ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 19/07/2016

תקנות התכנון והבניה (הקמת מתקן גז בלחץ נמוך מאוד) (תיקון), תשע"ו-2016

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים