ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 18/07/2016

חוק ביטוח תאונות אישיות לתלמידים (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 240

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שני, י"ב בתמוז התשע"ו (18 ביולי 2016), שעה 11:00
סדר-היום
הצעת חוק ביטוח תאונות אישיות לתלמידים (תיקוני חקיקה), התשע"ו–2016.
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר

איתן ברושי
חברי הכנסת
דב חנין
מוזמנים
מנהלת אגף יישומי חוק ומדיניות, משרד החינוך - חגית מאיר

מנהל גף תקציב וביטוח, משרד החינוך - מאיר ממן

עוזר ליועמ"ש, משרד החינוך - יוסי אפשטיין

ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - חנן ארליך

עוזר ראשי בשוק ההון, משרד האוצר - חדוה קולפניצקי

יועמ"ש המפקח על הבחירות, משרד הפנים - רון אלמוג

מרכז בכיר תכנון ותקצוב, משרד הכלכלה - דודי כהן

יו"ר, המרכז לשלטון המקומי וראש עיריית מודיעין - חיים ביבס

יועמ"ש, החב' למשק וכלכלה, מרכז השלטון המקומי - אלי לוי

החב' למשק וכלכלה, מרכז השלטון המקומי - אופיר יהונתן

החב' למשק וכלכלה, מרכז השלטון המקומי - דורונה לוין

מנהלת יח' משפט, מרכז השלטון המקומי - מירה סלומון

יועץ לנושאי ביטוח, החב' למשק וכלכלה, מרכז השלטון המקומי - יגאל שגיא

החב' למשק וכלכלה, מרכז השלטון המקומי - אביקם בלר

קשרי כנסת שלטון מקומי, מרכז שלטון מקומי - פנחס קבלו

מ"מ מנהל האגף לחינוך חרדי, עיריית ירושלים - א. גרשון בינט

רכז, עיריית ירושלים - אפרים דייטש

ראש מועצה מקומית גני תקווה - ליזי דלריצ'ה

יו"ר, הפורום ויו"ר ועד הורי גבעתיים - זאב גולדבלט

יו״ר, ועד הורים עירוני נתניה - סמדר סגל

מת"ל, הוועדה לזכויות הילד - כרמית כהן

יו"ר, עמותת "תנו יד לחירש ונכים למען נכים" - משה בר

פעילה - מארי אהרון

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
רונית יצחק

הצעת חוק ביטוח תאונות אישיות לתלמידים (תיקוני חקיקה), התשע"ו–2016
היו"ר יעקב מרגי
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, 18 ביולי 2016, י"ב בתמוז התשע"ו. הנושא שעל סדר-היום: הצעת חוק ביטוח תאונות אישיות לתלמידים (תיקוני חקיקה), התשע"ו–2016, של חבר הכנסת יעקב מרגי וקבוצת חברי כנסת.

אנחנו מכינים את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית, כשהרציונל – למי שהיה בדיון ולמי שלא היה בדיון – להביא למצב שתהיה פוליסה אחת גדולה, אחידה, לכל התלמידים, ושירכז את זה גוף אחד שהוא המרכז, ושהיא החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי.

נעשה סבב התייחסויות, לאחר מכן נשמע את היועצת. היועצת המשפטית רק תיתן לנו סקירה איפה היינו בדיון הקודם, ולקראת מה אנחנו הולכים.
מירב ישראלי
אני מזכירה שאישרנו את ההצעה לקריאה ראשונה, והנוסח הכחול מונח לפניכם.
היו"ר יעקב מרגי
אחרי התיקונים המתבקשים.
מירב ישראלי
נכון. אחרי כל מה שהוועדה החליטה. והוגש לנו הבוקר נוסח עם תיקונים קלים.
היו"ר יעקב מרגי
תמיד זה קורה הבוקר ותוך כדי דיון, מי אלה? מי?
מירב ישראלי
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
זה בדרך כלל משרד המשפטים, נכון? מי הגיש לך נוסח הבוקר?
מירב ישראלי
הבוקר, הממשלה.
היו"ר יעקב מרגי
הממשלה באמצעות?
זאב גולדבלט
משרד המשפטים.
מירב ישראלי
למה אתה עושה לי את זה?
היו"ר יעקב מרגי
אני אומר את זה שייאמר לפרוטוקול.
חגית מאיר
יש גם דברים שהם חדשים בשבילי.
היו"ר יעקב מרגי
תהיה אפשרות להתגונן או לגונן על מי שאני הולך, אם אני הולך להתגולל עליו. אני אומר את זה עכשיו לטובת דיון אחר, לטובת דוח מבקר המדינה, לטובת קשיי החקיקה בכנסת ישראל ובמדינת ישראל. משרד המשפטים אוהב לקחת לעצמו משימות ומשימות ומשימות ומשימות ומשימות, והוא לא עומד בהם. הוא מאט לנו את קצב החקיקה.

אנחנו מעריכים ומוקירים את עבודתו, אבל יש דברים שתיקון תקנות – שיאציל קצת סמכויות, יסמוך על הייעוץ המשפטי של משרדי הממשלה, שיסמכו עליהם. הרי בסוף בסוף הם עובדים אצלם, הם עובדים אתם בצמוד. אני אומר לכם כמי שהיה שר. אומר את זה בדגש רבתי – הלשכות המשפטיות של משרדי הממשלה הן לשכות שיודעות מה שהן רוצות ועובדות, שמשרד המשפטים יאציל עליהן סמכויות. אני לא מבין, למה הכול אליו. וזה כביקורת למה זה הגיע הבוקר. עכשיו, מה הנוסח?
מירב ישראלי
אז כאמור, יש כמה תיקונים קלים. גם הנוסח הזה הונח בפניכם.
זאב גולדבלט
מה הנוסח הסופי?
מירב ישראלי
הלבן. העקוב אחר שינויים זה על גבי הכחול. אולי כדאי באמת שמישהו מהממשלה יציג את המשא-ומתן שהיה.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה.
מירב ישראלי
יש מישהו? חנן.
היו"ר יעקב מרגי
חנן, אנחנו בשלב שמבקשים מהממשלה להציג את המשא-ומתן שהיה על הנוסח.
יהודית גידלי
תתיישב ליד השולחן. אפשר לשבת גם פה.
היו"ר יעקב מרגי
לא. הם אוהבים לשבת בצד ימין של השולחן. את יודעת אם הם ישבו ליד חברי הכנסת מה יקרה? סדרנים פה יפרידו. חנן, להכניס אותך לתמונה או שנכנסת?
חנן ארליך
אני יכול לתאר מגעים, שיחה שהייתה לי עם מר ביבס יו"ר מרכז השלטון המקומי. ישבנו והצגנו את הטיעונים בעד ונגד מתן הבלעדיות לסמשכ"ל, הסברתי את הבעייתיות שאנחנו רואים בכך.
היו"ר יעקב מרגי
הוא הצליח לשכנע אותך?
חנן ארליך
לא. התרשמתי שהוא הבין – הוא לא נמצא פה, נכון? אני לא מדבר בשמו. התרשמתי שככל שאין מבחינתו פגיעה באפשרות שיהיה מבטח יחיד, או אפשר שניים, אבל שכל הרשויות מחויבות להתקשר עם המבטח או המבטחים שייבחרו במכרז. הנושא של בלעדיות הסוכן פחות חשוב לו.

