ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 27/07/2016

כללי הרשות לפיתוח הנגב (מיזמים חקלאיים-תיירותיים משולבים), התשע"ה-2015

פרוטוקול

 
הכנסת העשרים

מושב שני

פרוטוקול מס' 304

מישיבת ועדת הכלכלה

יום רביעי, כ"א בתמוז התשע"ו (27 ביולי 2016), שעה 9:30
סדר היום
כללי הרשות לפיתוח הנגב (מיזמים חקלאיים-תיירותיים משולבים), התשע"ה-2015, בקשה לדיון מחדש בסעיף 1, סעיף ההגדרות, של חה"כ איתן כבל ודיון מחדש
נכחו
חברי הוועדה: איתן כבל – היו"ר

יצחק וקנין

עבד אל חכים חאג' יחיא
חברי הכנסת
איתן ברושי
מוזמנים
סגן מנהל בכיר, המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל - רן בנימין

היועץ המשפטי, המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל - מרון כליפה

מנהל מחוז הנגב, משרד החקלאות ופיתוח הכפר - יואב מורג

יועץ השר, משרד החקלאות - אברהם מאיר

רפרנט מקרקעי ישראל באג"ת, משרד האוצר - דניאל דוד מלצר

משפטנית-מח' יעוץ וחקיקה, משרד המשפטים - נועה סוניה עמירב

עורכת דין, איכות הסביבה - ליאורה עפרי

חטיבה עסקת מרחב דרום, רשות מקרקעי ישראל - חיים הובר

עו"ד חטיבת שמירה על הקרע, רשות מקרקעי ישראל - שירה תם

פעיל, המשמר החברתי - שרה קרמר

מנהל, האיחוד החקלאי - ירון סולומון

יועץ, שתיל - שמואל דוד

יועץ משפטי חיצוני, מועצה אזורית רמת נגב, מרכז המועצות האזוריות - סער פאוקר

יו"ר הועדה החקלאית, מרכז המועצות האזוריות - יעקב מוסקוביץ

יו"ר ועדת התיישבות ורמ"י, לשכת עורכי הדין - אורן אבלה

ממונת חקיקה, לשכת עורכי הדין - אוריין לביא

ממונת חקיקה, לשכת עורכי הדין - מזל נייגו

לרשימת השדלנים שנכחו בדיון – ראו בקישור זה.
ייעוץ משפטי
אביטל סומפולינסקי
מנהל/ת הוועדה
לאה ורון
רישום פרלמנטרי
רויטל יפרח

כללי הרשות לפיתוח הנגב (מיזמים חקלאיים-תיירותיים משולבים), התשע"ה-2015, בקשה לדיון מחדש בסעיף 1, סעיף ההגדרות, של חה"כ איתן כבל ודיון מחדש
היו"ר איתן כבל
בוקר טוב. שלום לכם, שלום דודו, מזל טוב. קיבלת את המזל טוב?
דוברת
כן, קיבלתי. תודה רבה.
היו"ר איתן כבל
שלום לכולם. בוקר טוב גברתי מנהלת הוועדה, היועצת המשפטית, דובר, רשמת, איתן ברושי. אורחים נכבדים, הנושא שעל סדר יומנו היום: כללי הרשות לפיתוח הנגב (מיזמים חקלאיים – תיירותיים משולבים), התשע"ה-2015.
לאה ורון
ישיבת הוועדה הקודמת בכללים לא נמשכה. היא נסגרה לאחר שסעיף 1 לא התקבל. לפיכך ביקש חבר הכנסת איתן כבל לבקש מהם להגיש בקשה לדיון מחדש.
היו"ר איתן כבל
נכון. ובכן, מי מציג את הדברים? אני דורש שכל מי שמדבר, שם ותפקיד לפרוטוקול.
מרון כליפה
בוקר טוב. אני היועץ המשפטי של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל.
היו"ר איתן כבל
מי עכשיו השר?
מרון כליפה
אריה דרעי.
היו"ר איתן כבל
לא יודע, הלכתי לישון, קמתי, אי אפשר לדעת.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
שר הפנים ו... לא רק שר הפנים.
מרון כליפה
אז במסגרת ההסדרה למה שנקרא חוות הבודדים בנגב, הרשות לפיתוח הנגב - היה תיקון בחוק משנת 2010, קבע שנדרשים כללים - -
היו"ר איתן כבל
אפשר לעצור אותך? אתה דיון ראשון או שני?
מרון כליפה
ראשון.
היו"ר איתן כבל
תודה. אני לא מבקש שתספר לי את הסיפור מהתחלה, ברשותך, סליחה ומחילה כמו שאצלנו אומרים. אנחנו במקום אחר. אני הבאתי את זה כי ביקשתם לסיים. אני לא מתחיל את הדיון. אני רוצה להזכיר: היתה הצבעה בפעם הקודמת. כיוון שהסעיף היה בתיקו, הוא נפל ואני הגשתי רביזיה. אז ברשותכם, זה שאין אף אחד פה מהקואליציה וכל הדברים האלה, זה דיון אחר. יכול להיות שאני גם אסגור את הדיון - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
למה? יש לנו פה רוב, איתן.
היו"ר איתן כבל
לא, זה לא העניין. איתן, אני לא ביקשתי ממך רוח גבית, את זה אני יודע לעשות לבד. לא, זה מכעיס, אתה מבין מה אני אומר. אני לא מחלקת קידום של ממשלה על כל דבר אם היא לא מתאמצת אפילו - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אנחנו בעד קידום הנגב.
היו"ר איתן כבל
בסדר, אני יודע. בגלל זה אני קידמתי את הדיון הזה למרות שהייתי צריך להעיף אותו לתוך המושב הבא בכלל, על ההתנהגות של הממשלה.

מה שאני מבקש ממך - -
לאה ורון
אני מציעה שעורך דין כליפה יסביר בכמה מילים של סעיף ההגדרות ואתה תשקול אם להעמיד את זה לדיון מחדש, אם לאשר את הבקשה בכלל לדיון מחדש, ולראות איך אנחנו מתקדמים.
היו"ר איתן כבל
אתה יודע על מה אנחנו מדברים, ברשותך?
מרון כליפה
כן.
היו"ר איתן כבל
אני לא רוצה להתחיל מהתחלה. אני רוצה שנדבר על הסעיף שעליו עשינו את הרביזיה, אוקי? אז בא נתקדם.
מרון כליפה
אז בסעיף ההגדרות של הכללים תוקם ועדה ברשות לפיתוח הנגב לצורך יישום הכללים, שיהיו חברים בה שלושה חברים מקרב עובדי הרשות. זה סעיף ההגדרה של הוועדה. מיזם שהוא חקלאי-תיירותי משולב, וההגדרה השלישית מדברת על תכנית כהגדרתה בחוק התכנון והבנייה. זה סעיף ההגדרות, סעיף 1 לכללים.
היו"ר איתן כבל
קודם כל כך, אני אתן לך שמוליק. שמוליק דוד, משתי"ל. רק שאלה לי אליך: אתה העברת לי את המסמך. אתה יודע, אני מאד מזוהה עם התפיסות שלכם וכל מה שכרוך בזה אבל שמוליק, האם ישבת עם נציגי המשרדים השונים?
שמואל דוד
לא.
היו"ר איתן כבל
אתה מבין? אם זה נדחה עכשיו ואני לא מקיים את הדיון עכשיו, זה כבר לא איזו בקשה להוסיף במקום "ו" "יאמר גם". זה כבר כמעט מבנה שלם - -
לאה ורון
מבנה שלם של ועדה אחרת.
היו"ר איתן כבל
שבסוף, אם אני דוחה את זה, זה נדחה לעוד שלושה, ארבעה חודשים, ואלוהים יודע מה יהיה.
שמואל דוד
יכול להיות שהשר הנוכחי יאהב את זה דווקא.
לאה ורון
כן, אבל מאחר והבאת את זה לפתחה של הוועדה רק היום בבוקר, גם אנחנו לא יכולנו להעביר את זה לנציגי המשרד, שיבחנו אם השר הנוכחי דווקא אוהב את זה.
רן בנימין
אני מהמשרד לפיתוח הנגב והגליל. אני יכול בקצרה להגיד שהכללים האלה, הם המטרה שנקבעה בחוק לאייש את שש המשבצות הנותרות שהמדינה כבר תכננה, המדינה כבר הקצתה לזה משאבים. אנחנו רק רוצים לעשות סינון ראשוני בלבד, באמת בשביל להביא את האנשים הטובים עם היכולות הנדרשות - -
היו"ר איתן כבל
אתה היית בדיון הקודם.
רן בנימין
בוודאי.
היו"ר איתן כבל
בא תגיד לי עכשיו – היה כאן דב חנין, שהוא בעצם זה שגרם לתיקו. הוא גם העלה את ההצעה האחרת. בא תגיד לי, סתור אותו, תן לי להעלות את זה להצבעה ונתקדם. בא נבצע את הרביזיה.
רן בנימין
אני אגיד ממש בקצרה: דבר ראשון, מבחינת ייצוג הולם בחוות – לפתחנו בהתחלה, בחוות דרך היין 24 בקשות. הראשונה בהן שגם נדונה ואושרה, אגב, היא חוות "ספינת המדבר" של מר פרחאן שליבי, בדואי מהפזורה, שהגיש בקשה כמו כולם, קיבל ובאמת אושר. דבר שני, גם הכללים האלה, להיפך, מזמינים את כולם ואפשר לקרוא אותם שוב במלואם. אין פה שום אפליה, אין פה שום ניסיון להדיר. להיפך, דווקא ניסיון לבצע את מה - -
היו"ר איתן כבל
אוקיי, בוא נבצע את הרביזיה. מי בעד הבקשה לרביזיה?

הצבעה

בעד – 3

נגד – אין

נמנעים – אין

הרביזיה אושרה.
היו"ר איתן כבל
הרביזיה אושרה.
לאה ורון
חבר הכנסת איתן ברושי מצביע במקום חבר הכנסת יוסי יונה.
אביטל סומפולינסקי
לעניין סעיף 1, אנחנו דיברנו בישיבה הקודמת בכל מקרה שהנוסח שלו יהיה שמנהל הרשות ימנה ועדה.
היו"ר איתן כבל
נכון, נכון.
רן בנימין
בוודאי. יצוין שזה ועדה שהיא רק אחראית בסינון מסמכים.
היו"ר איתן כבל
עזוב, אנחנו כבר אחרי.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
"מנהל הרשות" זה הרשות לפיתוח הנגב?
היו"ר איתן כבל
כן. אמרנו, חבר'ה, קודם כל תנו לי להיפטר מהסיפור הזה של הרביזיה. איך אומרים? אנחנו כאן ולא אישרנו את זה בפעם הקודמת. אז אישרנו את הרביזיה.

אני רוצה להעלות להצבעה את סעיף 1, סעיף ההגדרות.
ירון סולומון
אפשר לדבר לפני זה?
היו"ר איתן כבל
סליחה, קיימנו דיון והיתה הצבעה. אתה יכול לבקש ממני למרות שכבר היתה הצבעה בפעם הקודמת והיתה רביזיה, אתה מבקש להעיר הערה. אנחנו לא בעניין עכשיו לפתוח כאן את כל הדיון. אם ככה, אפשר לעשות את זה לשקיעה. אבל בבקשה.
ירון סולומון
אני מהאיחוד החקלאי, מנהל המחלקה להתיישבות. אנחנו מציעים - יש כאן מה שנקרא "הוועדה אשר תקום ברשות לצורך יישום כללים אלה ואשר יהיו בה שלושה חברים מקרב עובדי הרשות" - אנחנו מציעים לשנות את זה לחברי הרשות. במקום "עובדים" – "חברי הרשות". ואז, חברי הרשות, יש לך גם את משרד התיירות וגם את משרד החקלאות.
לאה ורון
אשר יהיו בו שלושה חברי הרשות?
ירון סולומון
במקום "עובדי" יהיה "חברי".
היו"ר איתן כבל
אנחנו מבינים את הפירוש המילולי אבל אדוני לא העלה את זה סתם, רק עניין של לשונאים. יש כאן עניין שהוא הרבה יותר עמוק. חברים, תנו לי קודם כל להבין. בא תגיד לי מה מסתתר מאחורי זה.
ירון סולומון
אני בא ואומר שמאחר ושותפים בנושא הזה של פיתוח חוות ומיזמים וכולי גם משרדים אחרים, ובקרב חברי הרשות לפיתוח הגליל והנגב גם שותפים משרדים אחרים, אני מציע שיהיו גם נציגים של החברים האלה בתוך הוועדה הזאת, שזה יהיה קצת יותר מה שנקרא - -
היו"ר איתן כבל
אביטל אומרת לי, ואני זכרתי את זה גם כן, שיש ועדה בין-משרדית - -
ירון סולומון
זה אחר כך עובר לוועדה הזאת.
אביטל סומפולינסקי
והיא מורכבת מנציגי המשרדים.
היו"ר איתן כבל
בדיוק.
ירון סולומון
נכון, אבל אני בכל זאת מציע, בתור...
היו"ר איתן כבל
אתה רצית להגיד את מה שאמרתי?
סער פאוקר
אני מהמועצה האזורית רמת הנגב. אנחנו מחכים לכללים האלה כבר שנים - -
היו"ר איתן כבל
עשה לי טובה, בשביל זה אני פה.
סער פאוקר
אני יודע, אין לי טענות ליושב ראש חלילה, להיפך. אני חושב שהאויב של הטוב - -
לאה ורון
בא תאפשר לנו להתקדם.
היו"ר איתן כבל
האויב זה דיבור מיותר.
סער פאוקר
- - - בגלל הנוסח שהוצע.
היו"ר איתן כבל
אין בעיה. בבקשה.
שמואל דוד
יושב ראש הוועדה זיהה בצדק בדיון הקודם, שהרכב הוועדה כרגע, שלושה עובדים שכפופים כולם למנהל הרשות או הוא עצמו. ההרכב הזה לא הטרוגני, לא משקף מגוון של עמדות. ספק אם הוא נחוץ בכלל באופן הזה. לא סתם נקבע שזו החלטה. אי אפשר להציג את זה כעניין רק של סינון מסמכים או כעניין רק של לבחור אנשים טובים אלא יש כאן עניין של מדיניות, עניין שאינו טכני בכלל ולא עוד מכרז אחד. לא טוב שזה יתנהל על ידי מנהל הרשות לבדו, זה לא מצב בריא, לא מבחינת איכות ההחלטה, לא מבחינת טוהר המידות. דרושה כאן איכות מקצועית ברמה אחרת. דרושה כאן ראיה ציבורית רחבה, ששוקלת שיקולים מגוונים - -
יצחק וקנין (ש"ס)
- - -
איתן ברושי (המחנה הציוני)
העיקר לא לאשר.
שמואל דוד
להיפך, אנחנו באנו עם הצעה קונקרטית כדי שתתקבלנה החלטות טובות יותר, שיש שם מגוון של קולות ציבוריים, שתהיה החלטה שיכולה להיות משותפת - -
היו"ר איתן כבל
תודה שמוליק.
שמואל דוד
אני רק אפרט את ההצעה עצמה.
יצחק וקנין (ש"ס)
תודה אדוני. תעצור, אתה מתקדם בריצה.
היו"ר איתן כבל
שמוליק, בכל הכבוד שאני רוחש, ויש לי "מלאן ת'לפים" כבוד. עשיתי אתכם ואני עושה אתכם "מלאן ת'לפים" דברים כמו שנאמר בלשון העם, אבל אני לא עובד כך. היו פה כבר שבועות רבים מאז. תבין, גם ככה קשה כי אתה מקבל דברים חדשים ונושאים חדשים ונושא חדש. מה שאתה מבקש ממני זה לעכב את התהליך, לא לשנות את התהליך.
שמואל דוד
להיפך, להכריע כאן, היום.
היו"ר איתן כבל
לא, זה לא עובד ככה. יש פה נציגי ממשלה, זה החוק שלהם. התקנות הן שלהם, לא שלי. של השר. הוא אומר: אדוני, תודה רבה, תעצור פה. הוא לא צריך לבקש אפילו את רשותי, הוא רק מודיע לי. זו פררוגטיבה שנתונה לו, ובצדק. מה, אם אני מביא לך משהו – כשאתה אומר: אני מבצע פעולה שהיא, ולא סתם שאלתי אותך כי זה מסוג הדברים שצריך להביא אותם - זה לא חוק שאתה משחק בו ויש אינטרסים. פה זה הוא, הוא מביא את זה "as is". הוא אומר: אדוני, כל מה שאני מנסה פה זה לשייף את ההצעה שלהם, לא לשנות אותה. אני לא יכול לשנות אותה, מה גם שההצעה הזאת היא כבר חודשים על חודשים אם לא שנים. הרי אני נהייתי פה חולץ הפקקים של הכנסת, הוועדה נהייתה - -
לאה ורון
הישיבה הקודמת התקיימה חודש פחות יום. אפשר היה לבצע את זה תוך חודש.
איתן ברושי (המחנה הציוני)
אני מתנצל, הזעיקו אותי לאיזו ועדה. אני רוצה להגיד שהחוות זה דבר חיוני, וכל הפרעה לעניין הזה היא טעות ולכן, אל תחפשו דרכים לעכב את החוות. קודם כל, יש חוות קיימות והן זוכות להצלחה. ב. הנקודה היחידה שאני יכול להבין מההערה של סולומון: עם כל הכבוד למשרדי הממשלה, משרד החקלאות והכפר הוא גורם מרכזי כי בכל מקרה קשור הדבר להקצאות של קרקע, מים ואמצעים נוספים. ולכן, זה לא דומה, עם כל הכבוד לנגב, שהשרים לפעמים משתנות השקפות העולם שלהם. אנחנו יודעים שמשרד החקלאות זה מרכיב מרכזי, ותמיד ראה בחוות האלה דבר נכון יחד עם המועצות האזוריות. לכן, אני חושב שאם אני מפרש נכון של סולומון, ההערה שלכם נובעת, לא תאמנו מקודם, את החיוניות של נציג משרד החקלאות, ואי אפשר לקיים ועדה בלי משרד החקלאות.
היו"ר איתן כבל
אוקי. סליחה, יש לי בקשה, רן, ונעבור להצבעה. תן את הסיפור דרך, את תרשים הזרימה כדי שתנוח דעתנו ונתקדם. בבקשה.
רן בנימין
אני באמת אקצר כי זה תהליך של מספר שנים, שאני נמצא בו - -
היו"ר איתן כבל
רן, לעניין.
רן בנימין
דבר ראשון, בנוגע לכללים ובניגוד למה שאומרים פה: הכללים עברו גם את האישור והבקרה של משרד החקלאות, שנמצאים פה, כולל מנהל המחוז וגם משרד התיירות - -
היו"ר איתן כבל
לא, לא, אתה מערבב.
אביטל סומפולינסקי
סיפור הדרך של מה שחווה היום צריכה לעבור לפי הכללים, ועדה בין-משרדית - -
רן בנימין
בסדר, רק רציתי להתייחס - -
היו"ר איתן כבל
נשמה, אנחנו נסיים את זה בדיבורים שלכם עוד שנה. חבר'ה, אני רוצה להיות הכי תכליתי ואתם חופרים לי. אני רוצה סיפור דרך. אני בא לקבל את האישור, ספר לי איך זה קורה.
רן בנימין
רשות מקרקעי ישראל מודיעה למנכ"ל הרשות על קיומה של תב"ע זמינה לשיווק, שהיא בעצם שש המשבצות עליהן אנחנו מדברים בדרך היין ברמת הנגב. לאחר מכן, מוקמת אותה ועדה. ביקשתם לתקן שמנכ"ל הרשות ימנה את נציגי הרשות. הרשות לפיתוח הנגב מפרסמת הודעה פומבית על בכל כלי התקשורת, כולל פרטים, על החוות, האיתור שלהן, השימושים המותרים וכיו"ב, ופונה לקהל הרחב להגיש בקשות, כמובן עם פרטים שצריך לאסוף. אותה ועדה שמתכנסת - -
היו"ר איתן כבל
הוועדה מהי?
רן בנימין
היא בעצם אותם נציגים - -
היו"ר איתן כבל
השלושה?
רן בנימין
אני ארחיב מעט, שמבחינתנו, על מנת לייעל את התהליך, ממילא בתהליכים הפנימיים שלנו ציינו שבאותה ועדה גם ישבו, מן הסתם, אותם נציגים של החקלאות והתיירות. סינון תנאי הסף מתבצע במקביל או בכפיפה גם אם הבדיקה המבצעית שהיא מעין פרה-רולינג חקלאי ותיירותי, כמו שכתוב בכללים, וכמובן יהיו נציגים של משרד החקלאות, משרד התיירות, באמת לבדוק שמדובר באיזה רעיון - -
היו"ר איתן כבל
משהו אמתי.
רן בנימין
לאחר שווידאנו שהמועמדים עברו את תנאי הסף בלבד, והוועדה או מנכ"ל הרשות ימליץ לשר, כמובן בהיוועצות עם הוועדה הבין-משרדית - -
היו"ר איתן כבל
יפה, שהיא?
רן בנימין
שהיא מורכבת מנגב-גליל, חקלאות, תיירות, סביבה ומשפטים, לפי החוק, ובעצם לאור זה יודיעו למי שנפסל ויודיעו למי שעבר. את הרשימה הזאת מעבירים לרשות מקרקעי ישראל, והיא מוציאה מכרז בין אלה שעברו.
היו"ר איתן כבל
תודה. חברים, אני מעלה להצבעה את ההגדרה עם השינויים לסעיף 1. מי בעד ירים את יוד?

הצבעה

בעד – 1

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף אושר.
היו"ר איתן כבל
תודה, הסעיף אושר. בבקשה. מי קורא?
מרון כליפה
"הודעה על הזמנה להגיש בקשות 2. הרשות תפרסם בעיתון נפוץ ובאתר האינטרנט של הרשות, הזמנה (להלן – ההזמנה) להגיש לה בקשות להכיר במיזם ולקבל המלצתה להקצאת מקרקעין עבורו (להלן – הבקשה) לאחר שקיבלה הודעה מרשות מקרקעי ישראל על קיומה של קרקע זמינה אשר ניתן להקים עליה מיזם כאמור."
אביטל סומפולינסקי
דברנו בשעתו גם על זה שזה יפורסם מעיתון אחד, ובהקשר להערות הכלליות, אולי כדאי שאחד מהם יהיה גם בשפה הערבית. שניים בעברית ואחד בערבית.
היו"ר איתן כבל
מהסיבות הברורות, ולא באיזה מקומון אזוטרי.
אביטל סומפולינסקי
בעיתון נפוץ. אז שני עיתונים בעברית ואחד בערבית.
היו"ר איתן כבל
"נפוץ" זאת הגדרה מאד מסוכנת. איפה נפוץ? זאת אומרת - -
מרון כליפה
יש שני עיתונים שהם נפוצים בערבית ולא בהכרח הם הנפוצים בנגב.
היו"ר איתן כבל
בדיוק. הבנתם את הכוונה שלי. הערות?

מי בעד?

הצבעה

בעד – הרוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף אושר.
היו"ר איתן כבל
סעיף 2 אושר.
מרון כליפה
"הגשת בקשה להקצאת מקרקעין למיזם 3. (א) הבקשה תוגש במועדים שתקבע הרשות בהזמנה, אשר לא יפחתו מ-60 ימים ממועד פרסום ההזמנה.

(ב) הבקשה תכלול את הפרטים האלה:

(1) שם פרטי ושם משפחה של המבקש או המבקשים, אם הבקשה מוגשת על ידי זוג;

(2) מספר תעודת זהות;

(3) תאריך לידה;

(4) כתובת נוכחית;

(5) דרכי התקשרות;

(6) פירוט בדבר ניסיון תעסוקתי שנוגע לתחום החקלאות, התיירות או תחום תעסוקתי

מתאים אחר;

(7) עיסוק נוכחי;

(8) פירוט בדבר השכלה והכשרה לימודית מתאימה.

(ג) לבקשה יצורפו מסמכים אלה:

(1) תיאור מפורט של המיזם המבוקש, הכולל פירוט של השימושים החקלאיים

והתיירותיים המתוכננים במקרקעין, בצורף תכניות עסקיות שיוכיחו היתכנות כלכלית

למיזם המבוקש;

(2) התחייבות של מגיש הבקשה (להלן – המבקש) להתגורר בשטח המיזם, לפי הנוסח

שבתוספת;

(3) התחייבות של המבקש להשתמש במקרקעין, לשם הפעלת המיזם, כפי שהוצג בבקשה;

(4) העתק תעודת הזהות.

(ד) טופס לדוגמה של הבקשה יימצא ברשות ובאתר האינטרנט של הרשות.
היו"ר איתן כבל
הערות.
אביטל סומפולינסקי
בסעיף קטן (א) זה לא יפחת מ-60 יום ולא יעלה על? צריך לתחום את זה בלוח זמנים.
רן בנימין
שתהיה לאנשים שהות.
היו"ר איתן כבל
תכניסו את ההערה של היועצת המשפטית. מי בעד?
שמואל דוד
עוד הערה: דרוש שתהיה התייחסות לשאלה של ההשלכות הסביבתיות לתכנית. זה חלק מהסיפור. יש כאן התייחסות להתכנות כלכלית, שזה כמובן חשוב, או עסקית, אבל כל הנושא של השלכות כלכליות לא נזכר.
היו"ר איתן כבל
יתווסף.
רן בנימין
שלושה חודשים אבל בכל מקרה, כשהוא ניגש ויכולים להרחיב - -
היו"ר איתן כבל
רן, עברנו לחפירה. עזוב. תוציא וגמרנו.
אביטל סומפולינסקי
אז 90 יום?
היו"ר איתן כבל
כן. מי בעד הסעיף עם התוספות והשינויים ירים את ידו?

הצבעה

בעד – הרוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף אושר.
היו"ר איתן כבל
הסעיף אושר.
מרון כליפה
"תנאים מוקדמים 4. בקשה רשאי להגיש מי שהתקיימו בו שני אלה:

(1) יחיד או זוג, אזרחי ישראל, שמלאו להם עשרים ואחת שנים;

(2) אינו בעל זכויות במיזמים חקלאים-תיירותיים משולבים אחרים או בנחלה חקלאית, ואולם

רשאי בעל זכויות בנחלה חקלאית להתחייב בפני רשות מקרקעי ישראל כי יוותר על זכותו בה,

אם יוקצו לו מקרקעין להקמת מיזם חקלאי תיירותי משותף."
היו"ר איתן כבל
הערות. תודה. מי בעד?

הצבעה

בעד – הרוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף אושר.
היו"ר איתן כבל
אושר סעיף 4.
מרון כליפה
"סדרי עבודת הוועדה 5. הוועדה תקבע את סדרי עבודתה."
אביטל סומפולינסקי
ככל שאינם קבועים כמובן בכללים.
היו"ר איתן כבל
אוקי. מי בעד?

הצבעה

בעד – הרוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף אושר.
היו"ר איתן כבל
תודה. אושר.
מרון כליפה
"דיון בוועדה 6. הוועדה תזמין לדיוניה את נציג הרשות המקומית אשר בתחומה עתיד לקום מיזם."
היו"ר איתן כבל
הערות? מי בעד?

הצבעה

בעד – הרוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף אושר.
היו"ר איתן כבל
אושר.
מרון כליפה
"השלמת פרטים 7. ראתה הוועדה שפרטי הבקשה או המסמכים המצורפים לה אינם מספיקים כדי לבררה, תדרוש מן המבקש השלמת הפרטים החסרים."
אביטל סומפולינסקי
רק חסר פה את תוך כמה זמן היא תקבל?
רן בנימין
השאלה אם זה לא משהו שהוועדה תקבע בכללים שלה בסדרי עבודה.
היו"ר איתן כבל
תוסיף ש"הוועדה תקבע". אני רוצה לוודא שזה יהיה.
רן בנימין
אוקי. כפי שהוועדה תקבע בסדרי עבודתה.
אביטל סומפולינסקי
לא, הרעיון הוא שאתם מגישים בכלל, באופן כללי, אין פה לו"ז לכמה זמן - -
רן בנימין
כי זה בתוך סדרי הוועדה לדעתי.
מרון כליפה
היא יכולה לתת לו 30 יום להשלמת פרטים.
היו"ר איתן כבל
רן, אני לא ביקשתי את דעתך אלא את ידיעתך. זה שני דברים שונים לחלוטין. זה שדעתך פה נשמעת זה בסדר אבל יכול להיות שבמקום אחר, אחר כך, היא לא תשמע. אתה מבין?
רן בנימין
תוך 30 יום.
יצחק וקנין (ש"ס)
אחרת יהיה לו זמן פתוח.
היו"ר איתן כבל
המדיניות, כמו שאני תמיד אומר גם לחדשים, זה מינימום עבודה לעורכי דין. ופה יש פוטנציאל מאד גדול. אם הדברים לא חלוטים, ברורים עד כמה שניתן, זה פותח פתחים למלחמות עולם מיותרות.
אורן אבלה
ואז אנחנו מתפרנסים.
היו"ר איתן כבל
בכל מקרה אתם תתפרנסו.
רות פרמינגר
תוך כמה זמן היא בודקת את זה? זאת גם שאלה. היא יכולה לבדוק את זה חודש, חודשיים ושלושה. צריך להגדיר כמה זמן.
אביטל סומפולינסקי
גג של כמה זמן הוועדה צריכה לקבל, כשצריך רק לזכור - -
היו"ר איתן כבל
הענין הוא כזה: כשמוגשת בקשה, תבינו, אנשים פה זה מיזם כלכלי. אנשים הולכים ומגייסים כסף, מבצעים פה פעולות שהן כלכליות, חלקן כבדות משקל, וצריך לייצר מצב - אתה יודע, להיות תלוי בין שמים וארץ זה הכי נורא. לכן, כשבא אדם, אם אין והוא הניח את כל המסמכים הנדרשים, הוא רוצה לדעת שעת התחלה, שעת סיום, פחות או יותר.
אביטל סומפולינסקי
תחשוב שהוא גם הלך, הביא את כל האישורים ואז הוא מגיע לרשות. אחר כך הוא צריך ללכת לשר עם הוועדה הבין-משרדית ואז למכרז.
היו"ר איתן כבל
הנקודה היא כזאת: יש כאן נציגים של רמ"י? שירה, ברשות מקרקעי ישראל מאד אוהבים - חסר עוד טופס.
מרון כליפה
בשלב הזה הם לא נמצאים אז אנחנו...
היו"ר איתן כבל
הייתי שם. כל משרד, יש לו דפוס התנהלות. בביטוח לאומי והמנהל, תמיד חסר טופס. אפילו שהם רשמו והבאת הכל, ואז מגיע השלב: אני שכחתי להגיד לך שחסר טופס.
אביטל סומפולינסקי
אפשר גם במקרים חריגים שמנהל הרשות יאריך את המועד מטעמים מיוחדים אבל שתהיה איזה מסגרת זמן שיהיה למישהו שנכנס לתהליך, שהוא יודע תוך 60 יום או 45 יום - -
מרון כליפה
אנחנו מדברים על ההמלצה של הוועדה לשר או על האישור הסופי?
אביטל סומפולינסקי
הכללים. הוועדה תמליץ לשר תוך איקס יום מיום...
מרון כליפה
אני מאמין ש-90 ימים.
יואב מורג
שימו לב לסעיף 8, שאנחנו צריכים לקבל פה אישור גם של משרד החקלאות או של משרד התיירות לפני שהוועדה ממליצה. ו-90 יום, לצערי, לא שאנחנו מבקשים עוד טופס אלא עוד הרבה טפסים, אנחנו לא נעמוד בזה. זאת אומרת, אנחנו צריכים איזה חודשיים שלושה בשביל לאשר אצלנו, בהנחה שהבקשה מושלמת.
אביטל סומפולינסקי
אבל מי אמור לפנות? המבקש עצמו אמור לפנות למשרד החקלאות ולמשרד התיירות ולבקש את האישור ולהגיע אליכם כבר עם כל האישורים האלה או שהוא אמור לבוא לוועדה, ואז הוועדה שולחת את הטפסים לחקלאות?
יואב מורג
זה יהיה במקביל. אני מניח שהוא יגיש את הבקשה לוועדה, אלינו, למשרד החקלאות עם כל החומרים ואז נביא את זה למה שאנחנו קוראים ועשת פרוגרמות, נאשר את זה, ורק אז הוועדה יכולה להוציא - -
היו"ר איתן כבל
חברים יקרים, הכל נכון. תן לי לו"ז.
יואב מורג
משרד החקלאות – שלושה חודשים.
היו"ר איתן כבל
אחרי? עוד שלושה אחרי?
דודו קוכמן
זה ריאלי, אין מה לעשות מבחינת התהליכים של מחוז.
אביטל סומפולינסקי
- - -
היו"ר איתן כבל
אני מבין, אני לא רוצה לייצר מועדים ריקים מתוכן אבל חייבים דווקא בגלל זה, במשנה תוקף לייצר מועדים.
רות פרמינגר
אבל עברנו לשלב הזה ולא אמרנו כמה זמן הוועדה צריכה לפנות לבן אדם, להגיד לו שחסרים פרטי. כמה זמן - -
היו"ר איתן כבל
אמרנו. 30 יום, זה נרשם.
אביטל סומפולינסקי
לא, לא. תוך כמה זמן הוועדה צריכה לבדוק את המסמכים שלה ולהחליט האם חסרים, זה לדעתי תוך שבוע אתם צריכים לפתוח את הבקשה, לראות מה החסרים ולהגיד לו שיש לו חודש להשלים את המסמכים האלה והאלה, אחרת הוא רק אחרי חודשיים יקבל הודעה שחסרים - -
מרון כליפה
אפשר לקבוע זמן מהמועד האחרון להגשת הבקשות, אפשר לקבוע, אני מאמין, 14 יום.
אביטל סומפולינסקי
למה זה צריך להיות מהמועד האחרון להגשת בקשה? הוא הגיש בקשה, שמישהו יבדוק, יסתכל על הבקשה ויגיד: חסרים - -
רן בנימין
זה כמו מכרז, אנחנו פותחים את זה במועד אחד.
אביטל סומפולינסקי
זה לא אחד זוכה. אנחנו בודקים לראות מי עומד בנתונים. כל מי שעומד בנתונים - -
רן בנימין
יכול להיות שגם יהיו 400 בקשות או 1000 בקשות.
היו"ר איתן כבל
העניין ברור.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אנחנו רוצים גם להבטיח את השקיפות בנושא הזה.
היו"ר איתן כבל
נכון. אני מעדיף, ופה אני לא אתך אביטל, כי אני רוצה שבסיום המועד יפתחו כולם במכה.
אביטל סומפולינסקי
אין בעיה, עדין צריך מועד - -
היו"ר איתן כבל
מסכים, מסכים, רק אני אומר ההיפך, אם אתה כל פעם פותח, זה מייצר בעיה גדולה מאד מאד.
אביטל סומפולינסקי
אין שום בעיה, הוועדה תבחן את פרטיה אבל תוך כמה זמן מהמועד האחרון?
היו"ר איתן כבל
שבועיים.
אביטל סומפולינסקי
שבועיים תבדקו - -
מרון כליפה
בדיקה ראשונית תהיה, השלמת מסמכים - -
אביטל סומפולינסקי
והוא, יש לו חודש להשלים מסמכים. במסמכים האלה הוא צריך להביא אישור של משרד החקלאות ואישור של משרד התיירות או שבשלב הזה - -
מרון כליפה
לא, הוא מגיש את הבקשה לרשות, וברגע שהרשות מתחילה לבדוק את הבקשה, היא פונה למשרד החקלאות ולמשרד התיירות, מעבירה את הבקשה והם עושים את הבדיקות שלהם במסגרת הוועדה של הרשות.
אביטל סומפולינסקי
אז צריך לקצוב זמן למשרד החקלאות ולמשרד התיירות, ובהמשך לכך לקצוב זמן - -
מרון כליפה
זה בסעיף 8, כשנגיע ל - -
רות פרמינגר
שאלה קטנה: מה קורה אם הבן אדם תוך 30 יום לא יכול להשיג מסמך שלא תלוי בו - -
היו"ר איתן כבל
הוא מודיע.
רות פרמינגר
- - יש לו אופציה להאריך את ה-30? אם יש איזה מסמך של מקום מסוים שהוא לא יכול להגיע אליו או שהם מתעכבים וזה לא הוא מתעכב, והוא מראה למי שצריך להראות שהוא עשה את כל מה שהוא יכול כדי להשיג את זה.
היו"ר איתן כבל
אז אפשר להוסיף שלמנהל תהיה אפשרות להאריך מועדים.
אביטל סומפולינסקי
אז אנחנו נאריך מועדים גם לוועדה וגם למבקש מטעמים מיוחדים שירשמו.
יואב מורג
ומה שאנחנו עושים בפרקטיקה אם המבקש מתקשה להשיג מסמכים, אנחנו פועלים מול אותו גוף שהוא לא משיג את המסמכים, פונים אליו, ואנחנו מסייעים לו בדברים האלה ובדרך כלל זה עובד.
היו"ר איתן כבל
אוקי. סעיף 8.
עבד אל חכים חאג' יחיא (הרשימה המשותפת)
אי אפשר לסמוך על זה שיעבירו לו. אי אפשר בחוק לסמוך על זה שהם יענו.
היו"ר איתן כבל
ברור, אבל בשביל זה כתבנו את הדברים.
רות פרמינגר
אבל יש רצון טוב.
היו"ר איתן כבל
אוקי. חברים, אני מעמיד להצבעה את סעיף 7 עם התוספות של השבועיים והשלושים ימים. מי בעד, ירים את ידו?

הצבעה

בעד – הרוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף אושר.
היו"ר איתן כבל
סעיף 7 אושר עם התוספות.
מרון כליפה
"המלצת הרשות 8. הועדה תמליץ לרשות מקרקעי ישראל, באישור השר, להקצות זכויות במקרקעין למבקש העומד בכל התנאים שלהלן:

(1) המיזם המבוקש תואם את התכנית החלה על המקרקעין, שלגביהם מתבקשת הכרה כמיזם

חקלאי-תיירותי;

(2) המיזם כולל הקמת יחידת מגורים לשימוש המחזיק וכן מבנים חקלאיים או תיירותיים

הנדרשים לביצועו;

(3) משרד החקלאות ופיתוח הכפר אישר כי –

(א) השימוש החקלאי המבוקש במסגרת המיזם הוא בעל היתכנות כלכלית, מבוסס על קרקע ומים זמינים וראויים לצרכים חקלאיים ויבטיח שימוש חקלאי במקרקעין;

(ב) המבקש בעל יכולת פיננסית לנהל מיזם חקלאי, כמוצע בבקשתו;

(ג) אם יוקצו למבקש מקרקעין לשם הפעלת המיזם, הוא יהיה זכאי למכסת מים לשם כך, לפי תכנית העבודה ("הפרוגרמה") שאישר משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

(4) משרד התיירות אישר כי –

(א) השימוש התיירותי המבוקש במסגרת המיזם הוא בעל היתכנות כלכלית;

(ב) המבקש בעל יכולת פיננסית להקמתו של המיזם התיירותי;

(ג) המיזם כולל שימוש תיירותי משמעותי במקרקעין לתועלת הציבור לפי נוהלי משרד התיירות.

(5) המבקש הוכיח כי הוא בעל יכולת וניסיון מקצועי הדרושים לניהול המיזם.

(6) המבקש התחייב להתגורר בתחומי המיזם.
היו"ר איתן כבל
שאלות? בבקשה.
מנחם זלוצקי
אני מהמשרד להגנת הסביבה, ולי יש שתי שאלות: 1. כתוב "תכנית". למה הכוונה בתכנית? האם מדובר מספיק רק שתהיה תכנית מתאר ארצית או אפילו מחוזית או שצריך תכנית מפורטת? כי אחרת זה דבר כללי. הדבר השני זה לגבי ההיבטים הסביבתיים. אמנם משרד החקלאות בודק שזה עומד במכסת המים ופרוגרמה כלכלית אבל לכל ייצור חקלאי יש גם תוצרים שמשרד החקלאות לא מתייחס אליהם כי זה לא מעניינו, ומישהו אחר ידאג. ומה קורה עם הדבר הזה? זאת אומרת - -
היו"ר איתן כבל
מנחם, העניין ברור.
מנחם זלוצקי
- - כולל מים. במים משתמשים גם לשירותים. מה קורה עם כל התשתיות האלה? מי בודק את זה, משרד החקלאות? משרד התיירות? זה לא תפקידם.
רן בנימין
אני אגיד בקצרה: ראשית, גם המשרד להגנת הסביבה שותף לטיוטה הזאת, ובאמת היו דיונים בנושא. בכל מקרה, סוכם שהיות שזה בעצם מדובר בהצעה ראשונית ולא בפרוגרמה החקלאית קודם כל, ולא בתכנית שאמור להגיש לאישור לאחר שיזכה. מדובר פה רק בשלב הצינון ולא בתכנית כולה. באמת נשאלה שאלה, ובצדק אמר נציג משרד החקלאות, איך נעביר באמת ועדת פרוגרמות כי יכול להיות שיהיו פה מאות אנשים. ולכן, בעצם מדובר במעין פרה-רולינג ולא בוועדת פרוגרמות חקלאית, שגם עולה המון כסף והמון זמן והמון אנשים, ומדובר באיזה צינון ממש מדגמי, שלאחריו הזוכים בלבד יצטרפו לעבור את כל התהליך, לרבות סביבה, תכנון, חקלאות וכדומה.
היו"ר איתן כבל
בבקשה.
יעקב מוסקוביץ
אני ממועצה אזורית רמת הנגב. אני רוצה להזכיר פה להגנת הסביבה – החוות שמדובר עליהן, שצריכים להוציא אותן למכרז, זה חוות שעברו כבר את ההליך התכנוני. הן כבר נמצאות בוועדה המחוזית. הן אושרו כבר בוועדה המחוזית. זאת אומרת, כל מי שילך למכרז, יש לו דברים ברורים מה הוא הולך לעשות ומה מותר לו לעשות מבחינה תכנונית. איפה הוא יכול לעשות חקלאות, כמה מבנים מותר לבנות פה. מבחינה תכנונית הנושא הזה סגור. זאת אומרת, מי שמגיש כבר יודע מה מותר לו ומה אסור לו לעשות בחווה הזאת. תודה.
היו"ר איתן כבל
סליחה, הנחת העבודה שלי שאתה לא ניגש למכרז עם עיניים קשורות. ופה אתה יודע שמותר לך לעשות בניין 10 קומות, והאם יש מחוברים ולא מחוברים ואיפה הם וכל הדברים שאנחנו מכירים, נראה לי שזה א-ב.
אביטל סומפולינסקי
מי שמניע את התהליך הזה זה רשות מקרקעי ישראל. לכן, רשות מקרקעי ישראל לא תפנה לרשות לפיתוח הנגב כשאין תכנית מתאימה והיא לא ברמת תכנית מתאר - -
רן בנימין
אתה לא יכול להתחיל בכלל להניע את התהליך - -
היו"ר איתן כבל
אתה לא עכשיו עושה לאדמה מכירת קרקע חקלאית שאומר לו: יום אחד יהיה בה.
מנחם זלוצקי
אז צריך לכתוב את זה. אם זה כל כך ברור, שיהיה כתוב. אם זה לא כתוב, זה אומר שזה לא ככה.
היו"ר איתן כבל
קודם כל, אני מבין את מה שאתה אומר, ואם הגענו לרזולוציות כאלה של חוסר – אבל אין לי בעיה.
אביטל סומפולינסקי
סעיף 2 אומר שרשות מקרקעי ישראל תודיע על קיומה של קרקע זמינה אשר ניתן להקים עליה מיזם כאמור . כשיש תכנית מתאר ארצית, זאת לא נחשבת קרקע זמינה למיטב הבנתי.
שירה תם
- - -
היו"ר איתן כבל
תודה, העניין ברור.
רות פרמינגר
שאלה קטנה להבהרה: אם הוועדה היא זו שמחליטה, אז אני לא כל כך מבינה למה צריך בסעיף 8(3) משרד החקלאות אישר כי, ואחר כך: משרד התיירות אישר. זה לא ועדה שעושה את זה? פשוט מבחינת התהליך ואורך הזמן.
רן בנימין
כי העובדים של הרשות הם לא אנשי חקלאות ולא אנשי תיירות ולפיכך, אנחנו מבקשים להיעזר ולהתייעץ עם הגורמים הרלוונטיים.
היו"ר איתן כבל
נכון, צודקים.
אביטל סומפולינסקי
שתי שאלות: חוץ מזה שצריך לתחום פה את הזמן, גם בסעיף 8(2) המיזם כולל הקמת יחידת מגורים לשימוש המחזיק או שזה לשימוש המבקש? זה צריך להיות מבקש.
מרון כליפה
אוקי.
אביטל סומפולינסקי
הדבר השני, אתם מבקשים שהמבקש יתחייב להתגורר בתחומי המיזם. ההתחייבות מוגבלת בזמן? 5 שנים, 10 שנים?
יצחק וקנין (ש"ס)
לא, כל זמן שהוא מפעיל את המיזם הזה, לדעתי הוא צריך להיות שם.
היו"ר איתן כבל
שניה. השאלה אם הוא חייב להיות שם כל יום?
קריאות
לגור.
היו"ר איתן כבל
חברים, על הדברים האלה אחר כך מלחמות. תאמינו לי, אני מכיר את זה, עד היום אני מקבל מכתבים כאלה. מה זה נקרא לגור? אם הוא בא לשם לסופי שבוע, הוא לא גר? הוא גר. פעמיים בשבוע? אם אתה מגדיר שמרכז חייו הוא שם זה עניין אחר. לכן אני אומר את הדברים האלה - -
יצחק וקנין (ש"ס)
לדעתי, אם הוא מקבל דבר כזה, הוא צריך שמרכז חייו יהיה שם ולא בסופי שבוע.
היו"ר איתן כבל
זה מסוג הדברים שזה יותר מדי.
יצחק וקנין (ש"ס)
איתן, מרכז חייו.
היו"ר איתן כבל
הוא גר בכלל בתל-אביב ויש לו עובדים שם. יכול להיות שהוא מגיע רק - -
יעקב מוסקוביץ
ולא זו המטרה.
קריאה
אבל מרכז חייו זה בסדר.
נועה עמירב
אני ממשרד המשפטים. הערה ממשהו שהתבהר הרגע בשיח כאן: בסעיף 3(ג) כתוב שמשרד החקלאות צריך לאשר שהמבקש יהיה זכאי למכסות מים. למעשה, הבנתי עכשיו שמשרד החקלאות לא ממש מאשר את מכסות המים, הוא נותן המלצה לרשות המים. אז רק צריך להתאים את הנוסח.
היו"ר איתן כבל
מאה אחוז, צודקת.
אביטל סומפולינסקי
ולוח הזמנים למשרד החקלאות והתיירות?
יואב מורג
אני בקשתי שלושה חודשים אבל - -
אביטל סומפולינסקי
גם אם הבדיקה היא פרה-רולינג? זה חשוב כי אחר כך אתם עוברים את כל הדבר הזה שוב פעם במסגרת הוועדה הבין-משרדית. צריך שיהיה פה לוח זמנים הגיוני.
היו"ר איתן כבל
אני אגיד לך מה הבעיה שלי? שגם הלו"ז שאנחנו כותבים אותו, אין לי ספק שאף אחד לא יעמוד בו. אני כבר רואה שזה לוקח תהליך של שנתיים, שלוש. אל תעשו לי ככה.
יואב מורג
אתה לא חושב שאני חשוד בתור אחד - -
היו"ר איתן כבל
יואב, שניה. אני מאחל לך רוב שנים של בריאות אבל אני גם מאחל לך להתקדם בסולם המשרד, ואז יבוא מישהו אחר, שיכול ויראה את הדברים אחרת. תקשיב, אחת הבעיות - -
יואב מורג
צריך לחנך את הבא בתור - -
היו"ר איתן כבל
לא, עשה לי טובה. אדוני, יורידו לך על הראש, אנחנו מכירים את זה. אני מנסה להגיד לך את הדבר הבא, תקשיב טוב, טוב: כשכותבים חקיקה, אם אנחנו אלה שיושבים סביב השולחן, לנצח נעסוק בעניין, גם אז יש לי ספק כי גם אדם משתנה בתפיסותיו אבל אנחנו כותבים את זה ונוסעים. ואז באים אנשים שכל אחד רואה את זה באינטרס שלו, בעין שלו, בפרשנות שהוא רואה לעניין. לכן, הדברים צריכים להיות מה יותר חלוטים. כשאתה אומר לי: אל תדאג, אני דואג. אשרי הדואג תמיד. לכן אני אומר את זה גם פה, בעניין הזה. אני רוצה שניתן מסגרות ברורות. אין לי ספק, אני אומר לכם, עוד לא קרה היסטוריה שעמדו בלוח זמנים. צריך לתת מאה שנה בשביל להגיד טוב, בסוף זה יסתדר באיזו שהיא שנה. לכן אני אומר שאני רוצה תיחום של לו"ז גם פה וגם פה. אם לא שלושה חודשים, חודש וחצי. זה ממש מספיק זמן.
אביטל סומפולינסקי
אז אנחנו יכולים לקבוע שהוועדה תבחן גם את פרטי הבקשה תוך שבועיים, כדי לדעת אם צריך מסמכים וגם תוך שבועיים היא מעבירה את הבקשה, בהנחה שהיא לא ביקשה מסמכים נוספים או מרגע שיש את הפרטים למשרד החקלאות ולמשרד התיירות, הם תוך 45 יום עונים ואתם, יש לכם עוד נגיד חודש לענות, שכל הדבר הזה ייקח משהו כמו גג שלושה חודשים?
מרון כליפה
כן, אני חושב שזה אפשרי.
היו"ר איתן כבל
המנהל יעבוד הרבה על הערכות.
אביטל סומפולינסקי
אז שוב: שבועיים יש לכם לבדוק את פרטי הבקשה ולהעביר למשרד החקלאות ולמשרד התיירות. עוד שבועיים ממועד שבו הוא המציא את המסמכים או שבועיים מרגע ש - - - בהנחה שלא ביקשתם פרטים נוספים. משרד החקלאות ומשרד התיירות תוך 45 יום, ולכם יש מהתחלה עד הסוף שלושה חודשים פלוס סמכות של מנהל הרשות להאריך מועדים גם למבקש וגם לעצמו מטעמים מיוחדים.
היו"ר איתן כבל
אוקי.
אורן אבלה
אני נציג לשכת עורכי הדין, עורך דין כמובן. שאלה: את מגבילה את הסמכות? הסמכות מוגבלת מטעמים מיוחדים או ש"טעמים מיוחדים" זה נשאר פתוח?
היו"ר איתן כבל
צריך להגדיר מה זה - -
אביטל סומפולינסקי
סבירות שמנהל הרשות - -
אורן אבלה
אבל הוא יכול להאריך ב-30 יום או שהוא יכול להאריך - -
היו"ר איתן כבל
תראה, מה זה מטעמים מיוחדים? ברור שגם אם זה מגיע לבית המשפט, מטעמים מיוחדים זה לא כי הוא לא קם בבוקר. הכוונה היא שצריך באמת שיהיה - -
אביטל סומפולינסקי
לכאורה אפשר היה לכתוב שהוא יכול להאריך את המועדים. העובדה שאנחנו מבקשים את המועדים המיוחדים זה - -
היו"ר איתן כבל
אביטל, אני לא רוצה לייצר מצב שאני סוגר ופותח מדי. כשאתה אומר "מטעמים מיוחדים", זה נותן לזה פלטפורמה מספיק חזקה כדי לדעת שאם הוא יגיע לבית משפט, הוא עלול להתבזות אם לא יהיה לו טעם מיוחד.

לגבי 6 – המבקש התחייב להתגורר שמרכז חייו, אוקי? אני מזכיר את 3, שזו המלצה של משרד החקלאות ורשות המים.
אביטל סומפולינסקי
ובמקום "מחזיק" אנחנו נכתוב "מבקש".
היו"ר איתן כבל
אוקי. יש הערות נוספות לסעיף 8?
מנחם זלוצקי
מה נסגר לגבי התכנית?
היו"ר איתן כבל
כבר התייחסנו לזה.
מנחם זלוצקי
אז זה נשאר ככה? כללי?
אביטל סומפולינסקי
זה נשאר יחד עם סעיף 2 שאומר שזה צריך להיות הודעה מרשות מקרקעי ישראל על קיומה של קרקע זמינה. הפרשנות של רשות מקרקעי ישראל זה שזאת קרקע זמינה עם תכנית מפורטת? כן, שזו קרקע זמינה - -
שירה תם
כן, שזו קרקע זמינה.
מנחם זלוצקי
זה בדיוק מה שהיושב ראש אמר. זו פרשנות. השאלה אם כל אחד יפרשן את זה?
אביטל סומפולינסקי
לא, כאן אין פרשנות. יש לכם מניעה שנכתוב "התכנית המפורטת החלה על המקרקעין"?
היו"ר איתן כבל
אני רוצה שזה ייכתב ככה.
דודו קוכמן
אי אפשר אבל להוציא שום מכרז על שטח - -
היו"ר איתן כבל
לא, חבר'ה. סליחה גברתי. עצם העובדה שכבר מתנהל שיח וכל אחד מסביר את ההסבר שלו, זה מחייב שזה ירשם. אם כולנו הבנו והסכמנו, אז מה אכפת לנו שזה יהיה עם איזו הברגה?

בבקשה, עם התוספת מפורטת.
רות פרמינגר
שאלה להבהיר: האם בן אדם שיש לו תהליך תלוי ועומד מול רמ"י למשל יכול להגיש לוועדה?
היו"ר איתן כבל
נשמה, זה אני לא יכול לכתוב בחוק. אין דבר כזה. יש מצב, בא בן אדם, התהליך הזה גם יכול להימשך שנים. ואז בשביל זה נעצור את כל הפרויקט? אני לא יודע להגיד את זה. אני מניח, אני רוצה לקוות שעל זה יאמר, רות, "אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה". די לנו בעניין הזה שאתה מגיש תכנית. אם אתה אומר וואלה, הנה, יש פסיקה עוד חודש, אוקי. סביר. אם זה גורם לי עכשיו שהתהליך מתעכב ובגלל זה עלולים שישה אחרים או חמישה אחרים למצוא את עצמם נפגעים כתוצאה מכך, אז לא, עם כל הכבוד.
רות פרמינגר
לא, אני דיברתי על בן אדם אחר כשהוא, יש לו תהליך אחר לא קשור מול רמ"י, והוא רוצה להגיש בקשה לחווה חדשה.
לאה ורון
תסתכלי על סעיף 4 פסקה 2.
היו"ר איתן כבל
אני לא חושב שזה במקום הזה צריך להיות בכלל. זה כאן לא בא לקבוע - -
רן בנימין
זה בדיוק זה.
אביטל סומפולינסקי
אם יש לך נחלה, אתה צריך לוותר על הנחלה ואם יש לך חוות בודדים, אתה לא יכול להיות בעל שתי חוות. אתה לא יכול שמרכז חייך יהיה בו במקביל בשתי חוות בודדים.
אבי מאיר
לא, במקרה שיש הליכים משפטיים כיום של רמ"י נגד אותן חוות שאנחנו רוצים להסדיר, שרמ"י לא יגידו שיש הקפאה.
היו"ר איתן כבל
בכל הכבוד, אני הבנתי בדיוק את השאלה של רות ומה שהרחיב אבי. אני מבין את מה שאתה אומר, אבי - -
יצחק וקנין (ש"ס)
אני מקווה שהחוק של אבי ייתן לזה פתרון.
היו"ר איתן כבל
אני לא יודע, ברשותך, אני גם לא חושב - אם אני אתפתה להיכנס לפינה שאתה מכניס אותי, אנחנו מנטרלים את כל מה שהעברנו כאן עכשיו. פשוט התקדמנו אבל בלמנו.

אני מעלה להצבעה את סעיף 8 עם התוספות, שינויים תיקונים. מי בעד ירים את ידו?

הצבעה

בעד – הרוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף אושר.
היו"ר איתן כבל
אושר.
מרון כליפה
"שמירת דינים 9. אין בכללים אלה כדי לגרוע מהוראות כל דין אחר, לרבות סמכויות רשות מקרקעי ישראל לפי כל דין וכן חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992 והתקנות שהותקנו מכוחו.?
היו"ר איתן כבל
מי בעד?

הצבעה

בעד – הרוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף אושר.
היו"ר איתן כבל
תודה. אושר.
מרון כליפה
"תחילה 10. תחילתם של כללים אלה בתוך 30 ימים מיום פרסומם."
היו"ר איתן כבל
הערות? מי בעד?

הצבעה

בעד – הרוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הסעיף אושר.
היו"ר איתן כבל
אושר. יש פה עוד תוספת, צריך עוד משהו?
קריאה
צריך להוסיף שמקום המגורים העיקרי הוא מרכז חיים.
היו"ר איתן כבל
צריך להדגיש שזה מרכז חייו. אוקי.

מי בעד התוספת?

הצבעה

בעד – הרוב

נגד – אין

נמנעים – אין

התוספת אושרה.
היו"ר איתן כבל
אושרה התוספת. שיהיה לכם בהצלחה. הישיבה נעולה. תודה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:24.

קוד המקור של הנתונים