ישיבת ועדה של הכנסת ה-20 מתאריך 02/08/2016

המדיניות החדשה של רשות ההגבלים העסקיים לטיפול במונופולים, כוונותיה של הממונה על ההגבלים העסקיים להתיר גביית מחיר מופרז ולהפסיק להכריז על מונופולים, כוונותיה של הממונה על ההגבלים העסקיים להתיר גביית מחיר מופרז ולהפסיק להכריז על מונופולים, כוונותיה של הממונה על ההגבלים העסקיים להתיר גביית מחיר מופרז ולהפסיק להכריז על מונופולים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים