ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 02/08/2016

תקנות התעבורה (שינוי התוספת החמישית לפקודה), התשע"ו-2016, בדבר מידע תעבורתי ופרטי רישיון נהיגה לקציני בטיחות בתעבורה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים