה גפני
היו"ר דוד אמסלם
רבותי, צהרים טובים. אני מתנצל על האיחור, פשוט הייתי בוועדה אחרת. אני מתכבד לפתוח את ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא: הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 21) (הסדרת השימוש במקווה טהרה), התשע"ו-2016 של חברי הכנסת משה גפני ואחרים. בקשה לדיון מחודש בהתאם להוראת סעיף 115 לתקנות הכנסת. מי ביקש את הרביזיה?
עליזה לביא (יש עתיד)
אני.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני.
היו"ר דוד אמסלם
בבקשה עליזה.
עליזה לביא (יש עתיד)
אדוני, החוק הזה הוא חוק קשה. הוא חוק שמעגן אפליה פה, במדינת – אדוני אולי יזמין לשתות ואני אמשיך.
היו"ר דוד אמסלם
לא, דברי, אני יכול לשמוע.
עליזה לביא (יש עתיד)
אוקי. לא, אולי אתה רוצה לשתות. - - מעגן אפליה בחוק של מדינת ישראל, שאתה עומד בראש ועדה ואתה עושה פה עבודה נהדרת, ודווקא בחוק הזה, אתה יודע, יש פה פגיעה גם באזרחי ישראל, גם פגיעה ביהדות העולם. הנוסח של החוק, אדוני, הוא עמום, הוא מאד מאד לא ברור. אין בו לא הסברים, לא סייגים, לא תנאים. יש פה אפשרות, מנעד רחב מאד של פגיעה בזכויות, ואני מבקשת ברביזיה הזאת שלנו לבוא ולהניא את הוועדה החשובה הזאת מלחוקק חוק, חוק שלא יעמוד בשום הגנה של בג"ץ. פניתי גם ליועץ המשפטי של הכנסת, נמצא פה גם היועץ המשפטי של הוועדה, שלא היה פה בדיון הקודם, שבו ביקשתי את חוות הדעת, האם באמת אפשר להגן על החוק האומלל הזה. זה חוק אומלל. יש פה מצד אחד חוק שמביא אפליה, מצד שני אמירה ותנאי שתוך תשעה חודשים אמורים לבנות פה מקוואות. נמצא פה מזכיר הסוכנות, שבפעם שעברה לא ניתנה לו אפשרות לדבר. נמצאים פה נציגי הזרמים שלא דיברו ולא פנו אליהם בכלל - -
היו"ר דוד אמסלם
מי לא דיבר?
משה גפני (יהדות התורה)
שלוש פעמים הייתי צריך לצאת...
עליזה לביא (יש עתיד)
לא, רגע, לא אמרתי שלא דיברו. אמרתי שלא פנו אליהם עד עכשיו - -
משה גפני (יהדות התורה)
לא צריך לפנות.
משה גפני (יהדות התורה)
- - אני לא מבינה מה הבהילות, מה החיפזון? למה לא בעצם, אם אני מבינה – החוק הזה אמור באופן מידי. יש פה בהילות כזאת סביב החיפזון הנוראי הזה לבוא ולקדם את החוק הזה, בה בשעה שאנחנו רואים שאפילו פניה לא היתה פה לנציגי הזרמים. הגבילו בזמן, תשעה חודשים, אדוני בא מעיריית ירושלים, יש לך ניסיון עתיר בלהוביל פה דברים, אתה יודע מה זה לקבל אישורים, אתה יודע מה זה לקדם כאן, מול הבירוקרטיה, נהלים כאלה ואחרים, אישורים כאלה ואחרים בתשעה חודשים, מה גם שאף אחד כרגע לא פנה. מה הבהילות של החוק הזה? למה, למה למהר ולעשות אותו בצורה כזאת חסרת אחריות? בצורה שתפגע שתניא אנשים בכלל מלחשוב אולי אפילו לעלות לארץ, וזה לא מה שאתה רוצה. בה בשעה שיש לנו פה גם מערך גיור, שמגייר נשים וגברים, שבחוק האומלל, האכזרי הזה, שחבר הכנסת גפני מוביל ככה במצח נחושה, הוא בא להציל את העולם מתיבת נוח החדשה שאתה בונה לנו כאן, מי כן ומי לא. אני נורא רוצה להזכיר לך מתי היתה סלקציה בעם ישראל, ואתה ממשיך אותה.

בדרך הזאת של החוק האומלל הזה - -
היו"ר דוד אמסלם
אני מסתייג ממה שאת אומרת אבל לא חשוב.
עליזה לביא (יש עתיד)
בסדר, אתה מצר על מה שאני אומרת אבל אדוני, אני רוצה לבוא ולבקש - -
משה גפני (יהדות התורה)
מה עוד יש לך להגיד עלי?
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה מה שנקרא "נח בשבע שגיאות".
משה גפני (יהדות התורה)
היא אפילו לא מחייכת כשהיא אומרת את זה.
היו"ר דוד אמסלם
משה, אל תפריע לי.
עליזה לביא (יש עתיד)
למה, אדוני, אם המהירות היא כאן, למה לא גם מהירות לבוא וליישם את מה שבעצם אתה הצעת כאן, במהלך הדיונים. אנחנו לא רואים לא פניה, לא התחלה, אז בא רגע נעכב את הכל. למה למהר ולאשר את החוק הזה במליאת הכנסת? האם בכלל אתה יכול לדבר על איזו שהיא העברה תקציבית לבוא ולעשות את זה? מישהו פנה פה ודיבר שבאמת הדברים הללו נעשו? אני מבקשת שנשמע את נציג הסוכנות בכלל, באופן רשמי, האם היתה פה איזו שהיא הידברות - -
מיכל בירן (המחנה הציוני)
מקווים שתשנו את דעתכם.
עליזה לביא (יש עתיד)
- - או ניהול של דיאלוג, ובראש ובראשונה נבקש להניא מלקדם את החוק הזה. ודבר שני, אדוני, דיברנו על איזון – אז אם אתה מקדם את החוק הזה, בא נראה מה אנחנו עושים עם חלופה ראויה כדי לפחות אולי לנסות להוריד מהפגיעה הקשה שהחוק הזה יביא פה על אזרחים ואזרחיות במדינת ישראל.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. חברת הכנסת פארן, בבקשה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
תודה. אז אני מצטרפת למרבית דבריה של חברתי, חברת הכנסת לביא - -
היו"ר דוד אמסלם
להכל או למרבית?
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
אני מצטרפת למרבית דבריה, ללא האמירה על הסלקציה, שאני גם מסתייגת ממנה, אני מצטערת לומר - -
משה גפני (יהדות התורה)
בושה.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
רגע, רגע. אני רוצה לומר שאני דווקא רוצה לדבר על אחדות ישראל, אוקי? אנחנו כאן הקמנו מדינה לעם היהודי, אנחנו רוצים שכל יהודי בעולם ירגיש בה בנוח. ומה עושה החוק הזה? הוא בא ומפנה אצבע לכשלושת רבעי מיהדות התפוצות, בעיקר ארה"ב ואנגליה, ואומר להם: אתם כאן לא תרגישו יהודים. אנחנו כאן מגבילים את גבולות היהדות בצורה שמשאירה אתכם מחוץ לגבולות האלה. מה אנחנו עושים בחוק הזה?

עכשיו, עם כל הפשרות שיש בחוק, שלא ייכנס לתוקף עד שיש מקוואות - -
משה גפני (יהדות התורה)
לא, אין דבר כזה בחוק.
יעל כהן-פארן (המחנה הציוני)
יפה. - - עד שתשעה חודשים יעברו ואז יבנו מקוואות, ואנחנו שומעים מנציגי הסוכנות שכנראה אף אחד לא דיבר אתם שהם בכלל הולכים לבנות את המקוואות האלה, וכולם יודעים איך הליכי התכנון בארץ עובדים. תשעה חודשים זה כאילו אם אתמול כבר אישרנו אותם, אז מתחילים לבנות מחר. נציגי התנועות הרפורמיות והקונסרבטיביות אומרים שבכלל גם לא דיברו אתם בנושאים האלה.

בסופו של דבר, היה כאן נציג משרד המשפטים שאמר שהחוק יעמוד במבחן בג"ץ כי הוא ייכנס לתוקף כשיהיו מקוואות אבל אנחנו יודעים שזה לא יקרה. אז בואו נשים את הדברים על השולחן. אם אנחנו רוצים שמדינת ישראל לא תגיד לשלושת רבעי מיהדות העולם שהם לא חלק מהיהדות שהיא מגדירה כאן, אז בואו נשים את החוק הזה בצד או נקבל את ההסתייגויות שהוצגו גם על ידי חברי כנסת מהאופוזיציה ואפילו מהקואליציה, חבר הכנסת גליק, שאמרנו: בואו נגדיר שהחוק ייכנס לתוקפו כאשר יעמדו מקוואות לרשות הזרמים שאינם אורתודוכסים, ואז מה שנקרא, בא לציון גואל. כולם יהיו מרוצים ובעצם החוק הזה די התייתר אבל בואו נכניס רק את ההסתייגות הזאת בחוק. תודה.
היו"ר דוד אמסלם
תודה רבה. רבותי, זה לא דיון. אנחנו רק מצביעים עכשיו על הרביזיה. נתתי להם להגיד את מה שהן אומרות בגלל שהן הגישו את הרביזיה. - -
משה גפני (יהדות התורה)
אני רק מבקש - -
היו"ר דוד אמסלם
לא, אל תבקש.
קריאה
אבל גם נציג הסוכנות לא דיבר.
היו"ר דוד אמסלם
חבר'ה, זה לא דיון. זה דיון על הרביזיה.
מיכל בירן (המחנה הציוני)
אבל רביזיה זה לחשוב מחדש על העניין.
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא. חבר'ה, דקה. לא ללמד אותי את הכללים. אתם אורחים אז מספיק, שמענו אתכם בפעם הקודמת. ההצבעה כאן היא על הרביזיה בלבד.

אז אני עכשיו רוצה להביא את הרביזיה להצבעה. מי בעד הרביזיה ירים את ידו? מי נגד הרביזיה שירים את ידו? מישהו נמנע?

הצבעה

בעד – 4

נגד – 7

נמנעים – אין

הרביזיה נדחתה.
היו"ר דוד אמסלם
גליק נמנע.
לאה קריכלי
הוא לא יכול להצביע.
היו"ר דוד אמסלם
אתה לא יכול להצביע יהודה.
יהודה גליק (הליכוד)
למה לא? אני ממלא מקום דוד ביטן. דוד ביטן הוא חבר, לא?
היו"ר דוד אמסלם
לא, לא. אם כולם פה אז אתה ממלא מקום.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אולי אפשר בכל זאת לתת לו להימנע?
משה גפני (יהדות התורה)
אני מבקש להסיר את ההסתייגות.
היו"ר דוד אמסלם
ההסתייגות שלך הוסרה כבר. לא צריך, זה לא בנוסח שהוגש. תודה רבה רבותי. הרביזיה נדחתה, הדיון ננעל. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:25.

קוד המקור של הנתונים