ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 02/08/2016

תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשע"ן-2016 בדבר מידע תעבורתי ופרטי רישיון נהיגה לקציני בטיחות בתעבורה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים