ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 18/07/2016

תקנות מחלות בעלי חיים (דיג), התשע"ו-2016, בדבר התנאים התברואתיים לטיפול בשלל דיג בסירות דיג

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 286

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, י"ב בתמוז התשע"ו (18 ביולי 2016), שעה 09:30
סדר היום
תקנות מחלות בעלי חיים (דיג), התשע"ו-2016, בדבר התנאים התברואתיים לטיפול בשלל דיג בסירות דיג
נכחו
חברי הוועדה:
עיסאווי פריג' – מ"מ היו"ר

דוד ביטן
חברי הכנסת
איתן ברושי
מוזמנים:
עו"ד, משרד החקלאות ופיתוח הכפר - אודליה אסולין דגני

רופא וטרינר, פיקוח מחלות דגים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר - ד"ר נדב דוידוביץ

מנהל תחום פיקוח ומעגנות, משרד החקלאות ופיתוח הכפר - חגי נויברגר

מפקחת על מדגה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר - ד"ר אילת שמואלי-גולדין

מנהל תחום חקלאות המים, אגף הדיג, משרד החקלאות ופיתוח הכפר - גיא רובינשטיין

יועצת משפטית שירות, משרד הבריאות - מרינה אוסטפלד

רופאה וטרינרית, שירות המזון הארצי, משרד הבריאות - ד"ר לילך צדיק-וייס

עוזרת ראשית, מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - שרון רוברטס

עו"ד, לשכה משפטית, המשרד להגנת הסביבה - ליאורה עפרי

ים וחופים, המשרד להגנת הסביבה - דרור צוראל

יושב-ראש איגוד הווטרינרים ברשויות המקומיות - ד"ר משה רפאלוביץ

מנהלת היחידה הווטרינרית, מרכז השלטון המקומי - עינת פלינט

ארגון הווטרינריים, עיריית חיפה, מרכז השלטון המקומי - ד"ר יאיר וויס

רכז ים וחופים, צלול-עמותה לאיכות הסביבה - ד"ר יובל ארבל

מנהל מגדלים, ארגון מגדלי דגים - עמיחי גילר

מזכיר, ארגון מגדלי דגים - יוסי יעיש

יושב-ראש, ארגון דייגי ישראל - פואד נסאר

סגן יושב-ראש, ארגון דייגי ישראל - חיים חג'ג'

נציג דייגי נמל יפו, ארגון דייגי ישראל - איברהים סורי

מזכיר, ארגון דייגי ישראל - אליהו חן

יושב-ראש ועד הדייגים בטבריה, ארגון דייגי כנרת - יעקב פדידה

יושב-ראש עמותת דייגי נמל יפו, ועד דייגי נמל יפו - סעדו סיינב

יושב-ראש ועד דייגי נמל אשדוד - שמעון אזולאי

חבר ועד, ועד דייגי נמל אשדוד - דוד ויצמן

חבר ועד, ועד דייגי נמל אשדוד - דוד שרוט

ועד דייגי הקישון - אברהם רומנו

מפעיל ספינות מכמורות - דן בילו

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
מרב תורג'מן
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
טלי רם

תקנות מחלות בעלי חיים (דיג), התשע"ו-2016, בדבר התנאים התברואתיים לטיפול בשלל דיג בסירות דיג
היו"ר עיסאווי פריג'
חברים, בוקר טוב, שלום לכולם. אנחנו היום מתכנסים לאישור תקנות מחלות בעלי חיים (דיג), התשע"ו-2016. זה לא דיון ראשון שמתקיים. אני מבין שבכנסת הקודמת, עם יושב-ראש הוועדה הקודם, אבישי ברוורמן, התקיים דיון.
מרב תורג'מן
ב-9 באפריל 2014.
היו"ר עיסאווי פריג'
ב-9 באפריל 2014 התקיים דיון ולא הצליחו לאשר את התקנות במלואן. היה חלק שסוכם לגביו, וחלק היה במחלוקת של כל המשרדים הנוגעים בדבר, שזה הבנתי בעיקר משרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות, ומאז מנסים להגיע לנוסח שיהיה מקובל על כל הצדדים.

אני אומר לכם לאן אני חותר. אני חותר לאשר אותן היום, זה הכיוון, שהדברים יהיו ברורים. אני חותר לאשר את התקנות היום. זה דבר שלא יכול להימשך תקופה כל כך ארוכה, בעיקר כשהתקיים דיון יותר מפעם אחת, ניתנה מספיק הזדמנות והרבה ישיבות התקיימו לצורך הסדרת העניין.

אני אתחיל כך. אנחנו נשמע ממשרד החקלאות איפה הדברים עומדים, יציגו לנו את התקנות בקו כללי. אחרי כן אני אפתח את זה לדיון כללי מקוצר. למה מקוצר? רוב החברים שנמצאים כאן נטלו חלק בדיונים הקודמים, אני עיינתי פחות או יותר בפרוטוקולים. אנחנו לא רוצים להיות באותו מצב ולמחזר את הדיון וכל אחד יגיד את דעתו. אנחנו נפתח את זה אחרי כן לדיון כללי ממש מקוצר, ולאחר מכן עוברים להקראה והצבעה. אם ישנה מחלוקת, ואני מאוד מקווה שלא, אנחנו נפתור אותה כאן, ולא ניתן שכל אחד יגיש את ההערות, את ההצעות, ונגיע לנוסח מוסכם. המחלוקות – שהן מינוריות, אני הבנתי מהיועצת המשפטית – נפתור אותן היום כאן ונאשר את התקנות היום.

מי הנציג של משרד החקלאות כאן?
אודליה אסולין דגני
עורכת-דין אודליה אסולין דגני, מהלשכה המשפטית. נמצאים איתי גם ד"ר נדב דודיוביץ, רופא וטרינר למחלות דגים מהשירותים הווטרינריים, וגם מאגף הדיג חגי נויברגר.
היו"ר עיסאווי פריג'
אנחנו קיבלנו את המכתב של כבוד השר אורי אריאל בעניין אישור התקנות. האם אני צריך להקריא את המכתב?
מרב תורג'מן
לא.
לאה ורון
לא, אין צורך.
היו"ר עיסאווי פריג'
לא צריך. קיבלנו את המכתב וקיבלנו עותק מהתקנות.
לאה ורון
שיאמרו רק מה עיקרי התקנות.
היו"ר עיסאווי פריג'
אני מבקש שתציגו את התקנות בצורה מתומצתת, את המהות, ולתת דגש על השינויים ונקודות המחלוקת שהיו, לעומת הנוסח החדש שמונח מולנו כאן. בבקשה.
אודליה אסולין דגני
תקנות מחלות בעלי חיים (דיג) באות בעצם להסדיר את תחום הדיג, בדיקות דגים לאחר פעילות דיג כדי לשמור על בריאות הציבור. הן מחליפות צו הגנה, צו חירום, שלאחר שהתקנות האלה יעברו הוא יבוטל, בנושא הזה של בדיקת דגים שנידוגו במקווה מים.

למעשה, לאחרונה העברנו גם תיקון לתוספת של פקודת מחלות בעלי חיים, הוספנו רכיכות וסרטנאים ובעלי חיים ימיים נוספים לפקודה. התקנות האלה באות להסדיר את כל התחום של שמירה על בריאות הציבור כתוצאה ממחלות וזיהומים שיכולים להיות בדגים ובסביבת דיג.

התקנות מחולקות לפרקים גם לגבי טיפול בשלל דיג וגם לגבי איסור דיג באזורים מזוהמים. עד היום לא הייתה בעצם סמכות אכיפה בנושא, בטח לא למשרד, בכל מה שקשור לאיסור של דיג באזורים מזוהמים, אלא רק פרסומים לציבור. התקנות האלה יאפשרו גם אכיפה בתחום הזה והן מאוד חשובות. לאחרונה עלו כמה וכמה שאילתות גם של חברי כנסת בנושא הזה של מה עושים בנוגע לאיסור דיג באזורים שזוהו כמזוהמים, ומכאן החשיבות גם בפרק הזה.

אנחנו רואים חשיבות גדולה בהעברת התקנות האלה, שיאפשרו לשירותים הווטרינרים, למנהל השירותים הווטרינרים, לפקח גם בתחום של דגים שמגיעים למאכל לציבור.
היו"ר עיסאווי פריג'
המחלוקות שהיו, לעומת מה שמונח כאן. למה זה לא אושר בקדנציה הקודמת? מה המחלוקות המהותיות, והתיקון, השוני של הניסוח החדש, איך זה קיבל ביטוי?
אודליה אסולין דגני
המחלוקות התייחסו בעיקר לנושא של אופן הטיפול בכלל דיג, אופן ההחזקה, נושא של תיעוד מקור הקרח. בזמנו, התקנות הקודמות בעצם חייבו החזקה של תיעוד מקור רכישת הקרח על-ידי הדייג בכלי השיט. מה שהקלנו פה, קודם כול אפשרנו גם רישום של הדייג עצמו, ובנוסף לזה, שהוא יוכל להחזיק את זה לאו דווקא בכלי השיט אלא יוכל להחזיק את זה גם במקום אחר ולהציג את זה לצורכי ביקורת בתקופה של חצי שנה לאחר השימוש באותם מים, כאשר המטרה כמובן זה לבדוק את מקור המים, אם היה בהם איזשהו זיהום, אז מאוד חשוב שתהיה יכולת עקיבות אחר המקור.
היו"ר עיסאווי פריג'
וזה סיפק, ענה על התשובות, על המחלוקות שעלו?
פואד נסאר
שלום לכולם, מכובדי. פואד נסאר, יושב-ראש ארגון דייגי ישראל.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
המכונה.
פואד נסאר
פוּפוּ.
היו"ר עיסאווי פריג'
אתה חיפאי?
פואד נסאר
חיפאי במקור.
היו"ר עיסאווי פריג'
יש בחיפה דיג?
פואד נסאר
אתה יודע.
היו"ר עיסאווי פריג'
אני יודע ביפו, לא בחיפה.
פואד נסאר
אז אני פה רוצה לתקן דבר מאוד מהותי. פרופסור אבישי ברוורמן אמר מילה אחת – תלכו תשבו עם פופו, תגיעו להסכמה ותבואו אלי חזרה. היה דיון אחד בלבד. פגישה, לא דיון, פגישה עם מנהל האגף.
היו"ר עיסאווי פריג'
איכות. לא כמות.
פואד נסאר
עם מנהל האגף, עם ד"ר אורן סונין, זה היה בחיפה אצל ד"ר אורן סונין. וג'ריאס פאנוס, שהוא גם תובע אם אני לא טועה.
אודליה אסולין דגני
תובע אצלנו בלשכה המשפטית.
פואד נסאר
כן. והנה הטיוטה. ולא נגמר כלום, לא היה כלום. אז אני כל הזמן, מ-2014 עד היום, אדוני - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
שנייה, פופו, אתה כבר התפרצת ואני לא רוצה שתשנה לנו - -
פואד נסאר
אני רק רוצה לתת לך כיוון.
היו"ר עיסאווי פריג'
- - את כיוון החשיבה.
פואד נסאר
כיוון החשיבה, אני רוצה להגיע למה שאדוני פה - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
גברתי, אני ביקשתי לשמוע את נקודות המחלוקת שעיכבו את אישור התקנות מהקדנציה הקודמת.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
מתי חברי הכנסת יכולים לדבר?
היו"ר עיסאווי פריג'
מתי שאתה רוצה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני רוצה עכשיו.
היו"ר עיסאווי פריג'
בבקשה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני רוצה לומר שהדבר הכי חשוב, שתבדקו מה התקנות בסין, מאחר ששר החקלאות ושר האוצר החליטו לחסל את החקלאות בישראל, והם מתחילים בדגים – וזה לא רק דגי הים והכלובים, זה כל דגי הבריכות בעמק המעיינות – החליטו לחסל את החקלאות ומתחילים בדגים, עוד מעט הדגים יתחילו לדבר מרוב אכזבה מהמצב.

אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, חברי הדייגים וגם אנשי משרדי הממשלה. יש פה דבר ממש לא הגיוני, לא מאוזן, ואני לא רוצה להשפיע על הדיון. אני רק רוצה לומר שיש הקפדה יתרה על מה שקורה בישראל ויש התעלמות ממה שקורה. מביאים את החומרים הכי מסוכנים גם בירקות, גם בביצים וגם בדגים. בחיים לא היו חלק מהאזרחים קונים תוצרת אם היו יודעים ממה היא מורכבת, מה הם אוכלים ובאיזה תנאים מביאים אותם.
היו"ר עיסאווי פריג'
אז אתה נגד לפתוח את הסכם הסחר עם ארצות-הברית, אני מבין.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני קודם כול חושב שתפקיד הממשלה וגם חבריי בכנסת הוא להגיד מהם התנאים שיבטיחו פה חקלאות בישראל. תארו לכם שהיינו מביאים את המים מטורקיה, וארדואן היה יושב על הברז. עכשיו רוצים להביא חקלאות וזה יחסל את החקלאות.

חקלאות זה לא דבר שפותחים וסוגרים. פעם אחת סגרו, זה לא יקום. אני אומר לך כיועצת משפטית, שאת מייצגת פה את השר, וגם אומרים תמיד אל תכעסו על הפקידים, אבל אתם מייצגים אותם, אתם השליחים שלהם, ולא יהיה מנוס מלומר שהמדיניות הזאת היא שגויה.

אני פניתי למבקר המדינה. אתמול הוא הוציא מכתב לשר האוצר.
היו"ר עיסאווי פריג'
תהיה ממוקד, חבר הכנסת ברושי. כשאנחנו אומרים מדיניות שגויה, אני מדבר על נקודות ספציפיות בתקנות שלדעתך מחמירות וגורמות להקפדה.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני אסיים. אני אומר שברגע שהחליטו לפתוח את השוק לייבוא, יש תחושה שיש הקפדה יתרה על מה שמגיע מפה, וויתור וזלזול, ולעתים התעלמות ממה שמגיע משם.
פואד נסאר
בהחלט.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
משם זה מחוץ לגבולות הארץ. ולכן, מה שאני מבקש – קודם כול, רציתי להביע מחאה על המצב, לכן ניצלתי את זכות הדיבור. הדבר השני זה ליצור מצב שתהיה התאמה מלאה. יש תחושה שכאן פוסלים וכאן זורקים וכאן משמידים וכאן אומרים שזה לא עומד בקריטריונים, והברית בין שר האוצר לסוחרים מאפשרת גם לכם להתעלם מכל הכללים. תודה.
היו"ר עיסאווי פריג'
הבנתי. חבר הכנסת ברושי, קיבלתי. אני מבין את ההתייחסות הכללית. בכל זאת, חברים, בכל זאת, אני רוצה להתמקד בתקנות.
חיים חג'ג'
אפשר לתת לך דוגמאות?
היו"ר עיסאווי פריג'
חברים, אני מבקש. תקבלו את זכות הדיבור. אודליה, גברתי, אנחנו מדברים על המחלוקות. לפי הערכתך ולפי איך שאתם מגישים את זה והצגתם לנו עכשיו, האם זה נתן מענה למחלוקות שעלו בקדנציה הקודמת?
אודליה אסולין דגני
לחלקן. לחלקן כן, לחלקן לא ניתן לתת מענה.
היו"ר עיסאווי פריג'
תתמקדי במה שלא ניתן. אני מבקש להתמקד בזה.
אודליה אסולין דגני
אני אתמקד במה שלא ניתן.
היו"ר עיסאווי פריג'
תגידי לי בצורה שאני אבין את זה. הראשון.
אודליה אסולין דגני
המחלוקת הראשונה הייתה לגבי נושא של השמת שלל הדיג, הובלה ברכב עם מתקן קירור, כאשר מדובר בתקנות רישוי עסקים שלגבי הובלת בשר, עופות ודגים, כבר משנות השבעים והשמונים, כבר אז נקבע איך צריך להוביל מוצרים מן החי ברכב כדי לשמור על בריאות הציבור. מדובר פה במשהו מהותי, בדרישה שהיא דרישה מהותית ואנחנו לא רואים מקום לשנות אותה.
היו"ר עיסאווי פריג'
הלאה. הבנו. זה אחד. אז סוגיית הקירור עדיין במחלוקת.
אודליה אסולין דגני
נכון.
היו"ר עיסאווי פריג'
הסוגיה השנייה.
אודליה אסולין דגני
הסוגיה השנייה, שלטעמנו נפתרה, תיתן פתרון ראוי, בנוגע לבדיקת הדגים על-ידי רופאים וטרינרים. אם בעבר חייבנו לפי תקנה 8(ב) להגיע לתחנות מיון לדגים, מאחר שהבנו שיש הרבה דייגים קטנים שבעצם לא מגיעים לאותן תחנות מיון גדולות בחיפה, בתל-אביב, רצינו כן לאפשר את בדיקת הדגים ברמה המקומית.
היו"ר עיסאווי פריג'
אז ההצעה שלכם בבדיקת הדגים, ישנן שתי אופציות.
אודליה אסולין דגני
נכון. הוספנו אופציה.
היו"ר עיסאווי פריג'
בעבר היו תחנות מיון. אתם באתם בהקלה שרופא וטרינר מקומי יוכל לאשר את הבדיקה.
מרב תורג'מן
או/או. או רופא וטרינר מקומי, או תחנות מיון דגים. מקום שיש תחנת מיון דגים - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
הבנתי. הסוגיה השלישית.
אודליה אסולין דגני
אלה היו עיקר הסוגיות כמו שציינתי: הקרח, הנושא של בדיקת דגים.
היו"ר עיסאווי פריג'
הקרח לא ציינת.
אודליה אסולין דגני
הקרח, כמו שהזכרתי קודם, נושא של תיעוד מקור הקרח.
היו"ר עיסאווי פריג'
יש סוגי קרח שונים?
אודליה אסולין דגני
כפי שמוגדר פה בתקנות, ניתן להשתמש בקרח שמקורו או ממי שתייה או ממי ים נקיים, והוספנו הגדרה מהם "מי ים נקיים".
היו"ר עיסאווי פריג'
שאני אבין.
קריאה
מאיפה מביאים תעודה?
היו"ר עיסאווי פריג'
אני מבקש. אני מבטיח לכם, כולכם תדברו. רק לצורך ההשכלה, יכול להיות שעושים קרח ממים מזוהמים או ממים לא טובים?
אודליה אסולין דגני
זה יכול לקרות. בהחלט.
היו"ר עיסאווי פריג'
לא ידעתי את זה.
אודליה אסולין דגני
ורציתי לומר גם שיש אפילו כלי שיט, בעיקר המכמורתנים, שיש להם גם - - -
שמעון אזולאי
כן, אלה שאתם רוצים להשמיד אותם.
היו"ר עיסאווי פריג'
אני מבקש. תן לי כבוד, שאני אחזיר לך. תעשה לי טובה. בסדר?
שמעון אזולאי
בסדר.
היו"ר עיסאווי פריג'
תיעוד מקור המים, הקרח, הבנתי. מה היו הטענות של הדייגים ונציגיהם בסוגיה הזאת?
אודליה אסולין דגני
שני דברים. טענה אחת זה קודם כול לגבי עצם השמירה של התיעוד, שיש להם קושי לשמור אותו, בטח ובטח בכלי השיט. אנחנו פתרנו את זה בכך שהורדנו את העניין שזה צריך להישמר בכלי השיט וניתן להמציא את זה גם אחרי. אני יכולה לתת דוגמה.
היו"ר עיסאווי פריג'
לשמור את התיעוד של מה? מאיפה החשבונית?
אודליה אסולין דגני
זה יכול להיות או אם זה נרכש, או אם זה לא משהו שנרכש – למשל, בכלי שיט אצל המכמורתנים יש אפשרות גם לייצר את הקרח במתקנים שנמצאים על כלי השיט עצמו, ואז בעצם איזשהו רישום של יומן שיעשה הדייג, שירשום שביום כך וכך הוא השתמש בקרח שנלקח מכך וכך.
יעקב פדידה
אתם תצמידו לנו פקידים, פקידות? אני לא מבין. יומנים. לאן הגענו?
היו"ר עיסאווי פריג'
אתם רוצים שנעזור לכם, אז תנו לי לעזור לכם.
יעקב פדידה
לאן הגיעו? אנחנו צריכים לחזור לכיתה א' עכשיו.
היו"ר עיסאווי פריג'
תאמין לי, אני אחלה עורך-דין שלכם. תנו לי לעזור לכם.
לאה ורון
וגם תגיד לנו את שמך בבקשה.
יעקב פדידה
יעקב פדידה, יושב-ראש ארגון דייגי הכנרת.
פואד נסאר
נציג דייגי טבריה.
היו"ר עיסאווי פריג'
טבריה זה טעים, זה בסדר.
יעקב פדידה
בטח.
אודליה אסולין דגני
אני רוצה להוסיף בעניין הזה. השירותים הווטרינרים פועלים מכוח פקודת מחלות בעלי חיים. המטרה של הפקודה היא ליצור שיתוף פעולה עם מגדלים במקרה של בעלי חיים אחרים, גם במקרה של דגים יש פה עניין של רצון ליצור שיתוף פעולה עם הדייגים בכל מה שקשור לתיעוד ולמקור זיהום של מחלה בדגים.
היו"ר עיסאווי פריג'
הבנתי.
אודליה אסולין דגני
לכן זה חשוב. המטרה היא שהדייג יבוא ויגיד, זה מקור המים, מכאן לקחתי את זה. זאת המטרה של הרישום. זו יכולה להיות איזושהי הצהרה. היום למשל, במקרה אני אתן דוגמה מנושא של חיסון עופות כנגד מחלת הניוקאסל, אז גם היום נדרש המגדל להראות שהוא חיסן את העופות ולהציג אסמכתאות.
היו"ר עיסאווי פריג'
הבנתי. אודליה, אני אתמצת את מה ששמעתי ממך, מה שאני הבנתי. פחות או יותר ישנן שלוש נקודות במחלוקת: סוגיית ההובלה, בדיקת הדגים ותיעוד הקרח. בנושאים האלה עדיין יש נקודות לא סגורות הרמטית בין משרד החקלאות לבין הדייגים. הבנתי נכון?
אודליה אסולין דגני
כן.
פואד נסאר
לא. סליחה.
היו"ר עיסאווי פריג'
שמענו, חברים, את משרד החקלאות. אני מבקש מכם, אנחנו צריכים להיות תכליתיים, אני אתעקש על זה, וכל מי שייתן לי סיפור היסטוריה וימרח, אני אעצור אותו. אתם צריכים לעבור את הבחינה. יש לנו קושיות ספציפיות, נתמקד בלחשוב על פתרונות בסוגיות האלה. ברגע שמוצאים ומאתרים את הפתרונות המוסכמים, אנחנו נרוץ עם זה.

ואני מבקש מכם, בלי התלהמות, נציג את הפתרונות, החלופה האלטרנטיבית בכיף. חברים מדברים בינם לבין עצמם. אז נתחיל. שמעון אזולאי, דייגי אשדוד. בבקשה.
שמעון אזולאי
אדוני היושב-ראש, מר עיסאווי, וחברי הכנסת, חבריי הדייגים, ואויבינו אנשי אגף הדיג, שהחליטו להשמיד את הדייגים סופית. מה שלא הצליחו בדרכים אחרות, מנסים עכשיו עם תקנות אלה.

אדוני היושב-ראש, מרוב שיש דגים, ביקשתי לייצא דגים לאירופה, הביאו לי בדיוק את מה שיש פה. פתאום היום זה נהיה, זה תקנות למפעל שרוצה לייצא לאירופה. אנשי אגף הדיג היו אצלי - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
מה ההבדל בין האירופאים לביננו?
שמעון אזולאי
שישראל תחתום כמו שהיא חתמה ל-OECD, שתחתום גם על זה, להצטרף לשוק האירופאי.
היו"ר עיסאווי פריג'
לא זכותנו לאכול דגים בריאותיים?
שמעון אזולאי
עד היום היה למישהו פה שלשול מדגים, אדוני?
היו"ר עיסאווי פריג'
אני שואל. לבוא להשוות את האירופאים – שזה מיועד לייצוא – זה לא במקום כי אנחנו גם, מגיע לנו יותר.
שמעון אזולאי
אנחנו לפני האירופאים ולפני כולם. 60–70 שנה מקבלים דייגים, מביאים דגים, והדגים טובים ואיכותיים.

אדוני היושב-ראש, אני פורק ספינה ב-4:00 בבוקר באשדוד, וצריך להגיע לשוק בתל-אביב ב-5:00 בבוקר. איך אני עושה את כל התחנות האלה?
היו"ר עיסאווי פריג'
יפה. אז תתמקד בבעיות שאתה לא מסתדר איתן. בוא תעזור לי בזה.
שמעון אזולאי
אני מתחיל קודם כול עם הביקורת הזאת כי כשאני מגיע לשוק בתל-אביב, בא וטרינר של הרשות העירונית ובודק את הדגים, את מקורם, הוא חוקר ושואל, אז לא צריך להוסיף את - - -
אודליה אסולין דגני
זה מעגן את זה. זה בדיוק מה שאתה אומר. זאת המציאות.
שמעון אזולאי
סליחה, גברתי. זה בכלל לא אותו דבר. זה שעה יקרה בבוקר שאי-אפשר לבזבז אותה. שנית, נלך לתקנה - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
לא, אחד, לא הבנתי אותו. מה המחלוקת שלך על אחד?
שמעון אזולאי
זה בלתי אפשרי.
היו"ר עיסאווי פריג'
בלתי אפשרי מה?
שמעון אזולאי
לצאת עם הדגים מהנמל ולהגיע לתחנת מיון, או לא יודע איך שהם קוראים לזה.
אודליה אסולין דגני
פתרנו את זה.
היו"ר עיסאווי פריג'
הציעו את הווטרינר המקומי שייתן את הבדיקה.
שמעון אזולאי
אז אני יוצא מאשדוד, בתל-אביב יש וטרינר שיבדוק. אין בעיה, הוא בודק גם ככה.
היו"ר עיסאווי פריג'
אז אין לך מחלוקת.
שמעון אזולאי
מקור הקרח. מה זה מקור הקרח?
היו"ר עיסאווי פריג'
אתה מסכים איתי שהקרח צריך להיות ממים נקיים, טהורים?
מרב תורג'מן
ולא מי נמל.
היו"ר עיסאווי פריג'
לא מי נמל.
שמעון אזולאי
שיגידו כמה אחוז חנקן צריך להיות, כמה אחוז נתרן. אנחנו לוקחים את מי השתייה שהמדינה מספקת לנו, ומשתמשים בהם.
לאה ורון
מי שתייה, אין בעיה.
היו"ר עיסאווי פריג'
אין בעיה.
שמעון אזולאי
מישהו לוקח ממי ביוב לקרח?
היו"ר עיסאווי פריג'
מה שמשרד החקלאות הציע – מי שתייה בסדר. אני רק מבקש ממך לציין תיעוד שקנית ממקורות את המים האלה.
שמעון אזולאי
לא קניתי. יש לנו מכונות קרח במחסנים. משרד הבריאות דרש מאתנו, השקענו מאות אלפים במכונות האלה.
היו"ר עיסאווי פריג'
יפה. מכונות הקרח, הרי יש צינור מים מחובר למכונות קרח.
שמעון אזולאי
של העירייה, צינור רגיל.
היו"ר עיסאווי פריג'
אין בעיה, אז יש לך תיעוד.
שמעון אזולאי
איזה תיעוד?
היו"ר עיסאווי פריג'
התיעוד, החשבונית של המים. זה התיעוד. תיעוד זה החשבונית של המים.
שמעון אזולאי
חשבונית של המים? בסדר. פתרנו את זה, מקובל.
מרב תורג'מן
הם מבקשים שכל יום - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
מה התיעוד שאתם מבקשים?
אודליה אסולין דגני
די ברישום של הדייג לגבי מקור המים. אם הוא משתמש במים - -
היו"ר עיסאווי פריג'
של העירייה, מחובר.
אודליה אסולין דגני
- - הוא מציין, השתמשתי במי שתייה.
היו"ר עיסאווי פריג'
איפה הוא מציין את זה?
אודליה אסולין דגני
הוא יכול לציין בכל מקום, ביומן שלו, לציין תאריך ומועד שימוש.
היו"ר עיסאווי פריג'
אבל זה מחובר אליו באופן - - -
קריאה
קבוע.
היו"ר עיסאווי פריג'
חברים. אני רואה-חשבון, יש לי הוראות ניהול ספרים – לנהג מונית, לבעל מכולת. אני מבין שכל יום בבוקר הוא קם, כותב בספר הזמנות מה הלך לעשות, מה צריך לעשות. הדייג צריך לקום כל יום בבוקר, לפתוח ספר מיוחד ולכתוב בו: היום אני משתמש במי מקורות שמסופקים לי דרך העירייה. לכתוב את המשפט הזה?
אודליה אסולין דגני
הוא יכול גם להשתמש בזיכרון בסוף היום.
היו"ר עיסאווי פריג'
אני שואל, לקום בבוקר ולכתוב את המשפט הזה בספר?
חיים חג'ג'
כל יום. כל יום.
היו"ר עיסאווי פריג'
אני לא מבין אתכם. אני רוצה לוגית להבין. מבחינה פרקטית, קם בבוקר הדייג, יורד לסירה, מביא את שלל הדיג, חוזר, מייצר קרח, לציין ביומן את התיעוד?
אודליה אסולין דגני
כן.
היו"ר עיסאווי פריג'
שנבין, ניתן פירוט לתיעוד. לציין בספר: היום אני משתמש במים - - -
אודליה אסולין דגני
בקרח.
היו"ר עיסאווי פריג'
בקרח שמיוצר ממים כך וכך. מה ההיגיון לרשום את המשפט הזה?
אודליה אסולין דגני
ההיגיון הוא שתהיה אפשרות במשך עד חצי שנה אחרי שליית הדגים לדעת באיזה קרח השתמשו כדי לכסות אותם. היה ונמצא איזשהו זיהום בדגים עצמם או התברר שיש באותו אזור זיהום, יהיה ניתן לראות באיזה מים השתמש.
קריאה
אז תכשירו וטרינרים אתם.
אודליה אסולין דגני
הרי מה קורה? אחרי בדיקה של רופא וטרינר, היה ומתברר שמשהו לא תקין, חלק מהדברים זה גם לתשאל ולשאול באיזה קרח השתמשת. גם במשרד הבריאות ברמת השיווק לשוק - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
הדייגים כאן, יש להם רישיונות ממשרד החקלאות?
אודליה אסולין דגני
רישיונות דיג, כן.
שמעון אזולאי
הם מבקשים עוד רישיון, אדוני.
היו"ר עיסאווי פריג'
שמעון, אני מבקש ממך. אני לא נגדך, אני אתך.
שמעון אזולאי
תודה. תודה, אדוני היושב-ראש.
היו"ר עיסאווי פריג'
הדייגים, יש להם רישיון שנתי שמחודש כל שנה, נכון?
אודליה אסולין דגני
כן.
היו"ר עיסאווי פריג'
אני שואל, מעלה לאוויר. עם חידוש הרישיון הדייג ייתן הצהרה – אצל עורך-דין, בסדר? – ובהצהרה הזו יגיד, אני משתמש, מקור הקרח אצלי הוא עיריית X או ממקורות, והוא יהיה מחויב לשמור תיעוד של חשבוניות המים במהלך השנה. מקסימום, המשרד יוכל לבקש ממנו את חשבוניות המים שהשתמש בהם כדי לוודא. למה הוא צריך לשבת ולכתוב את זה?
דוד ויצמן
לא כולם יודעים לכתוב, דרך אגב.
היו"ר עיסאווי פריג'
לא, מי שלא יודע לכתוב גם לא ראוי להיות דייג. עזוב אותי, אני ככה. אם לא יודע לכתוב ולקרוא במדינת ישראל בשנת 2016, אין לו מקום להיות דייג.
פואד נסאר
זה טעות, אדוני.
היו"ר עיסאווי פריג'
עזוב, לא טעות.
פואד נסאר
זו טעות, טעות. טעות, אדוני.
היו"ר עיסאווי פריג'
לא טעות. לדעת קרוא וכתוב חובה.
פואד נסאר
טעות, אדוני.
יעקב פדידה
יש כאלה מכיתה א' בים. מכיתה א' בים. במקום לימודים, בים.
היו"ר עיסאווי פריג'
זו עמדה אישית, מה לעשות. זו עמדתי. אודליה.
אודליה אסולין דגני
אני רק אומר. קודם כול, התקנות האלה, המקור שלהן, אנחנו אומנם מפנים פה גם לפקודת הדיג ואחד התנאים זה נושא של דיג ברישיון, אבל ההיבט הזה הוא היבט של בריאות הציבור.
היו"ר עיסאווי פריג'
אני מסכים אתך, הבריאות גם חשובה לי.
אודליה אסולין דגני
זה לא היבט של הרישיון. אני לא רואה מקום להתנות מתן רישיון במשהו שקשור בכלל לנושא - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
אבל אני רוצה בסוגיית התיעוד.
מרב תורג'מן
אפשר לבחון אם אפשר לכלול בתנאי הרישיון הוראה לעניין שימוש במקור מים לקרח.
אודליה אסולין דגני
זה עניין פרקטי אחר, עניין של קרח שהוא קנוי. לאו דווקא כמו שהציע אדוני, שמשתמשים - - -
מרב תורג'מן
בפרקטיקה, רוכשים קרח?
היו"ר עיסאווי פריג'
לא, מייצרים קרח.
לאה ורון
חלק, חלק.
אודליה אסולין דגני
יש גם את הדייגים הקטנים יותר, שאין להם את המכשור הזה בכלי השיט.
לאה ורון
אדרבה ואדרבה, הוא יוכל לצייד את עצמו בחשבונית, שהוא רכש את הקרח במקום כזה וכזה.
אודליה אסולין דגני
לכן בעצם רשמנו את זה בצורה כזאת, שזה יכול להיות או תיעוד או רישום. התיעוד מתייחס למי שקנה ויש לו את החשבונית, והרישום מתייחס למי שלא קונה כי יש לו מכשיר שמייצר את זה.
היו"ר עיסאווי פריג'
אני, לא נחה דעתי מהסוגיה הזו ואני רוצה שנחליט ונגיע להסכמות לגבי הסעיף הזה. אם לא, אני אציע נוסח משלנו, מהמחלקה המשפטית, ונריץ אותו.
שמעון אזולאי
אני יכול להמשיך, אדוני היושב-ראש?
קריאות
- - -
היו"ר עיסאווי פריג'
שמעון, סיימת אדוני?
שמעון אזולאי
לא, עוד לא התחלתי. נתקענו על הקרח.
היו"ר עיסאווי פריג'
לא. דיברנו על שתי סוגיות.
שמעון אזולאי
קודם כול, לפני שבועיים כשפרסמו את הישיבות של הוועדה, הדיון הזה לא היה על הפרק, ופתאום הוא נהיה על הפרק ויש סיבות מאחורי זה. חלק מזה זה המגמה הארצית או המגמה הממשלתית להשמיד את ענף הדיג סופית.
לאה ורון
אדוני טועה, זה היה על סדר-היום של הוועדה.
היו"ר עיסאווי פריג'
למה להאשים את המדינה בהשמדת הענף? למה?
לאה ורון
אתה טועה ומטעה.
היו"ר עיסאווי פריג'
למה? לעבוד בלי תקנות בצורה - - -
שמעון אזולאי
אדוני היושב-ראש, המכמורתנים סגורים כבר חודש וחצי, אין לנו מה לאכול. אין לנו פיצוי, אין לנו כלום.
לאה ורון
זה לא קשור לתקנות האלה.
שמעון אזולאי
אדוני היושב-ראש, תן לי בבקשה להמשיך.
היו"ר עיסאווי פריג'
אבל זה לא קשור, שמעון, למה שאנחנו דנים.
שמעון אזולאי
מה שפה מבקשים, לפחות שיגידו במימון מרכז ההשקעות. אין לי מה לאכול, אני צריך לשים מכונות קרח, רשמי טמפרטורות, יחידות קירור שלא קיימות באף ספינה, שלא לדבר על דיג חופי שיש שם מקום בקושי לשני דייגים, להוסיף ארגזי קרח, וקרח עם תעודות, וקרח עם רישומים. כל הידיים רטובות. איך?
היו"ר עיסאווי פריג'
שמעון, יש דיון ב-2 באוגוסט על הסוגיות שהעלית, דיון מאוד ממוקד ומהותי.
לאה ורון
שעניינו תיקון לתקנות הדיג. אתם בוודאי מכירים את זה.
שמעון אזולאי
עד אז, אדוני, אולי אני כבר אהיה בבית עלמין.
היו"ר עיסאווי פריג'
אנחנו נמצאים בדיון אחר עכשיו לאישור התקנות. מי הבא בתור?
שמעון אזולאי
תן לי להמשיך ספציפית תקנה-תקנה. בתקנה (4) נאמר, המשטח הבא במגע עם שלל דגים אמור להיות מפלדת אל-חלד. פלדת אל-חלד, אם אני שם בספינה, כולם מחליקים, מתים. הסיפונים בספינות הם מעץ. אי-אפשר לחטא עץ. אנחנו לפני כן שוטפים עם מים את הסיפון, עם מי ים, ואז ממיינים עליו את הדגים.
היו"ר עיסאווי פריג'
ברגע שנקריא, נתייחס לזה באופן ספציפי.
שמעון אזולאי
זה לגבי סעיף (4). לגבי סעיף (5).
היו"ר עיסאווי פריג'
שמעון, אני אתן לך בסעיפים.
שמעון אזולאי
רוצים מכונות קרח, אדוני היושב-ראש. מכונות קרח עולות מאות אלפים. מכונות קרח צריכות גנרטור שאוכל 150 ליטר סולר ביום, שזה עלויות אדירות, ואחרי ההשבתה הזאת מאיפה נביא כסף לזה?
היו"ר עיסאווי פריג'
הבנתי.
שמעון אזולאי
אני אמשיך הלאה. עכשיו רוצים עוד תעודה, אדוני היושב-ראש, עוד תעודה להביא דגים. מה התעודה הזאת? מה הקריטריונים של התעודה? איזה תעודה זאת? אני אומר פה ומצהיר, שהתעודה הזאת אמורה להשבית אותי, שמעון אזולאי.
היו"ר עיסאווי פריג'
שמעון.
שמעון אזולאי
זה חוק שמעון אזולאי. מה שרוצים, לגמור אותי לגמרי.
היו"ר עיסאווי פריג'
אתה לא ממוקד.
שמעון אזולאי
לא ממוקד?
היו"ר עיסאווי פריג'
לא ממוקד.
שמעון אזולאי
סעיף-סעיף אני עובר, אדוני.
היו"ר עיסאווי פריג'
אני מציע לך ולכל החברים כאן. אני אבקש הערות כלליות.
לאה ורון
הערות לסעיפים לשמור לסעיפים.
שמעון אזולאי
אוקיי, אבל אני נותן לסעיף-סעיף, אדוני.
היו"ר עיסאווי פריג'
סיים, אדוני. יש לך דקה לסיים. אני אתחשב בך, אבל אני אמרתי לך את דעתי.
שמעון אזולאי
נדרש פה יחידות קירור שיעבדו באפס מעלות. אפס מעלות זה נקודת קיפאון. אנחנו עובדים עם דגים טריים, כל החיים נדרשנו לארבע מעלות, פתאום רוצים פה יחידה שתספק אפס מעלות. אנחנו צריכים להחליף את כל יחידות הקירור בספינות.
לאה ורון
כתוב אפס עד 16.
קריאות
16 שעות.
לאה ורון
אתה צודק, סליחה.
היו"ר עיסאווי פריג'
שמעון, אני מבקש, נעצור כאן. ברגע שנגיע לסעיף הזה בהקראה, נתייחס אליו באופן ספציפי. כל סעיף שנקריא ויש לך הערה, אני אתן לך את הזכות להגיב.
שמעון אזולאי
אז עכשיו אני אפסיק, אדוני?
היו"ר עיסאווי פריג'
להפסיק, אדוני. שתי דקות כללי, ד"ר יובל ארבל, עמותת צלול.
ד"ר יובל ארבל
בוקר טוב. אני רק אציין שראיתי את הדיון הזה רק אתמול בצהרים. אני חושב שהתקנות הן מאוד חשובות, צריך להעביר אותן, זה חשוב, גם בכנסת הנוכחית כמה שאפשר יותר מהר. אני חושב שיש שם דברים שהם לא לגמרי בשלים.
יעקב פדידה
סליחה. מה זה עמותת צלול? זה דייגים, או זה הובי?
ד"ר יובל ארבל
שאני אענה?
היו"ר עיסאווי פריג'
כבודו, תזכיר לי את השם.
יעקב פדידה
יעקב פדידה מטבריה.
היו"ר עיסאווי פריג'
ללא שום קשר מיהם, אזרח זכותו להגיד את דעתו?
יעקב פדידה
אבל אם זה לא המקצוע שלו - -
היו"ר עיסאווי פריג'
לא משנה.
יעקב פדידה
- - אם הוא לא חי מהים.
היו"ר עיסאווי פריג'
זכותו להגיד את דעתו. אני מבקש.
ד"ר יובל ארבל
אנחנו מעודדים וחושבים שזה טוב שהכניסו לכאן את הפרק של אזור אסור לדיג. אנחנו חושבים שיש שם כמה נקודות בעייתיות. קודם כול, קביעת התחום, כתוב שהמנהל, קרי מנהל השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות יכול לשנות את התחום שהוא קיבל מאחד המורשים, זאת אומרת מי שאומר לכם איפה קיים זיהום.

כתוב בהצעת החוק: או חקר ימים ואגמים או מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה או מנכ"ל משרד הבריאות, מעביר לכם את התחום. ואז, המנהל, קרי אתם, יכולים להחליט לצמצם את זה או להרחיב את זה.

אנחנו חושבים שיכול להיות שיקול דעת להרחיב למשל, אבל לא יכול להיות שיהיה כתוב לשנות, בלי שיהיה נימוק לפחות או התייעצות עם אותו גורם שהעביר לכם את המידע.
היו"ר עיסאווי פריג'
מה הפחדים שלך?
ד"ר יובל ארבל
ידוע לנו, כבר לפני שנתיים היה זיהום של כספית במפרץ עכו. אנחנו יודעים ש-19% מהדגים שנדגמו במפרץ עכו היו מזוהמים במטיל כספית, שזה חומר רעיל, הוא פוגע במערכת העצבים, הוא פוגע בכבד, בריכוזים גבוהים זה יכול לגרום אפילו למוות.

אני לא אומר, אני בעד הדייגים. אני הולך לעכו למסעדות, אני שולח את החברים, את המשפחה שלי לאכול במסעדות בעכו, אפילו אחרי שהודיעו את ההודעה הזאת. אבל אני דווקא חושש לתושבים של עכו שצריכים לאכול את הדגים האלה כל יום, אז מתחילה הבעיה.

צריך לאסור אזור מסוים ששם באמת הדגים הם מורעלים. מה לעשות, זה לא אשמת הדייגים, זה המפעל שהיה שם, הוא הרעיל את המקום, הוא הרעיל את הים, הדגים מורעלים. צריך לאסור דיג באזור הזה.
היו"ר עיסאווי פריג'
איפה זה בא לידי ביטוי בתקנות המוצעות? איפה זה סותר?
ד"ר יובל ארבל
סעיף 11. זה לא פתוח כרגע לפניי אבל אני זוכר בסעיף 11, שם כתוב שהמנהל, קרי מנהל הרשות הווטרינרית במשרד החקלאות, יכול לשנות את התחום. אני חושב שהוא לא צריך לשנות את זה.
אודליה אסולין דגני
לשנות זה גם במובן של הרחבה.
היו"ר עיסאווי פריג'
אנחנו נגיע להקראה וניתן דעתנו על הסוגיה הזאת בזמן ההקראה.
לאה ורון
אדוני היושב-ראש, אני רוצה רק להפנות את תשומת לבו של ד"ר ארבל. סדר-היום של הוועדה ובו התקנות שהוועדה דנה בהן, הושם ב-10 ביולי 2016.
ד"ר יובל ארבל
לא, אין לי טענה לוועדה. רק ציינתי. אני גם במקרה כן דיברתי עם אנשים ממשרד הבריאות – יש פה כנראה נוכחים בחדר – אבל דיברתי עם אנשי משרד הבריאות מלשכת שירותי הבריאות, לא ידעו על הוועדה. סדר-יום פורסם אבל כנראה לא הגיע למודעות של הרבה מהאנשים שצריכים להיות כאן, ולא הגיעו לכאן, חלק מהאנשים, אבל נשמח לשמוע את תגובתם.
היו"ר עיסאווי פריג'
יש עוד נקודות שאתה רוצה לציין?
לאה ורון
אנחנו נשמח לקבל את הרשימה של האנשים שד"ר ארבל חושב שהיו צריכים להגיע ולא קיבלו הזמנה.
פואד נסאר
ועוד מסמכים שיעידו על דבריו – על הכספית ואחוזי הכספית ואחוזי הדגים.
ד"ר יובל ארבל
בהחלט. פורסם. אני אשמח לראות מסמכים על דוחות שנעשו, עבודות של דיגום שנעשו לפני שנה והשנה. לא פורסמו הדוחות האלה. אנחנו יודעים שגם יותר מכספית, יש חומרים נוספים שנמצאו.
דוד ביטן (הליכוד)
לא הבנתי את הטענה.
פואד נסאר
אני גם לא הבנתי.
דוד ביטן (הליכוד)
הרי בתקנה 11 כתוב שאם זה מתגלה, אז אפשר לאסור. מה בדיוק הבעיה?
היו"ר עיסאווי פריג'
יובל ,יש לך סוגיות אחרות?
ד"ר יובל ארבל
כן.
דוד ביטן (הליכוד)
אני לא מבין. מה, העיקר לדבר? כתוב בתקנה 11(א) שהגורם המוסמך יכול לאסור אם התגלה.
לאה ורון
המנהל רשאי.
ד"ר יובל ארבל
יכול לאסור, השאלה מה התחום, באיזה תחום הוא יכול לאסור.
דוד ביטן (הליכוד)
הוא יכול להחליט שהתחום האסור יהיה יותר גדול בגלל השפעה סביבתית. מה צריך לדבר על זה בכלל? זה כתוב במפורש.
ד"ר יובל ארבל
ואם הוא ירצה לצמצם דווקא? בכל זאת, משרד החקלאות - - -
דוד ביטן (הליכוד)
לא כתוב. לכן יש מומחים לזה.
קריאות
- - -
ד"ר יובל ארבל
כל הבקשה שהוא יתייעץ עם המומחה, זה הכול.
היו"ר עיסאווי פריג'
חברים. יובל, רשמנו את ההערה.
דוד ביטן (הליכוד)
אתה יודע, לא חייבים לדבר על כל דבר, בוא נגיד את זה ככה.
שמעון אזולאי
היום כשיש זיהום, מי שאמור לפרסם במשרד התחבורה - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
אתם עכשיו לוקחים את זה לפסים אחרים. שמעון, אתה לא דוד ביטן.
דוד ביטן (הליכוד)
מה נראה לך, שהוא יעשה את זה בלי להתייעץ עם מומחים? יחליט לבד, בלי לעשות בדיקות?
מרב תורג'מן
זו החלטה מנהלית.
היו"ר עיסאווי פריג'
זה לא לדיון. שמעתי את הערתך בקשר לסעיף. יובל, יש לך נקודות נוספות?
ד"ר יובל ארבל
כן.
היו"ר עיסאווי פריג'
אני מבקש. נגיע לזה, נתייחס.
ד"ר יובל ארבל
נקודה נוספת, ופעם דווקא לטובת ארגוני הדייגים. בוטל שם, שבסעיף פרסום האזור האסור, פורסם שנמחק החלק שזה יפורסם לארגוני הדייגים. אני חושב שהדייגים צריכים לדעת באיזה אזור אסור, צריך לפרסם את זה עבורם גם, וגם צריך להיות מפורסם במשרד הבריאות. זה לא צריך להיות מפורסם רק באתר משרד החקלאות, צריך להיות מפורסם דווקא באתר משרד הבריאות, ובשני המקומות האלה בוודאי.
היו"ר עיסאווי פריג'
חברים. אני פונה אליך. מי שמקבל את זכות הדיבור, תדברו באופן כללי לגבי התקנות. אל תיכנסו לרמות הסעיפים כי אנחנו עכשיו נתחיל בהקראה וכל אחד יש לו הערה בסעיף מסוים, אז שוב נחזור על הדברים. בואו נהיה ממוקדים כי אני רוצה להתחיל לעבור להקראה. יעקב פדידה, יושב-ראש נציגי דייגי הכנרת. בבקשה.
יעקב פדידה
שלום. ב-2007 עשינו תוכניות בהסכמת משרד החקלאות להקים בית קירור במעגן הדיג טבריה, שייתן מענה לדייגים. משרד החקלאות אמר לי: יעקב, אתם ארגון הדייגים, תביא 100,000, אנחנו נשים את השאר. עד לרגע זה אין כלום, לא שמו. אנחנו רצנו, הכנו תוכניות, הבאנו וטרינרים, הכול היה בהסכמות, יש מלא התכתבויות וריצות, וכלום לא נעשה.

משרד החקלאות יודע לבוא, לתת לנו על הראש. אין תוכניות רב-שנתיות כמו כל משרד ממשלתי, לא ייתכן הגזירות האלה כל שני וחמישי שולפים לנו.
שמעון אזולאי
הכול שליפות.
יעקב פדידה
הכול שליפות. מאיפה? אני דוגמה, את הקרח אני מביא מהבית. יש לי מזווה בבית, שם בקבוקים עם מים, נהיה קרח, לוקח את זה לים. מאיפה אני אביא חשבונית? מאימא שלי?
לאה ורון
לא כתוב שצריך להביא חשבונית.
היו"ר עיסאווי פריג'
חשבונית של הבית.
יעקב פדידה
של הבית? מאיפה הם יודעים מאיפה אני מביא? למה שהם לא יבואו, יתנו מענה לכל הדברים שלהם?
דוד ביטן (הליכוד)
צודק אבל. איזה תיעוד?
היו"ר עיסאווי פריג'
מה עוד, יעקב?
יעקב פדידה
שהם יתנו מענה, הם יכשירו וטרינרים שידאגו לכולם כי בטבריה זה לא הים התיכון. טבריה זה שני מוקדים של מעגנות, אפשר להקים שם את הבית קירור, רק שייתנו את ההסכמה. הם בורחים מאתנו כל הזמן.
היו"ר עיסאווי פריג'
הבנתי. פואד נסאר, פופו, יושב-ראש ארגון דייגי ישראל.
דוד ביטן (הליכוד)
אני צריך לצאת ב-10:30. אם אתם רוצים משהו שאני אשמע, אז תהיו תכליתיים. ב-10:30 יש לי ישיבה שקשורה לקואליציה.
יעקב פדידה
שיאשרו לנו להקים בית קירור בטבריה, במעגן הדיג, זה מה שאני דורש.
היו"ר עיסאווי פריג'
כן, פופו.
פואד נסאר
כל הנושא הזה הוא קצת הזוי בעיני. פרופסור אבישי ברוורמן קבע בוועדה – תלכו תשבו עם פופו והנציגים, תגיעו להסכמות ותחזרו עם הסכמות. אני אישית לפני עשרה ימים או שבוע ימים פניתי למנהל האגף לדיג – בוא נשב נסכם לפני שנעלה לוועדת הכלכלה, בוא נסכם דברים – דחה אותי.

לענייננו, משרד החקלאות לא פעלו על-פי בקשת יושב-ראש ועדת הכלכלה דאז, פרופסור אבישי ברוורמן, ועל זה אני מוחה.
לאה ורון
בסדר. לא קרה כלום.
פואד נסאר
קרה. למה, לא קרה? הם באים ועושים לנו את הסיבוב הזה. שנית, הייתה הצעה. אתם רוצים קרח נקי, טוב? מקובל עלי. תציבו בכל מעגנה מכונת קרח.

אני דייג קטן, יש לי סירה של שישה-שבעה מטר, אני אשים מכונת קרח? איפה אני אשים מכונת קרח, אדוני? בכל מעגן דיג המים זה של המדינה וכולם שותים מהם. פתאום זה הגיע לדייג המסכן הזה, הארור הזה. הם רוצים שהוא ינפיק להם כל מיני תעודות? מה השטויות האלה?
דוד ביטן (הליכוד)
יש לי הצעה. מי פה ממשרד החקלאות? במקום לכתוב שיציג תיעוד או רישום, מה זה רישום? רישום זה דבר שהוא יכול לכתוב מה שהוא רוצה. צריך לכתוב סעיף פוזיטיבי, במובן זה שהקרח צריך להיות קרח נקי, והמנהל יהיה רשאי לנקוט פעולות במידה והוא מגלה שזה לא כך. הפוך. במקום לכתוב - - -
שמעון אזולאי
הרבה יותר פשוט.
פואד נסאר
אני לא הפרעתי לך, בבקשה.
דוד ביטן (הליכוד)
נראה לי יותר סביר לעשות את זה בצורה כזאת. נראה לי שבנושא של הקרח יש משהו במה שהם אומרים, זה צריך להיות בצורה שונה. לכתוב שהקרח צריך להיות – לא יודע איך לכתוב את זה – נקי.
מרב תורג'מן
תקנה 2(5): בכלי השיט מצוי מיתקן קירור או מקרר חשמל או מצויה בו כמות קרח מספקת לכיסוי שלל הדיג היומי וצינונו;
דוד ביטן (הליכוד)
אם המנהל מגלה שהקרח מזוהם, אז הוא ינקוט את הפעולות, שיכתבו את זה וזה הכול.
פואד נסאר
הרי מדובר פה על קרח. איזה סוג קרח? אנחנו יכולים לעשות קרח בקבוקים.
דוד ביטן (הליכוד)
אתה לא איתי. בשיטה שאני מדבר, זה לא משנה מאיפה אתה מביא את הקרח. משנה שהקרח נקי ולא מזוהם, זה הכול.
היו"ר עיסאווי פריג'
הבנתי. חוץ מהקרח, הלאה. מה עוד? תגיע לסעיפים, תתייחס. ד"ר רפאלוביץ.
דוד ביטן (הליכוד)
המנהל יהיה רשאי לנקוט בפעולות. זה עדיף מאשר להביא קבלות. נראה לך שדייגים יכולים להביא קבלות וחשבוניות? נו באמת. הם לא פרופסורים, אין להם בית קפה שהם צריכים לעשות רישום בקופה.
היו"ר עיסאווי פריג'
ד"ר רפאלוביץ, יושב-ראש איגוד הווטרינרים ברשויות המקומיות.
ד"ר משה רפאלוביץ
ד"ר משה רפאלוביץ. אני מבקש שתי הערות ואולי עוד רבע הערה בסוף. אל"ף, אנחנו מודים על הדיון פה בוועדה כי אנחנו שמענו על התקנות רק דרך הדיון בוועדה. לא הביאו את זה בכלל לידיעתנו, לא הייתה התייעצות אתנו למרות שהטילו עלינו חובות כאן בתוך החוק הזה, שלא ברור איך רשויות מקומיות בכלל יכולות לעמוד בזה.
דוד ביטן (הליכוד)
לאיזו תקנה אתה מתייחס?
ד"ר משה רפאלוביץ
יש שני סעיפים. הראשון הוא סעיף 15 שמדבר על זה שאם עשו דיג באזור שהוא אסור לדיג, הרשות המקומית עכשיו צריכה לקחת את הדגים האלה, לפנות אותם למתקן כילוי, ולשאת בהוצאות של הדבר הזה. פתאום, אם מישהו עשה עבירה, הרשות המקומית צריכה לשלם על הכילוי הזה ולדאוג למתקנים. העברה למתקן כילוי זה לא דבר פשוט.
דוד ביטן (הליכוד)
מה הבעיה עם זה? תגיד לי, פגרים על הכביש אתה לא מפנה?
ד"ר משה רפאלוביץ
זה משהו אחר, אדוני.
דוד ביטן (הליכוד)
למה משהו אחר? מה ההבדל?
ד"ר משה רפאלוביץ
פה מטילים הטלה חדשה על הרשות המקומית בלי שיש לה בכלל אמצעים לעשות את זה, בלי שמדברים עם מרכז שלטון מקומי.
דוד ביטן (הליכוד)
מי אתה רוצה שידבר אתך?
ד"ר משה רפאלוביץ
אני חושב שמשרד החקלאות היה צריך לדבר אתנו לפני שמתקנים תקנה כזאת.
דוד ביטן (הליכוד)
מה זה שייך, אני לא מבין. קודם כול צריך לפנות את הפגרים. לגבי מי נושא בעלות, תשבו עם משרד החקלאות. התקנה לא מתייחסת לכסף, התקנה מתייחסת לבעיה. אני לא מבין את ההיגיון הזה.
אודליה אסולין דגני
יש גם תקנות בנושא משנת 81'.
היו"ר עיסאווי פריג'
חברים.
דוד ביטן (הליכוד)
כמו שאתה מפנה פגרים, תפנה גם דגים.
ד"ר משה רפאלוביץ
אל"ף, אנחנו לא מפנים פגרים ממקומות פרטיים. פה מדובר על אדם שעשה עבירה, ייכבד משרד החקלאות ויטיל עליו את האחריות לפנות את זה.
דוד ביטן (הליכוד)
זה רק ציבורי.
היו"ר עיסאווי פריג'
זה בתחום שלך. זה ברור שהפינוי צריך להיות דרככם.
דוד ביטן (הליכוד)
חוף הים זה ציבורי.
ד"ר משה רפאלוביץ
דרך זה בסדר. השאלה, אדוני, של מי האחריות ומי מבצע את הפינוי בפועל.
היו"ר עיסאווי פריג'
הפינוי אתם.
דוד ביטן (הליכוד)
שלכם. כמו בכל דבר אחר.
היו"ר עיסאווי פריג'
האחריות היא לא שלהם, הפינוי שלהם.
דוד ביטן (הליכוד)
סליחה. האחריות לפנות. זה מה שהתכוונתי.
ד"ר משה רפאלוביץ
רשות מקומית לא יכולה לעמוד בזה, אין לה את הכלים בכלל לעמוד בזה.
דוד ביטן (הליכוד)
זה לא עניין של כסף פה. זה עניין של מי אחראי לבצע. מה רצית, שיבוא משרד החקלאות ויפנה?
היו"ר עיסאווי פריג'
לא, הפינוי זה הם. הוא מדבר על מימון.
ד"ר משה רפאלוביץ
יש חברות שזה התפקיד שלהן, לעשות פינוי של פסדים. החברות האלה נותנות שירותים גם למשרד החקלאות וגם לרשויות מקומיות. כשמשרד החקלאות מחליט שצריך לפנות פסדים, זו החלטה מאוד נבונה וחשובה, ייקחו חברה כזאת – יש חברה שזה התפקיד שלה, יש לה רכבים שהם אטומים, שיכולים להוביל את הדגים האלה, יודעים לאן לקחת אותם, יש להם הסכמים עם תחנות כילוי. רשויות מקומיות אין להן את כל זה.
היו"ר עיסאווי פריג'
הבנתי. יש לך הערות נוספות, אדוני?
דוד ביטן (הליכוד)
אתה מדבר כאילו כל יום אתה הולך לפנות מפה דברים. באמת, אל תגזים.
היו"ר עיסאווי פריג'
מי מפנה היום? מעניין.
ד"ר משה רפאלוביץ
לא יודע מי מפנה היום. אנחנו לא מכירים את זה בכלל. בוודאי לא רשויות מקומיות. למישהו יש תשובה מי מפנה היום?
ד"ר יאיר וויס
ד"ר יאיר וויס, ארגון הרופאים הווטרינרים, חיפה. מה שקורה היום, שאגף הדיג הוא זה שבפיקוח בדרך כלל תופס את הדיג הבלתי חוקי שנעשה במקומות אסורים. הם, את הסירה, קנסות וכל הדברים למי שעשה את זה, מטילים, והם אלה שאחראים על הפינוי.
היו"ר עיסאווי פריג'
יש כאן מישהו מאגף הדיג?
חגי נויברגר
כן.
היו"ר עיסאווי פריג'
אני רוצה הבהרה לדברים שהוא אמר.
ד"ר יאיר וויס
אגף הדיג הוא זה שלוכד והוא זה שמטפל, הוא גם מטיל עליהם קנסות, הוא גם אם צריך מחזיק את הסירה ולא מחזיר. יש לו אמצעים חוקיים.
היו"ר עיסאווי פריג'
והוא שמפנה.
ד"ר יאיר וויס
הפינוי עצמו, אני לא יודע.
קריאות
- - -
דוד ביטן (הליכוד)
הדייגים מפנים, נראה לי.
ד"ר יאיר וויס
הפינוי עצמו, אני לא יודע מי עושה את זה פיזית אבל הם אלה שמטפלים בנושא. בוא נשמע אותו.
היו"ר עיסאווי פריג'
אז מי מפנה אדוני היום?
חגי נויברגר
זה לא מדויק. חגי נויברגר מאגף הדיג. במקרה שיש עבירה על פקודת הדיג, ואני מדבר על עבירות של דיג – לא קשור לשירותים וטרינרים – נתפסים "הפירות האסורים", לצורך העניין הדגים שדגו אותם בצורה אסורה. ואז, או שהם נמכרים במכרז והכסף הולך לקופת המדינה, או שאם לא הוחזקו בתנאים נאותים, מבקשים מהשירותים הווטרינרים המקומיים אישור שהדגים האלה תוחזקו בשמש, והם נזרקים.
דוד ביטן (הליכוד)
ואז אתם מטילים קנסות?
חגי נויברגר
הם נזרקים.
דוד ביטן (הליכוד)
מי גובה את הקנסות? אתם?
חגי נויברגר
מי מקבל את הכסף או מי מטיל את הקנסות?
דוד ביטן (הליכוד)
לא. מי מקבל את הכסף של הקנס?
חגי נויברגר
משרד האוצר.
דוד ביטן (הליכוד)
אז תיתנו את זה לעיריות, מה הבעיה.
קריאה
אנחנו לא מדברים פה על מיליונים.
דוד ביטן (הליכוד)
מה אתם רוצים שהם יעשו?
קריאות
- - -
שמעון אזולאי
אדוני היושב-ראש, אנשים לא מעודכנים מה קורה. עד היום, כשיש להשמיד סחורה, יש משאית מיוחדת סגורה, שבאה.
היו"ר עיסאווי פריג'
מי שולח את המשאית?
שמעון אזולאי
בעל הסחורה משלם את המשאית, עם ליווי.
היו"ר עיסאווי פריג'
מי שולח את המשאית?
שמעון אזולאי
הרשות העירונית.
לאה ורון
הוא התחיל לומר שמבקשים מהשירותים הווטרינרים - - -
שמעון אזולאי
אני יודע שבפתח תקווה יש מקום מיוחד ומכונית מיוחדת. אם סחורה הגיעה אפילו מחו"ל, מנתב"ג, במצב לא טוב, מעמיסים את זה לאוטו הזה, הוא נסגר הרמטית, מלווים שני וטרינרים שלא יגנבו מהדגים וימכרו אותם בדרך ויסכנו את הציבור, ויש שם מטמנה מיוחדת, שופכים את זה, ושופכים על זה כלור.
היו"ר עיסאווי פריג'
זה באחריות מי?
שמעון אזולאי
באחריות בעל הסחורה.
היו"ר עיסאווי פריג'
לא. מי אוסף?
פואד נסאר
הרשות המקומית.
לאה ורון
של מי האוטו?
קריאות
- - -
יעקב פדידה
מה קשור בעל הסחורה? מה אתה רוצה, שהאחריות תהיה על הדייג?
היו"ר עיסאווי פריג'
אודליה, בבקשה.
אודליה אסולין דגני
אנחנו מדברים פה על היבטים של בריאות הציבור, לא דיג לא חוקי. אנחנו מדברים פה על פינוי של פגרים. יש תקנות משנת 81', תקנות מחלות בעלי חיים (פסדים), שמטילות את החובה הזאת על רשות מקומית לדאוג לנקודות איסוף ולדאוג לפינוי של הפגרים והטמנתם באתרי הטמנה. כאשר ידוע מי הבעלים של אותו בעל חיים, אז אפשר להשית עליו את ההוצאות. כאשר לא ידוע, כתוב שזה על חשבון הרשות.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל מי גובה את ההוצאות? נגיד הרשות משיתה את ההוצאות על הבעלים, מי גובה את ההוצאות? אתם.
אודליה אסולין דגני
הרשות המקומית.
דוד ביטן (הליכוד)
הרשות המקומית גובה את ההוצאות?
אודליה אסולין דגני
בעל חיים שמת בתחום רשות מקומית, גווייה, פסדים, זה כולל - - -
ד"ר משה רפאלוביץ
זה לא הסיפור פה, זה לא פסדים.
אודליה אסולין דגני
פינוי פסדים זה הרשות המקומית.
היו"ר עיסאווי פריג'
אבל אומר לך ד"ר רפאלוביץ, אני לא יודע מי מפנה ואת אומרת שמ-81' יש תקנות שמחייבות את הרשות בפינוי. הוא אומר לך, אני לא יודע מי מפנה.
ד"ר משה רפאלוביץ
אדוני, כשיש בית מטבחיים - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
צריך להבין את הבלגאן שקורה כאן.
דוד ביטן (הליכוד)
מפנים פגרים. לגבי הוצאות צריכים לשבת.
ד"ר משה רפאלוביץ
לא, זה לא רק הוצאות, אדוני. כשיש בית מטבחיים בתחום הרשות - - -
דוד ביטן (הליכוד)
צריכים לעשות תיקון אבל לא בתקנות האלה.
ד"ר משה רפאלוביץ
ברשותך. כשיש בית מטבחיים ויש בו פסדים, בעל המשחטה או בעל בית המטבחיים, הוא אחראי לפנות את זה לפי כל התקנות. לא הרשות המקומית מפנה לו את זה.
דוד ביטן (הליכוד)
כי אתה לא יודע מי פה הבעלים.
ד"ר משה רפאלוביץ
הבעלים זה מי שדג את הדגים. הבעלים זה מי שדג באזור אסור.
דוד ביטן (הליכוד)
אתה יודע כמה דייגים דגים - - -
ד"ר משה רפאלוביץ
נכון, אבל אז בא הרגולטור - - -
דוד ביטן (הליכוד)
מאיפה אתה יודע מי זה הדייג?
חגי נויברגר
הוא מדבר על דגים שנידוגו, לא על דגים שנמצאים בים עכשיו. מישהו הוציא אותם.
דוד ביטן (הליכוד)
הבנו, אני הבנתי את זה.
ד"ר משה רפאלוביץ
הדגים נמצאים באיזושהי סירה עכשיו.
דוד ביטן (הליכוד)
אם תפסו את הבן-אדם – בסדר, מקובל. אם לא תפסו?
ד"ר משה רפאלוביץ
אבל את הדגים האלה לא תופסים במקום שהוא ניטרלי. את הדגים האלה תופסים אצל מישהו שהוא הבעלים של הדגים.
היו"ר עיסאווי פריג'
הבנתי את הבעייתיות. ד"ר רפאלוביץ, יש עוד נקודות?
ד"ר משה רפאלוביץ
עוד נקודה, ברשותך. לעניין בדיקת הדגים. הכניסו בסעיף 8(ב) נושא של בדיקת דגים.
מרב תורג'מן
עצם הדיג באזור אסור היא עבירה.
דוד ביטן (הליכוד)
הם צריכים לשבת איתם על ההוצאות, משרד החקלאות. תוכל להצהיר הצהרה לפרוטוקול שהם ישבו איתם וזהו.
היו"ר עיסאווי פריג'
בבקשה.
ד"ר משה רפאלוביץ
בסעיף 8(ב) הכניסו נושא של בדיקת דגים.
היו"ר עיסאווי פריג'
אז בוא נחכה לסעיפים.
ד"ר משה רפאלוביץ
לא, אני מתייחס לנקודה עקרונית, אדוני. זה דבר עקרוני, זה לא הניסוח. הטילו את האחריות לבדיקת הדגים ביציאה מהמעגן על רופא מקומי. רופא מקומי, הכוונה בתקנות כמו שכתבו אותן זה רופא של רשות מקומית. רק אנחנו יודעים באיזה שעות הדייגים פעילים, הם לא פעילים בשעות העבודה של הרשויות המקומיות. מדובר על 3:00 ו-4:00 ו-5:00 בבוקר. לא באו אתנו בדברים מי יהיה הרופא שיהיה שם, מה יהיה מקור המימון שלו.
דוד ביטן (הליכוד)
מי היום עושה את זה?
ד"ר משה רפאלוביץ
היום, בחלק מהמקומות יש מתקני מיון לדגים או מחסני קירור לדגים, והמחסנים האלה מעסיקים רופא וטרינר על חשבונם והוא עושה את העבודה. פה הכניסו דבר חדש שלא מתכתב ולא מדבר בכלל עם חוק המזון החדש שנחקק אך לפני פחות משנה, והטילו אחריות פה על הרשויות המקומיות בלי שיש איזשהו שיפוי לדבר הזה. לא באו אתם בדברים בכלל.
היו"ר עיסאווי פריג'
אני רוצה לחכות עם הסעיף הזה בצורה נקודתית ולקיים עליו דיון.
דוד ביטן (הליכוד)
הוא צודק לדעתי.
ד"ר משה רפאלוביץ
הדבר האחרון, אני רוצה להצטרף למה שאמר חבר הכנסת ביטן לעניין הקרח. איכות הקרח היא דבר מאוד-מאוד חשוב, מאוד חשוב כי הוא משפיע ישירות על איכות הדגים מבחינה מיקרוביאלית, אבל אי-אפשר להטיל על הדייגים, אני מכיר מקרוב מה זה דייג.
דוד ביטן (הליכוד)
לא, אבל כבר סיכמנו שהנוסח ישונה.
ד"ר משה רפאלוביץ
נכון. וצריכה להיות שם חובת בדיקה של משרדי הממשלה, של הקרח הזה, לדעת איזה סוג של קרח יש שם, בדיקות תקופתיות, ואז מי שחורג אפשר להעניש אותו.
דוד ביטן (הליכוד)
סעיף 8(ב) הוא חשוב אבל צריכים לשבת באמת עם העיריות.
ד"ר משה רפאלוביץ
לא דיברו, לא עם מרכז שלטון מקומי ולא אתנו, אדוני.
דוד ביטן (הליכוד)
אז מי בדק עד היום?
ד"ר משה רפאלוביץ
בחיפה יש מחסני קירור, מחסני הקירור האלה מחזיקים רופא וטרינר.
ד"ר יאיר וויס
יש חוק רישוי עסקים שמחייב אותם להחזיק רופא וטרינר.
קריאה
במחסני הקירור.
דוד ביטן (הליכוד)
בנקודת השיווק, לא בנקודת - - -
ד"ר משה רפאלוביץ
לא. מחסני קירור שנמצאים בנמל. אבל אם בא דייג באופן תיאורטי - - -
דוד ביטן (הליכוד)
אבל הדייגים מוכרים גם הרבה דגים באופן נפרד.
קריאה
נכון, ואז הם לא עוברים דרך זה.
היו"ר עיסאווי פריג'
אני שואל שאלה אחרת. כמה מרכזי דיג רציניים יש במדינה? יש לנו אשדוד - -
חיים חג'ג'
אשקלון.
היו"ר עיסאווי פריג'
- - יש לנו טבריה, יפו.
קריאה
יפו, קישון וטבריה.
היו"ר עיסאווי פריג'
אשקלון זה אשדוד, לא?
קריאה
לא.
היו"ר עיסאווי פריג'
עכו. חיפה. כמה מרכזים?
קריאה
בג'יסר אין דייגים?
קריאה
בטח שיש.
היו"ר עיסאווי פריג'
אני שואל האם במרכזים שמספקים את הכמות הרצינית של הדיג, שהדייגים מרוכזים בהם - - -
אודליה אסולין דגני
חיפה ותל-אביב.
יעקב פדידה
יש את טבריה, מעגן הדיג.
היו"ר עיסאווי פריג'
חברים, אני שואל שאלה כדי להבין. משרד החקלאות, אם בכל מקום יש בית קירור, פותרים את כל הבעיות האלה?
פואד נסאר
זה לא עניין של בית קירור, אדוני. בית קירור, משרד החקלאות, זה יהיה החלום המיליון שלי אם יעשו דבר כזה. מכונת קרח הם לא ישימו לך, אז יעשו בית קירור?

אדוני, יש ככה. נתחיל מאילת – אילת מנפיקה המון דגים. זה שמספרים פה סיפורים, אנחנו פה האורגינליים ויש לנו הכול מתועד. אחר כך אשקלון זה נמל גדול, יש המון דייגים שם שהם מקופחים על-ידי משרד החקלאות, יש את אשדוד שהוא מקום רציני ויש שם כלובים, שבמקום שיחפשו את הכלובים מחפשים אותנו.
ד"ר משה רפאלוביץ
איפה הכלובים האלה נמצאים, תזכיר. תספר איפה הכלובים האלה נמצאים.
פואד נסאר
בתוך הנמל, אדוני. ברוע של הרוע של הרוע של המים המסוכנים והמזוהמים, מסתכלים עלינו ומשם משתמשים במים לעשות קרח, הם, מותר להם.
היו"ר עיסאווי פריג'
כשמשרד החקלאות שומע את הדברים האלה, איך הוא מגיב?
אודליה אסולין דגני
יש כאן רופאים וטרינרים, הם יוכלו להגיב ולהתייחס. יש פה רופא מומחה למחלות דגים.
קריאה
יש להם רופאים וטרינרים שמאשרים להם הכול.
פואד נסאר
אדוני, תן לי להמשיך בבקשה. אני שמעתי פה, והתחלתי להתהפך, והדייגים שנפטרו, הזקנים שלנו, מתהפכים בקברם כששומעים פה כל מיני שטויות.

אני נותן לכם פה את האורגינל, אני מוכן להצהיר לכולם. משרד החקלאות לא עושה כלום. אני זה שמפרסם כשיש איזה זיהום בים. אני מוציא הודעה לדייגים לא לצאת לים, שלא "יבלפו" פה את אף אחד. והכול מתועד. אני מפסיק את הדגה. למה? אני לא רוצה רוע לציבור. הם רוצים לשמור על הציבור?
היו"ר עיסאווי פריג'
ואיך אתה יודע?
פואד נסאר
אני, יש לי מוקדים בכל הארץ, אדוני, 24 שעות, מודיעים לי – יש ככה, יש ככה – אני ישר מוציא הודעה, דייגים לא לצאת לדיג.

זה לא משרד החקלאות ולא משרד הבריאות, אדוני. זה אנחנו, ארגון דייגי ישראל עושים את זה, לטובת הציבור.
היו"ר עיסאווי פריג'
הבנתי.
פואד נסאר
במקום שהם יעשו את העבודה הזאת, הם ישנים בבתים שלהם, אדוני. אנחנו שעושים את זה. למה? הדייג המקצועי, הוא 24 שעות נמצא בים. אין דבר כזה שהוא לא נמצא בים.
היו"ר עיסאווי פריג'
טוב, פופו.
פואד נסאר
אתה רצית לדעת מקומות דגה רציניים?
היו"ר עיסאווי פריג'
כן.
פואד נסאר
אילת, אשקלון, אשדוד, יפו, אלה מקומות מרכזיים. יש גם ביניהם. יש לך את הרצליה, ג'יסר א-זרקא, חדרה, אולגה.
קריאה
נתניה.
פואד נסאר
כן, זה יחד. אדוני, אתה מגיע עד טבריה עם זה. וטבריה, אנשים מגיעים לטבריה, מסתכלים במחשבה. לא, טבריה ענקית ויש לי שם 100 דייגים.
יעקב פדידה
180.
פואד נסאר
אני מדבר עם רישיון עוסק בדיג.
היו"ר עיסאווי פריג'
יש 80 חאפרים?
קריאה
לא חאפרים.
פואד נסאר
גם את רישיונות הדיג, העוסק בדיג שמגיע לנו מכוח החוק, גם לוקחים לנו.
היו"ר עיסאווי פריג'
טוב.
פואד נסאר
לתקנות, אדוני, אני מבקש לדחות את זה על הסף. שישבו אתנו איך שברוורמן ביקש. שישבו אתנו, שלא יעשו לנו בלופים, אבל תנחה אותם שישבו אתנו איך שצריך. דיון אחד בלבד, וגם יש פה שקר בדיון הזה.
היו"ר עיסאווי פריג'
מה שהיה בדיון הקודם – מה לעשות, הייתה הכנסת התשע-עשרה – והדיונים אתך וההחלטות שם, ברוורמן שביקש מהם, ביקש בתקווה שזה יחזור אליו באותה כנסת. אבל עכשיו אנחנו בכנסת העשרים, אז מה לעשות, המגמה היא לאשר את התקנות, לתקן אותן במקסימום האפשרי, לפשט אותן כמה שנוכל, פחות משפטיזציה, יותר פשטות, כי אנחנו יודעים במה מדובר.

ואני שמעתי דברים מאוד חמורים מפיו של מר נסאר לגבי הזיהום, במיוחד לגבי אשדוד, והכלובים שנמצאים במקום, בנמל. ואני, אם הייתי איש משרד החקלאות ושומע את הדברים האלה – להגיד את זה במלים פשוטות – לא הייתי ישן בלילה.
שמעון אזולאי
הם יודעים את זה טוב, אדוני היושב-ראש.
אודליה אסולין דגני
אדוני, התקנות האלה נועדו בשביל לתת סמכויות כאלה, אותן סמכויות של פרסום, של הכרזה.
שמעון אזולאי
כל אוניה שנכנסת, מכניסה להם בוץ - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
שמעון.
אודליה אסולין דגני
אותן אמירות לגבי פרסום לציבור, לגבי הכרזה, זה בדיוק הסמכויות שהתקנות האלה אמורות להקנות למשרד החקלאות, מה שאין היום. יפה שמפרסמים - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
אודליה. אני, כשר חקלאות, כמשרד החקלאות, רואה ורוצה לעשות, אני לא אחכה לתקנות. אני גם אוכל לפעול על-פי הסמכות. זה לא מוסיף רבות להתנהלות הענף במשרד החקלאות.

חברים, אני עובר להקראה ולתקנות. אני אומר – ושוב, אודליה ומשרד החקלאות – אנחנו נחתוך ונעגן ונלך לכיוונים שנגמור את זה.
חיים חג'ג'
סליחה, כבוד היושב-ראש, שתי נקודות. חג'ג' חיים, דייג מאשדוד, סירת דיג חופי, סירה קטנה. יש פה שתי תקנות שהציבור לא יכול לעמוד בהן, וגם אם התקנות יעברו אני אומר לך בוודאות, אף דייג במדינת ישראל לא יעמוד בהן ולא יקיים אותן כי זה פשוט לא מציאותי. דייג עם סירה קטנה של שישה-שבעה מטרים - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
תגיד מה שתי התקנות.
חיים חג'ג'
תקנה אחת למשל שמחייבת את הדייג לאישור וטרינר. דייגים קטנים עם סירות קטנות, אין להם שעה. הוא יכול להגיע ב-2:00 בבוקר, ב-3:00 בבוקר, 4:00, אין שעות. עכשיו הוא מגיע, מאיפה הוא מוצא וטרינר? הוא מביא שלל בממוצע - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
מה היום עושה הדייג?
חיים חג'ג'
הוא לוקח את זה לחנות, מוכר את זה בחנות.
היו"ר עיסאווי פריג'
ישר, בלי "ווג'ראס".
קריאות
כן.
חיים חג'ג'
לא, הוא לוקח את זה לבית מסחר. לבית המסחר יש וטרינר.
אודליה אסולין דגני
מצוין.
היו"ר עיסאווי פריג'
אז לא לחנות. לבית מסחר.
חיים חג'ג'
כן. והבית מסחר, יש לו וטרינר משלו. אין מציאות כזאת שדייג יביא וטרינר ב-4:00 בבוקר. השלל שלו, בממוצע - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
מה עם הבריאות של הציבור?
חיים חג'ג'
אין בעיה. במחסן אצל - - -
פואד נסאר
חיים, אתה מטעה אותו, לא נכון. אדוני, הדגים נשלים מהמים בלילה, בסירה כשהם בלב ים יש קרח, תמיד לדייגים יש קרח, גרגירי קרח שאנחנו קונים מה"דלאל". לוקחים אתנו כמה קלקרים, יש לנו דגים, אנחנו שמים ושומרים. אם אנחנו עובדים כל הלילה, מגיעים בבוקר, כל הדגים עם קרח. אחר כך מכניסים את זה לסוחר. הסוחר, יש לו את הווטרינר, זה בעיה שלו. אני את שלי עשיתי מהסירה עד לסוחר שנמצא – עם קרח, מכוסה בקרח – והם ישר מכניסים את זה לקירור שלהם.
חיים חג'ג'
נקודה שנייה שהציבור לא יכול לעמוד בה זה הנושא של רכב קירור. הבן-אדם מביא ארגז, הממוצע שהוא מביא - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
אתה לא יכול. או זה, או זה. או רכב קירור, או וטרינר.
חיים חג'ג'
לא. הם מחייבים גם זה וגם זה.
היו"ר עיסאווי פריג'
בתחנות מיון.
חיים חג'ג'
כל בעלי הסירות הקטנות, השלל שלהם הוא משהו בממוצע של 400–500 שקל, ממוצע בכל הארץ. מאיפה הוא יביא עכשיו רכב קירור שיביא לו מהנמל וייקח לו את ארגז הדגים הזה לחנות?
היו"ר עיסאווי פריג'
מה עשיתם עכשיו?
פואד נסאר
עד היום.
חיים חג'ג'
אני אגיד לך מה עשינו - דרך אגב, כמו בכל העולם, והייתי באירופה בהרבה מקומות, ובכל העולם זה ככה – הדייגים מחויבים לקחת אתם קרח. אני מגיע לאוטו, שם את הדגים בקלקר, שם עליהם קרח, נוסע בדיוק חמש דקות לבית מסחר שנמצא מעבר לכביש, מוריד לו את זה, הכול קר, מצונן, והוא יש לו וטרינר. זהו.

אבל אני, ב-4:00 בבוקר, מאיפה אני אביא רכב קירור שייקח לי את הארגז הזה שעולה 400 שקל, רק ההובלה תעלה לי 300 שקל ב-4:00 בבוקר.
היו"ר עיסאווי פריג'
הבנתי.
חיים חג'ג'
זה המציאות.
איברהים סורי
מכונת קרח בכל נמל.
היו"ר עיסאווי פריג'
אתה אומר, אלה שתי תקנות שבמידה ויעברו - - -
חיים חג'ג'
אף אחד לא יעמוד בהן. אין דייג במדינה שיעמוד בהן.
היו"ר עיסאווי פריג'
קשה לעמוד בהן, הבנתי.
פואד נסאר
אי-אפשר, אדוני, אי-אפשר. זה בלתי אפשרי.
היו"ר עיסאווי פריג'
בסדר. אין בעיה. אנחנו בכל זאת מתכנסים להקראה ולוקחים כמובן את ההערות ששמענו כאן בחשבון, וננסה להתקדם, מה לעשות. אודליה. ואני מבקש, כל הדייגים, כל בעלי העניין, תהיו מפוקסים.
שמעון אזולאי
אפשר להגיב סעיף-סעיף, כן כבודו?
היו"ר עיסאווי פריג'
נגיב סעיף-סעיף ונתקדם ונאשר. אבל, בסעיפים שאין לנו מה להגיד, לזרום. תרכזו את הכוח איפה שיש לכם מה להגיד. גברתי. פרשנות – פרק א'.
אודליה אסולין דגני
"בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22(א) (5א) ו-(14), ו-28(א1) לפקודת מחלות בעלי חיים [נוסח חדש], תשמ"ה -1985 (להלן – פקודת מחלות בעלי חיים), ולפי סעיף 9 לפקודת הדיג, 1937 (להלן- פקודת הדיג), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 21א לחוק יסוד הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין), אני מתקין תקנות אלה:

פרק א' : פרשנות

הגדרות

בתקנות אלה -

"גורם מוסמך" - כל אחד מאלה או מי שהוא הסמיכו לכך בכתב:

המנהל הכללי של המשרד להגנת הסביבה;

המנהל הכללי של משרד הבריאות;

מנהל החברה הממשלתית לחקר ימים ואגמים לישראל.

"דיג" - שליית שלל דיג ממקווה מים, לרבות איסופם מן החוף, בין שהם חיים ובין שהם מתים, למעט דיג לצריכה עצמית;

"דיג לצריכה עצמית" -– שליית שלל דיג שמשקלו הכולל אינו עולה על 20 ק"ג והוא מיועד לצריכה עצמית בלבד;

"המנהל" – מנהל השירותים הווטרינריים במשרד או מי שהוא הסמיכו לעניין תקנות אלה;

"המשרד" – משרד החקלאות ופיתוח הכפר;

"זיהום מים" - כהגדרתו בסעיף 20א לחוק המים, התשי"ט – 1959;

"מי ים נקיים" – מים טבעיים, מלאכותיים, מטוהרים או מליחים, שאינם מכילים מיקרו-אורגניזמים, חומרים מזיקים או פלנקטון ימי רעיל בכמויות אשר עלולות לפסול את הדגים למאכל אדם;

"מקווה מים" – כל אחד מאלה: ים, נחל, אפיק מים, אגם, מאגר מים, פארק דיג ובריכה למעט במשק חקלאי לגידול דגים;"
שמעון אזולאי
אפשר?
היו"ר עיסאווי פריג'
לא מדברים.
שמעון אזולאי
הקיבוצים פטורים תמיד, אדוני.
היו"ר עיסאווי פריג'
אודליה, תמשיכי בבקשה.
יעקב פדידה
חיים על חשבוננו.
שמעון אזולאי
- - -
היו"ר עיסאווי פריג'
שמעון. שתפו פעולה, אני אעזור לכם. אודליה, בבקשה.
אודליה אסולין דגני
"מי שתייה" - כמשמעותם בפקודת בריאות העם, 1940;

"מקווה מים" – כל אחד מאלה : ים, נחל, אפיק מים, אגם, מאגר מים, פארק דיג ובריכה למעט במשק חקלאי לגידול דגים;"

סליחה, זה כבר הוקרא.

" "קרח" – צורתם המוצקה של מי שתיה או של מי ים נקיים שאינם מי נמל שהוקפאו בכלי השיט וללא תוספת חומרים משמרים;

"רישיון" – רישיון שניתן לפי פקודת הדיג;

"שיווק" -העברה לאחר בכל אחת מדרכי ההעברה;

"שלל דיג"- בעלי חיים החיים במים, למעט יונקים ימיים."
מרב תורג'מן
אלה סעיפי ההגדרות.
היו"ר עיסאווי פריג'
אנחנו הקראנו את פרק א', שזה פרשנויות. מהדיון המקדמי שקיימנו כאן, התייחסנו לכמה נקודות. אני מציע שניתן את הדעת ונתמקד בהקראה נוספת בהגדרות שעלול שיהיה להן השלכות על הסעיפים השנויים במחלוקת. לשם דוגמה, "קרח". קרח כאן, הגדרתם את זה. אני מדגיש וחוזר על זה כדי שאתם הדייגים תקשיבו, שלא תגידו: וואלה, לא הבנו, הקריאו וזה עבר. שהדברים יהיו ברורים, ואם ישנם דברים שאני לא הצלחתי להבין, בעזרתכם נוכל להבין את כל התמונה.

כתוב: " "קרח" – צורתם המוצקה של מי שתיה או של מי ים נקיים שאינם מי נמל שהוקפאו בכלי השיט וללא תוספת חומרים משמרים".
שמעון אזולאי
אדוני היושב-ראש, לגבי זה, המילה הזאת שאמרת עכשיו – שאינם מי נמל – בנמל מותר לגדל דניסים שכל היום מאכילים אותם אנטיביוטיקה, ומדחף של אוניה שעוברת, שנכנסת ויוצאת, ממלא את הזימים שלהם בבוץ, כשהבוץ חודר להם לדם.
היו"ר עיסאווי פריג'
אתה מדבר על הכלובים.
שמעון אזולאי
נכון. אז מה, משרד החקלאות איפה? איפה משרד הבריאות? איפה? רק על דייגים שיש להם סירה של חמישה מטר.
היו"ר עיסאווי פריג'
אז שמעון, אתה רוצה שנגיד גם מי נמל?
שמעון אזולאי
בלי "למעט", אל תתייחס לזה, או שתוציא את הכלובים. זה דבר אסור.
היו"ר עיסאווי פריג'
הכלובים דבר לא נכון, בלתי חוקי, מביש. אבל זה לא אומר שאנחנו בהגדרת ה"קרח" לא צריכים להוציא את זה.
יעקב פדידה
שנציגת משרד החקלאות תדגיש את זה שזה מביש. שידגישו.
פואד נסאר
אדוני, אתה צודק במאה אחוז מה שעכשיו טענת. בסך הכול לכתוב: מים ראויים לשתייה לבני-אדם.
קריאה
אבל זה מי ים.
קריאות
- - -
היו"ר עיסאווי פריג'
לא, זה מחליש אותך.
פואד נסאר
לא, אדוני. יש לי בנמל מים. אדוני, בנמל יש לי מים.
היו"ר עיסאווי פריג'
לא. צורתם - מי שתיה או מי ים. מי ים לא ראויים לשתייה. אנחנו נותנים לך יותר מרחב, אנחנו באים יותר לקראתך.
פואד נסאר
נכון. אנחנו מדברים על הדיג החופי. הדיג החופי, כולם לוקחים מים מהנמל, מקפיאים אותו. מכמורתנים, הם חייבים לקחת, זה ספינות ענקיות, הם חייבים לקחת מי ים, הם נשארים ימים ולילות בים. זה שני דברים שהם לחוד. אני מדבר פה על דיג חופי.
אודליה אסולין דגני
אנחנו מדברים על כל סוגי הדיג.
פואד נסאר
לא, תפרידו. הם לא מבינים מה זה דיג חופי ומה זה דיג אחר. דיג חופי זה סירות עד שבעה מטר, תשעה מטר. כמו שאמר החבר, אם אתה שם עוד בן-אדם, הסירה עושה ככה. הם רוצים שנשים מקררים. איפה השיקול דעת?
היו"ר עיסאווי פריג'
פופו, תתמקד.
פואד נסאר
אני מתמקד. המים צריכים להיות נקיים, ונגמר העניין. אבל לא מים מהנמל, אתה צודק. גם לא לגדל דגים בנמל, אתה עוד יותר צודק.
מרב תורג'מן
אני רוצה לסבר את אוזנך. אתה רשאי לקחת מי שתיה. אם בחרת לקחת מי שתיה, מה טוב, אבל לצורך שיטת דיג אחרת אתה גם רשאי לקחת מי ים נקיים שאינם מי נמל.
קריאות
- - -
יעקב פדידה
איך מגדלים דגים במי נמל?
פואד נסאר
סליחה, למה אתה מפריע? אתם לא מבינים. היא הקריאה כמה דברים, ואני מסכים אתך שאני צריך להיות מפוקס.

איך אני אבדוק את המי ים עם כל המגנזיום וכו'? אני אשים דוקטור לכימיה שיבדוק את המים? מאיפה אני אבדוק?
אודליה אסולין דגני
כתוב, ללא תוספת חומרים משמרים.
פואד נסאר
את ביקשת פה כמה דברים ואני מבקש, אדוני, לעמוד על זה. היא ביקשה כמה דברים שיהיו נטולים מהמים. איך אני עושה את הבדיקה? אני כולי דייג אנאלפבית, איך אני אעשה את זה? אני דוקטור לכימיה?
קריאה
תקנה מכשירים, נו.
פואד נסאר
אין לי כסף לקנות לחם.
היו"ר עיסאווי פריג'
שמעתי.
פואד נסאר
אדוני, לקחת את זה בחשבון בבקשה.
דוד ויצמן
אני אציג את עצמי. ויצמן דוד, אשדוד, ביחד עם אזולאי.
היו"ר עיסאווי פריג'
אתם עושים פיליבסטר.
דוד ויצמן
לא, יש לי דבר מסוים לומר. הם פה רשמו "למעט משק חקלאי לגידול דגים".
שמעון אזולאי
אנחנו חייבים למחות על זה.
היו"ר עיסאווי פריג'
באיזה הגדרה?
דוד ויצמן
יש לי השגה לגבי זה. שליית דגי מגדלי הדגים והדייגים, זה אותו זמן, זה אותו הליך, אותו דבר הכול. אני רוצה ומבקש מהם, נראה את משרד החקלאות שהכללים האלה שהם מדברים יחולו גם על - - -
שמעון אזולאי
גם על הקיבוצים.
היו"ר עיסאווי פריג'
זה שיטת דיג אחרת.
דוד ויצמן
לא. זה אותו דבר. זה אותו דבר, אותו זמן, אותו הכול.
שמעון אזולאי
פשוט הם קיבוצים, ואנחנו לא.
אודליה אסולין דגני
אנחנו הפצנו לאחרונה להערות הציבור טיוטת תקנות בנושא של גידול דגים במשקי דגים. לכן, בעצם התקנות האלה מתייחסות לדיג כהגדרתו פה בתקנות ולא לגידול דגים במשק חקלאי, כולל בחווה ימית, הכלובים האלה שציינתם.
דוד ויצמן
זה אותו הליך של דיג. זה אותו הליך של דיג ממש.
היו"ר עיסאווי פריג'
שמעתי. בסדר, אבל - - -
אודליה אסולין דגני
זה תקנות אחרות.
דוד ויצמן
לגבי המים, אני חושב שקודם תיקחו את איכות הסביבה לגבי המפעלים ותאכפו אותם, אחר כך תבואו לאכוף לגבינו.
היו"ר עיסאווי פריג'
אודליה, יש לי שאלה. מי ים נקיים, הגדרתם. איך הבן-אדם צריך לעמוד בלהבין את ההגדרה הזו? אני תהיתי כשאני קורא את זה.
אודליה אסולין דגני
ההגדרה הזאת היא הגדרה שקיימת.
היו"ר עיסאווי פריג'
איך הוא יעמוד בזה, אני לא מבין.
לאה ורון
מאיפה הוא מביא את המים האלה?
אודליה אסולין דגני
מי ים נקיים?
לאה ורון
כן. מהיכן דייג יכול להביא מי ים נקיים?
היו"ר עיסאווי פריג'
אני רוצה פשטות.
אודליה אסולין דגני
יסבירו כאן איך זה מתבצע בפועל, שאיבה של מי ים נקיים כדי להפוך אותם לקרח.
ד"ר נדב דוידוביץ
ההגדרה נלקחה מהדירקטיבה האירופאית, לא עשינו שינוי. הכוונה בהגדרה היא לא שהדייג יעשה בדיקות כימיות מהסירה, אלא קרה בתום לב שהוא השתמש במים מזוהמים, זאת לא הייתה הכוונה. הכוונה שבמודע הוא השתמש במים שהם נקיים – אם מדובר על מי שתיה, מי מקורות, מים נקיים, ואם מדובר על מכמורתנים שיכולים לייצר קרח בים הפתוח, לא בתוך הנמל, ממי ים, שהוא יעשה את זה מאזור שהוא לא - - -
לאה ורון
אז צריך לכתוב שזה בתנאי שהמים נלקחו במרחק כזה וכזה של קילומטרים מהחוף.
שמעון אזולאי
אבל למה לא בנמל?
לאה ורון
מאיפה הדייג ידע?
היו"ר עיסאווי פריג'
אודליה, ראשית כול, כל המושגים הכימיים האלה, אני לא רוצה אותם.
אודליה אסולין דגני
מדובר כאן במים שהם - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
אני רוצה פשטות. פשטות. שהדייג יוכל לקרוא ולהבין.
אודליה אסולין דגני
נורא פשוט. מי ים שהם לא מי נמל.
היו"ר עיסאווי פריג'
כשאני קורא את כל המושגים הכימיים והתרכובת הזו - - -
מרב תורג'מן
אז פשוט תכתבו את זה: מי ים נקיים שאינם מי נמל.
היו"ר עיסאווי פריג'
בואו נכתוב דברים פשוטים. מה העניין?
יעקב פדידה
מי שתיה או מי ים.
היו"ר עיסאווי פריג'
מי ים נקיים, חייבים לתת הגדרה לזה? אני שואל.
שמעון אזולאי
הנה, יש פה הגדרה, אדוני.
היו"ר עיסאווי פריג'
שנייה, שמעון.
מרב תורג'מן
אני לא יודעת מה זה מי ים נקיים. אני מניחה גם, כמו שאתה אומר, שהדייגים לא יכולים לעשות את הבדיקות האלה, אז על אחת כמה וכמה הם לא יכולים לדעת מהם מי ים נקיים. אפשר להגדיר באמת לקיחת מים ממרחק מסוים מחוף או - - -
לאה ורון
כל הצעה אחרת שתעלו.
מרב תורג'מן
כן. או איזושהי הצעה.
ד"ר נדב דוידוביץ
מרב, אנחנו דנו בזה - -
מרב תורג'מן
נכון.
ד"ר נדב דוידוביץ
- - וניסינו להגיע לאיזושהי הבנה וניסינו לחפש מקורות אחרים לגבי מרחק מהחוף, אבל לא מצאנו. זאת הגדרה שנלקחה מהדירקטיבה האירופאית, היא לא מתייחסת למרחק כי גם במרחק קרוב לחוף, במקרה וספינה – נשפך נפט, קרה איזשהו זיהום – זה יכול להיות גם קרוב לחוף.
היו"ר עיסאווי פריג'
אבל סוגרים את האזור.
לאה ורון
איך דייג ידע אם הם מכילים או לא מכילים מיקרואורגניזמים?
אודליה אסולין דגני
נכון. ואז מלכתחילה אין שימוש במים האלה.
קריאות
- - -
היו"ר עיסאווי פריג'
אין שימוש במים, מה זה קשור.
אודליה אסולין דגני
כי האזור סגור לדיג.
היו"ר עיסאווי פריג'
האזור סגור. בואו נדבר על פשטות.
אודליה אסולין דגני
הכוונה אם הם נקיים באזור הדיג, שהמכמורתן יכול לשאוב ולהקפיא כדי להשתמש בהם כקרח בעצם. זה מקור הקרח. ההגדרה של "מי ים נקיים" נוספה כדי לאפשר לדייגים לא להשתמש רק במי שתיה אלא גם לאפשר להם להשתמש במי ים נקיים, בדיוק לאותם מכמורתנים שיש להם את הכלים האלה על כלי השיט. הם יוצאים לתקופה יותר ארוכה ואין להם את האמצעים, זאת אומרת במקום לקרר.
לאה ורון
רציתם להקל על הדייגים אבל מהיכן ידע דייג אם המים אינם מכילים מיקרואורגניזמים או פלנקטון ימי רעיל? מהיכן הוא ידע את זה?
יעקב פדידה
אבל אפשר לפתור את הבעיה. שיציבו הם את המכונות קרח, וזהו.
היו"ר עיסאווי פריג'
אודליה, אני מציע – הים זה אותו ים, המים זה אותם מים, טבעיים, מטוהרים.
אודליה אסולין דגני
העיקר שזה לא מי נמל.
היו"ר עיסאווי פריג'
כל זה מיותר. אנחנו יודעים, ים זה ים. מים זה מים מתוך הים. מאחר שבסוגיית הקרח אתם שם התעקשתם והגדרתם שאינם מי נמל, אז יפה מאוד. ההצעה צריכה להיות – מי ים נקיים זה מי ים שאינם מי נמל.
מרב תורג'מן
לא צריך להגיד את זה. ברגע שאתה קובע שאינם מי נמל, פשוט יכול להכניס את המלים האלה "שאינם מי נמל".
היו"ר עיסאווי פריג'
הגדרת מי ים נקיים מיותרת.
מרב תורג'מן
מיותרת.
ד"ר לילך צדיק-וייס
ד"ר לילך צדיק, משרד הבריאות. לגבי מי ים נקיים, זה לא מספיק שהם לא מי נמל מאחר שיכול להיות זיהום ים גם במקומות אחרים.
היו"ר עיסאווי פריג'
אבל החלק סגור, גברתי.
ד"ר לילך צדיק-וייס
אבל עדיין צריך להגביל את זה שלא ייקחו משם. זה לא מספיק שזה סגור. צריך לאסור את זה.
ד"ר משה רפאלוביץ
אני מבקש הצעה, אדוני. אפשר לכתוב שם שהמים האלה, מקורם לא באזורים אסורים לדיג, ואז זה פותר את הבעיה. אם יש אזור שהוא מזוהם אז הוא אסור לדיג.
מרב תורג'מן
שאינם מי נמל ומקורם אינו באזור אסור בדיג.
היו"ר עיסאווי פריג'
מקובל עלי.
פואד נסאר
תזרום. חבל על הזמן.
היו"ר עיסאווי פריג'
זרמתי. אני קיבלתי. אתה רואה, יש לך הברקות.
ד"ר משה רפאלוביץ
יש לי הרבה, אדוני.
קריאה
רק בשביל זה היה שווה שתגיע.
מרב תורג'מן
אני חוזרת על ההגדרה "מי ים נקיים" – מי ים שאינם מי נמל ומקורם אינו באזור אסור לדיג.
היו"ר עיסאווי פריג'
זה הגדרה בסדר.
דוד ויצמן
למעט בריכות הדגים.
היו"ר עיסאווי פריג'
מה אתם רוצים מהקיבוצים?
דוד ויצמן
לא, אני רוצה שיחולו על מגדלי דגים אותו דבר כמו שחל - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
יחולו.
דוד ויצמן
עכשיו, עכשיו, באותם סעיפים.
היו"ר עיסאווי פריג'
דבר על עצמך, מה אתה צריך אותם.
דוד ויצמן
אני יודע מה אני מדבר. כל המשאבים שאמור היה לקבל הדיג, מקבלים מגדלי הדגים.
מרב תורג'מן
ומקורם אינו באזור אסור לדיג, כאמור בתקנה 11.
היו"ר עיסאווי פריג'
בסדר גמור.
מרב תורג'מן
אז את יתר ההגדרה אפשר למחוק.
היו"ר עיסאווי פריג'
יש לנו עוד הסתייגויות לדברים בהגדרות? חברים, יש משהו למישהו?
לאה ורון
עוד הערות להגדרות.
היו"ר עיסאווי פריג'
שלא תגידו – לא ידענו, לא שמנו לב.
שמעון אזולאי
בהגדרות, למה הכוונה "רישיון"?
אודליה אסולין דגני
לפי פקודת הדיג.
מרב תורג'מן
אנחנו הוספנו את ההגדרה הזאת לצורך הקיצור.
שמעון אזולאי
איזה רישיון?
אודליה אסולין דגני
רישיון לפי פקודת הדיג. פקיד הדיג הראשי.
פואד נסאר
ברגע שההגדרה שונתה, אז גם הרישיון הזה בטל לחלוטין. אם העניין של הרישיון לא בטל, כאילו לא עשינו כלום, אדוני.
היו"ר עיסאווי פריג'
רישיון שניתן לפי פקודת הדיג. לפי מה ניתן רישיון?
מרב תורג'מן
זה עניין טכני. זה עבר לסעיף ההגדרות, מתוך עניין טכני לחלוטין. פשוט בכל מקום בתקנות היה כתוב רישיון לפי פקודת הדיג או רישיון דיג, אז בחרנו לקבוע שזה רישיון ולהכניס את זה לסעיף ההגדרות. זה עניין טכני לחלוטין.
פואד נסאר
לא, לא. הטכני הזה, משתמשים בו נגדנו.
דוד ויצמן
תרשמו בסוגריים: עניין זה טכני בלבד.
היו"ר עיסאווי פריג'
פופו, מה הבעיה?
פואד נסאר
תקשיבו רגע לעניינים מקצועיים. אדוני, מה הכוונה? הכוונה היום, בא פקיד הדיג הראשי, אומר לך: אני לא צריך את התקנות, איך שההצעה. הוא בא, דרש תקנות פה - -
קריאה
כל שני וחמישי.
פואד נסאר
- - ובחוץ הוא אמר, אני מפעיל נוהל. הוא יעשה אותו דבר. בתקנות ככה, אני מפעיל את הנוהל, אני רוצה את הרישיון הזה. למחוק את זה. אדוני, זה מה שעשה קודם עם איתן כבל.
היו"ר עיסאווי פריג'
זה ההגדרות.
מרב תורג'מן
זה לא קשור לרישיון.
היו"ר עיסאווי פריג'
מה זה קשור, אני לא מבין.
פואד נסאר
אדוני, אבל מנהל האגף השתמש בהן כנוהל, ההגדרות האלה. זה מה שהוא עשה עכשיו.
היו"ר עיסאווי פריג'
הרישיון, רישיון שניתן לפי פקודת הדיג.
פואד נסאר
רישיון למה, אדוני?
קריאה
רישיון לדיג.
דוד ויצמן
תרשמו בסוגריים: עניין זה טכני בלבד, וזהו.
פואד נסאר
רישיון למה, אדוני?
מרב תורג'מן
ברישיון לפי פקודת הדיג.
קריאה
רישיון הדיג משתנה כל שני וחמישי.
מרב תורג'מן
- - - את המילה רישיון ולהגדיר שזה לפי פקודת הדיג.
פואד נסאר
רישיון למה? הכוונה, רישיון למה?
היו"ר עיסאווי פריג'
רישיון שלך לדוג.
פואד נסאר
הרישיון מותנה במה? במים?
היו"ר עיסאווי פריג'
לא. מה זה קשור. לא משכנע, פופו. הלאה.
פואד נסאר
אני גם רוצה לדעת. אני אנאלפבית, אמרתי לך. אני רוצה להבין. אני דייג.
היו"ר עיסאווי פריג'
אני גם דייג, זה לא פוגע.
פואד נסאר
יש לי ילדים דייגים ודורי דורות דייגים.
היו"ר עיסאווי פריג'
יש הערות נוספות, חברים?
פואד נסאר
אני לא רוצה ליפול, אני לא מאמין למשרד החקלאות.
היו"ר עיסאווי פריג'
בסדר. יש הערות נוספות?
פואד נסאר
בשביל זה אני נמצא בבית המחוקקים.
מרב תורג'מן
עוד הערה קטנה להגדרה "קרח". אם כך, צריך להוריד את המלים "שאינם מי נמל". המלים מיותרות כי הרי הגדרנו "מי ים נקיים". אודליה.
אודליה אסולין דגני
להשאיר: שאינם מי נמל ומקורם - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
נכון. תורידי. אני אומר לך להוריד.
מרב תורג'מן
יש לך הגדרה מה יהיה מי ים נקיים - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
בוודאי, להוריד.
מרב תורג'מן
המלים "שאינם מי נמל". כפי שהקראתי קודם.
פואד נסאר
דרך אגב, גם ככה הדיג אסור באזור נמל, אז אין לך מה לדאוג. את צודקת.
מרב תורג'מן
זה רק עניין - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
מרב, לא צריך. אנחנו נחליט.
לאה ורון
קבעתם מה יהיה מי ים נקיים?
פואד נסאר
בדרך כלל, מקומות איפה שיש נמל, אין דיג, אסור דיג.
היו"ר עיסאווי פריג'
דוקטור, יש לך הערה אחרונה?
ד"ר משה רפאלוביץ
הערה אחרונה להגדרה של "שיווק". אני חושב שההגדרה של "שיווק" צריכה להתייחס מבתי הקירור ואילך ולא מהסירה לבית הקירור.
יעקב פדידה
בדיוק. זה פותר הכול.
קריאות
- - -
היו"ר עיסאווי פריג'
אתה רואה איך אתם מפריעים לו?
פואד נסאר
אנחנו רוצים להפריע לו כדי שתבין.
היו"ר עיסאווי פריג'
תן לי להבין.
פואד נסאר
שתבין.
יעקב פדידה
הוא פותר לנו את כל הבעיות.
היו"ר עיסאווי פריג'
תחזור מהתחלה.
ד"ר משה רפאלוביץ
אני אומר שההגדרה של "שיווק" צריכה להיות מבית הקירור ואילך, עד הצרכן. אני חושב שדייג שנוחת על החוף ב-2:00 בלילה ומוריד שם את הכמה קילו דגים, אם הם מכוסים בקרח ומגיעים למחסן הקירור כשהם מכוסים בקרח, זה עונה על הבעיה. גם אין שם רופא וטרינר שהוא יכול לפגוש – למיטב ידיעתי לפחות.
היו"ר עיסאווי פריג'
אז אתה אומר, שיווק – העברה לאחר בכל אחד מדרכי - - -
מרב תורג'מן
זה משנה את כל התקנות.
קריאות
- - -
שמעון אזולאי
אדוני היושב-ראש, ההצעה הזאת פותרת 90% מהבעיות בתקנות.
היו"ר עיסאווי פריג'
אני אשאיר את ההגדרה הזאת, אני אחזור אליה. נראה איך אני מתקדם. האם יש הערות נוספות?
שמעון אזולאי
כן. שזה - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
שנייה, שמעון.
ד"ר לילך צדיק-וייס
בתור משרד הבריאות אנחנו לא מוכנים לשינוי הזה. השינוי הזה משנה את כל הקונספט, ומאוד חשוב לנו שהפיקוח הווטרינרי יתפוס את הכול.
פואד נסאר
סליחה. אדוני, היא מתנגדת, גם פעם שעברה היא התנגדה. היא רוצה שהדייג עם עשרה קילו יבוא לחפש מיון. איזה מיון, על מה מדברים? שיצמידו בכל מעגנה, בכל מעגן, תחנת מיון 24 שעות, ככה הדייג יעלה מהרציף.
היו"ר עיסאווי פריג'
הבנתי. מרב, גברתי המנהלת, מה שאנחנו עושים זה ככה. אנחנו מעמידים להצבעה את פרק 1 של פרשנות ההגדרות.
לאה ורון
כולל התיקונים.
היו"ר עיסאווי פריג'
בתיקונים.
אודליה אסולין דגני
אני מבקשת להוסיף הגדרה ל"תחנת מיון לדגים", כרגע הוא מוגדרת בתקנה 8(ב).
מרב תורג'מן
את רוצה להעביר אותה לסעיף ההגדרות.
אודליה אסולין דגני
להכניס לסעיף ההגדרות את ההגדרה של "תחנת מיון לדגים".
מרב תורג'מן
אני מציעה שתעירי את ההערה הזאת במסגרת התקנה.
היו"ר עיסאווי פריג'
תנו לי להתקדם לפי מה שאני רואה מול העיניים. כשנגיע לסעיף, תגידי. אחרי ששמענו את כל ההסתייגויות, אני מעמיד את פרק א': פרשנות, להצבעה, למעט, ואני מסייג בשלב זה את הגדרת "שיווק", אני מוציא אותה מהאישור, נחזור לכך אחרי זה. שאר הדברים, אני מעמיד אותם להצבעה, בכפוף לשינויים שאני אציין אותם: מי ים נקיים, לפי ההגדרה ש - - -
לאה ורון
אינם מי נמל.
היו"ר עיסאווי פריג'
שאינם מי נמל ושמקורם אינו - - -
לאה ורון
באזור אסור לדיג.
היו"ר עיסאווי פריג'
באזור אסור לדיג, כאמור בתקנה 11. בהגדרת "קרח" אנחנו מוחקים "שאינם מי נמל". נכון? יש לנו עוד תיקונים?
מרב תורג'מן
אני רק אומר שיש פעמיים את ההגדרה "מקווה מים" בטעות, אז אחת מהן תימחק.
אודליה אסולין דגני
נכון.
מרב תורג'מן
זה עניין - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
טכני?
מרב תורג'מן
זו פשוט טעות בהקלדה – פעמיים "מקווה מים".
דוד ויצמן
לא למעט. אם אפשר להוסיף את מגדלי הדגים. בוא נראה איך הם יתמודדו.
היו"ר עיסאווי פריג'
תוציא אותם מהראש שלך. זה לא יוסיף לך הוויכוח הזה, אני אומר לך.
דוד ויצמן
אני יודע על מה אני מדבר.
היו"ר עיסאווי פריג'
זה לא יוסיף לך. אני מבקש מכם, תפסיקו.
דוד ויצמן
אם כבודו ילך לראות איך מגדלי הדגים מוציאים את הדגים - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
אין לכם אויב ששמו קיבוץ. תדאגו לעצמכם, די. יש תקנות אחרות.
דוד ויצמן
אבל לא נותנים לנו לדאוג לעצמנו.
היו"ר עיסאווי פריג'
כפי שאמרתי, אני מעמיד את זה להצבעה, בכפוף לתיקונים שהוזכרו, ולמעט הגדרת "שיווק" שנחזור אליה בהמשך. אני מעמיד את זה להצבעה.

הצבעה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

פרק א': פרשנות, בכפוף לתיקונים ולמעט הגדרת "שיווק", נתקבל.
היו"ר עיסאווי פריג'
אני מאשר את זה. פרק א' אושר כפי שהקראנו ולמעט ההגדרה שנחזור אליה. עכשיו עוברים לפרק ב'. אנחנו נקריא את סעיף 2 ואחרי שנקרא את סעיף 2 שהוא חשוב, חשוב מאוד, תתרכזו, אם יש תיקונים ודברים שצריך לעגן אותם. אודליה, בבקשה. סעיף 2, פרק ב'.
אודליה אסולין דגני
"החזקת שלל דיג בכלי שיט

לא יחזיק אדם בכלי שיט שלל דיג אלא בתנאים אלה:

בכלי השיט ישנו אזור ייעודי לקליטת שלל דיג ולמיונו (להלן- אזור הקליטה);

אזור הקליטה מוגן מפני חשיפה לשמש, אבק וזיהום סביבתי מכל סוג שהוא, והוא בנוי כך שיש בו אמצעי ניקוז המבטיח ניקוז יעיל של מים אל מחוץ לשטחו;

האזור שמוחזק בו שלל הדיג נקי, ומבנהו מונע מגע של שלל הדיג עם מי שיפוליים כהגדרתם בתקנות הנמלים (מעגנות), התשע"א-2010, שפכים, עשן, דלק, שמנים, גריז וכל זיהום אחר העלול לפגוע בבריאות הציבור;

המשטח הבא במגע עם שלל הדיג עשוי חומר אל - חלד וניתן לניקוי וחיטוי בנקל;"
היו"ר עיסאווי פריג'
בארבעה תת-הסעיפים האלה של סעיף 2, יש הערות?
פואד נסאר
מה הכוונה חומרי חיטוי? על זה גם פעם שעברה דיברנו.
אודליה אסולין דגני
לא. הורדנו את חומרי חיטוי.
פואד נסאר
עכשיו אמרת חיטוי.
אודליה אסולין דגני
לא. ניתן לניקוי וחיטוי בנקל. אפשר לנקות ולחטא בקלות.
פואד נסאר
חיטוי, הכוונה עם חומר? איך מחטאים?
מרב תורג'מן
ההוראה קובעת שהמשטח שעליו אתה שם את הדגים יהיה - -
קריאה
נקי.
מרב תורג'מן
- - עשוי חומר אל-חלד ושאפשר יהיה לנקות אותו בקלות.
שמעון אזולאי
מנירוסטה.
אברהם רומנו
זה בלתי אפשרי. זה לא יכול להיות.
קריאות
- - -
יעקב פדידה
רוב הסירות זה מפיברגלס, זאת אומרת אי-אפשר שיהיה חלודה. הכול מפיברגלס.
מרב תורג'מן
אבל פה כתוב שזה יהיה מאל-חלד.
פואד נסאר
מחר יגידו לך, איפה החומר שאתה מחטא.
היו"ר עיסאווי פריג'
אני אתן לכם. אני אתן לכולכם לדבר.
פואד נסאר
מחר ישאלו אותי מאיפה קנית את החיטוי הזה, ממה הוא עשוי. אני רוצה להיות מכוסה, מה זה חיטוי.
היו"ר עיסאווי פריג'
הבנתי.
יעקב פדידה
מה זה בנוי כך שיהיה אזור ניקוז, לא ניקוז. אין אפשרות לדבר כזה בסירה. הסירה כולה בגודל בין חמישה מטר לשבעה מטר גג. איפה תשים מתקן כזה? שאלתי את משרד החקלאות.
היו"ר עיסאווי פריג'
מתקן של מה?
יעקב פדידה
מתקן לקליטת דגים.
קריאה
אל-חלד.
היו"ר עיסאווי פריג'
מה זה רצפת אל-חלד?
שמעון אזולאי
מנירוסטה. יעני, מי שידרוך יחליק, ימות.
יעקב פדידה
גם יחליק, גם ייפול, גם אין מקום בסירה קטנה, כולה חמישה, שבעה מטר גג.
היו"ר עיסאווי פריג'
אדוני, בבקשה.
אברהם רומנו
רומנו אברהם, מכמורתן. את הדגים, מהשק של הרשת שופכים בירכתיים.
יעקב פדידה
זה סירה אחרת, רק שתדע. שתבין, אלה סירות גדולות.
אברהם רומנו
כבר אמרתי, מכמורתן. שם עובדים ארבעה אנשי צוות. על משטח נירוסטה הם יפרקו את הרגליים, את הראש, את הידיים, אף אחד לא יעמוד בים מתנדנד על משטח נירוסטה. עץ אורן, אפשר לנקות אותו, אפשר לשטוף אותו, אפשר לעשות הכול.
היו"ר עיסאווי פריג'
בסדר. שאלה: הדברים שציינת עכשיו, משרד החקלאות לא ידע אותם קודם?
יעקב פדידה
הם לא יודעים כלום.
אברהם רומנו
הוא ידע, בטח ידע.
קריאות
- - -
היו"ר עיסאווי פריג'
אתם רואים מה אתם עושים?
יעקב פדידה
אבל תהיה רציני, היא לא הייתה בחיים שלה בסירה, היא לא יודעת איך נראית סירה.
אברהם רומנו
תראה. אני 57 שנים דייג, אני נחשב לזקן הדייגים בדיג.
היו"ר עיסאווי פריג'
מי היושב-ראש של הדייגים, אם אתה הסגן?
אברהם רומנו
אני לא סגן. אמרתי "זקן". כל מיני חבר'ה שעשו סיפונים מכל מיני חומרים, אנשים החליקו, שברו רגליים כי כל הזמן שוטפים עם מים - -
קריאה
ממש לא.
אברהם רומנו
- - ואי-אפשר לשים סיפון אל-חלד. לעולם לא. אם היא הייתה על ספינה, אני מוכן להוציא אותה על ספינה מסיפון עץ והיא תשבור את הראש. זה רעיון שהיום רוצים להרוג אותנו, שייקחו נשק.
היו"ר עיסאווי פריג'
הבנתי. משרד החקלאות, למה הגעתם למסקנה הזו להכניס אל-חלד?
אודליה אסולין דגני
בנוסח קודם, זה היה בפני ועדת הכלכלה ב - - -
קריאות
- - -
לאה ורון
רבותי, תאפשרו לאודליה.
אודליה אסולין דגני
בנוסח קודם היו המלים "עמיד לקורוזיה". חיפשנו מילה שמתאימה, קודם כול בעברית.
קריאה
עץ. אין קורוזיה.
יעקב פדידה
עמיד לקורוזיה - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
באמת. למה ככה? אתם גורמים לא לאהוב - - -
יעקב פדידה
אבל כבודו, מדברים בדגים.
היו"ר עיסאווי פריג'
בסדר, שומעים.
יעקב פדידה
לאן הגיעו? קורוזיה. מה יש בדגים? מה יש בתרנגולות? זה דג, "כולה" דג.
ד"ר יובל ארבל
אף אחד לא מדבר על נירוסטה. הדייגים חושבים שמדברים על נירוסטה. כתוב "חומר אל-חלד". חומר אל-חלד זה לא נירוסטה. זה יכול להיות גם פיברגלס, לצורך העניין, כך אני מבין את זה.
אברהם רומנו
אני קורא לזה התעללות. רוצים להרוג אותנו, קחו נשק.
היו"ר עיסאווי פריג'
רומנו, אתה מעכב אותי. אודליה.
אודליה אסולין דגני
שוב, אני אתן לגורמי המקצוע להתייחס מה הכוונה באל-חלד ומה זה עמיד לקורוזיה.
מרב תורג'מן
בואו תגידו לנו מה זה וננסח את הכוונה.
חגי נויברגר
דיברו על חומר נירוסטה. נירוסטה זה באמת חומר יקר אבל יש גם אלומיניום ארוג, ולא הכוונה שכל הספינה תהיה מזה. איפה שהדגים מונחים, אם זה לצורך העניין מאלומיניום ארוג - - -
אודליה אסולין דגני
רק אזור הקליטה.
היו"ר עיסאווי פריג'
מה המטרה שלכם?
חגי נויברגר
כולם מכירים קרש חיתוך מעץ בבית, חותכים עליו, אחרי כמה זמן הוא סופג את הכול.
יעקב פדידה
אבל כל הסירה עשויה פיבר. פיבר סופג?
חגי נויברגר
שלך כן, שלו לא. לא כולם אותו דבר.
שמעון אזולאי
בכל העולם סיפוני עץ מקובלים.
יעקב פדידה
הסירות הקטנות, מפיבר.
חגי נויברגר
גם קרש חיתוך מעץ בבית, אחרי כמה זמן מחליפים אותו כי הוא סופג את כל החיידקים ואת כל מה שיש בפנים.
דוד ויצמן
כשהסירה עולה להספנה, מחדשים גם את העץ.
היו"ר עיסאווי פריג'
הבנתי. אני אשמע את הווטרינר.
ד"ר יאיר וויס
אני בטוח שהמטרה היא ליצור חוק שייטיב, וכל העולם יכול לעמוד בו. סירה, לצערנו, לא יכולה להיות מנירוסטה. פלסטיק, שהוא חומר אל-חלד אבל לא פלדה, פלסטיקים הולכים בתעשיית המזון, הולכים בעופות, הולכים במשחטות הכי מפוארות והכי מתקדמות בארץ. אני לא מבין למה נירוסטה דווקא, מה רע ב - - -
קריאה
לא אמרו נירוסטה.
היו"ר עיסאווי פריג'
שנייה. תנו לי להבין.
ד"ר יאיר וויס
ולכן, פלסטיק או ארגז פלסטיק אולי שעומד במקום הזה, או משהו, יכולים לתת תשובה לדעתי.
שמעון אזולאי
איך הסיפון יהיה מארגז פלסטיק, אני לא מבין.
יעקב פדידה
לא כל הסיפון. איפה שאתה שם את הדג.
שמעון אזולאי
אבל ההגדרה הישנה – חומר נגד קורוזיה – זה עץ, זה הכי מתאים.
יעקב פדידה
הם מדברים איפה שאתה מאחסן את הדג, זהו.
שמעון אזולאי
לא. מדובר איפה אתה ממיין. מיון, לא אחסון.
קריאות
- - -
היו"ר עיסאווי פריג'
משרד הבריאות, מה אתם רוצים?
ד"ר לילך צדיק-וייס
המטרה שלנו זה כמו שנאמר, חומר שאפשר לנקות אותו בקלות ושהוא לא סופג זיהום, גם פלסטיק זה בסדר גמור.
גיא רובינשטיין
אני אחדד את זה. בסירה יש שמנים, בסירה יש דלקים.
היו"ר עיסאווי פריג'
אז יפה. אני מתקדם. מתקן קירור.
מרב תורג'מן
המשטח הבא במגע עם שלל הדיג - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
עשוי מחומר - - -
לאה ורון
אל-חלד או פלסטיק.
ד"ר לילך צדיק-וייס
אל-חלד זה אומר חומר שלא מחליד. זה לא פלדה, זה פלסטיק.
שמעון אזולאי
עץ לא מחליד.
ד"ר לילך צדיק-וייס
ושניתן לניקוי בקלות.
קריאות
- - -
שמעון אזולאי
אנחנו צובעים את העץ.
היו"ר עיסאווי פריג'
שמעון, אתם רוצים שנתקדם?
מרב תורג'מן
שאינו מחליד זה גם עץ.
פואד נסאר
נכון.
לאה ורון
אבל הם לא רוצים.
פואד נסאר
לא מבינים, הם דופקים לעצמם כדור ברגל. רומנו. אל-חלד - - -
אברהם רומנו
פופו, המטרה היא לחסל את הדיג. זה המטרה. שום דבר אחר לא.
קריאות
- - -
לאה ורון
תעצרו. אי-אפשר כך לרשום פרוטוקול. שמעון, אתה מפריע.
ד"ר משה רפאלוביץ
אדוני, מה שצריך להיות כתוב שם, כמו במפעלי מזון אחרים, זה צריך להיות חומר שהוא לא סופג וניתן לניקוי וחיטוי בקלות. זה כולל גם משטחי עץ שהם צבועים היטב, ומכיוון שהספינה עומדת פעם בשנה לרישיון, במסגרת הרישיון יבדקו גם את זה, ולראות שהספינה היא שלמה ותקינה.

זה יכול להיות פיברגלס, זה יכול להיות עץ, ובתנאי שהם שלמים. פיברגלס שהוא לא שלם, הוא מסוכן מאוד, אבל פיברגלס שהוא שלם ותקין, אין בעיה אתו. רק היה צריך לבדוק את זה קודם.
היו"ר עיסאווי פריג'
מה הבעיה, אודליה? אני לא רואה שום בעיה עם זה.
אודליה אסולין דגני
גם עכשיו זה לא. ההגדרה כמו שהיא עכשיו לא - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
עזבי את ההגדרה. מה שעכשיו שמעתי. יש לכם בעיה?
מרב תורג'מן
שאינו סופג, מקובל?
היו"ר עיסאווי פריג'
שאינו סופג, מקובל?
קריאה
וניתן לניקוי וחיטוי בקלות.
היו"ר עיסאווי פריג'
מה אתם נכנסים ללחץ?
מרב תורג'מן
אין פה עוררין על - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
תכיני לי נוסח בהתאם. אני מעמיד אותו להצבעה. שלושת הסעיפים הקודמים, אני לא רואה שיש הערות ב-(1), (2), (3). נכון לעכשיו, מרב, אני מעמיד - - -
מרב תורג'מן
ככל שאין התנגדות למונח "סופג" - - -
שמעון אזולאי
לגבי סעיף (2) - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
שמעון, אל תדבר. די. רוצה להתקדם. 11:20 עכשיו.
מרב תורג'מן
ככל שגורמי המקצוע במשרד הבריאות ובמשרד החקלאות מסכימים עם המונח "שאינו סופג", אני סבורה שזה המונח שראוי שיהיה כאן. הוא משקף גם אולי את ההסכמה: המשטח הבא במגע עם שלל הדיג עשוי חומר שאינו סופג והוא ניתן לניקוי וחיטוי בנקל.
קריאה
יפה מאוד.
היו"ר עיסאווי פריג'
סעיפים 2(1), 2(2), 2(3) ו-2(4), בכפוף לתיקון שהוקרא ב-2(4) עכשיו - -
לאה ורון
שעורכת-דין מרב תורג'מן הקריאה.
היו"ר עיסאווי פריג'
- - אני מעמיד את ארבעת הסעיפים האלה להצבעה.

הצבעה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיפים 2(1), 2(2), 2(3) ו-2(4), בכפוף לתיקונים, נתקבלו.
היו"ר עיסאווי פריג'
הסעיפים מאושרים. ממשיכים. 2(5). אודליה.
אודליה אסולין דגני
"

בכלי השיט מצוי מיתקן קירור או מקרר חשמלי או מצויה בו כמות קרח מספקת לכיסוי שלל הדיג היומי וצינונו;

בכלי השיט אין בעלי חיים למעט שלל דיג, ומתקיימות בו פעולות ניקיון יום-יומיות וכן לפי הצורך, פעולות הדברה למניעת מזיקים;"
אברהם רומנו
מקובל.
פואד נסאר
לא מקובל.
קריאות
- - -
היו"ר עיסאווי פריג'
נחתי משמעון, עכשיו רומנו? באמת.
יעקב פדידה
אם בן-אדם לוקח את הכלב שלו לסירה, אסור?
קריאה
הוא לא ייקח. לא לוקחים.
היו"ר עיסאווי פריג'
(6) אין מחלוקת, מקובל. (5), יש הערות?
פואד נסאר
כן, אדוני. מקרר, חשמל, אנחנו מתחשמלים.
היו"ר עיסאווי פריג'
מתקן קירור או - - -
מרב תורג'מן
יש לך או/או.
פואד נסאר
או/או מה? מה הגודל, אדוני?
לאה ורון
ההיפך. לא הגבילו אותך בגודל.
פואד נסאר
לא, אתם לא מבינים. אז אני אקח קרטון קטן.
אודליה אסולין דגני
זה בשביל שלל הדיג. זה צריך להספיק.
שמעון אזולאי
אדוני היושב-ראש, צריך לעשות מספינה עשרה מטר ומעלה.
פואד נסאר
לא, לא.
היו"ר עיסאווי פריג'
מה ההערות שלך?
פואד נסאר
אם משרד החקלאות רוצים לשים לי חשמל או משהו אחר, קודם כול, היא מדברת על מקרר. וה"או" הזה צריך להיות בגודל של מקרר?
היו"ר עיסאווי פריג'
לא. לטובתך.
פואד נסאר
אבל לא חשמלי.
היו"ר עיסאווי פריג'
לטובתך.
פואד נסאר
איפה?
מרב תורג'מן
כתוב.
היו"ר עיסאווי פריג'
ה"או" זה לטובתך.
פואד נסאר
מחר ה"או" ייהפך.
יעקב פדידה
או קרח, ארגז. יכול להיות מספיק ארגז.
מרב תורג'מן
בדיוק.
פואד נסאר
זהו. מורידים חשמלי.
היו"ר עיסאווי פריג'
מורידים מקרר חשמלי?
קריאות
- - -
לאה ורון
רבותי, אל תפריעו.
היו"ר עיסאווי פריג'
אם תמשיכו להפריע - -
קריאה
אנחנו מתדיינים.
היו"ר עיסאווי פריג'
- - אתם לא תצאו טוב.
מרב תורג'מן
בכלי השיט מצוי מיתקן קירור או מקרר או מצויה בו כמות קרח מספקת לכיסוי שלל הדיג היומי וצינונו.
ד"ר משה רפאלוביץ
מה זה מיתקן קירור?
קריאה
זה לא מוגדר.
היו"ר עיסאווי פריג'
2(5) ו-(6), אני מעמיד אותם להצבעה, בכפוף לתיקון שהוזכר ב-2(5), כפי שהוקרא על-ידי היועצת המשפטית.

הצבעה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיפים 2(5) ו-(6), בכפוף לתיקון, נתקבלו.
היו"ר עיסאווי פריג'
סעיפים 2(5) ו-2(6) מאושרים, בכפוף לתיקון. אודליה, 2(7), הלאה.
אודליה אסולין דגני
"

נשמר תיעוד או רישום לעניין מקור הקרח שנעשה בו שימוש לצינון שלל הדיג, למשך שישה חודשים מיום השימוש בקרח."
קריאה
עברנו על זה.
היו"ר עיסאווי פריג'
הנוסח שסוכם, מרב.
מרב תורג'מן
עוד לא סוכם, אדוני.
היו"ר עיסאווי פריג'
תציעי את הנוסח שאנחנו מתכנסים אליו.
מרב תורג'מן
עם הרישה, לא יחזיק אדם בכלי שיט שלל דיג אלא בתנאים אלה: שלל הדיג נשמר עם קרח - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
אנחנו מדברים על (7), על התיעוד.
מרב תורג'מן
נכון. דיברנו על הוראה פוזיטיבית ששלל הדיג יישמר בקרח, ויש לנו הגדרה של "קרח".
היו"ר עיסאווי פריג'
אנחנו מדברים על תיעוד, ו-(7) מתחיל - - -
יעקב פדידה
למה צריך תיעוד?
מרב תורג'מן
מה שדוד ביטן הציע, שתהיה הוראה פוזיטיבית ששלל הדיג יישמר בקרח, כפי שהוא מוגדר.
היו"ר עיסאווי פריג'
לא הבנתי את זה. סעיף 7 מתייחס.
מרב תורג'מן
לרישום ותיעוד.
היו"ר עיסאווי פריג'
לרישום ותיעוד של שלל הדיג.
מרב תורג'מן
הרי המחלוקת מדברת גם על רישום וגם על התיעוד. גם לעניין הקבלות וגם לעניין רישום הספרים, זאת אומרת לנהל איזושהי תרשומת לגבי מהו מקור הקרח, מאיפה הם לקחו את המים שאותם הם הקפיאו.
יעקב פדידה
למה אנחנו צריכים לרשום את זה?
קריאה
רגע, עברנו את זה.
שמעון אזולאי
ישבנו על זה שעה. עוד פעם?
היו"ר עיסאווי פריג'
אתה לא יודע את האינטרס של עצמך. אתה לא קורא את הרוח. אני עוזר לך. אני לא מבין אתכם.
מרב תורג'מן
יש שתי אופציות כרגע. או להשאיר את ההוראה כפי שהיא, שמחייבת את אותם דייגים גם לרשום וגם לתעד – לא משנה אם זה קבלה או כל - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
תיעוד זה חשבוניות. ככה אני מבין תיעוד.
מרב תורג'מן
אוקיי. אז קבלות או רישום, שהם ישמרו את זה למשך שישה חודשים, או לקבוע הוראה פוזיטיבית שתחייב אותם לשמור את שלל הדיג בקרח, כשאתה יוצא מנקודת הנחה שהפרה של ההוראה הזאת היא הפרה עונשית.
היו"ר עיסאווי פריג'
אודליה ומשרד הבריאות, שני המשרדים הרלוונטיים, מה המטרה שלנו בסוף? שנאכל דיג בריא.
אודליה אסולין דגני
נכון.
היו"ר עיסאווי פריג'
ושהקרח יהיה ממים – מי ים או מי שתיה, מים שהדג שחה וחי בתוכם. זאת המטרה שלנו. אם זאת המטרה שלנו - ואני במקביל רוצה פשטות לדייגים, רוצה להביא דברים פשוטים, לא לסבך אותם עם כל המשפטים האלה – אני הגדרתי "מי ים נקיים", ואני בא ב-(7) ושוב מפיל עליהם, אומר להם תתעדו.

אני יכול. דייג – הם רוצים תיעוד – בסדר, נתעד. משה, תביא ספר, ביום הזה והזה השתמשתי במים ככה. מחרטט כמה משפטים, והנה רשמתי ותיעדתי. כתבתי והנה עמדתי בדרישות החוק. את מרגישה שניצחת, והוא מרגיש שרימה?
אודליה אסולין דגני
לא, זה לא עניין של ניצחון. יש פה עניין של הצהרה, יש פה בעצם סוג של הצהרה לגבי שימוש בקרח שהוא על-פי ההגדרה או ממי שתיה או מי ים נקיים כמו שהגדרנו אותם עכשיו בשינוי ההגדרה, כאשר המטרה היא פה להסתמך על ההצהרה הזאת לצורכי בדיקה של מקור הקרח היה ומתברר שישנו זיהום. זה נועד לצורך שיתוף פעולה עם הדייגים לאיתור בעיה.
היו"ר עיסאווי פריג'
אודליה, הסוגיה הזאת לא סגורה עלי ואני לא שוכנעתי. אני רוצה לחזור למה שהצעתי בהתחלה – אני מאמין בדייגים. אם יש אחד לא בסדר, לא כולם לא בסדר.

אני בדעה להוריד את זה בכלל, אבל כדי לתת ביטוי לחששות אני הולך על כך שהדייג ייתן הצהרה, אחת לשישה חודשים את רוצה? אחת לשישה חודשים: אני מצהיר בזאת שאני משתמש, השתמשתי לאורך כל התקופה במי ים נקיים או מי שתיה. הצהרה כל שישה חודשים של הדייג על מקור המים של הקרח, וזה נותן ביטוי הן לכם והן לדייג, וזה במקום כל הקומבינות והדלת המסתובבת הזאת.
אודליה אסולין דגני
אפשרי גם שימסור את ההצהרה הזאת ברגע שהוא מגיע עם שלל הדיג לבדיקה של רופא וטרינר.
מרב תורג'מן
כל יום?
היו"ר עיסאווי פריג'
זה תלוי מי המתעד שלכם.
אודליה אסולין דגני
כל יציאה של - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
מתי הדברים האלה עולים?
קריאה
- - -
היו"ר עיסאווי פריג'
לא, אני לא מקבל. ברגע שיש חשש שדייג נהג לא - - -
לאה ורון
אולי בתחילת כל שנה.
היו"ר עיסאווי פריג'
לא, לא מקובל. הצהרה. מי אחראי על הדייגים במדינת ישראל? איזו רשות?
מרב תורג'מן
אגף הדיג במשרד החקלאות.
היו"ר עיסאווי פריג'
אגף הדיג. הוא יוכל למסור את זה לאגף הדיג. אגף הדיג הוא הרגולטור, שצריך גם לפקח על הפעילות.
לאה ורון
אולי אפשר פעם בשנה, בתחילת כל שנה.
היו"ר עיסאווי פריג'
כן. בבקשה.
ד"ר נדב דוידוביץ
דוידוביץ נדב, מהשירותים הווטרינרים. אדוני היושב-ראש, מדובר פה על נושא של עקיבוּת. בכל הנושא של מזון וייצור מזון, יש את הנושא של עקיבות.
לאה ורון
מה זה עקיבות?
ד"ר נדב דוידוביץ
עקיבות זה האפשרות של הגורם המוסמך לבדוק את כל השלבים של ייצור המזון.
לאה ורון
מלשון עוקב.
ד"ר נדב דוידוביץ
כן. Traceability, מה שנקרא באנגלית. והחשיבות פה זה במידה והיה איזשהו זיהום שמקורו בקרח, שנעשה שימוש במים שהם מזוהמים, לנסות ולגלות מה הייתה הבעיה.

לצורך העניין, מפעלים שמשתמשים בקרח, תחנות מיון לדגים, מפעלים גדולים, משתמשים גם במי מקורות אבל מעבר לזה הם עומדים בתנאים יותר מחמירים. הם צריכים לשלוח את הקרח שלהם.
לאה ורון
לבדיקה.
ד"ר נדב דוידוביץ
לפי ניהול סיכונים וכו', גם לבדיקות מעבדה. פה לא מדובר על לשלוח את הקרח לבדיקות מעבדה. פה מדובר על ניהול איזשהו רישום שמאפשר ברגע שמתגלה איזשהו זיהום שמקורו בקרח, לנסות ולאתר את הבעיה, לא על מנת לתת למישהו פטיש בראש אלא על מנת למנוע מקרים כאלה בעתיד. המקור שממנו הגיעו המים, שלא יקרה מקום שהגיע מקור צואתי או מה שזה לא יהיה, על מנת למנוע מקרים כאלה בעתיד. זאת הכוונה.
היו"ר עיסאווי פריג'
הבנתי.
אודליה אסולין דגני
המטרה היא מניעתית.
היו"ר עיסאווי פריג'
רומנו, תן לנו לחשוב על פתרונות.
אברהם רומנו
יש פתרון. יש לנו דרישה מטעם משרד הבריאות שכל שלושה חודשים נביא להם אישור שהמים שאנחנו משתמשים בהם לקרח טובים ועברו בדיקה – כל שלושה חודשים צריך לעשות את זה. זה ממשרד הבריאות, הווטרינר ביקש את זה ממני, אמר לי: אדוני, כל שלושה חודשים אתה תביא לי אישור שהמים עברו בדיקה, ואז אני אאשר לך לעבוד עם הקרח. הוא לא נותן לי להשתמש בקרח בלי שאני אביא לו כל שלושה חודשים אישור.
קריאה
זה מכמורתנים. זה לא דייגים.
קריאות
- - -
אודליה אסולין דגני
אנחנו הקלנו.
יעקב פדידה
עכשיו החוק הזה מבטל את החוק שלהם ודי. חוק אחד יהיה.
אודליה אסולין דגני
יש פה אפילו הקלה על הדייגים.
אברהם רומנו
זה על הדייגים הם רוצים את זה.
היו"ר עיסאווי פריג'
מה שנכון למכמורתנים במקרה הזה, צריך להיות נכון לכם.
קריאות
לא נכון.
היו"ר עיסאווי פריג'
הוא בודק כל שלושה חודשים הצהרה במשרד הבריאות, שהוא השתמש במים נקיים, מי ים נקיים, בייצור הקרח. הוא מוסר הצהרה.
לאה ורון
אבל הוא מכמורתן.
היו"ר עיסאווי פריג'
אני ביקשתי מכם שתמסרו הצהרה כל שישה חודשים.
פואד נסאר
כן, אין לנו בעיה.
יעקב פדידה
הצהרה אין בעיה. אדוני, יש בעיה קטנה. שלא מחר ידרשו שאני - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
עזוב. באמת, די.
פואד נסאר
לא די. לא די. בשביל זה אני נמצא אתך.
היו"ר עיסאווי פריג'
אתה נמצא איתי על התקנות הקיימות. מה שיבוא שר ויחשוב ויביא, זה סיפור אחר.
פואד נסאר
אתה תעמוד איתי?
היו"ר עיסאווי פריג'
אם אני אהיה חבר כנסת.
פואד נסאר
אתה תהיה. אתה תהיה, בסדר.
יעקב פדידה
אבל אם יש פה החלטה, זה מקובל. מה קרה לך?
היו"ר עיסאווי פריג'
תקריאי את התיקון בבקשה.
מרב תורג'מן
נמסרה הצהרה לעניין מקור הקרח אחת לשישה חודשים למשרד החקלאות.
היו"ר עיסאווי פריג'
צריך למסור הצהרה אחת לשישה חודשים על מקור מים של הקרח. אבל, מה שהעלה הווטרינר ממשרד החקלאות, אני מבין את הדרישות שלך במידה ומתגלה בעיה רפואית, ואתם רוצים לשחזר.
ד"ר נדב דוידוביץ
העניין הוא פה ניהול של מעקב.
היו"ר עיסאווי פריג'
אני מבין, אבל אתה לא יכול לבקש מדייג שינהל לך מחקר. זה עבודה שלכם, תבינו.
אודליה אסולין דגני
ברור. הוא רק אומר את המקור. אנחנו ננהל את המעקב.
לאה ורון
להיפך. ברגע שהוא צריך פה להצהיר זה עוד יותר חמור מאשר התיעוד והרישום.
היו"ר עיסאווי פריג'
לא השתכנעתי.
לאה ורון
מה המשמעות של התיעוד והרישום? שיושב אדם ורושם לעצמו, אני השתמשתי במי ים נקיים?
היו"ר עיסאווי פריג'
לא השתכנעתי. חברים.
אודליה אסולין דגני
המשמעות היא מניעת הפצת מחלות.
לאה ורון
פה דורש חבר הכנסת שהוא ייתן הצהרה.
שמעון אזולאי
כל חצי שנה. יאללה, נתקדם.
ד"ר נדב דוידוביץ
חשוב להבין פה. הנושא הוא לכתוב שורה, תאריך ומקור המים, בגלל שיכולים להשתמש גם במקור מים שהוא משתנה. אנחנו רוצים להבין, ברגע שהיה מקרה שהקרח היה מזוהם, להבין מה המקור שלו, זה הכול.
דוד ויצמן
רק שלא ישלח אותך לאיזה מקום אחר באותו יום.
קריאה
ישלחו חוקר.
דוד ויצמן
מה ההתחכמות הזאת.
אודליה אסולין דגני
אז תשתפו פעולה עם החוקר.
היו"ר עיסאווי פריג'
ואם יום אחד שכח לרשום, יש עליו סנקציה וקנס. יש בעיה. אני מעמיד את סעיף משנה (7) להצבעה, על-פי הנוסח שהקראנו, אני אחזור על הנוסח שוב. תקריאי את הנוסח, מרב.
מרב תורג'מן
נמסרה הצהרה למשרד החקלאות לעניין מקור הקרח אחת לשישה חודשים. אנחנו ננסח את זה.
היו"ר עיסאווי פריג'
אני אגיד את זה במלים פשוטות לכל הדייגים. הסעיף של הקרח והתיעוד בטל. במקומו יבוא שכל דייג חובתו לתת הצהרה כל שישה חודשים למינהל הדיג שהוא משתמש במים נקיים לייצור הקרח.
פואד נסאר
כל בעל סירה, אדוני.
מרב תורג'מן
לעניין מקור הקרח. לא שהוא משתמש במים נקיים אלא - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
לעניין מקור הקרח, מים נקיים.
מרב תורג'מן
הוא משתמש בכך וכך.
היו"ר עיסאווי פריג'
יהיה לכם נוסח שמשרד החקלאות ינחה ויפרסם. אם כך, אני מעמיד את הסעיף בנוסח שאמרנו, להצבעה.

הצבעה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 2(7), בכפוף לתיקונים, נתקבל.
היו"ר עיסאווי פריג'
הסעיף מאושר, בכפוף לתיקונים. סעיף 3.
אודליה אסולין דגני
"ציוד הבא במגע עם שלל דיג

לא יעשה אדם שימוש בציוד הבא במגע עם שלל דיג אלא אם כן הציוד עשוי חומר אל- חלד וניתן לחיטוי וניקוי בנקל."
מרב תורג'מן
אנחנו נעשה את זה בהתאמה – שאינו סופג.
אודליה אסולין דגני
במקרה זה אנחנו לא מדברים רק על משטח, אנחנו מדברים גם על ציוד אחר שכן השימוש במלים "חומר אל-חלד" מתאים לו. לכן, אני לא בטוחה - - -
פואד נסאר
כמו מה?
לאה ורון
איזה ציוד? למה אתם מתכוונים?
אברהם רומנו
ארגזים.
שמעון אזולאי
אנחנו משתמשים בארגזים רגילים.
יעקב פדידה
ארגזי פלסטיק.
פואד נסאר
שמאושרים על-ידי המדינה.
יעקב פדידה
קלקרים או ארגזי פלסטיק.
היו"ר עיסאווי פריג'
ומה הציוד שאתם חשבתם עליו?
פואד נסאר
אני יודע מה הם רוצים – זהב 24 קראט.
היו"ר עיסאווי פריג'
יש תשובה? אם אין, אני מוריד. בכדי שתנוח דעתנו – לא יעשה אדם שימוש בציוד הבא במגע עם שלל דיג אלא אם כן הציוד עשוי מחומר - - -
קריאה
עמיד.
לאה ורון
למה הכוונה? כי בתקנה הבאה מדובר על המכלים שמחזיקים את הדגים.
אודליה אסולין דגני
אני אתן דוגמה. הנוסח הקודם היה קורוזיה בגלל שיכול להיות – גם בעץ וגם בפיברגלס – יכולים להיות חריצים. זה חומר שמתבלה.
מרב תורג'מן
אולי עמיד.
אודליה אסולין דגני
ההבדל בחומר שהוא עשוי ממתכת שהיא אל-חלד זה שאין לו את הבלאי.
שמעון אזולאי
מי יכול להרים ארגז כזה?
קריאות
- - -
אברהם רומנו
בואי תרימי ארגזים ממתכת.
היו"ר עיסאווי פריג'
מה הציוד? אודליה, גם הסעיף הבא מתייחס לציוד אבל היה ציוד ספציפי, שזה המכל.
אודליה אסולין דגני
כלי קיבול. נכון.
היו"ר עיסאווי פריג'
ועכשיו ציוד. מה הציוד? ב-4 התייחסתם למכל, שזה חלק מהציוד.
דוד שרוט
אולי התכוונו לסכינים.
קריאות
- - -
קריאה
צריך סכינים מנירוסטה, אבל אנחנו לא חותכים את הדגים. אנחנו שמים כפפות.
חיים חג'ג'
אני אסביר לך מה הבעיה שלהם. הם מביאים את התקנות האלה. אני, במקרה היה לי אולם אירועים. כל התקנות האלה, מביאים אותן ממסעדנות. למה? אתה חותך בשר על קרש או כל מיני דברים כאלה.
היו"ר עיסאווי פריג'
אין נציג של משרד החקלאות שיכול לומר לוועדה מה הכוונה?
גיא רובינשטיין
שמי גיא, מנהל תחום חקלאות מים באגף הדיג. כשעובדים עם דגים יש ציוד נלווה. כשעובדים בסירות יש כלים משלימים לעבודה עם דגים. יש מוט שצריך לשבור את הקרח, יש כף יעה כדי לאסוף את הדגים ולהעביר, יש מטאטא, יש כלים משלימים. בסך הכול, האמירה הזאת אומרת שאנחנו רוצים שכל הכלים שבאים במגע עם הדגים יהיו אל-חלד.
היו"ר עיסאווי פריג'
הבנתי, חברים. קיבלתי החלטה. אני אהיה עקבי בנוסח בתקנות. אנחנו מורידים את המילה "אל-חלד". תקראי בבקשה את הנוסח המתוקן.
מרב תורג'מן
לא יעשה אדם שימוש בציוד הבא במגע עם שלל דיג אלא אם כן הציוד עשוי מחומר הניתן לחיטוי וניקוי בנקל. זה בדומה לפסקה (1) בסעיף 4.
שמעון אזולאי
בסדר גמור.
ד"ר משה רפאלוביץ
הייתי מוסיף – חומר לא סופג.
מרב תורג'מן
אבל שוב, אם אנחנו מדברים על קלקרים, כמו שאדוני הזכיר - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
אי-אפשר.
לאה ורון
תיכף תגיעי למכל.
היו"ר עיסאווי פריג'
הנוסח שהוקרא על-ידי היועצת המשפטית הוא הנוסח הסופי, זה הנוסח שאני מעמיד אותו להצבעה.
קריאות
- - -
מרב תורג'מן
חיטוי וניקוי.
היו"ר עיסאווי פריג'
אינו סופג לא צריך. אם כך, אני מעמיד את סעיף 3 להצבעה, בנוסח המתוקן שהוקרא על-ידי עורכת-דין תורג'מן.

הצבעה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 3, בכפוף לתיקונים, נתקבל.
היו"ר עיסאווי פריג'
הנוסח מאושר. עוברים לסעיף 4.
אודליה אסולין דגני
"החזקת שלל דיג במכל

לא יחזיק אדם שלל דיג בכלי קיבול (להלן- מכל), אלא בתנאים אלה:

החזקת שלל דיג במכל

המכל נקי ועשוי חומר הניתן בקלות לניקוי ולחיטוי;

שלל הדיג נוקה מלכלוך ונשטף במים נקיים לפני הכנסתו למכל;

שלל הדיג מכוסה בקרח."
היו"ר עיסאווי פריג'
לא נראית שום בעיה. אני מעמיד את הסעיף להצבעה. סעיף 4, כפי שהוצג בפנינו, אני מעמיד אותו להצבעה.

הצבעה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

סעיף 4 נתקבל.
היו"ר עיסאווי פריג'
הסעיף אושר. סעיף 5.
אודליה אסולין דגני
סעיף 5: מקרר חשמלי – כרגע זה כתוב חשמלי.

"מקרר
מקרר חשמלי המשמש לאחסנת שלל דיג בכלי שיט יהיה מצויד במד טמפרטורה ורשם טמפרטורה תקינים, וקצב הצינון של שלל הדיג בתוכו יהיה כמפורט להלן :

צינון לטמפרטורה של 3 מעלות צלזיוס עד 6 שעות משליית שלל הדיג;

צינון לטמפרטורה של 0 מעלות צלזיוס עד 16 שעות משליית שלל הדיג."
היו"ר עיסאווי פריג'
הערות.
שמעון אזולאי
אין דבר כזה. באף ספינה בארץ אין מערכות כאלה. יש לנו מערכות שנועדו לשמור על הדגים מצוננים בארבע מעלות. להגיע לאפס מעלות, אף ספינה בארץ אין לה את הציוד הזה.
היו"ר עיסאווי פריג'
תן לי את המצב הקיים היום.
שמעון אזולאי
היום יש לנו חדרי קירור, עם יחידות קירור שעובדות על מנועים, ואנחנו מביאים את הדגים בטמפרטורה של שלוש, ארבע מעלות לשוק.
אברהם רומנו
עם קרח.
שמעון אזולאי
קרח שמים אחרי השקילה.
פואד נסאר
הדוגמה הזאת היא לא רלוונטית לדיג חופי. דיג חופי, אין סיכוי שיהיה דבר כזה, זה סירות קטנות.
שמעון אזולאי
נכון. צודק.
פואד נסאר
ספינות גדולות זה בסדר, הם יודעים.
היו"ר עיסאווי פריג'
ספינה קטנה, היא צריכה להחזיק בתוכה מקרר חשמלי?
פואד נסאר
לא, אי-אפשר.
איברהים סורי
הספינה שלי בגודל של מקרר.
יעקב פדידה
איפה תשים מקרר?
פואד נסאר
בגלל זה, זה לא רלוונטי אלינו, אבל אנחנו אמרנו את זה מהתחלה, ואנחנו חוזרים על זה. אנחנו שמים קרח, שומרים על קרח.
היו"ר עיסאווי פריג'
אודליה, מה עומד מאחורי זה?
אודליה אסולין דגני
אני אסביר. הסעיף הזה מדבר על כלי שיט שבו כן יש מקרר. כתוב באיזו טמפרטורה צריך להיות מקרר שנמצא בכלי שיט. קודם כול, תקנה 4 מדברת על החזקת שלל דיג בכלל, ותקנה 6 מדברת - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
את עוברת עכשיו ל-6.
אודליה אסולין דגני
נכון, אבל חשוב להבין שהתקנה הזאת מתייחסת לכלי שיט שיש בו מקרר.
קריאה
כלי שיט גדולים.
אודליה אסולין דגני
אמרנו שאנחנו בעצם נותנים מספר אופציות. מן הסתם, בכלי שיט שאין בו מקרר - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
איך אני אבין את זה כשאני קורא את הסעיף?
אודליה אסולין דגני
הסעיף מתייחס לקירור במקרר, זה הכותרת שלו.
היו"ר עיסאווי פריג'
אני עכשיו אקרא הסעיף, איך אני אבין שזה לא מחייב את כל - - -
אודליה אסולין דגני
כי אין פה הוראה פוזיטיבית שאומרת, לא יחזיק אדם שלל דיג אלא במקרר. אין כאן הוראה כזאת.
היו"ר עיסאווי פריג'
כתוב ככה: מקרר חשמלי המשמש לאחסנת שלל דיג בכלי שיט יהיה מצויד במד טמפרטורה - - -
אודליה אסולין דגני
זה אומר שכשיש מקרר, אלה התנאים שלו.
לאה ורון
אתם מוחקים את המילה "חשמלי"?
היו"ר עיסאווי פריג'
אתם מוחקים את המילה "חשמלי"?
אודליה אסולין דגני
כן.
לאה ורון
גם לא הבנתי מה קורה מהשעה ה-17 ועד השעה ה-24, כי אתם אומרים שהצינון, הטמפרטורה של אפס מעלות צלזיוס היא עד 16 שעות משליית שלל הדיג. מה קורה בשעה ה-17, בשעה ה-18, בשעה ה-19?
קריאה
מכבים את הקירור.
ד"ר נדב דוידוביץ
הקירור ממשיך באפס מעלות.
שמעון אזולאי
באפס הדגים כבר לא טריים, הם נהיים קפואים.
לאה ורון
הם כותבים עד 16 שעות.
קריאה
זה מהירות הקירור.
ד"ר נדב דוידוביץ
המקרר יגיע לטמפרטורה של אפס מעלות.
שמעון אזולאי
אפס מעלות זה מקפיא את הדג.
אברהם רומנו
אפס מקפיא לנו את הדג, הסוחרים לא קונים אותו. אתה צריך בין שתיים לשלוש מעלות.
קריאה
ארבע מעלות.
אברהם רומנו
אנחנו כבר 60 שנה עובדים ככה. עוד לא נולדתם כשזה קרה. מה אתם רוצים, לחסל את הדיג? תחסלו אותו בלי כל מיני - - -
היו"ר עיסאווי פריג'
עזוב.
אברהם רומנו
תגידו אין דיג, הדיג ימות, אז הוא ימות.
היו"ר עיסאווי פריג'
רומנו. רומנו.
אברהם רומנו
הם הורגים את הדיג.
היו"ר עיסאווי פריג'
אתה הורג אותי גם.
אברהם רומנו
מה לעשות, כולנו נמות בסוף.
היו"ר עיסאווי פריג'
אתה הורג אותי. תן לי עוד כמה שנים לחיות. כמוך.

חקלאות, אתם צריכים לבוא לכאן משומנים וערוכים לכל התפתחות. אתם לא ככה. אתם נמצאים במצב, עם כל הכבוד, שהבקיאות שלכם בכל התקנות, בכל מה שמסביב, לא מניחה את דעתי.

זאת לא פעם ראשונה שאני משתתף בדיונים על חקיקה ותקנות. תמיד אנשי המשרד באים ערוכים לכל התפתחות ויש להם תשובה לכל שאלה. אתם לא ככה. אתם לא ככה, וזה באמת מדאיג אותי. זה מחליש אתכם גם, זה מחליש אתכם. בגלל זה, דעתי לא נחה מהרבה סוגיות.

נגיד בסעיף 5, אמרת, הוא לא פוזיטיבי, אבל כשאני קורא את סעיפים (1) ו-(2) בסעיף 5 ואני מנסה לבנות אותם בצורה שתנוח דעתי, אני לא מסתדר. השעות המופעלות והטמפרטורה – לא מסתדר לי, מתמטית זה לא מסתדר לי.
שמעון אזולאי
שליפות, שליפות. הכול שליפות.
אודליה אסולין דגני
אדוני, כמו שציינתי, התקנות האלה מחליפות צו חירום בנושא של בדיקת דגים. זה צו שנמצא תחת פיקוח שהיה בעצם תחת משרד הבריאות. כל הנושא הזה, התנאים איך להחזיק דגים, בדומה להחזקה של בשר, עופות, בכלים ובאיזו טמפרטורה, הם לפי כללים שנקבעו.
היו"ר עיסאווי פריג'
תקראי את הסעיפים שוב, ואל תתאמצי במתן תשובה. הלאה, תקראי.
אודליה אסולין דגני
"(1) צינון לטמפרטורה של 3 מעלות צלזיוס עד 6 שעות משליית שלל הדיג;"
היו"ר עיסאווי פריג'
מה זאת אומרת? בסיפור יום, מה זה? אני דייג, נכנסתי לים בשלוש לפנות בוקר. יצאתי עם שלל הדיג בחמש. מה עלי לעשות?
אודליה אסולין דגני
המקרר הוא בכלי השיט. זה קודם כול מקרר שנמצא בכלי השיט, לא מקרר שנמצא במקום מחוץ לנמל.
היו"ר עיסאווי פריג'
כן. מה עלי לעשות?
אודליה אסולין דגני
אתה צריך מקרר. אם יש לך מקרר, הוא צריך להיות מצויד במד טמפרטורה ורשם טמפרטורה. מה צריך להראות מד הטמפרטורה? את קצב הצינון של שלל הדיג בתוכו, צינון לטמפרטורה של שלוש מעלות צלזיוס, עד שש שעות.
היו"ר עיסאווי פריג'
אודליה, יש לי מקרר על-פי התקנות. הוא נמצא בשלוש מעלות צלזיוס. אני דייג, ירדתי, דגתי, בחמש יש לי את השלל. מה ההצעה? אני שם את השלל הזה בתוך המקרר?
אודליה אסולין דגני
נכון.
היו"ר עיסאווי פריג'
לתקופה של שש שעות? שאני אבין.
אודליה אסולין דגני