מה שהוא הציג זה חשש מהטלת אחריות על הסוכנות, למרות שהיא לא תהיה קשורה או לא תהיה אחראית להתקשרויות של רשויות מקומיות עם סוכנים אחרים שיתאפשרו, שבכל זאת יתפסו אותה כמי שאחראית, או ככתובת בגלל הזיקה שלה לעריכת המכרז. ולכן, אמרתי לו שננסה לגבש איזשהו סעיף שייתן מענה לחשש הזה.
היו"ר יעקב מרגי
יפה.
חנן ארליך
לדעתנו הסעיף הזה לא הכרחי, כי אין אחריות ברגע שהסוכנות היא לא אחראית או מנהלת ולא מרכזת את ההתקשרות. ממילא מבחינת דיני נזיקין וכו' אין לה אחריות. אבל ככל שהדבר אכן יידרש אז אנחנו נוכל לתת - - -
היו"ר יעקב מרגי
א', טוב שנאמר לפרוטוקול, זה חשוב. מאה אחוז. רוצים עוד התייחסויות? בבקשה, גברתי. נעשה סבב מימין לשמאל טלגרפית מי שיש לו מה לומר. לא צריך להירשם.
חגית מאיר
אני רואה הבוקר את הנוסח ומופתעת מאוד. אני רואה פה איזו סטייה מרוח ההצעה המקורית.
היו"ר יעקב מרגי
היית בדיון הקודם?
חגית מאיר
לא הייתי בדיון הקודם.
חנן ארליך
מוכרת לך עמדת הממשלה?
חגית מאיר
כן, בהחלט. אבל יש לנו פה בעיה שקודם כול מטילים על משרד החינוך לקבוע אחוז של עמלה שייגבה מן ההורים.
היו"ר יעקב מרגי
זו הייתה ההסכמה.
חגית מאיר
שייגבה מן ההורים, ואנחנו לא מסכימים לדבר הזה מהסיבה שקודם כול התקשרות עם סוכן, לא ההורים מתקשרים, אלא הרשות המקומית. מדוע הורים צריכים לשאת, קודם כול לייקר את הביטוח בעוד עמלה נוסף על דמי הביטוח; דבר שני, מדוע ההורים שלא היו צד להתקשרות הזאת בכלל, צריכים לשאת בתוצאות. זה הנראה לי סותר את הכוונה המקורית.
היו"ר יעקב מרגי
את יודעת, אגלה את אוזנך, אולי לא גילו לך שבשנה שעברה, שנת הלימודים הנוכחית שמסתיימת גבו תקורה. את יודעת את זה?
קריאה
ודאי.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו מסדירים את זה, אז כשמסדירים כותבים.
חגית מאיר
אבל יש לי פה שאלה אחת.
היו"ר יעקב מרגי
זה לא איזה משרד ממשלתי שנחת עכשיו מהגלקסיה ולא מכיר את הסוגיה הזאת.
חגית מאיר
אבל יש פה שאלה, ואני רוצה לשאול את היועצת המשפטית של הוועדה. נוסח סעיף 6(ד) – אני לא משפטנית – אבל הוא קובע שגובים מהורים בעד שירותים שהם נותנים, לא בעד אספקה שהם נותנים לו. כלומר, מן ההורה צריך לגבות את שווי השירות שהוא קיבל.
מירב ישראלי
אז קודם כול, ביטוח זה לא ב-6(ד).
חגית מאיר
לא, הוא 6(ד1).
מירב ישראלי
6(ד1), והוא סעיף מיוחד.
חגית מאיר
אבל בעיקרון, העיקרון הוא - - -
היו"ר יעקב מרגי
שאלתך ברורה.
חגית מאיר
העיקרון הוא שבעצם מן ההורה מותר לגבות רק את שווי השירות, אז מדוע לגלגל עליו עמלה שהיא בעצם חלק של שירות שהרשות מקבלת, לא ההורה מקבל. למה לגלגל אותה על ההורים?
מירב ישראלי
בעיקרון העמלה היא חלק מעלות הביטוח. חדוה, את אולי תגידי. זה בעצם אפילו מגולם בתוך הפרמיה, אם הבנתי נכון.
היו"ר יעקב מרגי
זה היה בעבר.
מירב ישראלי
אנחנו רק ביקשנו להפריד בין שני הדברים מאחר שכל הרעיון היה לטובת התלמיד, וזה כדי לעשות תקרה.
היו"ר יעקב מרגי
ורצינו להגביל, לקבוע תקרה כדי שלא תהיה קביעה שרירותית וגבוהה. לטעמנו, בשנה שעברה הייתה עמלה גבוהה, ולכן כשבאנו להסדיר אז מסדירים הכול, מסדירים גם את הסוגיה. ולכן, התמיהה שלך קצת הקפיצה אותי.
חגית מאיר
זה לא ברור לי בדיוק.
היו"ר יעקב מרגי
כי לא היית בדיון הקודם, ואנחנו עכשיו בחודש תשיעי כבר, עומדים ללדת. תודה. בבקשה.
אלי לוי
ברשותך, אדוני, אני רוצה קודם כול להשיב לנציגת משרד החינוך.
היו"ר יעקב מרגי
מה שהשבתי לא מספיק?
אלי לוי
מצוין. אני רק רוצה לחדד.
היו"ר יעקב מרגי
אבל בקצרה.
אלי לוי
בנקודה קצרה ממש. אנחנו באמת סבורים שזה צריך להיות מגולם במחיר הפרמיה, כך שבעצם מי שישלם את העמלה לסוכן הביטוח, ומה לעשות, סוכני ביטוח לא עובדים מציונות, זו תהיה חברת הביטוח ולא ההורים. ההורים יראו סכום אחד שאותו הם משלמים, זה הכול.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו מרגישים את זה, אבל יכולתי לומר דברים מיותרים, הם לא עובדים מציונות, את זה אנחנו מרגישים ביום יום. בבקשה.
אלי לוי
דבר שני לעניין הצעת החוק. אני רוצה לומר בהמשך לדבריו של חנן. הצעת החוק כפי שעולה על השולחן היום באמת לא כוללת את מעמדה של הסוכנות כסוכנות מרכזת. אנחנו עדיין סבורים, ואנחנו עומדים מאחורי עמדתנו, שיש בזה בעייתיות מסוימת, גם לעניין ניהול המכרז וגם לצורך המשך הקיום שלו לאורך שנים, וגם לצורך השירות שניתן לתלמידים.

כמו שבאמת יושב-ראש מרכז השלטון המקומי לא רצה להיות במצב שבו אנחנו היום נהיה אלה שנמשוך את השטיח תחת הצעת החוק, ובעצם בגללנו לא תיפתח שנת הלימודים, אנחנו נכון לעכשיו מקבלים את נוסח הצעת החוק.
היו"ר יעקב מרגי
לוי, תקשיב, דיברתי גם עם חיים יושב-ראש המרכז לשלטון המקומי, יש איזה צדק בטענה שלו מצד אחד, אני מבין גם את הרציונל. אבל שוב, השנה הזו היא שנה ראשונה שאנחנו הולכים לעשות את זה.
אלי לוי
אני מקבל. נכון.
היו"ר יעקב מרגי
הנה, אני אומר את זה, גם מצהיר את זה לוועדה, יכול להיות שבאנו לברך, נצא מקללים. אנחנו לא יודעים איך זה יתנהל. כי בזמן שאתה ואני מכוונים לטובת הכלל, יכול להיות שיהיו גורמים עסקיים שייקחו את זה למקומות אחרים.
אלי לוי
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
לכן אנחנו הולכים לבחון את הצעד, ואם לא, נתכנס שוב.
אלי לוי
אדוני שיקף את עמדתנו. רצינו פשוט שזה ייאמר לפרוטוקול. באמת סברנו ברמה המקצועית.
היו"ר יעקב מרגי
אז נאמר. בבקשה, אדוני.
יגאל שגיא
אני רוצה להעיר כמה הערות, לדעתי טכניות. ביטוח תאונות תלמידים נופל תחת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים ביטוח, בסוגריים ביטוח בריאות קבוצתי. על-פי התקנות האלה בסעיף 14 כתוב: תשלום דמי עמילות. אז ראשית, צריך לשנות את המושג עמלה לדמי עמילות, פשוט כדי שיהיה תואם את מה שכתוב בתקנות האלה.
דבר שני, בתקנות עצמן כתוב
לא ישלם מבטח דמי עמילות. מאחר שכתוב לא ישלם מבטח, צריך לציין גם פה שזה לא שלא יגבה הסוכן, אלא לא ישלם המבטח, ממש כפי שכתוב פה בתקנות.
היו"ר יעקב מרגי
מכובדי היה בדיון הקודם, אם אני לא טועה.
יגאל שגיא
ודאי שהייתי, כן. ההערה הזאת לא עלתה ולא נדונה. למעשה את הנוסח הזה קיבלנו רק עכשיו.
אלי לוי
קיבלנו עכשיו.
יגאל שגיא
כך שלא יכולנו להעיר על זה קודם לכן. אלה תיקונים טכניים, אבל צריך לבצע אותם. הדבר השלישי, התיקון הטכני השלישי הוא שמדברים פה על תקופת ביטוח בת שלוש שנים. האמת היא שעל כך דובר גם בישיבה המשפטית שהייתה קודם לכן. תקופת המכרז היא שלוש שנים. תקופת הביטוח היא מדי פעם שנה אחת.
היו"ר יעקב מרגי
שנה, נכון.
יגאל שגיא
אבל מה שכתוב פה לעומת זאת, כתוב שזה מתחדש עד לתקופה של שלוש שנים, וזה לא נכון.
היו"ר יעקב מרגי
נחדד את זה. המכרז מתחדש.
יגאל שגיא
המכרז מתחדש, בדיוק כך.
היו"ר יעקב מרגי
ברור.
יגאל שגיא
לכן, גם את זה צריך לתקן.
מירב ישראלי
זאת ההתקשרות או המכרז?
היו"ר יעקב מרגי
המכרז.
יגאל שגיא
תקופת המכרז היא בת שלוש שנים. כל פעם במכרז הביטוח לשנה.
היו"ר יעקב מרגי
אני רוצה להשאיר את זה פתוח. אם נראה שתהיה תקלה או לקונה ונראה שזה לא הולך לכיוון שרצינו, נוכל להפסיק את זה.
יהודית גידלי
בדיוק. סעיף 3 זאת בדיוק התוספת.
קריאות
- - -
היו"ר יעקב מרגי
לא להפריע, בבקשה. בבקשה, תמשיך.
יגאל שגיא
ההערה האחרונה היא שכתוב פה שהחברה המשותפת תהיה רשאית לקבל מידע כללי בלבד. המושג מידע כללי הוא מושג פתוח, ולדעתי, כל אחד מהצדדים יכול לפרש אותו בדרך אחרת. לכן, מה שאני חושב זה להוריד את המילה "כללי", כי אין ספק שחברת הביטוח תשתמש בזה כדי לתת מינימום מידע, ולהשאיר את המילה "מידע" בלבד.
היו"ר יעקב מרגי
אתן לך מידע על התחממות כדור הארץ.
יגאל שגיא
המידע צריך להיות מידע רלוונטי למכרז. ולכן, זה לא מידע כללי, זה מידע של המכרז.
היו"ר יעקב מרגי
אני אתן למשפטנים לדבר, אבל אתה יודע למה נכנסה המילה "כללי"?
יגאל שגיא
לא לפגוע בפרטיות.
היו"ר יעקב מרגי
לא לפגוע בפרטיות. שלא תבקש - - -
יגאל שגיא
אבל ראינו את זה, וזה מקובל עלינו לחלוטין.
היו"ר יעקב מרגי
אדרבה, הנה, בבקשה, משפטנים.
יגאל שגיא
זה מקובל עלינו לחלוטין, זה כתוב גם בדפי ההסבר. אבל לכן את דברי ההסבר אפשר להשאיר שלא לזהות את הזהות של המבוטחים, לא לגלות אותה, אבל יחד עם זאת, המידע צריך להיות מידע ספציפי. זאת אומרת, שיגידו לנו כמה תביעות היו מהסוג של נניח, נכויות, כמה היו מהסוג של אובדן כושר עבודה וכמה מקרי מוות היו, ומהם סוגי מקרי המוות. לכן, חשוב להוריד את המילה "כללי", כי מי שיסתתר מאחורי המילה כללי זה חברת הביטוח.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. שמענו ויהיו התייחסויות. בבקשה, עוד התייחסויות.
חדוה קולפניצקי
סליחה, אני רוצה להתייחס למילים שנאמרו. בקשר לתקנות בריאות ביטוח קבוצתי, אני לא בטוחה שזה חל על ביטוח תאונות אישיות לתלמידים, אז הייתי רוצה לבדוק את זה לפני שאתה - - -
יגאל שגיא
אלה התקנות החלות עליהם. בדקנו את הנושא, אלה התקנות שחלות.
חדוה קולפניצקי
זה לא יעלה למעלה - - -
יגאל שגיא
את לא בטוחה. אנחנו בטוחים.
חדוה קולפניצקי
זה לא חל על ביטוחים שהם מתחת לשנה, וזה ביטוח לשנה.
יגאל שגיא
לא, עד שנה. לכן אנחנו מדברים פה. תקופת הביטוח היא כל פעם שנה אחת. תקופת מכרז זה סיפור אחר לגמרי.
חדוה קולפניצקי
לכן, לא בטוח שהתקנות חלות, צריך לבדוק את זה.
יגאל שגיא
בוודאי שחלות. רק האיסור על נושא של עמלה חל לגבי חברות קשורות.
חדוה קולפניצקי
אז אם רוצים לעשות שינויים בהתאם לתקנות, אז אני אשמח לבדוק את זה לפני.
יגאל שגיא
את מוזמנת לבדוק.
מירב ישראלי
בעיקרון, אם אני מבינה נכון, אין פה שינוי במהות, רק שינוי ניסוחי. לכן, אין בעיה לפתור את הבעיה הזאת בשלב הניסוח. רשמתי את ההערה, נבדוק את זה גם עם הנסחית שלנו.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. סמדר, בבקשה.
סמדר סגל
אחד הדברים שצורמים לי כאן זה בתיקונים הקלים. כתוב כאן במפורש שיהיו רשאים לגבות מההורים את העמלה. אין דבר כזה. אין מצב כזה. זה לא משהו שעובר. איך אפשר לגבות מאתנו את העמלה? זה רשום כאן במפורש.
היו"ר יעקב מרגי
איפה זה? על מה? איפה את מתייחסת?
מאיר ממן
בדברי ההסבר.
סמדר סגל
קיבלנו וזה חדש, היום קיבלנו.
היו"ר יעקב מרגי
בדברי ההסבר.
אלי לוי
צריך לשנות את זה.
זאב גולדבלט
בדברי ההסבר בסוף השליש השני.
סמדר סגל
"שיעור העמלה המרבי שסוכני ביטוח שיתווכו בין הרשויות המקומיות למי שזכה במכרז יהיו רשאים לגבות מההורים." זה ממש למחוק.
אלי לוי
זה ניסוחי.
מירב ישראלי
אני רוצה להבין. היום, מי משלם את העמלה?
קריאות
- - -
מירב ישראלי
שנייה. האם היא נכנסת בפרמיה שההורים משלמים לפי מה שהשר מאשר?
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה, לוי.
אלי לוי
התשובה היא כן.
היו"ר יעקב מרגי
מה כן? תפרט.
אלי לוי
נביא למצב במסגרת הניסוחים שנתקן, שההורים יראו עמלה אחת. היחסים בין המבטחת, חברת הביטוח לסוכן, ההורים לא ידעו ממנה. זה לא צריך להיות עליהם.
היו"ר יעקב מרגי
אין שום גבייה נוספת?
אלי לוי
לא תהיה שום גבייה של חברת ביטוח מכם ההורים, שום דבר. אתם תראו את הסכום שייקבע בוועדת החינוך, פה בוועדה.
סמדר סגל
אבל תהיה מגבלה של עמלה בכדי לצמצם, זהו. שיישארו עם יותר פרמיה לקנות - - -
אלי לוי
בוודאי, כדי שזה לא יועמס עליכם.
סמדר סגל
אוקיי.
מירב ישראלי
שוב, האם מה שהיום מוטל על ההורים במסגרת הפרמיה לא יהיה מוטל עליהם יותר? זה מה אתה אומר?
אלי לוי
זהו, זהו. היחסים בין המבטחת - - -
יגאל שגיא
לא. יהיה כלול.
היו"ר יעקב מרגי
ששש. אחד אחד.
מירב ישראלי
אלו שני דברים שונים.
אלי לוי
כן, כן. מבחינת המבטחת, חברת הביטוח שתציע הצעה למכרז, היא יודעת שעליה גם לקחת על עצמה את העמלה שהיא תשלום לסוכן הביטוח.
מירב ישראלי
אני רוצה להבין איך הנוסח פה, כי זה כן עניין מהותי. איך הנוסח פה צריך להשתנות, בעצם?
אלי לוי
בדברי ההסבר הוא מופיע אך ורק - - -
מירב ישראלי
לא. זה נוסח. אנחנו בעמוד השני.
אלי לוי
הנה, אנחנו מדברים בעמוד הראשון על סעיף קטן (2) בנוסח הלבן. כתוב בשורה השלישית: "וכן שיעור עמלה מרבי שרשאים סוכני ביטוח לגבות בעד תיווך לעניין הביטוח;" מהמבטחת.
מירב ישראלי
לא, אז זה לא במסגרת התשלומים לפי סעיף קטן (ד), אם ככה. סעיף קטן (ד) זה הסעיף שגובים מן ההורים.
יגאל שגיא
אנחנו מדברים על סעיף 2.
יוסי אפשטיין
אבל זה בהמשך.
יגאל שגיא
אם מותר לי לרגע.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, רבותי, אחד אחד. תנו למשפטנים.
יגאל שגיא
מה שחשבנו לנכון גם לאור התיקון הקודם: וכן שיעור דמי העמילות המרבי שרשאית חברת הביטוח לשלם לסוכני הביטוח, מתוך הפרמיה.
מירב ישראלי
את הפרמיה ההורים משלמים.
יגאל שגיא
את הפרמיה ההורים משלמים.
אלי לוי
הפרמיה תשולם, כן.
מירב ישראלי
אז זה כולל את העמלה.
יגאל שגיא
נכון, כן. את הפרמיה ההורים משלמים, והיא נקבעת כאן.
סמדר סגל
לא, רגע, סליחה, אני רוצה להסביר את עצמי. כשאנחנו משלמים, זה כמו לקנות ביטוח רכב. אתה משלם 5,000 על הביטוח, חברת הביטוח מסתדרת עם הסוכן, זה לא מעניינו.
היו"ר יעקב מרגי
נכון, זה הנוסח שהוא ביקש לעשות.
סמדר סגל
רגע. אבל מה כן מעניינו? סכום העמלה צריך להיות הוגן מאחר שזה קולקטיב וגם ככה זאת עמלה יפה, בכד שיישאר לנו - - -
מירב ישראלי
השר יקבע.
היו"ר יעקב מרגי
לכן קבענו שהשר יקבע באישור של ועדת החינוך.
סמדר סגל
פה אנחנו מתערבים. כן, רוצים רף.
יגאל שגיא
שהוא יהיה כלול בפרמיה.
היו"ר יעקב מרגי
בואי נחזור לניסוח. קיבלת את הניסוח שלו?
מירב ישראלי
נתנו לי אותו עכשיו, בוא נראה מה כתוב. אז אנחנו אומרים: במסגרת התשלומים לפי סעיף קטן (ד), שאלו התשלומים שההורים משלמים, יקבע השר לפני פרסום המכרז את התשלום שייגבה מהמבוטחים, שזה הילדים, ויכלול: דמי ביטוח אחידים, וכן דמי עמילות שחברת הביטוח תהיה רשאית לשלם לסוכן הביטוח בעד תיווך לעניין הביטוח.
היו"ר יעקב מרגי
ולא לעניין ההורים.
יגאל שגיא
שיהיו כלולים בפרמיה.
זאב גולדבלט
שכלולים בפרמיה.
מירב ישראלי
זה מה שרציתי להבין.
יגאל שגיא
שכלולים בדמי הביטוח.
אלי לוי
כלול בפרמיה.
חגית מאיר
הכלולים בפרמיה.
היו"ר יעקב מרגי
יפה. אני חושב שזאת הבהרה. אנחנו מתקדמים. ממשיכים, מימין לשמאל. בבקשה, זאב.
זאב גולדבלט
אני מבקש רק הבהרה. אם הבנתי נכון, ויכול להיות שלא הבנתי נכון – כי אני בניגוד לחבר'ה, לא סוכן ביטוח ולא עורך-דין – כוונת המחוקק הייתה או על-פי הבנתי שובשה לחלוטין. אם קודם היה בעצם חוסר מתאם קיצוני בין רשויות שהתמודדו ועשו מכרז עצמי לבין רשויות שלא הסכימו, לא ניסו בכלל לעשות את זה, והיו הבדלים של יותר מפי שניים וחצי, כרגע פשוט ההתמודדות תהיה על התנאים. זאת אומרת, על הכיסוי הביטוחי. המשמעות כרגע, כפי שזה מופיע כאן, אם הבנתי נכון, המשכ"ל יפרסם רק את המכרז, את ניהול המשא-ומתן לא יעשה המשכ"ל. אם הבנתי נכון, יכול להיות שלא הבנתי נכון.
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא הבנת נכון.
זאב גולדבלט
אלא כל רשות מול סוכן ביטוח.
היו"ר יעקב מרגי
לא, לא הבנת נכון. רק ההתקשרות, אם הוא יחליט שלא לעשות אותה באמצעות המשכ"ל, ההתקשרות שלו תהיה עצמאית.
זאב גולדבלט
זאת אומרת, תכולת הפוליסה גם היא תהיה סגורה לכל ההורים.
היו"ר יעקב מרגי
אחת ויחידה.
זאב גולדבלט
אותו דבר לכולם.
היו"ר יעקב מרגי
כן.
סמדר סגל
כן. כולל עמלה לסוכן.
זאב גולדבלט
כולל העמלה, כן.
אלי לוי
עמלות הסוכן ייסגרו בין כל חברת ביטוח לסוכנים שלה, אבל זה לא מעניין אתכם.
סמדר סגל
לא, זה לא טוב לי. רגע, סליחה, אסביר למה. אם יש סוכן פרטני שינהל משא-ומתן עם חברת ביטוח ויצליח להוציא עמלה יותר גבוהה, הוא אוכל לי את הפרמיה.
היו"ר יעקב מרגי
אלי, לא. אתה לא מקשיב, והיא שואלת שאלה. תחזרי על זה.
סמדר סגל
אם יהיה סוכן פרטי שינהל משא-ומתן, קודם כול אני מאבדת את הכוח, אבל גם בעמלה אני מאבדת את הכוח. אם יהיה סוכן פרטי שינהל משא-ומתן ויצליח להוציא מחברת הביטוח עמלה יותר גבוהה, הוא מכרסם לי בפרמיה.
היו"ר יעקב מרגי
אין סיכוי שהוא יוציא יותר גבוהה, כי השר מגביל אותה. תודה.
יגאל שגיא
אבל אני לא הבנתי הערה של כבוד היושב-ראש שאמר שכאילו יש אפשרות שלא לעשות את הביטוח באמצעות החברה המשותפת. איזו מין אפשרות קיימת?
אלי לוי
אין אפשרות.
סמדר סגל
אפשר.
היו"ר יעקב מרגי
סליחה.
יגאל שגיא
יש רק ביטוח אחד.
היו"ר יעקב מרגי
אתה מה שטוב, בניסוח דקדקת עמילות, עמלה, ופה הלכת לאיבוד.
יגאל שגיא
אז אדוני יסביר שוב אולי.
היו"ר יעקב מרגי
לוי, תסביר לו שהמכרז של עמיתך - - -
אלי לוי
המכרז יהיה מכרז אחד לכלל הרשויות המקומיות, הוא יחייב אותן. הדבר היחיד שבעצם נשאר גמיש זה יחסיה של רשות מקומית עם סוכן, שפה יקבעו לו תקרה, וכל היתר זה בין המבטחת לבין סוכן הביטוח.
סמדר סגל
ואיפה הלקוחות?
היו"ר יעקב מרגי
אני אומר שהרציונל והשאיפה שלנו, שכולם יעברו דרך החברה למשק וכלכלה במרכז לשלטון המקומי, אבל במידה - - -
סמדר סגל
איפה התלמיד יקבל שירות? זה דברים שחשוב להבין.
אלי לוי
השירות יתקבל מהמבטחת ומהסוכן שייבחר על-ידי הרשות.
היו"ר יעקב מרגי
מהסוכן שביטח אותו.
יגאל שגיא
לא, אבל, אדוני, יש פה בעיה מאוד קשה, משום שכל הרעיון של המכרז בין השאר הוא אחידות בכל התנאים.
אלי לוי
שתהיה כתובת אחת.
יגאל שגיא
נתאר לעצמנו לרגע, אחידות זה לא ממשל, כי נתאר לעצמנו מצב - -
סמדר סגל
גם בשירות.
יגאל שגיא
- - שבו סוכן אחד גובה 1% והשני גובה 2%. מי יחזיר, למשל, את – נניח שדמי העמילות המרביים נקבעו 2% – מי יחזיר את ה-1%? למי? להורים? האם זה יישאר בכיסה של הרשות המקומית? למי ילך הפער הזה?
סמדר סגל
הבעיה שוב אפליות.
קריאות
- - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע.
מירב ישראלי
בתשלומי הורים זה לא עובד ככה. בתשלומי הורים קובעים סכום מקסימום, ואם משלמים פחות זה לא נגבה.
היו"ר יעקב מרגי
זה לא נגבה, מה זה מי מחזיר?
יגאל שגיא
מה לא נגבה?
סמדר סגל
לא נכון.
יגאל שגיא
גבו, נניח 40 שקל - - -
קריאה
ככה זה צריך להיות.
סמדר סגל
את חייבת לגבות מכולם נניח 40 שקלים, סוכן ביטוח אחר מוכן להתנדב - - -
מירב ישראלי
זה לא עובד ככה.
היו"ר יעקב מרגי
לא. לא. רגע. תסלחו לי. בוא ננחת. תקשיבו טוב טוב. רשות מקומית, מכירים אותה?
סמדר סגל
כן.
היו"ר יעקב מרגי
רשות מקומית, את הגוף הזה אתם מכירים? יפה. אם רשות מקומית החליטה שהיא לא הולכת באמצעות החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי - - -
סמדר סגל
מותר להם.
היו"ר יעקב מרגי
מותר לה בגלל שעם משרד המשפטים לא רצינו לעלות על בריקדות ולא רציתי לתקוע את החוק, הסכמתי, בחוסר רצון הסכמתי. תקשיב, יש אפשרות. ההערכה שלנו שרוב רובו המכריע של הרשויות המקומיות יעבדו דרך החברה למשק וכלכלה, אבל יש רציונל משפטי כלשהו שלא להגביל.

במידה שרשות מקומית מסוימת לא התקשרה עם אותה חברת ביטוח שזכתה במכרז באמצעות החברה למשק ולכלכלה, היא פועלת מול הסוכן שלה שהיא פנתה אליו, הוא הכתובת. והיא יודעת שהסוכן הזה – במקרה שלה הפוליסה הפרמיה היא 32 ש"ח, 40 ש"ח, היא תגבה 40 ש"ח, היא לא יכולה לגבות את הסכום המרבי שקבע השר. הוועדה אישרה. היא לא יכולה. אם היא משלמת 40, היא תגבה רק 40. נקודה.
סמדר סגל
אבל מעבר לתשלום, סליחה, עוד משפט אחד. מעבר לתשלום, אתה יכול לחייב את אותו סוכן בודד לתת את אותו שירות שנותן אותו גוף גדול בכדי שלא תהיה אפליה.
היו"ר יעקב מרגי
חייב.
סמדר סגל
כי אחרת חזרנו לאותו דבר.
היו"ר יעקב מרגי
זה התנאי של המכרז.
סמדר סגל
אבל זה צריך להיות רשום איפשהו. כי יבוא סוכן שלא בדיוק, יש לו פקידה אחת, ולא מטפל בהם.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, סמדר. רבותי, אני מרגיש שאני חוזר לדיון בקריאה ראשונה. לא יהיה.
סמדר סגל
לא יהיה.
היו"ר יעקב מרגי
זה ה-א'-ב' של זה. מה זה? זה הרציונל.
סמדר סגל
רק תוספת קטנה לחדד את זה.
היו"ר יעקב מרגי
תקשיבי, סליחה, כל הרציונל היה לייצר אחידות.
סמדר סגל
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
בגלל כל הלקונות – יש אחידות במכרז, יש אחידות בסל הביטוחי, יש אחידות בעמלה, בתקרת העמלה, יש בכול. יש אחידות. ישנה אופציה שרשות מקומית לא תפעל באמצעות החברה למשק וכלכלה. אז היא הצליחה, הסוכן שלה הביא עמלה פחותה ב-50% ממה שקבע השר, בסדר? הוא יגבה בהתאם לזה. השירות הוא אותו שירות, זאת אותה פוליסה, אותה חברה. הסוכן הוא שונה, רבותי, להתמקד בזה. הלאה.
מירב ישראלי
המבטח הוא אותו מבטח.
זאב גולדבלט
רק משפט אחד לסוף.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה.
זאב גולדבלט
הפחד הגדול שלנו, אמרתי לך, זה שתהיה כאן דיפרנציאציה בין הרשויות ובין ההורים. גם היום, דרך אגב, או בשנים האחרונות, השירות הזה שהמשכ"ל הציע לכולם היה קיים, ולצערנו, לא כולם הרימו את זה.
היו"ר יעקב מרגי
אבל לא הייתה אחידות.
זאב גולדבלט
ולא הייתה אחידות בכלל כתוצאה מזה.
היו"ר יעקב מרגי
אבל יש חברה אחת. זה מצמצם. הגענו להסכם עם חברה אחת.
זאב גולדבלט
התחושה שלנו והחשש שלנו שהרצון או הלהט הזה של משרד המשפטים להגן על חברות הביטוח ועל סוכני הביטוח באה בצורה ישירה על חשבוננו ההורים, דהיינו הציבור הכללי.
היו"ר יעקב מרגי
גם לי יש את החשש הזה.
זאב גולדבלט
הם פשוט מעדיפים את האינטרס שלהם על פני האינטרס של הציבור.
היו"ר יעקב מרגי
אז הם לא השתכנעו. ניסינו לשכנע אותם במשא-ומתן המקדים, ניסינו לשכנע אותם בדיון לקריאה ראשונה, ניסה חיים ביבס לשכנע אותם לפני הקריאה – לא הצליח. אז אנחנו הולכים עם זה. אם נראה שזה לא צלח, נחזור לשולחן ונתקן את זה. ההערכה שלי שלא נגיע למצב שהיינו בו בקדנציה הקודמת, בשנה שעברה, שנת הלימודים הקודמת. נצליח להוזיל את המחיר של הפוליסה וגם נצליח לתת אחידות בשירות. בבקשה.
כרמית פולק כהן
לא הייתי בדיון הקודם, אבל המנכ"לית הייתה, ואחת ההערות שהיא העירה, אני חושבת שהיא מתחברת פה להערות שהעירו גם אחרים. שוב, מבחינתנו זה חוק מאוד מאוד קריטי ומאוד מאוד חשוב, ולכן לא היינו רוצים לתקוע את החוק. אבל אחת ההערות שהיא העירה באמת זה שמבחינתנו צריך שיהיה פה איזשהו תיקון עקיף שכן יקבע בתקנות, אם צריך, או משהו וכו', איזשהם תנאי סף מינימליים שיהיו לכל המכלול הזה, לא רק - - -
היו"ר יעקב מרגי
תנאי סף למה?
כרמית פולק כהן
לפרמיה לביטוח. לדוגמה, נגיד ההיקף הביטוחי, מה נותן הביטוח? מה האפשרויות?
היו"ר יעקב מרגי
שיכנס לגוף החוק?
כרמית פולק כהן
שוב, דיברנו עם היועצת המשפטית והבנו שזה עשוי לתקוע את החקיקה, ומבחינתנו - - -
קריאה
בתקנות.
יוסי אפשטיין
למה זה בתקנות ולא במכרז?
כרמית פולק כהן
אין בעיה.
מירב ישראלי
אין פה הסמכה לתקנות בנושא. אם אתם רוצים תקנות צריך לקבוע הסמכה לתקנות.
היו"ר יעקב מרגי
ואם נסמיך אתכם לתקנות, ניפגש בשביעיות, בשמיניות.
קריאות
- - -
חגית מאיר
עוד שנתיים.
מירב ישראלי
מה שאני אמרתי, שזה לשנה הנוכחית, אתם בוודאי לא תספיקו לעשות את זה.
כרמית פולק כהן
נכון.
מירב ישראלי
אני מתייחסת לקצב של החלת תקנות באופן כללי.
כרמית פולק כהן
לכן אנחנו אומרים שוב, מבחינתנו החוק הזה הוא קריטי וחשוב. רק הערה נוספת לאדוני.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה. אדוני יש בבית-משפט.
כרמית פולק כהן
אני עורכת-דין אז אני רגילה.
זאב גולדבלט
שם זה כבודו.
כרמית פולק כהן
אז אין בעיה, כבודו.
סמדר סגל
רגע, תני לו להתרגש.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה.
כרמית פולק כהן
אני אומרת שוב, מבחינתנו, יש לנו איזשהו חשש בהקשר הזה שלא חברה אחת בעצם תאגד.
היו"ר יעקב מרגי
חברה אחת מאגדת. סוכן. את מדברת על סוכן. אל תבלבלו במושגים.
כרמית פולק כהן
אני מתייחסת לשיח שהיה פה קודם. מבחינתנו באמת לא היינו רוצים שהחוק הזה יתייתר.
היו"ר יעקב מרגי
גם אנחנו.
כרמית פולק כהן
כי הרציונל שלו הוא קריטי לילדים, ובאמת חבל.
היו"ר יעקב מרגי
הנה, אני אומר לכם – ואני שמח שכיבד אותנו בנוכחותו יושב-ראש המרכז לשלטון המקומי וראש עיריית מודיעין חיים ביבס – הרציונל הזה והחשש הזה קיים אצלו וקיים אצלי וקיים אצל כולם. לא הצלחנו, אבל הצהרנו לפרוטוקול, ואנחנו אומרים שזה הרצון, והלוואי שיכולתי לקדם את החוק כבר השנה עם זה שזה סוכן אחד, כי אני חושב שזה הכי טוב שיכול להיות. אבל זה שהגענו למצב שיש חברה אחת שתזכה, אחידות בפוליסה, המסה הקריטית תהיה דרך החברה למשק וכלכלה. נעקוב אחרי זה. אם זה לא צלח, נחזיר את זה לשולחן. לא הבאנו את החוק הזה כדי להגיע לאותו מצב שהגענו בו בפתח שנת הלימודים הקודמת. לא יהיה. לפני שאני נותן למר ביבס. בבקשה, אדוני.
א. גרשון בינט
אני מוטרד קצת מהקטע עליו היא מדברת, ואני רוצה טיפה לחדד.
היו"ר יעקב מרגי
אתה יודע, אם לא היינו מוטרדים מה היה קורה לנו? כמו בטורקיה וצרפת, תכתוב שאנחנו מוטרדים.
א. גרשון בינט
המשתתפים במכרז יתמודדו ביניהם על היקף הכיסוי הביטוחי. לעניות דעתי, נראה לי שצריך לעשות מינימום כמו שהיה עד היום, כי אחרת זאת לא חוכמה להוריד את עלות הביטוח, כי יכסו פשוט פחות דברים. האם מכוסה פגיעה ב - - - והאם 200,000 או 50,000?
היו"ר יעקב מרגי
מר לוי, הסל הביטוחי, ודאי שזאת לא הכוונה.
א. גרשון בינט
צריך להיות איזה מינימום.
אלי לוי
כמובן שלא.
סמדר סגל
אנחנו צריכים מינימום.
אלי לוי
אנחנו נפרסם את המכרז עם רצפה מינימלית לכיסוי.
סמדר סגל
ברור.
אלי לוי
והתחרות תהיה בין רצפה לתקרה, כך שבאמת לא - - -
א. גרשון בינט
אבל המינימום צריך להיות מה שהיום. זאת אומרת, מה מבוטח, מה הכיסוי הביטוחי, מה כולל בתוכו, יהיה כמו מינימום היום.
סמדר סגל
ישבנו אתם, ההורים, על הפוליסה ואנחנו דואגים לאינטרסים.
היו"ר יעקב מרגי
סמדר, סמדר.
קריאה
מה, את צועקת.
היו"ר יעקב מרגי
את גם מתפרצת, גם – תתרחקי.
סמדר סגל
אני עוזרת לך.
היו"ר יעקב מרגי
אבל האוזניים. נגיש תביעה על תאונת עבודה בסוף.
זאב גולדבלט
ישבנו אתם על סעיף סעיף, פריט פריט.
אלי לוי
העבודה נעשתה, גם הוסרו כיסויים מיותרים. נעשתה עבודה בעצם בתיאום עם המבוטח ישירות, כך שזה לא יקרה.
היו"ר יעקב מרגי
לא יקרה. תודה.
א. גרשון בינט
עוד נקודה, עוד הערה אחת.
היו"ר יעקב מרגי
בבקשה.
א. גרשון בינט
נכון להיום מטרידים אותם, ואני העליתי את זה בפעם הקודמת, הסוכנים. כשמישהו נפגע אז הם שולחים אותם לאגפי החינוך, איפה שאני נמצא אחד מהם, והם מבקשים מהם רשימה. יש כל מיני מצבים, כמו שדיברנו בפעם הקודמת, כמו הווקף הפרטי, כל מיני, אז באמת, כבוד היושב-ראש אמר שהוא רוצה לעתיד לבוא אנחנו נדע פריט על כל פריט, אתמול גם דיבר על זה ראש עיריית ירושלים, זה בסדר. נכון להיום אין כזה דבר. ולכן, זה לא מותנה בשום דבר. כשמישהו פגוע והוא בגיל הזה, לפי תעודת זהות שבחברת הביטוח זה צריך לחול עליו, ולא לטרטר אותו לרשימות. הרי חובת הביטוח - - -
קריאה
בסדר גמור. טוב מאוד.
אלי לוי
אמרנו שהנושאים האלה היו יכולים להיפתר, אבל - - -
סמדר סגל
עוד לא מצאתם את הרשימות מהישיבה הקודמת?
היו"ר יעקב מרגי
עולות פה תהיות ושאלות, למרות שהדבק טוב צריך לחזק אותו במסמרים לפעמים. אז עולה פה הצעה של היועצת המשפטית של הוועדה שנוכל להסמיך לתקנות, אבל לא בשנה הזו, בשנה הבאה, ואז נוכל להכניס גם את הסוגיה הזו של הסוכן. במקום לשכנע ארבעה שרים, שר אחד, ונוכל להכניס את הסל הביטוחי. אני קונה את זה.
מירב ישראלי
לזה אני צריכה גם את משרד המשפטים. לגבי הנושא של תנאי המכרז אין בעיה, זה משהו שאפשר להכניס. לגבי תנאים לגבי ההתקשרות, יכול להיות שאנחנו צריכים להגיד במפורש שיש הסמכה לעניין הזה. זאת אומרת, לא רק לגבי ההיקף הביטוחי, אלא גם לגבי אופן ההתקשרות של - - -
היו"ר יעקב מרגי
וזה יכנס רק משנה הבאה, והם ינהלו את המשא-ומתן.
מירב ישראלי
אני לא רוצה שאחר כך יגידו שאין הסמכה, אז צריך לנסח את זה מאוד בזהירות.
היו"ר יעקב מרגי
מה אומר חנן?
חנן ארליך
את מתכוונת שהסמכה לתקנות תהיה ספציפית לעניינים מסוימים שהוגדרו במפורש כדי - - -
מירב ישראלי
נכון. אנחנו צריכים להגדיר אותה מאוד כדי שאחר כך יהיה ברור לשר שיש לו סמכות להגיד, למשל, שרק לסמשכ"ל יש סמכות.
היו"ר יעקב מרגי
הוא באישור ועדת החינוך, כמובן.
מירב ישראלי
באישור ועדת החינוך, כמובן.
היו"ר יעקב מרגי
אני חושב שלא צריכה להיות בעיה.
חנן ארליך
אפשר לקבוע, אין מניעה לקבוע סמכות.
רון אלמוג
ככל שמדובר בתקנות שנוגעות להתקשרות של רשות מקומית מול הסוכנות או מול המבטח, אני חושב שזה יותר עניין של תקנות של שר הפנים ולא של שר החינוך. ככל שזה קשור לתוכן המכרז או לתנאי המכרז והפוליסה עצמה זה באמת עניין של שר החינוך. אז רק בתקנות צריך להבחין - - -
היו"ר יעקב מרגי
הערתך נשמעת. הערתך במקום ונשמעה במקום. בהתחלה רציתי לקפוץ, אבל יש דברי טעם במה שאתה אומר. יושב-ראש המרכז לשלטון המקומי.
חיים ביבאס
חברים, בוקר טוב לכולם, אני שמח שהגענו לכאן. אני מצטער שזה באיחור של ארבע שנים. לפני ארבע שנים הייתי יושב-ראש הדירקטוריון של הביטוח. הזהרתי את כולם, כולל את משרד המשפטים, שביטול הפול של הביטוח בסופו של דבר יביא בהכרח לעליית מחירים. ומה שאמרנו אז, שהפריפריה ישלמו את המחיר הכי גדול, והמגזר עוד יותר. וכל מה שאמרנו כאילו לא רק שקרה - -
היו"ר יעקב מרגי
נבואה שהתקיימה.
חיים ביבאס
- - אלא אנחנו חוזרים חזרה כדי לתקן את מה שהיינו יכולים להימנע ממנו. אני אומר עוד פעם, מבחינתי הדבר הנכון ביותר היה לקחת ולהוציא מכרז אחד, חברה אחת, סוכן אחד עם כל מה שצריך. משרד המשפטים בנושא הזה עומד עם רגליים אחוריות, אני מכבד את דעתם. למרות שאני אומר שצריך לקחת בחשבון שיכול להיות שבעוד שלוש שנים בעצם הדבר הזה יגווע, כי אם אין לך תיק ואין לך יכולת לסדר אותו ואין לך איפה לשים את זה במקום מרוכז - - -
היו"ר יעקב מרגי
ואז נבחן את זה שוב.
חיים ביבאס
אין חיה כזאת שכל 257 רשויות במדינת ישראל ינהלו סוכן בנפרד. אבל בעוד שלוש שנים אני, או מישהו אחר יצטרך להתעסק בזה חזרה. אני מקווה לפחות שיהיה לנו יושב-ראש כמו מרגי, אם לא מרגי בעצמו. אני מקווה שדרך אגב, תגיע למקום קצת יותר גבוה שם, תוכל לטפל במה שנקרא הביטוח, אבל עדיין נקווה - - -
זאב גולדבלט
הוא יהיה השר שיחתום על התקנות.
היו"ר יעקב מרגי
לא רע לי פה, למה אתם - - -
חיים ביבאס
אני מקווה בשביל השלטון המקומי במדינת ישראל שבסוף יבינו שאם מאן דהו מוציא מכתב נגד מכרז כזה או אחר, בסוף צריך לבדוק גם מה האינטרס ולמה זה גורם בסוף. כי את האבן שזרקו לבור אותם חבר'ה באילת, היועצת המשפטית וכל החכמולוגים למיניהם, בסופו של דבר הביאו אותנו למצב שבו כולנו מנסים להציל את הביטוח של התלמידים, שעולה לנו בצורה קיצונית כל שנה ושנה.

אני חושב שיושב-ראש הוועדה, ואני רוצה להודות לך בשמי, בשם השלטון המקומי, זה לא מובן מאליו, בדרך כלל אנשים נשברים באמצע, ואומרים: חבר'ה, עזבו אותי ממשרד המשפטים, עזבו אותי מכולם. אני גם רוצה להודות למשרד המשפטים. תראו, למרות שיש לנו ויכוח על דבר אחד קטן, בסך הכול אני חושב שמשרד המשפטים בסופו של דבר הבין, הפנים, והלך לקראת כדי שנייצר משהו משותף לכולם.

הדבר האחרון והחשוב, בסוף אנחנו גם צריכים להביא זכיין שיבטח את כל התלמידים, וזה לא פשוט. כי היום במדינת ישראל אין כמעט חברת ביטוח שרוצה לבטח את כולם כמקשה אחת, בטח ובטח אחרי שיצאנו החוצה ולחזור חזרה. אבל אני מאמין שאם נצטרך, נחזור לכאן כדי לטכס עצה ולמצוא פתרון.

אני, דרך אגב, חושב שבסופו של תהליך, אם לא יצלח, ואני אומר את זה בשם השלטון המקומי, אנחנו מוכנים מה שנקרא להגיש חזרה, שיחזירו את זה לחברת "ענבל", שהמדינה תבטח כמו שהיא מבטחת כל דבר ועניין, גם את תלמידי מדינת ישראל.
היו"ר יעקב מרגי
אמרתם זאת בתחילת הדרך. קריאתכם לא נענתה, חיזוריכם לא נענו על-ידי המדינה, על-ידי חברת "ענבל".
זאב גולדבלט
תרשה לי רק מילה אחת. חיים, מה שהשתנה בארבע שנים האחרונות, קודם כול, יש לנו יושב-ראש חדש לוועדה; ב', אתה נבחרת כיו"ר המש"מ; ו-ג', קם הפורום, שזה בן ברית. והשלישיה הזאת כנראה היא שלישייה מנצחת.
היו"ר יעקב מרגי
אז אני מתחרט שנתתי לך, כי זה מה שרציתי לומר.
חיים ביבאס
אלמלא פורום ההורים לא היינו מגיעים להרבה הישגים משמעותיים, לחלוטין.
זאב גולדבלט
ואני רוצה להגיד המון המון המון תודה, כי מצאנו במהלך התהליך הזה שותפים אמיתיים, עם ראש פתוח, ובעיקר עם לב ישר.
היו"ר יעקב מרגי
תודה רבה. זה מה שרציתי לומר. והאמת היא שפה התכנסתם לשולחן עגול, גם המרכז לשלטון המקומי, שבאמת, לכאורה הוא היה יכול להתנער מזה, זה כאב ראש אחד גדול. ואנחנו התגוללנו עליו בשנה שעברה ונחתנו עליו בגלל הסכום שעלה. אמר: אדרבה, קחו את זה ממני. זיהינו שיש לקונה וכל הגורמים ביחד: משרדי הממשלה, החינוך, השלטון המקומי, משפטים, אוצר, הממונה על הביטוח, כולם ביחד, יחד אתכם בפורום - - -
זאב גולדבלט
פורום ועדי ההורים היישוביים.
סמדר סגל
פורום ההורים, ההורים.
היו"ר יעקב מרגי
תשנו את השם כבר למשהו קצר.
סמדר סגל
פורום ההורים הארצי.
חיים ביבאס
למשהו יותר קצר וקליט.
סמדר סגל
פורום ההורים הארצי.
זאב גולדבלט
נפתח מכרז ונשמח לקבל הצעות.
היו"ר יעקב מרגי
אז באמת שוב, תודה. והיועצת המשפטית, אנחנו מתכנסים לסיכום.
סמדר סגל
תודה לכם, ביבס, תודה רבה. מרגי, תודה.
היו"ר יעקב מרגי
את הסיכום, ועוד לא הצבענו. חכי, עוד לא הצבענו.
מירב ישראלי
אולי נתחיל מהתחלה ככה לפי הסדר.
היו"ר יעקב מרגי
נתחיל להקריא. עכשיו אנחנו מקריאים את החוק, ולא להפריע. ואם צף לכם משהו בדרך, רק יד.
מירב ישראלי
אז בחוק לימוד חובה בסעיף 6(ד1)

(1): "האמור בו יסומן כפסקה "(1)", ובה, במקום הסיפה החל במילים "התשלומים שייגבו" יבוא "רשויות החינוך המקומיות יתקשרו בחוזה ביטוח כאמור עם מי שזכה במכרז שנערך לפי הוראות סעיף 198ב לפקודת העיריות ובהתאם להסדר שנקבע באותו סעיף.";

(2) אחרי פסקה (1) יבוא:

"(2) במסגרת התשלומים לפי סעיף קטן (ד), יקבע השר, לפני פרסום המכרז" – כאן יש לנו את - - -
היו"ר יעקב מרגי
את הנוסח המוסכם.
מירב ישראלי
אמרתי שהמהות מוסכמת והנוסח עוד ישופץ.

"(2) במסגרת התשלומים לפי סעיף קטן (ד), יקבע השר, לפני פרסום המכרז כאמור בפסקה (1), את התשלום שייגבה מהמבוטחים ויכלול דמי ביטוח אחידים וכן" – דמי עמילות או עמלה, נראה איך נגדיר את זה, כי הניסוח בתקנות לא בהכרח מחייב אותנו – שחברת הביטוח תהיה רשאים לשלם לסוכן הביטוח בעד תיווך לעניין הביטוח. בסעיף זה ""סוכן ביטוח" – כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)". אז פה פתרנו את העניין של איפה נקבעת עמלת הביטוח.

תיקון פקודת העיריות – 2. בפקודת העיריות , אחרי סעיף 198א יבוא" – לגבי התקנות אני חושבת שהן צריכות להיות פה. אז אתה רוצה שנדבר על זה עכשיו או - - -
היו"ר יעקב מרגי
עכשיו, נגמור את זה, אנחנו כבר בהרצה של ההקראה.
מירב ישראלי
מה שאפשר לעשות זה להסמיך – אני מקבלת את ההערה של נציג משרד הפנים שהתוכן של הביטוח שהוא לגבי התלמידים נוגע באמת יותר לשר החינוך, ולעומת זאת המבנה של ההתקשרות נוגע לשר הפנים. אני רוצה גם להציע משהו, ואני אצטרך את ההערות שלכם בעניין הזה.

יש לנו בחוק המכרזים המשותפים, רשויות מקומיות מכרזים משותפים, איזשהו מנגנון ששר הפנים יכול לאשר, נכון?
קריאה
נכון.
קריאה
פרסום מכרז.
רון אלמוג
הוא מאשר לרשויות המקומיות להתקשר עם הזוכה במכרז, אבל כאן המנגנון הוא שהוא מוציא את שר הפנים.
מירב ישראלי
אז אני רוצה להתלבש – אני שוב אומרת, אני מקבלת את ההערה שלך.
היו"ר יעקב מרגי
אז תמצאי לך ניסוח סופי.
מירב ישראלי
אין בעיה, רק אנחנו צריכים שתצביעו על המהות כדי שאנחנו נוכל לנסח. אני צריכה לדעת בדיוק את הפרטים, שתיתנו לנו הסכמה מדויקת כדי שננסח את זה. אז בואו נתחיל – לגבי שר החינוך, לגבי תנאי המינימום למכרז.
היו"ר יעקב מרגי
את זה יש לנו בגוף החוק.
מירב ישראלי
אז זה יהיה פה – תנאי מינימום למכרז, ואנחנו נראה איך לנסח את זה להיקף הביטוחי בעצם, נכון? על זה אנחנו מדברים.
חגית מאיר
כן.
מירב ישראלי
או לתנאי הביטוח.
חנן ארליך
גברתי, אנחנו מדברים על הרשאה, לא חובה, לא תוטל עליו חובה לקבוע תקנות. אם הוא יראה לנכון.
מירב ישראלי
למרות שאתה יודע, לפעמים רשאי בית-המשפט - - -
חנן ארליך
לא בהכרח, יכול להיות שלא נרצה לקבוע, זה יכול לסכל את המכרז. זאת אומרת, אם הוא יקבע איזשהו סכום ודווקא יכול להיות מהכיוון של המשכ"ל או של השלטון המקומי, יש פה בקשה לא לקבוע - - -
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו רוצים את התקנות האלה למקרה שיהיה כשל או משהו כזה, יוכל בתקנות.
מירב ישראלי
אז אנחנו נכתוב "רשאי", ונראה באמת איך הדברים יקרו בפועל. אז הוא רשאי. הוא צריך להתייעץ או להסכמה של שר אחר פה? של שר הפנים?
היו"ר יעקב מרגי
לא. למה?
מירה סלומון
לתנאי סף?
אלי לוי
לתנאים במכרז, לא.
מירב ישראלי
אני חושבת שכן חשוב פה שיהיה איזה - - -
היו"ר יעקב מרגי
זה לא היה עד היום.
אלי לוי
המכרז לא מעניין אותו.
מירב ישראלי
אוקיי.
היו"ר יעקב מרגי
זה לא היה עד היום. אין שום סיבה.
קריאה
רון, לתנאי סף, צריך אישור משר הפנים?
היו"ר יעקב מרגי
לא. זה לא היה עד היום. רק תנאי התקשרות.
קריאות
- - -
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, סליחה. לא לסבך את החוק. בואו, עם כל הכבוד. מה שהיה עד היום יימשך.
מירב ישראלי
היום לא היה לנו את זה.
היו"ר יעקב מרגי
אבל הוא קבע, הוא הביא את זה לוועדה, למה אני צריך עכשיו לתת לו?
מירב ישראלי
לא, רק את הסכום. הוא לא הביא את התנאים. זה לא היה. אני מנסה לברר האם זה שר האוצר או שר – אני לא יודעת, מישהו שהוא צריך להתייעץ אתו, כי הוא הרי לא מומחה לביטוח, שר החינוך. אז נראה לי שצריך להיות פה גורם מקצועי כלשהו.
חגית מאיר
הרי בסך הכול בכל החוזים הקיבוציים ממילא צריך לעבור את האישור של המפקח על הביטוח באוצר.
מירב ישראלי
בחוזה. השאלה לגבי התקנות. אז אם ככה אולי זה שר האוצר.
מאיר ממן
גם כן, משרד החינוך פעל במשך השנים אל מול המפקח על הביטוח באוצר - - -
מירב ישראלי
אין בין כה וכה, כי אנחנו עכשיו קובעים בחקיקה. אם את לא תקבעי בחקיקה, לא יהיה.
היו"ר יעקב מרגי
שמעת אותו?
מירב ישראלי
סליחה, לא.
מאיר ממן
משרד החינוך פועל עדיין מול הממונה על הביטוח באוצר לקביעת תקנות. הן נעצרו שם בגלל שהחוק קצת הפריע לנו.
מירב ישראלי
קביעת תקנות לפי מה?
מאיר ממן
קביעת תקנות לביטוח.
מירב ישראלי
ומכוח מה ההסמכה בחוק?
מאיר ממן
כדי שיהיו תנאי מינימום.
מירב ישראלי
אבל מאיזה הסמכה בחוק אתם עושים את זה? מאיזה חוק?
מאיר ממן
לא הייתה הסמכה, ולכן זה נתקע.
חגית מאיר
לא הייתה הסמכה.
מירב ישראלי
אז זה בדיוק מה שאני רוצה לתת לכם עכשיו.
חנן ארליך
זה אומר שהגורם המתאים הוא שר הפנים.
קריאות
- - -
מירב ישראלי
לא תהיה להם הסמכה.
מאיר ממן
אבל אם ההסמכה היא של משרד החינוך - - -
מירב ישראלי
אתה לא רוצה עכשיו?
היו"ר יעקב מרגי
לא. אני עוזב את התקנות כרגע, רבותי.
מירב ישראלי
אוקיי.
היו"ר יעקב מרגי
אם תהיה לקונה אנחנו נתכנס פה, נתקן את החוק. לא רוצה את זה, זה רק מסבך את העניינים. אני צופה בלגנים. תורידי את זה. אנחנו לגופו של החוק.
מירב ישראלי
וגם לא לעניין של ההתקשרות.
היו"ר יעקב מרגי
אם אין לי תקנות, אין לי חובת התייעצות.
מירב ישראלי
אמרנו שיהיו שני סוגים של תקנות: אחד לגבי היקף הביטוח; אחד של שר הפנים לגבי המכרז המשותף. השאלה אם אתה לא רוצה את שניהם.
היו"ר יעקב מרגי
את שניהם לא.
מירב ישראלי
לא. בסדר.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
איך יוגדרו, אם כך, תנאי המינימום לביטוח?
חנן ארליך
במכרז.
מירב ישראלי
זה ייעשה לא מכוח החוק, אלא כמו שזה נעשה עד היום.
היו"ר יעקב מרגי
כמו שנעשה עד היום, יקבעו במשא-ומתן.
אלי לוי
כבר סוכמו.
היו"ר יעקב מרגי
סוכמו.
מאיר ממן
זה נעשה היום משותף בין הסוכנות וארגון ההורים ומשרד החינוך.
אלי לוי
בין החברה למשק וכלכלה לבין איגודי ההורים, פורום ההורים.
היו"ר יעקב מרגי
קדימה, אנחנו נצמדים לנוסח המקורי בלי תקלות.
מירב ישראלי
בסדר. אז גם לגבי המכרז המשותף יהיה צריך לחזור לתיקון חקיקה.

"2. בפקודת העיריות – "ביטוח תאונות אישיות לתלמידים 198ב.

(א) בסעיף זה –

"ביטוח תאונות אישיות לתלמידים" – כמשמעותו בסעיף 6(ד1) לחוק לימוד חובה;

"חברה משותפת" – חברה שבעלי המניות שלה הן מרבית הרשויות המקומיות;

"חוק לימוד חובה" – חוק לימוד חובה, התש"ט–1949.

(ב) על אף האמור בסעיף 197, עירייה שהיא רשות חינוך מקומית כהגדרתה בחוק לימוד חובה, תתקשר בחוזה ביטוח תאונות אישיות לתלמידים, עם מי שזכה במכרז פומבי שתערוך חברה משותפת, לפי הסדר שהתקיימו בו הוראות אלה:

(1) דמי הביטוח במכרז יהיו כפי שקבע שר החינוך לפי סעיף 6(ד1) לחוק לימוד חובה;

(2) שיעור העמלה המרבי שסוכני ביטוח" – כאן אנחנו צריכים לעשות גם התאמה בניסוח.
אלי לוי
את ההתאמה לנוסח הקודם.
מירב ישראלי
אז נעשה התאמה בניסוח. ב-(3) נאמר שזאת לא תקופת הביטוח, אלא תקופת המכרז. "(3) תקופת המכרז לא תעלה על שנה, ועורך המכרז".
היו"ר יעקב מרגי
לא.
קריאה
לא, להפך.
אלי לוי
תקופת המכרז תהיה שלוש שנים.
מירב ישראלי
תקופת המכרז לא תעלה על שלוש שנים.
סמדר סגל
והביטוח לשנה.
מירב ישראלי
ועורך המרכז יוכל להאריכה – לא. אז זה לא.
היו"ר יעקב מרגי
תקופת הביטוח לא תעלה על שנה, זה נכון.
חנן ארליך
רק הסוף, המילה ביטוח בסוף.
היו"ר יעקב מרגי
לא היה צריך לתקן את זה.
מאיר ממן
יש לך את הנוסח, הנחתי לך שם.
דב חנין (הרשימה המשותפת)
הנוסח לגבי תקופת הביטוח הוא טוב. האם גברתי חושבת שצריך להבחין בניסוח של החוק בין תקופת הביטוח לתקופת המכרז?
קריאה
בטח. ודאי.
מירב ישראלי
תקופת הביטוח למעשה יכולה להיות אפילו, לא יודעת, אם אני מבינה נכון, היא יכולה להיות - - -
חנן ארליך
אני חושב שהכוונה הייתה להחליף את המילה ביטוח - - -
קריאות
- - -
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, כל שנה הביטוח מתחדש מחדש. המכרז הוא לשלוש שנים.
חגית מאיר
אבל הביטוח מתחדש מדי שנה.
היו"ר יעקב מרגי
כל שנה, נכון.
מירב ישראלי
אז תקריאו לי את הנוסח, בקיצור.
יוסי אפשטיין
לדעתי הנוסח עונה על זה.
אלי לוי
אני רוצה להקריא אם אפשר.
היו"ר יעקב מרגי
לוי, בבקשה.
אלי לוי
תקופת הביטוח לא תעלה על שנה, ועורך המכרז יוכל לחדשה לשתי תקופות נוספות שלא יעלו שנה כל אחת בהתאם לתנאי המכרז, כך שתקופת ההתקשרות הכוללת לא תעלה על שלוש שנים.
היו"ר יעקב מרגי
מקובל.
מירב ישראלי
למעשה זה רק לחדשה במקום להאריכה, אם אני מבינה, ועורך המכרז.
היו"ר יעקב מרגי
כן.
מירב ישראלי
אבל אני בכל זאת רוצה לחדד.
יהודית גידלי
המילה בסוף תקופת הביטוח זה תקופת המכרז.
מירב ישראלי
לא, זה הביטוח.
אלי לוי
תקופת המכרז זאת תקופת ההתקשרות הכוללת, במסגרת המכרז לא תעלה על שנה.
היו"ר יעקב מרגי
ופה נכנסת לחשש שלך שהכניס אותנו לסרבול מההתחלה. היית אומר בסיפה של הסעיף.
אלי לוי
נכון.
מירב ישראלי
האם תקופת הביטוח - - -
היו"ר יעקב מרגי
לדיון הבא.
מירב ישראלי
אני רוצה רק להיות בטוחה. כשאתה אומר "תקופת הביטוח" בהתחלה, אני לא בטוחה שזה הביטוח.
אלי לוי
תקופות ביטוח הן בפרקי זמן של שנה. המכרז, ההתקשרות עם אותה מבטחת היא לשלוש שנים מקסימום.
מירב ישראלי
בסדר.

"(4) החברה המשותפת תפעל באמונה ובשקידה לטובת המבוטחים בלבד, ותהיה רשאית לקבל מהזוכה במכרז" – כאן עלתה השאלה לגבי מידע כללי. הכוונה הייתה למידע הנוגע לתביעות לתגמולי ביטוח, שאין בו פרטים אישיים בעצם.
אלי לוי
מזהים.
מירב ישראלי
מזהים.
היו"ר יעקב מרגי
מה אומר, חנן?
חנן ארליך
לכן חשבנו שצריך להכניס את המילה "כללי", כדי שיהיה ברור שזה לא כל מידע שנוגע לתביעות לתגמולי ביטוח. זאת אומרת, כולל מידע שיש בעיה מבחינת הגנת הפרטיות. לא אכפת לי גם בניסוח אחר, אבל שיבינו את העניין.
מירב ישראלי
כן, ברור.
היו"ר יעקב מרגי
חנן, החשש שלך מובן, אבל תבין, אומר לך היועץ – סליחה שאני אומר בשמך – הוא אומר: נעשה את זה יותר יעיל ופשוט. הוא אומר לך: כשאתה כותב לי מידע כללי, הרי החשש שלך כבר מעוגן – "הנוגע לתביעות לתגמולי ביטוח שהוגשו לפי חוזה הביטוח". אתה רוצה: ובלבד שלא תיפגע - - -
חנן ארליך
הגנת הפרטיות.
היו"ר יעקב מרגי
תכניס. אבל כללי, אתה נותן פתח להתחמקויות.
חנן ארליך
נכון.
יוסי אפשטיין
זה ממילא גם בחוק חופש המידע, ככה שאין בעיה בנוסח.
חנן ארליך
נצטרך להוסיף בסוף הפסקה: ושאינו נוגע לפרטים.
היו"ר יעקב מרגי
ואז אתה מוריד את הכללי.
אלי לוי
שאינו פוגע בפרטיות או שאינו פוגע - - -
היו"ר יעקב מרגי
קיבלתי. יצאת עם מבוקשך, ואנחנו יצאנו עם מבוקשנו. תודה.
חנן ארליך
לא שפוגע, שלא נוגע לפרטים.
מירב ישראלי
בסדר. נמצא את הניסוח. התוספת הזאת של "(5) החברה המשותפת או חברת בת שלה שהיא סוכן ביטוח, לא יישאו באחריות בכל הנוגע לקיום חוזה הביטוח בהתקשרות של רשות מקומית עם הזוכה במכרז לפי סעיף זה שאינן מנהלות או מרכזות אותה ושלא נובעת מהליך עריכת המכרז עצמו."
היו"ר יעקב מרגי
ובצדק, זה מה שביקשת, חיים.
מירב ישראלי
אבל קודם כול זה המצב המשפטי, לדעתי.
חנן ארליך
כפי שאמרתי, גברתי, אנחנו חושבים שזה מיותר, למעשה.
מירב ישראלי
האמת שכאן אני מסכימה עם חנן. אני חושבת שזה לא רק מיותר, זה גם עלול להיות מזיק. כי בעצם ברגע שאתה כותב דבר כזה, אתה כאילו מניח שיש אחריות, ואז כל מה שלא הכנסת בדבר הזה יכול לכאורה להיות אחריות. הייתי מציעה דווקא למשכ"ל להוריד את הדבר הזה, כי לדעתי זה רק מזיק, ולא רק שזה לא מועיל.
אלי לוי
מה לעשות אבל שהחיים חזקים יותר, ונכון להיום גם ברשויות מקומיות שלא מבטחות באמצעותנו כסוכנות אנחנו מצורפים כמשיבים לעתירות או לתביעות. וכאן המקום לומר שאם לפחות לא הוטלה עלינו אחריות לרכז את כל התחום הזה, אז לפחות שבחוק יהיה מובהר שאנחנו לא צד להתנהלות של הסוכן או של ההתנהלות של הביטוח ברשויות שלא בחרו בי. המציאות חזקה יותר. בואו תראו מה ההוצאות שאנחנו מוציאים.
מירב ישראלי
זה התקבל אי-פעם בבית-משפט שאתם אחראים?
היו"ר יעקב מרגי
די שהוא מבטח.
מירב ישראלי
זה שמצרפים אתכם לתביעה - - -
אלי לוי
אנחנו יודעים מה קורה בבית-הדין - - -
קריאות
- - -
היו"ר יעקב מרגי
לא, זה לא בסדר, כי הוא לוקח עורך-דין, זה עולה לו 20,000 שקל.
מירב ישראלי
אני מבינה את זה. רק מה שאני אומרת, אתה מסתכן פה בזה שאתה מוסיף את הדבר זה, אתה מסתכן פה לדעתי במשהו שאני לא בטוחה שאתה רוצה להסתכן.
אלי לוי
אשמח לשמוע. אני רוצה להבין. איפה הסכנה?
היו"ר יעקב מרגי
אני לא חושב כך. למה?
מירב ישראלי
שאם אתה אומר את הדבר זה, זה כאילו מניח שיש אחריות, לכן אתה צריך להגיד את הדבר הזה.
היו"ר יעקב מרגי
סליחה, תקשיב, אני התנדבתי, והחוק הזה הטיל עלי חובה לנהל את המכרז הזה. יכול להיות דמאן דהו בגלל שיש, ואני לא משפטן, בגלל שאני מנהל את המשא-ומתן ואת המכרז הזה, יכול להיות שמישהו ישית עלי אחריות שלא בצדק. למה? כי הוא לקח ועשה לעצמו חופש והחוק אפשר, התקשר באמצעות סוכן אחר. ברגע שהוא התקשר באמצעות סוכן אחר למה אתה מפיל עלי?
חנן ארליך
אמרתי בפתח הדברים לפני שנכנסת, שזה בעקבות השיחה שלנו.
היו"ר יעקב מרגי
אין לו בעיה עם זה.
חנן ארליך
אבל גם הבהרתי שלדעתנו זה מיותר.
חיים ביבאס
התנאי מבחינתי היה אחד מסוים, או לוותר לגמרי – אני באמת לא רוצה - - -
היו"ר יעקב מרגי
תודה. היא אמרה את חששה, היא היועצת המשפטית היא חייבת לומר. היא באה להגן.
מירב ישראלי
בסדר. להפך, אני אומרת לכם, אני לא מתנגדת לזה בגלל שזה לא נכון.
חגית מאיר
זה מיותר.
מירב ישראלי
לא רק שזה מיותר, אלא לדעתי זה מכניס פה איזשהו עניין שכאילו אומר שיש אחריות בבסיס.
יגאל שגיא
ברגע שזה נכנס אז לא תהיה יותר אחריות, לכן אין חשש.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. סמדר, הערה, בבקשה.
סמדר סגל
סעיף (4) ,החברה המשותפת" - - -
היו"ר יעקב מרגי
איך חזרת ל-(4)?
סמדר סגל
כי עברתם מהר. "החברה המשותפת תפעל באמונה ובשקידה לטובת המבוטחים בלבד" – אני רוצה שגם סוכני הביטוח, אם ויהיו כאלה, שזה גם יכלול אותם.
חנן ארליך
יש להם חובה לפי חוק שירותים פיננסיים.
חיים ביבאס
הם לא מעניינים אותנו. את בניגוד עניינים, את סוכנת ביטוח.
סמדר סגל
צריך להקשות על סוכן ביטוח בודד שייתן לי בדיוק את אותו שירות שנותן לי הגוף הגדול. אם הוא לא עומד בזה - - -
היו"ר יעקב מרגי
הסוכן – אני מתפלא על המשפטנים שהם שותקים.
סמדר סגל
הוא לא עומד בזה, שלא יכנס לזה.
היו"ר יעקב מרגי
למה הם קופצים כשלא צריך, ופה הם שותקים. תקשיבי טוב טוב, אני לא משפטן, ואני אומר לך - - -
מירב ישראלי
אני מוחה בשם כל המשפטנים.
היו"ר יעקב מרגי
שמעתי את מחאתך.
חיים ביבאס
המחאה נרשמה.
היו"ר יעקב מרגי
תקשיב, יש לי ארבע שנים טובות במשרד ממשלתי, לפעמים הם לא צריכים והם קופצים, בוועדת שרים לענייני חקיקה גם כן, חנן ראה אותנו שם. תקשיבי טוב טוב, הרי הסוכן הזה שאו במקרה הגדול המרכזי זו חברת הבת של החברה המשותפת, נכון ככה זה מוגדר בהגדרה המשפטית?
חיים ביבאס
נכון.
היו"ר יעקב מרגי
או אותו סוכן שערבה או ירוחם או אופקים הלכו התקשרו אתם, בסדר? הוא מחויב, הסוכן הזה, לפעול לפי הכללים שנקבעו במכרז. וכבר שם קבענו ב-(4) שבתום לב ולטובת – אני לא צריך עוד פעם לחזק וסתם. שכנעתי אותך?
סמדר סגל
ממש.
היו"ר יעקב מרגי
אני מאוד מעריך את זה שהצלחתי לשכנע אותך.
סמדר סגל
יש.
היו"ר יעקב מרגי
כי לא קורה לי הרבה שאני מצליח לשכנע את אשתי או את הסובבים אותי, אבל הנה, הצלחתי. בבקשה.
מירב ישראלי
אז נראה לי שהקראנו הכול.
חגית מאיר
את דברי ההסבר צריך.
מירב ישראלי
לא צריך להקריא.
היו"ר יעקב מרגי
לא.
יהודית גידלי
לא רלוונטי.
היו"ר יעקב מרגי
רבותי, מאחר שיש פה הרבה חברי כנסת, אחד אחד, מי בעד?
סמדר סגל
אחד אחד, לא להתפרץ
חנן ארליך
את סעיף 3 הקראת?
מירב ישראלי
זה חשוב. "3. בפקודת המועצות המקומיות, בסעיף 34א(א), אחרי "198א," יבוא "198ב,".", שזה כמובן מפקודת העיריות, אנחנו שואבים את זה לגבי רשויות מקומיות אחרות.
היו"ר יעקב מרגי
ולכן, הגענו לרגע השיא, ואנחנו מודים, לפני הצבעה, מודה שוב לחברה למשק וכלכלה, ליושב-ראש מרכז השלטון המקומי, לפורום ההורים היישובי.
חיים ביבאס
תקצרו את השם.
היו"ר יעקב מרגי
למשרדי הממשלה, לעבדכם הנאמן, לכל חברי הוועדה שנמצאים או לא נמצאים כאן.
חיים ביבאס
לחנן.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד הצעת החוק? מי נגד?

הצבעה

בעד – פה אחד

הצעת חוק ביטוח תאונות אישיות לתלמידים (תיקוני חקיקה), התשע"ו–2016, אושרה.
היו"ר יעקב מרגי
אין מתנגדים. אושר פה אחד תרתי משמע, ויבוא למליאה. תודה. תודה רבה לך, ליועצת המשפטית הזריזה שלנו.

הישיבה ננעלה בשעה 11:57.

קוד המקור של הנתונים